Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 08/07/2020 (GMT+7)
100%

Theo các nguồn sử liệu về lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã trải qua 19 kỳ Đại hội, thời gian, địa điểm, kết quả chính của từng Đại hội như sau

* Đại hội lần thứ I

- Thời gian: Tháng 2/1947

- Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy (Vạn Hà)

- Kết quả: Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí; đồng chí Lê Như Xuyên (Thiệu Vũ) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa I.

lần 1.PNG

* Đại hội lần thứ II

- Thời gian: Tháng 1/1949

- Đại điểm: Tại đình làng Cẩm Vân (Thiệu Vũ)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Hợp (Thiệu Châu) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Ngô Ngọc Toản (Thiệu Vũ) được bầu làm Phó Bí thư phụ trách Chính quyền (Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính)

lần 2.PNG

* Đại hội lần thứ III

- Thời gian: Tháng 11/1949

- Địa điểm: Tại đình làng Vĩnh Điện (Thiệu Phú)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Ngô Đức (Thiệu Minh) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ III

lần 3.PNG

* Đại hội lần thứ IV

- Thời gian: Tháng 9/1950

- Địa điểm: Tại đình làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Kinh Nghĩa (người Thừa Thiên Huế) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ IV

lần 4.PNG

* Đại hội lần thứ V

- Thời gian: Tháng 4/1952

- Địa điểm: Tại đình thôn Thái Ninh, xã Thiệu Tâm (nay là xã Minh Tâm)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Trần Kim Lơi (Thiệu Tâm) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Thưởng (Thiệu Châu) được bầu làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 5.PNG

* Đại hội lần thứ VI

- Thời gian: Cuối năm 1958

- Địa điểm: Tại đình thôn Lạc Đô, xã Thiệu Vận

- Kết quả: Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Ban Chấp hành bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Hoàng Hữu Nhờn (Thiệu Vũ) được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 6.PNG

* Đại hội lần thứ VII

- Thời gian: Tháng 5/1960

- Địa điểm: Tại Vạn Hà, xã Thiệu Hưng

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII, đồng chí Hoàng Văn Bách (Thiệu Minh) được bầu là Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

lần 7.PNG

* Đại hội lần thứ VIII

- Thời gian: Đầu năm 1962

- Địa điểm: Thôn Ba Chè, Thiệu Đô (Kho 61 cũ, nay là chùa Chè)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 19 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Huy Cắng (Thiệu Toán) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 8.PNG

* Đại hội lần thứ IX

- Thời gian: Tháng 8/1964

- Địa điểm: Tại đình làng Go, xã Thiệu Châu

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX gồm 20 đồng chí, trong đó 18 ủy viên chính thức. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 9.PNG

* Đại hội lần thứ X

- Thời gian: Tháng 7/1968

- Địa điểm: Tại đình làng Go, xã Thiệu Châu

- Kết quả: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hà Hữu Xuân (Thiệu Tân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 10.PNG

* Đại hội lần thứ XI

- Thời gian: Ngày 3/12/1970

- Đại điểm: Tại nhà trẻ Dương Hòa, xã Thiệu Hưng

- Kết quả: Dự Đại hội có 127 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 23 đồng chí, trong đó 2 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Quyết (Thiệu Vân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 11.PNG

* Đại hội lần thứ XII

- Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 29/5/1972

- Địa điểm: Tại trường cấp II Thiệu Duy

- Kết quả: Dự Đại hội có 142 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Quyết (Thiệu Vân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện

lần 12.PNG

* Đại hội lần thứ XIII

- Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 22/4/1975

- Địa điểm: Trường Đảng huyện (xã Thiệu Hưng)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Đoài (Thiệu Minh, nay là xã Minh Tâm) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện

lần 13.PNG

* Đại hội lần thứ XIV

- Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 30/10/1976

- Địa điểm: Trường Đảng huyện (xã Thiệu Hưng)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Hoàng Văn Đức (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Đoài (Thiệu Minh, nay là xã Minh Tâm) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 14.PNG

* Đại hội lần thứ XV

- Thời gian: Ngày 16, 17/5/1997

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thiệu Hưng (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 202 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV gồm 33 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tính (Thiệu Quang) được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên (Thiệu Chính) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Đào Ngọc Ngọ (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 15.PNG

* Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2000 - 2005

- Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 19/11/2000

- Địa điểm: Tại Hội trường thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 178 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Đào Ngọc Ngọ (Thiệu Đô) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuyên (Thiệu Chính) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Trần Ngọc Thiện (Thiệu Thịnh) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 16.PNG

* Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2005 - 2010

- Thời gian: Từ ngày 5 đến ngày 7/10/2005

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 247 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc (Thiệu Vân) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Văn Thanh (thị trấn Vạn Hà) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 17.PNG

* Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 21/7/2010

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 258 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII gồm 45 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Súy (Thiệu Phú) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hoàng Viết Chọn (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 18.PNG

* Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 26/7/2015

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 256 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Súy (Thiệu Phú) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hoàng Viết Chọn (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 19.PNG

Trần Ngọc Tùng. PTP Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa

Các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 08/07/2020 (GMT+7)
100%

Theo các nguồn sử liệu về lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã trải qua 19 kỳ Đại hội, thời gian, địa điểm, kết quả chính của từng Đại hội như sau

* Đại hội lần thứ I

- Thời gian: Tháng 2/1947

- Địa điểm: Tại trụ sở Huyện ủy (Vạn Hà)

- Kết quả: Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí; đồng chí Lê Như Xuyên (Thiệu Vũ) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa I.

lần 1.PNG

* Đại hội lần thứ II

- Thời gian: Tháng 1/1949

- Đại điểm: Tại đình làng Cẩm Vân (Thiệu Vũ)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Hợp (Thiệu Châu) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Ngô Ngọc Toản (Thiệu Vũ) được bầu làm Phó Bí thư phụ trách Chính quyền (Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính)

lần 2.PNG

* Đại hội lần thứ III

- Thời gian: Tháng 11/1949

- Địa điểm: Tại đình làng Vĩnh Điện (Thiệu Phú)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Ngô Đức (Thiệu Minh) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ III

lần 3.PNG

* Đại hội lần thứ IV

- Thời gian: Tháng 9/1950

- Địa điểm: Tại đình làng Yên Lộ, xã Thiệu Vũ

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Kinh Nghĩa (người Thừa Thiên Huế) được bầu làm Bí thư Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ IV

lần 4.PNG

* Đại hội lần thứ V

- Thời gian: Tháng 4/1952

- Địa điểm: Tại đình thôn Thái Ninh, xã Thiệu Tâm (nay là xã Minh Tâm)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành mới. Đồng chí Trần Kim Lơi (Thiệu Tâm) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Thưởng (Thiệu Châu) được bầu làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 5.PNG

* Đại hội lần thứ VI

- Thời gian: Cuối năm 1958

- Địa điểm: Tại đình thôn Lạc Đô, xã Thiệu Vận

- Kết quả: Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Ban Chấp hành bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Hoàng Hữu Nhờn (Thiệu Vũ) được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 6.PNG

* Đại hội lần thứ VII

- Thời gian: Tháng 5/1960

- Địa điểm: Tại Vạn Hà, xã Thiệu Hưng

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII, đồng chí Hoàng Văn Bách (Thiệu Minh) được bầu là Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

lần 7.PNG

* Đại hội lần thứ VIII

- Thời gian: Đầu năm 1962

- Địa điểm: Thôn Ba Chè, Thiệu Đô (Kho 61 cũ, nay là chùa Chè)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 19 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Huy Cắng (Thiệu Toán) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 8.PNG

* Đại hội lần thứ IX

- Thời gian: Tháng 8/1964

- Địa điểm: Tại đình làng Go, xã Thiệu Châu

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX gồm 20 đồng chí, trong đó 18 ủy viên chính thức. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Tạo (Thiệu Toán) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 9.PNG

* Đại hội lần thứ X

- Thời gian: Tháng 7/1968

- Địa điểm: Tại đình làng Go, xã Thiệu Châu

- Kết quả: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hà Hữu Xuân (Thiệu Tân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 10.PNG

* Đại hội lần thứ XI

- Thời gian: Ngày 3/12/1970

- Đại điểm: Tại nhà trẻ Dương Hòa, xã Thiệu Hưng

- Kết quả: Dự Đại hội có 127 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 23 đồng chí, trong đó 2 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Quyết (Thiệu Vân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện.

lần 11.PNG

* Đại hội lần thứ XII

- Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 29/5/1972

- Địa điểm: Tại trường cấp II Thiệu Duy

- Kết quả: Dự Đại hội có 142 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Quyết (Thiệu Vân) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện

lần 12.PNG

* Đại hội lần thứ XIII

- Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 22/4/1975

- Địa điểm: Trường Đảng huyện (xã Thiệu Hưng)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Mạnh Xuây (Thiệu Tiến) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Đoài (Thiệu Minh, nay là xã Minh Tâm) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện

lần 13.PNG

* Đại hội lần thứ XIV

- Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 30/10/1976

- Địa điểm: Trường Đảng huyện (xã Thiệu Hưng)

- Kết quả: Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Hoàng Văn Đức (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Đoài (Thiệu Minh, nay là xã Minh Tâm) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 14.PNG

* Đại hội lần thứ XV

- Thời gian: Ngày 16, 17/5/1997

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thiệu Hưng (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 202 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV gồm 33 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tính (Thiệu Quang) được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên (Thiệu Chính) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Đào Ngọc Ngọ (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 15.PNG

* Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2000 - 2005

- Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 19/11/2000

- Địa điểm: Tại Hội trường thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 178 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI gồm 33 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Đào Ngọc Ngọ (Thiệu Đô) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuyên (Thiệu Chính) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Trần Ngọc Thiện (Thiệu Thịnh) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 16.PNG

* Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2005 - 2010

- Thời gian: Từ ngày 5 đến ngày 7/10/2005

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 247 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc (Thiệu Vân) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Văn Thanh (thị trấn Vạn Hà) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 17.PNG

* Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 21/7/2010

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 258 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII gồm 45 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Súy (Thiệu Phú) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hoàng Viết Chọn (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 18.PNG

* Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Thời gian: Từ ngày 24 đến ngày 26/7/2015

- Địa điểm: Tại Hội trường huyện, thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa)

- Kết quả: Dự Đại hội có 256 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn Toản (Thiệu Hợp) được bầu làm Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Súy (Thiệu Phú) được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hoàng Viết Chọn (Thiệu Đô) được bầu làm Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

lần 19.PNG

Trần Ngọc Tùng. PTP Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT