Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
347
Hôm qua:
1665
Tuần này:
5262
Tháng này:
22613
Tất cả:
662527
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu vực Ao tàn sâu thôn Yên Tân, xã Thiệu Châu ( nay là xã Tân Châu)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thiệu Châu

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu vực Ao tàn sâu thôn Yên Tân, xã Thiệu Châu ( nay là xã Tân Châu)

Đăng lúc 1 tháng trước · 150 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản (thị trấn Thiệu Hóa)

Đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư mới xã Thiệu Đô (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

Đăng lúc 1 tháng trước · 296 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Nung, thôn Quan Trung 3, xã Thiệu Tiến

Đăng lúc 1 tháng trước · 196 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cửa Nghè, thôn Phong Phú, xã Thiệu Long

Đăng lúc 1 tháng trước · 168 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu vực Cống Mã Quang, thôn 3, xã Thiệu Trung

Đăng lúc 1 tháng trước · 111 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Khu dân cư Xóm 1, khu chăn nuôi Xóm 2, xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 1 tháng trước · 101 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Cống Mã Quang thôn 3, xã Thiệu Trung

Đăng lúc 1 tháng trước · 115 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Cữa Nghè thôn Phong Phú, xã Thiệu Long

Đăng lúc 1 tháng trước · 102 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu Đồng Nung, thôn 3, xã Thiệu Tiến

Đăng lúc 1 tháng trước · 94 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Trổi , thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc 1 tháng trước · 101 lượt xem