Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
873
Hôm qua:
1178
Tuần này:
873
Tháng này:
40965
Tất cả:
2881751

Nhà thờ họ Vương Di tích lưu niệm sự kiện lịch sử về thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 13/05/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 3 tháng 2 năm1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân Thiệu Hóa.

Đầu tháng 6 năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (người Hoàng Giang, huyện Hoằng Hóa) là đảng viên cộng sản Đảng bộ tỉnh Hà Nam, được dông chí Lê Công Thanh, cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa xây dựng cơ sở Đảng. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân bắt liên lạc với các đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc (nay là xã Thiệu Tiến) để trao đổi tình hình và bàn kế hoạch thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau đó, đồng chí Vương Xuân Cát chắp mối với các đồng chí nguyên là hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như: Hoàng Trọng Bình làng Ngô Xá Hạ (nay thuộc xã Minh Tâm), Lê Xuân Mạc ở làng Phúc Lộc, Ngô Ngọc Toản làng Yên Lộ (nay là xã Thiệu Vũ). Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (1).jpg

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, Hội nghị thành lập chi hộ Đảng Cộng sản Việt Nam phủ Thiệu Hóa được tiến hành tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ), Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ . Cũng trong hội nghị này, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp nêu lên hướng hoạt động trước mắt của chi bộ là: dựa vào các tổ chức quần chúng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng; đẩy mạnh phong trào cách mạng, thành lập Nông hội đỏ; bồi dưỡng và phát triển đảng viên... Theo hướng trên, Chi bộ vạch kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công từng đồng chí chịu trách nhiệm ở từng vùng để hướng dẫn quần chúng đấu tranh và củng cố tổ chức cơ sở.

Đồng chí Vương Xuân Cát. BT Chi bộ (2).jpg

Sự ra đời của chi bộ Đảng đánh dấu một bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thiệu Hóa: chấm dứt thời kỳ phân tán lực lượng cách mạng, gọt bỏ những tư tưởng cải lương, thỏa hiệp, khẳng định sthắng thế tuyệt đối của tư tưởng cách mạng vô sản địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Thiệu Hóa nằm dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Sự ra đời của chi bộ không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là vào sự ra đời của Ban Chấp hành tnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sn Việt Nam tnh Thanh Hóa vào 29 tháng 7 năm 1930.

anh 3.JPG

Nhà thờ Họ Vương được Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở VHTT&DL) xếp hạng di tích cách mạng cấp tỉnh tại Quyết định số 230/VHQĐ ngày 8/7/1995, là di tích lưu niệm sự kiện lịch sử về thành lập Chi bộ Đảng Công sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa nói riêng và là một trong những cơ sở thành lập Chi bộ sớm nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Trần Ngọc Tùng

Nhà thờ họ Vương Di tích lưu niệm sự kiện lịch sử về thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 13/05/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 3 tháng 2 năm1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân Thiệu Hóa.

Đầu tháng 6 năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (người Hoàng Giang, huyện Hoằng Hóa) là đảng viên cộng sản Đảng bộ tỉnh Hà Nam, được dông chí Lê Công Thanh, cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa xây dựng cơ sở Đảng. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân bắt liên lạc với các đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc (nay là xã Thiệu Tiến) để trao đổi tình hình và bàn kế hoạch thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau đó, đồng chí Vương Xuân Cát chắp mối với các đồng chí nguyên là hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như: Hoàng Trọng Bình làng Ngô Xá Hạ (nay thuộc xã Minh Tâm), Lê Xuân Mạc ở làng Phúc Lộc, Ngô Ngọc Toản làng Yên Lộ (nay là xã Thiệu Vũ). Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (1).jpg

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, Hội nghị thành lập chi hộ Đảng Cộng sản Việt Nam phủ Thiệu Hóa được tiến hành tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ), Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ . Cũng trong hội nghị này, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp nêu lên hướng hoạt động trước mắt của chi bộ là: dựa vào các tổ chức quần chúng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng; đẩy mạnh phong trào cách mạng, thành lập Nông hội đỏ; bồi dưỡng và phát triển đảng viên... Theo hướng trên, Chi bộ vạch kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công từng đồng chí chịu trách nhiệm ở từng vùng để hướng dẫn quần chúng đấu tranh và củng cố tổ chức cơ sở.

Đồng chí Vương Xuân Cát. BT Chi bộ (2).jpg

Sự ra đời của chi bộ Đảng đánh dấu một bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thiệu Hóa: chấm dứt thời kỳ phân tán lực lượng cách mạng, gọt bỏ những tư tưởng cải lương, thỏa hiệp, khẳng định sthắng thế tuyệt đối của tư tưởng cách mạng vô sản địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Thiệu Hóa nằm dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Sự ra đời của chi bộ không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là vào sự ra đời của Ban Chấp hành tnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sn Việt Nam tnh Thanh Hóa vào 29 tháng 7 năm 1930.

anh 3.JPG

Nhà thờ Họ Vương được Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở VHTT&DL) xếp hạng di tích cách mạng cấp tỉnh tại Quyết định số 230/VHQĐ ngày 8/7/1995, là di tích lưu niệm sự kiện lịch sử về thành lập Chi bộ Đảng Công sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa nói riêng và là một trong những cơ sở thành lập Chi bộ sớm nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Trần Ngọc Tùng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT