Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cống Cao, thôn Thái Khang, khu đường Nghè thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cống Cao, thôn Thái Khang, khu đường Nghè thôn Thái Hanh, xã Thiệu Hòa

Đăng lúc 3 năm trước · 523 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Giáng thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 3 năm trước · 457 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Dạn Trước thôn Dân Chính, Dạn Sau thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính

Đăng lúc 3 năm trước · 425 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Điểm Dân cư thôn Trung Thôn, xã Thiệu Giang

Đăng lúc 3 năm trước · 491 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Cữa Nàng và Bệ Côi, thôn Trí Cường, xã Thiệu Quang

Đăng lúc 3 năm trước · 423 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Đồng Thình, thôn Lạc Đô, xã Thiệu Vận và khu đất củ trường THPT Dương Đình Nghệ

Đăng lúc 3 năm trước · 462 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Mẫu Tán và Sau trụ sở UBND xã thôn Thành Tiến; khu đồng Mã gỗ, thôn Thành Thượng, xã Thiệu Thành

Đăng lúc 3 năm trước · 421 lượt xem

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Hồ Ruồng, thôn Toán Thọ, xã Thiệu Toán

Đăng lúc 3 năm trước · 414 lượt xem

Thông báo đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Mã Tháp tiểu khu 6, thị trấn Vạn Hà

Đăng lúc 3 năm trước · 436 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đầu giá tài sản

Đấu giá quyền SDĐ tại MBQH số 01 theo Quyết định 2808/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Đăng lúc 3 năm trước · 552 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT