Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
3487
Tháng này:
43579
Tất cả:
2884365

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2.2018

Đăng lúc: 05/03/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 09/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 12 - NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020. Bản tin nội bộ trích giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết như sau:

- Mục tiêu chung:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong công tác quản lý VSATTP; phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về VSATTP. Phấn đấu đến năm 2020 các thực phẩm được sử dụng hàng ngày như: Gạo, rau, củ, quả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản; thực phẩm chế biến ăn ngay…được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu: sản xuất, bảo quản, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo VSATTP.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đến tháng 6 năm 2018 hoàn thành:

Thực hiện nghiêm túc các quy hoạch, cơ chế, chính sách, các quy định công nhận mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; mô hình bếp ăn tập thể đạt tiêu chí VSATTP; mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí VSATTP; các văn bản quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn huyện; + Kiện toàn Ban Chỉ đạo VSATTP huyện và các xã, thị trấn và Ban Nông nghiệp xã, thị trấn; + Đầu tư trang thiết bị, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về VSATTP cho cán bộ quản lý các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo VSATTP cấp huyện và các xã, thị trấn; + Phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình đảm bảo VSATTP của các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn để triển khai và thực hiện; + Thành lập đường dây nóng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện và Ban Chỉ đạo VSATTP các xã, thị trấn; công khai để tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm VSATTP.

+ Đến hết năm 2018 hoàn thành:

100% sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về VSATTP; + 90% trở lên sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài huyện vào trong huyện được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các quy định về VSATTP; + 30% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện được cung cấp thông tin qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; + 70% trở lên các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP, xây dựng mới 01 cơ sở giết mổ tập trung, 70 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng các quy định về điều kiện VSATTP; + 100% bếp ăn tập thể các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP; + Phấn đấu có 19 xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, 03 chợ đạt tiêu chuẩn chợ đảm bảo VSATTP, 05 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 05 bếp ăn tập thể các trường mầm non được công nhân bảo đảm VSATTP;

50% trở lên các xã, thị trấn trong huyện đạt tiêu chí VSATTP; trong đó 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tiêu chí VSATTP. Đối với các xã, thị trấn chưa đạt tiêu chí VSATTP thì phải đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản: Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập và hoạt động có hiệu quả; tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền “An toàn thực phẩm”, “ Nói không với thực phẩm bẩn”. Làm tốt công tác tuyền truyền nêu gương các mô hình, người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo VSATTP, chú trọng tuyên truyền về tác hại, thiệt hại của việc không đảm bảo VSATTP; phê phán các tập thể, cá nhân kinh doanh, chế biến không đảm bảo VSATTP.

UBND huyện Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước từ cấp huyện đến các xã, thị trấn; trong đó ưu tiên tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, tập huấn kiến thức VSATTP; quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất thực phẩm an toàn.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện, Ban Chỉ đạo VSATTP các xã, thị trấn để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ sở nuôi trồng, thu hoạch, sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, lưu thông và tiêu dùng VSATTP trong toàn huyện.

Tăng cường công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và người dân trong việc chấp hành pháp luật về VSATTP.

Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm

UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng làm tốt công tác lập kế hoạch xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hàng năm giai đoạn 2018- 2020; ưu tiên xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo hướng sản xuất hữu cơ, không dùng hóa chất độc hại; xây dựng mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể hàng năm giai đoạn 2016 - 2020.

Tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất đúng thời gian, liều lượng, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Đặc biệt các xã đã có vùng rau an toàn phải chỉ đạo nghiêm ngặt, xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn có uy tín trên thị trường, dán tem truy xuất nguồn gốc.

Đảng ủy các xã, thị trấn cần khảo sát nắm rõ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm yêu cầu các điểm giết mổ, các cơ sở chế biến ký cam kết thực hiện nghiêm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt VSATTP, nghiêm cấm việc sử dụng các chất phụ gia không an toàn trong sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm. Nếu cơ sở chế biến, các điểm giết mổ vi phạm VSATTP phải sớm được phát hiện và xử phạt nghiêm minh.

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, các ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các trường học, các công ty, cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng các tiêu chí quy định bếp ăn tập thể, đảm bảo VSATTP.

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, của tỉnh. UBND huyện xây dựng cơ chế chính sách về đảm bảo VSATTP trình Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn huyện.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý và nâng cao năng lực phân tích, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP.

Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị làm việc, thiết bị kiểm tra, kiểm tra nhanh tại hiện trường cho cơ quan quản lý VSATTP cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức VSATTP, tập huấn cho các xét nghiệm viên tại Trung tâm y tế huyện, tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ các phòng chuyên môn, công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP cho các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn; làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VS ATTP.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý VSATTP từ cấp huyện đến các xã, thị trấn

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP cấp huyện và các xã, thị trấn bố trí Đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban, lãnh đạo các ngành, đơn vị; mời đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Thường xuyên củng cố Văn phòng điều phối VSATTP cấp huyện. Kiện toàn Ban Nông nghiệp xã, thị trấn và tăng cường công tác quản lý VSATTP trên địa bàn. Ban Nông nghiệp xã, thị trấn là đầu mối tham mưu cho UBND xã, thị trấn và Ban Chỉ đạo VSATTP về quản lý nông, thủy sản và VSATTP trên địa bàn.

+ Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VS ATTP

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát hậukiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông, lâm, sản, thủy sản không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy


Định hướng xây dựng Nông thôn mới năm 2018

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp các cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt có hiệu quả của chính quyền; sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ nhân dân trong huyện và được sự quan tâm của tỉnh. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn toàn huyện đã huy động và đầu tư vào xây dựng nông thôn mới (NTM) được 612,199 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đáng kể, toàn huyện đã xây dựng được một số công trình như: Chỉnh trang nâng cấp 03 trụ sở xã, bê tông hóa được 21,5 km đường giao thông các loại, bê tông hóa kênh mương nội đồng được 13,4km, xây dựng mới 10 trạm biến áp, 1,93 km đường dây cao thế và 23,1 km đường dây hạ thế; xây mới, nâng câp sửa chữa 103 phòng học, xây dựng mới 11 công trình nhà văn hóa – khu thể thao xã, chỉnh trang xây mới 25 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang và xây mới được 897 ngôi nhà; nâng cấp, xây mới 04 chợ nông thôn, xây mới được 3 nghĩa trang theo quy hoạch,…Năm 2017, huyện có thêm 02 xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 12/27 xã (đạt 44,4%), số tiêu chí bình quân chung toàn huyện năm 2017 đạt 16,7 tiêu chí/xã (tăng 0,95 tiêu chí/xã so với năm 2016).

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Về mục tiêu năm 2018: Phấn đấu hết năm 2018 có 06 xã: Thiệu Chính, Thiệu Minh, Thiệu Vận, Thiệu Tân, Thiệu Duy, Thiệu Thành đạt xã NTM; Các xã chưa đăng ký đạt chuẩn NTM còn lại mỗi xã tăng 01 tiêu chí.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng, nội dung, phương pháp xây dựng nông thôn mới với mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng, an ninh, chính trị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn.

Thứ hai, rà soát cơ chế chính sách của TW, Tỉnh để vận dụng, lồng ghép phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể: Các phòng, ngành chức năng rà soát cơ chế hiện có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tham mưu đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cân đối nguồn lực từ ngân sách huyện và các nguồn khác, trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành cơ chế hỗ trợ đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới: Rà soát quy hoạch, đề án để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tích cực chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các xã tập trung rà soát thực trạng nông thôn gắn với các tiêu chí, các xã đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phải hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng các tiêu chí. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM phải có giải pháp để giữ vững các tiêu chí và xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thứ tư, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình làm thức đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trong nhân dân. Đồng thời nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng NTM, đồng thời khắc phục tư tưởng chần chừ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước hoặc nóng vội, chạy theo thành tích.

Các phòng, ban, cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu, quản lý các lĩnh vực liên quan đến tiêu chí, đôn đốc, xác định nội dung công việc, thời gian hoàn thành, các vấn đề xã đề xuất phải được các phòng, cơ quan giải quyết nhanh nhất. Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký về đích năm 2018 hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM đến hết tháng 9/2018 phải trình hồ sơ về BCĐ huyện để thẩm định. Đối với các xã còn lại cuối tháng 11/2018 thẩm định công nhận tiêu chí hoàn thành.

Quan tâm đến phát triển sản xuất, đào tạo nghề nâng cao thu nhập cho người dân, chú trong và đưa các mô hình về huyện để từ đó nhân ra diện rộng.

Quan tâm công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, đặc biệt cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp xã và tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảm bảo từ 15% trở lên.

Hoàng Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện


Hướng dẫn gieo cấy, chăm sóc lúa Chiêm Xuân 2018

Vụ xuân năm 2018, ngay từ đầu vụ cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương đã dự báo là vụ xuân rét. Thực tế, từ đầu vụ đông đến nay đã có 2, 3 đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ trung bình tháng 12 và tháng 1 thấp hơn trung bình nhiều năm và năm 2017. Đặc biệt đầu tháng 2 bước vào vụ cấy đă xảy ra đợt rétt đậm, rét hại kéo dài gần 10 ngày, làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Thực tế sản xuất ở một số địa phương, nông dân gieo mạ và cấy trước khung lịch, Sau đợt rét kéo dài, nhiều diện tích lúa đã cấy và mạ bị ảnh hưởng nặng. Để chủ động gieo cấy hết diện tích, kịp thời vụ và giành vụ xuân thắng lợi trong mọi điều kiện thời tiết, Trạm khuyến nông huyện Thiệu Hóa khuyến cáo bà con nông dân cần tập trung thực hiện một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa xuân như sau:

1. Đối với diện tích mạ

- Hiện nay hầu hết diện tích mạ còn lai đều đến tuổi cấy. Tuy nhiên sau rét nhiều ruộng mạ bị táp khô ngọn lá, một số ruộng mạ chuyển mầu vàng, mặc dù bà con nông dân đều che phủ nilon khi rét. Để nhanh tróng đưa mạ ra ruộng cấy và khi cấy mạ ít bị hao, thiếu. Trước khi đưa ra cấy bà con cần luyện mạ lần 2 bằng cách mở dần nilon 2 đầu, đến mở hết nilon trong 2, 3 ngày, đồng thời kết hợp phun phân bón qua lá, dưỡng mạ bằng các chế phẩm sinh học như KH,NH, Antonic…sau 1, 2 ngày mới đưa mạ ra ruộng cấy.

- Gieo mạ bổ sung. Khi phải gieo mạ bổ sung bà con nên áp dụng phương pháp gieo mạ trên nền đất cứng, gieo mạ khay cấy tay. hoặc những ruộng cấy chủ động tưới, tiêu nên thực hiện biện pháp gieo sạ là tốt nhất.

2. Đối với ruộng lúa.

Với diện tích lúa cấy gặp rét, lúa đã bén rễ hồi xanh hoặc mới cấy xong, rét kéo dài đã làm cho nhiều ruộng lúa chết hoàn toàn hoặc chết một phần. Nay thời tiết ấm dần lên tùy theo diện tích lúa mất, cần chắm dặm, cấy dồn ruộng hoặc cấy lại hoàn toàn để ruộng lúa đảm bảo mật độ.

3. Phân bón.

Biện pháp tốt nhất là bón phân tổng hợp NPK đã được cân đối dinh dưỡng phù hợp cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Các giống lúa thuần và lúa lai bón lượng phân khác nhau, không bón phân khi nhiệt độ thấp dưới 18 0C.

Với các giống lúa thuần: Bón thúc lần 1 sau cấy 15 - 20 ngày (bón thúc đẻ nhánh), dùng loại phân NPK chuyên dùng bón thúc cho lúa đẻ nhánh, lựa chọn các loại phân có uy tín chất lượng như phân NPK Đầu Trâu; NPK Việt Nhật; Phân NPK Thần Nông; Tiến Nông. Bón theo hướng dẫn trên bao bì phân. Bón lần 2 khi lúa tròn mình, đứng cái làm đòng (bón đón đòng) bón 3-4 kg kali cho một 1 sào 500m2.

Với các giống lúa lai: Bón thúc lần 1 sau cấy 10-15 ngày (bón thúc đẻ nhánh), sử dụng phân bón như lúa thuần, nhưng lượng phân cần tăng từ 20- 25%.

4. Nước tưới:

- Ruộng lúa từ sau khi cấy đến lúa bắt đầu đẻ nhánh. Luôn giữ nước trong ruộng, mực nước từ 2- 3cm là đủ, giúp cho cây lúa phát triển thuận lợi, đẻ nhánh sớm, đẻ tập trung. Khi lúa đẻ đủ số lượng nhánh cơ bản thì rút cạn nước, phơi khô mặt ruộng từ 5 - 7 ngày, sau đó đưa nước vào lại.

- Ruộng lúa từ giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Nếu ruộng chủ động tưới tiêu nên kết hợp tưới nước với phơi ruộng để cho lúa cứng cây, màu lá xanh tươi, rễ lúa ăn sâu, chống lúa đổ sau này.

- Ruộng lúa từ khi có đòng non thu hoạch. Phải giữ nước trong ruộng nên giữ nước sâu từ 3 - 5cm. Vì đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với nước, thiếu nước đòng phát triển kém, bông nhỏ, ít hạt,…, lúa trỗ không thoát bông (nghẹn đòng), trỗ bông không đều, hạt lép. Khi lúa đỏ đuôi đến thu hoạch, rễ lúa phát triển kém nếu để nhiều nước trong ruộng cây lúa sẽ suy yếu, rất rễ đổ ngã vì vậy chỉ cần giữ đủ ẩm để lúa nuôi hạt và chống đổ. Khi lúa chín nửa bông cần tháo cạn nước cho lúa chín đều.

5. Phòng trừ sâu bệnh:

Phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại khi đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của Trạm bảo vệ thực vật huyện.

Chú ý:

- Bọ trĩ: Thường xuất hiện và gây hại mạnh khi lúa ở giai đoạn bén rễ - hồi xanh. Bọ trĩ tập trung từ trung tuần tháng 2 đến đầu tháng 3, khi thời tiết ấm, khô hanh sen lẫn.

- Sâu cuốn lá nhỏ thường nở rộ và gây hại nặng trên diện rộng vào giai đoạn lúa đẻ nhánh cho đến làm đòng - trỗ. Nên áp dụng các biện pháp tổng hợp ngay từ đầu vụ như phát quang bờ ruộng,, bón phân cân đối tránh để thừa đạm, tưới tiêu hợp lý và phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao.

- Rầy nâu và rầy lưng trắng: Thường tích luỹ và gây hại mạnh từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Những ruộng cấy dày, bón nhiều đạm và bón phân lai rai, bón phân muộn, các giống nhiễm (nếp ngoi, X23, HT1, nếp, TBR 225,…).

- Bệnh đạo ôn: Xuất hiện và gây hại lúa giai đoạn con gái đến trỗ bông vào chắc (từ giữa tháng 3 đến trung tuần tháng 5).Những đợt thời tiết âm u, ít nắng kèm theo mưa phùn cần hết sức chú ý bệnh đạo ôn gây hại trên lá lúa. khi lúa trỗ bông bệnh hại trên cổ bông, trên gié lúa, trên hạt lúa. Bệnh thường xuất hiện gây hại ở những ruộng lúa bón nhiều đạm, lúa xanh tốt, các giống lúa thuần (lúa nếp, Q5; TBR 225,…) dễ nhiễm bệnh hơn các giống lúa lai.

- Bệnh khô vằn: Thường xuất hiện và gây hại lúa giai đoạn làm đòng - chín sữa; hại mạnh những ruộng cấy dày, bón nhiều đạm và bón muộn.

Nguyễn Lệnh Thái – Trưởng Trạm Khuyến Nông huyện

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập ĐCSVN tại Khu di tích Lịch sử cách mạng Nhà thờ Họ Vương

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), ngày 02/02/2018, các đồng chí lãnh đạo huyện, gồm: đồng chí Trịnh Văn Suý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các ban, phòng đoàn thể cấp huyện, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Tiến về tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, thôn Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở huyện Thiệu Hóa – Tiền thân của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

Trong suốt 88 năm qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế huyện Thiệu Hóa chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Các làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển. Một số ngành, nghề mới du nhập thu hút hàng nghìn lao động. Đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 12 xã được công nhận là xã nông thôn mới, bình quân đạt 16,75 tiêu chí/ 1 xã.

Sau lễ dâng hương, đồng chí Trịnh Văn Suý – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Tiến, đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian gian tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vận hội, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra. Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo để các gia đình chính sách và nhân dân đón tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ và hạnh phúc.

Phùng Thanh Tuyên


Bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa

Chiều ngày 09/01/2018, Hội Đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi ông Hoàng Viết Chọn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 thuyên chuyển công tác về Sở Khoa học – Công nghệ, từ tháng 7 năm 2017, huyện Thiệu Hóa khuyết chức danh Chủ tịch UBND huyện. Để sớm ổn định công tác tổ chức, đáp ứng yêu cầu điều hành công việc của UBND huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của huyện Thiệu Hóa về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thống nhất cho Ông Trịnh Văn Súy thôi chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 và tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trịnh Văn Súy, với số phiếu 33/33 đại biểu nhất trí, đạt 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, Ông Trịnh Văn Suý hứa sẽ đem tâm huyết, năng lực, trí tuệ, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các lĩnh vực đang còn tồn tại, hạn chế, cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện để xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển.

Trần Thanh Mai


Đẩy mạnh sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018

Vụ sản xuất Chiêm xuân 2018, huyện Thiệu Hóa đưa vào sản xuất hơn 9.400 ha cây trồng các loại. Theo kế hoạch, tổng diện tích lúa xuân toàn huyện là 8.373 ha với 70% diện tích lúa lai. Trong đó, liên kết sản xuất lúa với các doanh nghiệp là 500 ha, cánh đồng liền vùng, cùng trà, một loại giống là 800 ha.

Toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đã được áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, 30% diện tích áp dụng gieo sạ thẳng và cấy mạ khay.

Trong thời gian trước Tết, do rét đậm rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ xuống đồng của nhân dân. Sau Tết, nắng ấm trở lại, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã tranh thủ ra đồng tiếp tục chăm sóc, chắm dặm cho diện tích lúa xuân đã cấy trước tết và đẩy mạnh gieo trồng diện tích còn lại.

Tính đến ngày 21/02/2018, toàn huyện Thiệu Hóa đã gieo cấy được 8.363 ha, bằng 99,7% diện tích của huyện. Hiện nay, chỉ còn 2 đơn vị đang cấy là xã Thiệu Ngọc 7 ha và Công ty Vân Sơn còn 10 ha do nằm ở vùng thấp trũng nên chưa gieo cấy được. Dự kiến toàn huyện hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ.

Hoàng Thị Phúc – Phòng NN&PTNT


Tình hình trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018

Dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị, địa phương, con em xa quê và nhân dân nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước về vui Xuân, đón Tết. Hàng hóa cung ứng cho nhân dân khá phong phú về chủng loại, chất lượng đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp tổ chức tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn: Quà của Chủ tịch nước cho 5.935 đối tượng với số tiền 1.218,6 triệu đồng; Quà của tỉnh cho 5.935 đối tượng với số tiền 890,25 triệu đồng; Quà của huyện cho 145 đối tượng người có công với số tiền 101 triệu đồng; hỗ trợ gạo ăn Tết cho 2.791 khẩu với 43.020 kg. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tặng 4.471 suất quà, kinh phí là 2.221 triệu đồng. Quà chúc thọ, mừng thọ các cụ 70,75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi cho 3.322 cụ, kinh phí 675 triệu đồng.

Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/2018); tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và những thành quả to lớn nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968; tuyên truyền phong tục tập quán tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu. Toàn huyện đã treo được 890 băng zôn, khẩu hiệu qua đường; dựng 90 cụm tin; treo 409 pano; viết 246 khẩu hiệu tường. Trung tâm Văn hóa thông tin TDTT dựng 5 cụm pano cỡ lớn, treo 20 khẩu hiệu, băng rôn; cắm 100 lá cờ hồng kỳ; sửa chữa hệ thống cổng thông tin điện tử, đèn led tại trung tâm huyện; tổ chức 01 ngày xe lưu động tuyên truyền về cấm đốt pháo; VS ATTP; an toàn giao thông; chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và đón Tết Mậu Tuất 2018 được tổ chức tốt, đã có 14 xã, thị trấn tổ chức giải bóng đá; 19 xã, thị trấn tổ chức giải bóng chuyền da; 10 xã, thị trấn tổ chức giải bóng chuyền hơi; 11 xã tổ chức giải cầu lông; 5 xã tổ chức giải bóng bàn; 8 xã, thị trấn tổ chức lễ hội truyền thống; 13 điểm di tích tổ chức hoạt động tín ngưỡng; 100% nhà văn hóa các thôn, làng tổ chức văn nghệ đêm giao thừa; 100% các hộ dân treo cờ Tổ quốc. Tổ chức khai mạc giải bóng đá tranh cúp Mùa Xuân, bóng chuyền hơi năm 2018.

Các lực lượng vũ trang triển khai tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn trọng điểm; đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; phòng ngừa phát hiện xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết. Do đó, nhìn chung tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện trước trong và sau Tết đảm bảo, không xảy ra đột xuất bất ngờ, nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn.

Công tác Quốc phòng tập trung vào kiểm tra, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đúng kế hoạch đề ra, đã phát lệnh số thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2018.

Nguyễn Quang Thọ - HUV, CVP Huyện ủy


Dâng hương các anh hùng liệt sỹ và tặng quà các gia đình chính sách

Trong không khí chuẩn bị đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng ngày 10tháng 2 năm 2018, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện và chia làm 13 đoàn đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhân dịp này, các đồng lãnh đạo huyện đã trao 135 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ cho các gia đình có công với cách mạng, mẹ việt nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đồng thời tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc tết, động viên cán bộ nhân dân các xã, thị trấn, các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt cho nhân dân đón tết lành mạnh vui tươi, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi để chào đón năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Phùng Thanh Tuyên


Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX, 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chứchội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm; tiến độ thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về ghép thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về“tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đến hết năm 2017,toàn huyện đã có 38 thôn ở 6 xã là: Thiệu Hợp, Thiệu Vận, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung và Thiệu Đô tổ chức thực hiện chuyển đổi 1.243 ha với 6973 hộ, sau chuyển đổi còn 4.294 thửa. Năm 2018, huyện chỉ đạo tất cả các xã tiến hành việc vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn huyện. Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo VSATTP, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thực phẩm được nâng cao. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp được thành lập và kiện toàn. Có 3 xã thành lập được Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, thị trấn Vạn Hà đã thành lập được 12 tổ giám sát cộng đồng, 1 tổ giám sát Chợ an toàn thực phẩm. Huyện đã xây dựng được các mô hình sản xuất an toàn, mô hình chợ an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm, mở được 5 cửa hàng kinh doanh rau an toàn và xây dựng mô hình thị trấn Vạn Hà an toàn thực phẩm.Trong năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 87 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, xử phạt 32 lượt cơ sở vi phạm với số tiền gần 76 triệu đồng. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã kiểm tra 488 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ghép thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện có 222 thôn, tiểu khu, trong đó có 80 thôn, tiểu khu phải trong diện sáp nhập. Có 5 xã không thực hiện sáp nhập, riêng xã Thiệu Giao đã hoàn thành sáp nhập thôn năm 2017. Các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai đề án và tuyên tuyền chủ trương sáp nhập thôn, tiểu khu đến nhân dân. Tiến hành lấy ý kiến nhân dân ở các thôn phải sáp nhập, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương sáp nhập thôn, tiểu khu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp. Do đó, hầu hết người dân ở các thôn thực hiện sáp nhập đều đồng thuận cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đề nghị: Các xã, thị trấn cần tích cực tuyên truyền đến người dân về mục đích, lợi ích sau khi thực hiện chuyển đổi ruộng đất; thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công bằng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác dồn ghép thôn, tiểu khu phải được thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và bộ phận chức năng để cùng tháo gỡ. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm các ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trần Thanh Mai


Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018

Sáng ngày 05/02/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đào - TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, tiểu học và THCS, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện.

Học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện sắp xếp quy mô trường, lớp, học sinh, điều chuyển nhân lực các cấp học được thực hiện tốt. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%; phổ cập trung học cơ sở đạt 96.0%. Phong trào thi giáo viên dạy giỏi, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp THCS được tổ chức sâu rộng, được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện, số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia tăng 03 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 62/84 trường, đạt 73,8%. Công tác xã hội hóa giáo dục đã huy động được mọi lực lượng trong cộng đồng tham gia phát triển giáo dục. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và công tác xã hội học tập cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, Lê Xuân Đào - TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phùng Văn Đệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao quà chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Lê Kim Vinh – Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Đô được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những thành tích của ngànhGiáo dục và Đào tạo huyệnđạt được tronghọc kỳ I và chỉ đạo ngànhGiáo dục và Đào tạocần tập trung thực hiện: Cấp mầm non cần quan tâm hơn trong việc duy trì bếp ăn an toàn thực phẩm, cấp tiểu học tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời phải kịp thời điều chỉnh các hình thức hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường theo quy định hiện hành; cấp THCS và GĐN-GDTX, tiếp tục tham mưu điểu chuyển nhân lực có trình độ chuyên môn liên quan đến tin học về dạy học môn tin học; cập nhật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên; toàn ngành tiếp tục tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia và rà soát, bổ sung các tiêu chí để công nhận lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia theo quy định; nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng thi học sinh giỏi năm học 2017-2018.

Nguyễn Thành Hưng


Xã Thiệu Duy tổ chức Lễ cắt băng khánh thành sân vận động và Khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018

Sáng ngày 07/02/2018, xã Thiệu Duy đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành sân vận động và khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018. Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, Phòng VH - TT, Trung tâm VHTT-TDTT; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể xã; lãnh đạo các xã trong cụm cùng đông đảo nhân dân và các vận động viên.

Công trình trung tâm văn hóa xã có diện tích 6000m2 bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6/2017, đây là công trình văn hóa mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân trong xã đang rất mong đợi. Sau 7 tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Sân vận động hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu tham gia tập luyện VHVN -TDTT của người dân trên địa bàn xã cũng như công tác tổ chức các hoạt động khác.

Sau lễ cắt băng khánh thành, xã Thiệu Duy đã tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018, theo Ban Tổ chức Giải Bóng đá Mùa xuân 2018 xã Thiệu Duy sẽ diễn ra từ ngày 07/02 đến ngày 14/02/2018. Giải có 10 đội tham gia được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng vào thi đấu vòng bán kết. Thông qua giải bóng đá không chỉ để phát triển tài năng chơi bóng đá của các em học sinh, thanh thiếu niên, mà còn giúp tạo ra môi trường vui chơi lành mạnh. Đồng thời giúp cho phong trào bóng đá xã ngày càng phát triển.

Phùng Thanh Tuyên


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Nguyễn Thành Hưng (st)

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm, ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018); Ban biên tập đăng Bức thư của Bác gửi cán bộ ngành Y ở Báo nhân dân số ra ngày 27/02/1955. Tuy ngắn gọn nhưng bức thư đã thể hiện ba nội dung chính đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Nội dung Bức thư như sau:

Gửi Hội nghị Cán bộ Y tế !

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác - sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực, và làm việc cho tiến bộ. Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô các chú thảo luận:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong các cô các chú cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ.

Chào thân ái và thành công.

Tháng 2 – 1955

HỒ CHÍ MINH


Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn - gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 05/10/1966 - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã cố gắng học tập rèn luyện không ngừng để trở thành người thầy thuốc vừa hồng, vừa chuyên.

Sau khi tốt nghiệp Đại học y Thái Nguyên, năm 2007 anh về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Năm 2014, anh chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thiệu Hóa. Trong quá trình công tác bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là Thạc sỹ - Bác sỹ chuyên ngành Ngoại khoa, bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn luôn tâm niệm lời dạy của Bác lương y phải như từ mẫu và yêu nghề mới thành công được. Là cán bộ có nhiều năm công tác tham gia phẫu thuật luôn chia sẻ, đồng cảm với cán bộ; gần gũi động viên và khơi dậy niềm say mê nghề nghiệp để mỗi cán bộ trẻ nắm bắt kiến thức khoa học chủ động trong công việc. Làm được thế, bản thân bác sỹ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi tại các bệnh viện lớn, bạn bè đồng nghiệp, trao đổi chuyên môn và thậm chí học ngay từ chính bằng hình ảnh lưu lại.

Những việc làm tỷ mỷ, cặn kẽ, thân thiện của bác sỹ làm cho mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân trở nên gắn bó hơn, từ đó bệnh nhân tin tưởng, dễ dàng chia sẻ với thầy thuốc về những bệnh tình của mình. Bài học được bác sỹ rút ra trong quá trình công tác, đó là phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người, biết vận động cấp dưới, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để mình hoàn thành công việc được giao.

Là người tận tụy với công việc, bác sỹ luôn đưa ra những giải pháp cho công tác chỉ đạo tuyến. Chú trọng cải tiến về lề lối làm việc, nhiều kỹ thuật mới đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Bác sỹ Tuấn cùng các y, bác sỹ thực hiện phẩu thuật nhi khoa (đối với trẻ em dưới 6 tuổi mắc các bệnh thoát vị bẹn, nang nước thừng tinh, viêm ruột thừa); phẩu thuật nội soi cắt túi mật đơn thuần; mổ mở sỏi ống mật chủ dẫn lưu kênh; phẫu thuật cắt dạ dày; phẩu thuật cắt đoạn ruột làm hậu môn nhân tạo….

Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa hằng ngày có số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh rất đông, áp lực công việc lớn nên đôi lúc còn có cán bộ y tế ứng xử chưa tốt đối với người bệnh. Bác sỹ Tuấn đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như y đức của cán bộ y tế tại Bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Lê Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa nhận xét: Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn xung kích đi đầu trong phong trào vận động cán bộ, viên chức thực hiện tốt quy định của bệnh viện, chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh đã có những giải pháp lãnh chỉ đạo cán bộ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân nên nhiều năm liền anh đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tặng giấy khen. Năm 2017, anh được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đỗ Thị Lan


THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, Huyện uỷ Thiệu Hóa đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, Huyện uỷ ban hành nghị quyết, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết chuyên đề của tỉnh, của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát chương trình hành động của Huyện uỷ để triển khai thực hiện trên các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện kết nạp được 491 đảng viên đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Năm 2017, huyện có 56/56 tổ chức cơ cở đảng được đánh giá chất lượng, có 33/56 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, bằng 58,9%; có 18/56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 32,2%; có 05/56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 8,9%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đạt được kết quả trên là do Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ bí thư, thôn trưởng; duy trì tốt các lớp trung cấp lý luận chính trị; quan tâm cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp trung, cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (Ban Thường vụ Huyện ủy đang quản lý 264 cán bộ, trong đó 95% có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên). Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới tôi cho đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần phải tổ chức thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung chỉ đạo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng tổ chức cơ cở đảng trong sạch, vững mạnh, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo hướng mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe.

Ba là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát để phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở.

Bốn là, Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cơ hội, cá nhân, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

La Thị Sinh - Phó trưởng BTC Huyện ủy

Thiệu Hợp tích cực vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Ngành nông nghiệp gần đây đang đứng trước những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để phát triển nông nghiệp bền vững, điều tiên quyết là phải tổ chức lại sản xuất, trong đó tích tụ ruộng đất trở thành một giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với đảm bảo việc làm và thu nhập của nông dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội ở nông thôn. Thời gian qua, việc tích tụ ruộng đất đã xuất hiện tại nhiều nơi, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra giá trị thu nhập cao trên một đơn vị diện tích, giúp người nông dân yên tâm làm giàu bằng chính nghề nông. Chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là tiền đề quan trọng để tiến hành việc tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững. Xã Thiệu Hợp là một trong những địa phương đi đầu trong huyện về công tác này. Sau 2 lần chuyển đổi ruộng đất (năm 1999, năm 2007) với tổng số hộ tham gia chuyển đổi là 1525 hộ, tổng số thửa trên địa bàn toàn xã giảm từ 12.300 thửa xuống còn 1.896 thửa, giảm 84,5%, bình quân 1,25 thửa/hộ, số hộ 01 thửa chiếm 76,8%, số hộ 02 thửa là 23,2%.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến hết tháng 11 năm 2017, xã Thiệu Hợp đã có 7/9 thôn hoàn thành chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Kết quả đạt được như sau: Tổng số hộ tham gia chuyển đổi: Đất 2 lúa + đất mạ: 1235 hộ, đất bãi màu 540 hộ. Tổng diện tích đất thực hiện chuyển đổi là: 282,14 ha, trong đó đất 2 lúa của các thôn 212,17 ha, đất mạ 18,52 ha, đất bãi màu 15,54 ha và đất ngân sách xã 35,91 ha. Tổng số nhóm hộ còn lại sau chuyển đổi là 1.316 nhóm, trong đó số nhóm đất 2 lúa 892 nhóm, giảm 40,5 %, nhóm đất bãi màu là 120 nhóm, giảm 78%. Diện tích bình quân của mỗi nhóm: Đất 2 lúa 2481,6 m2, đất bãi màu là 1486,3 m2. Sau chuyển đổi ruộng đất, nhân dân được nhận đủ diện tích bằng diện đất giao năm 2007 và đã đưa vào sản xuất bình thường. Đến nay, trên địa bàn xã có 14 trang trại đang phát triển có hiệu quả với tổng diện tích là 11,05 ha, trong đó đất ngân sách xã là 9,38 ha, đất cơ bản của nhân dân sau chuyển đổi là 1,66 ha. Cùng với công tác chuyển đổi ruộng đất, xã đã tiến hành làm giao thông, thủy lợi nội đồng với tổng diện tích là 3,06 ha, được lấy từ đất 5% ngân sách xã, tổng khối lượng đào đắp là 21.171 m3; làm mới là 2km đường giao thông; nâng cấp, mở rộng là 16,7 km đường giao thông; làm mới 1,65km kênh mương, số kênh mương nâng cấp, mở rộng 4,03km; lắp đặt mới 150 cái cống, số cống tu sửa là 79 cái. Tổng kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng là 360 triệu đồng, do nhân dân các thôn đóng góp. Kinh nghiệm rút ra sau chuyển đổi ruộng đất là:

Thứ nhất, phải xác định công tác chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, người thực hiện là nông dân, có sự hướng dẫn của Nhà nước trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được chủ trương, lợi ích của việc chuyển đổi là điều rất quan trọng phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó cán bộ, đảng viên là những người đi đầu, gương mẫu trong thực hiện.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân xã phải xây dựng Phương án chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ sát với thực tế, thực sự có hiệu quả và có tính khả thi cao. Thành lập Ban chỉ đạo từ xã đến thôn với thành phần chủ yếu là cán bộ, đảng viên và nhân dân, là những người có tâm huyết với đồng ruộng, am hiểu về đất đai, khách quan, trung thực.

Thứ ba, chuyển đổi ruộng đất phải đi đôi với công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đặng Ngọc Ánh - HUV, BTĐU, CT HĐND xã Thiệu Hợp


Kết quả, kinh nghiệm sáp nhập thôn ở xã Thiệu Giao

Tháng 9 năm 2016, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Giao đã xin chủ trương của huyện và xây dựng đề án sáp nhập thôn báo cáo huyện, trình tỉnh xin chủ trương. Đến tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương để xã Thiệu Giao thực hiện quy trình sáp nhập thôn theo đề án đã trình tỉnh và huyện.

Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xác định đây là một việc khó, vì trước đây đã tiến hành nhưng chưa thành công, nên phải tập trung chỉ đạo chặt chẽ theo quy định của pháp luật, linh hoạt thì mới thành công được.

Ngay sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh, bám sát sự chỉ đạo của huyện, xã đã tập trung thực hiện các bước sau:

Bước thứ 1: Đảng ủy họp ban hành nghị quyết thống nhất chỉ đạo việc thực hiện sáp nhập thôn. Đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo các quy trình tiếp theo.

Bước thứ 2: Tổ chức hội nghị mở rộng triển khai nội dung của đề án sáp nhập thôn, thông báo đến hội nghị các văn bản thống nhất chủ trương của tỉnh, của huyện, nghị quyết của cấp ủy và triển khai kế hoạch, các bước tiến hành. Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, các đồng chí cấp ủy viên, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức làm thành viên và phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng thôn và tập huấn cho cán bộ chỉ đạo.

Bước thứ 3: Triển khai cho các chi bộ họp mở rộng đến ban công tác mặt trận thôn để thảo luận kỹ đề án, kế hoạch, các bước quy trình thực hiện để các đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thông suốt để tuyên truyền.

Bước thứ 4: Chỉ đạo các đoàn thể họp mở rộng để triển khai và tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên.

Bước thứ 5: Là bước quyết định sự thành bại của việc sáp nhập thôn, đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân. Bước này có nhiều khó khăn, nếu không lường trước sẽ rất khó thành công:

Khó khăn thứ nhất là, xã có 16 thôn nhưng có đến 12 thôn trưởng là quần chúng, đa số các đồng chí trưởng thôn vẫn muốn tiếp tục tham gia công tác nên bề ngoài thì đồng ý với chủ trương và đề án nhưng bên trong có biểu hiện vận động ngầm để hội nghị họp dân không thông qua đề án. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì, đa số cán bộ thôn do điều kiện, hoàn cảnh không đi làm ăn xa được nên mới ở nhà, vậy nên họ cũng muốn tham gia công tác để có thêm một phần thu nhập. Nếu sáp nhập nhập thôn rồi thì phải có ít nhất một nửa bí thư chi bộ và trưởng thôn phải thôi tham gia công tác.

Khó khăn thứ hai là, việc triệu tập hội nghị nhân dân làm sao phải đủ số lượng để thực hiện quy trình dân chủ theo Pháp lệnh 34, nếu không đạt số lượng quá 50% cử tri hoặc đại diện hộ gia đình tham gia thì cũng sẽ không thực hiện được.

Khó khăn thứ ba là, Thiệu Giao có nhiều thôn biệt lập, đặc thù như có 2 thôn ở 2 khu vực núi (thôn 2 và thôn 7b), xa khu trung tâm, nhân dân rất ngại đi họp xa khi phải sáp nhập.

Khó khăn thứ tư là, chỉ cần 1 thôn không thông qua đề án coi như toàn bộ đề án của xã không thực hiện được.

Nhờ lường trước những khó khăn như vậy, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình. Trước hết, xã chỉ đạo tổ chức họp dân ở những thôn thuận lợi, chắc chắn để tạo động lực chỉ đạo các thôn còn lại. Chuẩn bị phương án lấy ý kiến bằng phiếu nếu người dân không đi họp là có thể phải mang hòm phiếu đến tận nhà.

Tại các hội nghị họp dân, xã điều động hầu như toàn bộ cán bộ chỉ đạo, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức xã hội đặc thù tham gia. Khi có các ý kiến trái chiều từ phía nhân dân, thuộc đoàn thể nào, tổ chức nào thì đồng chí trưởng đoàn thể đó phải có trách nhiệm động viên và giải thích trước. Có hội nghị quá căng thẳng như hội nghị thôn 7b chúng tôi phải cho tạm dừng, lấy lý do giải lao để phân nhóm, cử cán bộ vào động viên, giải thích tại chỗ, nêu những thuận lợi khi thôn được sáp nhập và tách các thành phần chưa thống nhất, chỉ rõ trách nhiệm của họ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đặc biệt huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc nên trong vòng 1 tuần, 16/16 thôn, nhân dân đã thống nhất thông qua đề án sáp nhập thôn với tỷ lệ trên 90% cử tri nhất trí thông qua.

Bước thứ 6: Tổng hợp biên bản kết quả họp dân của 16 thôn.

Bước thứ 7: UBND xã lập tờ trình trình kỳ họp HĐND bất thường thông qua chủ trương sáp nhập thôn theo quy định.

Bước thứ 8: Hoàn chỉnh số liệu đề án, các biên bản họp dân, tờ trình của UBND xã, nghị quyết của HĐND xã; báo cáo UBND huyện để xin tờ trình của UBND huyện báo cáo tỉnh.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua đề án sáp nhập thôn, ngày 5 tháng 9 năm 2017, chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập các thôn mới xã Thiệu Giao. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, xã đã tiến hành giải thể, sáp nhập chi bộ, giải thể, sáp nhập thôn mới; thực hiện chủ trương nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ và thôn trưởng ở các thôn có điều kiện, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể tiến hành sáp nhập để tinh giản bộ máy.

Như vậy, từ 32 cán bộ bí thư chi bộ và thôn trưởng, nay Thiệu Giao chỉ còn 12 cán bộ, giảm 20 người. Các đoàn thể chính trị xã hội, tổ an ninh xã hội, công an viên, thôn đội trưởng đều giảm 1 nửa, ước tính mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 400 triệu đồng. Điều này khẳng định, việc sáp nhập các thôn quy nhỏ thành thôn mới có quy mô về diện tích, dân số lớn hơn, để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là một chủ trương hoàn toàn đúng.

Hoàng Trọng Cường – HUV, BTĐU xã Thiệu Giao


LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đặc sắc Lễ hội làng Đắc Châu

Lễ hội làng Đắc Châu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa thường được tổ chức trong 2 ngày (mùng 9, 10 tháng giêng) với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội phản ánh một phần đời sống của người Việt thời xưa, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể của người con Thiệu Hóa nói riêng và người con xứ Thanh nói chung.

Theo thông lệ, hàng năm vào ngày mùng 9, 10 tháng giêng, con cháu xã Thiệu Châu ở khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc đều quy tụ về dưới mái đình Đắc Châu cùng nhau tham gia Lễ hội. Đây là Lễ hội truyền thống lớn của xã Thiệu Châu được gìn giữ và phát huy nhằm tưởng nhớ vị Thần – Thủ Na đã có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên đất nước, đồng thời là dịp để mọi người sum họp cùng nhau chia vui, sẻ buồn.

Từ lâu, Lễ hội đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân làng Chòm xưa – nay là làng Đắc Châu. Cứ đến ngày 9 tháng giêng âm lịch hàng năm, con cháu các dòng họ, nhân dân trong làng lại trở về đình và đền Đắc Châu để cùng nhau tham gia các trò chơi, trò diễn truyền thống, giao lưu văn nghệ, chuẩn bị cho đại lễ sáng hôm sau. Phần hội diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, tiết kiệm với các trò chơi dân gian như: Chọi gà, cờ người, kéo co... và những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm phô diễn những tài năng, nét tinh tế, khéo léo và tái hiện một góc nhỏ đời sống sinh hoạt của dân làng trong lao động, sản xuất cũng như đời sống văn hóa tinh thần. Sang ngày mùng 10, Làng Văn, Làng Nhạc, đội tế với gần 20 người mặc áo the, khăn xếp chỉnh tề có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị các thủ tục tổ chức rước kiệu cho Thần du xuân. Theo sách xưa, Thần đã có công dẹp giặc ngoại xâm, khai thôn lập ấp được Nhà nước phong “Thượng đẳng Thần” và ban nhiều đạo sắc. Hàng năm, con cháu thường tụ họp về đình và đền dâng Thần lễ vật nhằm tưởng nhớ và ghi công tạ ơn Thần và cầu mong Thần phù trợ cho gia đình, dòng họ luôn bình an, mọi việc “thuận buồm xuôi gió”. Đoàn rước kiệu đưa Thần du xuân, tham quan khắp làng, kiệu đi đến đâu con cháu, nhân dân ở đấy đội lễ (gồm mâm xôi thịt, lợn quay, bánh kẹo và mâm hoa quả) nối theo dòng người trẩy hội trong không khí tưng bừng tiếng chiêng, tiếng trống, cờ lọng, long đao rợp trời. Khi đoàn người rước Thần về trước cổng đình cũng là lúc con cháu khắp các nơi đã tập trung kín dưới sân đình để chào đón Thần. Không khí lễ hội như tưng bừng và ấm áp hơn với những tia nắng ấm áp đầu xuân len lỏi qua từng tán cây, giọt sương xuân. Và lúc này đây, khi lòng người đã hướng về với Thần, làng văn, làng nhạc nổi chiêng, trống rộn ràng đón Thần vào đình và thực hiện nghi thức trang nghiêm rước Thần “về nhà”.

Lễ hội làng Đắc Châu, xã Thiệu Châu giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mà còn mang tính giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, sự kế thừa văn hóa truyền thống, tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, cần lưu giữ và phát huy.Năm 2011, đình và đền Đắc Châu đã được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nhận thức được giá trị của lễ hội và quần thể di tích đình và đền, lãnh đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chính sách, cơ chế triển khai nhiều hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị vật thể và phi vật thể của lễ hội. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả việc kêu gọi, vận động con em xa quê và nhân dân trong làng đóng góp để tu bổ, tôn tạo giữ gìn những giá trị văn hóa của di tích. Năm 2013, đình đã được tu bổ, tôn tạo với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, xã hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp.

Trần Ngọc Tùng


Câu đối mừng xuân

Tối Ba mươi sáng ngọn đèn xanh, bánh chưng xanh xét soi đường quá khứ

Sáng mồng Một tươi câu đối đỏ, hoa hồng đỏ đàm luận hướng tương lai.

Đất nước đón xuân sang lan quế tỏa ơn người trồng cây Đức

Quê hương chào Tết đến bách tùng tươi vững cội đắp gốc Nhân.

Tổ tiên tích bồi Nhân, Nghĩa, Lễ

Tử tôn kế nghiệp Tín, Trung, Cần.

Nguyễn Thị Thúy (St)


BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2.2018

Đăng lúc: 05/03/2018 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 09/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 12 - NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020. Bản tin nội bộ trích giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết như sau:

- Mục tiêu chung:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong công tác quản lý VSATTP; phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về VSATTP. Phấn đấu đến năm 2020 các thực phẩm được sử dụng hàng ngày như: Gạo, rau, củ, quả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản; thực phẩm chế biến ăn ngay…được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu: sản xuất, bảo quản, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo VSATTP.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Đến tháng 6 năm 2018 hoàn thành:

Thực hiện nghiêm túc các quy hoạch, cơ chế, chính sách, các quy định công nhận mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; mô hình bếp ăn tập thể đạt tiêu chí VSATTP; mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí VSATTP; các văn bản quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn huyện; + Kiện toàn Ban Chỉ đạo VSATTP huyện và các xã, thị trấn và Ban Nông nghiệp xã, thị trấn; + Đầu tư trang thiết bị, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về VSATTP cho cán bộ quản lý các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo VSATTP cấp huyện và các xã, thị trấn; + Phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình đảm bảo VSATTP của các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn để triển khai và thực hiện; + Thành lập đường dây nóng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện và Ban Chỉ đạo VSATTP các xã, thị trấn; công khai để tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm VSATTP.

+ Đến hết năm 2018 hoàn thành:

100% sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về VSATTP; + 90% trở lên sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài huyện vào trong huyện được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các quy định về VSATTP; + 30% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện được cung cấp thông tin qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; + 70% trở lên các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP, xây dựng mới 01 cơ sở giết mổ tập trung, 70 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng các quy định về điều kiện VSATTP; + 100% bếp ăn tập thể các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP; + Phấn đấu có 19 xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, 03 chợ đạt tiêu chuẩn chợ đảm bảo VSATTP, 05 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 05 bếp ăn tập thể các trường mầm non được công nhân bảo đảm VSATTP;

50% trở lên các xã, thị trấn trong huyện đạt tiêu chí VSATTP; trong đó 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tiêu chí VSATTP. Đối với các xã, thị trấn chưa đạt tiêu chí VSATTP thì phải đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản: Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập và hoạt động có hiệu quả; tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền “An toàn thực phẩm”, “ Nói không với thực phẩm bẩn”. Làm tốt công tác tuyền truyền nêu gương các mô hình, người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo VSATTP, chú trọng tuyên truyền về tác hại, thiệt hại của việc không đảm bảo VSATTP; phê phán các tập thể, cá nhân kinh doanh, chế biến không đảm bảo VSATTP.

UBND huyện Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước từ cấp huyện đến các xã, thị trấn; trong đó ưu tiên tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, tập huấn kiến thức VSATTP; quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất thực phẩm an toàn.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện, Ban Chỉ đạo VSATTP các xã, thị trấn để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ sở nuôi trồng, thu hoạch, sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, lưu thông và tiêu dùng VSATTP trong toàn huyện.

Tăng cường công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và người dân trong việc chấp hành pháp luật về VSATTP.

Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm

UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng làm tốt công tác lập kế hoạch xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hàng năm giai đoạn 2018- 2020; ưu tiên xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo hướng sản xuất hữu cơ, không dùng hóa chất độc hại; xây dựng mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể hàng năm giai đoạn 2016 - 2020.

Tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cho nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất đúng thời gian, liều lượng, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Đặc biệt các xã đã có vùng rau an toàn phải chỉ đạo nghiêm ngặt, xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn có uy tín trên thị trường, dán tem truy xuất nguồn gốc.

Đảng ủy các xã, thị trấn cần khảo sát nắm rõ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm yêu cầu các điểm giết mổ, các cơ sở chế biến ký cam kết thực hiện nghiêm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt VSATTP, nghiêm cấm việc sử dụng các chất phụ gia không an toàn trong sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm. Nếu cơ sở chế biến, các điểm giết mổ vi phạm VSATTP phải sớm được phát hiện và xử phạt nghiêm minh.

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, các ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các trường học, các công ty, cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng các tiêu chí quy định bếp ăn tập thể, đảm bảo VSATTP.

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, của tỉnh. UBND huyện xây dựng cơ chế chính sách về đảm bảo VSATTP trình Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện để thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn huyện.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý và nâng cao năng lực phân tích, kiểm nghiệm, cấp giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP.

Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị làm việc, thiết bị kiểm tra, kiểm tra nhanh tại hiện trường cho cơ quan quản lý VSATTP cấp huyện và cấp xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức VSATTP, tập huấn cho các xét nghiệm viên tại Trung tâm y tế huyện, tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ các phòng chuyên môn, công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP cho các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn; làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VS ATTP.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý VSATTP từ cấp huyện đến các xã, thị trấn

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP cấp huyện và các xã, thị trấn bố trí Đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban, lãnh đạo các ngành, đơn vị; mời đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Thường xuyên củng cố Văn phòng điều phối VSATTP cấp huyện. Kiện toàn Ban Nông nghiệp xã, thị trấn và tăng cường công tác quản lý VSATTP trên địa bàn. Ban Nông nghiệp xã, thị trấn là đầu mối tham mưu cho UBND xã, thị trấn và Ban Chỉ đạo VSATTP về quản lý nông, thủy sản và VSATTP trên địa bàn.

+ Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VS ATTP

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát hậukiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông, lâm, sản, thủy sản không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Nguồn Văn phòng Huyện ủy


Định hướng xây dựng Nông thôn mới năm 2018

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp các cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt có hiệu quả của chính quyền; sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ nhân dân trong huyện và được sự quan tâm của tỉnh. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn toàn huyện đã huy động và đầu tư vào xây dựng nông thôn mới (NTM) được 612,199 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đáng kể, toàn huyện đã xây dựng được một số công trình như: Chỉnh trang nâng cấp 03 trụ sở xã, bê tông hóa được 21,5 km đường giao thông các loại, bê tông hóa kênh mương nội đồng được 13,4km, xây dựng mới 10 trạm biến áp, 1,93 km đường dây cao thế và 23,1 km đường dây hạ thế; xây mới, nâng câp sửa chữa 103 phòng học, xây dựng mới 11 công trình nhà văn hóa – khu thể thao xã, chỉnh trang xây mới 25 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang và xây mới được 897 ngôi nhà; nâng cấp, xây mới 04 chợ nông thôn, xây mới được 3 nghĩa trang theo quy hoạch,…Năm 2017, huyện có thêm 02 xã Thiệu Viên, Thiệu Nguyên đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 12/27 xã (đạt 44,4%), số tiêu chí bình quân chung toàn huyện năm 2017 đạt 16,7 tiêu chí/xã (tăng 0,95 tiêu chí/xã so với năm 2016).

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Về mục tiêu năm 2018: Phấn đấu hết năm 2018 có 06 xã: Thiệu Chính, Thiệu Minh, Thiệu Vận, Thiệu Tân, Thiệu Duy, Thiệu Thành đạt xã NTM; Các xã chưa đăng ký đạt chuẩn NTM còn lại mỗi xã tăng 01 tiêu chí.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng, nội dung, phương pháp xây dựng nông thôn mới với mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng, an ninh, chính trị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn.

Thứ hai, rà soát cơ chế chính sách của TW, Tỉnh để vận dụng, lồng ghép phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể: Các phòng, ngành chức năng rà soát cơ chế hiện có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tham mưu đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cân đối nguồn lực từ ngân sách huyện và các nguồn khác, trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành cơ chế hỗ trợ đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới: Rà soát quy hoạch, đề án để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tích cực chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các xã tập trung rà soát thực trạng nông thôn gắn với các tiêu chí, các xã đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phải hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng các tiêu chí. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM phải có giải pháp để giữ vững các tiêu chí và xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thứ tư, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình làm thức đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trong nhân dân. Đồng thời nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng NTM, đồng thời khắc phục tư tưởng chần chừ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước hoặc nóng vội, chạy theo thành tích.

Các phòng, ban, cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu, quản lý các lĩnh vực liên quan đến tiêu chí, đôn đốc, xác định nội dung công việc, thời gian hoàn thành, các vấn đề xã đề xuất phải được các phòng, cơ quan giải quyết nhanh nhất. Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký về đích năm 2018 hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM đến hết tháng 9/2018 phải trình hồ sơ về BCĐ huyện để thẩm định. Đối với các xã còn lại cuối tháng 11/2018 thẩm định công nhận tiêu chí hoàn thành.

Quan tâm đến phát triển sản xuất, đào tạo nghề nâng cao thu nhập cho người dân, chú trong và đưa các mô hình về huyện để từ đó nhân ra diện rộng.

Quan tâm công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, đặc biệt cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp xã và tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảm bảo từ 15% trở lên.

Hoàng Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện


Hướng dẫn gieo cấy, chăm sóc lúa Chiêm Xuân 2018

Vụ xuân năm 2018, ngay từ đầu vụ cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương đã dự báo là vụ xuân rét. Thực tế, từ đầu vụ đông đến nay đã có 2, 3 đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ trung bình tháng 12 và tháng 1 thấp hơn trung bình nhiều năm và năm 2017. Đặc biệt đầu tháng 2 bước vào vụ cấy đă xảy ra đợt rétt đậm, rét hại kéo dài gần 10 ngày, làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Thực tế sản xuất ở một số địa phương, nông dân gieo mạ và cấy trước khung lịch, Sau đợt rét kéo dài, nhiều diện tích lúa đã cấy và mạ bị ảnh hưởng nặng. Để chủ động gieo cấy hết diện tích, kịp thời vụ và giành vụ xuân thắng lợi trong mọi điều kiện thời tiết, Trạm khuyến nông huyện Thiệu Hóa khuyến cáo bà con nông dân cần tập trung thực hiện một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa xuân như sau:

1. Đối với diện tích mạ

- Hiện nay hầu hết diện tích mạ còn lai đều đến tuổi cấy. Tuy nhiên sau rét nhiều ruộng mạ bị táp khô ngọn lá, một số ruộng mạ chuyển mầu vàng, mặc dù bà con nông dân đều che phủ nilon khi rét. Để nhanh tróng đưa mạ ra ruộng cấy và khi cấy mạ ít bị hao, thiếu. Trước khi đưa ra cấy bà con cần luyện mạ lần 2 bằng cách mở dần nilon 2 đầu, đến mở hết nilon trong 2, 3 ngày, đồng thời kết hợp phun phân bón qua lá, dưỡng mạ bằng các chế phẩm sinh học như KH,NH, Antonic…sau 1, 2 ngày mới đưa mạ ra ruộng cấy.

- Gieo mạ bổ sung. Khi phải gieo mạ bổ sung bà con nên áp dụng phương pháp gieo mạ trên nền đất cứng, gieo mạ khay cấy tay. hoặc những ruộng cấy chủ động tưới, tiêu nên thực hiện biện pháp gieo sạ là tốt nhất.

2. Đối với ruộng lúa.

Với diện tích lúa cấy gặp rét, lúa đã bén rễ hồi xanh hoặc mới cấy xong, rét kéo dài đã làm cho nhiều ruộng lúa chết hoàn toàn hoặc chết một phần. Nay thời tiết ấm dần lên tùy theo diện tích lúa mất, cần chắm dặm, cấy dồn ruộng hoặc cấy lại hoàn toàn để ruộng lúa đảm bảo mật độ.

3. Phân bón.

Biện pháp tốt nhất là bón phân tổng hợp NPK đã được cân đối dinh dưỡng phù hợp cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Các giống lúa thuần và lúa lai bón lượng phân khác nhau, không bón phân khi nhiệt độ thấp dưới 18 0C.

Với các giống lúa thuần: Bón thúc lần 1 sau cấy 15 - 20 ngày (bón thúc đẻ nhánh), dùng loại phân NPK chuyên dùng bón thúc cho lúa đẻ nhánh, lựa chọn các loại phân có uy tín chất lượng như phân NPK Đầu Trâu; NPK Việt Nhật; Phân NPK Thần Nông; Tiến Nông. Bón theo hướng dẫn trên bao bì phân. Bón lần 2 khi lúa tròn mình, đứng cái làm đòng (bón đón đòng) bón 3-4 kg kali cho một 1 sào 500m2.

Với các giống lúa lai: Bón thúc lần 1 sau cấy 10-15 ngày (bón thúc đẻ nhánh), sử dụng phân bón như lúa thuần, nhưng lượng phân cần tăng từ 20- 25%.

4. Nước tưới:

- Ruộng lúa từ sau khi cấy đến lúa bắt đầu đẻ nhánh. Luôn giữ nước trong ruộng, mực nước từ 2- 3cm là đủ, giúp cho cây lúa phát triển thuận lợi, đẻ nhánh sớm, đẻ tập trung. Khi lúa đẻ đủ số lượng nhánh cơ bản thì rút cạn nước, phơi khô mặt ruộng từ 5 - 7 ngày, sau đó đưa nước vào lại.

- Ruộng lúa từ giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Nếu ruộng chủ động tưới tiêu nên kết hợp tưới nước với phơi ruộng để cho lúa cứng cây, màu lá xanh tươi, rễ lúa ăn sâu, chống lúa đổ sau này.

- Ruộng lúa từ khi có đòng non thu hoạch. Phải giữ nước trong ruộng nên giữ nước sâu từ 3 - 5cm. Vì đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với nước, thiếu nước đòng phát triển kém, bông nhỏ, ít hạt,…, lúa trỗ không thoát bông (nghẹn đòng), trỗ bông không đều, hạt lép. Khi lúa đỏ đuôi đến thu hoạch, rễ lúa phát triển kém nếu để nhiều nước trong ruộng cây lúa sẽ suy yếu, rất rễ đổ ngã vì vậy chỉ cần giữ đủ ẩm để lúa nuôi hạt và chống đổ. Khi lúa chín nửa bông cần tháo cạn nước cho lúa chín đều.

5. Phòng trừ sâu bệnh:

Phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại khi đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của Trạm bảo vệ thực vật huyện.

Chú ý:

- Bọ trĩ: Thường xuất hiện và gây hại mạnh khi lúa ở giai đoạn bén rễ - hồi xanh. Bọ trĩ tập trung từ trung tuần tháng 2 đến đầu tháng 3, khi thời tiết ấm, khô hanh sen lẫn.

- Sâu cuốn lá nhỏ thường nở rộ và gây hại nặng trên diện rộng vào giai đoạn lúa đẻ nhánh cho đến làm đòng - trỗ. Nên áp dụng các biện pháp tổng hợp ngay từ đầu vụ như phát quang bờ ruộng,, bón phân cân đối tránh để thừa đạm, tưới tiêu hợp lý và phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao.

- Rầy nâu và rầy lưng trắng: Thường tích luỹ và gây hại mạnh từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Những ruộng cấy dày, bón nhiều đạm và bón phân lai rai, bón phân muộn, các giống nhiễm (nếp ngoi, X23, HT1, nếp, TBR 225,…).

- Bệnh đạo ôn: Xuất hiện và gây hại lúa giai đoạn con gái đến trỗ bông vào chắc (từ giữa tháng 3 đến trung tuần tháng 5).Những đợt thời tiết âm u, ít nắng kèm theo mưa phùn cần hết sức chú ý bệnh đạo ôn gây hại trên lá lúa. khi lúa trỗ bông bệnh hại trên cổ bông, trên gié lúa, trên hạt lúa. Bệnh thường xuất hiện gây hại ở những ruộng lúa bón nhiều đạm, lúa xanh tốt, các giống lúa thuần (lúa nếp, Q5; TBR 225,…) dễ nhiễm bệnh hơn các giống lúa lai.

- Bệnh khô vằn: Thường xuất hiện và gây hại lúa giai đoạn làm đòng - chín sữa; hại mạnh những ruộng cấy dày, bón nhiều đạm và bón muộn.

Nguyễn Lệnh Thái – Trưởng Trạm Khuyến Nông huyện

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập ĐCSVN tại Khu di tích Lịch sử cách mạng Nhà thờ Họ Vương

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), ngày 02/02/2018, các đồng chí lãnh đạo huyện, gồm: đồng chí Trịnh Văn Suý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các ban, phòng đoàn thể cấp huyện, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Tiến về tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, thôn Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở huyện Thiệu Hóa – Tiền thân của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

Trong suốt 88 năm qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế huyện Thiệu Hóa chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Các làng nghề truyền thống được duy trì, phát triển. Một số ngành, nghề mới du nhập thu hút hàng nghìn lao động. Đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 12 xã được công nhận là xã nông thôn mới, bình quân đạt 16,75 tiêu chí/ 1 xã.

Sau lễ dâng hương, đồng chí Trịnh Văn Suý – Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Tiến, đồng chí nhấn mạnh: trong thời gian gian tới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vận hội, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra. Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo để các gia đình chính sách và nhân dân đón tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ và hạnh phúc.

Phùng Thanh Tuyên


Bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa

Chiều ngày 09/01/2018, Hội Đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi ông Hoàng Viết Chọn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 thuyên chuyển công tác về Sở Khoa học – Công nghệ, từ tháng 7 năm 2017, huyện Thiệu Hóa khuyết chức danh Chủ tịch UBND huyện. Để sớm ổn định công tác tổ chức, đáp ứng yêu cầu điều hành công việc của UBND huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của huyện Thiệu Hóa về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thống nhất cho Ông Trịnh Văn Súy thôi chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 và tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trịnh Văn Súy, với số phiếu 33/33 đại biểu nhất trí, đạt 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, Ông Trịnh Văn Suý hứa sẽ đem tâm huyết, năng lực, trí tuệ, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các lĩnh vực đang còn tồn tại, hạn chế, cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện để xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển.

Trần Thanh Mai


Đẩy mạnh sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018

Vụ sản xuất Chiêm xuân 2018, huyện Thiệu Hóa đưa vào sản xuất hơn 9.400 ha cây trồng các loại. Theo kế hoạch, tổng diện tích lúa xuân toàn huyện là 8.373 ha với 70% diện tích lúa lai. Trong đó, liên kết sản xuất lúa với các doanh nghiệp là 500 ha, cánh đồng liền vùng, cùng trà, một loại giống là 800 ha.

Toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đã được áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, 30% diện tích áp dụng gieo sạ thẳng và cấy mạ khay.

Trong thời gian trước Tết, do rét đậm rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ xuống đồng của nhân dân. Sau Tết, nắng ấm trở lại, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã tranh thủ ra đồng tiếp tục chăm sóc, chắm dặm cho diện tích lúa xuân đã cấy trước tết và đẩy mạnh gieo trồng diện tích còn lại.

Tính đến ngày 21/02/2018, toàn huyện Thiệu Hóa đã gieo cấy được 8.363 ha, bằng 99,7% diện tích của huyện. Hiện nay, chỉ còn 2 đơn vị đang cấy là xã Thiệu Ngọc 7 ha và Công ty Vân Sơn còn 10 ha do nằm ở vùng thấp trũng nên chưa gieo cấy được. Dự kiến toàn huyện hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ.

Hoàng Thị Phúc – Phòng NN&PTNT


Tình hình trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018

Dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị, địa phương, con em xa quê và nhân dân nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước về vui Xuân, đón Tết. Hàng hóa cung ứng cho nhân dân khá phong phú về chủng loại, chất lượng đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp tổ chức tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn: Quà của Chủ tịch nước cho 5.935 đối tượng với số tiền 1.218,6 triệu đồng; Quà của tỉnh cho 5.935 đối tượng với số tiền 890,25 triệu đồng; Quà của huyện cho 145 đối tượng người có công với số tiền 101 triệu đồng; hỗ trợ gạo ăn Tết cho 2.791 khẩu với 43.020 kg. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tặng 4.471 suất quà, kinh phí là 2.221 triệu đồng. Quà chúc thọ, mừng thọ các cụ 70,75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi cho 3.322 cụ, kinh phí 675 triệu đồng.

Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/2018); tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và những thành quả to lớn nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968; tuyên truyền phong tục tập quán tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu. Toàn huyện đã treo được 890 băng zôn, khẩu hiệu qua đường; dựng 90 cụm tin; treo 409 pano; viết 246 khẩu hiệu tường. Trung tâm Văn hóa thông tin TDTT dựng 5 cụm pano cỡ lớn, treo 20 khẩu hiệu, băng rôn; cắm 100 lá cờ hồng kỳ; sửa chữa hệ thống cổng thông tin điện tử, đèn led tại trung tâm huyện; tổ chức 01 ngày xe lưu động tuyên truyền về cấm đốt pháo; VS ATTP; an toàn giao thông; chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và đón Tết Mậu Tuất 2018 được tổ chức tốt, đã có 14 xã, thị trấn tổ chức giải bóng đá; 19 xã, thị trấn tổ chức giải bóng chuyền da; 10 xã, thị trấn tổ chức giải bóng chuyền hơi; 11 xã tổ chức giải cầu lông; 5 xã tổ chức giải bóng bàn; 8 xã, thị trấn tổ chức lễ hội truyền thống; 13 điểm di tích tổ chức hoạt động tín ngưỡng; 100% nhà văn hóa các thôn, làng tổ chức văn nghệ đêm giao thừa; 100% các hộ dân treo cờ Tổ quốc. Tổ chức khai mạc giải bóng đá tranh cúp Mùa Xuân, bóng chuyền hơi năm 2018.

Các lực lượng vũ trang triển khai tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn trọng điểm; đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; phòng ngừa phát hiện xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết. Do đó, nhìn chung tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện trước trong và sau Tết đảm bảo, không xảy ra đột xuất bất ngờ, nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn.

Công tác Quốc phòng tập trung vào kiểm tra, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đúng kế hoạch đề ra, đã phát lệnh số thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2018.

Nguyễn Quang Thọ - HUV, CVP Huyện ủy


Dâng hương các anh hùng liệt sỹ và tặng quà các gia đình chính sách

Trong không khí chuẩn bị đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng ngày 10tháng 2 năm 2018, các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện và chia làm 13 đoàn đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhân dịp này, các đồng lãnh đạo huyện đã trao 135 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ cho các gia đình có công với cách mạng, mẹ việt nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đồng thời tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc tết, động viên cán bộ nhân dân các xã, thị trấn, các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tổ chức tốt cho nhân dân đón tết lành mạnh vui tươi, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi để chào đón năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Phùng Thanh Tuyên


Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX, 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chứchội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm; tiến độ thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về ghép thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về“tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đến hết năm 2017,toàn huyện đã có 38 thôn ở 6 xã là: Thiệu Hợp, Thiệu Vận, Thiệu Giao, Thiệu Tâm, Thiệu Trung và Thiệu Đô tổ chức thực hiện chuyển đổi 1.243 ha với 6973 hộ, sau chuyển đổi còn 4.294 thửa. Năm 2018, huyện chỉ đạo tất cả các xã tiến hành việc vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn huyện. Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo VSATTP, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thực phẩm được nâng cao. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp được thành lập và kiện toàn. Có 3 xã thành lập được Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, thị trấn Vạn Hà đã thành lập được 12 tổ giám sát cộng đồng, 1 tổ giám sát Chợ an toàn thực phẩm. Huyện đã xây dựng được các mô hình sản xuất an toàn, mô hình chợ an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm, mở được 5 cửa hàng kinh doanh rau an toàn và xây dựng mô hình thị trấn Vạn Hà an toàn thực phẩm.Trong năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 87 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, xử phạt 32 lượt cơ sở vi phạm với số tiền gần 76 triệu đồng. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã kiểm tra 488 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ghép thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện có 222 thôn, tiểu khu, trong đó có 80 thôn, tiểu khu phải trong diện sáp nhập. Có 5 xã không thực hiện sáp nhập, riêng xã Thiệu Giao đã hoàn thành sáp nhập thôn năm 2017. Các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai đề án và tuyên tuyền chủ trương sáp nhập thôn, tiểu khu đến nhân dân. Tiến hành lấy ý kiến nhân dân ở các thôn phải sáp nhập, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương sáp nhập thôn, tiểu khu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp. Do đó, hầu hết người dân ở các thôn thực hiện sáp nhập đều đồng thuận cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đề nghị: Các xã, thị trấn cần tích cực tuyên truyền đến người dân về mục đích, lợi ích sau khi thực hiện chuyển đổi ruộng đất; thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công bằng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác dồn ghép thôn, tiểu khu phải được thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và bộ phận chức năng để cùng tháo gỡ. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm các ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trần Thanh Mai


Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018

Sáng ngày 05/02/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đào - TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, tiểu học và THCS, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện.

Học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện sắp xếp quy mô trường, lớp, học sinh, điều chuyển nhân lực các cấp học được thực hiện tốt. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục tiểu học đạt 100%; phổ cập trung học cơ sở đạt 96.0%. Phong trào thi giáo viên dạy giỏi, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp THCS được tổ chức sâu rộng, được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện, số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia tăng 03 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 62/84 trường, đạt 73,8%. Công tác xã hội hóa giáo dục đã huy động được mọi lực lượng trong cộng đồng tham gia phát triển giáo dục. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và công tác xã hội học tập cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, Lê Xuân Đào - TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phùng Văn Đệ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trao quà chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Lê Kim Vinh – Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Đô được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những thành tích của ngànhGiáo dục và Đào tạo huyệnđạt được tronghọc kỳ I và chỉ đạo ngànhGiáo dục và Đào tạocần tập trung thực hiện: Cấp mầm non cần quan tâm hơn trong việc duy trì bếp ăn an toàn thực phẩm, cấp tiểu học tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời phải kịp thời điều chỉnh các hình thức hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường theo quy định hiện hành; cấp THCS và GĐN-GDTX, tiếp tục tham mưu điểu chuyển nhân lực có trình độ chuyên môn liên quan đến tin học về dạy học môn tin học; cập nhật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên; toàn ngành tiếp tục tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia và rà soát, bổ sung các tiêu chí để công nhận lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia theo quy định; nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng thi học sinh giỏi năm học 2017-2018.

Nguyễn Thành Hưng


Xã Thiệu Duy tổ chức Lễ cắt băng khánh thành sân vận động và Khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018

Sáng ngày 07/02/2018, xã Thiệu Duy đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành sân vận động và khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018. Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Huyện đoàn, Phòng VH - TT, Trung tâm VHTT-TDTT; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể xã; lãnh đạo các xã trong cụm cùng đông đảo nhân dân và các vận động viên.

Công trình trung tâm văn hóa xã có diện tích 6000m2 bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6/2017, đây là công trình văn hóa mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân trong xã đang rất mong đợi. Sau 7 tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Sân vận động hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu tham gia tập luyện VHVN -TDTT của người dân trên địa bàn xã cũng như công tác tổ chức các hoạt động khác.

Sau lễ cắt băng khánh thành, xã Thiệu Duy đã tổ chức khai mạc Giải Bóng đá Mùa xuân 2018, theo Ban Tổ chức Giải Bóng đá Mùa xuân 2018 xã Thiệu Duy sẽ diễn ra từ ngày 07/02 đến ngày 14/02/2018. Giải có 10 đội tham gia được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng vào thi đấu vòng bán kết. Thông qua giải bóng đá không chỉ để phát triển tài năng chơi bóng đá của các em học sinh, thanh thiếu niên, mà còn giúp tạo ra môi trường vui chơi lành mạnh. Đồng thời giúp cho phong trào bóng đá xã ngày càng phát triển.

Phùng Thanh Tuyên


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Nguyễn Thành Hưng (st)

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm, ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018); Ban biên tập đăng Bức thư của Bác gửi cán bộ ngành Y ở Báo nhân dân số ra ngày 27/02/1955. Tuy ngắn gọn nhưng bức thư đã thể hiện ba nội dung chính đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Nội dung Bức thư như sau:

Gửi Hội nghị Cán bộ Y tế !

Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác - sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực, và làm việc cho tiến bộ. Bác góp vài ý kiến sau đây để giúp các cô các chú thảo luận:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. "Lương y phải như từ mẫu", câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta. Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây". Mong các cô các chú cố gắng thi đua, làm tròn nhiệm vụ.

Chào thân ái và thành công.

Tháng 2 – 1955

HỒ CHÍ MINH


Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn - gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 05/10/1966 - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã cố gắng học tập rèn luyện không ngừng để trở thành người thầy thuốc vừa hồng, vừa chuyên.

Sau khi tốt nghiệp Đại học y Thái Nguyên, năm 2007 anh về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Năm 2014, anh chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thiệu Hóa. Trong quá trình công tác bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là Thạc sỹ - Bác sỹ chuyên ngành Ngoại khoa, bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn luôn tâm niệm lời dạy của Bác lương y phải như từ mẫu và yêu nghề mới thành công được. Là cán bộ có nhiều năm công tác tham gia phẫu thuật luôn chia sẻ, đồng cảm với cán bộ; gần gũi động viên và khơi dậy niềm say mê nghề nghiệp để mỗi cán bộ trẻ nắm bắt kiến thức khoa học chủ động trong công việc. Làm được thế, bản thân bác sỹ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi tại các bệnh viện lớn, bạn bè đồng nghiệp, trao đổi chuyên môn và thậm chí học ngay từ chính bằng hình ảnh lưu lại.

Những việc làm tỷ mỷ, cặn kẽ, thân thiện của bác sỹ làm cho mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân trở nên gắn bó hơn, từ đó bệnh nhân tin tưởng, dễ dàng chia sẻ với thầy thuốc về những bệnh tình của mình. Bài học được bác sỹ rút ra trong quá trình công tác, đó là phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người, biết vận động cấp dưới, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để mình hoàn thành công việc được giao.

Là người tận tụy với công việc, bác sỹ luôn đưa ra những giải pháp cho công tác chỉ đạo tuyến. Chú trọng cải tiến về lề lối làm việc, nhiều kỹ thuật mới đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Bác sỹ Tuấn cùng các y, bác sỹ thực hiện phẩu thuật nhi khoa (đối với trẻ em dưới 6 tuổi mắc các bệnh thoát vị bẹn, nang nước thừng tinh, viêm ruột thừa); phẩu thuật nội soi cắt túi mật đơn thuần; mổ mở sỏi ống mật chủ dẫn lưu kênh; phẫu thuật cắt dạ dày; phẩu thuật cắt đoạn ruột làm hậu môn nhân tạo….

Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa hằng ngày có số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh rất đông, áp lực công việc lớn nên đôi lúc còn có cán bộ y tế ứng xử chưa tốt đối với người bệnh. Bác sỹ Tuấn đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như y đức của cán bộ y tế tại Bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Lê Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa nhận xét: Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn xung kích đi đầu trong phong trào vận động cán bộ, viên chức thực hiện tốt quy định của bệnh viện, chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh đã có những giải pháp lãnh chỉ đạo cán bộ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân nên nhiều năm liền anh đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tặng giấy khen. Năm 2017, anh được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đỗ Thị Lan


THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, Huyện uỷ Thiệu Hóa đã chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, Huyện uỷ ban hành nghị quyết, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết chuyên đề của tỉnh, của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát chương trình hành động của Huyện uỷ để triển khai thực hiện trên các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương, đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện kết nạp được 491 đảng viên đạt 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Năm 2017, huyện có 56/56 tổ chức cơ cở đảng được đánh giá chất lượng, có 33/56 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, bằng 58,9%; có 18/56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 32,2%; có 05/56 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 8,9%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đạt được kết quả trên là do Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ bí thư, thôn trưởng; duy trì tốt các lớp trung cấp lý luận chính trị; quan tâm cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp trung, cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (Ban Thường vụ Huyện ủy đang quản lý 264 cán bộ, trong đó 95% có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên). Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới tôi cho đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần phải tổ chức thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung chỉ đạo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng tổ chức cơ cở đảng trong sạch, vững mạnh, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo hướng mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe.

Ba là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát để phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở.

Bốn là, Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cơ hội, cá nhân, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

La Thị Sinh - Phó trưởng BTC Huyện ủy

Thiệu Hợp tích cực vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Ngành nông nghiệp gần đây đang đứng trước những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để phát triển nông nghiệp bền vững, điều tiên quyết là phải tổ chức lại sản xuất, trong đó tích tụ ruộng đất trở thành một giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với đảm bảo việc làm và thu nhập của nông dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội ở nông thôn. Thời gian qua, việc tích tụ ruộng đất đã xuất hiện tại nhiều nơi, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra giá trị thu nhập cao trên một đơn vị diện tích, giúp người nông dân yên tâm làm giàu bằng chính nghề nông. Chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là tiền đề quan trọng để tiến hành việc tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững. Xã Thiệu Hợp là một trong những địa phương đi đầu trong huyện về công tác này. Sau 2 lần chuyển đổi ruộng đất (năm 1999, năm 2007) với tổng số hộ tham gia chuyển đổi là 1525 hộ, tổng số thửa trên địa bàn toàn xã giảm từ 12.300 thửa xuống còn 1.896 thửa, giảm 84,5%, bình quân 1,25 thửa/hộ, số hộ 01 thửa chiếm 76,8%, số hộ 02 thửa là 23,2%.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến hết tháng 11 năm 2017, xã Thiệu Hợp đã có 7/9 thôn hoàn thành chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Kết quả đạt được như sau: Tổng số hộ tham gia chuyển đổi: Đất 2 lúa + đất mạ: 1235 hộ, đất bãi màu 540 hộ. Tổng diện tích đất thực hiện chuyển đổi là: 282,14 ha, trong đó đất 2 lúa của các thôn 212,17 ha, đất mạ 18,52 ha, đất bãi màu 15,54 ha và đất ngân sách xã 35,91 ha. Tổng số nhóm hộ còn lại sau chuyển đổi là 1.316 nhóm, trong đó số nhóm đất 2 lúa 892 nhóm, giảm 40,5 %, nhóm đất bãi màu là 120 nhóm, giảm 78%. Diện tích bình quân của mỗi nhóm: Đất 2 lúa 2481,6 m2, đất bãi màu là 1486,3 m2. Sau chuyển đổi ruộng đất, nhân dân được nhận đủ diện tích bằng diện đất giao năm 2007 và đã đưa vào sản xuất bình thường. Đến nay, trên địa bàn xã có 14 trang trại đang phát triển có hiệu quả với tổng diện tích là 11,05 ha, trong đó đất ngân sách xã là 9,38 ha, đất cơ bản của nhân dân sau chuyển đổi là 1,66 ha. Cùng với công tác chuyển đổi ruộng đất, xã đã tiến hành làm giao thông, thủy lợi nội đồng với tổng diện tích là 3,06 ha, được lấy từ đất 5% ngân sách xã, tổng khối lượng đào đắp là 21.171 m3; làm mới là 2km đường giao thông; nâng cấp, mở rộng là 16,7 km đường giao thông; làm mới 1,65km kênh mương, số kênh mương nâng cấp, mở rộng 4,03km; lắp đặt mới 150 cái cống, số cống tu sửa là 79 cái. Tổng kinh phí làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng là 360 triệu đồng, do nhân dân các thôn đóng góp. Kinh nghiệm rút ra sau chuyển đổi ruộng đất là:

Thứ nhất, phải xác định công tác chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, người thực hiện là nông dân, có sự hướng dẫn của Nhà nước trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được chủ trương, lợi ích của việc chuyển đổi là điều rất quan trọng phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó cán bộ, đảng viên là những người đi đầu, gương mẫu trong thực hiện.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân xã phải xây dựng Phương án chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ sát với thực tế, thực sự có hiệu quả và có tính khả thi cao. Thành lập Ban chỉ đạo từ xã đến thôn với thành phần chủ yếu là cán bộ, đảng viên và nhân dân, là những người có tâm huyết với đồng ruộng, am hiểu về đất đai, khách quan, trung thực.

Thứ ba, chuyển đổi ruộng đất phải đi đôi với công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đặng Ngọc Ánh - HUV, BTĐU, CT HĐND xã Thiệu Hợp


Kết quả, kinh nghiệm sáp nhập thôn ở xã Thiệu Giao

Tháng 9 năm 2016, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Giao đã xin chủ trương của huyện và xây dựng đề án sáp nhập thôn báo cáo huyện, trình tỉnh xin chủ trương. Đến tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương để xã Thiệu Giao thực hiện quy trình sáp nhập thôn theo đề án đã trình tỉnh và huyện.

Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xác định đây là một việc khó, vì trước đây đã tiến hành nhưng chưa thành công, nên phải tập trung chỉ đạo chặt chẽ theo quy định của pháp luật, linh hoạt thì mới thành công được.

Ngay sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh, bám sát sự chỉ đạo của huyện, xã đã tập trung thực hiện các bước sau:

Bước thứ 1: Đảng ủy họp ban hành nghị quyết thống nhất chỉ đạo việc thực hiện sáp nhập thôn. Đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo các quy trình tiếp theo.

Bước thứ 2: Tổ chức hội nghị mở rộng triển khai nội dung của đề án sáp nhập thôn, thông báo đến hội nghị các văn bản thống nhất chủ trương của tỉnh, của huyện, nghị quyết của cấp ủy và triển khai kế hoạch, các bước tiến hành. Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, các đồng chí cấp ủy viên, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức làm thành viên và phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng thôn và tập huấn cho cán bộ chỉ đạo.

Bước thứ 3: Triển khai cho các chi bộ họp mở rộng đến ban công tác mặt trận thôn để thảo luận kỹ đề án, kế hoạch, các bước quy trình thực hiện để các đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thông suốt để tuyên truyền.

Bước thứ 4: Chỉ đạo các đoàn thể họp mở rộng để triển khai và tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên.

Bước thứ 5: Là bước quyết định sự thành bại của việc sáp nhập thôn, đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân. Bước này có nhiều khó khăn, nếu không lường trước sẽ rất khó thành công:

Khó khăn thứ nhất là, xã có 16 thôn nhưng có đến 12 thôn trưởng là quần chúng, đa số các đồng chí trưởng thôn vẫn muốn tiếp tục tham gia công tác nên bề ngoài thì đồng ý với chủ trương và đề án nhưng bên trong có biểu hiện vận động ngầm để hội nghị họp dân không thông qua đề án. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì, đa số cán bộ thôn do điều kiện, hoàn cảnh không đi làm ăn xa được nên mới ở nhà, vậy nên họ cũng muốn tham gia công tác để có thêm một phần thu nhập. Nếu sáp nhập nhập thôn rồi thì phải có ít nhất một nửa bí thư chi bộ và trưởng thôn phải thôi tham gia công tác.

Khó khăn thứ hai là, việc triệu tập hội nghị nhân dân làm sao phải đủ số lượng để thực hiện quy trình dân chủ theo Pháp lệnh 34, nếu không đạt số lượng quá 50% cử tri hoặc đại diện hộ gia đình tham gia thì cũng sẽ không thực hiện được.

Khó khăn thứ ba là, Thiệu Giao có nhiều thôn biệt lập, đặc thù như có 2 thôn ở 2 khu vực núi (thôn 2 và thôn 7b), xa khu trung tâm, nhân dân rất ngại đi họp xa khi phải sáp nhập.

Khó khăn thứ tư là, chỉ cần 1 thôn không thông qua đề án coi như toàn bộ đề án của xã không thực hiện được.

Nhờ lường trước những khó khăn như vậy, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình. Trước hết, xã chỉ đạo tổ chức họp dân ở những thôn thuận lợi, chắc chắn để tạo động lực chỉ đạo các thôn còn lại. Chuẩn bị phương án lấy ý kiến bằng phiếu nếu người dân không đi họp là có thể phải mang hòm phiếu đến tận nhà.

Tại các hội nghị họp dân, xã điều động hầu như toàn bộ cán bộ chỉ đạo, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức xã hội đặc thù tham gia. Khi có các ý kiến trái chiều từ phía nhân dân, thuộc đoàn thể nào, tổ chức nào thì đồng chí trưởng đoàn thể đó phải có trách nhiệm động viên và giải thích trước. Có hội nghị quá căng thẳng như hội nghị thôn 7b chúng tôi phải cho tạm dừng, lấy lý do giải lao để phân nhóm, cử cán bộ vào động viên, giải thích tại chỗ, nêu những thuận lợi khi thôn được sáp nhập và tách các thành phần chưa thống nhất, chỉ rõ trách nhiệm của họ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đặc biệt huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc nên trong vòng 1 tuần, 16/16 thôn, nhân dân đã thống nhất thông qua đề án sáp nhập thôn với tỷ lệ trên 90% cử tri nhất trí thông qua.

Bước thứ 6: Tổng hợp biên bản kết quả họp dân của 16 thôn.

Bước thứ 7: UBND xã lập tờ trình trình kỳ họp HĐND bất thường thông qua chủ trương sáp nhập thôn theo quy định.

Bước thứ 8: Hoàn chỉnh số liệu đề án, các biên bản họp dân, tờ trình của UBND xã, nghị quyết của HĐND xã; báo cáo UBND huyện để xin tờ trình của UBND huyện báo cáo tỉnh.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua đề án sáp nhập thôn, ngày 5 tháng 9 năm 2017, chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập các thôn mới xã Thiệu Giao. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, xã đã tiến hành giải thể, sáp nhập chi bộ, giải thể, sáp nhập thôn mới; thực hiện chủ trương nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ và thôn trưởng ở các thôn có điều kiện, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể tiến hành sáp nhập để tinh giản bộ máy.

Như vậy, từ 32 cán bộ bí thư chi bộ và thôn trưởng, nay Thiệu Giao chỉ còn 12 cán bộ, giảm 20 người. Các đoàn thể chính trị xã hội, tổ an ninh xã hội, công an viên, thôn đội trưởng đều giảm 1 nửa, ước tính mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 400 triệu đồng. Điều này khẳng định, việc sáp nhập các thôn quy nhỏ thành thôn mới có quy mô về diện tích, dân số lớn hơn, để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là một chủ trương hoàn toàn đúng.

Hoàng Trọng Cường – HUV, BTĐU xã Thiệu Giao


LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đặc sắc Lễ hội làng Đắc Châu

Lễ hội làng Đắc Châu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa thường được tổ chức trong 2 ngày (mùng 9, 10 tháng giêng) với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội phản ánh một phần đời sống của người Việt thời xưa, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể của người con Thiệu Hóa nói riêng và người con xứ Thanh nói chung.

Theo thông lệ, hàng năm vào ngày mùng 9, 10 tháng giêng, con cháu xã Thiệu Châu ở khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc đều quy tụ về dưới mái đình Đắc Châu cùng nhau tham gia Lễ hội. Đây là Lễ hội truyền thống lớn của xã Thiệu Châu được gìn giữ và phát huy nhằm tưởng nhớ vị Thần – Thủ Na đã có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên đất nước, đồng thời là dịp để mọi người sum họp cùng nhau chia vui, sẻ buồn.

Từ lâu, Lễ hội đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân làng Chòm xưa – nay là làng Đắc Châu. Cứ đến ngày 9 tháng giêng âm lịch hàng năm, con cháu các dòng họ, nhân dân trong làng lại trở về đình và đền Đắc Châu để cùng nhau tham gia các trò chơi, trò diễn truyền thống, giao lưu văn nghệ, chuẩn bị cho đại lễ sáng hôm sau. Phần hội diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, tiết kiệm với các trò chơi dân gian như: Chọi gà, cờ người, kéo co... và những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm phô diễn những tài năng, nét tinh tế, khéo léo và tái hiện một góc nhỏ đời sống sinh hoạt của dân làng trong lao động, sản xuất cũng như đời sống văn hóa tinh thần. Sang ngày mùng 10, Làng Văn, Làng Nhạc, đội tế với gần 20 người mặc áo the, khăn xếp chỉnh tề có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị các thủ tục tổ chức rước kiệu cho Thần du xuân. Theo sách xưa, Thần đã có công dẹp giặc ngoại xâm, khai thôn lập ấp được Nhà nước phong “Thượng đẳng Thần” và ban nhiều đạo sắc. Hàng năm, con cháu thường tụ họp về đình và đền dâng Thần lễ vật nhằm tưởng nhớ và ghi công tạ ơn Thần và cầu mong Thần phù trợ cho gia đình, dòng họ luôn bình an, mọi việc “thuận buồm xuôi gió”. Đoàn rước kiệu đưa Thần du xuân, tham quan khắp làng, kiệu đi đến đâu con cháu, nhân dân ở đấy đội lễ (gồm mâm xôi thịt, lợn quay, bánh kẹo và mâm hoa quả) nối theo dòng người trẩy hội trong không khí tưng bừng tiếng chiêng, tiếng trống, cờ lọng, long đao rợp trời. Khi đoàn người rước Thần về trước cổng đình cũng là lúc con cháu khắp các nơi đã tập trung kín dưới sân đình để chào đón Thần. Không khí lễ hội như tưng bừng và ấm áp hơn với những tia nắng ấm áp đầu xuân len lỏi qua từng tán cây, giọt sương xuân. Và lúc này đây, khi lòng người đã hướng về với Thần, làng văn, làng nhạc nổi chiêng, trống rộn ràng đón Thần vào đình và thực hiện nghi thức trang nghiêm rước Thần “về nhà”.

Lễ hội làng Đắc Châu, xã Thiệu Châu giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mà còn mang tính giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, sự kế thừa văn hóa truyền thống, tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, cần lưu giữ và phát huy.Năm 2011, đình và đền Đắc Châu đã được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nhận thức được giá trị của lễ hội và quần thể di tích đình và đền, lãnh đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chính sách, cơ chế triển khai nhiều hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị vật thể và phi vật thể của lễ hội. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả việc kêu gọi, vận động con em xa quê và nhân dân trong làng đóng góp để tu bổ, tôn tạo giữ gìn những giá trị văn hóa của di tích. Năm 2013, đình đã được tu bổ, tôn tạo với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, xã hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp.

Trần Ngọc Tùng


Câu đối mừng xuân

Tối Ba mươi sáng ngọn đèn xanh, bánh chưng xanh xét soi đường quá khứ

Sáng mồng Một tươi câu đối đỏ, hoa hồng đỏ đàm luận hướng tương lai.

Đất nước đón xuân sang lan quế tỏa ơn người trồng cây Đức

Quê hương chào Tết đến bách tùng tươi vững cội đắp gốc Nhân.

Tổ tiên tích bồi Nhân, Nghĩa, Lễ

Tử tôn kế nghiệp Tín, Trung, Cần.

Nguyễn Thị Thúy (St)


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT