Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
840
Hôm qua:
697
Tuần này:
6099
Tháng này:
16884
Tất cả:
421006

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2019

Ngày 07/05/2019 14:57:53

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Thiệu Hóa

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa ban hành Phương án số 214 / PA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Thiệu Hóa. Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Phương án như sau:

1. Hiện trạng các đơn vị hành chính liên quan đến nhập, thành lập đơn vị hành chính.

Xã Thiệu Minh có diện tích tự nhiên 401.43 ha, dân số 2.862 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp Thiệu Vũ; Phía Nam giáp xã Thiệu Tâm; Phía Đông giáp xã Thiệu Tiến; Phía Tây giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Chính.

Xã Thiệu Châu có diện tích tự nhiên 334.19 ha, dân số 3.381 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu nguyên; Phía Nam giáp xã Thiệu Giao, xã Đông Thanh huyện Đông Sơn; Phía Đông giáp xã Thiệu Tân, Thiệu Vân (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Đô.

Xã Thiệu Tân có diện tích tự nhiên 406.93 ha, dân số 2.876 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp; Phía Nam giáp xã Thiệu Vân (TPTH); Phía Đông giáp xã Thiệu Khánh (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Châu.

Xã Thiệu Đô có diện tích tự nhiên 515.88 ha, dân số 8.226 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Nguyên; Phía Nam giáp xã Thiệu Trung, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Châu, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Tây giáp xã Thiệu Vận.

Thị Trấn Vạn Hà có diện tích tự nhiên 552.07 ha, dân số 8.859 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú; Phía Nam giáp xã Thiệu Đô; Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên; Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc.

Xã Thiệu Tâm có diện tích tự nhiên 640.46 ha, dân số 7.591 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Minh, Thiệu Phúc; Phía Nam giáp xã Dân Quyền (Triệu Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Viên; Phía Tây giáp xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa.

2. Phương án nhập, thành lập đơn vị hành chính.

2.1. Phương án nhập đơn vị hành chính:

a) Nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh vào xã Thiệu Tâm. Sau khi nhập, "xã mới" có diện tích tự nhiên 1.041.89 ha, dân số 10.453 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp Thiệu Tiến, Thiệu Vũ; Phía Nam giáp xã Thiệu Hòa, xã Dân Quyền (Triệu Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Viên; Phía Tây giáp xã Thiệu Chính.

b) Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân vào xã Thiệu Châu. Sau khi nhập, "xã mới" có diện tích tự nhiên 741.12 ha, dân số 6.257 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Nguyên, Thiệu Duy; Phía Nam giáp xã Thiệu Giao, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vân, Thiệu Khánh (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Đô.

2.2. Phương án thành lập đơn vị hành chính thị trấn.

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Đô. Sau khi thành lập thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 1.067.95 ha, dân số 17.085 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú; Phía Nam giáp xã Thiệu Trung; Phía Đông giáp xã Thiệu Châu, Thiệu Nguyên, Thiệu Duy; Phía Tây giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Phúc.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông năm 2018 – 2019, tổng diện tích 2.389,6 ha, đạt 95,6% KH, tăng 3,2% CK; sản xuất vụ Chiêm xuân 2019 tổng diện tích 9.481,6 ha tăng 0,7% KH, giảm 0,4% CK, trong đó gieo cấy lúa xuân diện tích 8.340 ha, đạt 98,3% KH, giảm 0,5% CK. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định, để khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên số xã có lợn bị tiêu hủy còn cao, trong đó có 8 xã bị dịch lở mồm long móng, phải tiêu hủy 309 con, trọng lượng 18.607 kg; 8 xã bị bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy 482 con, trọng lượng 31.911 kg. Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, công nhận các tiêu chí đã đạt năm 2018 cho các xã. Hướng dẫn, chỉ đạo 5 xã đạt chuẩn NTM năm 2018 tổ chức lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước đạt 562 tỷ 110 triệu đồng, tăng 12,6% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 559 tỷ 547 triệu đồng, đạt 26,1% KH, tăng 8,9% CK, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 365 tỷ 265 triệu đồng, đạt 23,9% KH, tăng 8,4% CK.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 806 tỷ 698 triệu đồng, tăng 14,6% CK; xuất khẩu đạt 1,514 triệu USD, đạt 15,14% KH, tăng 2,4% CK. Thành lập mới 10 doanh nghiệp đạt 16,6 % KH.

Thu ngân sách ước đạt 33 tỷ 590,89 triệu đồng, đạt 18% KH huyện giao, 20% KH tỉnh giao. Chi ngân sách 107 tỷ 185 triệu đồng, đạt 26% dự toán. Xác định vị trí khu đất thực hiện dự án tái định cư phục vụ dự án Đường cao tốc Bắc – Nam và dự án mở rộng đền thờ Lê Văn Hưu. Tiếp tục tăng cường kiểm soát tàu thuyền qua cầu phao Vồm và hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp, bắt xử lý 03 tàu khai thác cát trái phép tại xã Thiệu Toán. Tập trung hướng dẫn các xã xử lý môi trường trong phòng chống dịch lở mồm, long móng và dịch tả lợn châu Phi.

Công tác văn hóa - xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục sơ kết học kỳ I và triển khai, thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019; tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm 2019; tổ chức Hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp huyện. Chỉ đạo ngành y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao được triển khai, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi, 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giao nhận quân..., toàn huyện đã tổ chức được 45 giải thể thao. Tổ chức Hội báo xuân Tết Kỷ Hợi “mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải chạy Việt dã báo Thanh Hóa toàn tỉnh và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại huyện.

Thực hiện chính sách an sinh, xã hội được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Chỉ đạo các ngành, các địa phương đã quan tâm tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng với tổng kinh phí từ các nguồn là: sáu tỷ, không trăm hai hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng, tăng hơn 3,6 tỷ so với Tết Mậu Tuất 2018. Cấp quà mừng thọ, chúc thọ các cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên 2.609 cụ, kinh phí 570 triệu đồng; cấp gạo hỗ trợ Tết cho 3.062 khẩu với 45.930 kg. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm, đã có 107 lao động đi làm việc tại nước ngoài, đạt 35,7% KH.

2. Công tác Quốc phòng - an ninh

Đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai theo quy định. Tổ chức Lễ giao nhận quân trọng thể, trang trọng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Lực lượng công an tập trung mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, chất gây nổ; tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tuy nhiên trên địa bàn vẫn xảy ra 30 vụ gây mất trật tự, tăng 09 vụ CK.

Các cơ quan khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trên lĩnh vực tư pháp, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường; tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phát động thi đua năm 2019. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm quy trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, luân chuyển 02 đồng chí phó bí thư trực đảng, 01 đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND xã sang làm chủ tịch MTTQ xã; chỉ đạo làm quy trình nhân sự bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng phòng Tư pháp; bổ sung cấp ủy đối với các đơn vị còn thiếu. Làm quy trình bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó các trường; bổ nhiệm mới hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường còn thiếu theo quy định. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ, quản lý các xã, thị trấn, các cơ quan, khối trường học, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2020 – 2025

Ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 30-KL/HU, ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai tại đảng bộ các xã, thị trấn; thành lập tổ công tác tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi tiếp công dân xã Thiệu Công. Đã thi hành kỷ luật đảng viên 02 trường hợp, trong đó khiển trách 01 và khai trừ ra khỏi đảng 01 trường hợp.

Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Hướng dẫn khối dân vận các xã, thị trấn đăng ký thi đua và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2019.

HĐND các cấp tăng cường công tác tiếp công dân và công tác giám sát theo chức năng nhiệm vụ. UBND huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân; giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng: Đã tập trung nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Kỷ Hợi 2019. Triển khai, thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2019 theo QĐ 217 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ xã, thị trấn và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện, Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguyễn Quang Thọ

Tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, huyện Thiệu Hóa đã và đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Tuy có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn huyện vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm làm ra chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, vì vậy người dân chưa chú trọng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Trước thực trạng trên, huyện Thiệu Hóa đã định hướng phát triển sản xuất gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Với diện tích đất nông nghiệp 313 ha, ngoài gieo cấy lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao xã Thiệu Thành ưu tiên phát triển một số loại cây màu cho giá trị kinh tế cao như: khoai tây, ớt xuất khẩu, đậu tương rau, ngô ngọt … với diện tích từ 120 – 150ha/1 năm. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp nông dân yên tâm sản xuất xã đã tích cực đấu mối với các doanh nghiệp liên kết với người nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Ông Trịnh Xuân Loan - Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Thành cho biết: Từ năm 2017, xã đã đấu mối với Công ty Giống cây trồng TW, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Ninh Bình, Công ty TNHH An Việt để liên kết sản xuất khoai tây, ngô ngọt, ớt xuất khẩu. Qua hạch toán, 1 sào ngô ngọt, đạt 650kg, bán với giá 3.500đồng/kg, giá trị gấp 4-5 lần so với trồng lúa. Hay giống lúa Thiên ưu 8 do nông dân sản xuất được bán với giá 800.000đ/1 tạ, cao hơn nhiều so với giá lúa thông thường. Cây ớt cũng cho thu nhập từ 20-25 triệu đồng 1 sào mỗi vụ. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết sản xuất nên sản xuất nông nghiệp ở Thiệu Thành đạt hiệu quả cao. Giá trị thu nhập trên mỗi ha canh tác của nông dân ước đạt 140 triệu đồng.

Không chỉ xã Thiệu Thành, hiện nay, trên địa bàn huyện đã triển khai được nhiều mô hình liên kết sản xuất lúa có bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Vụ Xuân 2018, toàn huyện đã tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết với tổng diện tích các loại cây trồng là 566 ha; gồm: sản xuất giống lúa thuần 80 ha, sản xuất lúa gạo thương phẩm 400 ha, 21 ha rau an toàn tập trung, 31.000 m2 sản xuất rau trong nhà lưới, khoai tây đông muộn, xuân sớm 50 ha, ngô ngọt 80 ha, đậu tương rau 15 ha. Trên địa bàn huyện đã có nhiều doanh nghiệp, HTX dịch vụ Nông nghiệp và nhiều hộ gia đình cá nhân đã mạnh dạn đầu tư tích tụ, tập trung đất đai qua các hình thức thuê đất, mượn đất, mua lại đất của nhân dân để sản xuất với quy mô lớn như: Công ty Vân Sơn (Nhà máy đường Lam Sơn); HTX DV Thiệu Công... Ngoài ra có trên 20 doanh nghiệp vào trực tiếp liên kết với các hợp tác xã và nhân dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Mặc dù hình thành và phát triển được nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, song việc triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang gặp phải một số khó khăn, như: các mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao vẫn còn phụ thuộc vào đối tác tỉnh ngoài, nên tính ổn định không cao, gây khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết. Bên cạnh đó, mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt, nông dân một số xã vẫn còn tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún, chưa tuân thủ các hợp đồng liên kết đã ký.

Để hình thành, phát triển thêm nhiều mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã và đang tiếp tục tổ chức quy hoạch vùng sản xuất đủ lớn về diện tích, phù hợp với điều kiện và tập quán canh tác của nhân dân để tổ chức sản xuất từng loại cây trồng phù hợp. Tiếp tục vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa để tập trung ruộng đất thực hiện cơ giới hóa, áp dụng KH-KT vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Đẩy mạnh việc kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê đất của nông dân đầu tư sản xuất lâu dài, quy mô lớn. Tập trung phát triển các mối liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; doanh nghiệp liên kết với các HTX dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Từ sáng ngày 01/4/2019, cùng với cả nước, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn huyện có 303 địa bàn điều tra với 45.760 hộ, 156.269 nhân khẩu.

Để triển khai thực hiện tốt công tác điều tra lần này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện đã lựa chọn 28 tổ trưởng và 166 điều tra viên là những người có kinh nghiệm trong công tác điều tra; tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia công tác điều tra như: các bước kê khai biểu mẫu, lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù; giới thiệu, hướng dẫn và thực hành sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp tổng điều tra. Điểm mới trong cuộc tổng điều tra lần này là các điều tra viên sử dụng phần mềm CAPI trong thu thập thông tin, nên các thông tin về dân số và tình trạng nhà ở được thực hiện chính xác. Ban chỉ đạo điểu tra các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho điều tra viên.

Tổng điều tra năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Chuyển đổi ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa

Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nông nghiệp cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí mà còn là điều kiện cần để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện NQ số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, UBND huyện đã xây dựng đề án và triển khai đến các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn đã xây dựng đề án, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí bí thư đảng uỷ làm trưởng ban, thành lập tiểu ban ở các thôn, xây dựng kế hoạch trong đó xác định rõ thời gian, các bước công việc cụ thể cần thực hiện. Phân công cấp ủy, thành viên ban chỉ đạo của xã phụ trách các thôn, Họp nhân dân phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tổ chức rà soát, tổng hợp số diện tích các hộ đang sử dụng sau chuyển đổi lần 2, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2008 đến nay, diện tích các hộ đang thầu đất ngân sách, đất gần khu dân cư…Đến nay, đã có 14 xã thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, trong đó các xã Thiệu Giang, Thiệu Chính, Thiệu Giao đã thực hiện chuyển đổi ở tất cả các thôn; các xã còn lại sẽ tiến hành chuyển đổi trong năm 2019.

Để chủ trương đến với người dân, các xã đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, làm cho mọi người dân hiểu rõ việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở 14 xã, việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ vẫn còn khó khăn ban đầu, đó là: Một bộ phận cán bộ, nhân dân hiện tại đang có ruộng tại vị trí thuận lợi không muốn đổi ruộng. Đất ở một số xã không đồng đều, do vậy khó khăn cho việc ghép vùng, ghép nhóm hộ. Một số hộ có đất nằm trong vùng quy hoạch đất ở, đất phục vụ các dự án không muốn chuyển đổi mà muốn nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ theo đề án của huyện, thời gian tiếp theo huyện tăng cường chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương, kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy, đề án của UBND huyện, nghị quyết của Đảng ủy và phương án, kế hoạch chuyển đổi ruộng đất của xã làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc các bước thực hiện chuyển đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện dồn đổi ruộng đất. Tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ đã ban hành đối với các mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Huyện ủy tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng 2020-2025

Ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025).

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị, đồngchí Hoàng Văn Toản – TUV, BTHU, CT HĐND huyện khẳng định: công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, công tác quy hoạch, ra soát phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực thực tiễn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạchrà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhiệm kỳ 2015-2020; định hướng 2020-2025. Cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn, cán bộ thuộc diện được quy hoạch phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ năng lực, có thực tiễn công tác. Đối với cấp huyện, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, chức danh lãnh đạo cấp huyện phải có bằng đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi phải có bằng đại học chính quy. Những cán bộ không được đào tạo cơ bản theo quy định nhưng có năng lực nổi trội, được nhân dân tín nhiệm, cán bộ là nữ thì được xem xét, vận dụng. Độ tuổi diện đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ công tác ít nhất từ 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ. Cấp huyện nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Cấp xã, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. Đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ các điều kiện về tuổi tác, bằng cấp, tín nhiệm thấp, đã chuyển công tác, hoặc đã được bầu bổ sung. Quy hoạch tối đa 3 chức danh đối với một người.

Thông qua việc giới thiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện sẽ góp phần định hướng cụ thể về nguồn nhân sự cán bộ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý trong tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, của từng xã, thị trấn và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 định hướng 2025 – 2030.

Trần Thanh Mai

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Nguyên thực hiện có hiệu quả mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại

Hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nhà cửa. Thực hiện kế hoạch số 137/KH-PN ngày 14/8/2018 về Triển khai thực hiện mô hình "Trồng hoa thay thế cỏ dại" trong xây dựng NTM đô thị văn minh, giai đoạn 2018-2020 do BTV Hội LHPN huyện Thiệu Hóa phát động. Hội phụ nữ xã Thiệu Nguyên đã và đang góp sức cùng với địa phương bằng việc triển khai hiệu quả mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại”.

Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tháng 5 năm 2018 nhân tổ chức tháng hành động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6). Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã đứng ra đảm nhận trồng và chăm sóc hơn 1 km đường hoa ở tuyến đường Kênh Nam và quanh các khu công sở, trường học của xã. Các loại hoa được chị em trồng là Triều Tím, Hoa Sam, Cây Sò huyết; đây là những loại hoa có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết và hoa nở đẹp quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường. Để thay đổi nhận thức và động viên khuyến kích sự vào cuộc của hội viên phụ nữ và nhân dân Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện, lồng ghép công tác tuyên truyền về mô hình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp bằng cách gặp gỡ, trao đổi, động viên hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng tham gia thực hiện, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch làm điểm, khi có kết quả làm điểm thì tổ chức nhân ra diện rộng.

Sau khi xây dựng mô hình điểm Hội tiến hành triển khai nhân rộng mô hình, Trong quá trình thực hiện đã gặp không ít những khó khăn đó là cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chưa hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trồng hoa ven đường, chưa quan tâm đến cảnh quan, môi trường xung quanh; Kinh phí thực hiện mô hình không có. Trước những khó khăn đó Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, đề nghị Hội phụ nữ huyện hỗ trợ giống hoa, quan tâm huy động kêu gọi xã hội hóa được 18.000.000đ, đồng thời đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để làm sạch đường, đổ đất trồng hoa.

Từ 1 km làm điểm đến nay sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” do Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã phát động 9/9 chi hội vào cuộc thực hiện mô hình và có các cách làm linh hoạt, sáng tạo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ và người dân trong thôn, các tuyến đường liên xã, liên thôn, và các khu công cộng như công sở, nhà văn hóa đã được trồng hoa thay cho cỏ dại. Đặc biệt, sau khi hoa nở đẹp, người dân đã chủ động liên hệ với cán bộ phụ nữ xã để xin giống về trồng ở các đoạn đường, ngõ xóm nhà mình. Phong trào thực sự lan tỏa đến từng thôn xóm và các hộ dân. Cảnh quan môi trường vì vậy thay đổi đáng kể, đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của người dân theo đó cũng được nâng lên. Sau 1 năm trồng và chăm sóc, các loại hoa đã phát triển tốt, đua nhau khoe sắc, tạo nên những đoạn đường hoa thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo cảnh quan, môi trường thân thiện. Đây thực sự là mô hình cần được nhân rộng, những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở khu dân cư.

Bằng sự quyết tâm, vượt khó và với ý thức vì cộng đồng, vì môi trường, và mong muốn có không gian sống đẹp hơn, cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân xã Thiệu Nguyên đã tạo nên những con đường đầy hoa rực rỡ sắc màu của làng quê; Phụ nữ không những biết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, mà còn chung tay làm đẹp cho quê hương. Từ một việc làm nhỏ mang ý nghĩa và hiệu quả lớn. Mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Hội và là nội dung mà Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đăng ký với Ban Dân vận để thực hiện phong trào Dân Vận Khéo tại địa phương. Hoạt động đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự lan tỏa vào cuộc sống và hình thành nhiều con đường hoa, tạo cảnh quan, môi trường “xanh-sạch-đẹp”. Những “Đường hoa phụ nữ” đang góp phần giúp xã Thiệu Nguyên hoàn thành vững chắc 19 tiêu chí về xây dựng NTM hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Lê Thị Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện

MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" (giai đoạn 2014- 2015) và CVĐ “Toàn dân đoàn xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam phát động từ 2016 đến nay.

Hưởng ứng thực hiện CVĐ, những năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có các Hướng dẫn, triển khai đến các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; hiệp thương phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các tổ chức thành viên đăng ký các công trình, mô hình xây dựng NTM và đô thị văn minh; Hướng dẫn tiêu chí tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận xã đạt chuẩn NTM. CVĐ đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền, các phòng, ban, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp thực hiện, đặc biệt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, CVĐ đã đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng có hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy dân chủ ở cơ sở, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Kết quả trong phong trào xây dựng NTM đến cuối năm 2018: Nhân dân trong huyện đã hiến hơn 10 ha đất; tu sửa, làm mới 650 km đường giao thông nông thôn, 150 km kênh, mương nội đồng, tu sửa, làm mới 155 nhà văn hóa thôn; tổng số tiền huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi là hơn 2 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động từ con em xa quê là gần 400 tỷ đồng; điển hình như các đơn vị: Xã Thiệu Giao kêu gọi được 2 Doanh nghiệp là con em địa phương thành đạt hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sỹ, Trung tâm VHTT xã; xã Thiệu Châu con em xa quê ủng hộ làm đường giao thông với số tiền được 850 triệu đồng; Thiệu Toán con em thành đạt xa quê hỗ trợ xây trạm y tế xã với giá trị hơn 800 triệu đồng; thôn Quí 2 xã Thiệu Chính có 52 hộ, trên 200 khẩu nhưng đã vận động nhân dân trong thôn đóng góp được hơn 300 triệu đồng và con em xa quê hỗ trợ được hơn 200 triệu đồng để xây nhà văn hóa thôn với giá trị hơn 500 triệu đồng và nhiều xã khác trong huyện đã kêu gọi con em xa quê ủng hộ xây dựng NTM với số tiền từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng xây dựng mới và nâng cấp một số công trình như nhà văn hóa thôn, đường giao thông, cống rãnh thoát nước...góp phần cùng toàn huyện xây dựng được 17 xã và 32 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17,85 tiêu chí/xã.

Các nội dung của cuộc vận động đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả:

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng: Được MTTQ từ huyện đến cơ sở, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt là quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, học nghề, tham gia các chương trình khuyến nông; các tổ chức đoàn thể đã mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng chuyển dịch cơ cấu, cây, con, mùa vụ; mở mang khôi phục làng nghề truyền thống thủ công và du nhập các nghề mới; phát triển kinh doanh, dịch vụ, làm trang trại chăn nuôi tập trung; toàn huyện đã vận động nhân dân liên kết với 20 doanh nghiệp với 650 ha đưa vào sản xuất lúa, gạo theo hướng hữu cơ, các cây trồng có giá trị kinh tế cao, vùng rau an toàn; liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; trong huyện có trên 3076 cơ sở sản xuất các ngành nghề thu hút và tạo việc làm cho trên 12.000 lao động. Điển hình trong phong trào phát triển kinh tế như: Mô hình sản xuất liền vùng, cùng giống với diện tích 75 ha tại xã Thiệu Công; Các mô hình rau an toàn tập trung với diện tích hơn 20 ha và 31 mô hình sản xuất rau trong nhà lưới ở các đơn vị: thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp... Xây dựng và triển khai thành công mô hình nuôi tằm con tập trung dưới nền nhà tại xã Thiệu Đô, Thiệu Minh; mô hình Nấm-mộc nhĩ và nuôi thỏ tập trung tại xã Thiệu Tân; trang trại lợn rừng tại xã Thiệu Duy; nuôi chim bồ câu theo nhóm hộ, trồng cây ăn quả tại xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ; trồng cây dược liệu tại xã Thiệu Lý; Mô hình HTX nông nghiệp hữu cơ tại Thiệu Trung. Các xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Công, Thiệu Nguyên... Từ các hoạt động trên, hộ giàu tăng nhanh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 9,78 % năm 2014 xuống còn 4,6 % (tháng 11/2018).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái: MTTQ từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều người dân tham gia thực hiện. Đến nay, hầu hết các đám cưới, đám tang đều thực hiện theo quy định không mở loa đài sau 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, đã giảm đáng kể các đám cưới ăn uống linh đình, kéo dài, lãng phí, khắc phục các hủ tục lạc hậu trong việc tang không rải tiền, vàng mã. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng. Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2018 có 73% số hộ đạt gia đình văn hóa đến nay có 87 đạt % (tăng 14% so với năm 2014), có 197/222 đạt KDC văn hóa..

Sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm và mang tính xã hội hóa cao: Các cơ sở y tế từ huyện đến xã, thị trấn duy trì tốt chế độ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; công tác y tế dự phòng, tiêm vác xin cho các đối tượng thực hiện theo kế hoạch, 100% các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng định kỳ; Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cả 3 cấp; tỷ lệ học sinh hàng năm đậu vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 65%; Các Trung tâm học tập cộng đồng duy trì hoạt động; công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục được quan tâm, hàng năm có 220/222 khu dân cư hiếu học; có 100% các khu dân cư xây dựng được quỹ khuyến học.

Công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư; MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Các mô hình điểm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư được nhân rộng như: “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “ Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “KDC sáng-xanh-sạch-đẹp”. Hàng năm hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” 100% xã, thị trấn, khu dân cư đã đồng loạt ra quân làm tổng vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đến nơi quy định, khơi thông cống rãnh, trồng cây phân tán tại các địa điểm Nhà văn hóa, các trường học, công sở và khu công cộng, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân duy trì tham gia tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm, các tổ chức chính trị - xã hội đã đăng ký các tuyến đường tự quản góp phần xây dựng làng xóm xanh, sạch, đẹp.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và TNXH và toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, đã được MTTQ từ huyện đến cơ sở tham gia phối hợp tích cực quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành và hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào việc đảm bảo an ninh trật tự, với những mô hình: Tổ liên gia tự quản, Tổ an ninh trật tự.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt qui chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, giám sát xây dựng các công trình thực hiện trên địa bàn xã, thị trấn; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhất là tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư qua đó góp ý cho các chủ đầu tư, các nhà thầu kịp thời chấn chỉnh các sai sót, được nhân dân đồng tình.

Lê Đình Nam - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Ngày 19/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 34 – HD/BTGHU về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Để kịp thời tuyên truyền, Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu mục đích yêu cầu và nội dung Hướng dẫn như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của “bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

2. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn.

Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành và địa phương trong huyện; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam.

Đỗ Thị Lan

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2019 “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng của đạo đức là cốt trừ hại cho giới cầm quyền hơn là vì lợi ích của nhân dân. Đó là học thuyết để giai cấp phong kiến trị dân. Trung thành với chế độ phong kiến là đi ngược lại với lẽ tiến hóa tất yếu của con người, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Sự khác nhau căn bản giữa Khổng Tử và Hồ Chí Minh, giữa học thuyết Nho giáo và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là ở chỗ: nhà vua và chế độ phong kiến - cái mà Nho giáo tôn thờ nhất, chính là cái cách mạng lên án và đánh đổ. Hồ Chí Minh không thể chấp nhận lòng trung thành tuyệt đối của Nhân dân bị áp bức đối với chính kẻ áp bức mình là nhà vua và chế độ phong kiến, mà là trung thành với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, lên án chế độ phong kiến. Điều sâu xa trong mối quan hệ đạo đức với chính trị chính là Hồ Chí Minh đã lật ngược học thuyết Nho giáo, đưa quần chúng Nhân dân chỉ là tầng lớp thấp kém đáng khinh rẻ, cần được chăn dắt theo quan niệm của Nho giáo lên địa vị người chủ của đất nước, thực hiện quyền dân chủ của quần chúng.

Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong quan niệm: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Theo quan điểm của Người, cán bộ phải nêu gương về trong sạch, đề cao chữ Liêm, đó chính là đạo đức của người cách mạng, là sự tôn trọng nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức về tôn trọng Nhân dân là không xâm phạm đến Nhân dân mà một trong những biểu hiện rõ nhất là thực hành chữ Liêm. Liêm là trong sạch, không tham lam, tham ô, tham nhũng. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ Trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân… Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”. Liêm thì phải đi với Kiệm, có kiệm mới liêm được, vì xa xỉ mà sinh ra tham lam. Trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người “ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy”. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.

Đã là sâu mọt, khoét đục - nhất là “có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” - thì không thể gọi là trọng dân. Vì vậy, “cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”.

Nhận thức khoa học và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ, lãnh đạo với Nhân dân trong chế độ dân chủ là một nội dung trọng yếu của đạo đức trong phát huy dân chủ. Sự vi phạm đạo đức về mặt dân chủ có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là nhận thức không đúng về vai trò của cán bộ và lãnh đạo, dẫn đến độc quyền, mệnh lệnh, áp đặt kiểu “quan chủ”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm giai cấp, theo đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan.

Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. Về tư cách người đảng viên, lãnh đạo, Người nói: “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm “quan”nhân dân, không ra lệnh, ra oai, không làm quan cách mạng. Quan điểm “mỗi đảng viên và cán bộ phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” cần được hiểu đích cuối cùng là phục vụ nhân dân. Bởi vì, “lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và phải làm cho tốt”. Hồ Chí Minh giải thích chế độ dân chủ và Đảng lãnh đạo rất rõ ràng: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương, đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”.

Trong khi đề cao đạo đức về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ấy là do nhiều cán bộ ta xa nhân dân, nên không hiểu biết tâm lý, nguyện vọng của nhân dân. Khinh nhân dân, cho là “dân ngu khu đen”, bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình”; “cho dân là dốt không biết gì, mình là thông thái tài giỏi”.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...; phải quan tâm phát triển năng lực, tiềm năng của mọi người dân.

Không them bàn bạc với dân chúng, sợ Nhân dân, khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ Nhân dân phê bình mình. Không tin cậy Nhân dân, họ quên rằng không có lực lượng Nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong, có lực lượng Nhân dân, thì việc to mấy, khó mấy làm cũng được. Không hiểu biết Nhân dân, họ quên rằng Nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực, không thể lý luận suông, chính trị suông. Không yêu thương Nhân dân, họ chỉ biết đòi hỏi Nhân dân, không thiết thực giúp đỡ Nhân dân, có nơi bệnh quan liêu, mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân. Theo Bác đó là một sự sai lầm nguy hiểm lắm, phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu và rất nhất quán về đạo đức. Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, trong đó cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Điểm xuất phát tiến đến chí công vô tư là “lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào”, làm cán bộ, đảng viên là phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là “yêu nước, thương dân”, thương nhân loại bị áp bức, bóc lột, lấy điều đó là động cơ để làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, phận sự của đảng viên và cán bộ là phải tổ chức Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân để giải phóng Nhân dân và nâng cao sinh hoạt, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa cho Nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ngay từ khi ra đời. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho Nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và hạnh phúc. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải phóng Nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Khi được hỏi mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì?, Hồ Chí Minh trả lời: “Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. Từ mục tiêu tổng quát, Hồ Chí Minh diễn đạt thành những tiêu chí cụ thể: “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ… Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”.

Cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh không chỉ ra vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo, ẩn nấp nơi núi non vì mục đích phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, mà Người còn lo toan đến tương, cà, mắm, muối cho dân. Hồ Chí Minh dạy cán bộ, đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở những việc lớn, mà phải quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của Nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh. Phải biết tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của dân. Người cho rằng khi đất nước còn khó khăn, nhân dân còn thiếu thốn thì Chủ tịch nước mặc áo vá là phúc cho dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Hồ Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi người mười ngày nhịn ăn một bữa để góp gạo cứu đói và Người cũng đổ lon gạo của mình vào hũ tiết kiệm như mọi người dân.

Trăn trở về đời sống Nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Ban Biên tập

Gương nông dân làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Thiệu Lý được đẩy mạnh ở các chi hội đã có tác động tích cực đến đời sống của cán bộ, hội viên và ngày càng xuất hiện nhiều hội viên có thu nhập khá giàu. Tiêu biểu là hội viên Lê Văn Tương ở Chi hội thôn 8 với mức thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở nên.

Từ năm 2015 lúc đó đời sống gia đình ông còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay cho một số loại cây hiệu quả kinh tế thấp, Huyện ủy, UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo chính quyền xã Thiệu Lý vận động bà con nông dân dồn điền, đổi thửa nhằm đầu tư sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ông đã quyết định nhận thầu 1,5 ha đất bãi hoang hóa của các hộ trồng ngô, khoai nhưng hiệu quả không cao. Do được tạo điều kiện thuận lợi về diện tích đất sản xuất, các thủ tục hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ của huyện, xã và ông nhận thấy rằng cây dược liệu có vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh nhưng ở Việt Nam nguồn cây quý này lại ngày càng trở nên cạn kiệt do khai thác bừa bãi, vì vậy ông đã quyết định khởi nghiệp với nghề trồng cây dược liệu làm hướng đi thoát nghèo bởi chất lượng của các cây dược liệu rất cao nên đầu ra sản phẩm luôn ổn định.

Giữa lúc còn đang loay hay không biết phải vay thêm vốn để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu thì gia đình ông nhận được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, Hội nông dân và được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Với số tiền tích lũy của bản thân và số vốn vay từ ngân hàng chính sách, gia đình ông đầu tư cây giống, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Trải qua bao khó khăn, vất vả, sau hơn 3 năm trồng cây dược liệu, hiện trên diện tích 1.5ha, gia đình ông đã trồng được các loại cây dược liệu như: đinh lăng, gừng, nghệ, cà gai leo…. là các cây chủ lực và trồng xen canh đu đủ, ổi, chanh cam, để lấy ngắn nuôi dài.

Với tổng diện tích 1.5ha, gia đình ông đã sử dụng 3000 mét vuông làm nhà lưới ươm giống, diện tích còn lại gia đình ông sử dụng trồng cây dược liệu. Trung bình mỗi năm gia đình ông bán từ 25 đến 30 vạn cây giống. Tổng thu nhập từ vườn trồng và ươm giống cây của gia đình ông trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 5 – 7 lao động thường xuyên với mức lương 3 triệu đồng trên tháng và 20 lao động thời vụ. Từ những thành công bước đầu, gia đình ông tiếp tục xây dựng các kế hoạch phát triển mô hình trồng cây dược liệu quý cũng như tìm hướng đi cho mô hình của mình. Từ hiệu quả cây dược liệu đem lại và để mở rộng vùng nguyên liệu, gia đình ông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây dược liệu miễn phí cho bà con. Mặt khác, tăng cường và mở rộng liên kết với các công ty dược, đặc biệt gia đình ông đã liên kết với công ty TraPhaco thu mua lâu dài toàn bộ sản phẩm nên thu nhập ổn định, không lo đầu ra.

Ngoài việc tích cực phát triển kinh tế, gia đình ông luôn tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, hỗ trợ các phong trào đoàn thể trong thôn về tinh thần cũng như vật chất để các tổ chức hội có điều kiện hoạt động… góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Từ khi gia đình ông sản xuất kinh doanh có tích lũy, hàng năm gia đình ông thường xuyên giúp đỡ 2 hộ nghèo và trẻ mồ côi, hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo phần quà trị giá từ 2.000.000 triệu đồng trở lên.

Tạ Thị Thúy – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xuất khẩu lao động cơ hội giảm nghèo bền vững

Thiệu Lý là xã nông nghiệp, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông nghiệp, việc đi lao động ở nước ngoài cho thu nhập cao đã làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế nhiều hộ dân, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới .

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Thiệu Lý đã nhận thức và coi công tác XKLĐ là nhiệm vụ kinh tế trọng tâm. Hàng năm kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo xã do chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban và phân công các thành viên phụ trách thôn để nắm tình hình lao động, việc làm đề xuất với BCĐ các giải pháp kế hoạch. Ban Chỉ đạo xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chủ trương đồng thời tích cực trong việc tìm hiểu thị trường, tranh thủ sự chỉ đạo của Phòng LĐ-TB&XH huyện để giới thiệu và liên hệ phối hợp với các Công ty làm công tác xuất khẩu lao động tổ chức tốt các buổi tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho người lao động; thông qua các mối quan hệ của con em địa phương để gọi mời và lấy các điển hình của những lao động đã đi làm ở các nước có thu nhập cao hết hạn trở về nước để tuyên truyền, tư vấn nhằm tạo nhiều cơ hội cho người lao động có sự lựa chọn ngành nghề và thị trường lao động phù hợp .

Từ năm 2010 đến nay, hàng năm xã Thiệu Lý liên tục duy trì được từ 150 người trở lên lao động trực tiếp ở nước ngoài; mỗi năm có từ 25-30 lao động đi, về theo các thời hạn hợp đồng lao động, cao nhất là năm 2015 có 54 người đi xuất khẩu lao động; hiện nay toàn xã có 192 lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lao động của Thiệu Lý chủ yếu làm việc ở các nước: Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga và MaLayxia. Đa số người lao động chấp hành tốt pháp luật nước sở tại và về nước đúng hạn theo các hợp đồng lao động đã cam kết. Thu nhập của người lao động gửi về thường giao động như sau: Hàn quốc từ 35-70 triệu đồng/người/tháng, Nhật bản từ 18-50 đồng/người/tháng, Đài loan từ 12-30 triệu đồng/người/tháng; đặc biệt có lao động ở Hàn quốc gửi về từ 100-120 triệu/tháng.

Năm 2015 trở lại đây nhờ chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng nên giá trị thu nhập ngoài nông nghiệp của Thiệu Lý luôn đạt từ 78-80% tổng giá trị kinh tế cả năm của địa phương; Riêng nguồn thu từ xuất khẩu lao động chiếm 1/3 tổng thu nhập toàn xã. Số hộ có lao động đi xuất khẩu ngày càng nhiều, đời sống kinh tế cơ bản có sự thay đổi, trở nên khá và giàu so với mặt bằng chung trong xã, một số hộ nghèo trước đây có con em đi xuất khẩu lao động nay đã trở nên thoát nghèo bền vững.

Những năm tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Lý xác định tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó công tác xuất khẩu lao động vẫn là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sẳn có của địa phương để tiếp tục nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% và góp phần đưa xã hoàn thành chương trình NTM nâng cao vào năm 2020.

Trịnh Xuân Nam - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đóng góp của Thiệu Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Thiệu Hoá, quê hương có truyền thống cách mạng, trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), đã kiên cường vượt qua gian nan, thử thách, chịu đựng những hy sinh to lớn, đồng lòng chung sức, đóng góp sức người, sức của, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, trực tiếp là Đảng bộ huyện Thiệu Hoá, quân và dân huyện nhà đã quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng phát triển và trưởng thành. Với tinh thần thi đua “Một ngày làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “chắc tay súng, vững tay cày”, “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” bảo vệ địa phương, vừa sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Phát huy tinh thần “Quyết thắng”, cùng với nhân dân miền Bắc đang nỗ lực phấn đấu với nhiệm vụ “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, Thiệu Hoá có 18.176 người con lên đường nhập ngũ, vào chiến trường đánh Mỹ, 7.500 người đi thanh niên xung phong, 5.160 người đi dân công hoả tuyến, có mặt khắp các chiến trường, kề vai sát cánh cùng quân, dân miền Nam, nhân dân Lào, Campuchia chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Con em Thiệu Hoá đã không quản gian khổ hy sinh, ngày đêm san lấp hố bom, san đường, bắc cầu đảm bảo giao thông vận tải chi viện chiến trường; tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược cho nhiều mặt trận. Huyện đã huy động 104 đội thuyền nan, thuyền ván, hàng trăm đội xe đạp thồ tham gia các chiến dịch vận tải hàng chi viện chiến trường nơi đất lửa Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đường 559, v.v... ; huy động hàng vạn ngày công làm trận địa trực chiến, đào đắp 21.240 hầm chữ A, 53.000 công sự, 1.276.600m giao thông hào; trồng 113 ngàn cây xanh trên các tuyến đường để ngụy trang địch, tổ chức hàng vạn lượt thuyền chở bộ đội qua sông, v.v…; liên tục hoàn thành vượt mức đóng góp lương thực (bình quân mỗi năm từ 5.000 - 7.000 tấn), riêng năm 1972 và 1974, đóng góp cao nhất 11.200 tấn thóc/năm; đóng góp hàng ngàn tấn lợn hơi, hàng chục ngàn tấn gà, cá, rau xanh chi viện cho tiền tuyến giải phóng miền Nam.

Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng nhân dân Thiệu Hoá còn đóng góp vật liệu, công sức xây dựng trên 100 gian nhà và đón nhận 4.235 cháu học sinh của 2 tỉnh Quảng bình, Quảng Trị về nuôi dưỡng, học tập tại các xã. Đó là 1 biểu hiện đẹp đẽ về tình người trong kháng chiến chống Mỹ ở Thiệu Hoá.

Thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Tỉnh uỷ Thanh Hoá, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục được kiện toàn phù hợp với tình hình nhiệm vụ; 100% cơ sở trong huyện đều có trung đội dân quân trực chiến, có lực lượng canh gác báo động phòng không, lực lượng cơ động sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết; có các trận địa bắn máy bay bay thấp ở những trọng điểm Thiệu Tân, Thiệu Vũ, Thiệu Hưng (nay là thị trấn Vạn Hà), Thiệu Trung, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Tâm... Dưới sự chỉ huy của huyện đội, các đơn vị phòng không các xã đánh trả nhiều trận máy bay địch đến bắn phá và lập được chiến công. Điển hình là dân quân trực chiến xã Thiệu Trung đã độc lập bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh; dân quân Thiệu Dương (nay thuộc thành phố Thanh Hoá) đóng góp hàng ngàn lượt ngày công làm nhiệm vụ xây dựng trận địa, vác đạn phục vụ các đơn vị cao xạ chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng; dân quân các xã Thiệu Hưng, Thiệu Quang có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, v.v...

Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước, nhiều người con của quê hương đã lập công xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và Bằng, Giấy khen các loại. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ và tôn vinh sự cống hiến cao cả của 2.967 liệt sĩ là những người con của Thiệu Hoá đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường cũng như ở hậu phương; hàng nghìn thương, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hàng trăm người nhiễm chất độc da cam đang mang trong mình đầy bệnh tật, v.v...

Những đóng góp, hy sinh, mất mát to lớn đó đã góp phần quan trọng cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; làm rạng ngời truyền thống của quê hương anh hùng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn luôn tự hào và không bao giờ quên tên tuổi, thành tích của các anh, các chị - những người con quê hương đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành quả vô giá trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của quân và dân Thiệu Hoá để lại nhiều bài học quý, là tiền đề quan trọng để thế hệ hôm nay và mai sau tự tin vững bước vào chặng đường lịch sử mới, cùng cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày cành giàu, đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Xuân Toàn - CTV Ban CHQS huyện Thiệu Hoá

Người thầy ra trận

Chiến tranh nay đã lùi xa

Nhớ lần trò tiễn thầy ra chiến trường

Một ngày sáng sớm tinh sương

Sân đình nhộn nhịp, trống trường điểm vang

Đoàn quân lấp lánh Sao Vàng

Quây quần khúc hát Kết đoàn chia tay.

Thầy ra đi giữa những ngày

Chiến tranh tàn khốc, chất đầy hờn căm

Đầu rơi máu chảy xương tan

Miền Nam ơi! Chẳng bình an một giờ!

Mái trường, bệnh viện, nhà thờ,

Giặc Mỹ bắn phá bất ngờ dã man

Thầy đi giải phóng miền Nam

Góp chung tiếng súng diệt tan quân thù!

Bao nhiêu gian khổ đói nghèo

Vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công

Vượt qua trăm núi ngàn sông

Quê hương yêu dấu vẫn không phai mờ

Trường làng, lớp học, em thơ,

Bảng đen phấn trắng từng giờ đợi mong

Thầy về cờ mở trống dong

Đón thầy mừng cả chiến công của thầy!

Ở đâu như đất nước này,

Toàn dân đánh giặc người thầy tòng quân?

Ngọ Ngọc Thơ - Tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà

(Hội viên thơ Đường Luật Việt Nam)

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2019

Đăng lúc: 07/05/2019 14:57:53 (GMT+7)

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Thiệu Hóa

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa ban hành Phương án số 214 / PA-UBND về sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Thiệu Hóa. Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Phương án như sau:

1. Hiện trạng các đơn vị hành chính liên quan đến nhập, thành lập đơn vị hành chính.

Xã Thiệu Minh có diện tích tự nhiên 401.43 ha, dân số 2.862 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp Thiệu Vũ; Phía Nam giáp xã Thiệu Tâm; Phía Đông giáp xã Thiệu Tiến; Phía Tây giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Chính.

Xã Thiệu Châu có diện tích tự nhiên 334.19 ha, dân số 3.381 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu nguyên; Phía Nam giáp xã Thiệu Giao, xã Đông Thanh huyện Đông Sơn; Phía Đông giáp xã Thiệu Tân, Thiệu Vân (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Đô.

Xã Thiệu Tân có diện tích tự nhiên 406.93 ha, dân số 2.876 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp; Phía Nam giáp xã Thiệu Vân (TPTH); Phía Đông giáp xã Thiệu Khánh (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Châu.

Xã Thiệu Đô có diện tích tự nhiên 515.88 ha, dân số 8.226 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Nguyên; Phía Nam giáp xã Thiệu Trung, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Châu, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Tây giáp xã Thiệu Vận.

Thị Trấn Vạn Hà có diện tích tự nhiên 552.07 ha, dân số 8.859 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú; Phía Nam giáp xã Thiệu Đô; Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên; Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc.

Xã Thiệu Tâm có diện tích tự nhiên 640.46 ha, dân số 7.591 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Minh, Thiệu Phúc; Phía Nam giáp xã Dân Quyền (Triệu Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Viên; Phía Tây giáp xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa.

2. Phương án nhập, thành lập đơn vị hành chính.

2.1. Phương án nhập đơn vị hành chính:

a) Nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh vào xã Thiệu Tâm. Sau khi nhập, "xã mới" có diện tích tự nhiên 1.041.89 ha, dân số 10.453 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp Thiệu Tiến, Thiệu Vũ; Phía Nam giáp xã Thiệu Hòa, xã Dân Quyền (Triệu Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Viên; Phía Tây giáp xã Thiệu Chính.

b) Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân vào xã Thiệu Châu. Sau khi nhập, "xã mới" có diện tích tự nhiên 741.12 ha, dân số 6.257 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Nguyên, Thiệu Duy; Phía Nam giáp xã Thiệu Giao, Đông Thanh (Đông Sơn); Phía Đông giáp xã Thiệu Vân, Thiệu Khánh (TPTH); Phía Tây giáp xã Thiệu Đô.

2.2. Phương án thành lập đơn vị hành chính thị trấn.

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Đô. Sau khi thành lập thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 1.067.95 ha, dân số 17.085 người.

Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Thiệu Phú; Phía Nam giáp xã Thiệu Trung; Phía Đông giáp xã Thiệu Châu, Thiệu Nguyên, Thiệu Duy; Phía Tây giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Phúc.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông năm 2018 – 2019, tổng diện tích 2.389,6 ha, đạt 95,6% KH, tăng 3,2% CK; sản xuất vụ Chiêm xuân 2019 tổng diện tích 9.481,6 ha tăng 0,7% KH, giảm 0,4% CK, trong đó gieo cấy lúa xuân diện tích 8.340 ha, đạt 98,3% KH, giảm 0,5% CK. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định, để khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên số xã có lợn bị tiêu hủy còn cao, trong đó có 8 xã bị dịch lở mồm long móng, phải tiêu hủy 309 con, trọng lượng 18.607 kg; 8 xã bị bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy 482 con, trọng lượng 31.911 kg. Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

Chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, công nhận các tiêu chí đã đạt năm 2018 cho các xã. Hướng dẫn, chỉ đạo 5 xã đạt chuẩn NTM năm 2018 tổ chức lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ theo Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước đạt 562 tỷ 110 triệu đồng, tăng 12,6% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 559 tỷ 547 triệu đồng, đạt 26,1% KH, tăng 8,9% CK, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 365 tỷ 265 triệu đồng, đạt 23,9% KH, tăng 8,4% CK.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 806 tỷ 698 triệu đồng, tăng 14,6% CK; xuất khẩu đạt 1,514 triệu USD, đạt 15,14% KH, tăng 2,4% CK. Thành lập mới 10 doanh nghiệp đạt 16,6 % KH.

Thu ngân sách ước đạt 33 tỷ 590,89 triệu đồng, đạt 18% KH huyện giao, 20% KH tỉnh giao. Chi ngân sách 107 tỷ 185 triệu đồng, đạt 26% dự toán. Xác định vị trí khu đất thực hiện dự án tái định cư phục vụ dự án Đường cao tốc Bắc – Nam và dự án mở rộng đền thờ Lê Văn Hưu. Tiếp tục tăng cường kiểm soát tàu thuyền qua cầu phao Vồm và hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp, bắt xử lý 03 tàu khai thác cát trái phép tại xã Thiệu Toán. Tập trung hướng dẫn các xã xử lý môi trường trong phòng chống dịch lở mồm, long móng và dịch tả lợn châu Phi.

Công tác văn hóa - xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục sơ kết học kỳ I và triển khai, thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019; tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm 2019; tổ chức Hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp huyện. Chỉ đạo ngành y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao được triển khai, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi, 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giao nhận quân..., toàn huyện đã tổ chức được 45 giải thể thao. Tổ chức Hội báo xuân Tết Kỷ Hợi “mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải chạy Việt dã báo Thanh Hóa toàn tỉnh và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại huyện.

Thực hiện chính sách an sinh, xã hội được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Chỉ đạo các ngành, các địa phương đã quan tâm tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng với tổng kinh phí từ các nguồn là: sáu tỷ, không trăm hai hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng, tăng hơn 3,6 tỷ so với Tết Mậu Tuất 2018. Cấp quà mừng thọ, chúc thọ các cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên 2.609 cụ, kinh phí 570 triệu đồng; cấp gạo hỗ trợ Tết cho 3.062 khẩu với 45.930 kg. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm, đã có 107 lao động đi làm việc tại nước ngoài, đạt 35,7% KH.

2. Công tác Quốc phòng - an ninh

Đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai theo quy định. Tổ chức Lễ giao nhận quân trọng thể, trang trọng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Lực lượng công an tập trung mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, chất gây nổ; tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tuy nhiên trên địa bàn vẫn xảy ra 30 vụ gây mất trật tự, tăng 09 vụ CK.

Các cơ quan khối nội chính đã phối hợp triển khai các hoạt động trên lĩnh vực tư pháp, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường; tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phát động thi đua năm 2019. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm quy trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, luân chuyển 02 đồng chí phó bí thư trực đảng, 01 đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND xã sang làm chủ tịch MTTQ xã; chỉ đạo làm quy trình nhân sự bổ nhiệm chức danh trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng phòng Tư pháp; bổ sung cấp ủy đối với các đơn vị còn thiếu. Làm quy trình bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó các trường; bổ nhiệm mới hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường còn thiếu theo quy định. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ, quản lý các xã, thị trấn, các cơ quan, khối trường học, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2020 – 2025

Ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 30-KL/HU, ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai tại đảng bộ các xã, thị trấn; thành lập tổ công tác tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi tiếp công dân xã Thiệu Công. Đã thi hành kỷ luật đảng viên 02 trường hợp, trong đó khiển trách 01 và khai trừ ra khỏi đảng 01 trường hợp.

Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Hướng dẫn khối dân vận các xã, thị trấn đăng ký thi đua và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2019.

HĐND các cấp tăng cường công tác tiếp công dân và công tác giám sát theo chức năng nhiệm vụ. UBND huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp dân; giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng: Đã tập trung nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Kỷ Hợi 2019. Triển khai, thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2019 theo QĐ 217 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ xã, thị trấn và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện, Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguyễn Quang Thọ

Tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, huyện Thiệu Hóa đã và đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Tuy có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn huyện vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm làm ra chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, vì vậy người dân chưa chú trọng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Trước thực trạng trên, huyện Thiệu Hóa đã định hướng phát triển sản xuất gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Với diện tích đất nông nghiệp 313 ha, ngoài gieo cấy lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao xã Thiệu Thành ưu tiên phát triển một số loại cây màu cho giá trị kinh tế cao như: khoai tây, ớt xuất khẩu, đậu tương rau, ngô ngọt … với diện tích từ 120 – 150ha/1 năm. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp nông dân yên tâm sản xuất xã đã tích cực đấu mối với các doanh nghiệp liên kết với người nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Ông Trịnh Xuân Loan - Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Thành cho biết: Từ năm 2017, xã đã đấu mối với Công ty Giống cây trồng TW, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Ninh Bình, Công ty TNHH An Việt để liên kết sản xuất khoai tây, ngô ngọt, ớt xuất khẩu. Qua hạch toán, 1 sào ngô ngọt, đạt 650kg, bán với giá 3.500đồng/kg, giá trị gấp 4-5 lần so với trồng lúa. Hay giống lúa Thiên ưu 8 do nông dân sản xuất được bán với giá 800.000đ/1 tạ, cao hơn nhiều so với giá lúa thông thường. Cây ớt cũng cho thu nhập từ 20-25 triệu đồng 1 sào mỗi vụ. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết sản xuất nên sản xuất nông nghiệp ở Thiệu Thành đạt hiệu quả cao. Giá trị thu nhập trên mỗi ha canh tác của nông dân ước đạt 140 triệu đồng.

Không chỉ xã Thiệu Thành, hiện nay, trên địa bàn huyện đã triển khai được nhiều mô hình liên kết sản xuất lúa có bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Vụ Xuân 2018, toàn huyện đã tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết với tổng diện tích các loại cây trồng là 566 ha; gồm: sản xuất giống lúa thuần 80 ha, sản xuất lúa gạo thương phẩm 400 ha, 21 ha rau an toàn tập trung, 31.000 m2 sản xuất rau trong nhà lưới, khoai tây đông muộn, xuân sớm 50 ha, ngô ngọt 80 ha, đậu tương rau 15 ha. Trên địa bàn huyện đã có nhiều doanh nghiệp, HTX dịch vụ Nông nghiệp và nhiều hộ gia đình cá nhân đã mạnh dạn đầu tư tích tụ, tập trung đất đai qua các hình thức thuê đất, mượn đất, mua lại đất của nhân dân để sản xuất với quy mô lớn như: Công ty Vân Sơn (Nhà máy đường Lam Sơn); HTX DV Thiệu Công... Ngoài ra có trên 20 doanh nghiệp vào trực tiếp liên kết với các hợp tác xã và nhân dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Mặc dù hình thành và phát triển được nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, song việc triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang gặp phải một số khó khăn, như: các mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao vẫn còn phụ thuộc vào đối tác tỉnh ngoài, nên tính ổn định không cao, gây khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết. Bên cạnh đó, mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt, nông dân một số xã vẫn còn tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún, chưa tuân thủ các hợp đồng liên kết đã ký.

Để hình thành, phát triển thêm nhiều mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã và đang tiếp tục tổ chức quy hoạch vùng sản xuất đủ lớn về diện tích, phù hợp với điều kiện và tập quán canh tác của nhân dân để tổ chức sản xuất từng loại cây trồng phù hợp. Tiếp tục vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa để tập trung ruộng đất thực hiện cơ giới hóa, áp dụng KH-KT vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Đẩy mạnh việc kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê đất của nông dân đầu tư sản xuất lâu dài, quy mô lớn. Tập trung phát triển các mối liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; doanh nghiệp liên kết với các HTX dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Từ sáng ngày 01/4/2019, cùng với cả nước, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn huyện có 303 địa bàn điều tra với 45.760 hộ, 156.269 nhân khẩu.

Để triển khai thực hiện tốt công tác điều tra lần này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện đã lựa chọn 28 tổ trưởng và 166 điều tra viên là những người có kinh nghiệm trong công tác điều tra; tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia công tác điều tra như: các bước kê khai biểu mẫu, lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù; giới thiệu, hướng dẫn và thực hành sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp tổng điều tra. Điểm mới trong cuộc tổng điều tra lần này là các điều tra viên sử dụng phần mềm CAPI trong thu thập thông tin, nên các thông tin về dân số và tình trạng nhà ở được thực hiện chính xác. Ban chỉ đạo điểu tra các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho điều tra viên.

Tổng điều tra năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Chuyển đổi ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa

Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nông nghiệp cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí mà còn là điều kiện cần để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện NQ số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, UBND huyện đã xây dựng đề án và triển khai đến các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn đã xây dựng đề án, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí bí thư đảng uỷ làm trưởng ban, thành lập tiểu ban ở các thôn, xây dựng kế hoạch trong đó xác định rõ thời gian, các bước công việc cụ thể cần thực hiện. Phân công cấp ủy, thành viên ban chỉ đạo của xã phụ trách các thôn, Họp nhân dân phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tổ chức rà soát, tổng hợp số diện tích các hộ đang sử dụng sau chuyển đổi lần 2, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2008 đến nay, diện tích các hộ đang thầu đất ngân sách, đất gần khu dân cư…Đến nay, đã có 14 xã thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, trong đó các xã Thiệu Giang, Thiệu Chính, Thiệu Giao đã thực hiện chuyển đổi ở tất cả các thôn; các xã còn lại sẽ tiến hành chuyển đổi trong năm 2019.

Để chủ trương đến với người dân, các xã đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, làm cho mọi người dân hiểu rõ việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở 14 xã, việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ vẫn còn khó khăn ban đầu, đó là: Một bộ phận cán bộ, nhân dân hiện tại đang có ruộng tại vị trí thuận lợi không muốn đổi ruộng. Đất ở một số xã không đồng đều, do vậy khó khăn cho việc ghép vùng, ghép nhóm hộ. Một số hộ có đất nằm trong vùng quy hoạch đất ở, đất phục vụ các dự án không muốn chuyển đổi mà muốn nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ theo đề án của huyện, thời gian tiếp theo huyện tăng cường chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương, kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy, đề án của UBND huyện, nghị quyết của Đảng ủy và phương án, kế hoạch chuyển đổi ruộng đất của xã làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc các bước thực hiện chuyển đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện dồn đổi ruộng đất. Tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ đã ban hành đối với các mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Huyện ủy tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng 2020-2025

Ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025).

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị, đồngchí Hoàng Văn Toản – TUV, BTHU, CT HĐND huyện khẳng định: công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, công tác quy hoạch, ra soát phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực thực tiễn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạchrà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhiệm kỳ 2015-2020; định hướng 2020-2025. Cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn, cán bộ thuộc diện được quy hoạch phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ năng lực, có thực tiễn công tác. Đối với cấp huyện, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, chức danh lãnh đạo cấp huyện phải có bằng đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi phải có bằng đại học chính quy. Những cán bộ không được đào tạo cơ bản theo quy định nhưng có năng lực nổi trội, được nhân dân tín nhiệm, cán bộ là nữ thì được xem xét, vận dụng. Độ tuổi diện đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ công tác ít nhất từ 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ. Cấp huyện nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Cấp xã, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. Đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ các điều kiện về tuổi tác, bằng cấp, tín nhiệm thấp, đã chuyển công tác, hoặc đã được bầu bổ sung. Quy hoạch tối đa 3 chức danh đối với một người.

Thông qua việc giới thiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện sẽ góp phần định hướng cụ thể về nguồn nhân sự cán bộ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý trong tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, của từng xã, thị trấn và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 định hướng 2025 – 2030.

Trần Thanh Mai

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiệu Nguyên thực hiện có hiệu quả mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại

Hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang xây dựng nhà cửa. Thực hiện kế hoạch số 137/KH-PN ngày 14/8/2018 về Triển khai thực hiện mô hình "Trồng hoa thay thế cỏ dại" trong xây dựng NTM đô thị văn minh, giai đoạn 2018-2020 do BTV Hội LHPN huyện Thiệu Hóa phát động. Hội phụ nữ xã Thiệu Nguyên đã và đang góp sức cùng với địa phương bằng việc triển khai hiệu quả mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại”.

Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tháng 5 năm 2018 nhân tổ chức tháng hành động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6). Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã đứng ra đảm nhận trồng và chăm sóc hơn 1 km đường hoa ở tuyến đường Kênh Nam và quanh các khu công sở, trường học của xã. Các loại hoa được chị em trồng là Triều Tím, Hoa Sam, Cây Sò huyết; đây là những loại hoa có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết và hoa nở đẹp quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường. Để thay đổi nhận thức và động viên khuyến kích sự vào cuộc của hội viên phụ nữ và nhân dân Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện, lồng ghép công tác tuyên truyền về mô hình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp bằng cách gặp gỡ, trao đổi, động viên hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng tham gia thực hiện, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch làm điểm, khi có kết quả làm điểm thì tổ chức nhân ra diện rộng.

Sau khi xây dựng mô hình điểm Hội tiến hành triển khai nhân rộng mô hình, Trong quá trình thực hiện đã gặp không ít những khó khăn đó là cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chưa hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trồng hoa ven đường, chưa quan tâm đến cảnh quan, môi trường xung quanh; Kinh phí thực hiện mô hình không có. Trước những khó khăn đó Hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, đề nghị Hội phụ nữ huyện hỗ trợ giống hoa, quan tâm huy động kêu gọi xã hội hóa được 18.000.000đ, đồng thời đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để làm sạch đường, đổ đất trồng hoa.

Từ 1 km làm điểm đến nay sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” do Hội LHPN xã Thiệu Nguyên đã phát động 9/9 chi hội vào cuộc thực hiện mô hình và có các cách làm linh hoạt, sáng tạo và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ và người dân trong thôn, các tuyến đường liên xã, liên thôn, và các khu công cộng như công sở, nhà văn hóa đã được trồng hoa thay cho cỏ dại. Đặc biệt, sau khi hoa nở đẹp, người dân đã chủ động liên hệ với cán bộ phụ nữ xã để xin giống về trồng ở các đoạn đường, ngõ xóm nhà mình. Phong trào thực sự lan tỏa đến từng thôn xóm và các hộ dân. Cảnh quan môi trường vì vậy thay đổi đáng kể, đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của người dân theo đó cũng được nâng lên. Sau 1 năm trồng và chăm sóc, các loại hoa đã phát triển tốt, đua nhau khoe sắc, tạo nên những đoạn đường hoa thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo cảnh quan, môi trường thân thiện. Đây thực sự là mô hình cần được nhân rộng, những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở khu dân cư.

Bằng sự quyết tâm, vượt khó và với ý thức vì cộng đồng, vì môi trường, và mong muốn có không gian sống đẹp hơn, cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân xã Thiệu Nguyên đã tạo nên những con đường đầy hoa rực rỡ sắc màu của làng quê; Phụ nữ không những biết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, mà còn chung tay làm đẹp cho quê hương. Từ một việc làm nhỏ mang ý nghĩa và hiệu quả lớn. Mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Hội và là nội dung mà Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đăng ký với Ban Dân vận để thực hiện phong trào Dân Vận Khéo tại địa phương. Hoạt động đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự lan tỏa vào cuộc sống và hình thành nhiều con đường hoa, tạo cảnh quan, môi trường “xanh-sạch-đẹp”. Những “Đường hoa phụ nữ” đang góp phần giúp xã Thiệu Nguyên hoàn thành vững chắc 19 tiêu chí về xây dựng NTM hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Lê Thị Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện

MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" (giai đoạn 2014- 2015) và CVĐ “Toàn dân đoàn xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam phát động từ 2016 đến nay.

Hưởng ứng thực hiện CVĐ, những năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có các Hướng dẫn, triển khai đến các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; hiệp thương phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các tổ chức thành viên đăng ký các công trình, mô hình xây dựng NTM và đô thị văn minh; Hướng dẫn tiêu chí tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận xã đạt chuẩn NTM. CVĐ đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền, các phòng, ban, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp thực hiện, đặc biệt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, CVĐ đã đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng có hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy dân chủ ở cơ sở, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Kết quả trong phong trào xây dựng NTM đến cuối năm 2018: Nhân dân trong huyện đã hiến hơn 10 ha đất; tu sửa, làm mới 650 km đường giao thông nông thôn, 150 km kênh, mương nội đồng, tu sửa, làm mới 155 nhà văn hóa thôn; tổng số tiền huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi là hơn 2 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động từ con em xa quê là gần 400 tỷ đồng; điển hình như các đơn vị: Xã Thiệu Giao kêu gọi được 2 Doanh nghiệp là con em địa phương thành đạt hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sỹ, Trung tâm VHTT xã; xã Thiệu Châu con em xa quê ủng hộ làm đường giao thông với số tiền được 850 triệu đồng; Thiệu Toán con em thành đạt xa quê hỗ trợ xây trạm y tế xã với giá trị hơn 800 triệu đồng; thôn Quí 2 xã Thiệu Chính có 52 hộ, trên 200 khẩu nhưng đã vận động nhân dân trong thôn đóng góp được hơn 300 triệu đồng và con em xa quê hỗ trợ được hơn 200 triệu đồng để xây nhà văn hóa thôn với giá trị hơn 500 triệu đồng và nhiều xã khác trong huyện đã kêu gọi con em xa quê ủng hộ xây dựng NTM với số tiền từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng xây dựng mới và nâng cấp một số công trình như nhà văn hóa thôn, đường giao thông, cống rãnh thoát nước...góp phần cùng toàn huyện xây dựng được 17 xã và 32 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17,85 tiêu chí/xã.

Các nội dung của cuộc vận động đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả:

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng: Được MTTQ từ huyện đến cơ sở, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt là quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, học nghề, tham gia các chương trình khuyến nông; các tổ chức đoàn thể đã mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng chuyển dịch cơ cấu, cây, con, mùa vụ; mở mang khôi phục làng nghề truyền thống thủ công và du nhập các nghề mới; phát triển kinh doanh, dịch vụ, làm trang trại chăn nuôi tập trung; toàn huyện đã vận động nhân dân liên kết với 20 doanh nghiệp với 650 ha đưa vào sản xuất lúa, gạo theo hướng hữu cơ, các cây trồng có giá trị kinh tế cao, vùng rau an toàn; liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; trong huyện có trên 3076 cơ sở sản xuất các ngành nghề thu hút và tạo việc làm cho trên 12.000 lao động. Điển hình trong phong trào phát triển kinh tế như: Mô hình sản xuất liền vùng, cùng giống với diện tích 75 ha tại xã Thiệu Công; Các mô hình rau an toàn tập trung với diện tích hơn 20 ha và 31 mô hình sản xuất rau trong nhà lưới ở các đơn vị: thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Tân, Thiệu Phúc, Thiệu Hợp... Xây dựng và triển khai thành công mô hình nuôi tằm con tập trung dưới nền nhà tại xã Thiệu Đô, Thiệu Minh; mô hình Nấm-mộc nhĩ và nuôi thỏ tập trung tại xã Thiệu Tân; trang trại lợn rừng tại xã Thiệu Duy; nuôi chim bồ câu theo nhóm hộ, trồng cây ăn quả tại xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ; trồng cây dược liệu tại xã Thiệu Lý; Mô hình HTX nông nghiệp hữu cơ tại Thiệu Trung. Các xã Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Công, Thiệu Nguyên... Từ các hoạt động trên, hộ giàu tăng nhanh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 9,78 % năm 2014 xuống còn 4,6 % (tháng 11/2018).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái: MTTQ từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều người dân tham gia thực hiện. Đến nay, hầu hết các đám cưới, đám tang đều thực hiện theo quy định không mở loa đài sau 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, đã giảm đáng kể các đám cưới ăn uống linh đình, kéo dài, lãng phí, khắc phục các hủ tục lạc hậu trong việc tang không rải tiền, vàng mã. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng. Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2018 có 73% số hộ đạt gia đình văn hóa đến nay có 87 đạt % (tăng 14% so với năm 2014), có 197/222 đạt KDC văn hóa..

Sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm và mang tính xã hội hóa cao: Các cơ sở y tế từ huyện đến xã, thị trấn duy trì tốt chế độ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; công tác y tế dự phòng, tiêm vác xin cho các đối tượng thực hiện theo kế hoạch, 100% các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng định kỳ; Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cả 3 cấp; tỷ lệ học sinh hàng năm đậu vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 65%; Các Trung tâm học tập cộng đồng duy trì hoạt động; công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục được quan tâm, hàng năm có 220/222 khu dân cư hiếu học; có 100% các khu dân cư xây dựng được quỹ khuyến học.

Công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư; MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Các mô hình điểm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư được nhân rộng như: “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “ Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “KDC sáng-xanh-sạch-đẹp”. Hàng năm hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” 100% xã, thị trấn, khu dân cư đã đồng loạt ra quân làm tổng vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đến nơi quy định, khơi thông cống rãnh, trồng cây phân tán tại các địa điểm Nhà văn hóa, các trường học, công sở và khu công cộng, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân duy trì tham gia tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm, các tổ chức chính trị - xã hội đã đăng ký các tuyến đường tự quản góp phần xây dựng làng xóm xanh, sạch, đẹp.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và TNXH và toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, đã được MTTQ từ huyện đến cơ sở tham gia phối hợp tích cực quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành và hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào việc đảm bảo an ninh trật tự, với những mô hình: Tổ liên gia tự quản, Tổ an ninh trật tự.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt qui chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, giám sát xây dựng các công trình thực hiện trên địa bàn xã, thị trấn; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhất là tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư qua đó góp ý cho các chủ đầu tư, các nhà thầu kịp thời chấn chỉnh các sai sót, được nhân dân đồng tình.

Lê Đình Nam - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Ngày 19/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 34 – HD/BTGHU về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Để kịp thời tuyên truyền, Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu mục đích yêu cầu và nội dung Hướng dẫn như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của “bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

2. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn.

Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành và địa phương trong huyện; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam.

Đỗ Thị Lan

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2019 “Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Nho giáo nhấn mạnh đạo đức, cường điệu tác dụng của đạo đức là cốt trừ hại cho giới cầm quyền hơn là vì lợi ích của nhân dân. Đó là học thuyết để giai cấp phong kiến trị dân. Trung thành với chế độ phong kiến là đi ngược lại với lẽ tiến hóa tất yếu của con người, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Sự khác nhau căn bản giữa Khổng Tử và Hồ Chí Minh, giữa học thuyết Nho giáo và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là ở chỗ: nhà vua và chế độ phong kiến - cái mà Nho giáo tôn thờ nhất, chính là cái cách mạng lên án và đánh đổ. Hồ Chí Minh không thể chấp nhận lòng trung thành tuyệt đối của Nhân dân bị áp bức đối với chính kẻ áp bức mình là nhà vua và chế độ phong kiến, mà là trung thành với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, lên án chế độ phong kiến. Điều sâu xa trong mối quan hệ đạo đức với chính trị chính là Hồ Chí Minh đã lật ngược học thuyết Nho giáo, đưa quần chúng Nhân dân chỉ là tầng lớp thấp kém đáng khinh rẻ, cần được chăn dắt theo quan niệm của Nho giáo lên địa vị người chủ của đất nước, thực hiện quyền dân chủ của quần chúng.

Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong quan niệm: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Theo quan điểm của Người, cán bộ phải nêu gương về trong sạch, đề cao chữ Liêm, đó chính là đạo đức của người cách mạng, là sự tôn trọng nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức về tôn trọng Nhân dân là không xâm phạm đến Nhân dân mà một trong những biểu hiện rõ nhất là thực hành chữ Liêm. Liêm là trong sạch, không tham lam, tham ô, tham nhũng. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ Trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân… Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”. Liêm thì phải đi với Kiệm, có kiệm mới liêm được, vì xa xỉ mà sinh ra tham lam. Trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người “ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy”. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.

Đã là sâu mọt, khoét đục - nhất là “có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” - thì không thể gọi là trọng dân. Vì vậy, “cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”.

Nhận thức khoa học và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cán bộ, lãnh đạo với Nhân dân trong chế độ dân chủ là một nội dung trọng yếu của đạo đức trong phát huy dân chủ. Sự vi phạm đạo đức về mặt dân chủ có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là nhận thức không đúng về vai trò của cán bộ và lãnh đạo, dẫn đến độc quyền, mệnh lệnh, áp đặt kiểu “quan chủ”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm giai cấp, theo đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan.

Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. Về tư cách người đảng viên, lãnh đạo, Người nói: “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm “quan”nhân dân, không ra lệnh, ra oai, không làm quan cách mạng. Quan điểm “mỗi đảng viên và cán bộ phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” cần được hiểu đích cuối cùng là phục vụ nhân dân. Bởi vì, “lãnh đạo là làm đày tớ nhân dân và phải làm cho tốt”. Hồ Chí Minh giải thích chế độ dân chủ và Đảng lãnh đạo rất rõ ràng: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương, đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân”.

Trong khi đề cao đạo đức về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ấy là do nhiều cán bộ ta xa nhân dân, nên không hiểu biết tâm lý, nguyện vọng của nhân dân. Khinh nhân dân, cho là “dân ngu khu đen”, bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình”; “cho dân là dốt không biết gì, mình là thông thái tài giỏi”.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...; phải quan tâm phát triển năng lực, tiềm năng của mọi người dân.

Không them bàn bạc với dân chúng, sợ Nhân dân, khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ Nhân dân phê bình mình. Không tin cậy Nhân dân, họ quên rằng không có lực lượng Nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong, có lực lượng Nhân dân, thì việc to mấy, khó mấy làm cũng được. Không hiểu biết Nhân dân, họ quên rằng Nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực, không thể lý luận suông, chính trị suông. Không yêu thương Nhân dân, họ chỉ biết đòi hỏi Nhân dân, không thiết thực giúp đỡ Nhân dân, có nơi bệnh quan liêu, mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân. Theo Bác đó là một sự sai lầm nguy hiểm lắm, phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu và rất nhất quán về đạo đức. Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, trong đó cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Điểm xuất phát tiến đến chí công vô tư là “lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào”, làm cán bộ, đảng viên là phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là “yêu nước, thương dân”, thương nhân loại bị áp bức, bóc lột, lấy điều đó là động cơ để làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, phận sự của đảng viên và cán bộ là phải tổ chức Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân để giải phóng Nhân dân và nâng cao sinh hoạt, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa cho Nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ngay từ khi ra đời. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho Nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và hạnh phúc. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải phóng Nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Khi được hỏi mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì?, Hồ Chí Minh trả lời: “Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. Từ mục tiêu tổng quát, Hồ Chí Minh diễn đạt thành những tiêu chí cụ thể: “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ… Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”.

Cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh không chỉ ra vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo, ẩn nấp nơi núi non vì mục đích phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, mà Người còn lo toan đến tương, cà, mắm, muối cho dân. Hồ Chí Minh dạy cán bộ, đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở những việc lớn, mà phải quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của Nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh. Phải biết tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của dân. Người cho rằng khi đất nước còn khó khăn, nhân dân còn thiếu thốn thì Chủ tịch nước mặc áo vá là phúc cho dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Hồ Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi người mười ngày nhịn ăn một bữa để góp gạo cứu đói và Người cũng đổ lon gạo của mình vào hũ tiết kiệm như mọi người dân.

Trăn trở về đời sống Nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Ban Biên tập

Gương nông dân làm kinh tế giỏi

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Thiệu Lý được đẩy mạnh ở các chi hội đã có tác động tích cực đến đời sống của cán bộ, hội viên và ngày càng xuất hiện nhiều hội viên có thu nhập khá giàu. Tiêu biểu là hội viên Lê Văn Tương ở Chi hội thôn 8 với mức thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng trở nên.

Từ năm 2015 lúc đó đời sống gia đình ông còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay cho một số loại cây hiệu quả kinh tế thấp, Huyện ủy, UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo chính quyền xã Thiệu Lý vận động bà con nông dân dồn điền, đổi thửa nhằm đầu tư sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ông đã quyết định nhận thầu 1,5 ha đất bãi hoang hóa của các hộ trồng ngô, khoai nhưng hiệu quả không cao. Do được tạo điều kiện thuận lợi về diện tích đất sản xuất, các thủ tục hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ của huyện, xã và ông nhận thấy rằng cây dược liệu có vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh nhưng ở Việt Nam nguồn cây quý này lại ngày càng trở nên cạn kiệt do khai thác bừa bãi, vì vậy ông đã quyết định khởi nghiệp với nghề trồng cây dược liệu làm hướng đi thoát nghèo bởi chất lượng của các cây dược liệu rất cao nên đầu ra sản phẩm luôn ổn định.

Giữa lúc còn đang loay hay không biết phải vay thêm vốn để mở rộng diện tích trồng cây dược liệu thì gia đình ông nhận được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, Hội nông dân và được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Với số tiền tích lũy của bản thân và số vốn vay từ ngân hàng chính sách, gia đình ông đầu tư cây giống, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu. Trải qua bao khó khăn, vất vả, sau hơn 3 năm trồng cây dược liệu, hiện trên diện tích 1.5ha, gia đình ông đã trồng được các loại cây dược liệu như: đinh lăng, gừng, nghệ, cà gai leo…. là các cây chủ lực và trồng xen canh đu đủ, ổi, chanh cam, để lấy ngắn nuôi dài.

Với tổng diện tích 1.5ha, gia đình ông đã sử dụng 3000 mét vuông làm nhà lưới ươm giống, diện tích còn lại gia đình ông sử dụng trồng cây dược liệu. Trung bình mỗi năm gia đình ông bán từ 25 đến 30 vạn cây giống. Tổng thu nhập từ vườn trồng và ươm giống cây của gia đình ông trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 5 – 7 lao động thường xuyên với mức lương 3 triệu đồng trên tháng và 20 lao động thời vụ. Từ những thành công bước đầu, gia đình ông tiếp tục xây dựng các kế hoạch phát triển mô hình trồng cây dược liệu quý cũng như tìm hướng đi cho mô hình của mình. Từ hiệu quả cây dược liệu đem lại và để mở rộng vùng nguyên liệu, gia đình ông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây dược liệu miễn phí cho bà con. Mặt khác, tăng cường và mở rộng liên kết với các công ty dược, đặc biệt gia đình ông đã liên kết với công ty TraPhaco thu mua lâu dài toàn bộ sản phẩm nên thu nhập ổn định, không lo đầu ra.

Ngoài việc tích cực phát triển kinh tế, gia đình ông luôn tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, hỗ trợ các phong trào đoàn thể trong thôn về tinh thần cũng như vật chất để các tổ chức hội có điều kiện hoạt động… góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Từ khi gia đình ông sản xuất kinh doanh có tích lũy, hàng năm gia đình ông thường xuyên giúp đỡ 2 hộ nghèo và trẻ mồ côi, hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo phần quà trị giá từ 2.000.000 triệu đồng trở lên.

Tạ Thị Thúy – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xuất khẩu lao động cơ hội giảm nghèo bền vững

Thiệu Lý là xã nông nghiệp, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông nghiệp, việc đi lao động ở nước ngoài cho thu nhập cao đã làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế nhiều hộ dân, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới .

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Thiệu Lý đã nhận thức và coi công tác XKLĐ là nhiệm vụ kinh tế trọng tâm. Hàng năm kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo xã do chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban và phân công các thành viên phụ trách thôn để nắm tình hình lao động, việc làm đề xuất với BCĐ các giải pháp kế hoạch. Ban Chỉ đạo xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về chủ trương đồng thời tích cực trong việc tìm hiểu thị trường, tranh thủ sự chỉ đạo của Phòng LĐ-TB&XH huyện để giới thiệu và liên hệ phối hợp với các Công ty làm công tác xuất khẩu lao động tổ chức tốt các buổi tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho người lao động; thông qua các mối quan hệ của con em địa phương để gọi mời và lấy các điển hình của những lao động đã đi làm ở các nước có thu nhập cao hết hạn trở về nước để tuyên truyền, tư vấn nhằm tạo nhiều cơ hội cho người lao động có sự lựa chọn ngành nghề và thị trường lao động phù hợp .

Từ năm 2010 đến nay, hàng năm xã Thiệu Lý liên tục duy trì được từ 150 người trở lên lao động trực tiếp ở nước ngoài; mỗi năm có từ 25-30 lao động đi, về theo các thời hạn hợp đồng lao động, cao nhất là năm 2015 có 54 người đi xuất khẩu lao động; hiện nay toàn xã có 192 lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lao động của Thiệu Lý chủ yếu làm việc ở các nước: Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga và MaLayxia. Đa số người lao động chấp hành tốt pháp luật nước sở tại và về nước đúng hạn theo các hợp đồng lao động đã cam kết. Thu nhập của người lao động gửi về thường giao động như sau: Hàn quốc từ 35-70 triệu đồng/người/tháng, Nhật bản từ 18-50 đồng/người/tháng, Đài loan từ 12-30 triệu đồng/người/tháng; đặc biệt có lao động ở Hàn quốc gửi về từ 100-120 triệu/tháng.

Năm 2015 trở lại đây nhờ chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng nên giá trị thu nhập ngoài nông nghiệp của Thiệu Lý luôn đạt từ 78-80% tổng giá trị kinh tế cả năm của địa phương; Riêng nguồn thu từ xuất khẩu lao động chiếm 1/3 tổng thu nhập toàn xã. Số hộ có lao động đi xuất khẩu ngày càng nhiều, đời sống kinh tế cơ bản có sự thay đổi, trở nên khá và giàu so với mặt bằng chung trong xã, một số hộ nghèo trước đây có con em đi xuất khẩu lao động nay đã trở nên thoát nghèo bền vững.

Những năm tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thiệu Lý xác định tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó công tác xuất khẩu lao động vẫn là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sẳn có của địa phương để tiếp tục nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% và góp phần đưa xã hoàn thành chương trình NTM nâng cao vào năm 2020.

Trịnh Xuân Nam - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đóng góp của Thiệu Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Thiệu Hoá, quê hương có truyền thống cách mạng, trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), đã kiên cường vượt qua gian nan, thử thách, chịu đựng những hy sinh to lớn, đồng lòng chung sức, đóng góp sức người, sức của, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, trực tiếp là Đảng bộ huyện Thiệu Hoá, quân và dân huyện nhà đã quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng; tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng phát triển và trưởng thành. Với tinh thần thi đua “Một ngày làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “chắc tay súng, vững tay cày”, “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” bảo vệ địa phương, vừa sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Phát huy tinh thần “Quyết thắng”, cùng với nhân dân miền Bắc đang nỗ lực phấn đấu với nhiệm vụ “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, Thiệu Hoá có 18.176 người con lên đường nhập ngũ, vào chiến trường đánh Mỹ, 7.500 người đi thanh niên xung phong, 5.160 người đi dân công hoả tuyến, có mặt khắp các chiến trường, kề vai sát cánh cùng quân, dân miền Nam, nhân dân Lào, Campuchia chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Con em Thiệu Hoá đã không quản gian khổ hy sinh, ngày đêm san lấp hố bom, san đường, bắc cầu đảm bảo giao thông vận tải chi viện chiến trường; tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược cho nhiều mặt trận. Huyện đã huy động 104 đội thuyền nan, thuyền ván, hàng trăm đội xe đạp thồ tham gia các chiến dịch vận tải hàng chi viện chiến trường nơi đất lửa Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đường 559, v.v... ; huy động hàng vạn ngày công làm trận địa trực chiến, đào đắp 21.240 hầm chữ A, 53.000 công sự, 1.276.600m giao thông hào; trồng 113 ngàn cây xanh trên các tuyến đường để ngụy trang địch, tổ chức hàng vạn lượt thuyền chở bộ đội qua sông, v.v…; liên tục hoàn thành vượt mức đóng góp lương thực (bình quân mỗi năm từ 5.000 - 7.000 tấn), riêng năm 1972 và 1974, đóng góp cao nhất 11.200 tấn thóc/năm; đóng góp hàng ngàn tấn lợn hơi, hàng chục ngàn tấn gà, cá, rau xanh chi viện cho tiền tuyến giải phóng miền Nam.

Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng nhân dân Thiệu Hoá còn đóng góp vật liệu, công sức xây dựng trên 100 gian nhà và đón nhận 4.235 cháu học sinh của 2 tỉnh Quảng bình, Quảng Trị về nuôi dưỡng, học tập tại các xã. Đó là 1 biểu hiện đẹp đẽ về tình người trong kháng chiến chống Mỹ ở Thiệu Hoá.

Thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Tỉnh uỷ Thanh Hoá, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục được kiện toàn phù hợp với tình hình nhiệm vụ; 100% cơ sở trong huyện đều có trung đội dân quân trực chiến, có lực lượng canh gác báo động phòng không, lực lượng cơ động sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết; có các trận địa bắn máy bay bay thấp ở những trọng điểm Thiệu Tân, Thiệu Vũ, Thiệu Hưng (nay là thị trấn Vạn Hà), Thiệu Trung, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Tâm... Dưới sự chỉ huy của huyện đội, các đơn vị phòng không các xã đánh trả nhiều trận máy bay địch đến bắn phá và lập được chiến công. Điển hình là dân quân trực chiến xã Thiệu Trung đã độc lập bắn rơi 1 máy bay Mỹ bằng súng bộ binh; dân quân Thiệu Dương (nay thuộc thành phố Thanh Hoá) đóng góp hàng ngàn lượt ngày công làm nhiệm vụ xây dựng trận địa, vác đạn phục vụ các đơn vị cao xạ chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng; dân quân các xã Thiệu Hưng, Thiệu Quang có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, v.v...

Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước, nhiều người con của quê hương đã lập công xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và Bằng, Giấy khen các loại. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ và tôn vinh sự cống hiến cao cả của 2.967 liệt sĩ là những người con của Thiệu Hoá đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường cũng như ở hậu phương; hàng nghìn thương, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hàng trăm người nhiễm chất độc da cam đang mang trong mình đầy bệnh tật, v.v...

Những đóng góp, hy sinh, mất mát to lớn đó đã góp phần quan trọng cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; làm rạng ngời truyền thống của quê hương anh hùng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thiệu Hoá luôn luôn tự hào và không bao giờ quên tên tuổi, thành tích của các anh, các chị - những người con quê hương đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành quả vô giá trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của quân và dân Thiệu Hoá để lại nhiều bài học quý, là tiền đề quan trọng để thế hệ hôm nay và mai sau tự tin vững bước vào chặng đường lịch sử mới, cùng cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương Thiệu Hoá ngày cành giàu, đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Xuân Toàn - CTV Ban CHQS huyện Thiệu Hoá

Người thầy ra trận

Chiến tranh nay đã lùi xa

Nhớ lần trò tiễn thầy ra chiến trường

Một ngày sáng sớm tinh sương

Sân đình nhộn nhịp, trống trường điểm vang

Đoàn quân lấp lánh Sao Vàng

Quây quần khúc hát Kết đoàn chia tay.

Thầy ra đi giữa những ngày

Chiến tranh tàn khốc, chất đầy hờn căm

Đầu rơi máu chảy xương tan

Miền Nam ơi! Chẳng bình an một giờ!

Mái trường, bệnh viện, nhà thờ,

Giặc Mỹ bắn phá bất ngờ dã man

Thầy đi giải phóng miền Nam

Góp chung tiếng súng diệt tan quân thù!

Bao nhiêu gian khổ đói nghèo

Vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công

Vượt qua trăm núi ngàn sông

Quê hương yêu dấu vẫn không phai mờ

Trường làng, lớp học, em thơ,

Bảng đen phấn trắng từng giờ đợi mong

Thầy về cờ mở trống dong

Đón thầy mừng cả chiến công của thầy!

Ở đâu như đất nước này,

Toàn dân đánh giặc người thầy tòng quân?

Ngọ Ngọc Thơ - Tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà

(Hội viên thơ Đường Luật Việt Nam)

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)