Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1783
Hôm qua:
2892
Tuần này:
18642
Tháng này:
34017
Tất cả:
1333954

Thông lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Ngày 06/10/2020 15:17:58

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 1218 - CV/TU, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Huyện ủy Thiệu Hóa thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 như sau:

1. Lịch tỉếp dân

TT

Tháng

Thứ

Ngày

1

10

Thứ Hai

Ngày 12

2

11

Thứ Ba

Ngày 10

3

12

Thứ Năm

Ngày 10

Trường hơp Bí thư Huyện ủy có việc đột xuất không tiếp dân theo lịch đã thông báo được thì Bộ phận giúp việc có trách nhiệm thông báo để các tổ chức, người dân biết.

Ngoài việc tiếp dân theo định kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp dân khi có việc đột xuất hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

2. Thời gian:

- Buổi sáng: Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ.

- Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ.

3. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng tiếp dânUBND huyệnThiệu Hóa. Địa chỉ: Số nhà 235, Quốc lộ 45, Tiểu khu 2, Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy gồm:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

- Đ/c Đỗ Ngọc Luân - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện và Thanh tra huyện

- Đ/c Vũ Công Hưng – HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Trọng Kính – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Đ/c Ngô Xuân Thư – Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

- Đ/c Đỗ Văn Tuyên – Chuyên viên Ban tiếp công dân UBND huyện

(Ngoài ra mời đại diện một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khi có yêu cầu).

Văn Phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết.

Thông lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Đăng lúc: 06/10/2020 15:17:58 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 1218 - CV/TU, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Huyện ủy Thiệu Hóa thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 như sau:

1. Lịch tỉếp dân

TT

Tháng

Thứ

Ngày

1

10

Thứ Hai

Ngày 12

2

11

Thứ Ba

Ngày 10

3

12

Thứ Năm

Ngày 10

Trường hơp Bí thư Huyện ủy có việc đột xuất không tiếp dân theo lịch đã thông báo được thì Bộ phận giúp việc có trách nhiệm thông báo để các tổ chức, người dân biết.

Ngoài việc tiếp dân theo định kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp dân khi có việc đột xuất hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

2. Thời gian:

- Buổi sáng: Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ.

- Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ.

3. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng tiếp dânUBND huyệnThiệu Hóa. Địa chỉ: Số nhà 235, Quốc lộ 45, Tiểu khu 2, Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thành phần tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy gồm:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện

- Đ/c Đỗ Ngọc Luân - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện và Thanh tra huyện

- Đ/c Vũ Công Hưng – HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Đ/c Nguyễn Trọng Kính – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- Đ/c Ngô Xuân Thư – Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

- Đ/c Đỗ Văn Tuyên – Chuyên viên Ban tiếp công dân UBND huyện

(Ngoài ra mời đại diện một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khi có yêu cầu).

Văn Phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết.