Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, ANH HÙNG - ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, XÂY DỰNG HUYỆN SỚM ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Thiệu Hóa - Vùng đất tươi đẹp, non nước hữu tình, là một trong những chiếc nôi của người Việt cổ. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Thiệu Hóa sinh tụ nơi đây đã chung sức đồng lòng, lao động cần cù sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã để xây dựng quê hương ngày càng trù phú và dệt nên những truyền thống quý báu, tiêu biểu là truyền thống yêu nước và cách mạng.

Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước cảnh đất nước chìm đắm trong đêm trường nô lệ, nhân dân chịu bao cảnh áp bức lầm than dưới gót giầy thực dân phong kiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Thiệu Hóa đã anh dũng đứng lên đấu tranh tìm con đường cứu nước, cứu nhà. Ngày 10 - 7 - 1930, chỉ hơn 5 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chi bộ Đảng ở Thiệu Hóa đã được thành lập, một trong 3 chi bộ đầu tiên để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29 - 7 - 1930. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), Thiệu Hóa là một trong những trung tâm cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, là cơ sở tin cậy của Xứ ủy Bắc Kỳ, Xứ ủy Trung Kỳ, nơi Tỉnh ủy - Ủy ban  hành chính tỉnh họp bàn phát lệnh khởi nghĩa, góp phần xứng đáng cùng với toàn tỉnh và cả nước làm nên thành công của cuộc Cách mạng vĩ đại Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa tiếp tục cùng với cả tỉnh đóng góp tích cực vào những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc, Thiệu Hóa đã kiên cường chiến đấu bảo vệ vững chắc quê hương và đóng góp sức người, sức của, làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến.

Trước yêu cầu tạo nên những “pháo đài” cấp huyện đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước sau khi hòa bình lập lại, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 177 - CP ngày 05 - 7 - 1977 giải thể huyện Thiệu Hóa, chia tách, sáp nhập vào huyện Yên Định và huyện Đông Sơn trong 2 huyện mới là Thiệu Yên, Đông Sơn. Nhân dân Thiệu Hóa đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kề vai chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân hai huyện xây dựng Thiệu Yên và Đông Sơn trở thành những đơn vị vững mạnh toàn diện, ngày càng thêm giàu đẹp.

Sau gần 20 năm hoạt động cùng 2 huyện bạn, cách đây vừa tròn 20 năm huyện Thiệu Hóa được tái lập theo Nghị định số 72/NĐ - CP ngày 18 -11 - 1996 của Chính phủ. Thời điểm đó huyện có diện tích tự nhiên 17.035,8 ha và 31 xã với dân số 200.774 người. Đảng bộ huyện có 7.235 đảng viên ở 46 tổ chức cơ sở đảng, 329 chi bộ. Đến ngày 01/7/2012, ba xã Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Thiệu Dương chuyển về thành phố Thanh Hóa theo Nghị quyết 05/NQ-CP, ngày 29/02/2012 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Thanh Hóa. Hiện nay, huyện có diện tích tự nhiên 16.068,38 ha và 28 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 27 xã, 01 thị trấn) với dân số 157.248 người. Đảng bộ huyện có 8.676 đảng viên ở 56 tổ chức cơ sở đảng, 380 chi bộ.

Hai mươi năm qua, Thiệu Hóa tái lập, đổi mới và phát triển trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện bạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Hóa đã phát huy tốt truyền thống cách mạng, anh hùng, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc.

Kinh tế của huyện tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước: Thời kỳ 1997 - 2000 bình quân 5,8%/năm; 2001 - 2005 bình quân 8%/năm; 2006 - 2010 bình quân 11,6%/năm; 2011 - 2015 bình quân 11,8%/năm; năm 2016 đạt 13,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng nông nghiệp từ 73,7% năm 1997 giảm còn 32,8% năm 2016; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,2% lên 39,2% và tỷ trọng dịch vụ tăng từ 7,1% lên 28%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 27,3 triệu đồng, gấp 10,8 lần năm 1997.

Các ngành kinh tế đều có bước phát triển khá mạnh. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Thiệu Hoá là huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện thành công đổi điền dồn thửa, quy hoạch lại đồng ruộng. Qua 2 lần "đổi điền dồn thửa" gắn với xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm giao thông thủy lợi nội đồng, đã cơ bản khắc phục được tình trạng ruộng đất manh mún, canh tác hiệu quả thấp. Từ đó, khuyến khích nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, đầu tư khoa học kỹ thuật, cây con mới có hiệu quả cao vào sản xuất, tạo tiền để để nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra bước đột phá cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. 20 năm qua, năng suất lúa tăng từ 86,5 tạ/ha/năm lên 132 tạ/ha/năm; tổng sản lượng lương thực từ dưới 90 nghìn tấn năm lên 129 nghìn tấn/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha canh tác năm 2016 đạt 105 triệu đồng, tăng thêm 70 triệu đồng so với năm 1997. Từ chăn nuôi nông hộ, tự phát, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp đã phát triển theo hướng trang trại; đến nay, toàn huyện có 648 trang trại, gia trại, nhiều trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, cho hiệu quả kinh tế ngày càng cao, bền vững.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn có bước phát triển khá, giá trị sản xuất năm 2016 gấp 18 lần năm 1997. Xây dựng mới 1 cụm công nghiệp, 2 cụm làng nghề, sản xuất được những mặt hàng có giá trị cao, thúc đẩy phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; giá trị sản xuất năm 2016 gấp 43,5 lần năm 1997. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng nhanh, cuối năm 2016 có trên 4.500 cơ sở, đang tạo việc làm cho trên 6 nghìn lao động, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện, công sở, cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề, xây dựng nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, hệ thống điện.v.v làm cho diện mạo làng quê đổi mới rõ rệt. Nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 20 năm qua, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân như Khu hội nghị huyện, 25 trụ sở cơ quan trên địa bàn, 69 ngôi trường với gần 900 phòng học và nhà chức năng kiên cố; 22 công sở xã, thị trấn; 200 nhà văn hóa thôn; Nhà tập luyện và thi đấu TDTT huyện; Trung tâm BDCT huyện; Khu Di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ Họ Vương; hàng nghìn km đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm, giao thông nội đồng, kênh mương; hàng vạn công trình dân dụng do nhân dân xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp; nhà ở kiên cố trong dân cư tăng từ 15% lên 60%...

Các thành phần kinh tế phát triển ngày càng đa dạng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 171 doanh nghiệp, trong đó thu hút được những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như May Thiệu Đô thuộc Công ty May 10, may Vạn Hà thuộc Công ty may Minh Hoàng thành phố Hồ Chí Minh. Có 1.950 cơ sở cơ sở sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho trên 1 vạn lao động. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch và tăng so với dự toán tỉnh giao từ 30% trở lên; năm 1997 đạt 7,6 tỷ đồng, năm 2006 đạt 20,3 tỷ đồng, năm 2016 đạt trên 120 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, số tiêu chí đạt bình quân từ 5,7 tiêu chí/xã năm 2010 tăng lên 16,5 tiêu chí/xã năm 2016 và có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu và tiến bộ mới. Chất lương giáo dục toàn diện được nâng lên. Số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học thuộc tốp đầu của tỉnh. Tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng hàng năm trên 60% số dự thi. Từ khi có chủ trương xây dựng và công nhận trường chuẩn quốc gia (1998) đến nay, toàn huyện có 64 trường chuẩn quốc gia (trên tổng số 86 trường, đạt 74,4%; trong đó cấp THPT đã có Trường Lê Văn Hưu đạt chuẩn quốc gia) và có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Mạng lưới giáo dục tiếp tục được mở rộng, nâng cấp. Mỗi xã, thị trấn đều có các trường từ mầm non đến THCS. Trên địa bàn huyện có 4 trường PTTH, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm dạy nghề, 100% xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được phát triển sâu rộng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 25% lên trên 85%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng. 100% xã, thị trấn đã xây dựng quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa xã. 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao. Phong trào luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ thường xuyên được phát triển sâu rộng trong nhân dân.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn I và đến nay đã có 24 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II, đạt 85,7%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư ngày càng hiện đại đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2%, năm 2016 còn 9,03% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%. Thực hiện tốt chính sách với các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người thuộc diện bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố ngày càng vững chắc. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng. Chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tập hợp các lực lượng trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng được nâng lên.

20 năm, một chặng đường phát triển, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa đã vượt qua biết bao khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt những thành quả rất đáng phấn khởi và đã được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, tỉnh ghi nhận, động viên, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, huyện đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 14 xã, thị trấn trong huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Có được những thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào là do các cấp uỷ, chính quyền trong huyện, BCH Đảng bộ huyện đã lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm trong từng thời kỳ và các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, nhạy bén, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình. Giữ vững sự đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh kết hợp với tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, phát triển quê hương. Coi trọng và phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu lao động cần cù sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của nhân dân, đảng viên, cán bộ trong huyện.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu sau hai mươi năm tái lập, đổi mới và phát triển, nhưng Thiệu Hóa vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Quy mô kinh tế của huyện nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Chất lượng tăng trưởng thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, thu ngân sách không bền vững, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản. Thu hút đầu tư chưa tốt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Một số mặt công tác quốc phòng - an ninh chưa thật sự vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu mới; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa rõ nét, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Cải cách hành chính còn chậm; tổ chức bộ máy cán bộ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị có mặt còn bất cập, chưa đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Thực tiễn trong hai mươi năm tái lập của huyện Thiệu Hóa đã khẳng định chủ trương tái lập huyện của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, không những đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, phù hợp với xu thế phát triển. Sự vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa là sáng tạo, phù hợp. Những thành tựu nổi bật và toàn diện của Thiệu Hóa đã có nhiều đóng góp vào thành công chung của tỉnh. Quá trình ấy là kết quả của sự gắn kết lý luận, đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vào thực tiễn ở Thiệu Hóa. Với truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp, truyền thống yêu nước và cách mạng cùng những tiềm năng, lợi thế vốn có đã được bồi đắp, phát huy trong hai mươi năm tái lập, xây dựng và phát triển. Hôm nay trong bối cảnh mới của đất nước, của tỉnh và những thuận lợi, khó khăn, thách thức của huyện đang đặt ra trước mắt đòi hỏi Thiệu Hóa phải tiếp tục năng động, sáng tạo, phải tạo ra được những "đột phá" mới để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trước thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Hóa quyết tâm hành động thiết thực, quyết liệt hơn, tiếp tục đưa Thiệu Hóa trở thành huyện mạnh trong tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hóa, cách mạng mà bao thế hệ người Thiệu Hóa xây dựng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong 20 năm từ ngày tái lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Thiệu Hóa luôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quan tâm của các bộ, ngành Trung ương và giúp đỡ của Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị bạn. Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân huyện Thiệu Hóa trân trọng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ quý báu đó.

Xin cảm ơn toàn thể nhân dân, đảng viên và các thế hệ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở qua các thời kỳ đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu. Cảm ơn những người con của quê hương Thiệu Hóa trên khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài với tình cảm luôn hướng về quê nhà. Tất cả chúng ta đã cùng nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang của huyện Thiệu Hóa ah hùng.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa xác định mục tiêu những năm tới "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng mới và rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm: Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; Chương trình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng, bền vững; nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện thật tốt đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, công nghiệp, công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là các ngành nghề có lợi thế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Triển khai tích cực các quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, cụm làng nghề đã được phê duyệt. Phát triển nhanh và đa dạng các loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh đào tạo nghề để chuyển dịch phần lớn lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác và hợp tác xã, tăng thu ngân sách. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp góp phần xây dựng Thanh Hóa đạt tỉnh khá của cả nước năm 2020. 

Trong không khí phấn khởi, tự hào, tràn đầy niềm tin nhân kỷ niệm trọng thể hôm nay và chuẩn bị đón chào năm mới, Xuân Đinh Dậu, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm đạt huyện nông thôn mới.

 

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

UB MTTQ HUYỆN THIỆU HÓAhUHuânH

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT