Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2158
Hôm qua:
2968
Tuần này:
8193
Tháng này:
8193
Tất cả:
1475867
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ Khu vực Cửa Nghè, thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ Khu vực Cửa Nghè, thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp

Đăng lúc 1 năm trước · 294 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ khu dân cư mới xã Thiệu Đô

Đăng lúc 1 năm trước · 288 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ điểm dân cư nông thôn xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc 1 năm trước · 255 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ khu Ao Sàn, thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 1 năm trước · 338 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Sâu xã Thiệu Tân

Đăng lúc 1 năm trước · 409 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đầu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Sâu xã Thiệu Tân

Đăng lúc 1 năm trước · 453 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đầu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Dưa thôn Nguyên Thịnh và Cồ Quyết thôn Nguyên Lý xã Thiệu Nguyên

Đăng lúc 1 năm trước · 429 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Mỏ Phượng thôn Thái Bình và khu đất San thôn Đồng Thanh xã Thiệu Tâm

Đăng lúc 1 năm trước · 415 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng đường cái trong thôn Toán Tỵ xã Thiệu Toán

Đăng lúc 2 năm trước · 380 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Trổi thôn Tân Bình 2 xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc 2 năm trước · 354 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT