Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1124
Hôm qua:
1236
Tuần này:
3642
Tháng này:
12687
Tất cả:
2792780

LÃNH ĐẠO UBND

Đăng lúc: 11/08/2017 (GMT+7)
100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. đồng chí: Nguyễn Thế Anh

anh CT.PNG

- Năm sinh: 05/6/1984

- Quê quán: huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học cây trồng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:

2. Đồng chí: Hoàng Văn Lực

a lực1.PNG

- Năm sinh: 28/7/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc

- Năm sinh: 18/10/1970

- Quê quán: Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:


II. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Huỳnh Thanh

- Năm sinh: 31/5/1973

- Quê quán: Nghĩ Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện

- SĐT:

2. Hoàng Thị Phúc

IMG_1898.JPG

- Năm sinh: 10/10/1983

- Quê quán: Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
- SĐT: 0917.229.666

III. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Đào Hồng Quang

- Năm sinh: 14/8/1964

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0912.943.619

2. Đỗ Thị Thanh

- Năm sinh: 01/01/1978

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- SĐT: 0918.365.899

3. Nguyễn Hoàng Nghĩa

- Năm sinh: 01/12/1978

- Quê quán: Xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- SĐT: 0982.846.799

IV. Phòng Nội vụ

1. Nguyễn Xuân Lai

a lai 1.PNG

- Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0967.876.959

2. Hoàng Song Hà

- Năm sinh: 03/6/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0949.371.368

V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

VI. Phòng Nông nghiệp và PTNT

1. Hoàng Anh Tuấn

- Năm sinh: 31/11/1981

- Quê quán: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0945.569.699

2. Lê Thị Thúy


e thúy.PNG


- Năm sinh: 27/4/1984

- Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

VII. Phòng Tài chính - Kế hoạch

1.Bùi Trung Hiếu

- Năm sinh: 15/8/1977

- Quê quán: Xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:Trưởng phòng

- SĐT: 0915.244.240

VIII. Phòng Tài nguyên - Môi trường
1. Lê Văn Tiến

- Năm sinh: 20/3/1964

- Quê quán: Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

- SĐT: 0979.842.838

2. Lê Anh Thắng

- Năm sinh: 15/3/1972

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0912.800.162

IX. Phòng Văn hóa thông tin

1. Lê Đức Hạnh

- Năm sinh: 13/4/1962

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

- SĐT: 0904.042.203

2. Nguyễn Thế Ngãi

ngãi.PNG

- Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0912.959.262

IX. Giáo dục & Đào tạo

1. Ngô Xuân Dũng

- Năm sinh: 05/5/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0982.596.567

3. Hà Thị Thanh

- Năm sinh: 10/10/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0978.972.466

X. Thanh tra huyện

1. Vũ Tuấn Minh

- Năm sinh: 20/10/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh thanh tra huyện

- SĐT: 0974486113

2. Lê Xuân Thi

- Năm sinh: 09/3/1964

- Quê quán: xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- SĐT: 0971.509.567

XI. Phòng Tư pháp

1.

XII. Phòng Y tế

1. Hách Xuân Thành

- Năm sinh: 15/9/1972

- Quê quán: Xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0912.947.655

XIII. Trung tâm VHTT-TT và Du Lịch

1. Hoàng Văn Lời

- Năm sinh: 04/02/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc

- SĐT: 0988.270.658

2. Trần Sỹ Hiển

- Năm sinh: 19/5/1961

- Quê quán: Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT: 0919.652.595

XV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiêp

1. Hoàng Ngọc Lĩnh

- Năm sinh: 08/5/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám Đốc
2. Trịnh Văn Thống

thống.PNG

- Năm sinh: 16/8/1985

- Quê quán: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT: 0972.101180

3. Đỗ Trọng Quyên

a quyên.PNG

- Năm sinh: 19/5/1967

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

-SĐT: 0986.149.124


XVI. Ban QLDA Đầu tư xây dựng

1. Nguyễn Khánh Tùng

- Năm sinh: 05/7/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Nơi ở hiện nay: Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc Ban QLDA

- SĐT: 0944.684.789

LÃNH ĐẠO UBND

Đăng lúc: 11/08/2017 (GMT+7)
100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. đồng chí: Nguyễn Thế Anh

anh CT.PNG

- Năm sinh: 05/6/1984

- Quê quán: huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học cây trồng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:

2. Đồng chí: Hoàng Văn Lực

a lực1.PNG

- Năm sinh: 28/7/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc

- Năm sinh: 18/10/1970

- Quê quán: Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:


II. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Huỳnh Thanh

- Năm sinh: 31/5/1973

- Quê quán: Nghĩ Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện

- SĐT:

2. Hoàng Thị Phúc

IMG_1898.JPG

- Năm sinh: 10/10/1983

- Quê quán: Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
- SĐT: 0917.229.666

III. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Đào Hồng Quang

- Năm sinh: 14/8/1964

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0912.943.619

2. Đỗ Thị Thanh

- Năm sinh: 01/01/1978

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- SĐT: 0918.365.899

3. Nguyễn Hoàng Nghĩa

- Năm sinh: 01/12/1978

- Quê quán: Xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- SĐT: 0982.846.799

IV. Phòng Nội vụ

1. Nguyễn Xuân Lai

a lai 1.PNG

- Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0967.876.959

2. Hoàng Song Hà

- Năm sinh: 03/6/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0949.371.368

V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

VI. Phòng Nông nghiệp và PTNT

1. Hoàng Anh Tuấn

- Năm sinh: 31/11/1981

- Quê quán: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0945.569.699

2. Lê Thị Thúy


e thúy.PNG


- Năm sinh: 27/4/1984

- Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

VII. Phòng Tài chính - Kế hoạch

1.Bùi Trung Hiếu

- Năm sinh: 15/8/1977

- Quê quán: Xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:Trưởng phòng

- SĐT: 0915.244.240

VIII. Phòng Tài nguyên - Môi trường
1. Lê Văn Tiến

- Năm sinh: 20/3/1964

- Quê quán: Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

- SĐT: 0979.842.838

2. Lê Anh Thắng

- Năm sinh: 15/3/1972

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0912.800.162

IX. Phòng Văn hóa thông tin

1. Lê Đức Hạnh

- Năm sinh: 13/4/1962

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

- SĐT: 0904.042.203

2. Nguyễn Thế Ngãi

ngãi.PNG

- Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0912.959.262

IX. Giáo dục & Đào tạo

1. Ngô Xuân Dũng

- Năm sinh: 05/5/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0982.596.567

3. Hà Thị Thanh

- Năm sinh: 10/10/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0978.972.466

X. Thanh tra huyện

1. Vũ Tuấn Minh

- Năm sinh: 20/10/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh thanh tra huyện

- SĐT: 0974486113

2. Lê Xuân Thi

- Năm sinh: 09/3/1964

- Quê quán: xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- SĐT: 0971.509.567

XI. Phòng Tư pháp

1.

XII. Phòng Y tế

1. Hách Xuân Thành

- Năm sinh: 15/9/1972

- Quê quán: Xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- SĐT: 0912.947.655

XIII. Trung tâm VHTT-TT và Du Lịch

1. Hoàng Văn Lời

- Năm sinh: 04/02/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc

- SĐT: 0988.270.658

2. Trần Sỹ Hiển

- Năm sinh: 19/5/1961

- Quê quán: Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT: 0919.652.595

XV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiêp

1. Hoàng Ngọc Lĩnh

- Năm sinh: 08/5/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám Đốc
2. Trịnh Văn Thống

thống.PNG

- Năm sinh: 16/8/1985

- Quê quán: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- SĐT: 0972.101180

3. Đỗ Trọng Quyên

a quyên.PNG

- Năm sinh: 19/5/1967

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Giám đốc

-SĐT: 0986.149.124


XVI. Ban QLDA Đầu tư xây dựng

1. Nguyễn Khánh Tùng

- Năm sinh: 05/7/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Nơi ở hiện nay: Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc Ban QLDA

- SĐT: 0944.684.789

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT