Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1148
Hôm qua:
1571
Tuần này:
7294
Tháng này:
25597
Tất cả:
623234
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu vực Ao tàn sâu thôn Yên Tân, xã Thiệu Châu ( nay là xã Tân Châu)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu vực Ao tàn sâu thôn Yên Tân, xã Thiệu Châu ( nay là xã Tân Châu)

Đăng lúc 9 ngày trước · 50 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản (thị trấn Thiệu Hóa)

Đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư mới xã Thiệu Đô (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

Đăng lúc 9 ngày trước · 97 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Nung, thôn Quan Trung 3, xã Thiệu Tiến

Đăng lúc 18 ngày trước · 146 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cửa Nghè, thôn Phong Phú, xã Thiệu Long

Đăng lúc 18 ngày trước · 122 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu vực Cống Mã Quang, thôn 3, xã Thiệu Trung

Đăng lúc 18 ngày trước · 66 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Khu dân cư Xóm 1, khu chăn nuôi Xóm 2, xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 18 ngày trước · 66 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Cống Mã Quang thôn 3, xã Thiệu Trung

Đăng lúc 23 ngày trước · 92 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Cữa Nghè thôn Phong Phú, xã Thiệu Long

Đăng lúc 23 ngày trước · 69 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu Đồng Nung, thôn 3, xã Thiệu Tiến

Đăng lúc 23 ngày trước · 69 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trổi , thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc 23 ngày trước · 67 lượt xem