Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Bản tin nội bộ tháng 3 năm 2021

Đăng lúc: 26/03/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 3 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn,

lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân

(Trích Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026)

Mục 1. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 25. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021.

2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tạiĐiều 48 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở địa phương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tạiĐiều 49 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tạikhoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 26. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

1. Đoàn Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Những trường hợp người ứng cửkhông đạt sự tín nhiệm của trên 50%tổngsố cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tạihội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ đểhội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.Hội nghịcửTổ kiểm phiếugồmtừ 03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thìphiếu biểu quyết phảiđóngdấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghịhiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT vàMẫu số04/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ươngvà danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hộiđược thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tạikhoản 2 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânchậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Mục 2. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 27. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tạiĐiều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tạikhoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 28. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Những trường hợp người ứng cửkhông đạt sự tín nhiệm của trên 50%tổngsố cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tạihội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ đểhội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.Hội nghịcửTổ kiểm phiếugồmtừ 03 đến 05 người.Trường hợpquyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thìphiếu biểu quyết phảiđóngdấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghịhiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT vàMẫu số05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dâncấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânchậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 02 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Đã thu hoạch cây trồng vụ đông với diện tích 2.215 ha, đạt 96,7% kế hoạch. Diện tích lúa chiêm xuân đã gieo cấy 8.200 ha, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo phòng chống dịch, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Các địa phương tổ chức phát động Tết trồng cây bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, đến nay toàn huyện đã trồng gần 45 nghìn cây. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 4.930 triệu đồng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới và báo cáo, trình UBND tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 126.728 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 02 ước đạt 12.354 triệu đồng, đạt 4,1% so với kế hoạch. Chi ngân sách ước đạt 61.131 triệu đồng, tỷ lệ 12%, trong đó chi đầu tư phát triển là 3.400 triệu đồng, tỷ lệ 3%; chi thường xuyên 57.731 triệu đồng, tỷ lệ 15%. Đã giao giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 8.287,4m2. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất 21 lô, diện tích 2.708,7 m2 tại xã Thiệu Toán; Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 65 giấy; Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường trong dịp trước và sau Tết Tân Sửu năm 2021.

Ngành Giáo dục và đào tạo tập trung chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương nề nếp dạy và học trước và sau Tết Tân Sửu; Hướng dẫn, kiểm tra công tác tự đánh giá và tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngành văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu, tuyên truyền về truyền thống văn hoá dân tộc, quy định về thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch Covid - 19..; phát động Nhân dân trong huyện đồng loạt treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Các điểm lễ hội, đình chùa trên địa bàn không tổ chức nhằm hạn chế tụ tập đông người, nhằm phòng chống đại dịch Covid - 19.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện, thành lập đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác, thăm, chúc tết các chức sắc, chức việc của Công giáo, Phật giáo. Chỉ đạo UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với 22.403 suất quà trị giá 6.631,7 triệu đồng; Hỗ trợ gạo Tết cho 411 khẩu với 7.470 kg; Quà chúc thọ, mừng thọ 2.768 cụ, kinh phí đã cấp 1.300 triệu đồng.

Ngành Y tế tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa đông - xuân; kiểm soát chặt chẽ và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, quản lý tốt thanh niên nhập ngũ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ giao quân năm 2021 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; trong tháng, lực lượng công an huyện giải quyết 09 vụ việc, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; phòng ngừa, kiểm tra, kiên quyết không để pháo nổ ở địa phương; Kết quả: Công an huyện đã bắt giữ, lập hồ sơ xử lý theo quy định 03 đối tượng (tại xã Minh Tâm, xã Thiệu Phúc và thị trấn Thiệu Hóa); vận động 04 công dân tự giác giao nộp 28 quả pháo. Trên địa bàn huyện Đêm Giao thừa không có tiếng pháo nổ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được tăng cường...Tổ chức báo công và dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển 13 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ. Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 170 đảng viên, kết nạp đảng cho 11 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02. Kỷ luật 06 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại Đảng bộ xã Thiệu Công, Thiệu Tiến và Thiệu Thành. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay từ cơ sở đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định, giữ vững ổn định chính trị. Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC năm 2021, xây dựng kế hoạch phối hợp công tác dân vận với UBND huyện, các ngành và lực lượng vũ trang.

HĐND tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện làm tốt công tác điều hành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết. Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, công tác phòng chống rét cho mạ và diện tích lúa đã cấy; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, gieo cấy đúng thời vụ, hết diện tích, xây dựng nông thôn mới; tập trung nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thời gian, kế hoạch và theo đúng quy định.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Chiều 09-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của huyện Thiệu Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được huyện triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã. Sau học tập quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch viết bài thu hoạch trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, xây dựng, ban hành nhiều quy chế, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng các chương trình, đề án, phương án đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, trong đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch của đơn vị để tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả. Trên cơ sở nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, huyện Thiệu Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện và hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành. Công tác chuẩn bị nhân sự đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng. Năm 2020 huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và các ban, sở, ngành đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện. Đồng thời đề nghị và gợi ý về các định hướng để Thiệu Hóa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện, đó là: Cần phát triển mạng lưới giao thông để kết nối vùng; quan tâm đến việc xây dựng các quy hoạch chi tiết nhằm thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã ghi nhận những nét mới trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện Thiệu Hoá, trong đó nổi bật là sức trẻ, là sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển trên cơ sở kế thừa công sức, sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã để lại. Trong đó, năm 2020, kinh tế - xã hội của Thiệu Hoá ghi được những dấu ấn quan trọng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã và bố trí cán bộ sau Đại hội theo đúng phương án. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được siết chặt, không khí làm việc dân chủ, đoàn kết thống nhất với quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển. Công tác công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử.

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hoá; và để địa phương này có bước phát triển đột phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện phải đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện đến cán bộ chủ chốt cấp xã trên các nội dung: Phải đặt lợi ích của huyện, vì sự phát triển của huyện lên trên hết; Phải dân chủ, cầu thị vì cái chung trong bàn bạc giải quyết công việc; sâu sát địa phương và cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời vướng mắc ở cơ sở; phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, không đùn đẩy, không né tránh. Cùng với đó, huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng tổ chức chính trị của địa phương. Xử lý nghiêm đối với cán bộ sai phạm, điều chuyển kịp thời những cán bộ có năng lực yếu, thiếu tinh thần, trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và nêu gương cán bộ đảng viên trong sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, hoàn thiện chương tình hành động, chương trình trọng tâm, khâu đột phá trên tinh thần rõ việc, rõ người phụ trách. Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn nhân sự thực sự tiêu biểu, được Nhân dân tín nhiệm và thực hiện các quy trình bầu cử theo đúng quy định, để cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện Thiệu Hoá phải phấn đấu là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp và là vựa thóc chất lượng cao của tỉnh, đồng thời tập trung làm tốt quy hoạch trong sản xuất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, hướng đến nông nghiệp hữu cơ, phát triển chăn nuôi hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu Thiệu Hoá. Cùng với đó, huyện Thiệu Hoá phải sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị huyện nông thôn mới và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề để thu hút đầu tư vào địa bàn, đồng thời nghiên cứu phương án để xây dựng quỹ đất để phục vụ sản xuất, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Thiệu Hóa trở thành thị xã trong tương lai. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung cao nhất, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình tại địa bàn. Về những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí giao cho các ngành tổng hợp tham mưu trình tỉnh giải quyết.

Ban biên tập

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Thiệu Hóa lập thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Nhận được tin báo, từ khoảng 23 giờ đến 23h30 phút, ngày 11/12/2020 trên đê sông Chu thuộc địa phận xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa liên tiếp xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Vũ Đình Toàn, sinh năm 1986 cùng vợ đi xe máy hướng từ thành phố Thanh Hóa về huyện Thiệu Hóa. Khi đi đến đoạn đê Sông Chu thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Minh Tâm thì bị 3 đối tượng đi xe máy ép sát, dùng dao khống chếcướp 1 điện thoại di động và 200.000đ tiền mặt. Tiếp đó, khoảng 23h30 phút, ngày 11/12/2020, ông Lê Như Hạnh, sinh năm 1968 chở con gái di chuyển bằng xe máy đến đoạn đường trên bị 3 đối tượng khống chế, đe dọa cướp 1 điện thoại và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh và điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét ngày 6/1/2021 được sự phối hợp của Công an huyện Thọ Xuân, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Đình Tâm, sinh năm 2003; Lê Sỹ Huy, sinh năm 2003, Phạm Văn Hoàng Xuân, sinh năm 2004; Trịnh Gia Huy, sinh năm 2003, Trịnh Ngọc Sơn, sinh năm 2003 đều ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Để kịp thời động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an huyện Thiệu Hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Công an huyện Thiệu Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vui mừng, biểu dương và đánh giá cao tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, đặc biệt là đội Cảnh sát hình sự đã điều tra đã phá thành công chuyên án cướp tài sản. đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện cần tiếp tục nắm bắt tình hình, thông tin từ cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác an ninh trật tự, đồng thời có phương án bảo đảm ANTT, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, tạo niềm tin đối với nhân dân. Trước mắt, phải đảm bảo an toàn cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục lập thêm nhiều chiếncông xuất sắc hơn nữa, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Huyện Thiệu Hóa nô nức ngày Hội tòng quân năm 2021

Hòa chung với không khí tưng bừng của ngày Hội tòng quân trong toàn tỉnh, sáng ngày 27/2/2021, huyện Thiệu Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc sở VHTT-DL cùng các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, đại diện các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng cán bộ, nhân dân và 188 tân binh được gọi nhập ngũ trong đợt này.

Ngay từ sáng sớm, có mặt tại lễ giao nhận quân chúng tôi như được hòa vào niềm vui, niềm tự hào xen lẫn sự quyến luyến, bịn rịn của các tân binh cùng người thân. Tất cả hướng về sân vận động huyên, nơi diễn ra lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện. Do dịch bệnh CoVid-19 nên tất cả tân binh, người thân và đại biểu đến buổi lễ đều bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chia tay, động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn các tân binh nhập ngũ đợt này, phát huy truyền quê hương; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống quê hương cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẵn sàng lên đường để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt cho 188 thanh niên ưu tú vinh dự được nhập ngũ năm 2021, tân binh Phạm Đăng Tuấn, Thị trấn Thiệu Hóa, đã bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của anh “Bộ đội cụ Hồ”.

Tại buổi Lễ, đồng chí chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc sở VHTT-DL cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến từng hàng quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng các thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhờ làm tốt các bước theo đúng quy trình và có sự chuẩn bị chu đáo nên lễ giao quân của huyện Thiệu Hóa đã diễn ra trang trọng, an toàn, các chiến sĩ lên đường trước sự lưu luyến của cán bộ, nhân dân và người thân. Các đơn vị nhận quân bố trí đủ phương tiện và điều kiện cần thiết đưa chiến sĩ mới về đơn vị. Ngày giao quân thực sự là ngày hội tiễn đưa con em trong huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Ngay sau buổi lễ, các chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ tại 5 đơn vị nhận quân là Trường Quân sự, quân đoàn 1; Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1; Trung tâm huấn luyện Tổng cục Hậu cần; Trung đoàn 270, sư đoàn 341, Quân Khu 4 và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết việc

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo

Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 17/3/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP). Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Duy Thứ, Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng một số phòng, ban, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, 5 năm thực hiện NQ số 04, ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 3 năm thực hiện NQ số 12, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác đảm bảo ATTP, huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức về công tác bảo đảm ATTP cho cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân.

Để tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành các quy định về ATTP, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy từ tổ giám sát cộng đồng thôn, ban chỉ đạo xã... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức…MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm VSATTP, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP; tổ chức phát động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. MTTQ huyện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm”, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP”. Đến nay đã nhân rộng được 57 mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 2618 cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng và phát triển được các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doan thực phẩm đáp ứng các quy định về ATTP. Trong đó, đã xây dựng được 11 mô hình sản xuất rau an toàn; 16 chuỗi lúa gạo, rau quả, thịt gia súc, gia cầm; có 50/59 cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP. Có 12/19 chợ được công nhận chợ an toàn thực phẩm, 7 cửa hàng đảm bảo VSATTP, 29/30 bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn đảm bảo ATTP…Hằng năm, huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP. Từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 3.680 lượt cơ sở, phát hiện 262 trường hợp vi phạm, xử lý 99 cơ sở với số tiền gần 265 triệu đồng.

Trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ATTP ; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và Nhân dân về VSATTP; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng xã ATTP, góp phần tích cực hoàn thiện các tiêu chí của huyện Nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành trong công tác đảm bảo VSATTP. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đó là: Công tác đảm bảo VSATTP chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ xã đạt chuẩn VSATTP còn chưa cao; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác đảm bảo VSATTP; việc xây dựng các chuỗi sản xuất, kinh doanh còn ít, vùng sản xuất rau an toàn chưa nhiều, việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chưa thực hiện được; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa mang tính răn đe; hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng ở các thôn, tiểu khu hiệu quả chưa cao; một số xã vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm...Đây là một trong những nguyên nhân mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác VS ATTP. MTTQ, các tổ chức đoàn thể cần phát động các phong trào thi đua thiết thực. Phát huy chức năng giám sát của MTTQ đối với công tác ATTP. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn. Xây dựng thêm nhiều chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; khuyến khích thành lập các HTX kết nối cung cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực phẩm an toàn. Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo VSATTP, Tổ giám sát cộng đồng ở thôn, tiểu khu, Tổ giám sát ở các chợ để thực hiện tốt chức năng giám sát nguồn gốc thực phẩm. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi người dân cần xem công tác VSATTP là trách nhiệm của mình. Mỗi người dân là giám sát viên làm tốt cônh tác VSATTP, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bi thư Thường trực huyện ủy đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho 9 cá nhân, 9 tập thể có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo VSATTP, giai đoạn 2011-2021.

Thanh Mai

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp, định hướng

nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu và

Trung tâm GDNN - GDTX

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, sáng ngày 15/3/2020, Trung tâm Hướng nghiệp giới thiệu việc làm đã phối hợp với Huyện đoàn Thiệu Hoá và Trường THPT Lê Văn Hưu, Trung tâm GDNN - GDTX tổ chức chương trình hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho gần 2.000 em học sinh.

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thanh Hà - GĐ Trung tâm Hướng nghiệp giới thiệu việc làm Thanh Hoá; PGS, TS Nguyễn Hữu Hậu - Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức; Nguyễn Văn Vũ - UVBTV Huyện Đoàn; Lê Đình Sinh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu; Trịnh Đình Chung - Giám đốc Trung tâm GDNG - GDTX và các đơn vị tư vấn hướng nghiệp của tỉnh.

Tại buổi hướng nghiệp, đại diện cho Trung tâm HNGTVL, Trường Đại Học Hồng Đức và 2 đơn vị hướng nghiệp du học nước ngoài đã hướng nghiệp cho các em học sinh những ngành nghề có chiều hướng phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, đó là: Công nghệ thực phẩm, điện - cơ khí, giáo dục, kỹ sư điện tử, điện lạnh, đầu bếp, pha chế, dược...

Việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 là vấn đề được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm. Với xu thế hội nhập, với những đổi mới trong giáo dục, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, nghề… vấn đề này càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Tại buổi hướng nghiệp, các em học sinh đã được tư vấn, hướng nghiệp và lựa chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân và nhu cầu của xã hội; tìm hiểu xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai, thông tin về du học, thị trường lao động, chính sách về nghề nghiệp việc làm; các hoạt động đồng hành cùng thanh niên, tìm hiểu một số điểm chính cơ bản cần lưu ý trong kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; các băn khoăn, thắc mắc của học sinh đã được Ban tư vấn chương trình chia sẻ, giải đáp kịp thời, giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn được cho mình ngành nghề, hướng đi phù hợp sau khi rời mái trường THPT.

Thanh Tuyên

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(Tiếp theo kỳ trước: Số 38, tháng 02 năm 2021)

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, đề nghị cần có một số giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giaos dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ)

Sở dĩ cần phải làm như vậy là do, muốn bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng), nhận thức được ngày càng đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Chỉ khi hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đó, mới tạo ra được sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) tham gia tích cực, tiếp nhận, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Qua đó, họ ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn có ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo ra sự thống nhất và thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân, càng tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ) được đẩy mạnh, đạt hiệu quả ngày càng cao, cần phải tạo được bước đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, như Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” đã chỉ rõ là cần phải “đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo; giúp người học tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng, giải quyết các tình huống thực tiễn. Trước hết là phát triển, hoàn thiện, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên đủ sức đảm trách ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn và tích cực đấu tranh có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đúng như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay…”. Quán triệt yêu cầu này trong đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên cần phải làm cho đội ngũ này hiểu biết sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, am hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong từng nội dung truyền đạt cho người học, người nghe, làm cho người học, người nghe thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần chủ nghĩa Mác- Lênin; học tập lập trường quan điểm và phương pháp ấy để giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế, chúng ta học tập lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế và “khi học tập, các đồng chí cũng cần lieenheej với những vấn đề và nhiệm vụ cách mạng hiện đang đề ra cho Đảng ta; đem lý luận học được tìm xem đường lối và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng; hoặc phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và tìm nguyên nhân của những thành công và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp cho việc cũng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương pháp của mình”.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, để làm tốt hơn vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Triển khai thực hiện giải pháp này cần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ một cách thực chất với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Qui định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương” và Qui định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nhằm làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng với dân như “cá với nước”.

Muốn đạt được những yêu cầu nêu trên, các Tỉnh ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành và các địa phương từ tỉnh đến huyện cần tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình để rút kinh nghiệm và kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, nhằm giữ gìn đảng ta thật trong sạch, đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Tuyệt đối tránh tình trạng làm hình thức, qua loa, chiếu lệ. Đồng thời, phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tiến hành kiểm tra sâu sắc, thực chất để các nghị quyết, chỉ thị và qui định của Đảng nêu trên thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, thật sự là “cầu nối” gắn bó máu thịt, sâu rộng giữa Đảng với Dân.

Để huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, nước ta có hệ thống chính trị tập hợp xung quanh Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là lực lượng hùng hậu bảo vệ Đảng và là “cầu nối” gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, phát huy ảnh hưởng của Đảng một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài. Nhằm phát huy vai trò to lớn đó của hệ thống chính trị, trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh vạch trần những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay. Để làm tốt vai trò đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị của nước ta thật sự tinh gọn, vững mạnh, luôn quan tâm đến dân, biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của Nhân dân, có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất làm tốt nhiệm vụ được Nhân dân tin tưởng giao phó, không cửa quyền, sách nhiễu, hách dịch, là “cầu nối” máu thịt giữa Đảng với Dân.

Bố là, tiến hành mạnh mẽ, sâu rộng, liên tục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động đấu tranh, phản bác, phê phán nhữn luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch để phòng tránh và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.

Nhằm thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả, phải nắm rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và lai lịch của những phần tử thù địch cùng mục tiêu hoạt động chống phá của chúng. Đồng thời phải theo dõi sát tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội trước những hoạt động chống phá của các thế lực thu địch để xây dựng lực lượng, tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, có tính thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt là trên phương tiện thông tin đại chúng, như: phát thanh, truyền thanh, truyền hình, intenet…phải thường xuyên có các bài viết, bài báo, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trình bày những nội dung cơ bản, trọng yếu, thiết thực dễ hiểu; làm rõ ý nghĩa thời đại của mỗi nội dung trình bày; liên hệ chặt chẽ và làm rõ giá trị thực tiễn của những nội dung đó. Nói cách khác, những bài viết, bài thuyết trình đó phải có tính chiến đấu sắc bén, tính thuyết phục cao, hấp dẫn, thu hút được nhiều người đọc, người nghe, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tự bảo vệ của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 25/10/2018, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Đây là lần đầu tiên BCH Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy. Đề cao trách nhiệm nêu gương với những quy định cụ thể, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, giám sát đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Qui định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương là cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Người thường xuyên căn dặn: Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Theo Người, một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Dân gian có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn” và hầu như ai cũng biết câu "cán bộ nào, phong trào nấy", điều đó nói lên ảnh hưởng to lớn của người đứng đầu. Trong thực tế, sự gương mẫu trong lời nói và hành động của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị là mệnh lệnh không lời thuyết phục cấp dưới làm theo bởi họ có chức, có quyền. Với quyền lực được giao, người đứng đầu có khả năng chi phối, dẫn dắt các thành viên của tổ chức, cơ quan, đơn vị đi theo hướng tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào phẩm chất, năng lực của mình và tùy thuộc vào cơ chế kiểm soát quyền lực đó. Sức cảm hóa, lôi cuốn quần chúng bằng tấm gương nói và làm của người đứng đầu rất lớn, quyết định sự phát triển của một tập thể. Nơi nào người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, thì ở nơi đó nền nếp, hiệu quả, phát triển tốt. Người đứng đầu nghiêm thì cấp dưới không thể làm bừa, làm ẩu, giữ được kỷ cương, kỷ luật của tổ chức, cơ quan, đơn vị, không thể lộng hành, tự tung, tự tác. Ngược lại, mọi lời giáo huấn của người đứng đầu sẽ trở nên vô ích, nếu bản thân không gương mẫu, nói không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.

Việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung vào 3 nội dung cơ bản là: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt, công tác.

Về tư tưởng chính trị, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần tự giác, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân.

Về đạo đức, lối sống, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự phân công, điều động của tổ chức. Đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống vụ lợi, thực dụng, cơ hội, ích kỷ, lợi ích nhóm. Bản thân không tham nhũng và đi đầu trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Sẵn sàng nhận, chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiên quyết sửa chữa.

Về tác phong sinh hoạt và công tác, tự giác nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi thấu hiểu tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cấp dưới, nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm và tận tụy với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân, cục bộ. Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, chăm lo sự tiến bộ của đồng chí, đồng đội. Là tấm gương tự phê bình và phê bình, cầu thị, tự giác, trung thực, tránh xa nịnh bợ của cấp dưới. Chủ động tự giác nghiêm túc nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Không chạy theo thành tích, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác, che giấu khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, “dĩ hòa vi quý”, phải chân thành, công tâm, có lý, có tình trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội. Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, kiên quyết chống chia rẽ, bè phái, lợi dụng phê bình gây mất đoàn kết.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định, khi coi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần được làm ngay ở tất cả các cấp. Đây là giải pháp không tốn kém thời gian và tiền bạc của Nhà nước và nhân dân, nhưng mang lại hiệu quả to lớn, bền vững, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban biên tập

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa

học tập và làm theo Bác

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống cho hội viên trên địa bàn, xây dựng Hội vững mạnh.

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng thông qua hành động, việc làm cụ thể,qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đến 25 xã, thị trấn tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền, 62 lớp tập huấn, hội nghị triển khai đến 100% cán bộ chuyên trách các cấp và hội viên phụ nữ ở cơ sở, phát động các phong trào và nội dung thi đua phù hợp với đối tượng, đặc thù của từng cơ sở; việc triển khai được vận dụng mốt cách đa dạng thông qua các hội thi, hội diễn, hái hoa dân chủ, tổ chức các hội thảo chuyên đề, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ… xây dựng hội viên gương mẫu, gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng Hội vững mạnh, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, như: Xây dựng và duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, theo hình thức “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo” và các mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, như “Thu gom rác thải”, “Ngõ phụ nữ tự quản”, "Trồng hoa thay thế cỏ dại”, “ Nhà sạch - vườn mẫu”, "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP", "Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch"… được nhân rộng.

Đến nay, đã có 25/25 đơn vị thành lập và nhân rộng lên 53 mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP, 100% các xã, thị trấn tham gia xây dựng mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại, toàn huyện đã trồng được gần 50km đường hoa, chỉ đạo thành lập 1.010 ngõ phụ nữ tự quản về VSMT. Hoạt động tương thân tương ái, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, chương trình “Mái ấm tình thương”, “Chương trình tặng Bê vàng” được thực hiện có hiệu quả. Trong 4 năm qua, Hội LHPN huyện đã trao 28 nhà Mái ấm tình thương cho 28 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 1 tỷ đồng; trao 34 bê vàng trị giá trên 391 triệu đồng cho 34 hội viên phụ nữ khó khăn, tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ cho phụ nữ nghèo; 65 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 97 triệu đồng; 1.700 xuất quà ủng hộ lũ lụt, 355 xuất quà cho hội viên khó khăn trị giá 910 triệu đồng…

Cùng với những việc làm trên, Hội đã tập trung chỉ đạo thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, như: HTX rau an toàn Thiệu Tân, HTX nghề cá Thiệu Tâm, HTX Dâu tằm tơ Thiệu Minh, HTX rau củ quả an toàn Vạn Hà, Tổ hợp tác dâu tằm tơ Thiệu Đô, Tổ hợp tác nuôi chim bồ câu đảm bảo an toàn sinh học Thiệu Vũ, Tổ hợp tác nuôi con đặc sản Thiệu Hợp vv... Từ các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giúp 6.245 hội viên, phụ nữ được vay vốn với số tiền trên 335 tỷ đồng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực, đi đầu trong việc hiến đất, hiến tường, tham gia đóng góp, ủng hộ để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn.

Từ những kiến thức có được trong lao động sản xuất, nhiều chị em đã mạnh dạn, tự tin trong ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, cập nhật những thông tin mới, ứng dụng vào công việc và đời sống hàng ngày, nhiều sản phẩm được lựa chọn tham gia ngày phụ nữ sáng tạo cấp tỉnh đạt giải xuất sắc, tiêu biểu như: Năm 2017 có sản phẩm mây giang xiên của Chị Phạm Thị Mỳ xã Thiệu Long, năm 2018 sản phẩm cam bưởi đảm bảo an toàn của chị Trương Thị Thêm xã Thiệu Công…

Với các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2019.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Mặt trận Tổ quốc huyện với nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2020, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện; kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 100% khu dân cư trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm, tặng quà cho các tổ chức, các chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ của các tôn giáo và ngày lễ, tết của dân tộc. Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến do MTTQ phát động giai đoạn 2015- 2020, tôn vinh khen thưởng 54 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. MTTQ huyện hỗ trợ 200 tấn xi măng từ nguồn kinh phí vận động xây dựng Nông thôn mới của huyện cho 5 xã về đích NTM năm 2020 để xây dựng các công trình công cộng ở các khu dân cư; tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư nguồn lực xây dựng NTM, Nông thôn mới nâng cao bằng các việc làm cụ thể, như: Mặt trận các xã chủ trì đứng ra kêu gọi con em xa quê, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã với số tiền trên 10 tỉ đồng, vận động Nhân dân hiến 1.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; triển khai mô hình “Dòng sông không rác thải” tại thị trấn Thiệu Hóa, mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” ở thôn 5 xã Thiệu Viên, “khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” ở 6 xã; hướng dẫn mỗi xã, thị trấn xây dựng một mô hình điển hình trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân sửu năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã huy động các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 4.700 suất quà, trị giá 2.350 triệu đồng. Cụ thể: Quà của MTTQ huyện tổng số 563 suất quà, trị giá 319.500.000đ, trong đó thăm, tặng gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh Hùng, người thân chiến sỹ đang công tác nơi biên giới hải đảo không về ăn Tết là 21 suất quà, trị giá 14.000.000; thăm, tặng các tổ chức tôn giáo 8 xuất quà, trị giá 8.000.000đ; tặng trang thiết bị phòng dịch cho các Bác sỹ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung của huyện 14 suất, trị giá 14.000.000đ. Quà MTTQ tỉnh và các doanh nghiệp tặng cho hộ nghèo qua kênh MTTQ huyện 527 suất quà, trị giá 283.500.000đ. Quà của MTTQ xã huy động từ các tổ chức, cá nhân tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn 3.846 suất quà, trị giá 1.430.000.000đ. Quà của các tổ chức thành viên tặng cho hội viên tổng số 921 suất quà, trị giá 600.600.000, trong đó, Hội LHPN huyện trao 151 suất quà, trị giá 90 triệu đồng; LĐLĐ huyện trao 93 suất quà, trị giá 112.600.000đ; Hội CCB huyện trao 60 suất quà, trị giá 35.000.000đ; Hội Nông dân huyện trao 60 suất quà, trị giá 15 triệu đồng; quà của Hộ bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi 141 suất, trị giá 44 triệu đồng; quà Hội nạn nhân chất độc màu da cam 60 suất, trị giá 35 triệu đồng; quà Hội CTĐ 177 suất trị giá 90.000.000đ; quà Hội khuyến học cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi 179 suất, trị giá 107 triệu đồng.

Các hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các mục tiêu Kinh tế - xã hội của huyện năm 2020.

Ban Biên tập

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện kế hoạch 511 ngày 2/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 101cuar Huyện ủy Thiệu Hóa; Sáng ngày 5/3/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là Đại hội được Hội liên hiệp phụ nữ huyện chọn làm Đại hội điểm của huyện.

Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - PCT Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo các ban chuyên môn hội LHPN tỉnh; đồng chí Lương Thị Hoa - PBTTT Huyện ủy; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng 83 đại biểu đại diện cho chị em phụ nữ xã Thiệu Vận.

Hội LHPNxã Thiệu Vận hiệncó775hội viên,tham gia sinh hoạt tại6/6 Chi hội.Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, các tầng lớp phụ nữ trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện, của địa phương và của Hội.Chị em phụ nữ đã hăng hái thi đua sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đưa nhiều loại giống mới năng suất, chất lượng vào gieo trồng; chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại; duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, chị em nữ làm chủ doanh nghiệp, chủ các hộ sản xuất kinh doanh đã phát huy tinh thần sáng tạo nhạy bén trong nền kinh tế thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã đã đóng góp 4.183 ngày công và hiến trên 2.800m2 đất, đóng góp với số tiền trên 2 tỷ 300 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Góp phầnnâng tổng số lên6/6thôn đạt chuẩn nông thôn mới.Góp phần cùng với Đảng bộ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 6,8% năm 2015 xuống còn 0,77% năm 2020.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, phụ nữ trong xã đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng xã, thôn làng văn hoá như hoạt động các câu lạc bộ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ ZUMBA.Sự nỗ lực của các chị đã góp phần tăng tỷ lệ Gia đình văn hoá toàn xã đạt88%.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phụ nữ tham gia ngày càng tích cực, chủ động, hiệu quả vào đời sống chính trị.Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua, đã có 72 điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng, qua đó động viên, khích lệ chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thực hiện Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang"; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,trong 5 năm, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã đã tiết kiệmđược2,7 tỷ đồngcho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khănvayphát triển kinh tế.Hưởng ứng sự kiện“Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”và tuần lễ“Áo dài Việt Nam”,Hội LHPN xãtổ chức Hưởng ứng vào dịp 8/3 và 20/10, có 476 chị tham gia sự kiện.Hội LHPN xã phối hợp viết95 bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã.

Trong nhiệm kỳ qua hội LHPN xã đã chỉ đạothành lập11ngõ phụ nữ tự quản nâng tổng số lên35ngõ trên địa bàn; tuyên truyền124hộ xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn;Chỉ đạo các chi hội xây dựng và nhân rộng mô hình“Trồng hoa thay thế cỏ dại". Thành lập và duy trì mô hình"Chi hội tự quản về VSATTP", đến nay đã có 02mô hình"Chi hội tự quản về VSATTP". Trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Hội PN xã đãvận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 số tiền là 8 triệu đồng; 200 khẩu trang, 07 chai nước sát khuẩn, phát 1093 tờ rơi đến người dân trên địa bàn.Đồng thời hướng dẫn 412 cán bộ, hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại.

Hội đã ủy thác với ngân hàng chính sách xã hộiđược 6 tỷ 255triệuđồngcho178lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế.Trong nhiệm kỳ tuyên truyền vận động hội viên xây dựng quỹ Hội được 275 triệu đồng giúp cho 183 lượt chị vay phát triển kinh.Trong nhiệm kỳ đã giúp được 20 gia đình phụ nữ nghèo thoát nghèo. Ngoài ra,Hội LHPN xã đã thăm hỏi, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, mẹ Việt Nam anh hùng,cácgia đình chính sách, các cháu có hoàn cảnh khó khăn số tiền 8.600.000đvận động hỗ trợ, giúpđỡ 125 ngày công với hộ gia đình neo đơn, gặp rủi ro đột xuất.Hội LHPNxã đã tổ chức tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” thu hút đông đảo hội viên tham gia; 6/6 Chi hội duy trì ra quân dọn vệ sinh và khơi thông cống rãnh 2 bên đường, phát quang bụi rậm, đường làng, ngõ xóm có 7.132 lượt chị tham gia.

Với những thành tích đã đạt được, Hội LHPN xã luôn đạt đơn vịvững mạnh xuất sắc, được hội LHPN Tỉnh tặng 01 bằng khen, Hội LHPN Huyện tặng 5 giấy khen, chủ tịch UBND Huyện tặng 01 giấy khen. Có 69 chị tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước 5 năm được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện Bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vận và đồng chí Nguyễn Thị Thu - CTHLHPN huyện Thiệu Hóa đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò của phụ nữ tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng phụ nữ…

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu hội LHPN xã Thiệu Vận đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngay sau Đại hội, Hội LHPN huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các xã, thị trấn để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội tiếp theo. Dự kiến Đại hội cấp cơ sở sẽ kết thúc trong tháng 6/2021.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Di tích lịch sử văn hóa

Từ đường họ Nguyễn - nơi thờ Nguyền Mộng Tuân

thôn Phủ Lý Nam, xã Thiện Trung

Thiệu Trung là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu đã được các triều đại phong kiến và Nhân dân lập nên để thờ phụng, tưởng nhớ, tỏ lòng tôn kinh đến các bật tiền nhân, các vị anh hùng dân tộc.

Từ đường họ Nguyễn thôn Phủ Lý Nam, xã Thiện Trung nơi tôn thờ nhân vật lịch sử Nguyễn Mộng Tuân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ thứ XV, là công trình kiến trúc cổ còn tương đối nguyên vẹn, trang trí hoa văn tương đối cầu kỳ, đặt ở vị trí cao ráo, thoáng mát. Đồ thờ có long ngai, giao ỷ, bài vị, lư hương và các đồ thờ khác theo thước thời Lê rất có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử.

Về nhân vật lịch sử: Nguyễn Mộng Tuân tự Văn Nhược, hiệu Cúc Pha, sinh năm 1380 - ?, quê ở xóm Chằm, làng Viên Khê, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đỗ Thái Học Sinh, kỳ thi năm Canh Thìn (1400). Thời nhà Hồ, ông lui về ở ẩn; khi khởi nghĩa Lam Sơn, ông tìm đến yết kiến Lê Lợi và được Lê Lợi tin dùng và trọng dụng. Sau đại thắng quân Minh ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ban thưởng cho tướng sỹ có công, Nguyễn Mộng Tuân được phong tước Á Hầu giữ chức Khu Mật Đại Sử. Đến thời Lê Thái tông (1434 - 1442), ông giữ chức Trung thư lệnh và Đô úy. Sang đời Lê Nhân Tông (1442 - 1459), ông giữ chức Tả nạp ngôn, Thượng khinh xa Đô úy, Tri quân dân Bắc đạo; Nguyễn Mộng Tuân cùng với Lê Thụ đi đánh Chiêm Thành, thắng lợi trở về được ban tước Vinh Lộc Đại phu.

Ngoài ra, Nguyễn Mộng Tuân còn là tác giả của Cúc Pha tập (143 bài thơ) và 41 bài phú trong Quần hiền phú tập (tuyển tập 108 bài phú chữ Hán đời Trần – Hồ - Lê); về văn bia, ông soạn 1 bài trong Thanh Trù – Quan Liệt Chu thị di thư, và Trịnh Khả Bia ký (ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ông là tác giả của làn điệu dân ca Đông Anh. Nguyễn Mộng Tuân tham gia giám khảo các kỳ thi Tiến sĩ khoa Nhâm Tuấn (1442), khi đó là Trung Thư Sảnh, Trung Thư Thị Lang; và kỳ thi năm Mậu Thìn (1448) - Môn hạ sảnh Tả ty Tả nạp ngôn Tri Bắc đạo quân dân bạ tịch. Nguyễn Mộng Tuân từng tiếp các đoàn sứ bộ của các nước, đặc biệt ông còn được mời vào dạy vua học ở tòa Kinh Diên, được vua trọng ban cho lễ ưu đãi tuổi già.

Nhìn lại cuộc Đời và sự nghiệp của Nguyễn Mộng Tuân, ông là bậc khai quốc công thần có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ vương triều Lê Sơ, cũng như việc đóng góp của ông vào sự lên ngôi của Nho giáo trong triều đại Lê Sơ. Ông vừa là danh nho, vừa là một võ tướng, và là nhà chính trị có tầm nhìn xa, trông rộng: “Cây bút bằng năm vạn quân”. Ông từng ngõ ý khuyên với vua rằng chỗ dựa vững chắc nhất chính là dân, (lấy dân làm gốc); bởi vậy ông khắc họa hình ảnh: Quân chu (Vua là thuyền), Dân thủy (Dân là nước) để nhắc bậc quân vương. “Chở lật mới hay cốt ở dân; Thuyền to ắt cậy đến hiền thần”; ông khôn khéo nhắc nhở bạn đồng môn, đồng nghiệp khi biết nhà Lê không còn muốn trọng dụng Nguyễn Trãi nữa “Mang rượu đến ông cùng thưởng thức, Say theo người! Chớ tỉnh riêng ta” trong bài “mừng nhà mới của Thừa chỉ Ức Trai”, tác giả Nguyễn Mộng Tuân. Một trung quân ái quốc, một đại thần trong suốt ba đời vua từ Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông; đây là một trong những trường hợp ít thấy đối với một khai quốc công thần thời Lê Sơ.

Từ đường họ Nguyễn – Nơi thờ Nguyễn Mộng Tuân vốn có từ rất lâu, song do biến thiên của lịch sử Từ đường được dịch chuyển từ làng Chằm, Viên Khê về Phủ Lý Nam, Thiệu Trung để hương khói thờ tự hơn 400 năm nay. Từ đường họ Nguyễn, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa tại Quyết định số 78/QĐ-VHTT ngày 08/02/2001 của Giám đốc Sở Văn Hóa - Thông tin tỉnh Thanh Hóa, năm 2011 UBND tỉnh cấp đổi công nhận Bằng Di tích Lịch sử - Văn Hóa tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 78/QĐ-VHTT.

Từ đường Nguyễn Mông Tuân không chỉ là di tích lịch sử văn hóa mà nó còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống làng xã, của người xưa để lại như truyền thống sinh hoạt dòng họ, tế tự.... Vì vậy, nghiên cứu về mặt lịch sử, đây là một di tích cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Thiệu Trung - Thiệu Hóa là nơi ghi lại những dấu ấn, trong đó có những sinh hoạt tín ngưỡng của dòng họ. Các hiện vật trong di tích là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật, thơ, phú của dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích sau này.

Trần Ngọc Tùng

Chào mừng ngày Hội non sông

Quê hương cách mạng anh hùng

Đất trời Thiệu Hóa cờ hồng tung bay

Lời ca tiếng hát mê say

Đón ngày bầu cử tràn đầy niềm tin

Quân dân đoàn kết vững bền

Tay cầm lá phiếu trang nghiêm tự hào

Tương lai hạnh phúc Đảng trao

Tình yêu đất nước biết bao rộn ràng

Nhớ câu chọn mặt gửi vàng

Khắc sâu lời Bác tình càng nghĩa nhân

Bầu người hợp với lòng dân

Có tài, có đức, có tâm, có tầm

Lao động công tác chuyên cần

Đảng yêu dân mến tinh thần sáng trong

Tận trung với nước với dân

Dựng xây Tổ quốc muôn phần đẹp tươi

Niềm vui Thiệu Hóa quê tôi

Chào mừng Hội lớn người người hân hoan.

Ngọ Ngọc Thơ

TK 5, Thị trấn Thiệu Hóa

mat sau.jpg

Bản tin nội bộ tháng 3 năm 2021

Đăng lúc: 26/03/2021 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 3 năm 2021

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn,

lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân

(Trích Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026)

Mục 1. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 25. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021.

2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tạiĐiều 48 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở địa phương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tạiĐiều 49 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tạikhoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 26. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

1. Đoàn Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đối với hội nghị hiệp thương ở trung ương), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Những trường hợp người ứng cửkhông đạt sự tín nhiệm của trên 50%tổngsố cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tạihội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ đểhội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.Hội nghịcửTổ kiểm phiếugồmtừ 03 đến 05 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thìphiếu biểu quyết phảiđóngdấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghịhiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT vàMẫu số04/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ươngvà danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hộiđược thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tạikhoản 2 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânchậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Mục 2. VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 27. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tạiĐiều 56 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tạikhoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 28. Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Những trường hợp người ứng cửkhông đạt sự tín nhiệm của trên 50%tổngsố cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tạihội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ đểhội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.Hội nghịcửTổ kiểm phiếugồmtừ 03 đến 05 người.Trường hợpquyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thìphiếu biểu quyết phảiđóngdấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu thuộc thành phầnhội nghịhiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT vàMẫu số05/BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dâncấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânchậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 02 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội: Đã thu hoạch cây trồng vụ đông với diện tích 2.215 ha, đạt 96,7% kế hoạch. Diện tích lúa chiêm xuân đã gieo cấy 8.200 ha, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo phòng chống dịch, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Các địa phương tổ chức phát động Tết trồng cây bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, đến nay toàn huyện đã trồng gần 45 nghìn cây. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 4.930 triệu đồng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới và báo cáo, trình UBND tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 126.728 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 02 ước đạt 12.354 triệu đồng, đạt 4,1% so với kế hoạch. Chi ngân sách ước đạt 61.131 triệu đồng, tỷ lệ 12%, trong đó chi đầu tư phát triển là 3.400 triệu đồng, tỷ lệ 3%; chi thường xuyên 57.731 triệu đồng, tỷ lệ 15%. Đã giao giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 8.287,4m2. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất 21 lô, diện tích 2.708,7 m2 tại xã Thiệu Toán; Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 65 giấy; Chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường trong dịp trước và sau Tết Tân Sửu năm 2021.

Ngành Giáo dục và đào tạo tập trung chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương nề nếp dạy và học trước và sau Tết Tân Sửu; Hướng dẫn, kiểm tra công tác tự đánh giá và tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngành văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu, tuyên truyền về truyền thống văn hoá dân tộc, quy định về thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch Covid - 19..; phát động Nhân dân trong huyện đồng loạt treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu. Các điểm lễ hội, đình chùa trên địa bàn không tổ chức nhằm hạn chế tụ tập đông người, nhằm phòng chống đại dịch Covid - 19.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện, thành lập đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác, thăm, chúc tết các chức sắc, chức việc của Công giáo, Phật giáo. Chỉ đạo UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với 22.403 suất quà trị giá 6.631,7 triệu đồng; Hỗ trợ gạo Tết cho 411 khẩu với 7.470 kg; Quà chúc thọ, mừng thọ 2.768 cụ, kinh phí đã cấp 1.300 triệu đồng.

Ngành Y tế tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa đông - xuân; kiểm soát chặt chẽ và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, quản lý tốt thanh niên nhập ngũ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ giao quân năm 2021 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; trong tháng, lực lượng công an huyện giải quyết 09 vụ việc, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; phòng ngừa, kiểm tra, kiên quyết không để pháo nổ ở địa phương; Kết quả: Công an huyện đã bắt giữ, lập hồ sơ xử lý theo quy định 03 đối tượng (tại xã Minh Tâm, xã Thiệu Phúc và thị trấn Thiệu Hóa); vận động 04 công dân tự giác giao nộp 28 quả pháo. Trên địa bàn huyện Đêm Giao thừa không có tiếng pháo nổ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được tăng cường...Tổ chức báo công và dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển 13 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ. Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trao Huy hiệu Đảng cho 170 đảng viên, kết nạp đảng cho 11 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02. Kỷ luật 06 đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại Đảng bộ xã Thiệu Công, Thiệu Tiến và Thiệu Thành. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay từ cơ sở đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định, giữ vững ổn định chính trị. Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC năm 2021, xây dựng kế hoạch phối hợp công tác dân vận với UBND huyện, các ngành và lực lượng vũ trang.

HĐND tập trung chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện làm tốt công tác điều hành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết. Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, gieo trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, công tác phòng chống rét cho mạ và diện tích lúa đã cấy; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, gieo cấy đúng thời vụ, hết diện tích, xây dựng nông thôn mới; tập trung nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thời gian, kế hoạch và theo đúng quy định.

Trịnh Văn Đệ - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Chiều 09-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của huyện Thiệu Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được huyện triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã. Sau học tập quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch viết bài thu hoạch trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, xây dựng, ban hành nhiều quy chế, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng các chương trình, đề án, phương án đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, trong đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch của đơn vị để tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả. Trên cơ sở nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, huyện Thiệu Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện và hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành. Công tác chuẩn bị nhân sự đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng. Năm 2020 huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và các ban, sở, ngành đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện. Đồng thời đề nghị và gợi ý về các định hướng để Thiệu Hóa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện, đó là: Cần phát triển mạng lưới giao thông để kết nối vùng; quan tâm đến việc xây dựng các quy hoạch chi tiết nhằm thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã ghi nhận những nét mới trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện Thiệu Hoá, trong đó nổi bật là sức trẻ, là sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển trên cơ sở kế thừa công sức, sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã để lại. Trong đó, năm 2020, kinh tế - xã hội của Thiệu Hoá ghi được những dấu ấn quan trọng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã và bố trí cán bộ sau Đại hội theo đúng phương án. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được siết chặt, không khí làm việc dân chủ, đoàn kết thống nhất với quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển. Công tác công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử.

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hoá; và để địa phương này có bước phát triển đột phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện phải đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện đến cán bộ chủ chốt cấp xã trên các nội dung: Phải đặt lợi ích của huyện, vì sự phát triển của huyện lên trên hết; Phải dân chủ, cầu thị vì cái chung trong bàn bạc giải quyết công việc; sâu sát địa phương và cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời vướng mắc ở cơ sở; phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, không đùn đẩy, không né tránh. Cùng với đó, huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng tổ chức chính trị của địa phương. Xử lý nghiêm đối với cán bộ sai phạm, điều chuyển kịp thời những cán bộ có năng lực yếu, thiếu tinh thần, trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và nêu gương cán bộ đảng viên trong sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, hoàn thiện chương tình hành động, chương trình trọng tâm, khâu đột phá trên tinh thần rõ việc, rõ người phụ trách. Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn nhân sự thực sự tiêu biểu, được Nhân dân tín nhiệm và thực hiện các quy trình bầu cử theo đúng quy định, để cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện Thiệu Hoá phải phấn đấu là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp và là vựa thóc chất lượng cao của tỉnh, đồng thời tập trung làm tốt quy hoạch trong sản xuất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, hướng đến nông nghiệp hữu cơ, phát triển chăn nuôi hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu Thiệu Hoá. Cùng với đó, huyện Thiệu Hoá phải sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị huyện nông thôn mới và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề để thu hút đầu tư vào địa bàn, đồng thời nghiên cứu phương án để xây dựng quỹ đất để phục vụ sản xuất, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Thiệu Hóa trở thành thị xã trong tương lai. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung cao nhất, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình tại địa bàn. Về những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí giao cho các ngành tổng hợp tham mưu trình tỉnh giải quyết.

Ban biên tập

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Thiệu Hóa lập thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Nhận được tin báo, từ khoảng 23 giờ đến 23h30 phút, ngày 11/12/2020 trên đê sông Chu thuộc địa phận xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa liên tiếp xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Vũ Đình Toàn, sinh năm 1986 cùng vợ đi xe máy hướng từ thành phố Thanh Hóa về huyện Thiệu Hóa. Khi đi đến đoạn đê Sông Chu thuộc địa phận thôn Đồng Tâm, xã Minh Tâm thì bị 3 đối tượng đi xe máy ép sát, dùng dao khống chếcướp 1 điện thoại di động và 200.000đ tiền mặt. Tiếp đó, khoảng 23h30 phút, ngày 11/12/2020, ông Lê Như Hạnh, sinh năm 1968 chở con gái di chuyển bằng xe máy đến đoạn đường trên bị 3 đối tượng khống chế, đe dọa cướp 1 điện thoại và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh và điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét ngày 6/1/2021 được sự phối hợp của Công an huyện Thọ Xuân, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Đình Tâm, sinh năm 2003; Lê Sỹ Huy, sinh năm 2003, Phạm Văn Hoàng Xuân, sinh năm 2004; Trịnh Gia Huy, sinh năm 2003, Trịnh Ngọc Sơn, sinh năm 2003 đều ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Để kịp thời động viên và biểu dương, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an huyện Thiệu Hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Công an huyện Thiệu Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vui mừng, biểu dương và đánh giá cao tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, đặc biệt là đội Cảnh sát hình sự đã điều tra đã phá thành công chuyên án cướp tài sản. đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện cần tiếp tục nắm bắt tình hình, thông tin từ cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác an ninh trật tự, đồng thời có phương án bảo đảm ANTT, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, tạo niềm tin đối với nhân dân. Trước mắt, phải đảm bảo an toàn cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục lập thêm nhiều chiếncông xuất sắc hơn nữa, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Huyện Thiệu Hóa nô nức ngày Hội tòng quân năm 2021

Hòa chung với không khí tưng bừng của ngày Hội tòng quân trong toàn tỉnh, sáng ngày 27/2/2021, huyện Thiệu Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc sở VHTT-DL cùng các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, đại diện các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn cùng cán bộ, nhân dân và 188 tân binh được gọi nhập ngũ trong đợt này.

Ngay từ sáng sớm, có mặt tại lễ giao nhận quân chúng tôi như được hòa vào niềm vui, niềm tự hào xen lẫn sự quyến luyến, bịn rịn của các tân binh cùng người thân. Tất cả hướng về sân vận động huyên, nơi diễn ra lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện. Do dịch bệnh CoVid-19 nên tất cả tân binh, người thân và đại biểu đến buổi lễ đều bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chia tay, động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn các tân binh nhập ngũ đợt này, phát huy truyền quê hương; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống quê hương cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẵn sàng lên đường để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt cho 188 thanh niên ưu tú vinh dự được nhập ngũ năm 2021, tân binh Phạm Đăng Tuấn, Thị trấn Thiệu Hóa, đã bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của anh “Bộ đội cụ Hồ”.

Tại buổi Lễ, đồng chí chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc sở VHTT-DL cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã đến từng hàng quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng các thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhờ làm tốt các bước theo đúng quy trình và có sự chuẩn bị chu đáo nên lễ giao quân của huyện Thiệu Hóa đã diễn ra trang trọng, an toàn, các chiến sĩ lên đường trước sự lưu luyến của cán bộ, nhân dân và người thân. Các đơn vị nhận quân bố trí đủ phương tiện và điều kiện cần thiết đưa chiến sĩ mới về đơn vị. Ngày giao quân thực sự là ngày hội tiễn đưa con em trong huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Ngay sau buổi lễ, các chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ tại 5 đơn vị nhận quân là Trường Quân sự, quân đoàn 1; Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1; Trung tâm huấn luyện Tổng cục Hậu cần; Trung đoàn 270, sư đoàn 341, Quân Khu 4 và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết việc

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo

Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 17/3/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP). Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Duy Thứ, Ủy viên BTV, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng một số phòng, ban, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, 5 năm thực hiện NQ số 04, ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 3 năm thực hiện NQ số 12, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác đảm bảo ATTP, huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức về công tác bảo đảm ATTP cho cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân.

Để tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành các quy định về ATTP, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy từ tổ giám sát cộng đồng thôn, ban chỉ đạo xã... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức…MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm VSATTP, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP; tổ chức phát động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. MTTQ huyện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm”, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về VSATTP”. Đến nay đã nhân rộng được 57 mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 2618 cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng và phát triển được các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doan thực phẩm đáp ứng các quy định về ATTP. Trong đó, đã xây dựng được 11 mô hình sản xuất rau an toàn; 16 chuỗi lúa gạo, rau quả, thịt gia súc, gia cầm; có 50/59 cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP. Có 12/19 chợ được công nhận chợ an toàn thực phẩm, 7 cửa hàng đảm bảo VSATTP, 29/30 bếp ăn tập thể được công nhận bếp ăn đảm bảo ATTP…Hằng năm, huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP. Từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 3.680 lượt cơ sở, phát hiện 262 trường hợp vi phạm, xử lý 99 cơ sở với số tiền gần 265 triệu đồng.

Trong thời gian tới, huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ATTP ; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và Nhân dân về VSATTP; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng xã ATTP, góp phần tích cực hoàn thiện các tiêu chí của huyện Nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành trong công tác đảm bảo VSATTP. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đó là: Công tác đảm bảo VSATTP chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ xã đạt chuẩn VSATTP còn chưa cao; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác đảm bảo VSATTP; việc xây dựng các chuỗi sản xuất, kinh doanh còn ít, vùng sản xuất rau an toàn chưa nhiều, việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chưa thực hiện được; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa mang tính răn đe; hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng ở các thôn, tiểu khu hiệu quả chưa cao; một số xã vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm...Đây là một trong những nguyên nhân mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác VS ATTP. MTTQ, các tổ chức đoàn thể cần phát động các phong trào thi đua thiết thực. Phát huy chức năng giám sát của MTTQ đối với công tác ATTP. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn. Xây dựng thêm nhiều chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; khuyến khích thành lập các HTX kết nối cung cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực phẩm an toàn. Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo VSATTP, Tổ giám sát cộng đồng ở thôn, tiểu khu, Tổ giám sát ở các chợ để thực hiện tốt chức năng giám sát nguồn gốc thực phẩm. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi người dân cần xem công tác VSATTP là trách nhiệm của mình. Mỗi người dân là giám sát viên làm tốt cônh tác VSATTP, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho gia đình và cộng đồng. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bi thư Thường trực huyện ủy đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho 9 cá nhân, 9 tập thể có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo VSATTP, giai đoạn 2011-2021.

Thanh Mai

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp, định hướng

nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Lê Văn Hưu và

Trung tâm GDNN - GDTX

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, sáng ngày 15/3/2020, Trung tâm Hướng nghiệp giới thiệu việc làm đã phối hợp với Huyện đoàn Thiệu Hoá và Trường THPT Lê Văn Hưu, Trung tâm GDNN - GDTX tổ chức chương trình hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho gần 2.000 em học sinh.

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thanh Hà - GĐ Trung tâm Hướng nghiệp giới thiệu việc làm Thanh Hoá; PGS, TS Nguyễn Hữu Hậu - Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức; Nguyễn Văn Vũ - UVBTV Huyện Đoàn; Lê Đình Sinh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu; Trịnh Đình Chung - Giám đốc Trung tâm GDNG - GDTX và các đơn vị tư vấn hướng nghiệp của tỉnh.

Tại buổi hướng nghiệp, đại diện cho Trung tâm HNGTVL, Trường Đại Học Hồng Đức và 2 đơn vị hướng nghiệp du học nước ngoài đã hướng nghiệp cho các em học sinh những ngành nghề có chiều hướng phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, đó là: Công nghệ thực phẩm, điện - cơ khí, giáo dục, kỹ sư điện tử, điện lạnh, đầu bếp, pha chế, dược...

Việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 là vấn đề được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm. Với xu thế hội nhập, với những đổi mới trong giáo dục, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, nghề… vấn đề này càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Tại buổi hướng nghiệp, các em học sinh đã được tư vấn, hướng nghiệp và lựa chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân và nhu cầu của xã hội; tìm hiểu xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai, thông tin về du học, thị trường lao động, chính sách về nghề nghiệp việc làm; các hoạt động đồng hành cùng thanh niên, tìm hiểu một số điểm chính cơ bản cần lưu ý trong kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; các băn khoăn, thắc mắc của học sinh đã được Ban tư vấn chương trình chia sẻ, giải đáp kịp thời, giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn được cho mình ngành nghề, hướng đi phù hợp sau khi rời mái trường THPT.

Thanh Tuyên

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(Tiếp theo kỳ trước: Số 38, tháng 02 năm 2021)

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, đề nghị cần có một số giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giaos dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ)

Sở dĩ cần phải làm như vậy là do, muốn bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng), nhận thức được ngày càng đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Chỉ khi hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đó, mới tạo ra được sự hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) tham gia tích cực, tiếp nhận, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Qua đó, họ ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thực tiễn có ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo ra sự thống nhất và thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân, càng tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân (nhất là thế hệ trẻ) được đẩy mạnh, đạt hiệu quả ngày càng cao, cần phải tạo được bước đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, như Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” đã chỉ rõ là cần phải “đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo; giúp người học tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng, giải quyết các tình huống thực tiễn. Trước hết là phát triển, hoàn thiện, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên đủ sức đảm trách ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn và tích cực đấu tranh có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đúng như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay…”. Quán triệt yêu cầu này trong đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên cần phải làm cho đội ngũ này hiểu biết sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, am hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong từng nội dung truyền đạt cho người học, người nghe, làm cho người học, người nghe thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần chủ nghĩa Mác- Lênin; học tập lập trường quan điểm và phương pháp ấy để giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế, chúng ta học tập lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế và “khi học tập, các đồng chí cũng cần lieenheej với những vấn đề và nhiệm vụ cách mạng hiện đang đề ra cho Đảng ta; đem lý luận học được tìm xem đường lối và phương pháp giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng; hoặc phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và tìm nguyên nhân của những thành công và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp cho việc cũng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương pháp của mình”.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, để làm tốt hơn vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Triển khai thực hiện giải pháp này cần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ một cách thực chất với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Qui định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương” và Qui định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nhằm làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng với dân như “cá với nước”.

Muốn đạt được những yêu cầu nêu trên, các Tỉnh ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành và các địa phương từ tỉnh đến huyện cần tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình để rút kinh nghiệm và kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, nhằm giữ gìn đảng ta thật trong sạch, đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Tuyệt đối tránh tình trạng làm hình thức, qua loa, chiếu lệ. Đồng thời, phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tiến hành kiểm tra sâu sắc, thực chất để các nghị quyết, chỉ thị và qui định của Đảng nêu trên thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, thật sự là “cầu nối” gắn bó máu thịt, sâu rộng giữa Đảng với Dân.

Để huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, nước ta có hệ thống chính trị tập hợp xung quanh Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là lực lượng hùng hậu bảo vệ Đảng và là “cầu nối” gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân, phát huy ảnh hưởng của Đảng một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài. Nhằm phát huy vai trò to lớn đó của hệ thống chính trị, trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh vạch trần những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay. Để làm tốt vai trò đó, cần phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị của nước ta thật sự tinh gọn, vững mạnh, luôn quan tâm đến dân, biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của Nhân dân, có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất làm tốt nhiệm vụ được Nhân dân tin tưởng giao phó, không cửa quyền, sách nhiễu, hách dịch, là “cầu nối” máu thịt giữa Đảng với Dân.

Bố là, tiến hành mạnh mẽ, sâu rộng, liên tục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động đấu tranh, phản bác, phê phán nhữn luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch để phòng tránh và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.

Nhằm thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả, phải nắm rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và lai lịch của những phần tử thù địch cùng mục tiêu hoạt động chống phá của chúng. Đồng thời phải theo dõi sát tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội trước những hoạt động chống phá của các thế lực thu địch để xây dựng lực lượng, tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, có tính thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt là trên phương tiện thông tin đại chúng, như: phát thanh, truyền thanh, truyền hình, intenet…phải thường xuyên có các bài viết, bài báo, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trình bày những nội dung cơ bản, trọng yếu, thiết thực dễ hiểu; làm rõ ý nghĩa thời đại của mỗi nội dung trình bày; liên hệ chặt chẽ và làm rõ giá trị thực tiễn của những nội dung đó. Nói cách khác, những bài viết, bài thuyết trình đó phải có tính chiến đấu sắc bén, tính thuyết phục cao, hấp dẫn, thu hút được nhiều người đọc, người nghe, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tự bảo vệ của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 25/10/2018, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Đây là lần đầu tiên BCH Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy. Đề cao trách nhiệm nêu gương với những quy định cụ thể, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, giám sát đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Qui định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương là cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Người thường xuyên căn dặn: Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Theo Người, một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Dân gian có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn” và hầu như ai cũng biết câu "cán bộ nào, phong trào nấy", điều đó nói lên ảnh hưởng to lớn của người đứng đầu. Trong thực tế, sự gương mẫu trong lời nói và hành động của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị là mệnh lệnh không lời thuyết phục cấp dưới làm theo bởi họ có chức, có quyền. Với quyền lực được giao, người đứng đầu có khả năng chi phối, dẫn dắt các thành viên của tổ chức, cơ quan, đơn vị đi theo hướng tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào phẩm chất, năng lực của mình và tùy thuộc vào cơ chế kiểm soát quyền lực đó. Sức cảm hóa, lôi cuốn quần chúng bằng tấm gương nói và làm của người đứng đầu rất lớn, quyết định sự phát triển của một tập thể. Nơi nào người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, thì ở nơi đó nền nếp, hiệu quả, phát triển tốt. Người đứng đầu nghiêm thì cấp dưới không thể làm bừa, làm ẩu, giữ được kỷ cương, kỷ luật của tổ chức, cơ quan, đơn vị, không thể lộng hành, tự tung, tự tác. Ngược lại, mọi lời giáo huấn của người đứng đầu sẽ trở nên vô ích, nếu bản thân không gương mẫu, nói không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.

Việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung vào 3 nội dung cơ bản là: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt, công tác.

Về tư tưởng chính trị, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần tự giác, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân.

Về đạo đức, lối sống, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự phân công, điều động của tổ chức. Đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống vụ lợi, thực dụng, cơ hội, ích kỷ, lợi ích nhóm. Bản thân không tham nhũng và đi đầu trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Sẵn sàng nhận, chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiên quyết sửa chữa.

Về tác phong sinh hoạt và công tác, tự giác nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi thấu hiểu tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cấp dưới, nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm và tận tụy với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân, cục bộ. Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, chăm lo sự tiến bộ của đồng chí, đồng đội. Là tấm gương tự phê bình và phê bình, cầu thị, tự giác, trung thực, tránh xa nịnh bợ của cấp dưới. Chủ động tự giác nghiêm túc nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Không chạy theo thành tích, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác, che giấu khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, “dĩ hòa vi quý”, phải chân thành, công tâm, có lý, có tình trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội. Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, kiên quyết chống chia rẽ, bè phái, lợi dụng phê bình gây mất đoàn kết.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định, khi coi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần được làm ngay ở tất cả các cấp. Đây là giải pháp không tốn kém thời gian và tiền bạc của Nhà nước và nhân dân, nhưng mang lại hiệu quả to lớn, bền vững, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban biên tập

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hóa

học tập và làm theo Bác

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống cho hội viên trên địa bàn, xây dựng Hội vững mạnh.

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng thông qua hành động, việc làm cụ thể,qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đến 25 xã, thị trấn tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền, 62 lớp tập huấn, hội nghị triển khai đến 100% cán bộ chuyên trách các cấp và hội viên phụ nữ ở cơ sở, phát động các phong trào và nội dung thi đua phù hợp với đối tượng, đặc thù của từng cơ sở; việc triển khai được vận dụng mốt cách đa dạng thông qua các hội thi, hội diễn, hái hoa dân chủ, tổ chức các hội thảo chuyên đề, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ… xây dựng hội viên gương mẫu, gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng Hội vững mạnh, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, như: Xây dựng và duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, theo hình thức “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo” và các mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, như “Thu gom rác thải”, “Ngõ phụ nữ tự quản”, "Trồng hoa thay thế cỏ dại”, “ Nhà sạch - vườn mẫu”, "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP", "Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch"… được nhân rộng.

Đến nay, đã có 25/25 đơn vị thành lập và nhân rộng lên 53 mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP, 100% các xã, thị trấn tham gia xây dựng mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại, toàn huyện đã trồng được gần 50km đường hoa, chỉ đạo thành lập 1.010 ngõ phụ nữ tự quản về VSMT. Hoạt động tương thân tương ái, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, chương trình “Mái ấm tình thương”, “Chương trình tặng Bê vàng” được thực hiện có hiệu quả. Trong 4 năm qua, Hội LHPN huyện đã trao 28 nhà Mái ấm tình thương cho 28 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 1 tỷ đồng; trao 34 bê vàng trị giá trên 391 triệu đồng cho 34 hội viên phụ nữ khó khăn, tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ cho phụ nữ nghèo; 65 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 97 triệu đồng; 1.700 xuất quà ủng hộ lũ lụt, 355 xuất quà cho hội viên khó khăn trị giá 910 triệu đồng…

Cùng với những việc làm trên, Hội đã tập trung chỉ đạo thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, như: HTX rau an toàn Thiệu Tân, HTX nghề cá Thiệu Tâm, HTX Dâu tằm tơ Thiệu Minh, HTX rau củ quả an toàn Vạn Hà, Tổ hợp tác dâu tằm tơ Thiệu Đô, Tổ hợp tác nuôi chim bồ câu đảm bảo an toàn sinh học Thiệu Vũ, Tổ hợp tác nuôi con đặc sản Thiệu Hợp vv... Từ các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giúp 6.245 hội viên, phụ nữ được vay vốn với số tiền trên 335 tỷ đồng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực, đi đầu trong việc hiến đất, hiến tường, tham gia đóng góp, ủng hộ để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn.

Từ những kiến thức có được trong lao động sản xuất, nhiều chị em đã mạnh dạn, tự tin trong ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, cập nhật những thông tin mới, ứng dụng vào công việc và đời sống hàng ngày, nhiều sản phẩm được lựa chọn tham gia ngày phụ nữ sáng tạo cấp tỉnh đạt giải xuất sắc, tiêu biểu như: Năm 2017 có sản phẩm mây giang xiên của Chị Phạm Thị Mỳ xã Thiệu Long, năm 2018 sản phẩm cam bưởi đảm bảo an toàn của chị Trương Thị Thêm xã Thiệu Công…

Với các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2019.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Mặt trận Tổ quốc huyện với nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2020, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện; kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 100% khu dân cư trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm, tặng quà cho các tổ chức, các chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ của các tôn giáo và ngày lễ, tết của dân tộc. Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến do MTTQ phát động giai đoạn 2015- 2020, tôn vinh khen thưởng 54 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. MTTQ huyện hỗ trợ 200 tấn xi măng từ nguồn kinh phí vận động xây dựng Nông thôn mới của huyện cho 5 xã về đích NTM năm 2020 để xây dựng các công trình công cộng ở các khu dân cư; tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư nguồn lực xây dựng NTM, Nông thôn mới nâng cao bằng các việc làm cụ thể, như: Mặt trận các xã chủ trì đứng ra kêu gọi con em xa quê, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã với số tiền trên 10 tỉ đồng, vận động Nhân dân hiến 1.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; triển khai mô hình “Dòng sông không rác thải” tại thị trấn Thiệu Hóa, mô hình khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” ở thôn 5 xã Thiệu Viên, “khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” ở 6 xã; hướng dẫn mỗi xã, thị trấn xây dựng một mô hình điển hình trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân sửu năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã huy động các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 4.700 suất quà, trị giá 2.350 triệu đồng. Cụ thể: Quà của MTTQ huyện tổng số 563 suất quà, trị giá 319.500.000đ, trong đó thăm, tặng gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh Hùng, người thân chiến sỹ đang công tác nơi biên giới hải đảo không về ăn Tết là 21 suất quà, trị giá 14.000.000; thăm, tặng các tổ chức tôn giáo 8 xuất quà, trị giá 8.000.000đ; tặng trang thiết bị phòng dịch cho các Bác sỹ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung của huyện 14 suất, trị giá 14.000.000đ. Quà MTTQ tỉnh và các doanh nghiệp tặng cho hộ nghèo qua kênh MTTQ huyện 527 suất quà, trị giá 283.500.000đ. Quà của MTTQ xã huy động từ các tổ chức, cá nhân tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn 3.846 suất quà, trị giá 1.430.000.000đ. Quà của các tổ chức thành viên tặng cho hội viên tổng số 921 suất quà, trị giá 600.600.000, trong đó, Hội LHPN huyện trao 151 suất quà, trị giá 90 triệu đồng; LĐLĐ huyện trao 93 suất quà, trị giá 112.600.000đ; Hội CCB huyện trao 60 suất quà, trị giá 35.000.000đ; Hội Nông dân huyện trao 60 suất quà, trị giá 15 triệu đồng; quà của Hộ bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi 141 suất, trị giá 44 triệu đồng; quà Hội nạn nhân chất độc màu da cam 60 suất, trị giá 35 triệu đồng; quà Hội CTĐ 177 suất trị giá 90.000.000đ; quà Hội khuyến học cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi 179 suất, trị giá 107 triệu đồng.

Các hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các mục tiêu Kinh tế - xã hội của huyện năm 2020.

Ban Biên tập

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện kế hoạch 511 ngày 2/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 101cuar Huyện ủy Thiệu Hóa; Sáng ngày 5/3/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là Đại hội được Hội liên hiệp phụ nữ huyện chọn làm Đại hội điểm của huyện.

Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - PCT Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo các ban chuyên môn hội LHPN tỉnh; đồng chí Lương Thị Hoa - PBTTT Huyện ủy; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng 83 đại biểu đại diện cho chị em phụ nữ xã Thiệu Vận.

Hội LHPNxã Thiệu Vận hiệncó775hội viên,tham gia sinh hoạt tại6/6 Chi hội.Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, các tầng lớp phụ nữ trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện, của địa phương và của Hội.Chị em phụ nữ đã hăng hái thi đua sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đưa nhiều loại giống mới năng suất, chất lượng vào gieo trồng; chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại; duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, chị em nữ làm chủ doanh nghiệp, chủ các hộ sản xuất kinh doanh đã phát huy tinh thần sáng tạo nhạy bén trong nền kinh tế thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã đã đóng góp 4.183 ngày công và hiến trên 2.800m2 đất, đóng góp với số tiền trên 2 tỷ 300 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Góp phầnnâng tổng số lên6/6thôn đạt chuẩn nông thôn mới.Góp phần cùng với Đảng bộ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 6,8% năm 2015 xuống còn 0,77% năm 2020.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, phụ nữ trong xã đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng xã, thôn làng văn hoá như hoạt động các câu lạc bộ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ ZUMBA.Sự nỗ lực của các chị đã góp phần tăng tỷ lệ Gia đình văn hoá toàn xã đạt88%.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phụ nữ tham gia ngày càng tích cực, chủ động, hiệu quả vào đời sống chính trị.Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua, đã có 72 điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng, qua đó động viên, khích lệ chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thực hiện Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang"; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,trong 5 năm, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã đã tiết kiệmđược2,7 tỷ đồngcho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khănvayphát triển kinh tế.Hưởng ứng sự kiện“Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”và tuần lễ“Áo dài Việt Nam”,Hội LHPN xãtổ chức Hưởng ứng vào dịp 8/3 và 20/10, có 476 chị tham gia sự kiện.Hội LHPN xã phối hợp viết95 bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã.

Trong nhiệm kỳ qua hội LHPN xã đã chỉ đạothành lập11ngõ phụ nữ tự quản nâng tổng số lên35ngõ trên địa bàn; tuyên truyền124hộ xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn;Chỉ đạo các chi hội xây dựng và nhân rộng mô hình“Trồng hoa thay thế cỏ dại". Thành lập và duy trì mô hình"Chi hội tự quản về VSATTP", đến nay đã có 02mô hình"Chi hội tự quản về VSATTP". Trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Hội PN xã đãvận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 số tiền là 8 triệu đồng; 200 khẩu trang, 07 chai nước sát khuẩn, phát 1093 tờ rơi đến người dân trên địa bàn.Đồng thời hướng dẫn 412 cán bộ, hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại.

Hội đã ủy thác với ngân hàng chính sách xã hộiđược 6 tỷ 255triệuđồngcho178lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế.Trong nhiệm kỳ tuyên truyền vận động hội viên xây dựng quỹ Hội được 275 triệu đồng giúp cho 183 lượt chị vay phát triển kinh.Trong nhiệm kỳ đã giúp được 20 gia đình phụ nữ nghèo thoát nghèo. Ngoài ra,Hội LHPN xã đã thăm hỏi, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, mẹ Việt Nam anh hùng,cácgia đình chính sách, các cháu có hoàn cảnh khó khăn số tiền 8.600.000đvận động hỗ trợ, giúpđỡ 125 ngày công với hộ gia đình neo đơn, gặp rủi ro đột xuất.Hội LHPNxã đã tổ chức tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” thu hút đông đảo hội viên tham gia; 6/6 Chi hội duy trì ra quân dọn vệ sinh và khơi thông cống rãnh 2 bên đường, phát quang bụi rậm, đường làng, ngõ xóm có 7.132 lượt chị tham gia.

Với những thành tích đã đạt được, Hội LHPN xã luôn đạt đơn vịvững mạnh xuất sắc, được hội LHPN Tỉnh tặng 01 bằng khen, Hội LHPN Huyện tặng 5 giấy khen, chủ tịch UBND Huyện tặng 01 giấy khen. Có 69 chị tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước 5 năm được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện Bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vận và đồng chí Nguyễn Thị Thu - CTHLHPN huyện Thiệu Hóa đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Vận tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò của phụ nữ tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thực sự là cầu nối giữa Đảng và quần chúng phụ nữ…

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu hội LHPN xã Thiệu Vận đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội Liên hiệp phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngay sau Đại hội, Hội LHPN huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các xã, thị trấn để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội tiếp theo. Dự kiến Đại hội cấp cơ sở sẽ kết thúc trong tháng 6/2021.

Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Di tích lịch sử văn hóa

Từ đường họ Nguyễn - nơi thờ Nguyền Mộng Tuân

thôn Phủ Lý Nam, xã Thiện Trung

Thiệu Trung là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu đã được các triều đại phong kiến và Nhân dân lập nên để thờ phụng, tưởng nhớ, tỏ lòng tôn kinh đến các bật tiền nhân, các vị anh hùng dân tộc.

Từ đường họ Nguyễn thôn Phủ Lý Nam, xã Thiện Trung nơi tôn thờ nhân vật lịch sử Nguyễn Mộng Tuân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ thứ XV, là công trình kiến trúc cổ còn tương đối nguyên vẹn, trang trí hoa văn tương đối cầu kỳ, đặt ở vị trí cao ráo, thoáng mát. Đồ thờ có long ngai, giao ỷ, bài vị, lư hương và các đồ thờ khác theo thước thời Lê rất có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử.

Về nhân vật lịch sử: Nguyễn Mộng Tuân tự Văn Nhược, hiệu Cúc Pha, sinh năm 1380 - ?, quê ở xóm Chằm, làng Viên Khê, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đỗ Thái Học Sinh, kỳ thi năm Canh Thìn (1400). Thời nhà Hồ, ông lui về ở ẩn; khi khởi nghĩa Lam Sơn, ông tìm đến yết kiến Lê Lợi và được Lê Lợi tin dùng và trọng dụng. Sau đại thắng quân Minh ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ban thưởng cho tướng sỹ có công, Nguyễn Mộng Tuân được phong tước Á Hầu giữ chức Khu Mật Đại Sử. Đến thời Lê Thái tông (1434 - 1442), ông giữ chức Trung thư lệnh và Đô úy. Sang đời Lê Nhân Tông (1442 - 1459), ông giữ chức Tả nạp ngôn, Thượng khinh xa Đô úy, Tri quân dân Bắc đạo; Nguyễn Mộng Tuân cùng với Lê Thụ đi đánh Chiêm Thành, thắng lợi trở về được ban tước Vinh Lộc Đại phu.

Ngoài ra, Nguyễn Mộng Tuân còn là tác giả của Cúc Pha tập (143 bài thơ) và 41 bài phú trong Quần hiền phú tập (tuyển tập 108 bài phú chữ Hán đời Trần – Hồ - Lê); về văn bia, ông soạn 1 bài trong Thanh Trù – Quan Liệt Chu thị di thư, và Trịnh Khả Bia ký (ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ông là tác giả của làn điệu dân ca Đông Anh. Nguyễn Mộng Tuân tham gia giám khảo các kỳ thi Tiến sĩ khoa Nhâm Tuấn (1442), khi đó là Trung Thư Sảnh, Trung Thư Thị Lang; và kỳ thi năm Mậu Thìn (1448) - Môn hạ sảnh Tả ty Tả nạp ngôn Tri Bắc đạo quân dân bạ tịch. Nguyễn Mộng Tuân từng tiếp các đoàn sứ bộ của các nước, đặc biệt ông còn được mời vào dạy vua học ở tòa Kinh Diên, được vua trọng ban cho lễ ưu đãi tuổi già.

Nhìn lại cuộc Đời và sự nghiệp của Nguyễn Mộng Tuân, ông là bậc khai quốc công thần có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ vương triều Lê Sơ, cũng như việc đóng góp của ông vào sự lên ngôi của Nho giáo trong triều đại Lê Sơ. Ông vừa là danh nho, vừa là một võ tướng, và là nhà chính trị có tầm nhìn xa, trông rộng: “Cây bút bằng năm vạn quân”. Ông từng ngõ ý khuyên với vua rằng chỗ dựa vững chắc nhất chính là dân, (lấy dân làm gốc); bởi vậy ông khắc họa hình ảnh: Quân chu (Vua là thuyền), Dân thủy (Dân là nước) để nhắc bậc quân vương. “Chở lật mới hay cốt ở dân; Thuyền to ắt cậy đến hiền thần”; ông khôn khéo nhắc nhở bạn đồng môn, đồng nghiệp khi biết nhà Lê không còn muốn trọng dụng Nguyễn Trãi nữa “Mang rượu đến ông cùng thưởng thức, Say theo người! Chớ tỉnh riêng ta” trong bài “mừng nhà mới của Thừa chỉ Ức Trai”, tác giả Nguyễn Mộng Tuân. Một trung quân ái quốc, một đại thần trong suốt ba đời vua từ Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông; đây là một trong những trường hợp ít thấy đối với một khai quốc công thần thời Lê Sơ.

Từ đường họ Nguyễn – Nơi thờ Nguyễn Mộng Tuân vốn có từ rất lâu, song do biến thiên của lịch sử Từ đường được dịch chuyển từ làng Chằm, Viên Khê về Phủ Lý Nam, Thiệu Trung để hương khói thờ tự hơn 400 năm nay. Từ đường họ Nguyễn, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa tại Quyết định số 78/QĐ-VHTT ngày 08/02/2001 của Giám đốc Sở Văn Hóa - Thông tin tỉnh Thanh Hóa, năm 2011 UBND tỉnh cấp đổi công nhận Bằng Di tích Lịch sử - Văn Hóa tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 78/QĐ-VHTT.

Từ đường Nguyễn Mông Tuân không chỉ là di tích lịch sử văn hóa mà nó còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống làng xã, của người xưa để lại như truyền thống sinh hoạt dòng họ, tế tự.... Vì vậy, nghiên cứu về mặt lịch sử, đây là một di tích cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Thiệu Trung - Thiệu Hóa là nơi ghi lại những dấu ấn, trong đó có những sinh hoạt tín ngưỡng của dòng họ. Các hiện vật trong di tích là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật, thơ, phú của dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích sau này.

Trần Ngọc Tùng

Chào mừng ngày Hội non sông

Quê hương cách mạng anh hùng

Đất trời Thiệu Hóa cờ hồng tung bay

Lời ca tiếng hát mê say

Đón ngày bầu cử tràn đầy niềm tin

Quân dân đoàn kết vững bền

Tay cầm lá phiếu trang nghiêm tự hào

Tương lai hạnh phúc Đảng trao

Tình yêu đất nước biết bao rộn ràng

Nhớ câu chọn mặt gửi vàng

Khắc sâu lời Bác tình càng nghĩa nhân

Bầu người hợp với lòng dân

Có tài, có đức, có tâm, có tầm

Lao động công tác chuyên cần

Đảng yêu dân mến tinh thần sáng trong

Tận trung với nước với dân

Dựng xây Tổ quốc muôn phần đẹp tươi

Niềm vui Thiệu Hóa quê tôi

Chào mừng Hội lớn người người hân hoan.

Ngọ Ngọc Thơ

TK 5, Thị trấn Thiệu Hóa

mat sau.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT