Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
11257
Hôm qua:
1021
Tuần này:
12278
Tháng này:
32590
Tất cả:
2812683
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ Khu vực Cửa Nghè, thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ Khu vực Cửa Nghè, thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp

Đăng lúc 2 năm trước · 463 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ khu dân cư mới xã Thiệu Đô

Đăng lúc 2 năm trước · 432 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ điểm dân cư nông thôn xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc 2 năm trước · 386 lượt xem

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá Quyền SDĐ khu Ao Sàn, thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 2 năm trước · 482 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Sâu xã Thiệu Tân

Đăng lúc 3 năm trước · 616 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đầu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Sâu xã Thiệu Tân

Đăng lúc 3 năm trước · 668 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đầu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Dưa thôn Nguyên Thịnh và Cồ Quyết thôn Nguyên Lý xã Thiệu Nguyên

Đăng lúc 3 năm trước · 636 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Mỏ Phượng thôn Thái Bình và khu đất San thôn Đồng Thanh xã Thiệu Tâm

Đăng lúc 3 năm trước · 567 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng đường cái trong thôn Toán Tỵ xã Thiệu Toán

Đăng lúc 3 năm trước · 540 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Đồng Trổi thôn Tân Bình 2 xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc 3 năm trước · 516 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT