Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2111
Hôm qua:
2968
Tuần này:
8146
Tháng này:
8146
Tất cả:
1475820

Danh sách Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30/10/2017 07:21:03

Danh sách Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2016

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

1

Trịnh Văn Súy

Chủ tịch HĐND huyện

0904195742

2

Nguyễn Duy Thứ

TV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912602466

3

Lê Văn Ngọc

TV- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

0915245892

4

Đỗ Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Lao động - TBXH

0918365899

5

Nguyễn Đình Dỡ

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hòa

0989790096

6

Nguyễn Thị Thu

HUV – Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

0979768656

7

Nguyễn Đình Lam

Chủ tịch UBND xã Thiệu Minh

0949083455

8

Phạm Thị Hường

Trưởng Trạm y tế xã Thiệu Tâm

01694838159

9

Đỗ Ngọc Luân

TV – Chủ tịch UBMTTQ huyện

0912605085

10

Nguyễn Xuân Lai

Chủ tịch Hội nông dân huyện

01297818345

11

Trần Thiên Thanh

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0912892172

12

Nguyễn Tiến Dũng

TV – Chủ nhiệm UB kiểm tra HU

0915157290

13

Hoàng Trọng Cường

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao

0949014568

14

Vũ Tuấn Minh

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND

0974486113

15

Đỗ Thế Bằng

0912176847

16

Lê Xuân Đào

TV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0978927799

17

Nguyễn Quang Sinh

Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ

0978614246

18

Trần Ngọc Tài

Giám đốc Doanh nghiệp Cường Quý

0915.245.493

19

Nguyễn Văn Tám

TV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0912601885

20

Nguyễn Văn Phúc

HUV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912001372

21

Nguyễn Thị Giảng

Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành

01629.872.855

22

Hoàng Văn Toản

TUV- Bí thư Huyện ủy

0912798453

23

Lê Hồng Quang

TV – Trưởng Công an huyện

0913568944

25

Hoàng Văn Nam

Chủ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà

0986930799

26

Hoàng Thị Đào

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thiệu Phú

27

Hoàng Thị Hải

Hiệu phó Trường THPT Thiệu Hóa

28

Lê Văn Hiếu

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long

0982315615

29

Vũ Duy Khang

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Quang

0949339026

30

Nguyễn Thị Thường

TV – Trưởng ban Dân vận HU

0984635040

31

Nguyễn Đức Hiểu

Phó Trưởng ban Kinh tế – XH, HĐND

0903436748

32

Lê Văn Thuấn

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy

0982518757

33

Lê Thị Hoa

Hộ SXKD giỏi xã Thiệu Thịnh

0943536068

34

Lê Văn Tiến

Giám đốc TT BD Chính trị huyện

0914367998

35

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hoá, ngày 22 tháng 5 năm 2017

DANH SÁCH

TỔ TR­ƯỞNG, TỔ PHÓ VÀ CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

THIỆU HÓA KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-TTrHĐND ngày 13/7/2016

của Thường trực HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII,

nhiệm kỳ 2016 – 2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong tổ

Tổ 1

Lê Văn Ngọc

TVHU- Tr­ưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Đình Lam

Chủ tịch UBND xã Thiệu Minh

Tổ phó

Trịnh Văn Súy

TVHU - Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

Lê Văn Tiến

HUV- Giám đốc TT Bồi dưỡng Chính trị huyện

Nguyễn Thị Thu

HUV - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Đỗ Thị Thanh

Phó Trư­ởng phòng Lao động - TBXH

Phạm Thị Hường

Trư­ởng Trạm y tế xã Thiệu Tâm

Nguyễn Đình Dỡ

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Hòa

Tổ 2

Đỗ Ngọc Luân

TVHU – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổ tr­ưởng

Hoàng Trọng Cư­ờng

HUV- Bí th­ư Đảng ủy xã Thiệu Giao

Tổ phó

Nguyễn Tiến Dũng

TVHU – Chủ nhiệm UB kiểm tra HU

Nguyễn Xuân Lai

Chủ tịch Hội nông dân huyện

Trần Thiên Thanh

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

Vũ Tuấn Minh

Phó Trư­ởng ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ 3

Lê Xuân Đào

TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Quang Sinh

Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ

Tổ phó

Đỗ Thế Bằng

TVHU – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vạn Hà

Nguyễn Văn Tám

TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Phúc

HUV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trần Ngọc Tài

Giám đốc Doanh nghiệp C­ường Quý

Nguyễn Thị Giảng

Bí th­ư Đoàn xã Thiệu Thành

Tổ 4

Lê Hồng Quang

TVHU – Trư­ởng Công an huyện

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Đức Hiểu

Phó Tr­ưởng ban Kinh tế – XH, HĐND huyện

Tổ phó

Hoàng Văn Toản

TUV- Bí thư­ Huyện ủy

Hoàng Viết Chọn

Phó Bí th­ư HU - Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Văn Nam

Chủ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà

Hoàng Thị Đào

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thiệu Phú

Tổ 5

Nguyễn Thị Th­ường

TVHU – Tr­ưởng ban Dân vận HU

Tổ tr­ưởng

Vũ Duy Khang

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Quang

Tổ phó

Nguyễn Duy Thứ

TVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Hoàng Thị Hải

Hiệu phó Trư­ờng THPT Thiệu Hóa

Lê Văn Hiếu

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Long

Lê Văn Thuấn

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Duy

Lê Thị Hoa

Hộ SXKD giỏi xã Thiệu Thịnh

TH­ƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Danh sách Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 30/10/2017 07:21:03 (GMT+7)

Danh sách Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2016

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

1

Trịnh Văn Súy

Chủ tịch HĐND huyện

0904195742

2

Nguyễn Duy Thứ

TV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912602466

3

Lê Văn Ngọc

TV- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

0915245892

4

Đỗ Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Lao động - TBXH

0918365899

5

Nguyễn Đình Dỡ

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hòa

0989790096

6

Nguyễn Thị Thu

HUV – Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

0979768656

7

Nguyễn Đình Lam

Chủ tịch UBND xã Thiệu Minh

0949083455

8

Phạm Thị Hường

Trưởng Trạm y tế xã Thiệu Tâm

01694838159

9

Đỗ Ngọc Luân

TV – Chủ tịch UBMTTQ huyện

0912605085

10

Nguyễn Xuân Lai

Chủ tịch Hội nông dân huyện

01297818345

11

Trần Thiên Thanh

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

0912892172

12

Nguyễn Tiến Dũng

TV – Chủ nhiệm UB kiểm tra HU

0915157290

13

Hoàng Trọng Cường

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giao

0949014568

14

Vũ Tuấn Minh

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND

0974486113

15

Đỗ Thế Bằng

0912176847

16

Lê Xuân Đào

TV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0978927799

17

Nguyễn Quang Sinh

Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ

0978614246

18

Trần Ngọc Tài

Giám đốc Doanh nghiệp Cường Quý

0915.245.493

19

Nguyễn Văn Tám

TV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0912601885

20

Nguyễn Văn Phúc

HUV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

0912001372

21

Nguyễn Thị Giảng

Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành

01629.872.855

22

Hoàng Văn Toản

TUV- Bí thư Huyện ủy

0912798453

23

Lê Hồng Quang

TV – Trưởng Công an huyện

0913568944

25

Hoàng Văn Nam

Chủ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà

0986930799

26

Hoàng Thị Đào

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thiệu Phú

27

Hoàng Thị Hải

Hiệu phó Trường THPT Thiệu Hóa

28

Lê Văn Hiếu

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long

0982315615

29

Vũ Duy Khang

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Quang

0949339026

30

Nguyễn Thị Thường

TV – Trưởng ban Dân vận HU

0984635040

31

Nguyễn Đức Hiểu

Phó Trưởng ban Kinh tế – XH, HĐND

0903436748

32

Lê Văn Thuấn

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Duy

0982518757

33

Lê Thị Hoa

Hộ SXKD giỏi xã Thiệu Thịnh

0943536068

34

Lê Văn Tiến

Giám đốc TT BD Chính trị huyện

0914367998

35

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hoá, ngày 22 tháng 5 năm 2017

DANH SÁCH

TỔ TR­ƯỞNG, TỔ PHÓ VÀ CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

THIỆU HÓA KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-TTrHĐND ngày 13/7/2016

của Thường trực HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII,

nhiệm kỳ 2016 – 2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong tổ

Tổ 1

Lê Văn Ngọc

TVHU- Tr­ưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Đình Lam

Chủ tịch UBND xã Thiệu Minh

Tổ phó

Trịnh Văn Súy

TVHU - Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

Lê Văn Tiến

HUV- Giám đốc TT Bồi dưỡng Chính trị huyện

Nguyễn Thị Thu

HUV - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Đỗ Thị Thanh

Phó Trư­ởng phòng Lao động - TBXH

Phạm Thị Hường

Trư­ởng Trạm y tế xã Thiệu Tâm

Nguyễn Đình Dỡ

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Hòa

Tổ 2

Đỗ Ngọc Luân

TVHU – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổ tr­ưởng

Hoàng Trọng Cư­ờng

HUV- Bí th­ư Đảng ủy xã Thiệu Giao

Tổ phó

Nguyễn Tiến Dũng

TVHU – Chủ nhiệm UB kiểm tra HU

Nguyễn Xuân Lai

Chủ tịch Hội nông dân huyện

Trần Thiên Thanh

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

Vũ Tuấn Minh

Phó Trư­ởng ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ 3

Lê Xuân Đào

TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Quang Sinh

Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ

Tổ phó

Đỗ Thế Bằng

TVHU – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vạn Hà

Nguyễn Văn Tám

TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Phúc

HUV- Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trần Ngọc Tài

Giám đốc Doanh nghiệp C­ường Quý

Nguyễn Thị Giảng

Bí th­ư Đoàn xã Thiệu Thành

Tổ 4

Lê Hồng Quang

TVHU – Trư­ởng Công an huyện

Tổ tr­ưởng

Nguyễn Đức Hiểu

Phó Tr­ưởng ban Kinh tế – XH, HĐND huyện

Tổ phó

Hoàng Văn Toản

TUV- Bí thư­ Huyện ủy

Hoàng Viết Chọn

Phó Bí th­ư HU - Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Văn Nam

Chủ tịch UBND Thị trấn Vạn Hà

Hoàng Thị Đào

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thiệu Phú

Tổ 5

Nguyễn Thị Th­ường

TVHU – Tr­ưởng ban Dân vận HU

Tổ tr­ưởng

Vũ Duy Khang

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Quang

Tổ phó

Nguyễn Duy Thứ

TVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Hoàng Thị Hải

Hiệu phó Trư­ờng THPT Thiệu Hóa

Lê Văn Hiếu

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Long

Lê Văn Thuấn

Bí thư­ Đảng ủy xã Thiệu Duy

Lê Thị Hoa

Hộ SXKD giỏi xã Thiệu Thịnh

TH­ƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT