Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2667
Hôm qua:
4010
Tuần này:
19281
Tháng này:
33922
Tất cả:
1580772
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Sống Đồng Hải thôn Xuân Quan, Đa con thôn Nhân Mỹ, Đồng Mỗng Cốt thôn Liên Minh xã Thiệu Công

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Sống Đồng Hải thôn Xuân Quan, Đa con thôn Nhân Mỹ, Đồng Mỗng Cốt thôn Liên Minh xã Thiệu Công

Đăng lúc 2 năm trước · 381 lượt xem

Thông báo Lựa chọn đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở chia lô phía tây Quốc lộ 45

Đăng lúc 2 năm trước · 418 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Sống Trâu thôn Minh Đức, Nghè Mã, thôn Phong Phú xã Thiệu Long

Đăng lúc 2 năm trước · 374 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Dưới Đồng thôn Trung thôn xã Thiệu Giang

Đăng lúc 2 năm trước · 354 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cây Lót thôn Phú Văn xã Thiệu Châu

Đăng lúc 2 năm trước · 346 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: đồng Dược liệu thôn 11; đồng tháng 7 thôn 11; đồng Trào thôn xã Thiệu Viên

Đăng lúc 2 năm trước · 338 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: đồng Ái thôn 5; đồng Bông thôn 4; đồng Thình trên thôn Lạc Đô xã Thiệu Vận

Đăng lúc 2 năm trước · 348 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Bờ giếng thôn 2, A0 Sàn thôn Hoạch Phúc xã Thiệu Phúc

Đăng lúc 2 năm trước · 435 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Cồn Đu 1 thôn 2 xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc 2 năm trước · 291 lượt xem

Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản

Đấu giá quyến sử dụng đất khu vực trước nhà văn hóa thôn Thành Tiến, Thành Giang xã Thiệu Thành

Đăng lúc 2 năm trước · 335 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT