Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
913
Hôm qua:
1178
Tuần này:
913
Tháng này:
41005
Tất cả:
2881791

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2 NĂM 2019

Đăng lúc: 12/03/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019

Ngày 20 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa ban hành Nghị quyết số 15 - NQ/HU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2019. Bản Tin nội bộ huyện giới thiệu toàn văn Nghị quyết như sau:

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng – an ninh. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ được đảm bảo; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn ra; các loại tội phạm gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy, cờ bạc… tại một số địa bàn vi phạm trên các lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng còn xảy ra…Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu do cấp ủy, chính quyền một số ngành, đơn vị chưa thực sự quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; giải quyết một số vụ, việc không triệt để, gây bức xúc trong một bộ phận người dân; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế.

Năm 2019, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh và trong huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định như: Các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,… sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, kích động gây mất ổn định CT-XH; tội phạm và vi phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy, tội phạm công nghệ cao, tai nạn giao thông và các vi phạm pháp luật còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, bảo đảm QP-AN, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển sâu rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phấn đấu có 85% trở lên khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

2. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị; không để “bị động”, “bất ngờ”, không để hình thành điểm nóng về ANTT, không xảy ra hoạt động phá hoại, biểu tình, phá rối ANTT trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hoạt động các băng, ổ, nhóm; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ. Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống thông tin, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm trật tự xã hội.

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”, chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 11/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và hoạt động của các loại tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh, trật tự; biểu dương gương người tốt, việc tốt và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở từng địa phương, cơ quan, ban, ngành

Cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN; chủ động rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của ngành, địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 và tổ chức thực hiện 5 Đề án của UBND tỉnh: “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017–2020”; “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”; “củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020”; Đề án 3980 của UBND tỉnh về “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm TNGT trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020” và Đề án 896 của Chính phủ về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục xây dựng, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo, mô hình tự quản; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, quy chế phối hợp trên lĩnh vực an ninh, trật tự giữa các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá vai trò, hiệu quả, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; trọng tâm là việc triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tình hình phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự ở cơ sở.

3. Đối với các cơ quan khối nội chính

Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị trong khối nội chính do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì tổ chức tốt công tác giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả tình hình vụ án, vụ việc nổ cộm, phức tạp về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ và phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và các hành vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng, gây bức xúc trong nhân dân.

Phối hợp tổ chức xét xử công khai, lưu động các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm để phòng ngừa, giáo dục, răn đe và nâng cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trong nhân dân.

4. Nhiệm vụ của lực lượng Công an

Tiếp tục phát huy vai trò trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước giữ vững ổn định trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tập trung, tấn công, trấn áp, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các ổ, nhóm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí, tội phạm giết người và cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm can dự về lĩnh vực kinh tế, chức vụ, tội phạm tham nhũng và các vi phạm về môi trường.

Thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, dân cư, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo tốt trật tự công cộng an toàn cháy, nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự giao thông, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chở hàng quá khổ, quá tải; uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm…Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác cho nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Phối hợp với BCH Quân sự huyện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN; đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tại các trọng điểm.

Tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, hạ uy tín lực lượng Công an, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền thực hiện Luật an ninh mạng, luật CAND năm 2018, việc bố trí công an xã chính quy; thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình, kết quả hoạt động bảo đảm ANTT của lực lượng công an.

Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch hành động “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, Nghị quyết TW4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh.

Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, các khu dân cư, chợ, khu công nghiệp; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, các đoàn thể căn cứ Nghị quyết này, xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Lấy kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân. Địa phương, đơn vị để xảy ra tình hình, vụ việc phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy.

3. Giao Đảng ủy Công an huyện và Văn phòng Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,

thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội

Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân huyện Thiệu Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 theo quyết định số 218/QĐ-UBND. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung Kế hoạch như sau:

1. Về Kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp

- Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện tốt chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Chủ động chỉ đạo kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, phù hợp nhu cầu thị trường; ưu tiên phát triển các loại cây trồng chủ lực. Trọng tâm là tích cực tích tụ ruộng đất trồng lúa chất lượng cao theo phương châm "Liền vùng, cùng trà, một loại giống" quy mô lớn ở các xã, thị trấn mỗi xã ít nhất 01 vùng diện tích trên 20 ha. Phát triển các cây xuất khẩu như ớt, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương rau, dưa chuột tại các xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Vận, Thiệu Tân, Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Phúc, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang. Nâng cao chất lượng diện tích trồng rau an toàn: 21 ha (7 mô hình tập trung), 31 mô hình sản xuất rau trong nhà lưới đạt hiệu quả kinh tế cao tại thị trấn Vạn Hà, Thiệu Tân, Thiệu Hợp và Thiệu Phúc. Duy trì phát triển diện tích dâu tằm tại các xã Thiệu Đô, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Quang. Khuyến khích phát triển các trang trại, HTX, Tổ hợp tác sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VIETGAP có tem truy xuất nguồn gốc.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh việc đưa lợn ngoại, lợn hướng nạc; gà lông màu, bò BBB thành con nuôi chủ lực. Mở rộng mô hình nuôi chim bồ câu, thỏ, ba ba, rùa, ếch, lươn, cá , ốc nhồi ...vào chăn nuôi.

- Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; quản lý, giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong nông nghiệp.

1.2. Công nghiệp - Xây dựng

- Tiếp tục duy trì và phát triển nghề truyền thống và tích cực du nhập nghề mới phù hợp vào địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thiệu Phú, đề nghị UBND tỉnh cho triển khai xây dựng tiếp cụm công nghiệp Thiệu Phú 2 và cụm công nghiệp Thiệu Đô. Tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, các hộ vào sản xuất, kinh doanh vào cụm làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô, xã Thiệu Đô. Thu hút, nhân cấy thêm các ngành nghề vào làng nghề Thiệu Trung; củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm tại làng nghề Thiệu Châu. Tiếp tục có các giải pháp thiết thực, khả thi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, cụm làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Tạo điều kiện cho các Công ty, doanh nghiệp thực hiện các dự án: Công ty CP Mía đường Lam Sơn đầu tư xây dựng Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; Công ty Hà Thanh đầu tư xây dựng trường Mầm non, Tiểu học kết hợp với khu tập luyện TDTT...

- Tổ chức lập quy hoạch vùng huyện; lập Đề án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vạn Hà đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Đề án quy hoạch; xin chủ trương và lập Đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phía Bắc thị trấn Vạn Hà (khoảng 35ha).

- Kiểm tra, nhắc nhở và chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình đang triển khai trên địa bàn huyện.

- Tập trung tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công năm 2018 và năm 2019 đã được HĐND huyện Nghị quyết, gồm: Cơ sở Hạ tầng trường bắn Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trụ sở làm việc của BCH quân sự huyện; lát vỉa hè dọc Quốc lộ 45 địa bàn thị trấn Vạn Hà; đường đô thị phía Bắc kênh Nam thị trấn Vạn Hà. Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu (Giai đoạn 1). Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây Bắc thị trấn Vạn Hà; đường vào khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ Họ Vương; đường đô thị đoạn từ Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú và các dự án theo Nghị quyết của HĐND huyện. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và xúc tiến các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) như: Đường nối Cụm công nghiệp Vạn Hà - Đường huyện DH02 - Đê sông Chu; Đường dọc phía Bắc Kênh Nam từ Thiệu Phú - TT Vạn Hà - Thiệu Nguyên; Đường trung tâm nối Quốc lộ 45 đi Quốc lộ 45 cải dịch; Đường tránh Quốc lộ 45, Kênh B9 đi Thiệu Trung.

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm, kéo dài hoặc sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả.

1.3. Về dịch vụ

- Tập trung thực hiện công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân theo Kế hoạch số 72/KH -UBND ngày 02/4/2018; duy trì tiếp, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ phát triển gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới năm 2019.

- Chỉ đạo các đơn vị có các dịch vụ như: Điện, nước, bưu chính, viễn thông và các loại dịch vụ khác phục vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là thị trường các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng buôn lậu để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và phát triển sản xuất.

- Tạo điều kiện cho các công ty đầu tư lĩnh vực Dịch vụ - Thương Mại đầu tư thực hiện các dự án, trong đó tại Thiệu Đô 7 Công ty: Công ty TNHH vận tải và thương mại Thực Hằng; Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thanh Đức; Công ty TNHH Lan Chi Business Hà Nam; Công ty CP Siêu thị A&S; Công ty TNHH Sơn Hải; Công ty TNHH MTV Thiệu Đô; Công ty TNHH Lê Huy Toàn. Tại thị trấn Vạn Hà 3 Công ty: Tổng công ty đầu tư Hà Thanh; Công ty CP liên doanh BC Smart; công ty TNHH Phú Hưng Thanh. Tại Thiệu Phúc 01 Công ty TNHH Lương thực Thuần Dũng. Tại Thiệu Long Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Cường Dung. Tại Thiệu Hợp Công ty TNHH Xăng dầu Miền Tây Thanh.

1.4. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2019

Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực hợp pháp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn đã đăng ký năm 2019. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; các xã chưa đạt chuẩn dồn sức, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để xây dựng theo kế hoạch. Năm 2019, phấn đấu có thêm 7 xã (Thiệu Thành, Thiệu Ngọc, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, Thiệu Giao, Thiệu Vận, Thiệu Toán) đạt chuẩn nông thôn mới, có 40 thôn đạt chuẩn NTM, có 5 xã (Thiệu Trung, Thiệu Tâm, Thiệu Đô, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp) đạt xã NTM nâng cao. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM (Quy hoạch, y tế, giáo dục, giao thông).

1.5. Quản lý tốt công tác Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên, môi trường đặc biệt là quản lý khai thác cát và vệ sinh môi trường. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh giải quyết nhanh tồn đọng về đất đai theo Kết luận số 30-KL/HU ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU để tích tụ ruộng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nhân dân. Tổ chức đấu giá đất còn lại năm 2018, kế hoạch đấu giá đất năm 2019 kịp thời, đúng quy định; tiến hành kiểm kê đất đai năm 2019.

- Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn do UBND huyện và UBND tỉnh; các Sở, ngành và Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Giải phóng toàn bộ mặt bằng khu vực đồng Hiếc để thực hiện các dự án đã được phê duyệt; mặt bằng còn lại đường Ba Chè - Thiệu Toán; đường Thiệu Lý - Thiệu Hòa; mặt bằng xây dựng dự án 4 tuyến đường huyện; mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn chạy qua 6 xã Thiệu Giang. Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Tân, Thiệu Châu và Thiệu Giao của huyện; mặt bằng thi công đường vào Nhà thờ Họ Vương...và các mặt bằng tại các xã, thị trấn.

1.6. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu vượt dự toán cả năm

- Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, chống thất thu; nắm chắc đối tượng và nguồn thu ở các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn, phân loại cụ thể để có biện pháp thu cho từng đối tượng. Tăng cường các biện pháp mở rộng, nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức dự toán tỉnh, huyện giao cả năm.

- Tích cực thu hồi các khoản nợ đọng tiền đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất; được giao đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Xác định và phân loại cụ thể, thực chất nợ đọng, số còn nợ đọng, số còn phải thu để có các biện pháp thích hợp nhằm thu hồi nợ đọng. Chi ngân sách đúng Luật NSNN, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiên các giải pháp đổi mới giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện, của xã, thị trấn đến người dân. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng cá nhân, gia đình, tập thể kiểu mẫu” theo quy định tại Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá, trung tâm TDTT đồng bộ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT và quản lý các dịch vụ văn hoá.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Phấn đấu tăng thứ hạng chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn, thư viện chuẩn Quốc gia; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn II; thực hiện các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh theo mùa. Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện Đề án thay thế chất gây nghiện bằng thuốc Methadol, nâng cao tỷ lệ Bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ASXH và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác người cao tuổi, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2019.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; chỉ đạo các xã, thị trấn từng bước hoàn thành các tiêu chí, đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hoàn thành việc cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho người có công với cách mạng về nhà ở.

3. Bảo đảm QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trực chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2019 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội; thực hiện triệt để việc quản lý xe chở khách và vận tải hàng hóa, chống quá khổ, quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Bóc gỡ kịp thời mầm mống tội phạm; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình có đơn thư phản ánh sai sự thật, lôi kéo, kích động nhân dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái phép, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật. Tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, tổ chức và tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm và không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm đạo đức công vụ, thực hiện không nghiêm chỉ đạo của cấp trên.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người dân. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại 4 xã: Thiệu Giang, Thiệu Tiến, Thiệu Viên và Thiệu Chính. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân tại 4 xã Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Long và Thiệu Giao. Thanh tra trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã Thiệu Nguyên từ năm 2016 đến năm 2018; Công trình trường Tiểu học Thiệu Đô; Cầu qua kênh Đô Cương xã Thiệu Châu; công sở và nhà đa năng xã Thiệu Duy. Thanh tra thu chi tài chính và các khoản đóng góp của học sinh, phụ huynh học sinh tại 6 trường TH và THCS Thiệu Châu; THCS Thiệu Công; TH Thiệu Long; TH Thiệu Thành; MN Thiệu Duy và MN Thiệu Vận. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 01 năm 2019

1. Tình hình KT-XH

- Về kinh tế: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông 2018- 2019 với tổng diện tích 2.390 ha; chuẩn bị nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang trại. Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Chỉ đạo tiêu hủy 30 con lợn (trọng lượng 2.192kg) bị lở mồm, long móng tại 01 gia trại thôn Đồng Thanh, xã Thiệu Tâm.

Tập trung chỉ đạo, động viên các cơ sở sản xuất công nghiệp -TTCN thi đua sản xuất ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 12 tỷ 200 triệu đồng, bằng 87,3% CK; chi ngân sách đảm bảo đúng luật và kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục quan tâm công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh cát trên địa bàn.

- Văn hoá - xã hội: Ngành giáo dục sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019. Các cơ sở y tế tập trung xây dựng phương án bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra công tác vệ sinh ATTP trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân trước, trong và sau Tết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đoàn công tác viếng Di tích Hang Co Phường; tặng quà đảng bộ và các hộ nghèo huyện Quan Hóa nhân dịp Tết Kỷ Hợi; lập 14 đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện; chỉ đạo UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Phòng LĐTB&XH, các xã, thị trấn nắm bắt, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cứu tế cho những hộ gặp hoàn cảnh khó khăn gồm: 5.891 suất quà của Chủ tịch nước, trị giá 1.206,2 triệu đồng; 5.891 suất quà của tỉnh Thanh Hóa, trị giá 883,65 triệu đồng; 70 suất quà của huyện, trị giá 140 triệu đồng; 5.891 suất quà của các xã, thị trấn, trị giá 450 triệu đồng tặng cho người có công; 5.670 suất quà của Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm, trị giá 2.085 triệu đồng tặng cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em khó khăn; Cấp quà mừng thọ, chúc thọ 2.609 cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên, trị giá 570 triệu đồng; đề nghị tỉnh hỗ trợ 45.930 kg gạo Tết cho 3.062 khẩu.

2. Công tác QP-AN

Các lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở cả 2 cấp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo; làm tốt công tác đảm bảo TTATGT.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; tổ chức gặp mặt cán bộ sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, phó phòng, ban, MTTQ, đoàn thể, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động thi đua năm 2019. Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành việc đánh giá, phân loại TCCSĐ, cán bộ, đảng viên năm 2018; xét kết nạp Đảng cho 19 đồng chí đợt 03/02/2019.

Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp; tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

HĐND các cấp tổ chức thành công kỳ họp đầu năm, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. UBND huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Nguyễn Quang Thọ

Lãnh đạo huyện Thiệu Hoá dâng hương

tại nhà thờ họ Vương xã Thiệu Tiến

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 01/02/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức dâng hương và báo công tại di tích Lịch sử cách mạng Nhà thờ Họ Vương. Về dự dâng hương và báo công có các đồng chí: Hoàng Văn Toản -TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện, Đỗ Thị Toán- PBT Thường trực HU, Trịnh Văn Súy-PBT HU, CT UBND huyện; ủy viên BTVHU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; CT UBMTTQ, trưởng các ban, phòng đoàn thể cấp huyện, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, nhân dân và dòng Họ Vương xã Thiệu Tiến.

Trong 89 năm qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. 20/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,82%, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 26,5%; CN-XD và dịch vụ đạt 63,5%. Thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 34 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 2000 tỷ đồng. Năm 2018 huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,81 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, cận nghèo còn 11,59%. QP-AN giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Khai mạc giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân

và giải Bóng chuyền hơi Năm 2019

Chiều ngày 10/02/2019, tại TTVHTDTT huyện Thiệu Hoá đã khai mạc giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân lần thứ 9 và giải Bóng chuyền hơi. Đại diện lãnh đạo huyện về tham dự có đồng chí Lê Xuân Đào - UV BTV HU, PCT UBND huyện; lãnh đạo một số ban ngành huyện; các đ/c bí thư, chủ tịch của các xã có đội tuyển tham gia thi đấu, cùng hơn 500 vận động viên.

Đồng chí PCT UBND huyện đã phát biểu khai mạc giải đồng thời động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ và mong muốn giải đấu lần này tiếp tục là tiền đề quan trọng để tổ chức các giải đấu tiếp theo trong năm.

Giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân và giải Bóng chuyền hơi năm nay diễn ra trong 4 ngày từ 10/02 đến 13/02/2019, là hoạt động ý nghĩa tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày càng giàu đẹp; đồng thời là dịp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phùng Thanh Tuyên

Khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Sáng ngày 10/02/2019 tại Trung tâm VHTDTT huyện, Hội Nhà báo Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; Đỗ Thị Toán - PBT Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy - PBT HU, CT UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV HU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; CT UBMTTQ, trưởng các cơ quan đoàn thể huyện và bí thư, chủ tịch 28 xã, thị trấn.

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa”, đây là lần đầu tiên, Hội báo Xuân và triển lãm sách báo mùa xuân được Hội Nhà báo Thanh Hóa phối hợp đưa về cơ sở. Ban tổ chức đã chọn trưng bày gần 200 đầu báo, tạp chí số Tết 2019 và Xuân Kỷ Hợi của các cơ quan báo chí Trung ương, báo Đảng các địa phương trong cả nước và các ấn phẩm báo xuân của Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh, Hội Nhà báo, các chương trình tết hấp dẫn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.. Nhiều bìa báo đẹp, bài báo hay, thể hiện nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của đất nước, của tỉnh; những bài báo có giá trị viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phản ánh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong thời gian qua... Các ấn phẩm báo tết, báo xuân còn là sự tụ hội tinh túy nhất về công nghệ và trí tuệ, tâm sức; tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm, sự nhiệt huyết, đam mê của người làm báo, cũng như quyết tâm của mỗi cơ quan báo chí.

Ngoài ra, tại hội báo xuân còn trưng bày những bộ sách hay do Nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành và hơn 40 bức ảnh về đất và người xứ Thanh, sự vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Thanh trong thời kỳ hội nhập, góp phần làm phong phú thêm không gian của Hội Báo Xuân, thu hút nhiều lượt người tham quan.

Hội Báo Xuân huyện Thiệu Hóa không chỉ là điểm đến để giao lưu giữa người làm báo với công chúng báo chí, mà còn đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng thể về sự đổi mới và phát triển của báo chí cả nước nói chung, báo chí Thanh Hóa nói riêng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Thị Hương & Phùng Thanh Tuyên

Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ “chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách”.

MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kêu gọi, vận động được 5.570 suất quà trị giá 2.085 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết Kỷ Hợi với hình thức công khai, đúng đối tượng.

Tiêu biểu là các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện; Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều địa phương vận động được nhiều doanh nghiệp, người hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, điển hình như: xã Thiệu Duy vận động được 189 suất quà trị giá 90 triệu đồng, Thiệu Viên vận động được 240 suất quà trị giá 75 tiệu đồng, Thiệu Long vận động được 90 suất quà trị giá 63 tiệu đồng, Thiệu Toán 142 suất quà, trị giá mỗi suất từ 200-500 ngàn đồng, Thiệu Thành 90 suất quà trị giá 60 triệu đồng; thị trấn Vạn Hà, Thiệu Giao…

Cùng với việc hỗ trợ tiền, quà cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời kêu gọi, hỗ trợ cho 20 hộ nghèo xây dựng nhà mới, mỗi hộ 10 triệu đồng (năm 2018 bằng các nguồn quỹ của tỉnh, của huyện đã hỗ trợ cho 48 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền 770 triệu đồng).

Các hoạt động trên đã kịp thời động viên các hộ nghèo, đối tượng chính sách về tinh thần và vật chất, cùng cộng đồng đón tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm; tăng cường khối đại đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Đình Nam - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Nô nức ngày hội tòng quân năm 2019

Hòa chung với không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trong toàn tỉnh, sáng ngày 20/02/2019, huyện Thiệu Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ nhân dân và 192 tân binh được gọi nhập ngũ trong đợt này.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thắp sáng ngọn đuốc lên đài lửa truyền thống, thể hiện ý chí và lòng quật cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay trong ngày hội tòng quân, thể hiện niềm tin của lãnh đạo huyện đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương sẽ xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nổi hồi trống giao nhận quân và phát biểu chia tay, động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đồng chí mong muốn các tân binh nhập ngũ đợt này, phát huy truyền quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cổ vũ, động viên của toàn thể nhân dân, đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện đã nhận thức đúng vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Ngày hội giao quân hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Năm 2019, huyện Thiệu Hóa được giao 192 chỉ tiêu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong số 192 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đợt này có 7 thanh niên có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, 20 thanh niên là con cán bộ, có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời tin tưởng các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngay sau buổi lễ, các chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ tại 4 đơn vị nhận quân là Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Trường Quân sự - Quân đoàn I; Lữ đoàn 414 Công binh- Quân khu 4; Trung đoàn 762- Bộ CHQS tỉnh.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, BCH Đảng bộ huyện Thiệu hóa đã ban hành Nghị quyết số 02về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020. Theo đó huyện đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất,chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Hiện tại trên địa bàn huyện đãhình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500ha như: Vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, mô hình sản xuất lúa lai F1, lúa thuần, giống ngô; tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết với tổng diện tích các loại cây trồng là 566ha; gồm: sản xuất giống lúa thuần 80 ha, sản xuất lúa gạo thương phẩm 400ha, 21 ha rau an toàn tập trung, 31.000m2 sản xuất rau trong nhà lưới tại 6 xã, mô hình trồng khoai tây đông muộn, xuân sớm, ngô ngọt, đậu tương rau, 126ha dâu tằm… tập trung tại thị trấn Vạn Hà, các xã Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp, Thiệu Thành, Thiệu Đô, Thiệu Minh… Ngoài ra, nhiều hộ dân còn chủ động xây dựng các mô hình làm nấm mộc nhĩ, nuôi thỏ (Thiệu Tân); lợn sạch (Thiệu Vũ); ba ba (Thiệu Hợp), chim bồ câu, gà ri mía, cá giống, bò BBB (Thiệu Thành, Thiệu Công…). Một số doanh nghiệp thuê đất của người nông dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch, người nông dân trở thành công nhân sản xuất trên chính thửa ruộng của mình với quy mô lớn như: Công ty Vân Sơn; HTX DV Thiệu Công... Hiện nay, có trên 20 doanh nghiệp vào trực tiếp liên kết với các hợp tác xã và nhân dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt, trong đó điển hình như: Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty CP xuất nhập khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH Quốc tế An Việt, Công ty giống cây trồng Trung ương.... Cùng với đó, huyện tập trung đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Đến nay, 98% khâu làm đất, 70% trong khâu thu hoạch đã thực hiện cơ giới hóa. Thực tế cho thấy việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp đã dần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn và theo hướng sản xuất hàng hóa; hiệu quả kinh tế tăng 30% đến 50% so với sản xuất thông thường, nhờ đó năm 2018, giá trị canh tác đạt 115,1 triệu đồng/ha.

Song song với tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bằng nhiều giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với tinh thần chỉ đạo: làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo phong trào, không huy động quá sức dân; hiện nay đã có 17/27 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; rà soát quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành mô hình liên kết sản xuất, các vùng lúa thuần hàng hóa, khoai tây giống, ngô ngọt, ngô rau xuất khẩu, ớt và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, mô hình sản xuất lúa hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn thông qua các hình thức tích tụ, tập trung đất đai như thuê đất, mua đất, góp đất, liên kết sản xuất. Tập trung thực hiện chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang trồng cây khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn theo hướng công nghệ cao; mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh dịch vụ cơ giới hoá để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giải quyết khó khăn thiếu hụt lao động và đáp ứng tính thời vụ... nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa học tập, làm theo lời Bác

Thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa đã mang tấm lòng của lương y, nhiệt huyết của tuổi trẻ chăm lo cho sức khoẻ cộng đồng.

Chi đoàn Bệnh viện có 61 ĐVTN, chiếm 39,1% tổng số cán bộ, viên chức, có mặt ở tất cả các chuyên khoa sâu như khoa nội, nhi, khoa sản, khoa tai - mũi - họng... Đây là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đoàn thể của Bệnh viện.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Chi đoàn nghiêm túc triển khai, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào “Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa làm theo lời Bác”, tổ chức cho 100% ĐVTN đăng ký việc ”Làm theo” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng người nhất là tiêu chí về quy tắc ứng xử và y đức.

Từ khi thực hiện cuộc vận động của ngành y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với học tập và làm theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”, trong công tác khám chữa bệnh, ĐVTN trong chi đoàn luôn thực hiện tốt phương châm: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”; đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh… tạo được niềm tin cho người bệnh. Chi đoàn còn đề xuất cấp uỷ xây dựng công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên muôn như tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh”, làm nhiệm vụ hướng dẫn bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh và hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, Chi đoàn đã hướng dẫn, hỗ trợ được 470 lượt bệnh nhân, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Những việc làm này đã thành nề nếp hoạt động của ĐVTN trong chi đoàn. Qua đó còn tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện quy tắc ứng xử và y đức của đông đảo cán bộ, y, bác sỹ. Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Bệnh viện.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, y đức của người thầy thuốc, đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sôi nổi hưởng ứng thực hiện các phong trào do Đoàn, Hội phát động, Chi đoàn Bệnh viện đã thành lập “tủ áo tình thương” với phương châm ai thừa mang đến biếu, ai thiếu lấy về dùng, và thực hiện Hòm tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đã phối hợp huyện đoàn khám cho 250 đối tượng chính sách trong dịp 27/7/2018 “hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn”… Dịp hè năm 2018 chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức tặng quà cho các em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi cho 153 cháu, Tết trung thu cho 155 cháu và tổ chức hoạt động vui Tết thiếu nhi và trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Chi đoàn luôn vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các đợt quyên góp do cơ quan phát động như các đợt ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lụt, ủng hộ quỹ vì trẻ em, quỹ xây nhà tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Chi đoàn tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018. Đặc biệt hàng tháng Chi đoàn phối hợp với Công đoàn Bệnh viện tổ chức nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc khám bệnh, chi đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu lồng ghép với tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên, người dân trong việc bảo vệ môi trường, nhận biết các bệnh thường gặp theo mùa … góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong chi đoàn còn chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị, có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được thực hiện trong chuyên môn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể, ý nghĩa, 3 năm (2016 - 2018), Chi đoàn Bệnh việnluôn đạt Chi đoàn vững mạnh, các ĐVTN trong chi đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian tới, chi đoàn tiếp tục lấy “12 điều y đức” làm thước đo và lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ nêu cao tinh thần y đức, giỏi về chuyên môn; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiu Duy xây dng nông thôn mi khi lòng dân đã thun

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2011- 2020. Sau gần 8 năm nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã, đến tháng 12/2018, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Trước khi bắt tay vào thực hiện mục tiêu xây dựng NTM xã Thiệu Duy còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp…

Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của đại đa số nhân dân, phong trào xây dựng NTM của xã đã có những khởi sắc rõ nét. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 25 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Phó bí thư trực đảng làm phó ban, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã làm phó ban, đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể làm thành viên, các nhiệm vụ được phân công cụ thể. Để giúp cho cán bộ từ thôn đến xã có thêm kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng thành công xã NTM, ngoài việc tập huấn ở huyện, ở tỉnh, xã còn tổ chức cho cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các xã, huyện, tỉnh bạn có các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Để giúp người dân hiểu đúng về mục tiêu xây dựng NTM, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Thiệu Duy đã tích cực vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ (nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM) dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. tạo được sự đột phá mạnh mẽ, quyết liệt, khi ý Đảng, lòng dân cùng hòa làm một, trở thành sức mạnh của khối đại đoàn kết để Thiệu Duy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính Quyền ngày càng được nhân lên. Chất lượng cuộc sống về tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phong trào thi đua gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, nhân rộng. Số hộ khá và giàu ngày càng tăng, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34,4 triệu đồng/năm (năm 2011 là 12.053.000đ/ người). Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hướng bền vững từ 19,6% năm 2011 xuống còn 4,86% năm 2018, trên địa bàn xã không còn hộ nhà tranh tre tạm bợ, nhà dột nát. Các công trình phúc lợi, nhà ở dân cư của nhân dân được xây dựng khang trang như: Đường, trường, trạm, công sở, chợ Nông thôn, nhà thi đấu đa năng, sân thể thao, giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, … với tổng giá trị gần 250 tỷ đồng, trong đó: Vốn trung ương hỗ trợ 3.66%; vốn của tỉnh 4.47%; vốn của huyện 3,28%; vốn ngân sách xã 12,11%; vốn tín dụng 1,94%; vốn doanh nghiệp 3,11%; còn lại chủ yếu là vốn do nhân dân và con em xa quê ủng hộ, xã hội hóa 71,43%.

Gần 8 năm qua là chặng đường đầy khó khăn thách thức nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng sự trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đoàn kết đồng lòng chung sức, tháng 12/2018 Thiệu Duy được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt 100%.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao chất lương các tiêu chí NTM. Phấn đấu xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Có được kết quả như trên Thiệu Duy rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải đoàn kết, vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, động viên huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của nhân dân, sự đóng góp dưới nhiều hình thức. Vận động các nhà hảo tâm, con em thành đạt xa quê, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cộng động.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Phân công nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, không nóng vội, nhưng phải tập trung quyết liệt và tận dụng tốt các cơ hội.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hổ trợ từ chương trình MTQG về xây dựng NTM của nhà nước, vốn đầu tư lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn h trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài xã, vốn đóng góp của nhân dân trong xã. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời trấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thứ năm, có cơ chế chính sách cụ thể để khuyết khích các thôn, các gia đình phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM là dấu ấn của sự đổi mới và phát triển. Thiệu Duy được Đảng và Chính quyền, các đoàn thể các cấp tặng nhiều phần thưởng: Bằng khen, giấy khen cho cán bộ và nhân dân trong xã đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM. Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Duy tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua nổ lực phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, xây dựng xã Thiệu Duy ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lê Văn Thuấn - BTĐU, CT HĐND Thiệu Duy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lễ hội truyền thống làng Khánh Hội, xã Thiệu Duy

Lễ hội làng Khánh Hội ra đời vào khoảng thế kỷ thứ XVIII, là Lễ hội truyền thống của cộng đồng dân cư, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng giêng âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội phản ánh một phần đời sống của người Việt thời xưa, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể của người con Thiệu Duy nói riêng và nhân dân Thiệu Hóa nói chung.

Theo thông lệ, hàng năm vào ngày mùng 10 tháng giêng, con cháu xã Thiệu Duy ở khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc đều quy tụ về đình làng cùng nhau tham gia Lễ hội. Đây là lễ hội truyền thống lớn của xã Thiệu Duy được gìn giữ và phát huy nhằm tưởng nhớ tới các vị thần linh, các bậc tiền nhân đã có công khai dân, lập ấp tại xã nhà; đồng thời là dịp để mọi người sum họp cùng nhau chia vui, sẻ buồn. Từ lâu, lễ hội đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân làng Khánh Hội, lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội.

- Phần lễ: Ngay sáng sớm ngày 10 tháng giêng nhân dân trong làng đã nô nức chuẩn bị lễ vật gồm: sôi, thịt lợn, thịt gà, hoa quả, bánh kẹo, trầu rượu...tập chung về Đình làng dâng lên cúng thần linh. Theo lời kể của các cụ cáo niên trong làng, thì ngày xưa khi vào mùa Lễ hội, việc chuẩn bị lễ vật được chỉ định luân phiên cho từng dòng họ trong làng và những người có học thức, có địa vị mới được chuẩn bị lễ vật dâng lên thần linh.

Ngoài việc chuẩn bị lễ vật, thì việc chọn chủ tế và người tham gia tế lễ cũng rất quan trọng. Chủ tế phải là người cao tuổi được mọi người tín nhiệm sẽ đọc văn khấn thành hoàng làng. Bên cạnh là bốn ông trùm của bốn giáp gồm: Giáp đông, Giáp đoài, Giáp nhuệ, Giáp thượng, tiếp theo trong khu tế còn có hai ông làng văn đứng điểm sướng còn các cụ và các quan viên, nhân dân trong làng ngồi dưới chiếu chắp bái. Đội chủ tế phải chuẩn bị trang phục gọn gàng đúng mầu sắc như: chủ tế và các ông trùm phải là người mặc áo the, khăn xếp, đi hài. Trong khi làm lễ cấm kỵ những người có tang không được xuất hiện, không được nói to, họ phải tập trung để lạy cho đều nếu lạy không đều sẽ không tốt, cấm góa vợ, góa chồng làm chủ tế và bê lễ. Sau khi các nghi lễ được tổ chức xong coi như buổi tế lễ đã kết thúc và các lễ vật được chia đều cho tất cả mọi người dân trong làng.

- Phần hội: Diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, tiết kiệm với các trò chơi dân gian như: kéo co, cờ tướng, cờ người... và những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm phô diễn những tài năng, nét tinh tế, khéo léo và tái hiện một góc nhỏ đời sống sinh hoạt của dân làng trong lao động, sản xuất cũng như đời sống văn hóa tinh thần.

Có thể nói, Lễ hội làng Khánh Hội, xã Thiệu Duy đã và đang giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mà còn mang tính giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, sự kế thừa văn hóa truyền thống, tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, cần lưu giữ và phát huy.

Nguyễn Thị Thu - Công chức Văn hóa xã Thiệu Duy

Hội làng

Hội làng truyền thống chốn quê ta

Trống dục lừng vang tiếng vọng xa

Trai gái rộn ràng quần áo mới

Trẻ già nô nức mũ khăn hoa

Trò chơi rước kiệu, ôi lưu luyến!

Điệu múa tế thần, thật thiết tha!

Văn hóa vùng miền gìn giữ mãi

Tình quê chan chứa đẹp lời ca.

Phạm Huy Nông -Thôn 1, Thiệu Trung, Thiệu Hóa

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2 NĂM 2019

Đăng lúc: 12/03/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019

Ngày 20 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa ban hành Nghị quyết số 15 - NQ/HU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2019. Bản Tin nội bộ huyện giới thiệu toàn văn Nghị quyết như sau:

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng – an ninh. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ được đảm bảo; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn ra; các loại tội phạm gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy, cờ bạc… tại một số địa bàn vi phạm trên các lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng còn xảy ra…Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu do cấp ủy, chính quyền một số ngành, đơn vị chưa thực sự quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; giải quyết một số vụ, việc không triệt để, gây bức xúc trong một bộ phận người dân; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế.

Năm 2019, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh và trong huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định như: Các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,… sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, kích động gây mất ổn định CT-XH; tội phạm và vi phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy, tội phạm công nghệ cao, tai nạn giao thông và các vi phạm pháp luật còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, bảo đảm QP-AN, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển sâu rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phấn đấu có 85% trở lên khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

2. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị; không để “bị động”, “bất ngờ”, không để hình thành điểm nóng về ANTT, không xảy ra hoạt động phá hoại, biểu tình, phá rối ANTT trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hoạt động các băng, ổ, nhóm; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ. Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống thông tin, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm trật tự xã hội.

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”, chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 11/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và hoạt động của các loại tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh, trật tự; biểu dương gương người tốt, việc tốt và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở từng địa phương, cơ quan, ban, ngành

Cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN; chủ động rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của ngành, địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 và tổ chức thực hiện 5 Đề án của UBND tỉnh: “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017–2020”; “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”; “củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020”; Đề án 3980 của UBND tỉnh về “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm TNGT trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020” và Đề án 896 của Chính phủ về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục xây dựng, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo, mô hình tự quản; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, quy chế phối hợp trên lĩnh vực an ninh, trật tự giữa các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá vai trò, hiệu quả, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; trọng tâm là việc triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tình hình phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự ở cơ sở.

3. Đối với các cơ quan khối nội chính

Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị trong khối nội chính do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì tổ chức tốt công tác giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả tình hình vụ án, vụ việc nổ cộm, phức tạp về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ và phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và các hành vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng, gây bức xúc trong nhân dân.

Phối hợp tổ chức xét xử công khai, lưu động các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm để phòng ngừa, giáo dục, răn đe và nâng cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trong nhân dân.

4. Nhiệm vụ của lực lượng Công an

Tiếp tục phát huy vai trò trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước giữ vững ổn định trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tập trung, tấn công, trấn áp, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là các ổ, nhóm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí, tội phạm giết người và cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm can dự về lĩnh vực kinh tế, chức vụ, tội phạm tham nhũng và các vi phạm về môi trường.

Thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, dân cư, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo tốt trật tự công cộng an toàn cháy, nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự giao thông, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chở hàng quá khổ, quá tải; uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm…Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác cho nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Phối hợp với BCH Quân sự huyện triển khai có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN; đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tại các trọng điểm.

Tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, hạ uy tín lực lượng Công an, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền thực hiện Luật an ninh mạng, luật CAND năm 2018, việc bố trí công an xã chính quy; thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình, kết quả hoạt động bảo đảm ANTT của lực lượng công an.

Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch hành động “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, Nghị quyết TW4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh.

Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, các khu dân cư, chợ, khu công nghiệp; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, các đoàn thể căn cứ Nghị quyết này, xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Lấy kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân. Địa phương, đơn vị để xảy ra tình hình, vụ việc phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy.

3. Giao Đảng ủy Công an huyện và Văn phòng Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,

thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội

Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân huyện Thiệu Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 theo quyết định số 218/QĐ-UBND. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu nội dung Kế hoạch như sau:

1. Về Kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp

- Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện tốt chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Chủ động chỉ đạo kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, phù hợp nhu cầu thị trường; ưu tiên phát triển các loại cây trồng chủ lực. Trọng tâm là tích cực tích tụ ruộng đất trồng lúa chất lượng cao theo phương châm "Liền vùng, cùng trà, một loại giống" quy mô lớn ở các xã, thị trấn mỗi xã ít nhất 01 vùng diện tích trên 20 ha. Phát triển các cây xuất khẩu như ớt, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương rau, dưa chuột tại các xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Vận, Thiệu Tân, Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Phúc, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang. Nâng cao chất lượng diện tích trồng rau an toàn: 21 ha (7 mô hình tập trung), 31 mô hình sản xuất rau trong nhà lưới đạt hiệu quả kinh tế cao tại thị trấn Vạn Hà, Thiệu Tân, Thiệu Hợp và Thiệu Phúc. Duy trì phát triển diện tích dâu tằm tại các xã Thiệu Đô, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Quang. Khuyến khích phát triển các trang trại, HTX, Tổ hợp tác sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VIETGAP có tem truy xuất nguồn gốc.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh việc đưa lợn ngoại, lợn hướng nạc; gà lông màu, bò BBB thành con nuôi chủ lực. Mở rộng mô hình nuôi chim bồ câu, thỏ, ba ba, rùa, ếch, lươn, cá , ốc nhồi ...vào chăn nuôi.

- Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; quản lý, giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong nông nghiệp.

1.2. Công nghiệp - Xây dựng

- Tiếp tục duy trì và phát triển nghề truyền thống và tích cực du nhập nghề mới phù hợp vào địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thiệu Phú, đề nghị UBND tỉnh cho triển khai xây dựng tiếp cụm công nghiệp Thiệu Phú 2 và cụm công nghiệp Thiệu Đô. Tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, các hộ vào sản xuất, kinh doanh vào cụm làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô, xã Thiệu Đô. Thu hút, nhân cấy thêm các ngành nghề vào làng nghề Thiệu Trung; củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm tại làng nghề Thiệu Châu. Tiếp tục có các giải pháp thiết thực, khả thi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, cụm làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Tạo điều kiện cho các Công ty, doanh nghiệp thực hiện các dự án: Công ty CP Mía đường Lam Sơn đầu tư xây dựng Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà; Công ty Hà Thanh đầu tư xây dựng trường Mầm non, Tiểu học kết hợp với khu tập luyện TDTT...

- Tổ chức lập quy hoạch vùng huyện; lập Đề án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vạn Hà đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Đề án quy hoạch; xin chủ trương và lập Đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phía Bắc thị trấn Vạn Hà (khoảng 35ha).

- Kiểm tra, nhắc nhở và chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình đang triển khai trên địa bàn huyện.

- Tập trung tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công năm 2018 và năm 2019 đã được HĐND huyện Nghị quyết, gồm: Cơ sở Hạ tầng trường bắn Ban Chỉ huy quân sự huyện; Trụ sở làm việc của BCH quân sự huyện; lát vỉa hè dọc Quốc lộ 45 địa bàn thị trấn Vạn Hà; đường đô thị phía Bắc kênh Nam thị trấn Vạn Hà. Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Lê Văn Hưu (Giai đoạn 1). Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây Bắc thị trấn Vạn Hà; đường vào khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ Họ Vương; đường đô thị đoạn từ Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú và các dự án theo Nghị quyết của HĐND huyện. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và xúc tiến các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) như: Đường nối Cụm công nghiệp Vạn Hà - Đường huyện DH02 - Đê sông Chu; Đường dọc phía Bắc Kênh Nam từ Thiệu Phú - TT Vạn Hà - Thiệu Nguyên; Đường trung tâm nối Quốc lộ 45 đi Quốc lộ 45 cải dịch; Đường tránh Quốc lộ 45, Kênh B9 đi Thiệu Trung.

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm, kéo dài hoặc sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả.

1.3. Về dịch vụ

- Tập trung thực hiện công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân theo Kế hoạch số 72/KH -UBND ngày 02/4/2018; duy trì tiếp, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ phát triển gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới năm 2019.

- Chỉ đạo các đơn vị có các dịch vụ như: Điện, nước, bưu chính, viễn thông và các loại dịch vụ khác phục vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là thị trường các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng buôn lậu để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và phát triển sản xuất.

- Tạo điều kiện cho các công ty đầu tư lĩnh vực Dịch vụ - Thương Mại đầu tư thực hiện các dự án, trong đó tại Thiệu Đô 7 Công ty: Công ty TNHH vận tải và thương mại Thực Hằng; Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thanh Đức; Công ty TNHH Lan Chi Business Hà Nam; Công ty CP Siêu thị A&S; Công ty TNHH Sơn Hải; Công ty TNHH MTV Thiệu Đô; Công ty TNHH Lê Huy Toàn. Tại thị trấn Vạn Hà 3 Công ty: Tổng công ty đầu tư Hà Thanh; Công ty CP liên doanh BC Smart; công ty TNHH Phú Hưng Thanh. Tại Thiệu Phúc 01 Công ty TNHH Lương thực Thuần Dũng. Tại Thiệu Long Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Cường Dung. Tại Thiệu Hợp Công ty TNHH Xăng dầu Miền Tây Thanh.

1.4. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2019

Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực hợp pháp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn đã đăng ký năm 2019. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; các xã chưa đạt chuẩn dồn sức, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để xây dựng theo kế hoạch. Năm 2019, phấn đấu có thêm 7 xã (Thiệu Thành, Thiệu Ngọc, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, Thiệu Giao, Thiệu Vận, Thiệu Toán) đạt chuẩn nông thôn mới, có 40 thôn đạt chuẩn NTM, có 5 xã (Thiệu Trung, Thiệu Tâm, Thiệu Đô, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp) đạt xã NTM nâng cao. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM (Quy hoạch, y tế, giáo dục, giao thông).

1.5. Quản lý tốt công tác Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý tốt công tác đất đai, tài nguyên, môi trường đặc biệt là quản lý khai thác cát và vệ sinh môi trường. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh giải quyết nhanh tồn đọng về đất đai theo Kết luận số 30-KL/HU ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU để tích tụ ruộng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nhân dân. Tổ chức đấu giá đất còn lại năm 2018, kế hoạch đấu giá đất năm 2019 kịp thời, đúng quy định; tiến hành kiểm kê đất đai năm 2019.

- Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn do UBND huyện và UBND tỉnh; các Sở, ngành và Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Giải phóng toàn bộ mặt bằng khu vực đồng Hiếc để thực hiện các dự án đã được phê duyệt; mặt bằng còn lại đường Ba Chè - Thiệu Toán; đường Thiệu Lý - Thiệu Hòa; mặt bằng xây dựng dự án 4 tuyến đường huyện; mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn chạy qua 6 xã Thiệu Giang. Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Tân, Thiệu Châu và Thiệu Giao của huyện; mặt bằng thi công đường vào Nhà thờ Họ Vương...và các mặt bằng tại các xã, thị trấn.

1.6. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu vượt dự toán cả năm

- Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, chống thất thu; nắm chắc đối tượng và nguồn thu ở các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn, phân loại cụ thể để có biện pháp thu cho từng đối tượng. Tăng cường các biện pháp mở rộng, nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức dự toán tỉnh, huyện giao cả năm.

- Tích cực thu hồi các khoản nợ đọng tiền đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất; được giao đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Xác định và phân loại cụ thể, thực chất nợ đọng, số còn nợ đọng, số còn phải thu để có các biện pháp thích hợp nhằm thu hồi nợ đọng. Chi ngân sách đúng Luật NSNN, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiên các giải pháp đổi mới giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện, của xã, thị trấn đến người dân. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào thi đua: “Xây dựng cá nhân, gia đình, tập thể kiểu mẫu” theo quy định tại Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá, trung tâm TDTT đồng bộ, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT và quản lý các dịch vụ văn hoá.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Phấn đấu tăng thứ hạng chất lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn, thư viện chuẩn Quốc gia; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn II; thực hiện các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh theo mùa. Thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện Đề án thay thế chất gây nghiện bằng thuốc Methadol, nâng cao tỷ lệ Bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ASXH và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác người cao tuổi, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2019.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; chỉ đạo các xã, thị trấn từng bước hoàn thành các tiêu chí, đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hoàn thành việc cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho người có công với cách mạng về nhà ở.

3. Bảo đảm QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trực chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2019 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội; thực hiện triệt để việc quản lý xe chở khách và vận tải hàng hóa, chống quá khổ, quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Bóc gỡ kịp thời mầm mống tội phạm; xử lý nghiêm các đối tượng cố tình có đơn thư phản ánh sai sự thật, lôi kéo, kích động nhân dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái phép, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật. Tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, tổ chức và tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm và không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm đạo đức công vụ, thực hiện không nghiêm chỉ đạo của cấp trên.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người dân. Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại 4 xã: Thiệu Giang, Thiệu Tiến, Thiệu Viên và Thiệu Chính. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân tại 4 xã Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Long và Thiệu Giao. Thanh tra trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã Thiệu Nguyên từ năm 2016 đến năm 2018; Công trình trường Tiểu học Thiệu Đô; Cầu qua kênh Đô Cương xã Thiệu Châu; công sở và nhà đa năng xã Thiệu Duy. Thanh tra thu chi tài chính và các khoản đóng góp của học sinh, phụ huynh học sinh tại 6 trường TH và THCS Thiệu Châu; THCS Thiệu Công; TH Thiệu Long; TH Thiệu Thành; MN Thiệu Duy và MN Thiệu Vận. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 01 năm 2019

1. Tình hình KT-XH

- Về kinh tế: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Đông 2018- 2019 với tổng diện tích 2.390 ha; chuẩn bị nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2019. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang trại. Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Chỉ đạo tiêu hủy 30 con lợn (trọng lượng 2.192kg) bị lở mồm, long móng tại 01 gia trại thôn Đồng Thanh, xã Thiệu Tâm.

Tập trung chỉ đạo, động viên các cơ sở sản xuất công nghiệp -TTCN thi đua sản xuất ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 12 tỷ 200 triệu đồng, bằng 87,3% CK; chi ngân sách đảm bảo đúng luật và kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục quan tâm công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh cát trên địa bàn.

- Văn hoá - xã hội: Ngành giáo dục sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019. Các cơ sở y tế tập trung xây dựng phương án bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra công tác vệ sinh ATTP trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân trước, trong và sau Tết.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đoàn công tác viếng Di tích Hang Co Phường; tặng quà đảng bộ và các hộ nghèo huyện Quan Hóa nhân dịp Tết Kỷ Hợi; lập 14 đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện; chỉ đạo UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Phòng LĐTB&XH, các xã, thị trấn nắm bắt, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cứu tế cho những hộ gặp hoàn cảnh khó khăn gồm: 5.891 suất quà của Chủ tịch nước, trị giá 1.206,2 triệu đồng; 5.891 suất quà của tỉnh Thanh Hóa, trị giá 883,65 triệu đồng; 70 suất quà của huyện, trị giá 140 triệu đồng; 5.891 suất quà của các xã, thị trấn, trị giá 450 triệu đồng tặng cho người có công; 5.670 suất quà của Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm, trị giá 2.085 triệu đồng tặng cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em khó khăn; Cấp quà mừng thọ, chúc thọ 2.609 cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên, trị giá 570 triệu đồng; đề nghị tỉnh hỗ trợ 45.930 kg gạo Tết cho 3.062 khẩu.

2. Công tác QP-AN

Các lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở cả 2 cấp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo; làm tốt công tác đảm bảo TTATGT.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; tổ chức gặp mặt cán bộ sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, phó phòng, ban, MTTQ, đoàn thể, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động thi đua năm 2019. Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành việc đánh giá, phân loại TCCSĐ, cán bộ, đảng viên năm 2018; xét kết nạp Đảng cho 19 đồng chí đợt 03/02/2019.

Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp; tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

HĐND các cấp tổ chức thành công kỳ họp đầu năm, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. UBND huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Nguyễn Quang Thọ

Lãnh đạo huyện Thiệu Hoá dâng hương

tại nhà thờ họ Vương xã Thiệu Tiến

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 01/02/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức dâng hương và báo công tại di tích Lịch sử cách mạng Nhà thờ Họ Vương. Về dự dâng hương và báo công có các đồng chí: Hoàng Văn Toản -TUV, Bí thư HU, CT HĐND huyện, Đỗ Thị Toán- PBT Thường trực HU, Trịnh Văn Súy-PBT HU, CT UBND huyện; ủy viên BTVHU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; CT UBMTTQ, trưởng các ban, phòng đoàn thể cấp huyện, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, nhân dân và dòng Họ Vương xã Thiệu Tiến.

Trong 89 năm qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. 20/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,82%, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 26,5%; CN-XD và dịch vụ đạt 63,5%. Thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 34 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 2000 tỷ đồng. Năm 2018 huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,81 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%, cận nghèo còn 11,59%. QP-AN giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Khai mạc giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân

và giải Bóng chuyền hơi Năm 2019

Chiều ngày 10/02/2019, tại TTVHTDTT huyện Thiệu Hoá đã khai mạc giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân lần thứ 9 và giải Bóng chuyền hơi. Đại diện lãnh đạo huyện về tham dự có đồng chí Lê Xuân Đào - UV BTV HU, PCT UBND huyện; lãnh đạo một số ban ngành huyện; các đ/c bí thư, chủ tịch của các xã có đội tuyển tham gia thi đấu, cùng hơn 500 vận động viên.

Đồng chí PCT UBND huyện đã phát biểu khai mạc giải đồng thời động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ và mong muốn giải đấu lần này tiếp tục là tiền đề quan trọng để tổ chức các giải đấu tiếp theo trong năm.

Giải Bóng đá Cúp Mùa Xuân và giải Bóng chuyền hơi năm nay diễn ra trong 4 ngày từ 10/02 đến 13/02/2019, là hoạt động ý nghĩa tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày càng giàu đẹp; đồng thời là dịp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phùng Thanh Tuyên

Khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Sáng ngày 10/02/2019 tại Trung tâm VHTDTT huyện, Hội Nhà báo Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; Đỗ Thị Toán - PBT Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy - PBT HU, CT UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV HU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; CT UBMTTQ, trưởng các cơ quan đoàn thể huyện và bí thư, chủ tịch 28 xã, thị trấn.

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa”, đây là lần đầu tiên, Hội báo Xuân và triển lãm sách báo mùa xuân được Hội Nhà báo Thanh Hóa phối hợp đưa về cơ sở. Ban tổ chức đã chọn trưng bày gần 200 đầu báo, tạp chí số Tết 2019 và Xuân Kỷ Hợi của các cơ quan báo chí Trung ương, báo Đảng các địa phương trong cả nước và các ấn phẩm báo xuân của Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh, Hội Nhà báo, các chương trình tết hấp dẫn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.. Nhiều bìa báo đẹp, bài báo hay, thể hiện nỗ lực vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của đất nước, của tỉnh; những bài báo có giá trị viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phản ánh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong thời gian qua... Các ấn phẩm báo tết, báo xuân còn là sự tụ hội tinh túy nhất về công nghệ và trí tuệ, tâm sức; tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm, sự nhiệt huyết, đam mê của người làm báo, cũng như quyết tâm của mỗi cơ quan báo chí.

Ngoài ra, tại hội báo xuân còn trưng bày những bộ sách hay do Nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành và hơn 40 bức ảnh về đất và người xứ Thanh, sự vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Thanh trong thời kỳ hội nhập, góp phần làm phong phú thêm không gian của Hội Báo Xuân, thu hút nhiều lượt người tham quan.

Hội Báo Xuân huyện Thiệu Hóa không chỉ là điểm đến để giao lưu giữa người làm báo với công chúng báo chí, mà còn đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng thể về sự đổi mới và phát triển của báo chí cả nước nói chung, báo chí Thanh Hóa nói riêng, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Thị Hương & Phùng Thanh Tuyên

Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ “chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách”.

MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kêu gọi, vận động được 5.570 suất quà trị giá 2.085 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết Kỷ Hợi với hình thức công khai, đúng đối tượng.

Tiêu biểu là các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện; Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều địa phương vận động được nhiều doanh nghiệp, người hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, điển hình như: xã Thiệu Duy vận động được 189 suất quà trị giá 90 triệu đồng, Thiệu Viên vận động được 240 suất quà trị giá 75 tiệu đồng, Thiệu Long vận động được 90 suất quà trị giá 63 tiệu đồng, Thiệu Toán 142 suất quà, trị giá mỗi suất từ 200-500 ngàn đồng, Thiệu Thành 90 suất quà trị giá 60 triệu đồng; thị trấn Vạn Hà, Thiệu Giao…

Cùng với việc hỗ trợ tiền, quà cho hộ nghèo vui Xuân, đón Tết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời kêu gọi, hỗ trợ cho 20 hộ nghèo xây dựng nhà mới, mỗi hộ 10 triệu đồng (năm 2018 bằng các nguồn quỹ của tỉnh, của huyện đã hỗ trợ cho 48 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền 770 triệu đồng).

Các hoạt động trên đã kịp thời động viên các hộ nghèo, đối tượng chính sách về tinh thần và vật chất, cùng cộng đồng đón tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm; tăng cường khối đại đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Đình Nam - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Nô nức ngày hội tòng quân năm 2019

Hòa chung với không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trong toàn tỉnh, sáng ngày 20/02/2019, huyện Thiệu Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ nhân dân và 192 tân binh được gọi nhập ngũ trong đợt này.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thắp sáng ngọn đuốc lên đài lửa truyền thống, thể hiện ý chí và lòng quật cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay trong ngày hội tòng quân, thể hiện niềm tin của lãnh đạo huyện đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương sẽ xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nổi hồi trống giao nhận quân và phát biểu chia tay, động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đồng chí mong muốn các tân binh nhập ngũ đợt này, phát huy truyền quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cổ vũ, động viên của toàn thể nhân dân, đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện đã nhận thức đúng vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Ngày hội giao quân hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Năm 2019, huyện Thiệu Hóa được giao 192 chỉ tiêu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong số 192 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đợt này có 7 thanh niên có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, 20 thanh niên là con cán bộ, có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời tin tưởng các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngay sau buổi lễ, các chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ tại 4 đơn vị nhận quân là Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn I; Trường Quân sự - Quân đoàn I; Lữ đoàn 414 Công binh- Quân khu 4; Trung đoàn 762- Bộ CHQS tỉnh.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, BCH Đảng bộ huyện Thiệu hóa đã ban hành Nghị quyết số 02về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020. Theo đó huyện đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất,chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Hiện tại trên địa bàn huyện đãhình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500ha như: Vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, mô hình sản xuất lúa lai F1, lúa thuần, giống ngô; tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết với tổng diện tích các loại cây trồng là 566ha; gồm: sản xuất giống lúa thuần 80 ha, sản xuất lúa gạo thương phẩm 400ha, 21 ha rau an toàn tập trung, 31.000m2 sản xuất rau trong nhà lưới tại 6 xã, mô hình trồng khoai tây đông muộn, xuân sớm, ngô ngọt, đậu tương rau, 126ha dâu tằm… tập trung tại thị trấn Vạn Hà, các xã Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp, Thiệu Thành, Thiệu Đô, Thiệu Minh… Ngoài ra, nhiều hộ dân còn chủ động xây dựng các mô hình làm nấm mộc nhĩ, nuôi thỏ (Thiệu Tân); lợn sạch (Thiệu Vũ); ba ba (Thiệu Hợp), chim bồ câu, gà ri mía, cá giống, bò BBB (Thiệu Thành, Thiệu Công…). Một số doanh nghiệp thuê đất của người nông dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch, người nông dân trở thành công nhân sản xuất trên chính thửa ruộng của mình với quy mô lớn như: Công ty Vân Sơn; HTX DV Thiệu Công... Hiện nay, có trên 20 doanh nghiệp vào trực tiếp liên kết với các hợp tác xã và nhân dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt, trong đó điển hình như: Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty CP xuất nhập khẩu Đồng Giao, Công ty TNHH Quốc tế An Việt, Công ty giống cây trồng Trung ương.... Cùng với đó, huyện tập trung đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Đến nay, 98% khâu làm đất, 70% trong khâu thu hoạch đã thực hiện cơ giới hóa. Thực tế cho thấy việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp đã dần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn và theo hướng sản xuất hàng hóa; hiệu quả kinh tế tăng 30% đến 50% so với sản xuất thông thường, nhờ đó năm 2018, giá trị canh tác đạt 115,1 triệu đồng/ha.

Song song với tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bằng nhiều giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với tinh thần chỉ đạo: làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo phong trào, không huy động quá sức dân; hiện nay đã có 17/27 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; rà soát quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành mô hình liên kết sản xuất, các vùng lúa thuần hàng hóa, khoai tây giống, ngô ngọt, ngô rau xuất khẩu, ớt và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, mô hình sản xuất lúa hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn thông qua các hình thức tích tụ, tập trung đất đai như thuê đất, mua đất, góp đất, liên kết sản xuất. Tập trung thực hiện chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang trồng cây khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn theo hướng công nghệ cao; mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh dịch vụ cơ giới hoá để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giải quyết khó khăn thiếu hụt lao động và đáp ứng tính thời vụ... nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Trần Thanh Mai

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa học tập, làm theo lời Bác

Thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa đã mang tấm lòng của lương y, nhiệt huyết của tuổi trẻ chăm lo cho sức khoẻ cộng đồng.

Chi đoàn Bệnh viện có 61 ĐVTN, chiếm 39,1% tổng số cán bộ, viên chức, có mặt ở tất cả các chuyên khoa sâu như khoa nội, nhi, khoa sản, khoa tai - mũi - họng... Đây là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đoàn thể của Bệnh viện.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Chi đoàn nghiêm túc triển khai, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào “Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa làm theo lời Bác”, tổ chức cho 100% ĐVTN đăng ký việc ”Làm theo” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng người nhất là tiêu chí về quy tắc ứng xử và y đức.

Từ khi thực hiện cuộc vận động của ngành y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với học tập và làm theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”, trong công tác khám chữa bệnh, ĐVTN trong chi đoàn luôn thực hiện tốt phương châm: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”; đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh… tạo được niềm tin cho người bệnh. Chi đoàn còn đề xuất cấp uỷ xây dựng công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên muôn như tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh”, làm nhiệm vụ hướng dẫn bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh và hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, Chi đoàn đã hướng dẫn, hỗ trợ được 470 lượt bệnh nhân, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Những việc làm này đã thành nề nếp hoạt động của ĐVTN trong chi đoàn. Qua đó còn tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện quy tắc ứng xử và y đức của đông đảo cán bộ, y, bác sỹ. Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Bệnh viện.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, y đức của người thầy thuốc, đoàn viên Chi đoàn Bệnh viện còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sôi nổi hưởng ứng thực hiện các phong trào do Đoàn, Hội phát động, Chi đoàn Bệnh viện đã thành lập “tủ áo tình thương” với phương châm ai thừa mang đến biếu, ai thiếu lấy về dùng, và thực hiện Hòm tiền từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đã phối hợp huyện đoàn khám cho 250 đối tượng chính sách trong dịp 27/7/2018 “hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn”… Dịp hè năm 2018 chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức tặng quà cho các em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi cho 153 cháu, Tết trung thu cho 155 cháu và tổ chức hoạt động vui Tết thiếu nhi và trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Chi đoàn luôn vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các đợt quyên góp do cơ quan phát động như các đợt ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lụt, ủng hộ quỹ vì trẻ em, quỹ xây nhà tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Chi đoàn tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018. Đặc biệt hàng tháng Chi đoàn phối hợp với Công đoàn Bệnh viện tổ chức nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc khám bệnh, chi đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu lồng ghép với tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên, người dân trong việc bảo vệ môi trường, nhận biết các bệnh thường gặp theo mùa … góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong chi đoàn còn chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị, có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được thực hiện trong chuyên môn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể, ý nghĩa, 3 năm (2016 - 2018), Chi đoàn Bệnh việnluôn đạt Chi đoàn vững mạnh, các ĐVTN trong chi đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian tới, chi đoàn tiếp tục lấy “12 điều y đức” làm thước đo và lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ nêu cao tinh thần y đức, giỏi về chuyên môn; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiu Duy xây dng nông thôn mi khi lòng dân đã thun

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2011- 2020. Sau gần 8 năm nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã, đến tháng 12/2018, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Trước khi bắt tay vào thực hiện mục tiêu xây dựng NTM xã Thiệu Duy còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, đặc biệt là nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp…

Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của đại đa số nhân dân, phong trào xây dựng NTM của xã đã có những khởi sắc rõ nét. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 25 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Phó bí thư trực đảng làm phó ban, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã làm phó ban, đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể làm thành viên, các nhiệm vụ được phân công cụ thể. Để giúp cho cán bộ từ thôn đến xã có thêm kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng thành công xã NTM, ngoài việc tập huấn ở huyện, ở tỉnh, xã còn tổ chức cho cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các xã, huyện, tỉnh bạn có các mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Để giúp người dân hiểu đúng về mục tiêu xây dựng NTM, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Thiệu Duy đã tích cực vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến người dân, hội viên, đoàn viên, hộ gia đình về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM để nhân dân hiểu rõ (nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM) dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. tạo được sự đột phá mạnh mẽ, quyết liệt, khi ý Đảng, lòng dân cùng hòa làm một, trở thành sức mạnh của khối đại đoàn kết để Thiệu Duy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính Quyền ngày càng được nhân lên. Chất lượng cuộc sống về tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phong trào thi đua gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, nhân rộng. Số hộ khá và giàu ngày càng tăng, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34,4 triệu đồng/năm (năm 2011 là 12.053.000đ/ người). Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hướng bền vững từ 19,6% năm 2011 xuống còn 4,86% năm 2018, trên địa bàn xã không còn hộ nhà tranh tre tạm bợ, nhà dột nát. Các công trình phúc lợi, nhà ở dân cư của nhân dân được xây dựng khang trang như: Đường, trường, trạm, công sở, chợ Nông thôn, nhà thi đấu đa năng, sân thể thao, giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, … với tổng giá trị gần 250 tỷ đồng, trong đó: Vốn trung ương hỗ trợ 3.66%; vốn của tỉnh 4.47%; vốn của huyện 3,28%; vốn ngân sách xã 12,11%; vốn tín dụng 1,94%; vốn doanh nghiệp 3,11%; còn lại chủ yếu là vốn do nhân dân và con em xa quê ủng hộ, xã hội hóa 71,43%.

Gần 8 năm qua là chặng đường đầy khó khăn thách thức nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng sự trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đoàn kết đồng lòng chung sức, tháng 12/2018 Thiệu Duy được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt 100%.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao chất lương các tiêu chí NTM. Phấn đấu xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Có được kết quả như trên Thiệu Duy rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải đoàn kết, vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, động viên huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của nhân dân, sự đóng góp dưới nhiều hình thức. Vận động các nhà hảo tâm, con em thành đạt xa quê, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cộng động.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Phân công nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, không nóng vội, nhưng phải tập trung quyết liệt và tận dụng tốt các cơ hội.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hổ trợ từ chương trình MTQG về xây dựng NTM của nhà nước, vốn đầu tư lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn h trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài xã, vốn đóng góp của nhân dân trong xã. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời trấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Thứ năm, có cơ chế chính sách cụ thể để khuyết khích các thôn, các gia đình phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM là dấu ấn của sự đổi mới và phát triển. Thiệu Duy được Đảng và Chính quyền, các đoàn thể các cấp tặng nhiều phần thưởng: Bằng khen, giấy khen cho cán bộ và nhân dân trong xã đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM. Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Duy tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua nổ lực phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, xây dựng xã Thiệu Duy ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lê Văn Thuấn - BTĐU, CT HĐND Thiệu Duy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lễ hội truyền thống làng Khánh Hội, xã Thiệu Duy

Lễ hội làng Khánh Hội ra đời vào khoảng thế kỷ thứ XVIII, là Lễ hội truyền thống của cộng đồng dân cư, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng giêng âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội phản ánh một phần đời sống của người Việt thời xưa, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể của người con Thiệu Duy nói riêng và nhân dân Thiệu Hóa nói chung.

Theo thông lệ, hàng năm vào ngày mùng 10 tháng giêng, con cháu xã Thiệu Duy ở khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc đều quy tụ về đình làng cùng nhau tham gia Lễ hội. Đây là lễ hội truyền thống lớn của xã Thiệu Duy được gìn giữ và phát huy nhằm tưởng nhớ tới các vị thần linh, các bậc tiền nhân đã có công khai dân, lập ấp tại xã nhà; đồng thời là dịp để mọi người sum họp cùng nhau chia vui, sẻ buồn. Từ lâu, lễ hội đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân làng Khánh Hội, lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội.

- Phần lễ: Ngay sáng sớm ngày 10 tháng giêng nhân dân trong làng đã nô nức chuẩn bị lễ vật gồm: sôi, thịt lợn, thịt gà, hoa quả, bánh kẹo, trầu rượu...tập chung về Đình làng dâng lên cúng thần linh. Theo lời kể của các cụ cáo niên trong làng, thì ngày xưa khi vào mùa Lễ hội, việc chuẩn bị lễ vật được chỉ định luân phiên cho từng dòng họ trong làng và những người có học thức, có địa vị mới được chuẩn bị lễ vật dâng lên thần linh.

Ngoài việc chuẩn bị lễ vật, thì việc chọn chủ tế và người tham gia tế lễ cũng rất quan trọng. Chủ tế phải là người cao tuổi được mọi người tín nhiệm sẽ đọc văn khấn thành hoàng làng. Bên cạnh là bốn ông trùm của bốn giáp gồm: Giáp đông, Giáp đoài, Giáp nhuệ, Giáp thượng, tiếp theo trong khu tế còn có hai ông làng văn đứng điểm sướng còn các cụ và các quan viên, nhân dân trong làng ngồi dưới chiếu chắp bái. Đội chủ tế phải chuẩn bị trang phục gọn gàng đúng mầu sắc như: chủ tế và các ông trùm phải là người mặc áo the, khăn xếp, đi hài. Trong khi làm lễ cấm kỵ những người có tang không được xuất hiện, không được nói to, họ phải tập trung để lạy cho đều nếu lạy không đều sẽ không tốt, cấm góa vợ, góa chồng làm chủ tế và bê lễ. Sau khi các nghi lễ được tổ chức xong coi như buổi tế lễ đã kết thúc và các lễ vật được chia đều cho tất cả mọi người dân trong làng.

- Phần hội: Diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, tiết kiệm với các trò chơi dân gian như: kéo co, cờ tướng, cờ người... và những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm phô diễn những tài năng, nét tinh tế, khéo léo và tái hiện một góc nhỏ đời sống sinh hoạt của dân làng trong lao động, sản xuất cũng như đời sống văn hóa tinh thần.

Có thể nói, Lễ hội làng Khánh Hội, xã Thiệu Duy đã và đang giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa mà còn mang tính giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, sự kế thừa văn hóa truyền thống, tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, cần lưu giữ và phát huy.

Nguyễn Thị Thu - Công chức Văn hóa xã Thiệu Duy

Hội làng

Hội làng truyền thống chốn quê ta

Trống dục lừng vang tiếng vọng xa

Trai gái rộn ràng quần áo mới

Trẻ già nô nức mũ khăn hoa

Trò chơi rước kiệu, ôi lưu luyến!

Điệu múa tế thần, thật thiết tha!

Văn hóa vùng miền gìn giữ mãi

Tình quê chan chứa đẹp lời ca.

Phạm Huy Nông -Thôn 1, Thiệu Trung, Thiệu Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT