Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
11273
Hôm qua:
1021
Tuần này:
12294
Tháng này:
32606
Tất cả:
2812699

UBND huyện thảo luận dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và kế hoạch hành động, các đề án của UBND huyện

Đăng lúc: 30/04/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/4/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021, dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; và một số đề án của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG_4788.JPG
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Theo đó, trong tháng 4, mặc dù gặp nhiều khó khăn, xong tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ. Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống, khống chế dịch bệnh nổi cục ở trâu bò; công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm OCOP được quan tâm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản được tăng cường; thu chi ngân sách đảm bảo đúng luật; Văn hóa, xã hội chuyển biến về chất lượng; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Kỷ luật kỷ cương hành chính được giữ vững; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện và các xã, thị trấn đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…
IMG_4815.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở nội dung các dự thảo Báo cáo đã được gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu, tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện đã phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của UBND huyện; Đồng thời, xác định mục tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòngcủa huyện trong tháng 5 năm 2021.


IMG_4804.JPG

IMG_4799.JPG
Các đồng chí lãnh đạo UBND dự họp hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án “Xây dựng trường THCS trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa thành trường trọng điểm chất lượng cao”; dự thảo Đề án “Phát triển du lịch huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND& UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện và tiếp tục bổ sung các góp ý vào báo cáo, kế hoạch hành động và các đề án của UBND huyện, trong đó, cần nêu rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, các giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt trong thời điểm này cần tập trung tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Mai

UBND huyện thảo luận dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và kế hoạch hành động, các đề án của UBND huyện

Đăng lúc: 30/04/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/4/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021, dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; và một số đề án của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG_4788.JPG
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Theo đó, trong tháng 4, mặc dù gặp nhiều khó khăn, xong tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ. Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống, khống chế dịch bệnh nổi cục ở trâu bò; công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm OCOP được quan tâm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản được tăng cường; thu chi ngân sách đảm bảo đúng luật; Văn hóa, xã hội chuyển biến về chất lượng; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Kỷ luật kỷ cương hành chính được giữ vững; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện và các xã, thị trấn đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…
IMG_4815.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở nội dung các dự thảo Báo cáo đã được gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu, tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện đã phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của UBND huyện; Đồng thời, xác định mục tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòngcủa huyện trong tháng 5 năm 2021.


IMG_4804.JPG

IMG_4799.JPG
Các đồng chí lãnh đạo UBND dự họp hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án “Xây dựng trường THCS trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa thành trường trọng điểm chất lượng cao”; dự thảo Đề án “Phát triển du lịch huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND& UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện và tiếp tục bổ sung các góp ý vào báo cáo, kế hoạch hành động và các đề án của UBND huyện, trong đó, cần nêu rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, các giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt trong thời điểm này cần tập trung tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT