Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Sống Đồng Hải thôn Xuân Quan, Đa con thôn Nhân Mỹ, Đồng Mỗng Cốt thôn Liên Minh xã Thiệu Công

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Sống Đồng Hải thôn Xuân Quan, Đa con thôn Nhân Mỹ, Đồng Mỗng Cốt thôn Liên Minh xã Thiệu Công

Đăng lúc 4 năm trước · 594 lượt xem

Thông báo Lựa chọn đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở chia lô phía tây Quốc lộ 45

Đăng lúc 4 năm trước · 678 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Sống Trâu thôn Minh Đức, Nghè Mã, thôn Phong Phú xã Thiệu Long

Đăng lúc 4 năm trước · 556 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Dưới Đồng thôn Trung thôn xã Thiệu Giang

Đăng lúc 4 năm trước · 549 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cây Lót thôn Phú Văn xã Thiệu Châu

Đăng lúc 4 năm trước · 528 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: đồng Dược liệu thôn 11; đồng tháng 7 thôn 11; đồng Trào thôn xã Thiệu Viên

Đăng lúc 4 năm trước · 535 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: đồng Ái thôn 5; đồng Bông thôn 4; đồng Thình trên thôn Lạc Đô xã Thiệu Vận

Đăng lúc 4 năm trước · 535 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Bờ giếng thôn 2, A0 Sàn thôn Hoạch Phúc xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 4 năm trước · 533 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cồn Đu 1 thôn 2 xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc 4 năm trước · 387 lượt xem

Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản

Đấu giá quyến sử dụng đất khu vực trước nhà văn hóa thôn Thành Tiến, Thành Giang xã Thiệu Thành

Đăng lúc 4 năm trước · 522 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT