Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1391
Hôm qua:
3417
Tuần này:
4808
Tháng này:
68220
Tất cả:
1118045

Nỗ lực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp

Ngày 06/06/2020 10:52:55

An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các vi phạm an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Để nâng cao nhận thức về đảm bảo, ATVSTP từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, từ đầu năm tới nay,Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyệnđã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động những người sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông sản tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng; thuốc thú y, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; chất bảo quản, chất phụ gia trong bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm. Phối hợp cùng phòng y tế mở 8 lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết nhanh sản phẩm không đảm bảo ATTP và cách xử lý đến các hộ sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thuỷ sản. Đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính mắc các lỗi cơ bản như: chủ cơ sở không cập nhật kiến thức ATTP; chưa trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người trực tiếp sản xuất chế biến, không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn. Đã xử phạt cơ sở chế biến nông sản Lâm Hài với số tiền 15,8 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có khoảng 426 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ kinh doanh ăn uống.Hầu hết các cơ sở đều có quy mô sản xuất nhỏ, manh mún; ý thức của một bộ phận người sản xuất vẫn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, coi nhẹ sức khỏe của người tiêu dùng. Thêm vào đó, kinh phí hàng năm phục vụ kiểm tra, giám sát, lấy mẫu còn rất hạn chế nên kết quả chưa có tính đại diện; hầu hết các mẫu vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản mới chỉ được kiểm tra định tính. Mặt khác, trên địa bàn chưa có chuỗi sản phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn (chuỗi rau, thịt...) nên chưa kiểm soát được các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Để thực hiện tốt việc quản lý nông nghiệp về chất lượng, ATTP nông sản, thủy sản, thời gian tới,Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyệnđẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông sản, thủy sản; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm nông sản, thủy sản. Khi phát hiện vi phạm, phải kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng, tiến hành xác minh nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP các sản phẩm nông nghiệp khi đến tay người tiêu dùng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành liên quan thì các xã, thị trấn cũng cần chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả. Đối với người tiêu dùng, luôn nêu cao ý thức nói không với thực phẩm không an toàn.

Thanh Mai

Nỗ lực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp

Đăng lúc: 06/06/2020 10:52:55 (GMT+7)

An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu các vi phạm an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Để nâng cao nhận thức về đảm bảo, ATVSTP từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, từ đầu năm tới nay,Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyệnđã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động những người sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông sản tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng; thuốc thú y, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; chất bảo quản, chất phụ gia trong bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm. Phối hợp cùng phòng y tế mở 8 lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết nhanh sản phẩm không đảm bảo ATTP và cách xử lý đến các hộ sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thuỷ sản. Đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính mắc các lỗi cơ bản như: chủ cơ sở không cập nhật kiến thức ATTP; chưa trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người trực tiếp sản xuất chế biến, không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn. Đã xử phạt cơ sở chế biến nông sản Lâm Hài với số tiền 15,8 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có khoảng 426 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ kinh doanh ăn uống.Hầu hết các cơ sở đều có quy mô sản xuất nhỏ, manh mún; ý thức của một bộ phận người sản xuất vẫn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, coi nhẹ sức khỏe của người tiêu dùng. Thêm vào đó, kinh phí hàng năm phục vụ kiểm tra, giám sát, lấy mẫu còn rất hạn chế nên kết quả chưa có tính đại diện; hầu hết các mẫu vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản mới chỉ được kiểm tra định tính. Mặt khác, trên địa bàn chưa có chuỗi sản phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn (chuỗi rau, thịt...) nên chưa kiểm soát được các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Để thực hiện tốt việc quản lý nông nghiệp về chất lượng, ATTP nông sản, thủy sản, thời gian tới,Ban chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyệnđẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông sản, thủy sản; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm nông sản, thủy sản. Khi phát hiện vi phạm, phải kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng, tiến hành xác minh nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP các sản phẩm nông nghiệp khi đến tay người tiêu dùng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành liên quan thì các xã, thị trấn cũng cần chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả. Đối với người tiêu dùng, luôn nêu cao ý thức nói không với thực phẩm không an toàn.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)