Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
922
Hôm qua:
1178
Tuần này:
922
Tháng này:
41014
Tất cả:
2881800

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 1.2018

Đăng lúc: 08/02/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp năm mi 2018 và đón xuân Mậu Tuất, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện thân ái gửi tới toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện và những người con Thiệu Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ởớc ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thc; song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đu, đt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: tỷ trọng ngành nông nghiệp còn 30,2%; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt 69,8%. Thu nhập bình quân đu ngưi đạt trên 30 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nưc đạt 186,5 tỷ đồng, tổng vốn đu tư phát trin đạt trên 2000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được phong trào rộng khắp toàn huyện, tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12/27 xã, bình quân toàn huyện đạt 16,75 tiêu chí/xã. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đưc chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,19%, cận nghèo là 11,35%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đưc quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Năm 2018, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thc song là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và thành tựu của những năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phấn đu đạt tốc đ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện, cùng những người con Thiệu Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ởớc ngoài tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, cách mạng, đóng góp để huyện nhà phát triển nhanh, bền vững và sớm đạt huyện nông thôn mới.

Mừng xuân mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ HUYỆN THIỆU HÓA.

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Nghị quyết số 10 – NQ/HU, ngày 26/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 25/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứời bốn đ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng gặp không ít khó khăn: thời tiết rét đậm, rét hại, mưa lụt; giá cả nhiều vật tư, hàng hóa thiết yếu biến đng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6%); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4%), dịch vụ 29,2% (tăng 1,2%). Thu nhập bình quân đu ngưi đạt 30,1 triệu đng, tăng 2,8 triu đồng so với năm 2016; Tổng sản lưng lương thực đạt 117.580 tấn. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng. Tổng vốn đu tư phát trin trên địa bàn 2.018 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 9,185 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên đa bàn đạt 186 tỷ 413 triệu đng, tăng 160% dự toán huyện giao và 185,7% dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được phong trào trong toàn huyện, tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí, có thêm 02 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 16,75 tiêu chí/xã. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đưc chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến mới.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đt được, còn những mặt hạn chế, yếu kém: Tốc đ tăng giá trị sản xuất không hoàn thành kế hoạch đề ra. Phát triển kinh tế và chuyển dịch kinh tế còn chậm; tiến độ thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy về chuyển đổi ruộng đất còn chậm. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm và không hoàn thành kế hoạch. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả thấp so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về đt, môi trường ở một số đơn vị còn hạn chế, hoạt động khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, gây sạt lỡ nhiều đất bãi của nhân dân, xử lý vi phạm chưa nghiêm. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp tài sản, ma túy và tai nạn giao thông còn cao. Việc ngăn chặn xe quá tải có thời đim chưa trit để. Công tác tuyển quân còn nhiều khó khăn, một số thanh niên có biểu hiện trốn nghĩa vụ quân sự. Việc chỉ đạo thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc chưa kịp thời; tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp liên quan đến cán bộ, đng viên tăng. Công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, quản lý đảng viên, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới không hoàn thành. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th đã có sự đổi mới nhưng vẫn còn nặng hành chính, có nơi tính thiết thực, hiệu quả và sức lan tỏa còn hạn chế.

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

1. Mục tiêu:

Tập trung chỉ đo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đu tư; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về sốợng và chất lượng, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăn lo đời sống cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Về kinh tế

1.Tốc đ tăng giá trị sản xuất: 13,5% trở lên; 2.Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp 29%; Công nghiệp - Xây dựng 41%; Dịch vụ 30%; 3.Tổng sản lưng lương thc đạt 115 nghìn tấn trở lên; 4.Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 115 triệu đồng trở lên; 5.Tổng vốn đu tư phát trin trên địa bàn 2.200 tỷ đồng; 6.Thu nhập bình quân đu người 33,5 triệu đồng trở lên; 7.Thu ngân sách tăng 15% so với dự toán tỉnh giao; 8.Tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí xây dựng NTM trở lên, phấn đấu 6 xã đạt chuẩn NTM; 9.Có 45 Doanh nghiệp được thành lập mới.

- Về văn hóa - xã hội

10.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,6%; 11.Có thêm 4 - 5 trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; 12.Có thêm 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 81,5%; 13.Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,7%; 14.Có thêm 5 đơn v được cộng nhận xã văn hóa, 30 thôn, làng, cơ quan, trường học được công nhận và giữ vững đơn v văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87% trở lên; 15.Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm trở lên; 16.Tỷ lệ lao đng qua đào tạo 62% trở lên; 17.Số lao đng được giải quyết việc làm: 3.000 ngưi, trong đó xuất khẩu lao đng 300 người trở lên.

- Về môi trường

18.Tỷ lệ dân số đô th được dùng nước sạch đạt 96%; 19.Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

- Về an ninh trật tự

20.Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 85%.

- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng

21.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 95% trở lên; 90% tổ chức cơ s Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 45 % - 50% đạt trong sạch, vững mạnh; 22.Kết nạp đưc 160 đảng viên mới trở lên.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu.

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề lớn, trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, đoàn thể phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu của năm 2018; phải gắn thực hiện nhiệm vụ với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm ngưi đng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đoàn th để các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị mình không hoàn thành mục tiêu năm 2018 đề ra.

Chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, khắc phục triệt để tình trạng dự án chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Phải coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đo và đng chí đng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để dự án chậm tiến độ thuộc đa phương, ngành mình phụ trách.

1.2. Chỉ đo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và thực hiện 3 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, phân tích làm rõ nguyên nhân và nhiệm vụ còn lại, trên cơ s đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đy tăng trưởng kinh tế, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.1. Lãnh đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đ đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIX). Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đu tư vào nông nghip, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư trong sản xuất nông nghiệp.

2.2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao chất lượng các công trình trong chương trình NTM; chỉ đạo triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và đóng góp của nhân dân, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đu năm 2018 mỗi xã tăng thêm 01 tiêu chí và có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM.

2.3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để thành lập mới doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghip, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phối hợp với Công ty mía đưng Lam Sơn đu tư xây dựng Nhà máy xay xát lúa gạo xuất khẩu và chế biến nông sản, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã được tỉnh chấp nhận đu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mi để quảng bá các sản phẩm của nhân dân và đem lại lợi thế đ thu hút đu tư.

3. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phn đấu hoàn thành dự toán ngân sách ở mức cao nhất.

Tăng cường tạo nguồn thu tại chỗ, kiểm soát tốt các nguồn thu từ tài nguyên, khoáng sản, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu công khai, dân chủ. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm nợ đọng thuế, trốn thuế; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản; tăng cường thanh tra kiểm tra thuế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Quản lý chặt chẽ chi ngân sách theo đúng chế độ và dự toán gia từ đu năm. Đảm bảo tốt chi NSNN theo hưng: đảm bảo chi thưng xuyên, tăng chi cho đu tư phát trin, ưu tiên chi đảm bảo an sinh xã hội và chế đ con người.

4. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên kháng sản; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

4.1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả; quản lý tốt việc thu gom, xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường; khuyến khích thu hút nhà đu tư xử lý rác thải bằng đốt công nghệ tiên tiến vào huyện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các tồn đọng về đất. Chỉ đạo xử lý các sai phạm trong sử dụng đất và các dự án cho thuê đt trên địa bàn huyện.

4.2. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; tăng cưng đề nghị đu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Đô Cương và phương án khắc phục hư hỏng các sự cố đê điều, thủy lợi bị hư hng do đt mưa, lụt.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng các hoạt đng văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục đu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lưng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; tạo chuyển biến hơn về nền nếp, kỷ cương, nâng cao cht lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, phấn đấu thi học sinh giỏi xếp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực dân số, giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,6%; phấn đấu 100% xã chuẩn quốc gia về y tế giai đon 2. Tăng cường tuyên truyền, vận đng người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt đng văn hoá, th thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ V; đẩy mạnh xây dựng các xã văn hóa NTM.

6. Tăng cường QP - AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Quan tâm chất lượng công tác phối hợp, nắm tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở 2 cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và nhiệm vụ giao quân năm 2018.

Triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc, ma túy, tín dụng đen và tệ nạn xã hội khác; nâng cao chất lưng công tác điều tra, xét xử, thi hành án dân sự; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý xe quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng, xuống cấp các công trình hạ tầng, quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản.

7. Tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, làm nhân tố nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã ban hành. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vtăng cường xây dựng, chỉnh đn Đng; ngăn chn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với sơ kết 2 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đng, đoàn thể, nhất là trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc điu động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và lãnh đạo, chỉ đạo những tồn tại, thiếu sót sau kết luận kiểm tra, thanh tra.

Xây dựng hệ thống dân vận các cấp vững mạnh; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình cơ s, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phức tạp, phát sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đo, điều hành của chính quyền, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao cht lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát của HĐND các cấp, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường.

Tổ chức thành lập Trung tâm hành chính công, đảm bảo khối lượng các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm tăng theo đúng lộ trình. Xử lý nghiêm trách nhiệm ngưi đng đầu các phòng, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nếu việc tham mưu, đề xuất, xử lý công việc chậm, chất lưng kém và sai quy định.

9. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực biện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đon 2015 - 2020”; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tâng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ và Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao HĐND và UBND huyện thể chế hoá Nghị quyết này thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

2. Các TCCS Đảng, các ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của đa phương, đơn vị mình cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, vận đng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. Các Ban của ban xây dựng Đng, Văn phòng Huyện uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII

Trong hai ngày 28 và 29/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 -2017 tiến hành Kỳ họp thứ 5 đánh giá tình hình kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; quyết định một số chính sách kích cầu đến 30/6/2021. Kỳ họp đã ban hành 08 nghị quyết: 1. Nghị quyết số 34 về việc thành lập Trung tâm hành chính công huyện Thiệu Hóa; 2. Nghị quyết số 35 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi ngân sách đa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018; 3. Nghị quyết số 36 về hỗ trợ kinh phí GPMB công trình tu bổ nâng cấp hoàn thiện mặt đê tả sông Mậu Khê; 4. Nghị quyết số 37 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; 5. Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2018-2021; 6. Nghị quyết số 39 về hỗ trợ kích cầu kiên cố hóa đưng giao thông và kênh mương ni đồng huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2021; 7. Nghị quyết số 40 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; 8. Nghị quyết số 41 về việc hỗ trợ xây dựng trưng đạt chuẩn quốc gia.

Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung chính của một số nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 như sau:

Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2018-2021:

1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ.

1.1. Hỗ trợ giống dâu để cải tạo, thay thế và trồng mới (có năng suất, chất lượng cao). Mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/ha (gồm: hạt giống, công ươm cây con và chi phí khác).

1.2. Hỗ trợ công đào, phá gốc dâu cũ để trồng cải tạo, thay thế bằng giống dâu mới. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.

2. Đi tưng và điều kiện hỗ trợ.

2.1. Đi tượng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình tham gia sản xuất trồng dâu, nuôi tằm trong kế hoạch sản xuất của các xã, trị trấn trên địa bàn huyện.

2.2. Điều kiện hỗ trợ: - Về giống dâu: Các đi tưng được hỗ trợ nhận cây giống thông qua xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khi đã chuẩn bị xong đất trồng dâu.

- Về đào phá gốc dâu cũ để trồng cải tạo, thay thế bằng giống dâu mới: Sau khi các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra xác nhận.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

Nghị quyết số 39 về hỗ trợ kích cầu kiên cố hóa đường giao thông và kênh mương nội đồng huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2021:

1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ.

- Hỗ trợ kiên cố hóa đưng giao thông và kênh mương (kênh tưới) nội đồng.

- Mức hỗ trợ: 100 triệu đồng/ km

- Nội dung hỗ trợ: Tiền mua nguyên vật liệu.

2. Đi tưng và điều kiện hỗ trợ.

2.1. Đi tượng: Ngân sách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.2. Điều kiện hỗ trợ:

- Đối với đường giao thông nội đồng: Chiều dài tuyến phải đạt từ 300m trở lên; chiều rộng nền đường từ 4,0 ÷ 6,0m. Chiều rộng mặt đường 3,0 ÷ 4,5m; kết cấu mặt đưng đ bê tông mác 200, đá 1x2, dày 15cm trở lên.

- Đối với kênh mương (kênh tưới) nội đồng: Chiều dài tuyến từ 300m trở lên. Kích thước mặt cắt ngang (bxh) phải đạt từ (0,3m x 0,35m) trở lên đ đảm bảo diện tích tưới từ 10 ha trở lên; kết cấu bằng gạch xây hoặc bê tông.

- Được các phòng chuyên môn của UBND huyện kiểm tra, xác nhận hoàn thành.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách huyện.

Nghị quyết số 40 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”:

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí tổ chức đo đc, giao đất thực địa

2. Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/ ha

3. Điều kiện hỗ trợ:

Đất sản xuất nông nghiệp được chuyển đi sau khi hoàn thành công tác giao đất ngoài thực đa được Ban chỉ đo CĐRĐ cấp huyện kiểm tra, nghiệm thu.

4. Đi tượng hỗ trợ: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2018 đến 31/12/2019.

Nghị quyết số 41 về việc hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1. Mục tiêu: Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, huyện Thiệu Hóa trở thành Huyện nông thôn mới (có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Trường học).

2. Đi tượng hỗ trợ: Trưng được kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia mới (Mức độ I, mức độ II).

3. Mức hỗ trợ: 200 triệu đng/trường

3. Điều kiện hỗ trợ: Nhà trường phải đưc đu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị đạt chuẩn Quốc gia. Sau khi hoàn thành đưc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định và có Quyết định cấp bằng đạt chuẩn Quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 01/2018 đến 30/6/2021.

6. Nguồn vốn: Từ nguồn Ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

Nguồn Văn phòng HĐND & UBND huyện

Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đng trong công tác đảm bảo ANTT, tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui tết Mậu Tuất năm 2018

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tấn công trấn áp các tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động của các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như: Giết người do nguyên nhân xã hội, giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy, cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, cưng đoạt, hủy hoại tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm về ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đi tượng sản xuất, tiêu thụ phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, lạm dụng, sử dụng phụ gia, chất bảo quản thực phẩm; sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản...

2. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lc lượng công an làm nòng cốt để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui Tết an toàn tiết kiệm.

3. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư v công tác đảm bảo an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm mua bán người; trên cơ s đó, tng đa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện. Đng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đo, điều hành tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị mình.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Thiu Hóa anh hùng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của đa phương, đơn v để bảo đảm an ninh, trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tự giác chấp hành pháp luật và vận đng gia đình, người thân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hình thức, biện pháp phù hợp thu hút sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục tập trung chỉ đạo củng cố bảo vệ ANTT thôn, xóm, tiểu khu, tổ ANXH đi vào hot động có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm đ làm động lực xây dựng và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở đa phương.

- Tăng cưng đảm bảo an ninh trật tự tại đa bàn cơ sở, trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lí nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh trên địa bàn ......

4. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên đa bàn, không để phát sinh phức tạp, nhất là tình hình đơn thư khiếu kiện đông ngưi, vượt cấp, khiếu kiện kéo dài, truyền đo trái phép, đình công, lãn công tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Rà soát, xác đnh các địa bàn phức tạp về ANTT, các loại tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây, nhất là tội phạm hoạt đng mang tính băng, ổ, nhóm, tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; tội phạm ma túy, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, các ổ nhóm hoạt động tệ nạn xã hội… trên cơ s đó, ch động triển khai các phương án, kế hoạch tập trung các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý lưu trú, ngành ngh đu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn th nhân dân tăng cường công tác hòa giải, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đng dân cư để góp phần phòng ngừa tội phạm.

5. Các ngành công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và Thi hành án huyện tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Uỷ ban nhân dân huyện, các ban ngành, MTTQ, đoàn th; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đo; thường xuyên kiểm tra, đôn đc, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện; đồng thời quán triệt đến cán bộ, đng viên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Giao cho UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp các ban xây dựng Đng, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này thường xuyên báo cáo về Ban Tờng vụ Huyện ủy để chỉ đạo.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2017

- Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đt 13,06%. Trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6% cùng kỳ); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4% CK), dịch vụ 29,2 % (tăng 1,2% CK). Thu nhập bình quân đu ngưi đạt 30,1 triệu đng (tăng 2,8 triu đồng CK).

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có chuyển biến tích cực: Tổng diện tích gieo cả năm là 21.607ha, tăng 0,6% cùng kỳ (CK); sản lưng lương thc đạt 117.580 tấn, tăng 2,2% mục tiêu Nghị quyết. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất lúa bao tiêu sản phẩm cho nông dân được mở rộng và đạt hiệu quả khá: sản xuất lúa hàng hóa 655 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa của Công ty đưng Lam Sơn 330 ha; sản xuất các loại cây màu như: ngô ngt, khoai tây, đu tương 368,7 ha; 06 vùng rau an toàn tập trung tại các xã Thiệu Tân, Thiệu Hợp, Thiệu Phúc, thị trấn Vạn Hà; 01 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung trong nhà lưới tại thị trấn Vạn Hà.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ khá: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ưc đạt 1.696 tỷ 115 triệu đng, tăng 16,9% CK; các ngành nghề như đúc đồng, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng được duy trì phát triển. Thành lập mới 47 DN đt 100,4% KH, đưa tổng số toàn huyện lên 215 DN.

Huy động vốn đu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án như: đường Thiệu Phú đi Thiệu Quang; phục dựng di tích Nhà thờ họ Vương xã Thiệu Tiến; khánh thành Nhà thắp hương Nghĩa trang Liệt sỹ huyện; hạ tầng khu dân cư và Làng ngh ươm tơ dệt nhiễu Thiệu Đô; đường dẫn cầu phao Vồm Thiệu Hợp; sửa chữa, nâng cấp cầu Thiệu Hóa, đường Quốc lộ 45. Khởi công khu nhà bếp ăn Bán trú Trường mầm non xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa; Trụ sở làm việc của MTTQ các đoàn thể.

Mạng lưới dịch vụ thương mại, vận tải được mở rộng; thu, chi ngân sách và tín dụng đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách đạt 186 tỷ 413 triệu đng, tăng 160% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách 529 tỷ 414 triệu đng, đạt 105% dự toán. Dư nợ các ngân hàng, các quỹ tín dụng đạt cao, tổng dư n đạt 1.191 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước về đt đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Lắp đặt hệ thống camera giám sát kê khai thuế đối với hoạt đng khai thác cát, đá, hạn chế được tình trạng doanh nghiệp khai thác quá sản lưng, không đúng mỏ; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 34 dự án, trong đó đu giá đất ở 15 dự án; bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, có một số đơn v cơ bản làm tốt như: Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung...

- Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến và tiến bộ

Chất lượng Giáo dục và Đào tạo toàn diện được nâng lên. Thi học sinh giỏi THCS xếp thứ 14/27 toàn tỉnh; thi THPT quốc gia đt 95,14%, trong đó có 11 đim 10, có 01 em đt 30 đim, trên 700 em đu đại học. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục đưc phát huy. Ghép trường tiểu học và THCS tại xã Thiệu Giao, Thiệu Thịnh. Có thêm 04 trường chuẩn Quốc gia, đưa tổng số lên 63/84 trưng, đạt 75%.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Bệnh viện huyện tích cực ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; chất lưng đội ngũ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại bệnh viện huyện được nâng lên. Có thêm 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, nâng số xã, thị trấn đạt chuẩn lên 26/28 đơn v, đạt 92,8 %; có 81% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng 8% so vi đu năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,58% ,tăng 0,07% CK.

Hoạt đng văn hóa thông tin phát trin, đảm bảo chất lượng. Triển khai Cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức nhiều hoạt đng văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa; tham gia thi đấu chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, giành 02 Huy chương Bc, 05 Huy chương Đồng; Game show truyền hình "Nhà nông tài giỏi"... Chất lưng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được nâng lên. Có 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mi, 45 thôn, làng được công nhận đơn v văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Công tác quản lý, trùng tu tôn tạo di tích được quan tâm.

Công tác giải quyết việc làm, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đi tượng. Đã giải quyết việc làm cho 3.300 lao đng, tăng 10% KH; xuất khẩu lao đng 418 ngưi, tăng 39% KH; lao đng nông thôn qua đào to đạt 59%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%.

- Công tác xây dựng nông thôn mới đưc đẩy mạnh.

Chỉ đạo các xã đăng ký các tiêu chí ngày từ đu năm, đnh hướng rõ các xã sẽ hoàn thành trong năm, ch đạo tốt công tác tuyên truyền, khai thác tốt nội lực và ngoại lực để xây dựng NTM. Có thêm 02 xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã tăng 1 tiêu chí, tổng số tiêu chí bình quân đạt 16,75 tiêu chí/xã.

- Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm làm tốt

Triển khai thực hiện đy đủ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 đủ 205 thanh niên. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017; cuộc thi tìm hiểu cuộc thi "Lực lượng vũ trang Thanh Hóa 70 năm xây dựng, chiến đu và trưởng thành". Làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý tàu thuyền khai thác cát của các doanh nghiệp, thuyền khai thác cát, quản lý xe quá khổ, quá tải.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn th đạt nhiều kết quả mới.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Thiệu Hóa; sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các NQ, Chỉ thị của Đng, chuyên đ đo đức Hồ Chí Minh và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai thực hiện Kết luận của đng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện.

Lãnh đo đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đạt kết quả tốt. Chỉ đo 34/36 đơn vị với tổng số 313 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội chi bộ, thực hiện nhất thể hóa bí thư chi b, kiêm trưởng thôn, tiểu khu và trưng các đơn vị. Luân chuyển 14 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nâng tổng số xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải ngưi đa phương là 12/28 đơn vị, 74 công chức xã không phải ngưi đa phương. Luân chuyển 44 Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non đúng quy định. Tổ chức thi tuyển chọn và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực quản lý. Kết nạp đưc 141 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát đưc tăng cường. Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy, các ngành hữu quan giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, tăng cưng đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã thi hành kỷ luật 55 trường hợp, tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ.

Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo. Tập trung chỉ đo tăng cường công tác chính trị, tư tưng; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dng NTM, đô th văn minh.

HĐND có nhiu đổi mới trong tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND tnh, HĐND huyện; chất lượng các cuộc giám sát đươc nâng lên. Thực hiện nghiêm lịch tiếp dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện. UBND các cấp triển khai có hiệu quả NQ của cấp uỷ và HĐND cùng cấp; quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển TK- XH, trong quản lý tài nguyên khoáng sản, xe quá khổ, quá tải, GPMB, các dự án; thực hiện cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc của cán bộ công chức.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lụt trị giá hàng tỷ đồng.

y ban MTTQ đẩy mạnh công tác giám sát phản biện xã hội; Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, LĐLĐ huyện tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực triển khai thực hiện NQ Đại hội Phụ nữ các cấp và phong trào thi đua; Hội Nông dân tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015 - 2017. Hội Cựu TNXP, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội làm vườn Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội làm vườn và Trang trại tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Huyện ủy Thiệu Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 5/01/2018, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị đng chí Hoàng Văn Ton – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII có vai trò đặc biệt quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đt nước và là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và ngưi lao đng; tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Do đó, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, liên hệ đến lĩnh vực công tác, viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết. Sau hội nghị, yêu cầu các đơn v, đa phương trên cơ s chương trình, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp; tổ chức hội nghị hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch của huyện và hướng dẫn viết bài thu hoạch ở cấp mình, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đng chí Bí thư Huyện ủy và đng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, ban hành ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị Quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’’; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới’’; và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về Công tác dân số trong tình hình mới”.

Trần Thanh Mai

Huyện tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu đang sinh sng trên địa bàn

Sáng ngày 13/01/2018, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy, trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đoàn thể cấp huyện, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu đang sinh sng trên địa bàn huyện.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo huyện, đng chí Hoàng Văn Ton – TUV, Bí thư Huyện ủy đã thông báo khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 của huyện.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện đã phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả đt được của huyện trong năm qua; đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện. Các đng chí đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trước mắt cũng như lâu dài...

Thay mặt lãnh đạo huyện, đng chí Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí tham dự hội nghị đối với sự phát triểncủa huyện; phân tích và làm rõ thêm một số vấn đ mà các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ quan tâm.Đồng thời mong muốn các đồng chí với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn trong công tác, sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thiu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 30/9/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 22/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 18/01/2017 về nội dung, giải pháp thực hiện, tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và từng năm trong toàn Đảng bộ huyện, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn đã đưc ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ s đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện tổ chức triển khai cho cán bộ, đng viên; đồng thời xây dựng kế hoạch thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở…tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đng viên tham gia đt trên 95%. Qua đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đo đc theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, phù hợp với đc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc thường xuyên của từng vị trí công tác. Cá nhân lựa chọn nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác góp phần tích cực phát triển của đa phương, cơ quan, đơn vị, của cộng đồng và của quê hương.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đa phương, đơn vị từ huyện đến cơ s đã tập trung chỉ đo đưa việc học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Các tổ chức đng, cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động của tập thể; cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình tu dưỡng, rèn luyện, cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Trong 2 năm qua, huyện đã chọn đưc 2 gương điển hình đề nghị đưa vào sách “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trong toàn tỉnh và nhiều gương điển hình ở Thiệu Hóa đưc đưa tin, bài giới thiệu trên Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đài Truyền thanh huyện và Bản tin nội bộ huyện Thiệu Hóa đã phát thanh và đăng ni dung các chuyên đ, đưa nhiều tin, bài về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đo đa phương, đơn v đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm nội dung học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết đim đã chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Trong hai năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 02 Đoàn giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và giải quyết các vấn đề tồn đọng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng giảng dạy giáo dục công dân, giáo dục đo đc trong các nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại đảng bộ cơ sở.

Các tổ chức cơ s đảng, các chi bộ thực hiện tự kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức như kim tra, giám sát đảng viên thực hiện theo bản đăng ký “làm theo Bác”, thực hiện các chuẩn mực đo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo chương trình hành động toàn khóa của cấp ủy, tập thể lãnh đo đơn vị về thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.... Qua kiểm tra, cấp uỷ các cấp đã kết luận về những kết quả cũng như hạn chế, nguyên nhân và chỉ rõ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn.

Hai năm qua, Ban Thườngvụ Huyện ủy xét chọn 01 cá nhân đề nghị Thủớng Chính phủ tặng Bằng khen, xét chọn 02 tập thể và 03 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đồng thời huyện biểu dương 45 tập thể, 43 cá nhân. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở biểu dương, khen thưng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu qua những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng đa phương, đơn vị và của toàn huyện như: Hội LHPN xã Thiệu Nguyên, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Trưng THPT Lê Văn Hưu, Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng xã Thiệu Long, Cô giáo Trịnh Thị Loan, Giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa, Ông Nghiêm Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Viên, Bác sỹ Nguyễn Văn Tun, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đt được vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế: Kế hoạch học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy, đơn vị còn chung chung, thiếu sự sáng tạo, chưa gắn kết chặt chẽ với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết đim đã chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Một số đơn v chưa quan tâm đúng mức việc lựa chọn nội dung trọng tâm, bức thiết để thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả làm theo Bác của tập thể, cá nhân đã đăng ký. Vic rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn đo đức ở một số đơn v chưa kịp thời; có đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn còn chung chung, khó kiểm tra, đánh giá kết quả. Đăng ký việc làm theo gương Bác của một bộ phận cán bộ, đng viên chưa thật rõ. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ lãnh đo, ngưi đng đu chưa rõ nét.Việc phát hiện các nhân tố điển hình để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng chưa kịp thời. Số điển hình tiên tiến gắn với những việc làm thực sự có sức lan tỏa chưa nhiều.

Ban biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND huyện

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đng nhân dân (HĐND) các cấp; thực tế kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện Thiệu Hóa thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại một số cơ sở trong huyện, như: quá trình triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, đẩy nhanh tiến độ, chất lưng đu tư xây dựng một số công trình trong huyện, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, quản lý và sử dụng các quĩ nhân đạo, từ thiện, việc huy động nguồn lực, thực hiện qui chế dân chủ tại cơ sở vv...Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở xã, thị trấn chưa thường xuyên, thực hiện chưa đy đủ theo Nghị quyết của HĐND; cht lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát còn hạn chế, một số kiến nghị của HĐND, ca đoàn giám sát chưa đưc các đơn vị hữu quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời; HĐND cơ s có lúc, có nơi chưa thật sự phát huy hết vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở đa phương... Đ đảm bảo hoạt động giám sát của HĐND huyn và cơ sở có chất lượng, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của HĐND, tôi đề nghị một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần quan tâm, nâng cao chất lượng thảo luận tại phiên họp toàn thể. Đây là hình thức không thể thiếu đối với mỗi kỳ họp HĐND. Vì HĐND làm việc theo chế độ hội nghị và quyết đnh theo đa số. Việc thảo luận các báo cáo tại kỳ họp toàn thể sẽ giúp cho các đại biểu HĐND tập trung ý chí, tâm huyết tranh luận, thảo luận các vấn đề, nhất là các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, các vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm, nghe các cơ quan chc năng trả lời, giải trình về các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ s thông tin đã đưc phân tích, đại biểu sẽ quyết định chính xác, khách quan các vấn đ đt ra. Hơn nữa, nội dung thảo luận tại kỳ họp được truyền thanh trực tiếp đến tất cả cơ sở nên cử tri trong huyện sẽ nắm bắt kịp thời những nội dung, vấn đ đang đưc quan tâm, đề xuất giải quyết.

Thứ hai, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi kỳ họp HĐND cấp huyện và cơ s, được cử tri và các địa biểu rất quan tâm. Tuy vậy, để hoạt đng này đạt kết quả thiết thực, các ý kiến chất vấn đặt ra phải xuất phát từ thực tế, từ tâm tư, nguyện vọng của nhiều cử tri, của các cơ sở trong huyện, cũng như là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cần hạn chế các ý kiến chất vấn mang tính kiến nghị, đề xuất, thông tin, sự việc không rõ ràng. Đối với ngưi được chất vấn phải trả lời đúng nội dung trọng tâm, rõ ràng, thuyết phục, không vòng vo, né tránh các nội dung chất vấn, nếu trả lời bằng văn bản cần ngắn gọn, cụ thể, đúng nội dung, có tính thuyết phục cao; người trả lời chất vấn phải nêu rõ lộ trình, giải pháp khắc phục cụ thể, khả thi nội dung chất vấn. Đặc biệt, trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cần khách quan, công tâm, dân chủ, tránh nể nang, né tránh, phải xuất phát từ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Trong quá trình thảo luận tại hội trường, thông qua các ý kiến của các đại biểu, chủ tọa Kỳ họp cần linh hoạt, yêu cầu các đại biểu có trách nhiệm liên quan đến các nội dung phải giải trình, trả lời, làm rõ ngay tại kỳ họp.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Thường trực HĐND cần phải coi trọng công tác giám sát, đôn đc thường xuyên theo Quy chế làm việc của HĐND. Cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra biện pháp hợp lý đ đẩy mạnh hoạt động của HĐND. Điều hòa, phối hợp hoạt đng giám sát thường xuyên giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thường trực HĐND cơ s, đng viên, hướng dẫn cơ s phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND cơ sở.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND. Căn cứ Nghị quyết HĐND mỗi kỳ họp và chương trình công tác giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cần chủ đng đ ra chương trình, nội dung hoạt động của mình; chương trình nội dung hoạt động giám sát cần xây dựng chi tiết, cụ thể, như: Ra thông báo chương trình, nội dung giám sát, hướng dẫn xây dựng đ cương báo cáo; thông báo thành phần tham gia giám sát vv... gửi thông báo trưc đến các đơn v, cơ quan đưc giám sát, giúp đơn v, cơ quan được giám sát chủ động, thu xếp thời gian, nắm chắc nội dung, báo cáo đy đ, khách quan đồng thời cũng tạo điều kiện cho các thành viên tham gia đoàn giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả cao.

Trong hoạt động giám sát, cần phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ và các đơn v, cơ quan liên quan tham gia. Thành phn đoàn giám sát nên mi đại diện đơn v, cơ quan tổ chức có liên quan trong trách nhiệm quản lý nhà nước. Tuy nhiên, không nên cồng kềnh, rườm rà, gây khó khăn cho cơ quan, đơn v được giám sát. Sau các cuộc giám sát, cần có báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét của đoàn giám sát, kết luận, kiến nghị đối với đơn v, cơ quan được giám sát và các thành phần có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của đoàn giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Đại biểu HĐND phi thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời phản ánh kịp thời, đy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị hợp lý, chính đáng của cử tri đến Thường trực HĐND, các đơn v, cơ quan liên quan có trách nhiệm trong việc giải quyết. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND. Thông qua vic đôn đc các cơ quan hữu quan sẽ tác động tích cực đến tiến độ, chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đng năm 2017

Năm 2017, UBKT các cấp huyện Thiệu Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điu 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 27 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 01 tổ chức đảng so với cùng kỳ. Nội dung kiểm tra: Những điu đng viên không được làm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Cấp ủy cùng cấp; việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Qua kiểm tra kết luận có 27 đảng viên và 01 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 19 đng viên; chưa đến mức phải thi hành kỷ luật là 08 đảng viên và 01 tổ chức đng đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tiến hành kiểm tra 102 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra đã kết luận: Số tổ chức đng có chương trình, kế hoạch kiểm tra 102; Số tổ chức đng đã tiến hành thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 91; Số tổ chức đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 86; Số tổ chức đng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra 16.

Kiểm tra 02 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng, kết luận có 02 tổ chức đảng thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương hưng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng.

UBKT Huyện uỷ đã giám sát thường xuyên việc kê khai tài sản đối với 56 đơn v và 281 người thuộc diện cán bộ, đảng viên phải kê khai theo quy định. Ngoài ra UBKT các cấp đã giám sát chuyên đ đối với 70 tổ chức đảng, giảm 33 tổ chức đảng so với cùng kỳ và 2117 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 trường hợp. Đã tiếp nhận 31 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn không đ điều kiện xem xét, giải quyết 13; đơn có đ điều kiện giải quyết 04; đơn chuyn các cơ quan chc năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết 08; đang ch đạo xem xét, giải quyết 06. Kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý, sử dụng đng phí đối với 20 tổ chức đảng.

Cấp uỷ các cấp và UBKT Huyện uỷ Thiệu Hoá đã thi hành kỷ luật đối với 55 đng viên, tăng 19 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó cấp ủy viên các cấp là 21 trường hợp) hình thức kỷ luật: Khiển trách 46; Cảnh cáo 05; Cách chức 02; Khai trừ 02 trường hợp; Đình chỉ sinh hoạt đảng viên 02.

Tạ Quang Du - Ủy viên UBKT Huyện uỷ

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Chùa Hương Nghiêm – Danh lam Cổ tự Xứ Thanh

Chùa Hương Nghiêm (tức Hương Nghiêm Tự)là một ngôi chùa cổ, tọa lạc trên núi Càn Ni (càn ni Sơn Hương NghiêmTự)được xây dựng vào loại sớm nhất xứ Thanh (thế kỷ thứ X)thuộc xã Phủ Lý, tổng Vận Quy, huyện Đông Sơn, Phủ Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá". Chùado bộc xạ tướng công Lê Lương xây dựng từ đời hậu Đường (923 – 937), con cháu đời saucủa dòng Họ Lê cũng đã nhiều lầntrùng tu lại.Giữa năm Nhâm Dần (1122), Thiền sư Đạo Dung cho tôn tạo lại chùa Hương Nghiêm rực rỡ hơn xưa. Theo ghi chép của văn bia chùa Hương Nghiêm dựng năm Bính Ngọ (1125), đâylà ngôi chùa đẹp, lộng lẫy,“Trên váchđá chênh vênh, tượng Phật uy nghiêm,giữa sóng thấp cao, toàn thân Đa bảo,mái hiên cong như cánh trĩ, ngói lợp lớp lớp như vảy rồng, lan can thoáng mát, cửa ngõ thênh thang. Mé trái có một tòa lầu nguy nga,trong treo chuông lớn. Bèn dựng tấm bia đá ghi chép công lao, ngõ hầu mong nghìn năm không mai một, tường vách bao quanh, cách xa trần giới, cỏ hoa tươi tốt, ngào ngạt khói hương”.

Đến thời Lê Văn Quýlà Thiên Quang trưởng lão thì xảy ra câu chuyện “Nhà biến thành chùa”. Chuyện kể “có một người nhà họ Lê, làm nhà lộng lãy (ở đất làng Rỵ mới) bị tố giác là lộng hành “nhà đẹp hơn cung vua”, vua cử quan thanh tra. Họ Lê phải rướcba ông tượng Phật ở chùaHương Nghiêm về đặt trong nhà và nói với quan thanh tra là làm chùa thờ phật, do đó thoát tội. Từ đó đến naychùa Hương Nghiêm được chuyển về làng Rỵ.

Trãi qua nhữngthăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh,chùa HươngNghiêm đãxuống cấp nghiêm trọng. Theo nguyện vọng của tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương,năm 2014,được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tu bổ, tôn tạochùa Hương Nghiên thuộc di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu.Tiếp nối công việc dang dỡ của Đại đức Thích Tâm Đức, học trò của thầy là Đại đức Thích Nguyên Thành đã ngày đêm trăn trở cùng với lãnh đạo huyện, xã, Ban Trị sự giáo hội phật giáo huyện, tỉnh, phật tử khắp nơi, nhân dân trong và ngoài xã kêu gọi công đứcđể tiếp tục khôi phục lại chùa và được tổ chức khánh thành ngày 06/3/2017.

Chùa Hương Nghiêm,nay là một trung tâm phậtgiáo của huyện, là nơi để nhân dân, các tăng ni, phật tử, thiện Nam, tín Nữ, các đạo tràng gần xa hành hương về chùa lễ phật.Đến với chùa Hương Nghiêm là đểtự chân thành với cái tâm. Chính nơi linh thiêng này đã hun đúc nên sức mạnh dân tộc, truyền thống văn hóaphật giáo, khai tâm, khởi lòng thiện, hướng con người tới những điều tốt đẹp nhất: sống chân thành, đồng thuận, sẻchia trong cuộc sống. Tại nơi đây,con người còn được hòa mình ngắm vẻ đẹp cảnh quan kỳ thú, được xem và đắm mình trong các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuậtcổxưa còn đọng lạitrongngôi chùa cổXứ Thanh.

Chùa Hương Nghiêm còn biết đến làtiềm năng phát triển du lịch về nguồn gắn các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng kết nối các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện. Một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái vàdanh lam cổ tự Hương Nghiêm vẫn không thể lu mờ suốt hơn nghìn năm lịch sử.

Trần Ngọc Tùng (St)

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 1.2018

Đăng lúc: 08/02/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp năm mi 2018 và đón xuân Mậu Tuất, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện thân ái gửi tới toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện và những người con Thiệu Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ởớc ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thc; song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đu, đt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: tỷ trọng ngành nông nghiệp còn 30,2%; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt 69,8%. Thu nhập bình quân đu ngưi đạt trên 30 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nưc đạt 186,5 tỷ đồng, tổng vốn đu tư phát trin đạt trên 2000 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được phong trào rộng khắp toàn huyện, tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12/27 xã, bình quân toàn huyện đạt 16,75 tiêu chí/xã. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đưc chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,19%, cận nghèo là 11,35%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đưc quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Năm 2018, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thc song là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và thành tựu của những năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phấn đu đạt tốc đ tăng giá trị sản xuất 13,5% trở lên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện, cùng những người con Thiệu Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ởớc ngoài tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, cách mạng, đóng góp để huyện nhà phát triển nhanh, bền vững và sớm đạt huyện nông thôn mới.

Mừng xuân mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ HUYỆN THIỆU HÓA.

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Nghị quyết số 10 – NQ/HU, ngày 26/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 25/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứời bốn đ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng gặp không ít khó khăn: thời tiết rét đậm, rét hại, mưa lụt; giá cả nhiều vật tư, hàng hóa thiết yếu biến đng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,06%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6%); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4%), dịch vụ 29,2% (tăng 1,2%). Thu nhập bình quân đu ngưi đạt 30,1 triệu đng, tăng 2,8 triu đồng so với năm 2016; Tổng sản lưng lương thực đạt 117.580 tấn. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng. Tổng vốn đu tư phát trin trên địa bàn 2.018 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 9,185 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên đa bàn đạt 186 tỷ 413 triệu đng, tăng 160% dự toán huyện giao và 185,7% dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được phong trào trong toàn huyện, tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí, có thêm 02 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 16,75 tiêu chí/xã. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đưc chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến mới.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đt được, còn những mặt hạn chế, yếu kém: Tốc đ tăng giá trị sản xuất không hoàn thành kế hoạch đề ra. Phát triển kinh tế và chuyển dịch kinh tế còn chậm; tiến độ thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy về chuyển đổi ruộng đất còn chậm. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm và không hoàn thành kế hoạch. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả thấp so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về đt, môi trường ở một số đơn vị còn hạn chế, hoạt động khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, gây sạt lỡ nhiều đất bãi của nhân dân, xử lý vi phạm chưa nghiêm. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp tài sản, ma túy và tai nạn giao thông còn cao. Việc ngăn chặn xe quá tải có thời đim chưa trit để. Công tác tuyển quân còn nhiều khó khăn, một số thanh niên có biểu hiện trốn nghĩa vụ quân sự. Việc chỉ đạo thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc chưa kịp thời; tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp liên quan đến cán bộ, đng viên tăng. Công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, quản lý đảng viên, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới không hoàn thành. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th đã có sự đổi mới nhưng vẫn còn nặng hành chính, có nơi tính thiết thực, hiệu quả và sức lan tỏa còn hạn chế.

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

1. Mục tiêu:

Tập trung chỉ đo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đu tư; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về sốợng và chất lượng, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăn lo đời sống cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Về kinh tế

1.Tốc đ tăng giá trị sản xuất: 13,5% trở lên; 2.Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp 29%; Công nghiệp - Xây dựng 41%; Dịch vụ 30%; 3.Tổng sản lưng lương thc đạt 115 nghìn tấn trở lên; 4.Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 115 triệu đồng trở lên; 5.Tổng vốn đu tư phát trin trên địa bàn 2.200 tỷ đồng; 6.Thu nhập bình quân đu người 33,5 triệu đồng trở lên; 7.Thu ngân sách tăng 15% so với dự toán tỉnh giao; 8.Tăng bình quân mỗi xã 1 tiêu chí xây dựng NTM trở lên, phấn đấu 6 xã đạt chuẩn NTM; 9.Có 45 Doanh nghiệp được thành lập mới.

- Về văn hóa - xã hội

10.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,6%; 11.Có thêm 4 - 5 trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; 12.Có thêm 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 81,5%; 13.Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6,7%; 14.Có thêm 5 đơn v được cộng nhận xã văn hóa, 30 thôn, làng, cơ quan, trường học được công nhận và giữ vững đơn v văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87% trở lên; 15.Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm trở lên; 16.Tỷ lệ lao đng qua đào tạo 62% trở lên; 17.Số lao đng được giải quyết việc làm: 3.000 ngưi, trong đó xuất khẩu lao đng 300 người trở lên.

- Về môi trường

18.Tỷ lệ dân số đô th được dùng nước sạch đạt 96%; 19.Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

- Về an ninh trật tự

20.Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 85%.

- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng

21.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 95% trở lên; 90% tổ chức cơ s Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 45 % - 50% đạt trong sạch, vững mạnh; 22.Kết nạp đưc 160 đảng viên mới trở lên.

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu.

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề lớn, trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, đoàn thể phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu của năm 2018; phải gắn thực hiện nhiệm vụ với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm ngưi đng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đoàn th để các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị mình không hoàn thành mục tiêu năm 2018 đề ra.

Chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, khắc phục triệt để tình trạng dự án chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Phải coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đo và đng chí đng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để dự án chậm tiến độ thuộc đa phương, ngành mình phụ trách.

1.2. Chỉ đo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và thực hiện 3 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, phân tích làm rõ nguyên nhân và nhiệm vụ còn lại, trên cơ s đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đy tăng trưởng kinh tế, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.1. Lãnh đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đ đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIX). Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút đu tư vào nông nghip, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư trong sản xuất nông nghiệp.

2.2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao chất lượng các công trình trong chương trình NTM; chỉ đạo triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và đóng góp của nhân dân, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đu năm 2018 mỗi xã tăng thêm 01 tiêu chí và có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM.

2.3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để thành lập mới doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghip, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phối hợp với Công ty mía đưng Lam Sơn đu tư xây dựng Nhà máy xay xát lúa gạo xuất khẩu và chế biến nông sản, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã được tỉnh chấp nhận đu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mi để quảng bá các sản phẩm của nhân dân và đem lại lợi thế đ thu hút đu tư.

3. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phn đấu hoàn thành dự toán ngân sách ở mức cao nhất.

Tăng cường tạo nguồn thu tại chỗ, kiểm soát tốt các nguồn thu từ tài nguyên, khoáng sản, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu công khai, dân chủ. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm nợ đọng thuế, trốn thuế; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản; tăng cường thanh tra kiểm tra thuế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Quản lý chặt chẽ chi ngân sách theo đúng chế độ và dự toán gia từ đu năm. Đảm bảo tốt chi NSNN theo hưng: đảm bảo chi thưng xuyên, tăng chi cho đu tư phát trin, ưu tiên chi đảm bảo an sinh xã hội và chế đ con người.

4. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên kháng sản; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

4.1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả; quản lý tốt việc thu gom, xử lý rác thải tránh ô nhiễm môi trường; khuyến khích thu hút nhà đu tư xử lý rác thải bằng đốt công nghệ tiên tiến vào huyện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các tồn đọng về đất. Chỉ đạo xử lý các sai phạm trong sử dụng đất và các dự án cho thuê đt trên địa bàn huyện.

4.2. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; tăng cưng đề nghị đu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Đô Cương và phương án khắc phục hư hỏng các sự cố đê điều, thủy lợi bị hư hng do đt mưa, lụt.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng các hoạt đng văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tiếp tục đu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lưng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; tạo chuyển biến hơn về nền nếp, kỷ cương, nâng cao cht lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, phấn đấu thi học sinh giỏi xếp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực dân số, giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,6%; phấn đấu 100% xã chuẩn quốc gia về y tế giai đon 2. Tăng cường tuyên truyền, vận đng người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt đng văn hoá, th thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ V; đẩy mạnh xây dựng các xã văn hóa NTM.

6. Tăng cường QP - AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Quan tâm chất lượng công tác phối hợp, nắm tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở 2 cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và nhiệm vụ giao quân năm 2018.

Triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc, ma túy, tín dụng đen và tệ nạn xã hội khác; nâng cao chất lưng công tác điều tra, xét xử, thi hành án dân sự; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý xe quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng, xuống cấp các công trình hạ tầng, quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản.

7. Tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, làm nhân tố nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã ban hành. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vtăng cường xây dựng, chỉnh đn Đng; ngăn chn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với sơ kết 2 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đng, đoàn thể, nhất là trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc điu động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cả 2 cấp.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và lãnh đạo, chỉ đạo những tồn tại, thiếu sót sau kết luận kiểm tra, thanh tra.

Xây dựng hệ thống dân vận các cấp vững mạnh; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình cơ s, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phức tạp, phát sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đo, điều hành của chính quyền, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao cht lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát của HĐND các cấp, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường.

Tổ chức thành lập Trung tâm hành chính công, đảm bảo khối lượng các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm tăng theo đúng lộ trình. Xử lý nghiêm trách nhiệm ngưi đng đầu các phòng, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nếu việc tham mưu, đề xuất, xử lý công việc chậm, chất lưng kém và sai quy định.

9. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực biện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đon 2015 - 2020”; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở tuyên truyền đoàn viên, hội viên, các tâng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ và Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao HĐND và UBND huyện thể chế hoá Nghị quyết này thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

2. Các TCCS Đảng, các ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của đa phương, đơn vị mình cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, vận đng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. Các Ban của ban xây dựng Đng, Văn phòng Huyện uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII

Trong hai ngày 28 và 29/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 -2017 tiến hành Kỳ họp thứ 5 đánh giá tình hình kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; quyết định một số chính sách kích cầu đến 30/6/2021. Kỳ họp đã ban hành 08 nghị quyết: 1. Nghị quyết số 34 về việc thành lập Trung tâm hành chính công huyện Thiệu Hóa; 2. Nghị quyết số 35 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi ngân sách đa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018; 3. Nghị quyết số 36 về hỗ trợ kinh phí GPMB công trình tu bổ nâng cấp hoàn thiện mặt đê tả sông Mậu Khê; 4. Nghị quyết số 37 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; 5. Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2018-2021; 6. Nghị quyết số 39 về hỗ trợ kích cầu kiên cố hóa đưng giao thông và kênh mương ni đồng huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2021; 7. Nghị quyết số 40 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; 8. Nghị quyết số 41 về việc hỗ trợ xây dựng trưng đạt chuẩn quốc gia.

Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung chính của một số nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 như sau:

Nghị quyết số 38 về việc hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2018-2021:

1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ.

1.1. Hỗ trợ giống dâu để cải tạo, thay thế và trồng mới (có năng suất, chất lượng cao). Mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/ha (gồm: hạt giống, công ươm cây con và chi phí khác).

1.2. Hỗ trợ công đào, phá gốc dâu cũ để trồng cải tạo, thay thế bằng giống dâu mới. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha.

2. Đi tưng và điều kiện hỗ trợ.

2.1. Đi tượng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình tham gia sản xuất trồng dâu, nuôi tằm trong kế hoạch sản xuất của các xã, trị trấn trên địa bàn huyện.

2.2. Điều kiện hỗ trợ: - Về giống dâu: Các đi tưng được hỗ trợ nhận cây giống thông qua xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khi đã chuẩn bị xong đất trồng dâu.

- Về đào phá gốc dâu cũ để trồng cải tạo, thay thế bằng giống dâu mới: Sau khi các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra xác nhận.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

Nghị quyết số 39 về hỗ trợ kích cầu kiên cố hóa đường giao thông và kênh mương nội đồng huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2018-2021:

1. Cơ chế, chính sách hỗ trợ.

- Hỗ trợ kiên cố hóa đưng giao thông và kênh mương (kênh tưới) nội đồng.

- Mức hỗ trợ: 100 triệu đồng/ km

- Nội dung hỗ trợ: Tiền mua nguyên vật liệu.

2. Đi tưng và điều kiện hỗ trợ.

2.1. Đi tượng: Ngân sách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2.2. Điều kiện hỗ trợ:

- Đối với đường giao thông nội đồng: Chiều dài tuyến phải đạt từ 300m trở lên; chiều rộng nền đường từ 4,0 ÷ 6,0m. Chiều rộng mặt đường 3,0 ÷ 4,5m; kết cấu mặt đưng đ bê tông mác 200, đá 1x2, dày 15cm trở lên.

- Đối với kênh mương (kênh tưới) nội đồng: Chiều dài tuyến từ 300m trở lên. Kích thước mặt cắt ngang (bxh) phải đạt từ (0,3m x 0,35m) trở lên đ đảm bảo diện tích tưới từ 10 ha trở lên; kết cấu bằng gạch xây hoặc bê tông.

- Được các phòng chuyên môn của UBND huyện kiểm tra, xác nhận hoàn thành.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách huyện.

Nghị quyết số 40 về hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”:

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí tổ chức đo đc, giao đất thực địa

2. Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/ ha

3. Điều kiện hỗ trợ:

Đất sản xuất nông nghiệp được chuyển đi sau khi hoàn thành công tác giao đất ngoài thực đa được Ban chỉ đo CĐRĐ cấp huyện kiểm tra, nghiệm thu.

4. Đi tượng hỗ trợ: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2018 đến 31/12/2019.

Nghị quyết số 41 về việc hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1. Mục tiêu: Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, huyện Thiệu Hóa trở thành Huyện nông thôn mới (có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Trường học).

2. Đi tượng hỗ trợ: Trưng được kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia mới (Mức độ I, mức độ II).

3. Mức hỗ trợ: 200 triệu đng/trường

3. Điều kiện hỗ trợ: Nhà trường phải đưc đu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị đạt chuẩn Quốc gia. Sau khi hoàn thành đưc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định và có Quyết định cấp bằng đạt chuẩn Quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Thời gian hỗ trợ: Từ tháng 01/2018 đến 30/6/2021.

6. Nguồn vốn: Từ nguồn Ngân sách huyện (tiền cấp quyền sử dụng đất).

Nguồn Văn phòng HĐND & UBND huyện

Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đng trong công tác đảm bảo ANTT, tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui tết Mậu Tuất năm 2018

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tấn công trấn áp các tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động của các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như: Giết người do nguyên nhân xã hội, giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy, cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, cưng đoạt, hủy hoại tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm về ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đi tượng sản xuất, tiêu thụ phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, lạm dụng, sử dụng phụ gia, chất bảo quản thực phẩm; sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản...

2. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lc lượng công an làm nòng cốt để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui Tết an toàn tiết kiệm.

3. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư v công tác đảm bảo an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm mua bán người; trên cơ s đó, tng đa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện. Đng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đo, điều hành tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị mình.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Thiu Hóa anh hùng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của đa phương, đơn v để bảo đảm an ninh, trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tự giác chấp hành pháp luật và vận đng gia đình, người thân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hình thức, biện pháp phù hợp thu hút sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục tập trung chỉ đạo củng cố bảo vệ ANTT thôn, xóm, tiểu khu, tổ ANXH đi vào hot động có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm đ làm động lực xây dựng và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở đa phương.

- Tăng cưng đảm bảo an ninh trật tự tại đa bàn cơ sở, trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lí nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh trên địa bàn ......

4. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên đa bàn, không để phát sinh phức tạp, nhất là tình hình đơn thư khiếu kiện đông ngưi, vượt cấp, khiếu kiện kéo dài, truyền đo trái phép, đình công, lãn công tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Rà soát, xác đnh các địa bàn phức tạp về ANTT, các loại tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây, nhất là tội phạm hoạt đng mang tính băng, ổ, nhóm, tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; tội phạm ma túy, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, các ổ nhóm hoạt động tệ nạn xã hội… trên cơ s đó, ch động triển khai các phương án, kế hoạch tập trung các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý lưu trú, ngành ngh đu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn th nhân dân tăng cường công tác hòa giải, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đng dân cư để góp phần phòng ngừa tội phạm.

5. Các ngành công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và Thi hành án huyện tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Uỷ ban nhân dân huyện, các ban ngành, MTTQ, đoàn th; đảng ủy, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đo; thường xuyên kiểm tra, đôn đc, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện; đồng thời quán triệt đến cán bộ, đng viên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Giao cho UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp các ban xây dựng Đng, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này thường xuyên báo cáo về Ban Tờng vụ Huyện ủy để chỉ đạo.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2017

- Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Tốc đ tăng trưởng giá trị sản xuất đt 13,06%. Trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp 30,2% (giảm 2,6% cùng kỳ); công nghiệp - xây dựng 40,6% (tăng 1,4% CK), dịch vụ 29,2 % (tăng 1,2% CK). Thu nhập bình quân đu ngưi đạt 30,1 triệu đng (tăng 2,8 triu đồng CK).

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có chuyển biến tích cực: Tổng diện tích gieo cả năm là 21.607ha, tăng 0,6% cùng kỳ (CK); sản lưng lương thc đạt 117.580 tấn, tăng 2,2% mục tiêu Nghị quyết. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 112 triệu đồng.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất lúa bao tiêu sản phẩm cho nông dân được mở rộng và đạt hiệu quả khá: sản xuất lúa hàng hóa 655 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa của Công ty đưng Lam Sơn 330 ha; sản xuất các loại cây màu như: ngô ngt, khoai tây, đu tương 368,7 ha; 06 vùng rau an toàn tập trung tại các xã Thiệu Tân, Thiệu Hợp, Thiệu Phúc, thị trấn Vạn Hà; 01 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung trong nhà lưới tại thị trấn Vạn Hà.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ khá: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ưc đạt 1.696 tỷ 115 triệu đng, tăng 16,9% CK; các ngành nghề như đúc đồng, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng được duy trì phát triển. Thành lập mới 47 DN đt 100,4% KH, đưa tổng số toàn huyện lên 215 DN.

Huy động vốn đu tư phát triển đạt 2.018 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án như: đường Thiệu Phú đi Thiệu Quang; phục dựng di tích Nhà thờ họ Vương xã Thiệu Tiến; khánh thành Nhà thắp hương Nghĩa trang Liệt sỹ huyện; hạ tầng khu dân cư và Làng ngh ươm tơ dệt nhiễu Thiệu Đô; đường dẫn cầu phao Vồm Thiệu Hợp; sửa chữa, nâng cấp cầu Thiệu Hóa, đường Quốc lộ 45. Khởi công khu nhà bếp ăn Bán trú Trường mầm non xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa; Trụ sở làm việc của MTTQ các đoàn thể.

Mạng lưới dịch vụ thương mại, vận tải được mở rộng; thu, chi ngân sách và tín dụng đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách đạt 186 tỷ 413 triệu đng, tăng 160% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách 529 tỷ 414 triệu đng, đạt 105% dự toán. Dư nợ các ngân hàng, các quỹ tín dụng đạt cao, tổng dư n đạt 1.191 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước về đt đai, tài nguyên, khoáng sản có chuyển biến tích cực. Lắp đặt hệ thống camera giám sát kê khai thuế đối với hoạt đng khai thác cát, đá, hạn chế được tình trạng doanh nghiệp khai thác quá sản lưng, không đúng mỏ; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 34 dự án, trong đó đu giá đất ở 15 dự án; bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, có một số đơn v cơ bản làm tốt như: Thiệu Hợp, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung...

- Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến và tiến bộ

Chất lượng Giáo dục và Đào tạo toàn diện được nâng lên. Thi học sinh giỏi THCS xếp thứ 14/27 toàn tỉnh; thi THPT quốc gia đt 95,14%, trong đó có 11 đim 10, có 01 em đt 30 đim, trên 700 em đu đại học. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục đưc phát huy. Ghép trường tiểu học và THCS tại xã Thiệu Giao, Thiệu Thịnh. Có thêm 04 trường chuẩn Quốc gia, đưa tổng số lên 63/84 trưng, đạt 75%.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Bệnh viện huyện tích cực ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; chất lưng đội ngũ, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại bệnh viện huyện được nâng lên. Có thêm 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, nâng số xã, thị trấn đạt chuẩn lên 26/28 đơn v, đạt 92,8 %; có 81% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng 8% so vi đu năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,58% ,tăng 0,07% CK.

Hoạt đng văn hóa thông tin phát trin, đảm bảo chất lượng. Triển khai Cổng thông tin điện tử huyện. Tổ chức nhiều hoạt đng văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa; tham gia thi đấu chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, giành 02 Huy chương Bc, 05 Huy chương Đồng; Game show truyền hình "Nhà nông tài giỏi"... Chất lưng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được nâng lên. Có 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mi, 45 thôn, làng được công nhận đơn v văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Công tác quản lý, trùng tu tôn tạo di tích được quan tâm.

Công tác giải quyết việc làm, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đi tượng. Đã giải quyết việc làm cho 3.300 lao đng, tăng 10% KH; xuất khẩu lao đng 418 ngưi, tăng 39% KH; lao đng nông thôn qua đào to đạt 59%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 6,19%, giảm 2,6%; cận nghèo là 11,35%.

- Công tác xây dựng nông thôn mới đưc đẩy mạnh.

Chỉ đạo các xã đăng ký các tiêu chí ngày từ đu năm, đnh hướng rõ các xã sẽ hoàn thành trong năm, ch đạo tốt công tác tuyên truyền, khai thác tốt nội lực và ngoại lực để xây dựng NTM. Có thêm 02 xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã tăng 1 tiêu chí, tổng số tiêu chí bình quân đạt 16,75 tiêu chí/xã.

- Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm làm tốt

Triển khai thực hiện đy đủ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 đủ 205 thanh niên. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017; cuộc thi tìm hiểu cuộc thi "Lực lượng vũ trang Thanh Hóa 70 năm xây dựng, chiến đu và trưởng thành". Làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, tăng cường quản lý tàu thuyền khai thác cát của các doanh nghiệp, thuyền khai thác cát, quản lý xe quá khổ, quá tải.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn th đạt nhiều kết quả mới.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Thiệu Hóa; sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các NQ, Chỉ thị của Đng, chuyên đ đo đức Hồ Chí Minh và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai thực hiện Kết luận của đng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện.

Lãnh đo đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đạt kết quả tốt. Chỉ đo 34/36 đơn vị với tổng số 313 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội chi bộ, thực hiện nhất thể hóa bí thư chi b, kiêm trưởng thôn, tiểu khu và trưng các đơn vị. Luân chuyển 14 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nâng tổng số xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải ngưi đa phương là 12/28 đơn vị, 74 công chức xã không phải ngưi đa phương. Luân chuyển 44 Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non đúng quy định. Tổ chức thi tuyển chọn và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực quản lý. Kết nạp đưc 141 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát đưc tăng cường. Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy, các ngành hữu quan giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, tăng cưng đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã thi hành kỷ luật 55 trường hợp, tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ.

Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo. Tập trung chỉ đo tăng cường công tác chính trị, tư tưng; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dng NTM, đô th văn minh.

HĐND có nhiu đổi mới trong tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND tnh, HĐND huyện; chất lượng các cuộc giám sát đươc nâng lên. Thực hiện nghiêm lịch tiếp dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện. UBND các cấp triển khai có hiệu quả NQ của cấp uỷ và HĐND cùng cấp; quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển TK- XH, trong quản lý tài nguyên khoáng sản, xe quá khổ, quá tải, GPMB, các dự án; thực hiện cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc của cán bộ công chức.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lụt trị giá hàng tỷ đồng.

y ban MTTQ đẩy mạnh công tác giám sát phản biện xã hội; Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, LĐLĐ huyện tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực triển khai thực hiện NQ Đại hội Phụ nữ các cấp và phong trào thi đua; Hội Nông dân tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015 - 2017. Hội Cựu TNXP, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội làm vườn Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội làm vườn và Trang trại tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy

Huyện ủy Thiệu Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 5/01/2018, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị đng chí Hoàng Văn Ton – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII có vai trò đặc biệt quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đt nước và là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và ngưi lao đng; tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Do đó, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, liên hệ đến lĩnh vực công tác, viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết. Sau hội nghị, yêu cầu các đơn v, đa phương trên cơ s chương trình, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp; tổ chức hội nghị hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch của huyện và hướng dẫn viết bài thu hoạch ở cấp mình, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đng chí Bí thư Huyện ủy và đng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, ban hành ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị Quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’’; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới’’; và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về Công tác dân số trong tình hình mới”.

Trần Thanh Mai

Huyện tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu đang sinh sng trên địa bàn

Sáng ngày 13/01/2018, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy, trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đoàn thể cấp huyện, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu đang sinh sng trên địa bàn huyện.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt lãnh đạo huyện, đng chí Hoàng Văn Ton – TUV, Bí thư Huyện ủy đã thông báo khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 của huyện.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện đã phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả đt được của huyện trong năm qua; đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện. Các đng chí đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trước mắt cũng như lâu dài...

Thay mặt lãnh đạo huyện, đng chí Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí tham dự hội nghị đối với sự phát triểncủa huyện; phân tích và làm rõ thêm một số vấn đ mà các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ quan tâm.Đồng thời mong muốn các đồng chí với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn trong công tác, sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thiu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 30/9/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 22/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 18/01/2017 về nội dung, giải pháp thực hiện, tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và từng năm trong toàn Đảng bộ huyện, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn đã đưc ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ s đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện tổ chức triển khai cho cán bộ, đng viên; đồng thời xây dựng kế hoạch thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở…tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đng viên tham gia đt trên 95%. Qua đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đo đc theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, phù hợp với đc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc thường xuyên của từng vị trí công tác. Cá nhân lựa chọn nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác góp phần tích cực phát triển của đa phương, cơ quan, đơn vị, của cộng đồng và của quê hương.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đa phương, đơn vị từ huyện đến cơ s đã tập trung chỉ đo đưa việc học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Các tổ chức đng, cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động của tập thể; cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình tu dưỡng, rèn luyện, cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Trong 2 năm qua, huyện đã chọn đưc 2 gương điển hình đề nghị đưa vào sách “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trong toàn tỉnh và nhiều gương điển hình ở Thiệu Hóa đưc đưa tin, bài giới thiệu trên Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đài Truyền thanh huyện và Bản tin nội bộ huyện Thiệu Hóa đã phát thanh và đăng ni dung các chuyên đ, đưa nhiều tin, bài về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đo đa phương, đơn v đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm nội dung học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết đim đã chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Trong hai năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 02 Đoàn giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và giải quyết các vấn đề tồn đọng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng giảng dạy giáo dục công dân, giáo dục đo đc trong các nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại đảng bộ cơ sở.

Các tổ chức cơ s đảng, các chi bộ thực hiện tự kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức như kim tra, giám sát đảng viên thực hiện theo bản đăng ký “làm theo Bác”, thực hiện các chuẩn mực đo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo chương trình hành động toàn khóa của cấp ủy, tập thể lãnh đo đơn vị về thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.... Qua kiểm tra, cấp uỷ các cấp đã kết luận về những kết quả cũng như hạn chế, nguyên nhân và chỉ rõ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn.

Hai năm qua, Ban Thườngvụ Huyện ủy xét chọn 01 cá nhân đề nghị Thủớng Chính phủ tặng Bằng khen, xét chọn 02 tập thể và 03 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đồng thời huyện biểu dương 45 tập thể, 43 cá nhân. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở biểu dương, khen thưng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu qua những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng đa phương, đơn vị và của toàn huyện như: Hội LHPN xã Thiệu Nguyên, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Trưng THPT Lê Văn Hưu, Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng xã Thiệu Long, Cô giáo Trịnh Thị Loan, Giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa, Ông Nghiêm Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Viên, Bác sỹ Nguyễn Văn Tun, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đt được vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế: Kế hoạch học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy, đơn vị còn chung chung, thiếu sự sáng tạo, chưa gắn kết chặt chẽ với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết đim đã chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Một số đơn v chưa quan tâm đúng mức việc lựa chọn nội dung trọng tâm, bức thiết để thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả làm theo Bác của tập thể, cá nhân đã đăng ký. Vic rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn đo đức ở một số đơn v chưa kịp thời; có đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn còn chung chung, khó kiểm tra, đánh giá kết quả. Đăng ký việc làm theo gương Bác của một bộ phận cán bộ, đng viên chưa thật rõ. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ lãnh đo, ngưi đng đu chưa rõ nét.Việc phát hiện các nhân tố điển hình để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng chưa kịp thời. Số điển hình tiên tiến gắn với những việc làm thực sự có sức lan tỏa chưa nhiều.

Ban biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND huyện

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đng nhân dân (HĐND) các cấp; thực tế kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện Thiệu Hóa thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại một số cơ sở trong huyện, như: quá trình triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, đẩy nhanh tiến độ, chất lưng đu tư xây dựng một số công trình trong huyện, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, quản lý và sử dụng các quĩ nhân đạo, từ thiện, việc huy động nguồn lực, thực hiện qui chế dân chủ tại cơ sở vv...Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở xã, thị trấn chưa thường xuyên, thực hiện chưa đy đủ theo Nghị quyết của HĐND; cht lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát còn hạn chế, một số kiến nghị của HĐND, ca đoàn giám sát chưa đưc các đơn vị hữu quan thực hiện nghiêm túc và kịp thời; HĐND cơ s có lúc, có nơi chưa thật sự phát huy hết vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở đa phương... Đ đảm bảo hoạt động giám sát của HĐND huyn và cơ sở có chất lượng, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của HĐND, tôi đề nghị một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần quan tâm, nâng cao chất lượng thảo luận tại phiên họp toàn thể. Đây là hình thức không thể thiếu đối với mỗi kỳ họp HĐND. Vì HĐND làm việc theo chế độ hội nghị và quyết đnh theo đa số. Việc thảo luận các báo cáo tại kỳ họp toàn thể sẽ giúp cho các đại biểu HĐND tập trung ý chí, tâm huyết tranh luận, thảo luận các vấn đề, nhất là các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, các vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm, nghe các cơ quan chc năng trả lời, giải trình về các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ s thông tin đã đưc phân tích, đại biểu sẽ quyết định chính xác, khách quan các vấn đ đt ra. Hơn nữa, nội dung thảo luận tại kỳ họp được truyền thanh trực tiếp đến tất cả cơ sở nên cử tri trong huyện sẽ nắm bắt kịp thời những nội dung, vấn đ đang đưc quan tâm, đề xuất giải quyết.

Thứ hai, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi kỳ họp HĐND cấp huyện và cơ s, được cử tri và các địa biểu rất quan tâm. Tuy vậy, để hoạt đng này đạt kết quả thiết thực, các ý kiến chất vấn đặt ra phải xuất phát từ thực tế, từ tâm tư, nguyện vọng của nhiều cử tri, của các cơ sở trong huyện, cũng như là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cần hạn chế các ý kiến chất vấn mang tính kiến nghị, đề xuất, thông tin, sự việc không rõ ràng. Đối với ngưi được chất vấn phải trả lời đúng nội dung trọng tâm, rõ ràng, thuyết phục, không vòng vo, né tránh các nội dung chất vấn, nếu trả lời bằng văn bản cần ngắn gọn, cụ thể, đúng nội dung, có tính thuyết phục cao; người trả lời chất vấn phải nêu rõ lộ trình, giải pháp khắc phục cụ thể, khả thi nội dung chất vấn. Đặc biệt, trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cần khách quan, công tâm, dân chủ, tránh nể nang, né tránh, phải xuất phát từ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Trong quá trình thảo luận tại hội trường, thông qua các ý kiến của các đại biểu, chủ tọa Kỳ họp cần linh hoạt, yêu cầu các đại biểu có trách nhiệm liên quan đến các nội dung phải giải trình, trả lời, làm rõ ngay tại kỳ họp.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Thường trực HĐND cần phải coi trọng công tác giám sát, đôn đc thường xuyên theo Quy chế làm việc của HĐND. Cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra biện pháp hợp lý đ đẩy mạnh hoạt động của HĐND. Điều hòa, phối hợp hoạt đng giám sát thường xuyên giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thường trực HĐND cơ s, đng viên, hướng dẫn cơ s phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND cơ sở.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND. Căn cứ Nghị quyết HĐND mỗi kỳ họp và chương trình công tác giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cần chủ đng đ ra chương trình, nội dung hoạt động của mình; chương trình nội dung hoạt động giám sát cần xây dựng chi tiết, cụ thể, như: Ra thông báo chương trình, nội dung giám sát, hướng dẫn xây dựng đ cương báo cáo; thông báo thành phần tham gia giám sát vv... gửi thông báo trưc đến các đơn v, cơ quan đưc giám sát, giúp đơn v, cơ quan được giám sát chủ động, thu xếp thời gian, nắm chắc nội dung, báo cáo đy đ, khách quan đồng thời cũng tạo điều kiện cho các thành viên tham gia đoàn giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả cao.

Trong hoạt động giám sát, cần phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ và các đơn v, cơ quan liên quan tham gia. Thành phn đoàn giám sát nên mi đại diện đơn v, cơ quan tổ chức có liên quan trong trách nhiệm quản lý nhà nước. Tuy nhiên, không nên cồng kềnh, rườm rà, gây khó khăn cho cơ quan, đơn v được giám sát. Sau các cuộc giám sát, cần có báo cáo kết quả đánh giá, nhận xét của đoàn giám sát, kết luận, kiến nghị đối với đơn v, cơ quan được giám sát và các thành phần có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của đoàn giám sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Đại biểu HĐND phi thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời phản ánh kịp thời, đy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị hợp lý, chính đáng của cử tri đến Thường trực HĐND, các đơn v, cơ quan liên quan có trách nhiệm trong việc giải quyết. Bên cạnh đó, đại biểu HĐND có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND. Thông qua vic đôn đc các cơ quan hữu quan sẽ tác động tích cực đến tiến độ, chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đng năm 2017

Năm 2017, UBKT các cấp huyện Thiệu Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điu 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 27 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 01 tổ chức đảng so với cùng kỳ. Nội dung kiểm tra: Những điu đng viên không được làm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Cấp ủy cùng cấp; việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, đảng viên; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Qua kiểm tra kết luận có 27 đảng viên và 01 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 19 đng viên; chưa đến mức phải thi hành kỷ luật là 08 đảng viên và 01 tổ chức đng đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tiến hành kiểm tra 102 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra đã kết luận: Số tổ chức đng có chương trình, kế hoạch kiểm tra 102; Số tổ chức đng đã tiến hành thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 91; Số tổ chức đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 86; Số tổ chức đng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra 16.

Kiểm tra 02 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng, kết luận có 02 tổ chức đảng thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương hưng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng.

UBKT Huyện uỷ đã giám sát thường xuyên việc kê khai tài sản đối với 56 đơn v và 281 người thuộc diện cán bộ, đảng viên phải kê khai theo quy định. Ngoài ra UBKT các cấp đã giám sát chuyên đ đối với 70 tổ chức đảng, giảm 33 tổ chức đảng so với cùng kỳ và 2117 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 trường hợp. Đã tiếp nhận 31 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn không đ điều kiện xem xét, giải quyết 13; đơn có đ điều kiện giải quyết 04; đơn chuyn các cơ quan chc năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết 08; đang ch đạo xem xét, giải quyết 06. Kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý, sử dụng đng phí đối với 20 tổ chức đảng.

Cấp uỷ các cấp và UBKT Huyện uỷ Thiệu Hoá đã thi hành kỷ luật đối với 55 đng viên, tăng 19 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó cấp ủy viên các cấp là 21 trường hợp) hình thức kỷ luật: Khiển trách 46; Cảnh cáo 05; Cách chức 02; Khai trừ 02 trường hợp; Đình chỉ sinh hoạt đảng viên 02.

Tạ Quang Du - Ủy viên UBKT Huyện uỷ

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Chùa Hương Nghiêm – Danh lam Cổ tự Xứ Thanh

Chùa Hương Nghiêm (tức Hương Nghiêm Tự)là một ngôi chùa cổ, tọa lạc trên núi Càn Ni (càn ni Sơn Hương NghiêmTự)được xây dựng vào loại sớm nhất xứ Thanh (thế kỷ thứ X)thuộc xã Phủ Lý, tổng Vận Quy, huyện Đông Sơn, Phủ Thiệu Hóa (nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá". Chùado bộc xạ tướng công Lê Lương xây dựng từ đời hậu Đường (923 – 937), con cháu đời saucủa dòng Họ Lê cũng đã nhiều lầntrùng tu lại.Giữa năm Nhâm Dần (1122), Thiền sư Đạo Dung cho tôn tạo lại chùa Hương Nghiêm rực rỡ hơn xưa. Theo ghi chép của văn bia chùa Hương Nghiêm dựng năm Bính Ngọ (1125), đâylà ngôi chùa đẹp, lộng lẫy,“Trên váchđá chênh vênh, tượng Phật uy nghiêm,giữa sóng thấp cao, toàn thân Đa bảo,mái hiên cong như cánh trĩ, ngói lợp lớp lớp như vảy rồng, lan can thoáng mát, cửa ngõ thênh thang. Mé trái có một tòa lầu nguy nga,trong treo chuông lớn. Bèn dựng tấm bia đá ghi chép công lao, ngõ hầu mong nghìn năm không mai một, tường vách bao quanh, cách xa trần giới, cỏ hoa tươi tốt, ngào ngạt khói hương”.

Đến thời Lê Văn Quýlà Thiên Quang trưởng lão thì xảy ra câu chuyện “Nhà biến thành chùa”. Chuyện kể “có một người nhà họ Lê, làm nhà lộng lãy (ở đất làng Rỵ mới) bị tố giác là lộng hành “nhà đẹp hơn cung vua”, vua cử quan thanh tra. Họ Lê phải rướcba ông tượng Phật ở chùaHương Nghiêm về đặt trong nhà và nói với quan thanh tra là làm chùa thờ phật, do đó thoát tội. Từ đó đến naychùa Hương Nghiêm được chuyển về làng Rỵ.

Trãi qua nhữngthăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh,chùa HươngNghiêm đãxuống cấp nghiêm trọng. Theo nguyện vọng của tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương,năm 2014,được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tu bổ, tôn tạochùa Hương Nghiên thuộc di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu.Tiếp nối công việc dang dỡ của Đại đức Thích Tâm Đức, học trò của thầy là Đại đức Thích Nguyên Thành đã ngày đêm trăn trở cùng với lãnh đạo huyện, xã, Ban Trị sự giáo hội phật giáo huyện, tỉnh, phật tử khắp nơi, nhân dân trong và ngoài xã kêu gọi công đứcđể tiếp tục khôi phục lại chùa và được tổ chức khánh thành ngày 06/3/2017.

Chùa Hương Nghiêm,nay là một trung tâm phậtgiáo của huyện, là nơi để nhân dân, các tăng ni, phật tử, thiện Nam, tín Nữ, các đạo tràng gần xa hành hương về chùa lễ phật.Đến với chùa Hương Nghiêm là đểtự chân thành với cái tâm. Chính nơi linh thiêng này đã hun đúc nên sức mạnh dân tộc, truyền thống văn hóaphật giáo, khai tâm, khởi lòng thiện, hướng con người tới những điều tốt đẹp nhất: sống chân thành, đồng thuận, sẻchia trong cuộc sống. Tại nơi đây,con người còn được hòa mình ngắm vẻ đẹp cảnh quan kỳ thú, được xem và đắm mình trong các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuậtcổxưa còn đọng lạitrongngôi chùa cổXứ Thanh.

Chùa Hương Nghiêm còn biết đến làtiềm năng phát triển du lịch về nguồn gắn các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng kết nối các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện. Một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái vàdanh lam cổ tự Hương Nghiêm vẫn không thể lu mờ suốt hơn nghìn năm lịch sử.

Trần Ngọc Tùng (St)

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT