Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2428
Hôm qua:
4010
Tuần này:
19042
Tháng này:
33683
Tất cả:
1580533

Bản tin nội bộ tháng 01 năm 2021

Đăng lúc: 26/01/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tiếp theo số 36 - tháng 12 năm 2020)

3. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống

3.1. Giáo dục và đào tạo

- Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng giáo dục huyện nhà xếp loại vào tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện có trình độ và năng lực về chuyên môn nghề nghiệp, có đạo đức nhà giáo trong sáng. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu của dạy và học, chú trọng xây dựng ít nhất một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học chất lượng cao, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục đào tạo. Củng cố phát triển các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động.

3.2. Y tế, Dân số và phát triển

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; trạm y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng khám, bệnh viện tư nhân hoạt động trên địa bàn theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

- Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân đạt 0,7%.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác y tế dự phòng.

3.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

- Phấn đấu đến năm 2025 có 26% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa. Quản lý việc sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thong, thông tin điện tử, mạng internet.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu". Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

- Tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin - thể thao, củng cố và phát triển hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin; phát triển, bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân tại các làng, xã.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát huy tốt công năng cơ sở vật chất hiện có, từng bước triển khai xây dựng các mạng lưới thể thao theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, trùng tu di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, lăng mộ vua Lê Ý Tông, khu di tích lịch sử nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại khu công sở xã Thiệu Viên…

3.4. Thực hiện chính sách An sinh xã hội

- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85% trở lên; tỷ lệ lao động Nông nghiệp trong cơ cấu lao động của huyện là 23%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

- Chỉ đạo làm tốt công tác điều tra hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng kế hoạch, biện pháp giảm nghèo hằng năm; huy động và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm, vốn cho vay của các ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Chính sách xã hội, các quĩ tín dụng trên địa bàn; tinh gọn thủ tục thẩm định, cho vay vốn, kịp thời giải ngân các nguồn vốn cho vay đến các đối tượng vay vốn, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống gia đình diện chính sách có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân địa phương nơi cư trú.

4. Quốc phòng - an ninh

4.1. Quốc phòng:

- Phấn đấu hằng năm có 85% các xã, thị trấn VMTD, ATLC;100% cụm đạt khá; hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân.

- Đến năm 2025 bồi dưỡng kiến thức QP-An cho 100% đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2024; đến năm 2025 chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã cho 25/25 xã, thị trấn.

- Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại người và tài sản trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4.2. An ninh

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 84%. Thực hiện đồng bộ, bảo đảm tốt việc xây dựng, quản lý nguồn khám tuyển và giao quân hằng năm.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, đình công, lãng công; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo, tổ chức khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chú trọng đấu tranh đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

5. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

5.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy bảo đảm kịp thời, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác.

- Thực hiện đảm bảo kế hoạch và chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cấp uỷ, chương trình sơ cấp lý luận; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới...cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền, phương tiện làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chính trị, công tác thông tin tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn, thời sự chính trị. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

5.2. Về công tác Tổ chức và cán bộ

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở theo nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng tăng tiêu chí đánh giá định lượng, giảm tiêu chí đánh giá định tính, để áp dụng vào công tác đánh giá, phân loại, xét thi đua hằng năm, tạo động lực thực sự thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, quan hệ công tác của các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, điều động, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ. Quan tâm phát hiện, tuyển chọn, trọng dụng những người có đức, có tài; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

- Phấn đấu, trong nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên trở lên; quan tâm phát triển đảng viên nông thôn, ở vùng công giáo, coi trọng kết nạp những người trẻ tuổi, những người được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn nhằm từng bước đổi mới cơ cấu đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên.

(Còn tiếp số 37 tháng 02 năm 2021)

Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,

Ngày 18/12/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bản tin nội bộ huyện trích một số nội dung của Nghị quyết như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2021

1. Mục tiêu chung

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, hệ thống giải pháp, cơ chế để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan thứ phát ra cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, đạt mức tăng giá trị sản xuất từ 14,6% trở lên; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Chỉ tiêu kinh tế

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trở lên, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,0%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,4 %; Dịch vụ tăng 16,8%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng.

3. Tổng sản lượng lương thực giữ mức 108 nghìn tấn.

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 130 ha.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 134 triệu đồng.

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.000 tỷ đồng trở lên.

7. Tỷ lệ thu ngân sách tăng 10% so với tỉnh giao.

8. Số doanh nghiệp mới được thành lập 46 doanh nghiệp.

9. Huyện được công nhận huyện nông thôn mới; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

10. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 10,7% trở lên.

11. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%.

* Chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội

12. Tốc độ tăng dân số bình quân đạt 0,6%.

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đạt 29%.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77% trở lên.

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 68%.

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) còn 6,1%.

18. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 91%.

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 86%.

20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 16,4%.

* Chỉ tiêu môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,22%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được dùng nước sạch là 66%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 87,5%.

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80% trở lên.

* Về xây dựng Đảng

26. Kết nạp 90 đảng viên mới trở lên.

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2025, quy quy hoạch vùng huyện Thiệu Hoá đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, quy hoạch mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, quy hoạch đô thị Hậu Hiền; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung các xã, thị trấn... làm cơ sở để xây dựng các đề án, kế hoạch, cơ chế và lộ trình thực hiện trong toàn huyện

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tích tụ đất đai, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị cây trồng. Tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn, thị trường đang cần; duy trì phát triển cánh đồng trồng rau an toàn, xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm; tìm kiếm thị trường cung cấp sản phẩm ổn định, an toàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí, được công nhận huyện nông thôn mới. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; phấn đấu có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30-35 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 1-2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ: Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, các dự án đầu và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp của các doanh nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu dân cư được quy hoạch và tiến độ đấu giá, nhằm huy động nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết các khó khăn, nhất là về tín dụng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục phát triển doanh nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Triển khai thực kiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, đồng thời đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Huy động tối đa và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án triển khai chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương, đơn vị.

- Công tác thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý tài nguyên:

Chỉ đạo làm tốt công tác thu thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu để khai thác bền vững, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu, xác định rõ những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực thu ngân sách để có biện pháp chỉ đạo điều hành. Thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tốt các nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất, chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, khai thác hợp lý, hiệu quả và tránh ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành việc giải quyết các tồn đọng về đất đai.

(Còn tiếp số 38 tháng 02 năm 2021)

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha trồng trọt đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.025 tỉ đồng. Tích tụ 360 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó ứng dụng công nghệ cao 167 ha. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản ước đạt 67,58 tỉ đồng. Có thêm 5 xã, 69 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cấp huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN, xây dựng phát triển ước đạt 1940 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2708 tỉ đồng. Dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,9 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4238 tỉ đồng. Thành lập mới 41 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 279 doanh nghiệp. Thu ngân sách ước đạt 346,6 tỉ đồng, chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động ngân hàng, các quỹ tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho Nhân dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường; tổ chức đấu giá 32 mặt bằng quy hoạch; thu hồi, giải phóng mặt bằng 81/89 dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đến nay, các xã, thị trấn đã có tổ thu gom rác thải, tỷ lệ thu gom rác thải rắn sinh hoạt đạt 87%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ người dân đô thị được dùng nước sạch đạt 97,1%.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công nhận 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Thiệu Hóa đạt đô thị văn minh; xây dựng 11 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, nâng tổng số cơ quan đơn vị được công nhận danh hiệu kiểu mẫu lên 21 đơn vị, đạt 15,8%. Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng; trong năm có 7 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân ở cả hai tuyến, quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm, tạo việc làm mới 3.020 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc tình hình, địa bàn; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành chỉ tiêu 192 công dân nhập ngũ đúng quy định; tổ chức tập huấn, triển khai xây dựng kế hoạch B, kế hoạch Phòng thủ dân sự; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT các sự kiện, các ngày lễ lớn và an toàn Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn”.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp; nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; thực hiện việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm luân chuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định gắn với công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn, bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường giám sát, chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến Đại hội đảng các cấp, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Hệ thống dân vận tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo”; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

HĐND các cấp duy trì chất lượng các phiên họp thường kỳ; thảo luận, xem xét, quyết định công khai, dân chủ đúng quy định những nội dung quan trọng của địa phương; kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn sau đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện. Theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước và sau các kỳ họp.

UBND các cấp tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ. Triển khai vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành.

MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội: Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, đoàn, hội sau đại hội Đảng bộ các cấp.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đón nhận 185 quân nhân hoàn thành

nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Sáng ngày 18/1/2021, Ban CHQS huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Dự buổi Lễ có đồng chí Lê Vinh - Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện, đại diện các đơn vị về giao quân, đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH, các đồng chí trong Ban CHQS huyện và đông đảo quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đợt tiếp nhận quân lần này, huyện Thiệu Hóa đón nhận 185 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ học tập, huấn luyện tại các đơn vị bộ độitrong và ngoài tỉnh trở về địa phương. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã được giáo dục, đào tạo, rèn luyện vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, quốc phòng phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc.

Phát biểu tại Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Đồng chí Lê Vinh - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đã biểu dương những kết quả đạt được của các quân nhân trong thời gian tại ngũ và mong rằng sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân sẽ tiếp tục phát huy kết quả học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ Quốc cần.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 19/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Thị Hoa - PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT phụ trách UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó các phòng ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Lai - Trưởng phòng Nội Vụ huyện triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 8-6-2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số nội dung trọng tâm có liên quan. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thế Bằng - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua công văn của Thường trực HĐND huyện hướng dẫn thực hiện Điều 9- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Sau khi thông qua các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hội nghị đã dành thời gian thảo luận, nêu ý kiến đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Để đạt được kết quả tốt trong việc bầu cử, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; nghiên cứu, tiếp thu các văn bản, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của huyện, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị mình.

Phùng Thanh Tuyên

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 13/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, thành viên UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện; trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện thông qua dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nghe hướng dẫn xây dựng qui hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi thông qua các dự thảo kế hoạch do các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trình bày, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội giao cho các xã, thị trấn thực hiện năm 2021, đồng thời làm rõ các nội dung, kiến nghị đề xuất đối với các cấp, các ngành trong huyện, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đã giao cho các cơ sở.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy; sau ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chủ tọa hội nghị đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu, bổ sung Kế hoạch hành động của UBND huyện. Hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đồng thời nghe đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch, phụ trách UBND huyện bế mạc hội nghị.

Ban biên tập

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Kinh tế thị trường không mâu thuẫn với

định hướng Xã hội chủ nghĩa

Có quan điểm cho rằng: “Làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “Kinh tế thị trường là gắn với Chủ nghĩa tư bản”, “là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản”, đưa thêm đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào là một sự gán ghép khiên cưỡng, tiến tới bài xích, phủ nhận vấn đề này. Cổ súy cho luận điệu này, một số cá nhân đã đưa ra quan điểm: “kinh tế thị trường" và "chủ nghĩa xã hội" là hai ý tưởng hoàn toàn mâu thuẫn nhau vv…

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) cũng như các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII của Đảng ta luôn khẳng định: Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu chung của nhân loại, nó được tồn tại và phát triển qua các phương thức sản xuất khác nhau. Dưới chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường được coi là mục tiêu. Vì vậy, họ lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, chiếm đoạt lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, muốn giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, muốn đạt tới sự phồn vinh về kinh tế, tạo ra tiềm lực phát triển đất nước thì không một quốc gia nào trên thế giới không phải đi qua con đường phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường tự nó không thể đi đến CNXH, nhưng sự nghiệp xây dựng CNXH phải thông qua phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường định hướng XHCN tuân theo những qui luật của kinh tế thị trường, đồng thời được định hướng, dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH trong từng chặng đường phát triển của thời kỳ quá độ, đó là điều kiện tất yếu, động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tính mục đích và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, là đòi hỏi nhằm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, những tác động tiêu cực của các qui luật kinh tế thị trường, hạn chế sự bóc lột và những bất bình đẳng trong quan hệ xã hội, xây dựng môi trường xã hội nhân văn và bảo vệ cuộc sống của người dân. Thực chất việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN là nhận thức và vận dụng các qui luật khách quan của kinh tế thị trường nhằm xây dựng thể chế kinh tế đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã điều chỉnh mối quan hệ "giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thành mối quan hệ "giữa tuân theo các qui luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa"), nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước không những giữ vững được sự ổn định trước những chấn động kinh tế lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi lên. Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, văn hóa, xã hội được phát triển. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Diện mạo đất nước Việt Nam thay đổi gần như hoàn toàn, kinh tế tăng trưởng mạnh; công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh và phát triển, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy nhanh; mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm các nước kém phát triển, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Về thu hút đầu tư, Việt Nam đứng đầu trong các nền kinh tế nước ngoài về thu hút vốn nước ngoài cho các dự án mới. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/02/2020) "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thể và uy tín như ngày nay".

Nhận thức sâu sắc mối quan hệ trên trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước để từng đồng chí đảng viên, cán bộ chúng ta thấy rõ đường lối, quan điểm của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, đồng thời chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động và để mỗi cán bộ, đảng viên kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã lựa chọn.

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Một là, phải biết rõ cán bộ, đánh giá đúng cán bộ.Đánh giá cán bộ là khâu tiền đề của công tác cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng, cứ mỗi lần xem xét lại cán bộ, “một mặt sẽ tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra”.Đánh giá đúng cán bộ không chỉ nhằm phát hiện cái hay của họ để khuyến khích, phát huy mà còn thấy cái dở để góp ý, giúp đỡ họ sửa chữa, khắc phục. Khi đánh giá cán bộ, Bác Hồ yêu cầu những người làm công tác cán bộ phải có quan điểm biện chứng, nhìn mọi sự vật, hiện tượng đều không ngừng biến đổi. Vì thế, khi xem xét, đánh giá cán bộ, “quyết không nên chấp nhất” mà phải có cái nhìn toàn diện. Người chỉ rõ: “Nhận xét cán bộ không thể chỉ căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài của họ, mà phải đi sâu tìm hiểu bản chất của họ; không thể chỉ dựa vào một việc làm của họ, mà phải tìm hiểu tất cả các công việc mà họ thực hiện; không thể chỉ xem xét cán bộ trong một thời điểm, mà phải thấy rõ lịch sử của họ”.

Hai là, phải có gan cất nhắc cán bộ, vì công tác, tài năng. Theo Hồ Chí Minh, có gan cất nhắc cán bộ nghĩa là mạnh dạn cất nhắc người cán có thể còn điểm yếu, song phải thấy được triển vọng phát triển và biết được khuyết điểm của họ để sau khi cất nhắc tiếp tục giúp đỡ họ tiến bộ. Có gan đề bạt cất nhắc còn là không sợ người được đề bạt cất nhắc sẽ vượt mình. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, vì tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy”. Cất nhắc cán bộ làsự khẳng định, ghi nhận năng lực, sự cống hiến của từng cán bộ, đồng thời động viên khích lệ những người xung quanh, tạo động lực cho họ và người khác phấn đấu vươn lên trong công tác. Tin tưởng trao việc cho cán bộ, “thả cho họ làm”, “thả cho họ phụ trách”, không bao biện làm thay. Khi cất nhắc cán bộ nên “chọn những người liên lạc mật thiết với quần chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý đến lợi ích của quần chúng. Kiên quyết không chọn “những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục vụ lợi ích của bộ phận mình”. Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra những yêu cầu người lãnh đạo, quản lý không phạm chứng bệnh; “Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, vì cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực; Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”, nếu làm như vậy, “kết quả những người kia sẽ làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng ngày càng hư hỏng”, không “cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái”. “Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”.

Ba là, khéo dùng cán bộ, đúng chỗ, đúng việc.Hồ Chí Minh căn dặn, trong công tác cán bộ phải “khéo dùng người”, phải dùng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường, làm cho cán bộ vui vẻ, thoải mái, yên tâm công tác và hăng hái thi đua cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. “Dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một cơ thất bại”. Người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, nếu không sẽ làm “thui chột” nhân tài ví như “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng”. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Để làm được điều đó, Bác Hồ nhắc người lãnh đạo, quản lý cần thực hiện 5Phải: “Phảicó độ lượng vĩ đại thì mới có thể có thái độ và tinh thần chí công vô tư đối với cán bộ, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi;Phảicó tinh thần rộng rãi mới có thể gần gũi với những người mà mình không ưa;Phảicó tính chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những cán bộ còn kém, giúp cho họ tiến bộ;Phảisáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà cách xa cán bộ tốt;Phảicó thái độ vui vẻ, thân mật, cán bộ mới vui lòng gần gũi mình”.

Bốn là, phải chống cục bộ, địa phương, hẹp hòi.Theo Người, những bệnh chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi. Biểu hiện là, “chỉ chăm chú đến lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ”, “không bằng lòng để cấp trên điều động cán bộ..”, còn có tư tưởng “Ai hẩu (hợp) với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu (hợp) với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe”... Làm vậy sẽ “mất cán bộ, kém nhất trí. Đó là chứng bệnh rất nguy hiểm”. Người phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh”,“xu hướng cá nhân, bản vị, địa phương” trong công tác cán bộ, Người chỉ rõ, “có đồng chí còn giữ thói “một người làm nên cả họ được nhờ”, đem bà con bằng hữu vào chức này việc kia, làm được, không được mặc kệ. Hỏng việc đã có đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được”. Những khuyết điểm này, làm Đảng mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình, làm hại sự thống nhất, làm mất sự thân ái, đoàn kết đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ, mất niềm tin nên phải chữa cho “tiệt nọc”.

Năm là, yêu thương, giúp đỡ cán bộ nhưng kỷ luật phải nghiêm.Thương yêu cán bộ “là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm được chăm sóc, gia đình họ khỏi khốn quẫn”. Thương yêu cán bộ còn là luôn chú ý đến công tác của họ, hễ thấy có khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa ngay. "Người đời ai cũng có khuyết điểm, có làm việc thì có sai lầm”. Đối với cán bộ mắc sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như thế, mà công kích họ. Trái lại, khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục để giúp họ sửa chữa, phải có thái độ thân thiết, giúp đỡ và động viên họ hăng hái tiến lên. Khi cán bộ mắc phải sai lầm khuyết điểm, trước hết phải chỉ cho họ những sai lầm để họ sửa chữa, nhưng đồng thời phải xác định khuyết điểm đó là việc to hay nhỏ để có hình thức xử lý cho phù hợp. Yêu thương giúp đỡ cán bộ là giúp cán bộ sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, phát huy những ưu điểm, nhưng đồng thời phải giữ nghiêm kỷ luậtđể tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Đảng ta vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ trong quá trình lãnh đạo cách mạng và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với từng loại cán bộ, một số nơi đã xây dựng được tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ ngành, địa phương, đơn vị để làm cơ sở đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy trình, quy chế, công khai, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Một số nơi có cơ chế thu hút nhân dân tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang. Thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, tiến hành bổ nhiệm, sử dụng cán bộ cho hệ thống tổ chức của mình theo quan điểm của Đảng, theo quy chế, quy định, tiêu chuẩn cán bộ do Đảng và Nhà nước quy định, mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ đã được rèn luyện, thử thách, được đào tạo, có đủ tiêu chuẩn vào những chức danh lãnh đạo, quản lý thích hợp. Bảo đảm ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cá nhân người lãnh đạo quản lý phát huy trách nhiệm của mình trong việc đề xuất, nhận xét, đánh giá khách quan về cán bộ dự kiến bổ nhiệm. Tập thể, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị thảo luận, nhận xét đánh giá cán bộ, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm cán bộ một cách công khai, dân chủ.

Tuy nhiên, còn không ít hạn chế.Đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó và yếu nhất, khó nhất là đánh giá cái tâm, cái tầm, cái tài và bản lĩnh chính trị của cán bộ. Đánh giá vẫn còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất cán bộ, đánh giá cán bộ ở nhiều nơi chưa lấy hiệu quả làm thước đo, còn cảm tính, hình thức, xuê xoa, chiếu lệ, thiếu tính chiến đấu, thiếu tinh thần xây dựng. Trong bố trí, sử dụng cán bộ còn có không ít hiện tượng tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Việc luân chuyển, bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Phải đổi mới công tác cán bộ… chấn chỉnh ở tất cả các khâu, tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, chúng ta thi tuyển đểtìm người tài, chứ không phải tìm người nhà” .

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

1. Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá có tính định lượng. Phải xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất. Đánh giá cán bộ phải dựa vào các việc làm cụ thể của cán bộ, trách nhiệm của cán bộ ở từng công đoạn, giai đoạn khác nhau, không đánh giá một cách chung chung. Việc lấy phiếu đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng cần đánh giá và đối tượng tham gia đánh giá.

2. Công tâm, công bằng, công khai, dân chủ trong đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Dân chủ, tức là mọi người phải được hưởng, phải biết dùng quyền dân chủ, coi dân chủ là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn như Hồ Chí Minh đã dạy. Trong đó, dân chủ trong nội bộ Đảng là điều kiện tiên quyết cho chất lượng, hiệu quả, của đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác cán bộ thực sự có tâm, có tầm và có tài. Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác đánh giá cán bộ, đồng thời phải có chế tài để ràng buộc những người có thẩm quyền đánh giá cán bộ, để không dám đánh giá sai.

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bố trí và sử dụng cán bộ. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc giám sát thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Xây dựng quy trình công tác cán bộ thật sự khoa học, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện thi để tuyển dụng, bố trí cán bộ, có chế tài quy trách nhiệm và xử lý những sai phạm đối với người có thẩm quyền trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

4. Ban thường vụ cấp uỷ các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận. Nghiên cứu vận dụng nguyên tắc “hồi tỵ” trong cổ luật của Việt Nam vào quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Đảng ta tiếp tục kế thừa vận dụng sáng tạo trong thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt,kiên quyết đấu tranh ngăn chặn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm nhằm phát huy năng lực, sở trường của người cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương - đó là nhận xét của cán bộ và Nhân dân thôn Thái Bình - Xã Minh Tâm dành cho đồng chí Nguyễn Đức Hải, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thái Bình, xã Minh Tâm.

Đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Đức Hải luôn xác định bản thân phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; luôn phát huy tốt vai trò “hạt nhân” của chi bộ trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí bí thư chi bộ đã cùng với chi ủy đưa ra họp bàn, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua các cuộc họp, cấp ủy thôn xác định rõ các tiêu chí mà thôn gặp khó khăn, tìm giải pháp tháo gỡ, cùng với cán bộ đoàn thể trong thôn bám sát cơ sở, sâu sát, gần gũi với người dân; đồng thời đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, làm thông suốt những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Chi bộ đã lãnh đạo, triển khai vận động, tuyên truyền huy động nguồn lực của Nhân dân xây dựng Nông thôn mới kết quả, Nhân dân đã đóng góp xây dựng 100% đường làng, ngõ xóm bê tông hóa, trồng hoa hai bên lề đường, 300m mương bê tông và hơn 2km đường bê tông nội đồng phục vụ cho nhân dân sản xuất thuận lợi. Trong quá trình thi công tuyến đường, đã vận động được 10 hộ tháo dỡ công trình phụ, bờ rào, hiến đất để mở rộng đường, số hộ hiến đất từ 20m2 đến 100m2... góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay thôn Thái Bình đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với việc lãnh đạo xây dựng NTM, đồng chí Hải luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác khuyến học, khuyến tài. Đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân hàng năm. Công tác phát triển Đảng luôn được cấp ủy quan tâm, chi bộ đã bồi dưỡng nguồn cảm tình Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 02 đảng viên mới.

Cá nhân đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị hòa đồng với mọi người, luôn thực hành tiết kiệm, Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, có quan hệ mật thiết với nhân dân. Luôn đấu tranh phòng, chống quan liêu, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân.

Do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Hải đã được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng Giấy khen, giai đoạn 2016-2020.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Viên xây dựng

mô hình kiểu mẫu "Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn”

Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Viên có tổng diện tích đất tự nhiên là 68,4 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 54,89 ha; dân số 821 khẩu, với 223 hộ; thôn được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thực hiện chủ trương về xây dựng mô hình khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", mặc dù triển khai xây dựng mô hình trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, như: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hậu quả sau dịch tả lợn Châu Phi v.v…Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo của đảng ủy xã, với quyết tâm cao của Ban Công tác Mặt trận thôn, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 5, nên đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả rất phấn khởi.

Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; tổ chức lấy ý kiến Ban Công tác MT thôn và tổ chức Hội nghị nhân dân để bàn bạc, lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Xác định xây dựng mô hình là phải 100% hộ gia đình trong địa bàn khu dân cư tham gia. Ban điều hành cùng Ban Công tác mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình; tuyên truyền quy định của tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Thông qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân, được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và xã, tổ chức 5 hội nghị tập huấn các chuyên đề liên quan đến mô hình cho cán bộ, nhân dân, như: kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự. Trong quá trình xây dựng mô hình, thôn đã được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực, thường xuyên của Thường trực MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, nên đã động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và đã ủng hộ hàng trăm ngày công lao động công ích để thực hiện mô hình.

Kết quả đến nay, đã vận động nhân dân xây dựng tường rào hộ gia đình theo một khuôn mẫu chung, sơn cùng một màu và dưới chân tường rào có bồn hoa trồng cây chuỗi ngọc. Đã xây dựng được trên 1.100m tường rào, 450m bồn hoa và đổ bê tông mở rộng hành lang đường 850m. Kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ xây dựng tường rào 150.000đ/m. MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng cho công tác tập huấn, tuyên truyền và 10 tấn xi măng. Đến nay, đã đạt 80% kế hoạch. Vận động được 04 hộ hiến đất mở rộng và nắn thẳng đường tạo thông thoáng, thuận lợi cho việc đi lại. Xây dựng 550m rãnh thoát nước thải khu dân cư có nắp đậy chịu lực, đồng thời đổ bê tông mở rộng đường, trị giá 300 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ trên 80 triệu đồng. Xây dựng mới đường điện sáng cao áp, số lượng 90 bóng, trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài việc đầu tư xây dựng các hạng mục, thôn đã vẽ các tranh cổ động, trang trí Pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền nhân dân xây dựng cảnh quan nhà ở, vườn hộ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư. Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không có khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội. Các ngõ tự quản duy trì rất hiệu quả về thực vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Mặc dù mới là kết quả bước đầu, song có thể khẳng định mô hình Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” là mô hình thiết thực, hiệu quả, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”và “cán bộ, đảng viên làm trước” được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng thức hiện, tạo được khí thế thi đua cùng nhau xây dựng mô hình; đặc biệt, có những gia đình kinh tế còn khó khăn, xong vẫn đầu tư xây dựng hơn 40m tường rào. Trong quá trình thực hiện mô hình, được sự quan tâm của Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ xã và phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban điều hành, Ban Công tác mặt trận khu dân cư, đặc biệt là sự hưởng ứng và đồng thuận của Nhân dân khu dân cư thôn 5, góp phần thành công xây dựng mô hình, tạo ra cảnh quan, môi trường thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt; an ninh trật tự được bảo đảm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, từ kết quả xây dựng mô hình là tiền đề góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Vũ Đình Dũng

PBT Đảng ủy xã Thiệu Viên

Đảng bộ xã Minh Tâm đưa Nghị quyết

Đại Hội Đảng bộ vào cuộc sống

Với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, xã Minh Tâm đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Để từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và Nghị quyết của các Chi bộ xã đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác hàng tháng, hàng quý.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Duy Trung, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Tâm cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu và các chương trình hành động đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nông nghiệp - dịch vụ, thương mại - công nghiệp, xây dựng; xây dựng xã Minh Tâm trở thành Thị trấn Hậu Hiền; Phấn đấu cuối năm 2021 xã Minh Tâm có 3 thôn còn lại về đích thôn NTM, Thôn Đồng Bào hoàn thành xây dựng Thôn NTM Kiểu Mẫu xã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao; Phấn đấu công nhận xã ATVSTP; Trong nhiệm kỳ tiếp tục phát triển nghề cá truyền thống và thành lập làng nghề cá giống...; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Minh Tâm phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Đảng bộ xã Minh Tâm đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc chuyển đổi ruộng đất; xây dựng cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trên cơ sở thực hiện tốt các chương trình chuyển giao KHKT và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tăng diện tích các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao và các loại cây nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp... Đồng thời, xã tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai và nguồn vốn, huy động các nguồn lực, động viên nhân dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi tập trung. Khuyến khích việc phát triển và nâng quy mô đầu tư của các trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100%; trong đó: thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu 40%; xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 80% trở lên; Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% .Đảng bộ 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với nông nghiệp, xã Minh Tâm còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp; chú trọng chính sách xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm động viên 50-100 con em tham gia xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Minh Tâm luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Với những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ Nhất, hy vọng rằng xã Minh Tâm sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Nghề đúc đồng Trà Đông

di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Nghề đúc đồng Trà Đông thuộc làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Nghề đúc đồng cổ truyền làng Trà Đông (Chè) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 4/9/2018.

Làng Trà Đông hay còn gọi là Kẻ Chè là vùng đất cổ, nằm trong không gian sản sinh ra trống đồng Đông Sơn nổi tiếng. Nghề đúc trống đồng Trà Đông không rõ có từ bao giờ, theo tương truyền “Lê Lương thuộc một dòng họ lớn ở quận Cửu Chân, Châu Ái (Thanh Hóa), thời vua Đinh Tiên Hoàng (thế kỷ X), được phong “Đô đốc dịch xứ”, trông coi “nửa cõi” Ái Châu. Thế nhà giàu mạnh, thường chứa hơn trăm lẫm thóc, môn khách thường có tới ba ngàn”; tương truyền ông là người lập nên phường đúc đồng ở Trà Đông. Bấy giờ có hai ông họ Vũ đến sinh cơ lập nghiệp và truyền nghề đúc đồng cho dân chúng ở đây. Khi hai ông mất, dân phường đúc đồng Trà Đông tôn hai ông lên làm tổ nghề đúc đồng. Trong dân gian vẫn truyền tụng câu phương ngôn “đất họ Lê - nghề họ Vũ” là ý nghĩa như vậy.

Đến thời Tự Đức (1848 - 1883), dân phường đúc đồng Trà Đông lập đền thờ thánh Khổng Minh Không - vị tổ sư nghề đúc đồng ở nước ta. Từ đó hai ông họ Vũ cũng được thờ chung ở đền. Đối với dân làng Trà Đông, đền “thánh” Khổng Minh Không và hai vị “thần” họ Vũ là tối linh thiêng.

Nguyên liệu để đúc gồm các loại đồng thau (đồng đỏ), đồng chuông, đồng máy. Đồng nát (hay còn gọi là đồng xác)...

Đất sét: đất để làm khuôn đúc trống đồng, nồi cơi, ống cơi, các loại sành. Loại đất để đúc đồng không phải nơi nào cũng có, đây là ưu thế nổi trội của đất Trà Đông. Với đôi bàn tay tài hoa khéo léo của nghệ nhân, đất sét được chế thành ba loại:

- Đất già: bột đất sét trộn nhiều trấu

- Đất vừa: bột đất sét trộn vữa trấu

- Đất non: bột đất sét trộn ít trấu

Ngoài ra nguyên liệu còn có thêm: Than, củi, rơm rạ. Đặc biệt, than phải là loại than lim - có tính chất chắc, cháy đượm, lâu tàn mới có thế dùng để nấu chảy đồng.

Kỹ thuật làm khuôn: bao gồm 2 khâu chính là dựng khuôn và nung khuôn. Ở cả hai khâu này đều có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại chế tác qua nhiều bước, nhiều khâu và thao tác kỹ thuật đòi hỏi nhiều thao tác tỉ mỉ, độ chính xác cao là một trong những yếu tố quyết định tới sự đúc đồng. Kỹ thuật đúc đồng là khâu quan trọng quyết định tới sự thành công của chất lượng sản phẩm. Công cụ nấu đồng gồm: nồi cơi, ống cơi và bễ thổi lửa. Nấu đồng không chỉ là công việc nặng nhọc mà đòi hỏi kỹ thuật cao. Từ việc thổi bễ cũng phải có kỹ thuật điều chỉnh gió, sao cho giữ được lửa. Khi đồng chảy hết phải dập bễ thật mạnh để luyện đồng. Khuôn đốt phải đúc nung nóng đồng thời với quá trình nấu đồng để tránh bị nứt vỡ khi rót đồng vào khuôn. Phải ước lượng tính toán lượng đồng xác sao cho khi nấu chảy đổ vào khuôn không được thiếu hoặc quá thừa.

Rót đồng vào khuôn đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Theo kinh nghiệm của các nghệ nhân, rót đồng vào khuôn phải giữ “ngọn” cho đều. Nếu ngọn nước đồng “Đầu to - đuôi vừa” là đạt yêu cầu. Còn “đổ tiến” “đổ lùi” hoặc chệnh sang trái hay phải “bát đậu” thì đều hỏng sản phẩm. Nếu ngọn nước đồng đầu tiên mà “nhỏ giọt” cũng không thành sản phẩm.

Khi đồng gần nguội, đã liên kết vững chắc thì tháo khuôn, sửa chữa, đánh bóng sản phẩm trở thành hàng hóa độc đáo, đặc sắc.

Nghề đúc trống đồng đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp, gồm nhiều khâu. Mỗi khâu lại có các thao tác khác nhau và đều liên quan tới chất lượng sản phẩm. Mặt khác, kỹ thuật đúc trống đồng lại do truyền đạt kinh nghiệm từ đời này sang đời khác, không có sổ sách ghi chép lại... Tuy vậy, người dân Trà Đông luôn ý thức việc lưu giữ và phát huy nghề đúc trống đồng truyền thống. Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã khôi phục các sản phẩm truyền thống như: đúc trống đồng, đúc chiêng, đúc tượng đồng, đồ thờ... và đỉnh cao là nghệ thuật đúc trống đồng với những chi tiết tinh xảo mang dáng dấp kiểu dáng xưa.

. Trần Ngọc Tùng

MỪNG TUỔI ĐẢNG

(03/2/1930 - 03/2/2021)

Đảng ta chín mốt xuân rồi

Vui xuân mừng Đảng nhớ hồi xa xưa

Một thời dải nắng dầm mưa

Khó khăn Đảng vượt sớm trưa tận tình

Đảng ta vĩ đại quang minh

Sáng ngời cương lĩnh,an bình muôn dân

Những năm kháng chiến gian truân

Thắng quân cường quốc mọi phần vẻ vang

Nước nhà thống nhất vinh quang

Tài tình của Đảng sử vàng mãi ghi

Búa liềm tô thắm hồng kỳ

Ánh dương tỏa sáng bước đi vững vàng

Ngày nay đất nước khang trang

Trên đường hội nhập tình càng thắm sâu

Bắt tay trên khắp hoàn cầu

Tư duy đổi mới làm giàu từ đây

Vầng hồng tỏa rạng trời mây

Dân ta có Đảng tràn đầy niềm tin.

Phạm Huy Nông

Xã Thiệu Trung

Bản tin nội bộ tháng 01 năm 2021

Đăng lúc: 26/01/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tiếp theo số 36 - tháng 12 năm 2020)

3. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống

3.1. Giáo dục và đào tạo

- Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng giáo dục huyện nhà xếp loại vào tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện có trình độ và năng lực về chuyên môn nghề nghiệp, có đạo đức nhà giáo trong sáng. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu của dạy và học, chú trọng xây dựng ít nhất một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học chất lượng cao, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục đào tạo. Củng cố phát triển các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động.

3.2. Y tế, Dân số và phát triển

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; trạm y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng khám, bệnh viện tư nhân hoạt động trên địa bàn theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

- Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân đạt 0,7%.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác y tế dự phòng.

3.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

- Phấn đấu đến năm 2025 có 26% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa. Quản lý việc sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thong, thông tin điện tử, mạng internet.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu". Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

- Tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin - thể thao, củng cố và phát triển hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin; phát triển, bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân tại các làng, xã.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát huy tốt công năng cơ sở vật chất hiện có, từng bước triển khai xây dựng các mạng lưới thể thao theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, trùng tu di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, lăng mộ vua Lê Ý Tông, khu di tích lịch sử nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại khu công sở xã Thiệu Viên…

3.4. Thực hiện chính sách An sinh xã hội

- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85% trở lên; tỷ lệ lao động Nông nghiệp trong cơ cấu lao động của huyện là 23%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

- Chỉ đạo làm tốt công tác điều tra hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng kế hoạch, biện pháp giảm nghèo hằng năm; huy động và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm, vốn cho vay của các ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Chính sách xã hội, các quĩ tín dụng trên địa bàn; tinh gọn thủ tục thẩm định, cho vay vốn, kịp thời giải ngân các nguồn vốn cho vay đến các đối tượng vay vốn, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống gia đình diện chính sách có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân địa phương nơi cư trú.

4. Quốc phòng - an ninh

4.1. Quốc phòng:

- Phấn đấu hằng năm có 85% các xã, thị trấn VMTD, ATLC;100% cụm đạt khá; hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân.

- Đến năm 2025 bồi dưỡng kiến thức QP-An cho 100% đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2024; đến năm 2025 chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã cho 25/25 xã, thị trấn.

- Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại người và tài sản trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4.2. An ninh

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 84%. Thực hiện đồng bộ, bảo đảm tốt việc xây dựng, quản lý nguồn khám tuyển và giao quân hằng năm.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, đình công, lãng công; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo, tổ chức khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chú trọng đấu tranh đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

5. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

5.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy bảo đảm kịp thời, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác.

- Thực hiện đảm bảo kế hoạch và chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cấp uỷ, chương trình sơ cấp lý luận; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới...cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền, phương tiện làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chính trị, công tác thông tin tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn, thời sự chính trị. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

5.2. Về công tác Tổ chức và cán bộ

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở theo nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng tăng tiêu chí đánh giá định lượng, giảm tiêu chí đánh giá định tính, để áp dụng vào công tác đánh giá, phân loại, xét thi đua hằng năm, tạo động lực thực sự thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, quan hệ công tác của các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, điều động, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ. Quan tâm phát hiện, tuyển chọn, trọng dụng những người có đức, có tài; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế theo nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

- Phấn đấu, trong nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên trở lên; quan tâm phát triển đảng viên nông thôn, ở vùng công giáo, coi trọng kết nạp những người trẻ tuổi, những người được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn nhằm từng bước đổi mới cơ cấu đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên.

(Còn tiếp số 37 tháng 02 năm 2021)

Nghị quyết số 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,

Ngày 18/12/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bản tin nội bộ huyện trích một số nội dung của Nghị quyết như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2021

1. Mục tiêu chung

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, hệ thống giải pháp, cơ chế để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan thứ phát ra cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, đạt mức tăng giá trị sản xuất từ 14,6% trở lên; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Chỉ tiêu kinh tế

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trở lên, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,0%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,4 %; Dịch vụ tăng 16,8%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng.

3. Tổng sản lượng lương thực giữ mức 108 nghìn tấn.

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 130 ha.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 134 triệu đồng.

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.000 tỷ đồng trở lên.

7. Tỷ lệ thu ngân sách tăng 10% so với tỉnh giao.

8. Số doanh nghiệp mới được thành lập 46 doanh nghiệp.

9. Huyện được công nhận huyện nông thôn mới; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

10. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 10,7% trở lên.

11. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%.

* Chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội

12. Tốc độ tăng dân số bình quân đạt 0,6%.

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đạt 29%.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77% trở lên.

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 68%.

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) còn 6,1%.

18. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 91%.

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 86%.

20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 16,4%.

* Chỉ tiêu môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,22%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó được dùng nước sạch là 66%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 87,5%.

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80% trở lên.

* Về xây dựng Đảng

26. Kết nạp 90 đảng viên mới trở lên.

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2025, quy quy hoạch vùng huyện Thiệu Hoá đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, quy hoạch mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, quy hoạch đô thị Hậu Hiền; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung các xã, thị trấn... làm cơ sở để xây dựng các đề án, kế hoạch, cơ chế và lộ trình thực hiện trong toàn huyện

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

- Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tích tụ đất đai, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị cây trồng. Tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn, thị trường đang cần; duy trì phát triển cánh đồng trồng rau an toàn, xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm; tìm kiếm thị trường cung cấp sản phẩm ổn định, an toàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí, được công nhận huyện nông thôn mới. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; phấn đấu có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30-35 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 1-2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ: Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, các dự án đầu và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp của các doanh nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu dân cư được quy hoạch và tiến độ đấu giá, nhằm huy động nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết các khó khăn, nhất là về tín dụng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục phát triển doanh nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Triển khai thực kiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, đồng thời đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Huy động tối đa và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án triển khai chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ giải phóng mặt bằng tại địa phương, đơn vị.

- Công tác thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý tài nguyên:

Chỉ đạo làm tốt công tác thu thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu để khai thác bền vững, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu, xác định rõ những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực thu ngân sách để có biện pháp chỉ đạo điều hành. Thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tốt các nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất, chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, khai thác hợp lý, hiệu quả và tránh ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành việc giải quyết các tồn đọng về đất đai.

(Còn tiếp số 38 tháng 02 năm 2021)

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha trồng trọt đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.025 tỉ đồng. Tích tụ 360 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó ứng dụng công nghệ cao 167 ha. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản ước đạt 67,58 tỉ đồng. Có thêm 5 xã, 69 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cấp huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN, xây dựng phát triển ước đạt 1940 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2708 tỉ đồng. Dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,9 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4238 tỉ đồng. Thành lập mới 41 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 279 doanh nghiệp. Thu ngân sách ước đạt 346,6 tỉ đồng, chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động ngân hàng, các quỹ tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho Nhân dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường; tổ chức đấu giá 32 mặt bằng quy hoạch; thu hồi, giải phóng mặt bằng 81/89 dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; đến nay, các xã, thị trấn đã có tổ thu gom rác thải, tỷ lệ thu gom rác thải rắn sinh hoạt đạt 87%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ người dân đô thị được dùng nước sạch đạt 97,1%.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công nhận 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Thiệu Hóa đạt đô thị văn minh; xây dựng 11 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, nâng tổng số cơ quan đơn vị được công nhận danh hiệu kiểu mẫu lên 21 đơn vị, đạt 15,8%. Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng; trong năm có 7 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân ở cả hai tuyến, quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm, tạo việc làm mới 3.020 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%.

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc tình hình, địa bàn; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành chỉ tiêu 192 công dân nhập ngũ đúng quy định; tổ chức tập huấn, triển khai xây dựng kế hoạch B, kế hoạch Phòng thủ dân sự; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT các sự kiện, các ngày lễ lớn và an toàn Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn”.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp; nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; thực hiện việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm luân chuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định gắn với công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn, bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường giám sát, chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến Đại hội đảng các cấp, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định. Hệ thống dân vận tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo”; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

HĐND các cấp duy trì chất lượng các phiên họp thường kỳ; thảo luận, xem xét, quyết định công khai, dân chủ đúng quy định những nội dung quan trọng của địa phương; kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn sau đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện. Theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước và sau các kỳ họp.

UBND các cấp tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ. Triển khai vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành.

MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội: Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, đoàn, hội sau đại hội Đảng bộ các cấp.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đón nhận 185 quân nhân hoàn thành

nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Sáng ngày 18/1/2021, Ban CHQS huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Dự buổi Lễ có đồng chí Lê Vinh - Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện, đại diện các đơn vị về giao quân, đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH, các đồng chí trong Ban CHQS huyện và đông đảo quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đợt tiếp nhận quân lần này, huyện Thiệu Hóa đón nhận 185 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ học tập, huấn luyện tại các đơn vị bộ độitrong và ngoài tỉnh trở về địa phương. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã được giáo dục, đào tạo, rèn luyện vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, quốc phòng phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc.

Phát biểu tại Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Đồng chí Lê Vinh - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đã biểu dương những kết quả đạt được của các quân nhân trong thời gian tại ngũ và mong rằng sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân sẽ tiếp tục phát huy kết quả học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ Quốc cần.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 19/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Thị Hoa - PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT phụ trách UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó các phòng ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Lai - Trưởng phòng Nội Vụ huyện triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 8-6-2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số nội dung trọng tâm có liên quan. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thế Bằng - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua công văn của Thường trực HĐND huyện hướng dẫn thực hiện Điều 9- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Sau khi thông qua các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hội nghị đã dành thời gian thảo luận, nêu ý kiến đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Để đạt được kết quả tốt trong việc bầu cử, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; nghiên cứu, tiếp thu các văn bản, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của huyện, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị mình.

Phùng Thanh Tuyên

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 13/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, thành viên UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện; trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện thông qua dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nghe hướng dẫn xây dựng qui hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi thông qua các dự thảo kế hoạch do các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trình bày, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội giao cho các xã, thị trấn thực hiện năm 2021, đồng thời làm rõ các nội dung, kiến nghị đề xuất đối với các cấp, các ngành trong huyện, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đã giao cho các cơ sở.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy; sau ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, chủ tọa hội nghị đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu, bổ sung Kế hoạch hành động của UBND huyện. Hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đồng thời nghe đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch, phụ trách UBND huyện bế mạc hội nghị.

Ban biên tập

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Kinh tế thị trường không mâu thuẫn với

định hướng Xã hội chủ nghĩa

Có quan điểm cho rằng: “Làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “Kinh tế thị trường là gắn với Chủ nghĩa tư bản”, “là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản”, đưa thêm đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào là một sự gán ghép khiên cưỡng, tiến tới bài xích, phủ nhận vấn đề này. Cổ súy cho luận điệu này, một số cá nhân đã đưa ra quan điểm: “kinh tế thị trường" và "chủ nghĩa xã hội" là hai ý tưởng hoàn toàn mâu thuẫn nhau vv…

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) cũng như các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII của Đảng ta luôn khẳng định: Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu chung của nhân loại, nó được tồn tại và phát triển qua các phương thức sản xuất khác nhau. Dưới chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường được coi là mục tiêu. Vì vậy, họ lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, chiếm đoạt lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, muốn giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, muốn đạt tới sự phồn vinh về kinh tế, tạo ra tiềm lực phát triển đất nước thì không một quốc gia nào trên thế giới không phải đi qua con đường phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường tự nó không thể đi đến CNXH, nhưng sự nghiệp xây dựng CNXH phải thông qua phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường định hướng XHCN tuân theo những qui luật của kinh tế thị trường, đồng thời được định hướng, dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH trong từng chặng đường phát triển của thời kỳ quá độ, đó là điều kiện tất yếu, động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tính mục đích và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, là đòi hỏi nhằm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, những tác động tiêu cực của các qui luật kinh tế thị trường, hạn chế sự bóc lột và những bất bình đẳng trong quan hệ xã hội, xây dựng môi trường xã hội nhân văn và bảo vệ cuộc sống của người dân. Thực chất việc giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN là nhận thức và vận dụng các qui luật khách quan của kinh tế thị trường nhằm xây dựng thể chế kinh tế đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã điều chỉnh mối quan hệ "giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thành mối quan hệ "giữa tuân theo các qui luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa"), nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước không những giữ vững được sự ổn định trước những chấn động kinh tế lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi lên. Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, văn hóa, xã hội được phát triển. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Diện mạo đất nước Việt Nam thay đổi gần như hoàn toàn, kinh tế tăng trưởng mạnh; công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh và phát triển, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy nhanh; mức sống của người dân được nâng lên rõ rệt, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm các nước kém phát triển, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Về thu hút đầu tư, Việt Nam đứng đầu trong các nền kinh tế nước ngoài về thu hút vốn nước ngoài cho các dự án mới. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/2/1930 - 03/02/2020) "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thể và uy tín như ngày nay".

Nhận thức sâu sắc mối quan hệ trên trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước để từng đồng chí đảng viên, cán bộ chúng ta thấy rõ đường lối, quan điểm của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, đồng thời chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động và để mỗi cán bộ, đảng viên kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã lựa chọn.

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Một là, phải biết rõ cán bộ, đánh giá đúng cán bộ.Đánh giá cán bộ là khâu tiền đề của công tác cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng, cứ mỗi lần xem xét lại cán bộ, “một mặt sẽ tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra”.Đánh giá đúng cán bộ không chỉ nhằm phát hiện cái hay của họ để khuyến khích, phát huy mà còn thấy cái dở để góp ý, giúp đỡ họ sửa chữa, khắc phục. Khi đánh giá cán bộ, Bác Hồ yêu cầu những người làm công tác cán bộ phải có quan điểm biện chứng, nhìn mọi sự vật, hiện tượng đều không ngừng biến đổi. Vì thế, khi xem xét, đánh giá cán bộ, “quyết không nên chấp nhất” mà phải có cái nhìn toàn diện. Người chỉ rõ: “Nhận xét cán bộ không thể chỉ căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài của họ, mà phải đi sâu tìm hiểu bản chất của họ; không thể chỉ dựa vào một việc làm của họ, mà phải tìm hiểu tất cả các công việc mà họ thực hiện; không thể chỉ xem xét cán bộ trong một thời điểm, mà phải thấy rõ lịch sử của họ”.

Hai là, phải có gan cất nhắc cán bộ, vì công tác, tài năng. Theo Hồ Chí Minh, có gan cất nhắc cán bộ nghĩa là mạnh dạn cất nhắc người cán có thể còn điểm yếu, song phải thấy được triển vọng phát triển và biết được khuyết điểm của họ để sau khi cất nhắc tiếp tục giúp đỡ họ tiến bộ. Có gan đề bạt cất nhắc còn là không sợ người được đề bạt cất nhắc sẽ vượt mình. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, vì tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy”. Cất nhắc cán bộ làsự khẳng định, ghi nhận năng lực, sự cống hiến của từng cán bộ, đồng thời động viên khích lệ những người xung quanh, tạo động lực cho họ và người khác phấn đấu vươn lên trong công tác. Tin tưởng trao việc cho cán bộ, “thả cho họ làm”, “thả cho họ phụ trách”, không bao biện làm thay. Khi cất nhắc cán bộ nên “chọn những người liên lạc mật thiết với quần chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý đến lợi ích của quần chúng. Kiên quyết không chọn “những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục vụ lợi ích của bộ phận mình”. Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra những yêu cầu người lãnh đạo, quản lý không phạm chứng bệnh; “Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, vì cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực; Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”, nếu làm như vậy, “kết quả những người kia sẽ làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng ngày càng hư hỏng”, không “cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái”. “Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”.

Ba là, khéo dùng cán bộ, đúng chỗ, đúng việc.Hồ Chí Minh căn dặn, trong công tác cán bộ phải “khéo dùng người”, phải dùng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường, làm cho cán bộ vui vẻ, thoải mái, yên tâm công tác và hăng hái thi đua cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. “Dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một cơ thất bại”. Người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng nhân tài, nếu không sẽ làm “thui chột” nhân tài ví như “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng”. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Để làm được điều đó, Bác Hồ nhắc người lãnh đạo, quản lý cần thực hiện 5Phải: “Phảicó độ lượng vĩ đại thì mới có thể có thái độ và tinh thần chí công vô tư đối với cán bộ, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi;Phảicó tinh thần rộng rãi mới có thể gần gũi với những người mà mình không ưa;Phảicó tính chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những cán bộ còn kém, giúp cho họ tiến bộ;Phảisáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà cách xa cán bộ tốt;Phảicó thái độ vui vẻ, thân mật, cán bộ mới vui lòng gần gũi mình”.

Bốn là, phải chống cục bộ, địa phương, hẹp hòi.Theo Người, những bệnh chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi. Biểu hiện là, “chỉ chăm chú đến lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ”, “không bằng lòng để cấp trên điều động cán bộ..”, còn có tư tưởng “Ai hẩu (hợp) với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu (hợp) với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe”... Làm vậy sẽ “mất cán bộ, kém nhất trí. Đó là chứng bệnh rất nguy hiểm”. Người phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh”,“xu hướng cá nhân, bản vị, địa phương” trong công tác cán bộ, Người chỉ rõ, “có đồng chí còn giữ thói “một người làm nên cả họ được nhờ”, đem bà con bằng hữu vào chức này việc kia, làm được, không được mặc kệ. Hỏng việc đã có đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được”. Những khuyết điểm này, làm Đảng mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình, làm hại sự thống nhất, làm mất sự thân ái, đoàn kết đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ, mất niềm tin nên phải chữa cho “tiệt nọc”.

Năm là, yêu thương, giúp đỡ cán bộ nhưng kỷ luật phải nghiêm.Thương yêu cán bộ “là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm được chăm sóc, gia đình họ khỏi khốn quẫn”. Thương yêu cán bộ còn là luôn chú ý đến công tác của họ, hễ thấy có khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa ngay. "Người đời ai cũng có khuyết điểm, có làm việc thì có sai lầm”. Đối với cán bộ mắc sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như thế, mà công kích họ. Trái lại, khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục để giúp họ sửa chữa, phải có thái độ thân thiết, giúp đỡ và động viên họ hăng hái tiến lên. Khi cán bộ mắc phải sai lầm khuyết điểm, trước hết phải chỉ cho họ những sai lầm để họ sửa chữa, nhưng đồng thời phải xác định khuyết điểm đó là việc to hay nhỏ để có hình thức xử lý cho phù hợp. Yêu thương giúp đỡ cán bộ là giúp cán bộ sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, phát huy những ưu điểm, nhưng đồng thời phải giữ nghiêm kỷ luậtđể tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Đảng ta vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ trong quá trình lãnh đạo cách mạng và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với từng loại cán bộ, một số nơi đã xây dựng được tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ ngành, địa phương, đơn vị để làm cơ sở đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy trình, quy chế, công khai, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Một số nơi có cơ chế thu hút nhân dân tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang. Thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, tiến hành bổ nhiệm, sử dụng cán bộ cho hệ thống tổ chức của mình theo quan điểm của Đảng, theo quy chế, quy định, tiêu chuẩn cán bộ do Đảng và Nhà nước quy định, mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ đã được rèn luyện, thử thách, được đào tạo, có đủ tiêu chuẩn vào những chức danh lãnh đạo, quản lý thích hợp. Bảo đảm ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cá nhân người lãnh đạo quản lý phát huy trách nhiệm của mình trong việc đề xuất, nhận xét, đánh giá khách quan về cán bộ dự kiến bổ nhiệm. Tập thể, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị thảo luận, nhận xét đánh giá cán bộ, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm cán bộ một cách công khai, dân chủ.

Tuy nhiên, còn không ít hạn chế.Đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó và yếu nhất, khó nhất là đánh giá cái tâm, cái tầm, cái tài và bản lĩnh chính trị của cán bộ. Đánh giá vẫn còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất cán bộ, đánh giá cán bộ ở nhiều nơi chưa lấy hiệu quả làm thước đo, còn cảm tính, hình thức, xuê xoa, chiếu lệ, thiếu tính chiến đấu, thiếu tinh thần xây dựng. Trong bố trí, sử dụng cán bộ còn có không ít hiện tượng tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Việc luân chuyển, bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Phải đổi mới công tác cán bộ… chấn chỉnh ở tất cả các khâu, tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, chúng ta thi tuyển đểtìm người tài, chứ không phải tìm người nhà” .

Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá, sử dụng cán bộ

1. Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá có tính định lượng. Phải xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất. Đánh giá cán bộ phải dựa vào các việc làm cụ thể của cán bộ, trách nhiệm của cán bộ ở từng công đoạn, giai đoạn khác nhau, không đánh giá một cách chung chung. Việc lấy phiếu đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng cần đánh giá và đối tượng tham gia đánh giá.

2. Công tâm, công bằng, công khai, dân chủ trong đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Dân chủ, tức là mọi người phải được hưởng, phải biết dùng quyền dân chủ, coi dân chủ là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn như Hồ Chí Minh đã dạy. Trong đó, dân chủ trong nội bộ Đảng là điều kiện tiên quyết cho chất lượng, hiệu quả, của đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác cán bộ thực sự có tâm, có tầm và có tài. Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác đánh giá cán bộ, đồng thời phải có chế tài để ràng buộc những người có thẩm quyền đánh giá cán bộ, để không dám đánh giá sai.

3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bố trí và sử dụng cán bộ. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc giám sát thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Xây dựng quy trình công tác cán bộ thật sự khoa học, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện thi để tuyển dụng, bố trí cán bộ, có chế tài quy trách nhiệm và xử lý những sai phạm đối với người có thẩm quyền trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

4. Ban thường vụ cấp uỷ các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận. Nghiên cứu vận dụng nguyên tắc “hồi tỵ” trong cổ luật của Việt Nam vào quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống, nghệ thuật hay phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng quan điểm của Người về đánh giá và sử dụng cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Đảng ta tiếp tục kế thừa vận dụng sáng tạo trong thực hiện công tác cán bộ. Đặc biệt,kiên quyết đấu tranh ngăn chặn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm nhằm phát huy năng lực, sở trường của người cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương - đó là nhận xét của cán bộ và Nhân dân thôn Thái Bình - Xã Minh Tâm dành cho đồng chí Nguyễn Đức Hải, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thái Bình, xã Minh Tâm.

Đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Đức Hải luôn xác định bản thân phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; luôn phát huy tốt vai trò “hạt nhân” của chi bộ trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí bí thư chi bộ đã cùng với chi ủy đưa ra họp bàn, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, tổ chức họp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua các cuộc họp, cấp ủy thôn xác định rõ các tiêu chí mà thôn gặp khó khăn, tìm giải pháp tháo gỡ, cùng với cán bộ đoàn thể trong thôn bám sát cơ sở, sâu sát, gần gũi với người dân; đồng thời đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, làm thông suốt những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Chi bộ đã lãnh đạo, triển khai vận động, tuyên truyền huy động nguồn lực của Nhân dân xây dựng Nông thôn mới kết quả, Nhân dân đã đóng góp xây dựng 100% đường làng, ngõ xóm bê tông hóa, trồng hoa hai bên lề đường, 300m mương bê tông và hơn 2km đường bê tông nội đồng phục vụ cho nhân dân sản xuất thuận lợi. Trong quá trình thi công tuyến đường, đã vận động được 10 hộ tháo dỡ công trình phụ, bờ rào, hiến đất để mở rộng đường, số hộ hiến đất từ 20m2 đến 100m2... góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay thôn Thái Bình đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với việc lãnh đạo xây dựng NTM, đồng chí Hải luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác khuyến học, khuyến tài. Đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân hàng năm. Công tác phát triển Đảng luôn được cấp ủy quan tâm, chi bộ đã bồi dưỡng nguồn cảm tình Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 02 đảng viên mới.

Cá nhân đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị hòa đồng với mọi người, luôn thực hành tiết kiệm, Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, có quan hệ mật thiết với nhân dân. Luôn đấu tranh phòng, chống quan liêu, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân.

Do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Hải đã được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng Giấy khen, giai đoạn 2016-2020.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Viên xây dựng

mô hình kiểu mẫu "Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn”

Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Viên có tổng diện tích đất tự nhiên là 68,4 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 54,89 ha; dân số 821 khẩu, với 223 hộ; thôn được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

Thực hiện chủ trương về xây dựng mô hình khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", mặc dù triển khai xây dựng mô hình trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, như: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hậu quả sau dịch tả lợn Châu Phi v.v…Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo của đảng ủy xã, với quyết tâm cao của Ban Công tác Mặt trận thôn, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 5, nên đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả rất phấn khởi.

Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; tổ chức lấy ý kiến Ban Công tác MT thôn và tổ chức Hội nghị nhân dân để bàn bạc, lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Xác định xây dựng mô hình là phải 100% hộ gia đình trong địa bàn khu dân cư tham gia. Ban điều hành cùng Ban Công tác mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình; tuyên truyền quy định của tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Thông qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân, được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và xã, tổ chức 5 hội nghị tập huấn các chuyên đề liên quan đến mô hình cho cán bộ, nhân dân, như: kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự. Trong quá trình xây dựng mô hình, thôn đã được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực, thường xuyên của Thường trực MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã, nên đã động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và đã ủng hộ hàng trăm ngày công lao động công ích để thực hiện mô hình.

Kết quả đến nay, đã vận động nhân dân xây dựng tường rào hộ gia đình theo một khuôn mẫu chung, sơn cùng một màu và dưới chân tường rào có bồn hoa trồng cây chuỗi ngọc. Đã xây dựng được trên 1.100m tường rào, 450m bồn hoa và đổ bê tông mở rộng hành lang đường 850m. Kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ xây dựng tường rào 150.000đ/m. MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng cho công tác tập huấn, tuyên truyền và 10 tấn xi măng. Đến nay, đã đạt 80% kế hoạch. Vận động được 04 hộ hiến đất mở rộng và nắn thẳng đường tạo thông thoáng, thuận lợi cho việc đi lại. Xây dựng 550m rãnh thoát nước thải khu dân cư có nắp đậy chịu lực, đồng thời đổ bê tông mở rộng đường, trị giá 300 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ trên 80 triệu đồng. Xây dựng mới đường điện sáng cao áp, số lượng 90 bóng, trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài việc đầu tư xây dựng các hạng mục, thôn đã vẽ các tranh cổ động, trang trí Pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền nhân dân xây dựng cảnh quan nhà ở, vườn hộ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ở khu dân cư. Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không có khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội. Các ngõ tự quản duy trì rất hiệu quả về thực vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Mặc dù mới là kết quả bước đầu, song có thể khẳng định mô hình Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” là mô hình thiết thực, hiệu quả, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”và “cán bộ, đảng viên làm trước” được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng thức hiện, tạo được khí thế thi đua cùng nhau xây dựng mô hình; đặc biệt, có những gia đình kinh tế còn khó khăn, xong vẫn đầu tư xây dựng hơn 40m tường rào. Trong quá trình thực hiện mô hình, được sự quan tâm của Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ xã và phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban điều hành, Ban Công tác mặt trận khu dân cư, đặc biệt là sự hưởng ứng và đồng thuận của Nhân dân khu dân cư thôn 5, góp phần thành công xây dựng mô hình, tạo ra cảnh quan, môi trường thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt; an ninh trật tự được bảo đảm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, từ kết quả xây dựng mô hình là tiền đề góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Vũ Đình Dũng

PBT Đảng ủy xã Thiệu Viên

Đảng bộ xã Minh Tâm đưa Nghị quyết

Đại Hội Đảng bộ vào cuộc sống

Với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, xã Minh Tâm đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Để từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và Nghị quyết của các Chi bộ xã đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác hàng tháng, hàng quý.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Duy Trung, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Tâm cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã đề ra mục tiêu và các chương trình hành động đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nông nghiệp - dịch vụ, thương mại - công nghiệp, xây dựng; xây dựng xã Minh Tâm trở thành Thị trấn Hậu Hiền; Phấn đấu cuối năm 2021 xã Minh Tâm có 3 thôn còn lại về đích thôn NTM, Thôn Đồng Bào hoàn thành xây dựng Thôn NTM Kiểu Mẫu xã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao; Phấn đấu công nhận xã ATVSTP; Trong nhiệm kỳ tiếp tục phát triển nghề cá truyền thống và thành lập làng nghề cá giống...; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Minh Tâm phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”; đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Đảng bộ xã Minh Tâm đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt việc chuyển đổi ruộng đất; xây dựng cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trên cơ sở thực hiện tốt các chương trình chuyển giao KHKT và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tăng diện tích các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao và các loại cây nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp... Đồng thời, xã tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai và nguồn vốn, huy động các nguồn lực, động viên nhân dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi tập trung. Khuyến khích việc phát triển và nâng quy mô đầu tư của các trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100%; trong đó: thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu 40%; xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 80% trở lên; Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% .Đảng bộ 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với nông nghiệp, xã Minh Tâm còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp; chú trọng chính sách xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm động viên 50-100 con em tham gia xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Minh Tâm luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Với những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ Nhất, hy vọng rằng xã Minh Tâm sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Nghề đúc đồng Trà Đông

di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Nghề đúc đồng Trà Đông thuộc làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Nghề đúc đồng cổ truyền làng Trà Đông (Chè) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 4/9/2018.

Làng Trà Đông hay còn gọi là Kẻ Chè là vùng đất cổ, nằm trong không gian sản sinh ra trống đồng Đông Sơn nổi tiếng. Nghề đúc trống đồng Trà Đông không rõ có từ bao giờ, theo tương truyền “Lê Lương thuộc một dòng họ lớn ở quận Cửu Chân, Châu Ái (Thanh Hóa), thời vua Đinh Tiên Hoàng (thế kỷ X), được phong “Đô đốc dịch xứ”, trông coi “nửa cõi” Ái Châu. Thế nhà giàu mạnh, thường chứa hơn trăm lẫm thóc, môn khách thường có tới ba ngàn”; tương truyền ông là người lập nên phường đúc đồng ở Trà Đông. Bấy giờ có hai ông họ Vũ đến sinh cơ lập nghiệp và truyền nghề đúc đồng cho dân chúng ở đây. Khi hai ông mất, dân phường đúc đồng Trà Đông tôn hai ông lên làm tổ nghề đúc đồng. Trong dân gian vẫn truyền tụng câu phương ngôn “đất họ Lê - nghề họ Vũ” là ý nghĩa như vậy.

Đến thời Tự Đức (1848 - 1883), dân phường đúc đồng Trà Đông lập đền thờ thánh Khổng Minh Không - vị tổ sư nghề đúc đồng ở nước ta. Từ đó hai ông họ Vũ cũng được thờ chung ở đền. Đối với dân làng Trà Đông, đền “thánh” Khổng Minh Không và hai vị “thần” họ Vũ là tối linh thiêng.

Nguyên liệu để đúc gồm các loại đồng thau (đồng đỏ), đồng chuông, đồng máy. Đồng nát (hay còn gọi là đồng xác)...

Đất sét: đất để làm khuôn đúc trống đồng, nồi cơi, ống cơi, các loại sành. Loại đất để đúc đồng không phải nơi nào cũng có, đây là ưu thế nổi trội của đất Trà Đông. Với đôi bàn tay tài hoa khéo léo của nghệ nhân, đất sét được chế thành ba loại:

- Đất già: bột đất sét trộn nhiều trấu

- Đất vừa: bột đất sét trộn vữa trấu

- Đất non: bột đất sét trộn ít trấu

Ngoài ra nguyên liệu còn có thêm: Than, củi, rơm rạ. Đặc biệt, than phải là loại than lim - có tính chất chắc, cháy đượm, lâu tàn mới có thế dùng để nấu chảy đồng.

Kỹ thuật làm khuôn: bao gồm 2 khâu chính là dựng khuôn và nung khuôn. Ở cả hai khâu này đều có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại chế tác qua nhiều bước, nhiều khâu và thao tác kỹ thuật đòi hỏi nhiều thao tác tỉ mỉ, độ chính xác cao là một trong những yếu tố quyết định tới sự đúc đồng. Kỹ thuật đúc đồng là khâu quan trọng quyết định tới sự thành công của chất lượng sản phẩm. Công cụ nấu đồng gồm: nồi cơi, ống cơi và bễ thổi lửa. Nấu đồng không chỉ là công việc nặng nhọc mà đòi hỏi kỹ thuật cao. Từ việc thổi bễ cũng phải có kỹ thuật điều chỉnh gió, sao cho giữ được lửa. Khi đồng chảy hết phải dập bễ thật mạnh để luyện đồng. Khuôn đốt phải đúc nung nóng đồng thời với quá trình nấu đồng để tránh bị nứt vỡ khi rót đồng vào khuôn. Phải ước lượng tính toán lượng đồng xác sao cho khi nấu chảy đổ vào khuôn không được thiếu hoặc quá thừa.

Rót đồng vào khuôn đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Theo kinh nghiệm của các nghệ nhân, rót đồng vào khuôn phải giữ “ngọn” cho đều. Nếu ngọn nước đồng “Đầu to - đuôi vừa” là đạt yêu cầu. Còn “đổ tiến” “đổ lùi” hoặc chệnh sang trái hay phải “bát đậu” thì đều hỏng sản phẩm. Nếu ngọn nước đồng đầu tiên mà “nhỏ giọt” cũng không thành sản phẩm.

Khi đồng gần nguội, đã liên kết vững chắc thì tháo khuôn, sửa chữa, đánh bóng sản phẩm trở thành hàng hóa độc đáo, đặc sắc.

Nghề đúc trống đồng đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp, gồm nhiều khâu. Mỗi khâu lại có các thao tác khác nhau và đều liên quan tới chất lượng sản phẩm. Mặt khác, kỹ thuật đúc trống đồng lại do truyền đạt kinh nghiệm từ đời này sang đời khác, không có sổ sách ghi chép lại... Tuy vậy, người dân Trà Đông luôn ý thức việc lưu giữ và phát huy nghề đúc trống đồng truyền thống. Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã khôi phục các sản phẩm truyền thống như: đúc trống đồng, đúc chiêng, đúc tượng đồng, đồ thờ... và đỉnh cao là nghệ thuật đúc trống đồng với những chi tiết tinh xảo mang dáng dấp kiểu dáng xưa.

. Trần Ngọc Tùng

MỪNG TUỔI ĐẢNG

(03/2/1930 - 03/2/2021)

Đảng ta chín mốt xuân rồi

Vui xuân mừng Đảng nhớ hồi xa xưa

Một thời dải nắng dầm mưa

Khó khăn Đảng vượt sớm trưa tận tình

Đảng ta vĩ đại quang minh

Sáng ngời cương lĩnh,an bình muôn dân

Những năm kháng chiến gian truân

Thắng quân cường quốc mọi phần vẻ vang

Nước nhà thống nhất vinh quang

Tài tình của Đảng sử vàng mãi ghi

Búa liềm tô thắm hồng kỳ

Ánh dương tỏa sáng bước đi vững vàng

Ngày nay đất nước khang trang

Trên đường hội nhập tình càng thắm sâu

Bắt tay trên khắp hoàn cầu

Tư duy đổi mới làm giàu từ đây

Vầng hồng tỏa rạng trời mây

Dân ta có Đảng tràn đầy niềm tin.

Phạm Huy Nông

Xã Thiệu Trung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT