Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2423
Hôm qua:
4010
Tuần này:
19037
Tháng này:
33678
Tất cả:
1580528

Bản tin nội bộ tháng 12 năm 2020

Đăng lúc: 05/01/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích (tiếp theo số tháng 11): Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tài nguyên, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đa dạng hóa và xã hội hóa. Bảo đảm 100% nước thải, rác thải y tế, chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là 70%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 90%. Có kế hoạch, biện pháp thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại các vùng trong huyện theo qui hoạch đã được phê duyệt.

3. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống

3.1. Giáo dục và đào tạo

- Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng giáo dục huyện nhà xếp loại vào tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện có trình độ và năng lực về chuyên môn nghề nghiệp, có đạo đức nhà giáo trong sáng. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu của dạy và học, chú trọng xây dựng ít nhất một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học chất lượng cao, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục đào tạo. Củng cố phát triển các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động.

3.2. Y tế, Dân số và phát triển

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; trạm y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng khám, bệnh viện tư nhân hoạt động trên địa bàn theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

- Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân đạt 0,7%.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác y tế dự phòng.

3.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

- Phấn đấu đến năm 2025 có 26% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa. Quản lý việc sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thong, thông tin điện tử, mạng internet.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu". Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

- Tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin - thể thao, củng cố và phát triển hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin; phát triển, bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân tại các làng, xã.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát huy tốt công năng cơ sở vật chất hiện có, từng bước triển khai xây dựng các mạng lưới thể thao theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, trùng tu di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, lăng mộ vua Lê Ý Tông, khu di tích lịch sử nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại khu công sở xã Thiệu Viên…

3.4. Thực hiện chính sách An sinh xã hội

- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85% trở lên; tỷ lệ lao động Nông nghiệp trong cơ cấu lao động của huyện là 23%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

- Chỉ đạo làm tốt công tác điều tra hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng kế hoạch, biện pháp giảm nghèo hằng năm; huy động và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm, vốn cho vay của các ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Chính sách xã hội, các quĩ tín dụng trên địa bàn; tinh gọn thủ tục thẩm định, cho vay vốn, kịp thời giải ngân các nguồn vốn cho vay đến các đối tượng vay vốn, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống gia đình diện chính sách có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân địa phương nơi cư trú.

4. Quốc phòng - an ninh

4.1. Quốc phòng:

- Phấn đấu hằng năm có 85% các xã, thị trấn VMTD, ATLC;100% cụm đạt khá; hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân.

- Đến năm 2025 bồi dưỡng kiến thức QP-An cho 100% đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2024; đến năm 2025 chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã cho 25/25 xã, thị trấn.

- Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại người và tài sản trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4.2. An ninh

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 84%. Thực hiện đồng bộ, bảo đảm tốt việc xây dựng, quản lý nguồn khám tuyển và giao quân hằng năm.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, đình công, lãng công; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo, tổ chức khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chú trọng đấu tranh đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

5. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

5.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy bảo đảm kịp thời, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác.

- Thực hiện đảm bảo kế hoạch và chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cấp uỷ, chương trình sơ cấp lý luận; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới...cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền, phương tiện làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chính trị, công tác thông tin tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền các mô hình điển hình tiến tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn, thời sự chính trị. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

5.2. Về công tác Tổ chức và cán bộ: Triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở theo nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng tăng tiêu chí đánh giá định lượng, giảm tiêu chí đánh giá định tính, để áp dụng vào công tác đánh giá, phân loại, xét thi đua hằng năm, tạo động lực thực sự thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, quan hệ công tác của các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị; tiếp tục...

(Còn tiếp: Số tháng 01 năm 2021)

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 11 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội

Đến ngày 20/11/2020, tổng diện tích gieo trồng vụ đông ước đạt 1.709 ha, đạt 74,3% kế hoạch, trong đó cây ngô 806 ha, đậu tương 53 ha, khoai lang 100 ha, ớt 110 ha, rau màu các loại 750 ha. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Nông thôn mới, đã thẩm định công nhận 52 thôn đạt tiêu chí thôn Nông thôn mới. Đến nay, huyện có 23/24 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới. Hoàn chỉnh quy hoạch vùng Thiệu Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thành lập mới 02 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp được thành lập mới lên 39 doanh nghiệp, đạt 78% năm so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và các vi phạm về môi trường trên địa bàn huyện.

Đã hoàn thành xây dựng trường THPT Thiệu Hóa đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong huyện tăng cường thực hiện các chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2020, đến tháng 11, đã xây dựng 04 chuỗi thực phẩm an toàn; 08 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; 05 chợ, 05 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 03 bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm; có 13 xã được công nhận xã an toàn thực phẩm. Việc thực hiện chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời. Trong tháng, đã mở 02 lớp dạy nghề cho 276 lao động nông thôn; tổ chức 02 lớp học nghề mây giang xiên với 90 học viên. Rà soát hộ nghèo năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 1%, giảm 1,5% so với cùng kỳ; hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.

Về Quốc phòng - An ninh và Nội chính

Triển khai, thực hiện công tác tuyển quân năm 2021; trong tháng, lực lượng công an huyện giải quyết 07 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ. Công tác tiếp Công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp Công dân huyện được các cơ quan trong khối nội chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng đối với 167 đồng chí là bí thư chi bộ thôn, tiểu khu thuộc đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện. Cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu Trưởng trường Tiểu học Thiệu Phú và cho ý kiến bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lấy tín nhiệm nhân sự bổ sung, chỉ định 03 UVBCH, 01 UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy đảng bộ Chính quyền, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 các xã Thiệu Giang, Thiệu Tiến;bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra tài chính Đảng, việc thu, chi, trích nộp đảng phí theo quy định. Thông báo Kết luận kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy xã Thiệu Thành và một số đảng viên có liên quan tại Đảng ủy xã Thiệu Vũ và Thiệu Tiến; thông báo các kết luận kiểm tra tại Đảng ủy các xã: Thiệu Quang, Thiệu Ngọc, Thiệu Lý và Thiệu Vận. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05, Chuyên đề năm 2020 tại xã Thiệu Long và NHNo huyện. Tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở; đối thoại, trả lời công dân có đơn theo quy định.

Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại xã Thiệu Ngọc và tổ chức 09 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại 09 đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phong trào xây dựng Nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức các hoạt động lễ, hội tại các thôn, tiểu khu trong toàn huyện nhân ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2020). Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng; tổ chức tốt các hoạt động tương thân, tương ái; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Hội nghị công bố Quyết định

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chiều ngày 08/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đại biểu huyện về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Chính trị- xã hội huyện; cấp xã mời các đồng chí Bí thư đảng ủy, phó bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Lương Thị Hoa, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay đồng chí Đỗ Thị Toán đã được Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lương Thị Hoa - Sinh năm 1977, có trình độ Thạc sĩ Lịch sử, Cao cấp Lý luận Chính trị; đồng chí Hoa đã kinh qua các vị trí công tác: Phó Chủ tịch HLHPN huyện Như Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XI.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Lương Thị Hoa nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo trong tỉnh sau Đại hội đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây cũng là công việc thường xuyên về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Lương Thị Hoa cần sớm tìm hiểu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt nhiệm vụ trên cương vị mới, phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết gắn bó với Ban Chấp hành đảng bộ huyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quyết tâm sớm đưa huyện Thiệu Hóa về đích huyện Nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy huyện, cán bộ, nhân dân trong huyện cần tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Lương Thị Hoa công tác tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lương Thị Hoa đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, đoàn kết, gắn bó với các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Mai

Hội nghị tổng kết Quốc phòng & An ninh

Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

Sáng ngày 07/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng & An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Thị Hường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo BCH Quân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, BCĐ huyện đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt miền Trung…Tuy vậy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, phấn đấu, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Qui chế dân chủ đã được triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với lực lượng vũ trang được xây dựng, triển khai đồng bộ và được thực hiện thường xuyên từ huyện đến cơ sở; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm thực hiện; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đạt được nhiều kết quả. BCH Quân sự huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức quốc phòng cho 411/435 đồng chí, đạt 94%. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai Luật Dân quân tự vệ sửa đổi; tham mưu tổ chức, chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong huyện xây dựng Kế hoạch B, tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đạt kế hoạch đề ra; đã đưa 192 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. Làm tốt công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM và phòng chống thiên tai. Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá “nâng cao hiệu quả các mặt công tác nhiệm vụ cơ bản”, “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, đẩy mạnh phong trào tự học nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ”. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 92 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. Đã hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn”.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phan Thị Hường đã biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Thiệu Hóa đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện về nhiệm vụ QPAN năm 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban, ngành và Công an tỉnh. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong năm 2020, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ luôn được coi trọng, việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về nhiệm vụ QPAN và thực hiện QCDC năm 2020.

Thanh Mai

Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Đảng năm 2020;

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng các phòng UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện; Bí thư đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị tổng kết đã đánh giá: Năm 2020 là năm về đích thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 -2020; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát... Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 19/27 chỉ tiêu Nghị quyết hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 23,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 44,2%; dịch vụ đạt 32,3%. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo tích cực. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha trồng trọt đạt 130 triệu đồng; có thêm 04 xã: Thiệu Phúc, Thiệu Giang, Thiệu Hòa, Thiệu Thịnh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Sản xuất công nghiệp - xây dựng phát triển khá, các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng...Công tác vệ sinh môi trường công cộng, các khu dân cư được duy trì thành nề nếp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì được thành tích tốt, nhất là kết quả thi lớp 10 THPT đứng tốp đầu trong tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh - xã hội được giải quyết kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện (10/7/1930 - 10/7/2020); tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX thành công tốt đẹp. Sau đại hội, đã kịp thời kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo đảm bảo đúng phương án đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 08 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giải quyết tồn đọng về đất đai còn chậm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương còn để xảy ra sai sót. Tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn lúng túng và chưa dứt điểm, số đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi vượt cấp vẫn diễn ra, chưa được giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở kết quả, thành tích đã đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, Hội nghị đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng Đảng năm 2021. Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020 và bế mạc hội nghị.

Ban Biên tập

Bế giảng lớp cảm tình Đảng

Chiều ngày 11/12/2020, Trung tâm Chính trị huyện Thiệu Hóa tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và Chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Về dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Hoàng Trọng Cường - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, cán bộ, giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện và 47 học viên lớp học.

Thực hiện Quyết định số 498-QĐ/HU ngày 13/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2020, Trung Chính trị huyện đã phối hợp các Ban xây dựng Đảng tích cực chuẩn bị các điều kiện mở lớp, sau 5 ngày học tập, đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Từ kết quả học tập, rèn luyện của học viên, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã cấp chứng chỉ cho 47/47 học viên, trong đó: Loại giỏi: 23 học viên (đạt 49%); loại khá: 19 học viên (đạt (41%); loại trung bình: 5 học viên (đạt 10%); tại Lễ bế giảng, đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên, sự cố gắng, nhiệt tình của các đồng chí giảng viên trong quá trình học tập và giảng dạy. Đây là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng đối với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, trong quá trình học tập tại Trung tâm, đã giúp cho các đồng chí học viên nâng cao về nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đồng chí quyết tâm phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với kết quả học tập và rèn luyện, các đồng chí học viên sẽ vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tại đơn vị, cơ sở, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lê Trình

Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân chủ và

xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh tầm nhìn bao quát, sâu rộng về giá trị phổ quát này, mà còn là tư tưởng để thực hành trong thực tiễn nhằm xây dựng chế độ dân chủ trên một đất nước vừa giành được chính quyền, thoát khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc cách đây 75 năm. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ được phản ánh một cách chắt lọc, cô đọng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hành, biểu hiện ởba vấn đề cốt lõi sau:

Thứ nhất,khẳng định vai trò, địa vị của nhân dân trong chế độ chính trị dân chủ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân. Nó được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời, nó phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và nhân dân trong chế độ chính trị - xã hội nhất định. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định xây dựng một Nhà nước Việt Nam kiểu mới, đó là nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Người tuyên bố dứt khoát: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Theo Người, ở nước ta, mọi quyền hành và lực lượng đều là của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Người nhấn mạnh rằng: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đềuvì dân. Bao nhiêu quyền hạn đềucủa dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệmcủa dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc làcông việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ươngdo dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xãdo dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượngđều ở nơi dân”. Như vậy,nội dung cơ bản và cốt lõi nhấttrong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là: Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị  - xã hội, thể chế chính trị dân chủ phải bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, nhân dân là người có quyền quyết định vận mệnh của quốc gia - dân tộc; nhân dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, củng cố và thực hành quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy quản lý nhà nước nhằm hướng tới phục vụ lợi ích của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân... Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Thứ hai, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngay từ năm 1927, trong cuốn “Đường Kách mệnh”,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng được thành lập, Người nhấn mạnh: “Nước ta là nướcdân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là điểm khác biệt về bản chất giữa nhà nước dân chủ nhân dân với các nhà nước của giai cấp bóc lột từng tồn tại trong lịch sử.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,Nhà nước của dânlà nhà nước mà ở đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân làchủ thểcủa quyền lực nhà nước. Nhân dân là gốc, là chủ của quyền lực nhà nước, bao nhiêu quyền hạn của Nhà nước đều là của nhân dân. Do đó, đội ngũ cán bộ của chính quyền các cấp là đầy tớ trung thành của nhân dân, là công bộc của nhân dân, chứ không phải là cha mẹ dân, cai trị dân như nhà nước của chế độ bóc lột trước đây. Nhân dân là người có quyền quyết định các vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Ngay trong Điều 32 Hiến pháp năm 1946 đã nêu rõ: “Những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra cho nhân dân phúc quyết”. Thực chất ở đây là trưng cầu ý dân, một hình thức dân chủ trực tiếp được đề ra ở nước ta khá sớm. Nhân dân bầu ra Quốc hội và chính quyền các cấp, có quyền kiểm soát nhà nước, giám sát và có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước cho nên nhân dân có quyền kiểm soát quyền lực nhà nước.

Nhà nước do dânlà nhà nước do nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình, những đại biểu này thay mặt nhân dân tổ chức, điều hành các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương thông qua chế độ tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Đồng thời, Nhà nước do dân cũng là nhà nước mà nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước, ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn đối với Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Mặt khác, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Nhà nước, kiểm soát và giám sát quyền lực của Nhà nước. “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”, nghĩa là Nhà nước không đáp ứng được nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân thì nhân dân có quyền bãi miễn Chính phủ.

Nhà nước vì dânlà nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhà nước không có đặc quyền, đặc lợi, đứng trên nhân dân mà phải thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở: Việc gì có lợi cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng làm. Việc gì có hại cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng tránh. Nhà nước vì dân là Nhà nước luôn đề cao ý thức trách nhiệm chính trị trước nhân dân. Người cho rằng: Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi.

Thứ ba, giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trên tinh thần dân chủ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhân dân cần Nhà nước để lãnh đạo và tổ chức lực lượng xây dựng, phát triển đất nước. Mặt khác, Nhà nước phải dựa vào mọi nguồn lực của nhân dân để phục vụ nhân dân. Trong tư tưởng của Người, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Nhà nước lànguyên tắc tập trung dân chủ.Nhà nước phát huy dân chủ đến cao độ mới động viên được tất cả các lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời, phải tập trung cao độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh việc đề cao dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu rõ vai trò của chuyên chính: Chế độ nào cũng có chuyên chính. Vấn đề là chuyên chính với ai? Dân chủ là của quý báu của nhân dân, chuyên chính là cái khóa, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại... Có dân chủ thì cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn dân chủ. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng mộtNhà nước pháp quyềncó hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định tính hợp pháp của Chính phủ lâm thời. Sau đó, Người tiến hành xây dựng Hiến pháp dân chủ, tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2-3-1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên và bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Đây là Chính phủ hợp hiến đầu tiên do nhân dân bầu ra, có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết mọi vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước. Cũng vào năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến việc xây dựng luật pháp, quản lý đất nước bằng luật pháp và làm cho luật pháp có hiệu lực trong thực tế. Theo Người, trong Nhà nước dân chủ nhân dân, dân chủ và pháp luật phải đi đôi với nhau, bảo đảm cho chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là tập trung xây dựng mộtnền pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền lực của nhân dân. Để xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được đào tạo chính quy, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ quản lý hành chính ở tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 197 thành lập Ban Pháp lý học tại Trường Đại học Việt Nam; năm 1950, ký Sắc lệnh số 76 ban hành “Quy chế công chức” để bảo đảm công bằng trong thi tuyển, bổ nhiệm vào ngạch bậc hành chính. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng nền móng cho pháp quyền Việt Nam.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng thể chế quản lý đất nước thông qua pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chú ý đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ giác ngộ và chấp hành pháp luật của nhân dân, nhấn mạnh sự nêu gương của đội ngũ thực thi pháp luật. Trong thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc (tháng 1 -1946), Người căn dặn: Các bạn là những người thi hành pháp luật, lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao tấm gương “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư!”.

Thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong việc củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân ở Việt Nam

Trong gần 35 năm đổi mới, tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng sáng tạo để củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề thực hành dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Thứ nhất, thể chế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, bảo đảm sự gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân từng bước được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện.

Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Theo đó, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan khác của Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã chế định hóa đầy đủ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời chế định thêm một số quyền mới như: Quyền sống (Điều 19); các quyền về nghiên cứu khoa học và công nghệ; sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ hoạt động đó (Điều 40); quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42); quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43); quyền không bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác (Khoản 2, Điều 17). Với tư cách là một bộ phận cấu thành nên bộ máy quyền lực nhà nước, Quốc hội, đại biểu Quốc hội trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân. Do đó, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước” (Khoản 1, Điều 79). Bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào công việc quản lý của Nhà nước không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong các luật.

Chính phủ với tư cách là cơ quan “thực hiện quyền hành pháp”, cơ quan hành chính cao nhất và là cơ quan chấp hành của Quốc hội đã chú trọng đề cao tính dân chủ và tính pháp quyền trong điều hành, hướng đến xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trong gần 35 năm đổi mới, Chính phủ tập trung đổi mới, cải cách thể chế, bộ máy, công chức và tài chính công theo hướng dân chủ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2020 đã được tiến hành nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh. Theo đó, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; đồng thời, Chính phủ từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ cơ chế quản lý bằng mệnh lệnh, cơ chế xin  - cho sang quản lý bằng pháp luật, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thứ hai, sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị và quản lý nhà nước ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở triển khai thực hiệnCương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Các luật về tổ chức chính trị - xã hội, như Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... đã cụ thể hóa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp đối với công việc quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015-NĐ-CP ngày 09/01/2015 về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp vv..đã cụ thể hóa thành các qui định của pháp luật về thực hiện dân chủ, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ, cụ thể. Như vậy, thông qua các thể chế pháp luật và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia vào công việc của Nhà nước, đóng góp trí tuệ, nhân tài, vật lực để xây dựng Nhà nước vững mạnh, bảo đảm sự gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân.

Thứ ba, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự phát triển đồng bộ cả về năng lực và phẩm chất, góp phần quan trọng vào xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực và phẩm chất tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước trong thời kỳ đổi mới đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997, về“Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 9 khóa X ban hành Kết luận“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”.Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gần đây đã bổ sung, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong việc thực hành công vụ, đưa ra những quy định tăng cường kỷ luật đối với công chức, viên chức, xóa bỏ quan niệm “hạ cánh an toàn” của cán bộ, công chức về hưu mắc sai lầm, khuyết điểm trước đó, cán bộ, công chức tham nhũng bị buộc thôi việc; xóa bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức; công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức tại nơi làm việc...

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Người Chính trị viên gương mẫu

Trong những năm qua, Đảng bộ BCH Quân sự huyện luôn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng ủy nhiều năm liền đạt "Trong sạch vững mạnh", đơn vị đạt "Vững mạnh toàn diện". Thành tích đó là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Ngô Ngọc Bình.

Thời gian qua, Đồng chí Ngô Ngọc Bình đã cùng tập thể Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch hành động, coi nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách, lối sống cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, QNCN trong cơ quan Quân sự huyện. Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể trong học tập, công tác theo tư tưởng của Bác, góp phần vào việc phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Anh Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong thời kỳ mới.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Bình luôn quan tâm chỉ đạo, lồng ghép việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, các phong trào thi đua trong và ngoài Quân đội như: Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị. Tham mưu xây dựng 5 tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, thi đua xây dựng văn hóa công sở xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong cơ quan Quân sự huyện. Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thẳng thắn; không dao động trước mọi khó khăn, thử thách; ý thức tập thể cao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong mọi lúc, mọi nơi; đề cao trách nhiệm nêu gương trước tập thể, mạnh dạn đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên; tích cực thực hành tiết kiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống. Đề cao tinh thần cầu thị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, gương mẫu trong lời nói và việc làm. Luôn tích cực, chủ động, cầu thị, không tự ti giấu dốt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là năng lực về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đảng, Công tác Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Hằng năm chủ động phối hợp rà soát, tham mưu cho Huyện ủy, UBND và phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và biên giới hải đảo; viếng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm nhân dịp lễ, tết sự kiện của đất nước, Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). Triển khai thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49 đối với 15.045 đối tượng với số tiền đã chi trả 31.324.600.000đ; thực hiện Quyết định 62 đối với 3.600 đối tượng với số tiền đã chi trả gần 14 tỷ đồng.

Tổ chức triển khai và vận động quyên góp ủng hộ xây dựng 05 nhà tình nghĩa với số tiền 350 triệu đồng, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ với số tiền 72 triệu đồng, phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 500.000/tháng, tham gia hỗ trợ nguồn lực xây dựng Nông thôn mới đối với 05 xã với số tiền 105 triệu đồng, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bằng hành động gương mẫu đi đầu trong công việc, tác phong sinh hoạt và lối sống giản dị, lành mạnh, đồng chí Ngô Ngọc Bình đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2019).

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Ngân hàng Agribank Thiệu Hóa

Với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2020

Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Thiệu Hóa hiện có 36 cán bộ, viên chức, trong đó có 19 đảng viên. Trong thời gian qua, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa và Ngân hàng Agribank tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2020 “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Chi nhánh Agribank huyện đã triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, lập kế hoạch hành động, đồng thời chỉ đạo Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị, đưa vào chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2020. Tổ chức, hướng dẫn cho từng đảng viên, cán bộ, đoàn viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, là cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên dịp cuối năm, ngay từ đầu năm, đã có 100% cán bộ, đảng viên thực hiện ký cam kết.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá. Qua đánh giá, 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước khó khăn, thách thức, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm; không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hầu hết cán bộ đảng viên nêu cao ý thức trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có tác phong lối sống giản dị, được quần chúng tin tưởng, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên thể hiện tốt vai trò gương mẫu trong công tác và giữ gìn đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của nhân dân, khách hàng đối với cán bộ ngân hàng, góp phần cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao được tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ, các Quy định của Đảng và của ngành một cách nghiêm túc, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối tác phong làm việc, tận tụy với công việc, vì vậy hiệu quả công việc được nâng lên, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua đánh giá phân loại hàng năm không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong cơ quan và chi bộ, cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Các đồng chí Chi ủy có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong những năm qua, đồng thời cũng là cơ sở phòng chống và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng nguồn vốn theo kế hoạch năm 2020 là 1.370 tỷ đồng, đã thực hiện đến tháng 11/2020 đạt 1.419 tỷ đồng, vượt 27,5% kế hoạch năm; tổng dư nợ cho vay 1.278 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 11/2020 đạt 1.292 tỷ đồng, vượt 12,7% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng tốt, nợ xấu rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,027%, thu nhập của nhân viên, người lao động trong cơ quan đảm bảo ổn định, đạt mức cao so với thu nhập bình quân tại huyện.

Từ kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, đã làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ và phục vụ khách hàng, các hiện tượng nhũng nhiễu, sách nhiễu được đẩy lùi, đã tạo được niềm tin, sự hài lòng của khách hàng đối với đơn vị ngày càng cao. Kết quả những năm qua, đơn vị luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; liên tục trong nhiều năm được Agribank Chi nhánh Thanh Hóa công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, năm 2019 được công nhận là “đơn vị xếp thứ nhì toàn tỉnh”; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh Agribank Thiệu Hóa được Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng Giấy khen; trong năm 2019, nhiều cá nhân có thành tích nổi bật được các cấp, ngành khen thưởng, tiêu biểu có các đồng chí: Mai Xuân Cường, Hà Duyên Quân, Phạm Thị Phi Nga, Nguyễn Quốc Huy, Lê Duy Tới

Ban Biên tập

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đình Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa

Đình Lam Vỹ hay còn gọi đền Lam Vỹ (vì đền thờ vị thần hoàng làng được lập từ thời Lý, còn ngôi đình 5 gian làm vào đời Lê ở phía trước đền, Nhân dân thường gọi là Đình, tức là tiền đường của ngôi đền). Lam Vỹ là tên gọi thời Lý, làng Lam Vỹ có tên gọi là A Vỹ, Trang Phù Sa, thuộc huyện Lương Giang, Phủ Thiệu Thiên, Đạo Thanh Hoa, đến thời Lê, Nguyễn và ngày nay A Vỹ Trang được đổi thành Lam Vỹ.

Đình Lam Vỹ xưa kia được xây dựng trên một thân đất cao ở phía trước làng, nơi thờ vị thần hoàng làng có tên gọi là Hoàng Tế, tên thật là Tá và tên họ là Cao. Theo thần phả và các tài liệu sưu tầm tại làng Lam Vỹ, thì thần Hoàng Tế (tức Cao Tá) mà quan Đại học sĩ Đông các viện Hàn lâm Nguyễn Bính chép vào năm 1577 là một nhân vật lịch sử có thật ở đời Lý, được sinh ra và lớn lên ở quê mẹ khu A Vỹ Trang phù sa (tức làng Lam Vỹ bấy giờ). Từ năm 16 tuổi, Cao Tá đã nổi tiếng khắp nơi về tướng mạo, tài cao, võ nghệ giỏi, đặc biệt là tài bơi, lặn, vượt sóng thì khó ai đọ nổi. Triều đình Nhà Lý biết tin đã mời ông về triều và trọng dụng.

Theo nội dung bản thần phả, có thể khẳng định vị thần hoàng đình Lam Vỹ là một nhân vật lịch sử - một danh tướng anh hùng, một bậc đại công thần thời Lý đã có nhiều công lao đức độ với làng nước. Tước hiệu trong văn tế của nhân vật lịch sử này là “Dương cảnh thần hoàng cao quang, minh đức, đoan túc, anh uy hoàng đế hoặc Hoàng đế diễn phúc Thượng thượng đẳng phúc thần Đại Vương. Đền thờ vị thần hoàng làng Lam Vỹ được xây dựng ngày sau khi ông mất (1018) và qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo ở các thời kỳ Lý - Trần - Lê - Nguyễn và đến nay chỉ còn lại 5 gian tiền đường mà Nhân dân vẫn gọi là đình Lam Vỹ.

Đình Lam Vỹ, không phải chỉ hàm chứa nội dung lịch sử văn hóa, mà còn là di tích cách mạng rất tiêu biểu. Rất nhiều sự kiện lịch sử của thời kỳ cách mạng giai đoạn 1930 - 1945, 1946 - 1954 rất quan trọng và đáng nhớ đã diễn ra tại ngôi đình Lam Vỹ này.

Giai đoạn 1930 - 1935: Đình Lam Vỹ đã trở thành địa điểm để những cán bộ cộng sản đầu tiên tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng. Các hội bạn, hội phe, hội giáp và tổ chức nông hội đỏ thường thông qua việc đến đình tế lễ để gặp gỡ và tuyên truyền vạch mặt bọn cường hào sâu mọt và kêu gọi tình tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt như: ốm đau, làm nhà, ma chay, cưới hỏi …

Giai đoạn 1936 - 1939: Nhiều cán bộ và hội tương tế ái hữu đã biến sự sinh hoạt tín ngưỡng tại đình Lam Vỹ để tổ chức hội họp và tuyên truyền cách mạng. Đặc biệt có một cuộc huy động 200 hội viên tương tế ái hữu và quần chúng đến đình Lam Vỹ để thống nhất đấu tranh và hành động ngay việc gặt 3 mẫu lúa và thu 3 mẫu ngô của tên phó tổng Lê Ngọc Chấn vì đã chiếm đoạt công tiền thổ của làng khi còn làm lý trưởng. Lúa và ngô thì xung vào công quỹ chung của cả làng, còn ruộng đất mà tên phó tổng chiếm đoạt thì chia cho dân. Cuộc đấu tranh kinh tế hợp pháp này thắng lợi đã có tác dụng làm cho quần chúng càng thêm tin tưởng, ủng hộ Đảng và cách mạng.

Giai đoạn 1940 - 1941: Đình Lam Vỹ là nơi luyện tập của lực lượng tự vệ phản đế, là nơi gặp gỡ liên lạc của nhiều cán bộ cách mạng trong và ngoài địa phương. Thời kỳ Việt Minh và tổng khởi nghĩa là thời kỳ diễn ra rất sôi động. Tổng phù chẩn là một trong những địa phương có phong trào cách mạng nhất tỉnh. Đình Lam Vỹ đã trở thành trung tâm của các cuộc mít tinh, hội họp, tuyên truyền cách mạng. Các đoàn thể cứu quốc như thanh niên, phụ nữ, phụ lão và lực lượng tự vệ đã biến đình Lam Vỹ trở thành nơi sinh hoạt và tổ chức đấu tranh. Các đồng chí cán bộ cách mạng chủ chốt của tỉnh, huyện, tổng như: đồng chí Lê Chủ, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xuân Phong, Ngô Thức, Ngô Ngọc Toản và các đồng chí cán bộ nữ xuất sắc … đã rất gắn bó cuộc đời hoạt động của mình ở đình Lam Vỹ nay. Nơi đây không những là nơi tập luyện quân sự thường xuyên của đại đội tự vệ cứu quốc, mà còn là nơi tập trung các lực lượng cách mạng kéo xuống phủ lị để giành chính quyền về tay cách mạng. Và cũng chính nơi đây, quần chúng và các lực lượng cách mạng đã tổ chức biểu dương lực lượng và liên hoan chào mừng thắng lợi của cách mạng.

Trong kháng chiến chống Pháp: Đình Lam Vỹ là nơi tập trung huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, nơi phát động các “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ dân quân tự túc”, “Lúa khao quân”, công trái quốc gia, công phiếu kháng chiến, thuế nông nghiệp, dân quân, tòng quân vv... Năm 1948, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ về tại đình Lam Vỹ để truyền đạt chủ trương của Chính phủ với UBHC kháng chiến liên khu IV và UBHC kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (khi đó đóng ở làng Lam Vỹ) để phát động việc xây dựng hậu phương và kháng chiến trường kỳ. Sau đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có cuộc nói chuyện với Nhân dân Lam Vỹ và Nhân dân các làng lân cận để kêu gọi mọi tầng lớp quần chúng đoàn kết một lòng ủng hộ kháng chiến. Năm 1950 - 1951, Trường quân chính liên khu IV và sư đoàn 304 đã làm thêm một hội trường tại sân đình Lam Vỹ để mở các lớp huấn luyện quân sự, chính trị.

Trong 9 năm kháng chiến, đình Lam Vỹ thực sự đã trở thành một trung tâm sinh hoạt chính trị, nơi hội họp mít tinh, nơi phát động nhiều phong trào ủng hộ kháng chiến, không phải chỉ là nơi trung tâm sinh hoạt của làng, mà còn là trụ sở và địa điểm hoạt động kháng chiến của tỉnh, của khu. Vì vậy đình Lam Vỹ đã trở thành ký ức và kỷ niệm sinh động trong sự nghiệp cách mạng và kháng chiến của biết bao thế hệ cán bộ và lực lượng vũ trang Công-Nông-Binh, đồng thời chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đầy ý nghĩa.

Có thỏ nói: Di tích đình Lam Vỹ là một minh chứng hùng hồn cho vùng đất Lam Vỹ, là một vùng đất cổ có bề dày lịch sử. Từ thời Lý Nhân dân cũng đã dốc lòng, dốc sức xây dựng và phát triển làng xóm và tham gia cùng đất nước trong sự nghiệp chống xâm lược giành và giữ quyền độc lập tự chủ cho dân tộc.

Di tích lịch sử đình Lam Vỹ là nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần và tín ngưỡng thờ người có công với làng với nước đã trở thành niềm tự hào to lớn của Nhân dân địa phương. Không phải chỉ là của riêng làng Lam Vỹ, bởi đây còn là nơi ghi nhận những chiến công, những sự kiện lịch sử cách mạng của tỉnh, huyện, xã và những trang sử hào hùng giờ đây đọng lại tại ngôi đình như một chứng nhận, một tượng đài mãi mãi ngàn năm bất tử. Những nội dung và sự kiện lịch sử, và tất cả những kiến trúc còn lại hôm nay của đình Lam Vỹ thực sự có giá trị và ý nghĩa trên nhiều phương diện (Lịch sử - văn hóa – kiến trúc nghệ thuật - cách mạng, kháng chiến) rất đáng được ghi nhận, gìn giữ và phát huy giá trị.

Trần Ngọc Tùng

NGHỀ CỦA LÍNH

(Mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2020)

Có một nghề mang khát vọng ước ao

Giản đơn thôi nhưng tự hào trong đó

Nghề của anh chẳng sờn chi mưa gió

Dân cùng quân luôn gắn bó một lòng

Có một nghề quân phục chỉ màu xanh

Chung câu quân hành gọi nhau đồng chí

Nghề anh đó mặc gió mưa không nghỉ

Vất vả gian nan nguy hiểm chẳng màng

Có một nghề gắn vận nước giang san

Thời chiến thời bình hiên ngang còn đó

Công việc hiểm nguy khi cần là có

Các Anh về nhân dân vững niềm tin

Có một nghề cả sự nghiệp quên mình

Dẫu có phải hy sinh trong trận mạc

Khi xung phong chẳng bao giờ thấy khác

Là niềm tin giành chiến thắng anh hùng

Nghề các anh chữ hiếu với chữ trung

Đã nâng tầm cùng với dân cả nước

Người Lính tiên phong xứng tầm mơ ước

QUÂN ĐỘI ta bảo vệ nước non nhà

Người lính các anh như một bài ca

Tiếng ngân lên nghe thiết tha dao động

Thơ em viết tặng anh ngày truyền thống

Giữ vững non sông như một bức thành đồng .!

Tiến Nhàn

Bản tin nội bộ tháng 12 năm 2020

Đăng lúc: 05/01/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Trích (tiếp theo số tháng 11): Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tài nguyên, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đa dạng hóa và xã hội hóa. Bảo đảm 100% nước thải, rác thải y tế, chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là 70%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 90%. Có kế hoạch, biện pháp thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại các vùng trong huyện theo qui hoạch đã được phê duyệt.

3. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống

3.1. Giáo dục và đào tạo

- Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng giáo dục huyện nhà xếp loại vào tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện có trình độ và năng lực về chuyên môn nghề nghiệp, có đạo đức nhà giáo trong sáng. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu của dạy và học, chú trọng xây dựng ít nhất một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học chất lượng cao, 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục đào tạo. Củng cố phát triển các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn, các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động.

3.2. Y tế, Dân số và phát triển

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2025 còn 5%; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 24%.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện; trạm y tế các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng khám, bệnh viện tư nhân hoạt động trên địa bàn theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% trở lên.

- Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân đạt 0,7%.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác y tế dự phòng.

3.3. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

- Phấn đấu đến năm 2025 có 26% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, xây dựng cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa. Quản lý việc sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thong, thông tin điện tử, mạng internet.

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu". Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

- Tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin - thể thao, củng cố và phát triển hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin; phát triển, bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân tại các làng, xã.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát huy tốt công năng cơ sở vật chất hiện có, từng bước triển khai xây dựng các mạng lưới thể thao theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác bảo tồn, trùng tu di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, lăng mộ vua Lê Ý Tông, khu di tích lịch sử nhà làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại khu công sở xã Thiệu Viên…

3.4. Thực hiện chính sách An sinh xã hội

- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85% trở lên; tỷ lệ lao động Nông nghiệp trong cơ cấu lao động của huyện là 23%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 95%.

- Chỉ đạo làm tốt công tác điều tra hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng kế hoạch, biện pháp giảm nghèo hằng năm; huy động và quản lý tốt nguồn vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm, vốn cho vay của các ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Chính sách xã hội, các quĩ tín dụng trên địa bàn; tinh gọn thủ tục thẩm định, cho vay vốn, kịp thời giải ngân các nguồn vốn cho vay đến các đối tượng vay vốn, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu.

- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống gia đình diện chính sách có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân địa phương nơi cư trú.

4. Quốc phòng - an ninh

4.1. Quốc phòng:

- Phấn đấu hằng năm có 85% các xã, thị trấn VMTD, ATLC;100% cụm đạt khá; hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân.

- Đến năm 2025 bồi dưỡng kiến thức QP-An cho 100% đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2024; đến năm 2025 chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã cho 25/25 xã, thị trấn.

- Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại người và tài sản trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

4.2. An ninh

- Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 84%. Thực hiện đồng bộ, bảo đảm tốt việc xây dựng, quản lý nguồn khám tuyển và giao quân hằng năm.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, đình công, lãng công; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kích động, lôi kéo, tổ chức khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chú trọng đấu tranh đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

5. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

5.1. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy bảo đảm kịp thời, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác.

- Thực hiện đảm bảo kế hoạch và chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cấp uỷ, chương trình sơ cấp lý luận; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới...cho cán bộ chủ chốt của huyện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện tuyên truyền, phương tiện làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chính trị, công tác thông tin tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền các mô hình điển hình tiến tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn, thời sự chính trị. Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

5.2. Về công tác Tổ chức và cán bộ: Triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở theo nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Quan tâm và làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng tăng tiêu chí đánh giá định lượng, giảm tiêu chí đánh giá định tính, để áp dụng vào công tác đánh giá, phân loại, xét thi đua hằng năm, tạo động lực thực sự thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, quan hệ công tác của các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện.

- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị; tiếp tục...

(Còn tiếp: Số tháng 01 năm 2021)

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 11 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội

Đến ngày 20/11/2020, tổng diện tích gieo trồng vụ đông ước đạt 1.709 ha, đạt 74,3% kế hoạch, trong đó cây ngô 806 ha, đậu tương 53 ha, khoai lang 100 ha, ớt 110 ha, rau màu các loại 750 ha. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Nông thôn mới, đã thẩm định công nhận 52 thôn đạt tiêu chí thôn Nông thôn mới. Đến nay, huyện có 23/24 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đạt 8/9 tiêu chí nông thôn mới. Hoàn chỉnh quy hoạch vùng Thiệu Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thành lập mới 02 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp được thành lập mới lên 39 doanh nghiệp, đạt 78% năm so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và các vi phạm về môi trường trên địa bàn huyện.

Đã hoàn thành xây dựng trường THPT Thiệu Hóa đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong huyện tăng cường thực hiện các chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2020, đến tháng 11, đã xây dựng 04 chuỗi thực phẩm an toàn; 08 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; 05 chợ, 05 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 03 bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm; có 13 xã được công nhận xã an toàn thực phẩm. Việc thực hiện chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời. Trong tháng, đã mở 02 lớp dạy nghề cho 276 lao động nông thôn; tổ chức 02 lớp học nghề mây giang xiên với 90 học viên. Rà soát hộ nghèo năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 1%, giảm 1,5% so với cùng kỳ; hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.

Về Quốc phòng - An ninh và Nội chính

Triển khai, thực hiện công tác tuyển quân năm 2021; trong tháng, lực lượng công an huyện giải quyết 07 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ. Công tác tiếp Công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp Công dân huyện được các cơ quan trong khối nội chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng đối với 167 đồng chí là bí thư chi bộ thôn, tiểu khu thuộc đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện. Cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu Trưởng trường Tiểu học Thiệu Phú và cho ý kiến bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lấy tín nhiệm nhân sự bổ sung, chỉ định 03 UVBCH, 01 UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy đảng bộ Chính quyền, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 các xã Thiệu Giang, Thiệu Tiến;bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Phúc, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra tài chính Đảng, việc thu, chi, trích nộp đảng phí theo quy định. Thông báo Kết luận kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy xã Thiệu Thành và một số đảng viên có liên quan tại Đảng ủy xã Thiệu Vũ và Thiệu Tiến; thông báo các kết luận kiểm tra tại Đảng ủy các xã: Thiệu Quang, Thiệu Ngọc, Thiệu Lý và Thiệu Vận. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05, Chuyên đề năm 2020 tại xã Thiệu Long và NHNo huyện. Tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở; đối thoại, trả lời công dân có đơn theo quy định.

Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại xã Thiệu Ngọc và tổ chức 09 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện tại 09 đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự, phong trào xây dựng Nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức các hoạt động lễ, hội tại các thôn, tiểu khu trong toàn huyện nhân ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2020). Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng; tổ chức tốt các hoạt động tương thân, tương ái; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Hội nghị công bố Quyết định

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chiều ngày 08/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đại biểu huyện về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Chính trị- xã hội huyện; cấp xã mời các đồng chí Bí thư đảng ủy, phó bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Lương Thị Hoa, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay đồng chí Đỗ Thị Toán đã được Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lương Thị Hoa - Sinh năm 1977, có trình độ Thạc sĩ Lịch sử, Cao cấp Lý luận Chính trị; đồng chí Hoa đã kinh qua các vị trí công tác: Phó Chủ tịch HLHPN huyện Như Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XI.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Lương Thị Hoa nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo trong tỉnh sau Đại hội đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây cũng là công việc thường xuyên về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Lương Thị Hoa cần sớm tìm hiểu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt nhiệm vụ trên cương vị mới, phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết gắn bó với Ban Chấp hành đảng bộ huyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quyết tâm sớm đưa huyện Thiệu Hóa về đích huyện Nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy huyện, cán bộ, nhân dân trong huyện cần tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Lương Thị Hoa công tác tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Lương Thị Hoa đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, đoàn kết, gắn bó với các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Mai

Hội nghị tổng kết Quốc phòng & An ninh

Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

Sáng ngày 07/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng & An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Thị Hường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo BCH Quân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, BCĐ huyện đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt miền Trung…Tuy vậy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, phấn đấu, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Qui chế dân chủ đã được triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với lực lượng vũ trang được xây dựng, triển khai đồng bộ và được thực hiện thường xuyên từ huyện đến cơ sở; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm thực hiện; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đạt được nhiều kết quả. BCH Quân sự huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức quốc phòng cho 411/435 đồng chí, đạt 94%. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai Luật Dân quân tự vệ sửa đổi; tham mưu tổ chức, chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong huyện xây dựng Kế hoạch B, tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đạt kế hoạch đề ra; đã đưa 192 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân. Làm tốt công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM và phòng chống thiên tai. Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá “nâng cao hiệu quả các mặt công tác nhiệm vụ cơ bản”, “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, đẩy mạnh phong trào tự học nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ”. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 92 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. Đã hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn”.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phan Thị Hường đã biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Thiệu Hóa đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện về nhiệm vụ QPAN năm 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban, ngành và Công an tỉnh. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong năm 2020, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ luôn được coi trọng, việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về nhiệm vụ QPAN và thực hiện QCDC năm 2020.

Thanh Mai

Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Đảng năm 2020;

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng các phòng UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện; Bí thư đảng ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị tổng kết đã đánh giá: Năm 2020 là năm về đích thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 -2020; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát... Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 19/27 chỉ tiêu Nghị quyết hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 23,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 44,2%; dịch vụ đạt 32,3%. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo tích cực. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha trồng trọt đạt 130 triệu đồng; có thêm 04 xã: Thiệu Phúc, Thiệu Giang, Thiệu Hòa, Thiệu Thịnh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Sản xuất công nghiệp - xây dựng phát triển khá, các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng...Công tác vệ sinh môi trường công cộng, các khu dân cư được duy trì thành nề nếp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì được thành tích tốt, nhất là kết quả thi lớp 10 THPT đứng tốp đầu trong tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh - xã hội được giải quyết kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện (10/7/1930 - 10/7/2020); tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX thành công tốt đẹp. Sau đại hội, đã kịp thời kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo đảm bảo đúng phương án đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thiết thực, chất lượng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 08 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giải quyết tồn đọng về đất đai còn chậm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương còn để xảy ra sai sót. Tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn lúng túng và chưa dứt điểm, số đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi vượt cấp vẫn diễn ra, chưa được giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở kết quả, thành tích đã đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, Hội nghị đã thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng Đảng năm 2021. Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020 và bế mạc hội nghị.

Ban Biên tập

Bế giảng lớp cảm tình Đảng

Chiều ngày 11/12/2020, Trung tâm Chính trị huyện Thiệu Hóa tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và Chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Về dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Hoàng Trọng Cường - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, cán bộ, giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện và 47 học viên lớp học.

Thực hiện Quyết định số 498-QĐ/HU ngày 13/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2020, Trung Chính trị huyện đã phối hợp các Ban xây dựng Đảng tích cực chuẩn bị các điều kiện mở lớp, sau 5 ngày học tập, đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Từ kết quả học tập, rèn luyện của học viên, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã cấp chứng chỉ cho 47/47 học viên, trong đó: Loại giỏi: 23 học viên (đạt 49%); loại khá: 19 học viên (đạt (41%); loại trung bình: 5 học viên (đạt 10%); tại Lễ bế giảng, đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên, sự cố gắng, nhiệt tình của các đồng chí giảng viên trong quá trình học tập và giảng dạy. Đây là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng đối với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, trong quá trình học tập tại Trung tâm, đã giúp cho các đồng chí học viên nâng cao về nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, từng đồng chí quyết tâm phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với kết quả học tập và rèn luyện, các đồng chí học viên sẽ vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tại đơn vị, cơ sở, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lê Trình

Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân chủ và

xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh tầm nhìn bao quát, sâu rộng về giá trị phổ quát này, mà còn là tư tưởng để thực hành trong thực tiễn nhằm xây dựng chế độ dân chủ trên một đất nước vừa giành được chính quyền, thoát khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc cách đây 75 năm. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ được phản ánh một cách chắt lọc, cô đọng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hành, biểu hiện ởba vấn đề cốt lõi sau:

Thứ nhất,khẳng định vai trò, địa vị của nhân dân trong chế độ chính trị dân chủ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân. Nó được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời, nó phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và nhân dân trong chế độ chính trị - xã hội nhất định. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định xây dựng một Nhà nước Việt Nam kiểu mới, đó là nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Người tuyên bố dứt khoát: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Theo Người, ở nước ta, mọi quyền hành và lực lượng đều là của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Người nhấn mạnh rằng: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đềuvì dân. Bao nhiêu quyền hạn đềucủa dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệmcủa dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc làcông việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ươngdo dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xãdo dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượngđều ở nơi dân”. Như vậy,nội dung cơ bản và cốt lõi nhấttrong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là: Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị  - xã hội, thể chế chính trị dân chủ phải bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, nhân dân là người có quyền quyết định vận mệnh của quốc gia - dân tộc; nhân dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, củng cố và thực hành quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy quản lý nhà nước nhằm hướng tới phục vụ lợi ích của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân... Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Thứ hai, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngay từ năm 1927, trong cuốn “Đường Kách mệnh”,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng được thành lập, Người nhấn mạnh: “Nước ta là nướcdân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là điểm khác biệt về bản chất giữa nhà nước dân chủ nhân dân với các nhà nước của giai cấp bóc lột từng tồn tại trong lịch sử.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,Nhà nước của dânlà nhà nước mà ở đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân làchủ thểcủa quyền lực nhà nước. Nhân dân là gốc, là chủ của quyền lực nhà nước, bao nhiêu quyền hạn của Nhà nước đều là của nhân dân. Do đó, đội ngũ cán bộ của chính quyền các cấp là đầy tớ trung thành của nhân dân, là công bộc của nhân dân, chứ không phải là cha mẹ dân, cai trị dân như nhà nước của chế độ bóc lột trước đây. Nhân dân là người có quyền quyết định các vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Ngay trong Điều 32 Hiến pháp năm 1946 đã nêu rõ: “Những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra cho nhân dân phúc quyết”. Thực chất ở đây là trưng cầu ý dân, một hình thức dân chủ trực tiếp được đề ra ở nước ta khá sớm. Nhân dân bầu ra Quốc hội và chính quyền các cấp, có quyền kiểm soát nhà nước, giám sát và có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước cho nên nhân dân có quyền kiểm soát quyền lực nhà nước.

Nhà nước do dânlà nhà nước do nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình, những đại biểu này thay mặt nhân dân tổ chức, điều hành các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương thông qua chế độ tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Đồng thời, Nhà nước do dân cũng là nhà nước mà nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước, ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn đối với Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Mặt khác, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Nhà nước, kiểm soát và giám sát quyền lực của Nhà nước. “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”, nghĩa là Nhà nước không đáp ứng được nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân thì nhân dân có quyền bãi miễn Chính phủ.

Nhà nước vì dânlà nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhà nước không có đặc quyền, đặc lợi, đứng trên nhân dân mà phải thực sự trong sạch, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở: Việc gì có lợi cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng làm. Việc gì có hại cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng tránh. Nhà nước vì dân là Nhà nước luôn đề cao ý thức trách nhiệm chính trị trước nhân dân. Người cho rằng: Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi.

Thứ ba, giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trên tinh thần dân chủ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhân dân cần Nhà nước để lãnh đạo và tổ chức lực lượng xây dựng, phát triển đất nước. Mặt khác, Nhà nước phải dựa vào mọi nguồn lực của nhân dân để phục vụ nhân dân. Trong tư tưởng của Người, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Nhà nước lànguyên tắc tập trung dân chủ.Nhà nước phát huy dân chủ đến cao độ mới động viên được tất cả các lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời, phải tập trung cao độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh việc đề cao dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu rõ vai trò của chuyên chính: Chế độ nào cũng có chuyên chính. Vấn đề là chuyên chính với ai? Dân chủ là của quý báu của nhân dân, chuyên chính là cái khóa, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại... Có dân chủ thì cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn dân chủ. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng mộtNhà nước pháp quyềncó hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định tính hợp pháp của Chính phủ lâm thời. Sau đó, Người tiến hành xây dựng Hiến pháp dân chủ, tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2-3-1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên và bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Đây là Chính phủ hợp hiến đầu tiên do nhân dân bầu ra, có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết mọi vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước. Cũng vào năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến việc xây dựng luật pháp, quản lý đất nước bằng luật pháp và làm cho luật pháp có hiệu lực trong thực tế. Theo Người, trong Nhà nước dân chủ nhân dân, dân chủ và pháp luật phải đi đôi với nhau, bảo đảm cho chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Một nội dung rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là tập trung xây dựng mộtnền pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền lực của nhân dân. Để xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được đào tạo chính quy, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ quản lý hành chính ở tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 197 thành lập Ban Pháp lý học tại Trường Đại học Việt Nam; năm 1950, ký Sắc lệnh số 76 ban hành “Quy chế công chức” để bảo đảm công bằng trong thi tuyển, bổ nhiệm vào ngạch bậc hành chính. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng nền móng cho pháp quyền Việt Nam.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng thể chế quản lý đất nước thông qua pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chú ý đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ giác ngộ và chấp hành pháp luật của nhân dân, nhấn mạnh sự nêu gương của đội ngũ thực thi pháp luật. Trong thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc (tháng 1 -1946), Người căn dặn: Các bạn là những người thi hành pháp luật, lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao tấm gương “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư!”.

Thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong việc củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân ở Việt Nam

Trong gần 35 năm đổi mới, tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng sáng tạo để củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề thực hành dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Thứ nhất, thể chế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, bảo đảm sự gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân từng bước được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện.

Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Theo đó, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan khác của Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã chế định hóa đầy đủ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời chế định thêm một số quyền mới như: Quyền sống (Điều 19); các quyền về nghiên cứu khoa học và công nghệ; sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ hoạt động đó (Điều 40); quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42); quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43); quyền không bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác (Khoản 2, Điều 17). Với tư cách là một bộ phận cấu thành nên bộ máy quyền lực nhà nước, Quốc hội, đại biểu Quốc hội trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân. Do đó, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước” (Khoản 1, Điều 79). Bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào công việc quản lý của Nhà nước không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong các luật.

Chính phủ với tư cách là cơ quan “thực hiện quyền hành pháp”, cơ quan hành chính cao nhất và là cơ quan chấp hành của Quốc hội đã chú trọng đề cao tính dân chủ và tính pháp quyền trong điều hành, hướng đến xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trong gần 35 năm đổi mới, Chính phủ tập trung đổi mới, cải cách thể chế, bộ máy, công chức và tài chính công theo hướng dân chủ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2020 đã được tiến hành nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh. Theo đó, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; đồng thời, Chính phủ từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ cơ chế quản lý bằng mệnh lệnh, cơ chế xin  - cho sang quản lý bằng pháp luật, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Thứ hai, sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị và quản lý nhà nước ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở triển khai thực hiệnCương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Các luật về tổ chức chính trị - xã hội, như Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... đã cụ thể hóa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp đối với công việc quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, góp phần quan trọng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015-NĐ-CP ngày 09/01/2015 về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp vv..đã cụ thể hóa thành các qui định của pháp luật về thực hiện dân chủ, đảm bảo toàn diện, chặt chẽ, cụ thể. Như vậy, thông qua các thể chế pháp luật và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia vào công việc của Nhà nước, đóng góp trí tuệ, nhân tài, vật lực để xây dựng Nhà nước vững mạnh, bảo đảm sự gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân.

Thứ ba, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự phát triển đồng bộ cả về năng lực và phẩm chất, góp phần quan trọng vào xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực và phẩm chất tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước trong thời kỳ đổi mới đã được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997, về“Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 9 khóa X ban hành Kết luận“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”.Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gần đây đã bổ sung, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong việc thực hành công vụ, đưa ra những quy định tăng cường kỷ luật đối với công chức, viên chức, xóa bỏ quan niệm “hạ cánh an toàn” của cán bộ, công chức về hưu mắc sai lầm, khuyết điểm trước đó, cán bộ, công chức tham nhũng bị buộc thôi việc; xóa bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức; công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức tại nơi làm việc...

Nguyễn Duy Thứ Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Người Chính trị viên gương mẫu

Trong những năm qua, Đảng bộ BCH Quân sự huyện luôn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng ủy nhiều năm liền đạt "Trong sạch vững mạnh", đơn vị đạt "Vững mạnh toàn diện". Thành tích đó là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Ngô Ngọc Bình.

Thời gian qua, Đồng chí Ngô Ngọc Bình đã cùng tập thể Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch hành động, coi nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách, lối sống cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, QNCN trong cơ quan Quân sự huyện. Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể trong học tập, công tác theo tư tưởng của Bác, góp phần vào việc phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Anh Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong thời kỳ mới.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Bình luôn quan tâm chỉ đạo, lồng ghép việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, các phong trào thi đua trong và ngoài Quân đội như: Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị. Tham mưu xây dựng 5 tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, thi đua xây dựng văn hóa công sở xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong cơ quan Quân sự huyện. Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thẳng thắn; không dao động trước mọi khó khăn, thử thách; ý thức tập thể cao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong mọi lúc, mọi nơi; đề cao trách nhiệm nêu gương trước tập thể, mạnh dạn đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên; tích cực thực hành tiết kiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống. Đề cao tinh thần cầu thị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, gương mẫu trong lời nói và việc làm. Luôn tích cực, chủ động, cầu thị, không tự ti giấu dốt, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là năng lực về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đảng, Công tác Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Hằng năm chủ động phối hợp rà soát, tham mưu cho Huyện ủy, UBND và phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và biên giới hải đảo; viếng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm nhân dịp lễ, tết sự kiện của đất nước, Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). Triển khai thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 49 đối với 15.045 đối tượng với số tiền đã chi trả 31.324.600.000đ; thực hiện Quyết định 62 đối với 3.600 đối tượng với số tiền đã chi trả gần 14 tỷ đồng.

Tổ chức triển khai và vận động quyên góp ủng hộ xây dựng 05 nhà tình nghĩa với số tiền 350 triệu đồng, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ với số tiền 72 triệu đồng, phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 500.000/tháng, tham gia hỗ trợ nguồn lực xây dựng Nông thôn mới đối với 05 xã với số tiền 105 triệu đồng, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bằng hành động gương mẫu đi đầu trong công việc, tác phong sinh hoạt và lối sống giản dị, lành mạnh, đồng chí Ngô Ngọc Bình đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2019).

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Ngân hàng Agribank Thiệu Hóa

Với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2020

Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Thiệu Hóa hiện có 36 cán bộ, viên chức, trong đó có 19 đảng viên. Trong thời gian qua, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa và Ngân hàng Agribank tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2020 “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Chi nhánh Agribank huyện đã triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, lập kế hoạch hành động, đồng thời chỉ đạo Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị, đưa vào chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2020. Tổ chức, hướng dẫn cho từng đảng viên, cán bộ, đoàn viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, là cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên dịp cuối năm, ngay từ đầu năm, đã có 100% cán bộ, đảng viên thực hiện ký cam kết.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá. Qua đánh giá, 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước khó khăn, thách thức, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm; không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hầu hết cán bộ đảng viên nêu cao ý thức trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có tác phong lối sống giản dị, được quần chúng tin tưởng, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên thể hiện tốt vai trò gương mẫu trong công tác và giữ gìn đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của nhân dân, khách hàng đối với cán bộ ngân hàng, góp phần cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao được tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ, các Quy định của Đảng và của ngành một cách nghiêm túc, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối tác phong làm việc, tận tụy với công việc, vì vậy hiệu quả công việc được nâng lên, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua đánh giá phân loại hàng năm không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong cơ quan và chi bộ, cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Các đồng chí Chi ủy có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao trong đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong những năm qua, đồng thời cũng là cơ sở phòng chống và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng nguồn vốn theo kế hoạch năm 2020 là 1.370 tỷ đồng, đã thực hiện đến tháng 11/2020 đạt 1.419 tỷ đồng, vượt 27,5% kế hoạch năm; tổng dư nợ cho vay 1.278 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 11/2020 đạt 1.292 tỷ đồng, vượt 12,7% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng tốt, nợ xấu rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,027%, thu nhập của nhân viên, người lao động trong cơ quan đảm bảo ổn định, đạt mức cao so với thu nhập bình quân tại huyện.

Từ kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, đã làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ và phục vụ khách hàng, các hiện tượng nhũng nhiễu, sách nhiễu được đẩy lùi, đã tạo được niềm tin, sự hài lòng của khách hàng đối với đơn vị ngày càng cao. Kết quả những năm qua, đơn vị luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; liên tục trong nhiều năm được Agribank Chi nhánh Thanh Hóa công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, năm 2019 được công nhận là “đơn vị xếp thứ nhì toàn tỉnh”; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh Agribank Thiệu Hóa được Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng Giấy khen; trong năm 2019, nhiều cá nhân có thành tích nổi bật được các cấp, ngành khen thưởng, tiêu biểu có các đồng chí: Mai Xuân Cường, Hà Duyên Quân, Phạm Thị Phi Nga, Nguyễn Quốc Huy, Lê Duy Tới

Ban Biên tập

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đình Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa

Đình Lam Vỹ hay còn gọi đền Lam Vỹ (vì đền thờ vị thần hoàng làng được lập từ thời Lý, còn ngôi đình 5 gian làm vào đời Lê ở phía trước đền, Nhân dân thường gọi là Đình, tức là tiền đường của ngôi đền). Lam Vỹ là tên gọi thời Lý, làng Lam Vỹ có tên gọi là A Vỹ, Trang Phù Sa, thuộc huyện Lương Giang, Phủ Thiệu Thiên, Đạo Thanh Hoa, đến thời Lê, Nguyễn và ngày nay A Vỹ Trang được đổi thành Lam Vỹ.

Đình Lam Vỹ xưa kia được xây dựng trên một thân đất cao ở phía trước làng, nơi thờ vị thần hoàng làng có tên gọi là Hoàng Tế, tên thật là Tá và tên họ là Cao. Theo thần phả và các tài liệu sưu tầm tại làng Lam Vỹ, thì thần Hoàng Tế (tức Cao Tá) mà quan Đại học sĩ Đông các viện Hàn lâm Nguyễn Bính chép vào năm 1577 là một nhân vật lịch sử có thật ở đời Lý, được sinh ra và lớn lên ở quê mẹ khu A Vỹ Trang phù sa (tức làng Lam Vỹ bấy giờ). Từ năm 16 tuổi, Cao Tá đã nổi tiếng khắp nơi về tướng mạo, tài cao, võ nghệ giỏi, đặc biệt là tài bơi, lặn, vượt sóng thì khó ai đọ nổi. Triều đình Nhà Lý biết tin đã mời ông về triều và trọng dụng.

Theo nội dung bản thần phả, có thể khẳng định vị thần hoàng đình Lam Vỹ là một nhân vật lịch sử - một danh tướng anh hùng, một bậc đại công thần thời Lý đã có nhiều công lao đức độ với làng nước. Tước hiệu trong văn tế của nhân vật lịch sử này là “Dương cảnh thần hoàng cao quang, minh đức, đoan túc, anh uy hoàng đế hoặc Hoàng đế diễn phúc Thượng thượng đẳng phúc thần Đại Vương. Đền thờ vị thần hoàng làng Lam Vỹ được xây dựng ngày sau khi ông mất (1018) và qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo ở các thời kỳ Lý - Trần - Lê - Nguyễn và đến nay chỉ còn lại 5 gian tiền đường mà Nhân dân vẫn gọi là đình Lam Vỹ.

Đình Lam Vỹ, không phải chỉ hàm chứa nội dung lịch sử văn hóa, mà còn là di tích cách mạng rất tiêu biểu. Rất nhiều sự kiện lịch sử của thời kỳ cách mạng giai đoạn 1930 - 1945, 1946 - 1954 rất quan trọng và đáng nhớ đã diễn ra tại ngôi đình Lam Vỹ này.

Giai đoạn 1930 - 1935: Đình Lam Vỹ đã trở thành địa điểm để những cán bộ cộng sản đầu tiên tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng. Các hội bạn, hội phe, hội giáp và tổ chức nông hội đỏ thường thông qua việc đến đình tế lễ để gặp gỡ và tuyên truyền vạch mặt bọn cường hào sâu mọt và kêu gọi tình tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt như: ốm đau, làm nhà, ma chay, cưới hỏi …

Giai đoạn 1936 - 1939: Nhiều cán bộ và hội tương tế ái hữu đã biến sự sinh hoạt tín ngưỡng tại đình Lam Vỹ để tổ chức hội họp và tuyên truyền cách mạng. Đặc biệt có một cuộc huy động 200 hội viên tương tế ái hữu và quần chúng đến đình Lam Vỹ để thống nhất đấu tranh và hành động ngay việc gặt 3 mẫu lúa và thu 3 mẫu ngô của tên phó tổng Lê Ngọc Chấn vì đã chiếm đoạt công tiền thổ của làng khi còn làm lý trưởng. Lúa và ngô thì xung vào công quỹ chung của cả làng, còn ruộng đất mà tên phó tổng chiếm đoạt thì chia cho dân. Cuộc đấu tranh kinh tế hợp pháp này thắng lợi đã có tác dụng làm cho quần chúng càng thêm tin tưởng, ủng hộ Đảng và cách mạng.

Giai đoạn 1940 - 1941: Đình Lam Vỹ là nơi luyện tập của lực lượng tự vệ phản đế, là nơi gặp gỡ liên lạc của nhiều cán bộ cách mạng trong và ngoài địa phương. Thời kỳ Việt Minh và tổng khởi nghĩa là thời kỳ diễn ra rất sôi động. Tổng phù chẩn là một trong những địa phương có phong trào cách mạng nhất tỉnh. Đình Lam Vỹ đã trở thành trung tâm của các cuộc mít tinh, hội họp, tuyên truyền cách mạng. Các đoàn thể cứu quốc như thanh niên, phụ nữ, phụ lão và lực lượng tự vệ đã biến đình Lam Vỹ trở thành nơi sinh hoạt và tổ chức đấu tranh. Các đồng chí cán bộ cách mạng chủ chốt của tỉnh, huyện, tổng như: đồng chí Lê Chủ, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xuân Phong, Ngô Thức, Ngô Ngọc Toản và các đồng chí cán bộ nữ xuất sắc … đã rất gắn bó cuộc đời hoạt động của mình ở đình Lam Vỹ nay. Nơi đây không những là nơi tập luyện quân sự thường xuyên của đại đội tự vệ cứu quốc, mà còn là nơi tập trung các lực lượng cách mạng kéo xuống phủ lị để giành chính quyền về tay cách mạng. Và cũng chính nơi đây, quần chúng và các lực lượng cách mạng đã tổ chức biểu dương lực lượng và liên hoan chào mừng thắng lợi của cách mạng.

Trong kháng chiến chống Pháp: Đình Lam Vỹ là nơi tập trung huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, nơi phát động các “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ dân quân tự túc”, “Lúa khao quân”, công trái quốc gia, công phiếu kháng chiến, thuế nông nghiệp, dân quân, tòng quân vv... Năm 1948, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ về tại đình Lam Vỹ để truyền đạt chủ trương của Chính phủ với UBHC kháng chiến liên khu IV và UBHC kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (khi đó đóng ở làng Lam Vỹ) để phát động việc xây dựng hậu phương và kháng chiến trường kỳ. Sau đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có cuộc nói chuyện với Nhân dân Lam Vỹ và Nhân dân các làng lân cận để kêu gọi mọi tầng lớp quần chúng đoàn kết một lòng ủng hộ kháng chiến. Năm 1950 - 1951, Trường quân chính liên khu IV và sư đoàn 304 đã làm thêm một hội trường tại sân đình Lam Vỹ để mở các lớp huấn luyện quân sự, chính trị.

Trong 9 năm kháng chiến, đình Lam Vỹ thực sự đã trở thành một trung tâm sinh hoạt chính trị, nơi hội họp mít tinh, nơi phát động nhiều phong trào ủng hộ kháng chiến, không phải chỉ là nơi trung tâm sinh hoạt của làng, mà còn là trụ sở và địa điểm hoạt động kháng chiến của tỉnh, của khu. Vì vậy đình Lam Vỹ đã trở thành ký ức và kỷ niệm sinh động trong sự nghiệp cách mạng và kháng chiến của biết bao thế hệ cán bộ và lực lượng vũ trang Công-Nông-Binh, đồng thời chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đầy ý nghĩa.

Có thỏ nói: Di tích đình Lam Vỹ là một minh chứng hùng hồn cho vùng đất Lam Vỹ, là một vùng đất cổ có bề dày lịch sử. Từ thời Lý Nhân dân cũng đã dốc lòng, dốc sức xây dựng và phát triển làng xóm và tham gia cùng đất nước trong sự nghiệp chống xâm lược giành và giữ quyền độc lập tự chủ cho dân tộc.

Di tích lịch sử đình Lam Vỹ là nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần và tín ngưỡng thờ người có công với làng với nước đã trở thành niềm tự hào to lớn của Nhân dân địa phương. Không phải chỉ là của riêng làng Lam Vỹ, bởi đây còn là nơi ghi nhận những chiến công, những sự kiện lịch sử cách mạng của tỉnh, huyện, xã và những trang sử hào hùng giờ đây đọng lại tại ngôi đình như một chứng nhận, một tượng đài mãi mãi ngàn năm bất tử. Những nội dung và sự kiện lịch sử, và tất cả những kiến trúc còn lại hôm nay của đình Lam Vỹ thực sự có giá trị và ý nghĩa trên nhiều phương diện (Lịch sử - văn hóa – kiến trúc nghệ thuật - cách mạng, kháng chiến) rất đáng được ghi nhận, gìn giữ và phát huy giá trị.

Trần Ngọc Tùng

NGHỀ CỦA LÍNH

(Mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2020)

Có một nghề mang khát vọng ước ao

Giản đơn thôi nhưng tự hào trong đó

Nghề của anh chẳng sờn chi mưa gió

Dân cùng quân luôn gắn bó một lòng

Có một nghề quân phục chỉ màu xanh

Chung câu quân hành gọi nhau đồng chí

Nghề anh đó mặc gió mưa không nghỉ

Vất vả gian nan nguy hiểm chẳng màng

Có một nghề gắn vận nước giang san

Thời chiến thời bình hiên ngang còn đó

Công việc hiểm nguy khi cần là có

Các Anh về nhân dân vững niềm tin

Có một nghề cả sự nghiệp quên mình

Dẫu có phải hy sinh trong trận mạc

Khi xung phong chẳng bao giờ thấy khác

Là niềm tin giành chiến thắng anh hùng

Nghề các anh chữ hiếu với chữ trung

Đã nâng tầm cùng với dân cả nước

Người Lính tiên phong xứng tầm mơ ước

QUÂN ĐỘI ta bảo vệ nước non nhà

Người lính các anh như một bài ca

Tiếng ngân lên nghe thiết tha dao động

Thơ em viết tặng anh ngày truyền thống

Giữ vững non sông như một bức thành đồng .!

Tiến Nhàn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT