Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
956
Hôm qua:
1178
Tuần này:
956
Tháng này:
41048
Tất cả:
2881834

Bản tin nội bộ tháng 5 năm 2020

Đăng lúc: 01/06/2020 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Ngày 20/4/2020, UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Báo cáo số 207/BC-UBND về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; triển khai Phương án phòng chống, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung trong Phương án phòng chống, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 như sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tuyên truyền. Các địa phương, các ngành cần coi trọng công tác chuẩn bị và tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ảnh hưởng của thiên tai để có các thức phòng ngừa chủ động một cách có hiệu quả.

2. Những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, các ngành theo hướng gọn, mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN và tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN tại địa phương, ngành và đơn vị mình. Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2020 tập trung ứng phó với hạn hán, bão và lũ lụt.

- Về phương án chống hạn: Xây dựng phương án chống hạn cụ thể, chi tiết trong đó phân, giao nhiệm vụ cụ thể để điều hành công tác chống hạn, phối hợp chặt chẽ từ cơ sở đến các ngành để chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp xảy ra. Chủ động huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước trên địa bàn.

- Về phương án di dời dân ứng phó với bão, lũ: Các xã, thị trấn phải xây dựng phương án di dân một cách chi tiết chủ động và có tính khả thi cao trong các trường hợp di dời dân ở vùng ngoại đê theo mực nước báo động.

- Các xã, thị trấn phải xây dựng song phương án PCTT và TKCN, kế hoạch phòng, chống thiên tai, nộp về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trước ngày 22/5/2020.

3. Thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ.

- Chỉ huy. UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy huyện, tại mỗi xã có đê UBND huyện cử 01 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban huyện trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo về công tác PCTT và TKCN. Trong mùa mưa, bão BCH các cấp phải phân công đảm bảo chế độ thường trực 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ, lễ; trong các thời gian còn lại, tùy vào tình hình thiên tai để bố trí trực.

- Lực lượng. Ngoài các lực lượng PCTT và TKCN theo chỉ tiêu giao, các xã, đơn vị phải có phương án về lực lượng để chủ động xử lý tình huống cao nhất ở đơn vị mình trước khi có chi viện; lực lượng tuần tra canh gác đê, cứu hộ và cứu nạn phải có danh sách trích ngang báo cáo về Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Lực lượng mới bổ sung, chưa được tập huấn sẽ được tập huấn trong đầu tháng 6 (dự kiến 20% lực lượng).

- Vật tư, phương tiện. Các xã phải chuẩn bị hoàn thành chỉ tiêu vật tư dự trữ huyện giao xong trước ngày 22/5/2020, riêng tre cây các xã phải tập kết tại kho được tối thiểu 10% số lượng, số còn lại phải có hợp đồng cung ứng và đảm bảo sử dụng được khi cần.

- Hậu cần tại chỗ. Các xã, đơn vị, từng hộ gia đình phải dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để sử dụng trong những ngày bão lũ từ 2-3 ngày. Các xã và đơn vị phải có máy phát điện, hay bình ắc qui đảm bảo ánh sáng phục vụ cho thường trực và chỉ huy, ứng phó các tình huống sự cố ban đêm bị mất điện.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn. Ở huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ở các xã, thị trấn: mỗi đơn vị thành lập 01 đội tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã làm đội trưởng. Phải đảm bảo về lực lượng, phương tiện và trang bị.

5. Trọng điểm, diễn tập PCLB

5.1. Trọng điểm. UBND huyện xác định 3 trọng điểm PCLB năm 2020 là: Đê hữu sông Chu đoạn từ K38+900-K39+400 xã Minh Tâm. Cống Chấn Long 10 cửa tại K35+260 đê hữu sông Mã, Thiệu Hợp. Cống Chấn Long 01 cửa tại K35+310 đê hữu sông Mã, Thiệu Hợp. (Các trọng điểm có phương án phê duyệt riêng làm cơ sở thực hiện).

Các công trình đang thi công, Chủ đầu tư có phương án đảm bảo an toàn công trình, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, phương án có phối hợp với chính quyền địa phương, có trụ sở để liên lạc và thực hiện chế độ trực 24/24 giờ khi có bão, áp thấp nhiệt đới và lũ.

5.2. Công tác diễn tập và báo động. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế và kiểm tra khả năng huy động lực lượng, vật tư và lực lượng quy mô cấp xã. Dự kiến thời gian tổ chức diễn tập trong tháng 5/2020, tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp do vậy thời gian diễn tập có thể tổ chức muộn trong đầu tháng 6/2020.

6. Chống úng. Rà soát phương án tiêu úng của các đơn vị, kiểm tra và chỉ đạo các xã giải tỏa triệt để các cản trở, ách tắc trên các trục tiêu; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hư hỏng, bảo dưỡng vận hành các cống qua đê và vận hành thử các trạm bơm tiêu úng. Các nội dung trên phải hoàn thành trước lũ tiểu mãn (ngày 16/5).

7. Cứu trợ, khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai. Chủ động, kịp thời cứu trợ bằng nguồn dự trữ của huyện, xã; tiếp nhận, phân bổ kịp thời hàng cứu trợ đúng đối tượng; chủ động khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai.

8. Tu bổ công trình phòng, chống thiên tai và TKCN. Để chuẩn bị tốt trước mùa mưa, lũ năm 2020, UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban cấp huyện, Hội đồng GPMB, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với chủ đầu tư công trình đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

9. Công tác chống hạn. Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô, trong đó cần xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể và phù hợp. Xác định cụ thể vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch bố trí lịch thời vụ phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, kiên quyết không cấy cưỡng đối với diện tích không đủ nguồn nước. Lập lịch tưới luân phiên cho các cấp kênh, tuyên truyền rộng rãi, công khai lịch tưới để nhân dân biết và thực hiện. Làm tốt công tác tu sửa, bão dưỡng trạm bơm để sẵn sàng bơm tưới, tranh thủ bơm trữ nước vào hệ thống kênh tiêu, ao hồ ngay từ đầu vụ; duy trì các trạm bơm dầu dã chiến. Điện lực Thiệu Hóa ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm điện khi có nhu cầu bơm tưới.

10. Chế độ thông tin, báo cáo. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 01 lần/tháng về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy huyện (Phòng NN và PTNT) trước ngày 30 hàng tháng. Trường hợp đột xuất, bất thường, các đơn vị phải báo cáo ngay qua điện thoại về Ban Chỉ huy huyện, cán bộ phụ trách xã, phòng Nông nghiệp và PTNT và đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản.

11. Tổ chức thực hiện. Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy huyện, UBND huyện đảm bảo kinh phí hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó khi có tình huống và dự phòng kinh phí để sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai phức tạp xảy ra; kiểm tra, đôn đốc các xã, ngành lập phương án, chuẩn bị vật tư PCTT và TKCN, triển khai phương án PCTT và TKCN huyện, công tác ứng phó với bão, lũ và thiên tai, chống úng, chống hạn; xây dựng phương án tổ chức quản lý các phương tiện cơ giới, giao thông đường bộ, địa điểm neo đậu các phương tiện vận tải đường thủy khi có lũ bão; đảm bảo huy động được ngay để phục vụ công tác cứu hộ và TKCN; kế hoạch cứu trợ, khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, nhân dân về các văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai; chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình tổ chức lập phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ; làm tốt công tác hộ đê. Các ngành đóng trên địa bàn huyện phân công lãnh đạo và cán bộ, công, nhân viên thường trực tại cơ quan 24/24 giờ để thực hiện phương án và chi viện ứng cứu khi có lệnh điều động.

Phương án sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2020

Ngày 05/5/2020, UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Phương án số 230/PA-UBND về sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2020. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung của Phương án như sau:

1. Mục tiêu. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ Mùa, chỉ đạo tăng diện tích trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ Đông 2020-2021. Tiếp tục phát triển sản xuất có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp mạ khay, máy cấy và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Mỗi xã, thị trấn hình thành ít nhất một vùng sản xuất lúa tập trung liền vùng, cùng trà, một loại giống, tổ chức sản xuất các giống lúa thuần và lúa hàng hóa trên cơ sở liên kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Diện tích lúa chất lượng cao gồm các giống lúa: BC15, TBR225, DQ11, HN6, Đài thơm 8... Xây dựng vùng lúa liên kết sản xuất tập trung làm vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy 8.030 ha; năng suất bình quân 58 tạ/ha, sản lượng: 46.600 tấn. Duy trì mô hình sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ của Công ty Vân Sơn thuộc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn: 160 ha tại Thị trấn Thiệu Hóa. Xây dựng vùng lúa liên kết sản xuất tập trung làm vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm CNC Lam Sơn tại 15 xã với 1500 ha.

- Ngô thu, các loại rau, màu khác. Ngô thu: Gieo trồng 330 ha; năng suất bình quân 45 tạ/ha; sản lượng 1.553 tấn. Các loại rau màu khác 440 ha. Cây rau an toàn: Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất và tiêu thụ vùng rau an toàn ở các mô hình đã có. Triển khai các mô hình tiếp theo trong năm 2020 theo phân bổ của Tỉnh. Cây dâu tằm: Chuẩn bị các điều kiện để triển khai cải tạo thay thế và trồng mới ở một số xã có nghề trồng dâu nuôi tằm như: Thiệu Minh, Thiệu Tiến, Thiệu Quang bằng các loại giống dâu lai mới như VH15, GQ2 và một số giống dâu lai mới.

3. Cơ cấu giống và thời vụ. Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống và thời vụ theo hướng tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao, chủ yếu bằng các giống ngắn ngày, kháng bệnh bạc lá. Tích cực đấu mối, trên cơ sở hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp để hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung ở một số xã có đủ các điều kiện để làm tiền đề nhân rộng cho các vụ sản xuất ở các năm tiếp theo.

a) Cây Lúa. Cơ cấu làm 2 trà, với diện tích và giống như sau:

- Diện tích Mùa sớm 70%. Cơ cấu giống: TBR225, Q5, HN6, DQ11, Thiên ưu 8, HN6, Nếp các loại.

- Diện tích chính vụ 30%. Cơ cấu giống: BC15, TBR225, Q5, Đài thơm 8, Bắc Thơm 7, nếp các loại.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng sản xuất lúa thâm canh liền vùng, cùng trà, 01 loại giống theo hướng tập trung vào các loại giống lúa có chất lượng cao; phải tuân thủ cơ cấu các loại giống theo quy định trong vùng quy hoạch sản xuất như: BC15, TBR225, DQ11, HN6.

b) Cây màu vụ Thu:

- Ngô: Bố trí chủ yếu là đất bãi, gồm các giống: DK6919, DK 9955, CP3Q, P4199, NK6654, CP333, các loại giống ngô nếp.

- Đậu tương: Gieo trồng ở các vùng đất chuyên màu và đất bãi gồm các giống như: DT84, DT96.

c) Thời vụ

Trà gieo trồng

Chân đất

Giống chủ lực

Ngày

Sinh trưởng

Tuổi mạ

Gieo

Cấy

Trổ

Thu hoạch

Lúa mùa sớm

Vàn cao chủ động nước, chân đất làm vụ đông

Thiên ưu 8, HN6, DQ11

105¸115

14¸15

20/5¸25/5

5/6¸10/6

1¸5/8

5¸ 10/9

Vàn hơi sâu chủ động nước

Q5, TBR225,

Nếp các loại

110¸115

14¸15

25¸ 30/5

10¸15/6

10¸15/8

10¸15/9

Lúa mùa chính vụ

Đất sâu trũng chủ động tưới tiêu

BC15, Q5, TBR225, Đài thơm 8, Bắc thơm 7, Nếp các loại

110¸120

14¸15

30/5¸5/6

15¸20/6

20/8¸5/9

20/9¸5/10

Cây đậu tương thu

Đất chuyên màu,

đất bãi cao

DT84, DT96

75¸85

10¸20/6

25/8¸10/9

Cây ngô vụ thu

Chân đất chuyên màu, Chân đất bãi

DK6919, DK 9955, CP3Q, P4199, NK6654, CP333

105¸125

1¸5/6

15/9¸1/10

Trên cơ sở phương án của huyện, các xã, thị trấn xây dựng cụ thể lịch thời vụ cho đơn vị mình, tập trung chỉ đạo trà lúa Mùa sớm trên chân đất vàn cao để thu hoạch từ 5 ¸ 10/9/2020 tạo quỹ đất đảm bảo cho sản xuất vụ Đông 2020 - 2021.

4. Thực hiện tốt: Các biện pháp kỹ thuật. Chủ động xây dựng và triển khai phương án tưới, tiêu, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch hại. Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, nông sản. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tích tụ, tập trung đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 4 năm 2020

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Chỉ đạo chăm sóc, kịp thời phát hiện phòng trừ các loại sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy... Chuẩn bị triển khai Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K34-K36 thuộc xã Minh Tâm. Tập trung rà soát, củng cố, nâng cao các tiêu chí của huyện đã đạt chuẩn, tiến hành xây dựng, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đối với các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí chưa đạt, chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 141 tỉ 473 triệu đồng, giảm 12,4% CK. Thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới là 09 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 18% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 18,12 tỉ đồng, tính chung 4 tháng thu ngân sách ước 128,4 tỉ đồng, đạt 63,2% dự toán huyện giao, 72,7% dự toán tỉnh giao và gấp hơn 2,3 lần CK. Chi ngân sách đến tháng 4 ước 169, 985 tỉ đồng, đạt 39% dự toán năm.

Lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi đất dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đợt 3, tại các xã Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu Giao và Tân Châu.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoảng sản, xử phạt hành chính 01 công ty, 01 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hướng dẫn học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian học sinh nghỉ học, chỉ đạo cán bộ, giáo viên sinh hoạt chuyên môn, tổng dọn vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2020); 150 năm ngày sinh V.I.Lênin. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ngành y tế tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đến nay tình hình dịch trên địa bàn huyện ổn định, không có ca mắc dịch bệnh Covid-19. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.

Giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 100%.

2. Công tác quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác, phối hợp với các đơn vị nắm bắt tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị các điều kiện vận hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại trường THPT Dương Đình Nghệ (cũ). Hướng dẫn và làm công tác tuyển sinh quân sự năm 2020; giao chỉ tiêu huấn luyện năm 2020 cho các xã, thị trấn. Trong tháng, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 10 vụ việc, tăng 03 vụ so với cùng kỳ; xử lý 68 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tạm giam, tạm giữ. Thường trực Huyện ủy tập trung chỉ đạo các các đơn vị trong khối nội chính, các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình cơ sở trong thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, bệnh Covid-19; chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Quý II năm 2020; Phát động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện; Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Sơ kết 4 năm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019.

Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đơn vị, các đồng chí cấp ủy phụ trách vòng 2, các đồng chí cán bộ chỉ đạo đại hội tập trung rà soát các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội cơ sở. Chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên huyện ủy viên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa và Đảng bộ xã Thiệu Vận thành công.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý sau Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, cấp ủy viên tại Đảng bộ các xã Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Hòa, Thiệu Thành; thành lập 4 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 8 xã.

Hệ thống dân vận nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Thường trực HĐND các ban của HĐND tăng cường giám sát theo chuyên đề và những lĩnh vực mà đại biểu và cử tri quan tâm, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục vận động nhân dân tích chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, công nhân lao động, phát hiện sớm tình huống, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Kêu gọi, vận động toàn thể Nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ với số tiền 1.513.000.000đ phòng, chống dịch Covid-19”.

Nguyễn Quang Thọ

Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 14-5-2020, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; trưởng đoàn thể, hội cấp huyện; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Văn Hưu; trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan; bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện biểu dương khen thưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, các cấp uỷ đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm nhiều cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, đơn vị; biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 04 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xét chọn 01 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, xét chọn 06 tập thể và 07 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đồng thời huyện biểu dương 100 tập thể, 96 cá nhân; cùng nhiều các tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở biểu dương, khen thưởng qua những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và của toàn huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong 4 năm qua của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong đó trước hết cần nhận thức đủ, sâu sắc hơn về Chỉ thị 05, tạo chuyển biến rõ nét hơn về nhận thức, đạo đức và hành động. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, đưa nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nề nếp trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và đoàn thể; tiếp tục tăng cường phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, phê phán những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ trường THPT Thiệu Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện còn không ít khó khăn: cơ sở vật chất của Nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ; số lớp tăng đột biến vào cuối nhiệm kỳ do sáp nhập thêm số lớp của Trường THPT Dương Đình Nghệ. Song, Đảng bộ luôn bám sát sự lãnh chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện.

Đảng bộ lãnh đạo Nhà trường duy trì số lớp hằng năm từ 28 - 29 lớp, đến năm học 2019-2020 do trường THPT Dương Đình Nghệ giải thể sát nhập nên số lớp tăng lên 41 lớp với 1700 học sinh; thường xuyên duy trì chất lượng giáo dục ở mức khá trong tỉnh, xếp thứ Nhất, Nhì trong huyện; tổ chức cho 100% giáo viên tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo. Chú trọng nhiệm vụ giáo dục đại trà, quan tâm đầu tư công tác giáo dục mũi nhọn, như: Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh được duy trì và giữ vững tốp 15-27 trong tỉnh; tỷ lệ học sinh dự thi đậu vào các trường ĐH, CĐ đạt từ 70 đến 80%. Năm học 2015-2016 trường có 18 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học 27 điểm trở lên, trong đó 01 học sinh đạt thủ khoa 30/30 điểm Đại học Y Hà Nội; năm học 2016-2017 có 01 học sinh; năm học 2017-2018 có 01 học sinh đạt tổng điểm 3 môn 26 điểm vào Đại học Y Thái Bình; năm học 2018-2019, có 03 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học 27 điểm trở lên, trong đó có 01 em đạt thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội với tổng điểm 28,2 điểm. Đây là nhiệm kỳ trường có tỷ lệ học sinh đậu Đại học - Cao đẳng và số học sinh đạt thủ khoa nhiều nhất từ trước đến nay. Nhà trường còn tăng cường kỹ năng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của giáo viên. Hằng năm có từ 50 – 60 SKKN cấp trường với các đề tài khá phong phú về kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn, về công tác chủ nhiệm, công tác đoàn thể, có từ 10 đến 15 SKKN được Hội đồng khoa học Sở Giáo dục & Đào tạo đánh giá xếp loại từ loại C trở lên. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động“Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường huy động các nguồn lực từ kinh phí của nhà trường, kinh phí huy động tài trợ từ nguồn XHHGD để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, như: Sửa chữa, mua sắm mới bàn ghế học sinh, bảng chống lóa, lát gạch sân nhà Hiệu bộ; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sáng, quạt trần tất cả các phòng học...; xây tường rào kiên cố, xây nhà vệ sinh, làm nhà để xe học sinh, làm sân bê tông... khu tiếp nhận từ Trung tâm GDTX-DN với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà trường còn được huyện đầu tư 14,5 tỷ để xây dựng 18 phòng học, tỉnh đầu tư 14 tỷ đồng để xây dựng 02 công trình là Nhà đa năng và Nhà bộ môn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị đã không ngừng phấn đấu, phát huy mọi thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy đảng giao cho và nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng 04 Giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 01 Bằng khen.Nhà trường liên tục được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen, 01 Cờ thi đua; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 02 Bằng khen. Công đoàn luôn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa tặng 04 Giấy khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 01 Bằng khen. Đoàn trường liên tục là lá cờ đầu khối THPT trong toàn tỉnh, luôn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Các tổ chức Hội luôn đạt tổ chức vững mạnh và được cấp trên khen thưởng.

Đỗ Thị Lan

Đảng bộ xã Thiệu Long hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ xã Thiệu Long có 9 chi bộ trực thuộc; trong đó có 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học với tổng số 308 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, đoàn thể của huyện; Đảng bộ xã Thiệu Long đã lãnh đạo, triển khai, thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Về kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,5% năm, tăng 0,5% năm so với nhiệm kỳ trước, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 40,3 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với đầu năm 2015, vượt 5,3 triệu so với nghị quyết Đại hội. Tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp giảm từ 36% năm 2015 xuống còn 24% năm 2019; công nghiệp - xây dựng tăng từ 31% lên 40%; dịch vụ, thương mại tăng từ 33% lên 36%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách 5 năm đạt trên 66 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Năm 2016, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu 4 năm so với Nghị quyết đại hội. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 90%. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng ở tất cả các cấp học, chất lượng giáo dục đứng tốp đầu của huyện, 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây nhà ở cho người có công, lao động việc làm… được quan tâm, đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 10,6%, đến năm 2019 giảm còn 2,53%. Công tác Quốc phòng -an ninh được giữ vững, ổn định.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên trên cơ sở quy chế và chương trình làm việc toàn khóa đã đề ra. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo được xây dựng bám sát thực tiễn của đảng bộ và đặc điểm địa phương. Cấp ủy, Chính quyền, hệ thống chính trị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; nội dung hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động được sức mạnh của cộng đồng dân cư. Hàng năm, có 80% trở lên số chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đảng viên mới trẻ, nữ, trình độ chuyên môn ngày càng tăng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được33 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; MTTQ và các đoàn thể hằngnăm được cấp trên khen thưởng. Trong 5 năm, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển; trong 2 ngày: 17, 18 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Thiệu Long tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban chấp hành và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Đại hội cũng đã thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tích tụ đất đai, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm các lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng làng xã xanh, sạch, đẹp, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh”.

Nguyễn Thị Thúy

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 27/4/2020, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng – PBTTT Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn Phòng Tỉnh ủy; về Phía huyện có các đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV, BTHU, CTHĐND huyện, Đỗ Thị Toán – PBTTT Huyện ủy, Trịnh Văn Súy – PBT, CTUBND huyện; các đồng chí trong BTVHU, Văn phòng HU, 14 đồng chí Bí thư các xã phía Tả sông Chu và 149 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân ước đạt 17,2%/năm, đến năm 2019 đạt 1.274,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: tỷ trọng giá trị sản xuất dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất tăng từ 50,6% lên 55,2% năm 2019; trong khi công nghiệp - xây dựng tăng từ 28% lên 34,9%, nông nghiệp giảm từ 21,4% xuống 9,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44,5 triệu đồng; năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu, gấp 1,8 lần so với năm 2015, cao hơn 4 triệu đồng so với bình quân chung toàn huyện.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt Thị trấn có nhiều khởi sắc. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường. 5 năm qua, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 38 công trình, với tổng vốn đầu tư 72,5 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm của huyện, đã và đang đầu tư 15 công trình, dự án vào địa bàn Thị trấn với tổng vốn đầu tư 272,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nhân dân đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trên 1 nghìn nhà ở và công trình dân dụng khác. Kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới.

Liên kết với các doanh nghiệp đưa mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng vào địa bàn, hiện nay diện tích 1,2 ha; bước đầu giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đạt trên 3 tỷ đồng/năm và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai ra diện rộng theo kế hoạch. Hàng năm tổ chức sản xuất 50 ha rau màu chất lượng cao, trong đó diện tích có chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tăng từ 3ha lên 16,7 ha, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đạt 400 - 500 triệu đồng/năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh do dịch bệnh và theo xu thế chuyển chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung ở một số trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp. Đến nay trên địa bàn có 45 doanh nghiệp, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2015; có 2.094 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, tăng 236 cơ sở so với năm 2015. Đặc biệt, kinh tế hợp tác xã được quan tâm, tiếp tục phát huy tốt hiệu quả; đến nay, trên địa bàn có 3 hợp tác xã, tăng 1 hợp tác xã so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch huyện giao, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 46,7%.

Các trường học của thị trấn luôn duy trì đứng vị trí tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II , 3 còn lại trường giữ vững chuẩn quốc gia. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức III và phổ cập giáo dục THCS được duy trì vững chắc. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tiêm chủng định kỳ cho 100% trẻ em trong độ tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 70% năm 2015 lên 89% năm 2019. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch 98%, số còn lại dùng nước hợp vệ sinh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được kết quả tích cực. Hàng năm tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt từ 81,8% đến 85,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 88,1% đến 90,1%. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được cải thiện rõ rệt. Trong 5 năm qua, đã giúp được 181 hộ thoát nghèo, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 6,5% năm 2015 xuống còn 1,8% năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và bảo đảm ổn định. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đề ra mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng; Sản lượng lương thực năm 2025 còn 4.200 tấn/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản năm 2025 bình quân đạt 180 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 10%, Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn dưới 0,4%; Năm 2025: 100% khu dân cư đạt chuẩn văn minh đô thị, 25% khu dân cư đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 35 đảng viên trở lên; có hơn 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, BTHU – CTHĐND huyện đã đánh giá cao sự cố gắng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thị trấn cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tập trung tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp hoàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại. Phát huy nội lực trong nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thị trấn ngày càng phát triển, Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ I. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Thế Bằng – UVBTV – tiếp tục tái cử Bí thư Đảng bộ Thị trấn Thiệu Hóa

Sau đại hội Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – PBTTT tỉnh ủy đã có ý kiến rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cho Huyện Thiệu Hóa trước khi chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà.

Phùng Thanh Tuyên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2020 (tiếp theo)

2. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là nhà nước của dân, nhà nước do dân và nhà nước vì dân, được thể hiện ở những nội dung như sau:

Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ nhà nước tất yếu dẫn đến hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước. Cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh.

Nhà nước do dân là nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý. Hồ Chí Minh khẳng định: Việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân; ngoài ra, không có bất cứ một lợi ích nào khác. Một nhà nước vì dân là từ Chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, làm đày tớ cho nhân dân. Mọi công chức, từ nhân viên đến Chủ tịch nước đều do dân ủy thác cho và phải phục vụ nhân dân.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam mới thể hiện ở các đặc điểm sau: (1) Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. (2) Nhà nước bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước. (3) Nguyên tác tổ chức và hoạt động cơ bản là tập trung dân chủ.

Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ: Hoạt động quản lý nhà nước phải bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước dân chủ Việt Nam không thể thiếu pháp luật vì pháp luật là “bà đỡ” cho dân chủ. Dân chủ đích thực bao giờ cũng đi liền với kỷ cương, phép nước. Mọi quyền dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật; ngược lại, hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do, dân chủ của người dân được tôn trọng trong thực tế.

Người cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm việc thực thi quyền lực của nhân dân, trong đó, khẳng định vai trò của pháp luật là: “Trăm đều phải có thần linh pháp quyền”. Người thường chỉ rõ những tiêu cực và nhắc nhở mọi người đề phòng, khắc phục những tệ nạn trong bộ máy nhà nước: đặc quyền, đặc lợi; tham ô, lãng phí, quan liêu; tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo... Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài bao gồm những yêu cầu sau: (1) Tuyệt đối trung thành với cách mạng. (2) Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. (3) Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. (4) Cán bộ, công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản”. Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của Nhà nước.

2.2. Xây dựng Mặt trận dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là có bảo đảm và phát huy dân chủ ở trong Đảng thì mới bảo đảm được dân chủ của toàn xã hội. Quyền lãnh đạo của Đảng được xuất phát từ sự ủy quyền của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân. Đảng trở thành hạt nhân chính trị của toàn xã hội là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính chất dân chủ của xã hội. Dân chủ trong Đảng trở thành yếu tố quyết định tới trình độ dân chủ của toàn xã hội. Quan điểm này được Người thể hiện rõ: “Đảng ta có chính sách Mặt trận dân tộc đúng đắn, cho nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết và yêu nước rất vẻ vang của dân tộc ta... Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”.

Đối với xây dựng Mặt trận dân tộc, Hồ Chí Minh quan niệm, trong việc xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam, cần chú trọng việc xây dựng Mặt trận với vai trò là liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội vì mục tiêu chung của sự phát triển đất nước, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi khác của nhân dân. Mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết lực lượng toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi “Mục đích phấn đấu của Mặt trận dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Mặt trận dân tộc thống nhất là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Theo đó, Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc thống nhất phải là Cương lĩnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi tất cả những người Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, tầng lớp xã hội, đảng phái, xu hướng chính trị, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định:

“- Đoàn Thanh niên Lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Công đoàn phải thật sự trở thành trường học quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và văn hóa của giai cấp công nhân nước ta.

- Hội LHPN phải là lực lượng mạnh mẽ giúp Đảng động viên, tổ chức và lãnh đạo phụ nữ tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

- Hội Nông dân có nhiệm vụ: “Làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giới mình, làm cho nông dân vào Hội nông dân cứu quốc cho đông để phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc”.

3. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh suốt một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quan tâm rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng, Người không chỉ quan tâm đến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn rất quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng về đạo đức, tư cách người cách mạng. Từ năm 1927, trong 23 điểm nêu trong cuốn Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều phẩm chất đạo đức cần có đối với người cách mạng, như: Cần kiệm; Hòa mà không tư; Cả quyết sửa lỗi mình; Cẩn thận mà không nhút nhát; Nhẫn nại (chịu khó); Vị công vong tư; Không hiếu danh, không kiêu ngạo; Nói thì phải làm; Hy sinh; Ít lòng tham muốn về vật chất; Khoan thứ; Có lòng bày vẽ cho người; Trực mà không táo bạo; Quyết đoán; Dũng cảm...

Xác định đúng đắn đường lối chiến lược giải phóng dân tộc để Đảng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, trong giai đoạn 1930-1945, Người đã kiên định thực hiện đường lối chiến lược đó, mang lại thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân, với cương vị người đứng đầu, Người cùng với Đảng chèo lái con thuyền cách mạng trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp những năm 1945-1946, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Với đường lối “kháng chiến, kiến quốc”, “thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước; cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ đó, có lúc Đảng gặp sai lầm, Hồ Chí Minh đã nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Người đặt mình trong tập thể, nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng “cả khi phải ẩn nấp nơi núi non, ra vào nơi tù tội không bao giờ xa rời mục tiêu đó”, “nguyện đi cùng với đồng bào, dù phải hy sinh tính mạng cũng không nề”...

Tấm gương mẫu mực của Người về phẩm chất, tư cách, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng được thể hiện nổi bật ở các điểm sau:

Một là, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Là người thành lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, coi kỷ luật Đảng là kỷ luật nghiêm minh và tự giác, quan tâm đến việc thực hành dân chủ trong Đảng. Người xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần “phụ trách” trước Đảng, trước dân tộc và nhân dân.

Hai là, tấm gương luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững, rèn luyện ý chí, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”; trách nhiệm trung thành với Đảng, Nhà nước, hiếu với nhân dân.

Khổ luyện, tiếp thu các giá trị văn hóa, tự hoàn thiện nhân cách, không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ. Hồ Chí Minh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Rèn luyện, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tấm lòng nhân ái, thủy chung, son sắt; lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, làm chủ bản thân và luôn hướng tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ.

Rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân; gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày.

Chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng đạo đức, văn minh với những chuẩn mực được xây dựng từ mỗi tổ chức đảng cho đến từng cán bộ, đảng viên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là Đảng Cộng sản cầm quyền phải trong sạch, vững mạnh. “Đảng không phải chỉ đại biểu lợi ích của đảng viên, mà đại biểu lợi ích của toàn giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc và loài người”. Đảng phải kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin. Cán bộ, đảng viên phải học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. Người căn dặn, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Người cũng nêu rõ, chuẩn mực đạo đức đầu tiên cần có của cán bộ, đảng viên là trung với Đảng, với Nước, hiếu với Dân. “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất... Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Điểm cốt lõi trong đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. “Quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí”.

Cán bộ, đảng viên cũng cần có phẩm chất yêu thương, quý trọng con người, phát huy truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc, sống có tình có nghĩa, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”.

Để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện được các phẩm chất đạo đức cách mạng nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh định ra 3 nguyên tắc:

Một là, xây đi đôi với chống. Xây cái tốt, nâng cao đạo đức cách mạng. Chống cái xấu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. “Xây tốt thì chống mới tốt. Chống tốt thì xây mới tốt”.

Hai là, nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức. Từ mỗi tổ chức đảng cho đến mỗi cán bộ, đảng viên đều cần đã nói thì phải làm. “Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí”.

Ba là, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, suốt đời. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. (Còn nữa)

Ban Biên tập

Gương sáng đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/W của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm Đảng ủy xã Thiệu Vận đều triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chuyên đề hàng năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tăng cường tuyên truyền các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt hội họp và trên hệ thống đài truyền thanh của xã tạo phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân….

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại xã Thiệu Vận đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong đó có bà Tô Thị Tuất - người cán bộ (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện) nghỉ hưu, đến nay đã 90 năm tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Quy Xá - Đảng bộ xã Thiệu Vận.

Trong quá trình công tác bà đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành công việc được giao, bà vinh dự được gặp Bác Hồ 3 lần: Lần thứ nhất vào năm 1955 Bác về thăm Thanh Hóa, lần thứ 2 năm 1961 đó là lần thứ tư bác về thăm Thanh Hóa cũng là lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa. Lần đó bà được đón Bác ở sân bay Lai Thành, Bác nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, lần thứ 3 cũng là năm 1961 bà được gặp Bác tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 3, trong nhũng năm được gặp Bác và lời dạy của Bác luôn trong trái tim và luôn thúc dục bà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy, hy sinh, hết lòng phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ở cơ sở bà luôn đi đầu trong vận động, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Bà chia sẻ: “Muốn vận động mọi người theo mình thì bản thân mình phải làm gương, đó cũng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm”. Bà đã làm theo lời dạy của Bác là hy sinh cho tổ quốc, cho nhân dân. Như thôn Quy Xá đã xây dựng Nhà văn hóa nhưng đất đai lại ít không có sân chơi, bà đã hiến 570m2 đất ruộng cạnh Nhà văn hóa thôn để xây khuôn viên Nhà văn hóa thôn hoàn chỉnh, rộng rãi, thoải mái. Bà còn vận động một vài hộ dân có ruộng gần Nhà văn hóa để cho làng đổi, kết quả là được các hộ thực hiện rất tốt. Khi có Nhà văn hóa rồi còn trang bị cơ sở vật chất bên trong bà đã động viên các con, các cháu của bà ủng hộ giúp đỡ thôn như quạt điện, đồng hồ, phích nước… để phục vụ cho hoạt động của Nhà văn hóa thôn.

Học theo Bác, bà tập thể dục từ năm 1961 đến nay, nhờ tập thể dục buổi sáng đã đưa lại sức khỏe cho bà sống mãi đến ngày nay. Ngoài ra bà còn chữa bệnh bong gân cho nhiều người từ năm 1976 đến nay nhưng không lấy tiền của ai bà nghĩ ăn mấy cũng hết nên giúp gì được cho ai là mình vui lắm rồi.

Với những đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội, bà Tô Thị Tuất đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, đặc biệt bà là một trong 81 cá nhân được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 19/5/2020.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Thịnh trồng ngô sinh khối đem lại giá trị kinh tế cao

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân xã Thiệu Thịnh đã liên kết với Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa triển khai mô hình trồng ngô sinh khối. Qua 3 vụ sản xuất bước đầu cho thấy giá trị kinh tế cao gấp 2,4 lần so với trồng ngô thương phẩm trước đây.

Có nhiều diện tích đất bãi nhưng trước đây gia đình anh Lê Thế Tình Hà ở thôn Đương Phong, xã Thiệu Thịnh thường trồng ngô thương phẩm chủ yếu phục vụ chăn nuôi và bán cho các hộ kinh doanh lương thực trong xã. 1 sào ngô, sau khoảng 4 tháng trồng và thu hoạch được khoảng 1,5 tạ, trị giá 900 ngàn đồng. Khi có chủ trương của xã và doanh nghiệp cam kết thu mua cây trồngnêngia đình anh đã thủ nghiệm gieo trồng ngô sinh khối trên diện tích đát bãi của gia đình. Theo anh Hà mỗi sào ngô có thể thu hoạch được 2,8-3 tấn ngô/vụ. Một năm 2 vụ cũng thu về được gần 5 triệu đồng. So với trồng Ngô lấy hạt trước đây, không chỉ giảm chi phí, rút ngắn thời gian chăm sóc hơn một tháng, mà tiền thu về lại cao hơn gấp 2,5 lần.

Gia đình anh Hàchỉ là 1 trong hơn 700 hộ dân ở xã Thiệu Thịnh tham gia mô hình trồng ngô sinh khối có sự liên kết với doanh nghiệp. Từ vụ xuân năm 2018, Thiệu Thịnh đã liên kết trồng được 80ha trên vùng đất bãi. Để tạo điều kiện cho nông dân, UBND xã và HTX Nông nghiệp đã phối hợp với Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia thực hiện mô hình. Tìm chọn những giống ngô cho năng xuất cao để bà cong trồng thử nghiệm. Hội nông dân xã cung cấp phân chậm trả cho các hộ sản xuất. Trong vụ thu mùa 2020 Thiệu Thịnh tiếp tục mở rộng lên 90ha.

Ông Nguyễn Đức Lân - Giám đốc HTX Nông nghiệp Thiệu Thịnh cho biết: Trước đây mỗi khi đến vụ thu hoạch, người dân rất vất vả. Thời gian sinh trưởng dài, trồng, chăm sóc rồi thu hoạch rất tốn công. Giá ngô hạt rất bấp bênh do thương lái ép giá. Giờ với ngô sinh khối thì các đội thu mua của Công ty bò sữa đến tận ruộng cắt cây mang về, người nông dân chẳng phải lo bị ép giá hay thiếu nhân công đúng vụ thu hoạch nữa. Sắp tới địa phương sẽ bố trí lịch thời vụ để có thể trồng được 3 vụ/năm.

Điều khiến người nông dân lựa chọn phương pháp trồng ngô lấy sinh khối là rút ngắn được thời gian, công chăm sóc. Nếu trồng ngô lấy hạt thời gian cho thu hoạch từ 120-130 ngày thì trồng ngô sinh khối chỉ sau 100-110 là thu hoạch được. Ngoài ra, trồng ngô sinh khối đầu ra và giá cả ổn định hơn. Hiện tại Công ty Bò sữa Thống Nhất thu mua với giá 900.000đ/ tấn cây ngô tươi. Việc rút ngắn thời vụ, không chỉ giảm nguy cơ rủi ro do điều kiện thời tiết, thiên tai mà còn có thể tăng vụ sản xuất, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là giảm đáng kể lượng phân bón, do thời điểm cây ngô từ chín sáp đến chín hoàn toàn là giai đoạn sử dụng rất nhiều dinh dưỡng, làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất. Ngoài ra bán cây còn giảm được công thu hoạch, tách hạt và bảo quản.

Việc sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc ở Thiệu Thịnh là mô hình phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Trần Thanh Mai

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa

Sự kiện Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa vào ngày 10/7/1930 tại nhà thờ họ Vương ở thôn Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Sau khi ra đời, với chủ trương đúng đắn, Chi bộ Phúc Lộc đã tích cực phát triển đảng viên và mở rộng phạm vi hoạt động. Đến tháng 6/1938, huyện Thiệu Hóa đã có 6 chi bộ. Ngày 20/4/1939, tại làng Yên Lộ, diễn ra Hội nghị đại biểu Đảng bộ huyện.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thôn Phúc Lộc (nay là thôn Phúc Lộc 1) luôn là một trong những thôn đi đầu trong các phong trào ở xã Thiệu Tiến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%/ năm. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người tại đây là 41 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được người dân trong thôn đồng thuận, nhất trí cao.

Theo ông Hoàng Đình Quế - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, nhiều năm Chi bộ Phúc Lộc 1 luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; tình hình an ninh trong thôn được giữ vững. Từ thời chiến tranh cho đến thời bình, người dân xã Thiệu Tiến nói chung, thôn Phúc Lộc 1 nói riêng luôn đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó...

Tại di tích cách mạng nhà thờ họ Vương, nhiều năm nay cũng đã được tỉnh đầu tư tôn tạo xứng tầm. Năm 2012, nhà thờ đã được tôn tạo với các hạng mục gồm nhà tiền tế, hậu cung và nhà truyền thống với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Năm 2017, tiếp tục phục dựng lại ngôi nhà cổ và tu bổ, tôn tạo lại một số hạng mục của di tích với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều năm qua, huyện Thiệu Hóa thường tổ chức cho các đối tượng học lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng đến tham quan tại di tích. Từ năm 2014, di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương đã được đưa vào chương trình ngoại khóa của học sinh. Đây là việc làm thiết thực giúp cho thế hệ trẻ hiểu và tự hào nhiều hơn về truyền thống cách mạng của quê hương.

Hiện nhà thờ họ Vương đang được ông Vương Xuân Hạt - cháu đích tôn của cụ Vương Xuân Cát - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa trực tiếp trông coi, bảo vệ. Ông Hạt cho biết: “Nhiều năm qua tôi vẫn luôn răn mình phải luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, kiên nhẫn, kiên định trong mọi hoàn cảnh. Ông cũng cho biết thêm, dòng họ Vương có 45 hộ, 75 đinh. Mỗi một năm dòng họ tế hai lần tại di tích vào ngày rằm tháng 2 và tháng 7. Trong dòng họ có nhiều người thành đạt. Mỗi năm dòng họ có ít nhất 3 cháu đỗ vào đại học.

Nguồn Báo Văn hóa & Đời sống Thanh Hóa

Tháng Năm nhớ Bác

Tô Thị Tuất – Thiệu Vận

Con đi giữa nắng Ba Đình

Mà sao con thấy lòng mình như mơ

Bác đi nay đã mấy mùa

Tưởng như gặp Bác mới vừa hôm qua

Bác ơi tình Bác bao la

Tình thương ôm cả nước nhà, non sông

Tự do - Độc lập hằng mong

Toàn dân no ấm sống trong thái bình

Bác đi để lại niềm tin

Những câu Di chúc ngời lên ánh hồng

Kết đoàn Người những hằng mong

Đảng luôn trong sạch trong lòng mới vui

Niềm tin nay đã có rồi

Dân ta no ấm, đổi đời từ đây

Đường đi có Đảng cầm tay

Tư duy đổi mới dựng xây nước nhà

Cuộc đời nay đã nở hoa

Bước đường tươi sáng dân ca khải hoàn

Nước nhà nay đã sang trang

Cùng chung hội nhập, ngập tràn tương lai

Trước thềm ánh sáng ban mai

Là người cộng sản chông gai xá gì

Bác ơi! Đừng bận nghĩ suy

Chúng con xin nguyện bước đi vững vàng

Dựng xây đất nước khang trang

Thỏa lòng Bác đợi muôn vàn đời nay

Sao vàng phấp phới tung bay

Ba Đình nắng ấm, nhớ ngày Bác đi!

Trích tuyển "Tình Quê, tập III” - NXB Thanh Hóa năm 2013

Bản tin nội bộ tháng 5 năm 2020

Đăng lúc: 01/06/2020 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Ngày 20/4/2020, UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Báo cáo số 207/BC-UBND về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; triển khai Phương án phòng chống, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung trong Phương án phòng chống, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 như sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tuyên truyền. Các địa phương, các ngành cần coi trọng công tác chuẩn bị và tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ảnh hưởng của thiên tai để có các thức phòng ngừa chủ động một cách có hiệu quả.

2. Những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, các ngành theo hướng gọn, mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN và tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN tại địa phương, ngành và đơn vị mình. Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2020 tập trung ứng phó với hạn hán, bão và lũ lụt.

- Về phương án chống hạn: Xây dựng phương án chống hạn cụ thể, chi tiết trong đó phân, giao nhiệm vụ cụ thể để điều hành công tác chống hạn, phối hợp chặt chẽ từ cơ sở đến các ngành để chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp xảy ra. Chủ động huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước trên địa bàn.

- Về phương án di dời dân ứng phó với bão, lũ: Các xã, thị trấn phải xây dựng phương án di dân một cách chi tiết chủ động và có tính khả thi cao trong các trường hợp di dời dân ở vùng ngoại đê theo mực nước báo động.

- Các xã, thị trấn phải xây dựng song phương án PCTT và TKCN, kế hoạch phòng, chống thiên tai, nộp về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trước ngày 22/5/2020.

3. Thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ.

- Chỉ huy. UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy huyện, tại mỗi xã có đê UBND huyện cử 01 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban huyện trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo về công tác PCTT và TKCN. Trong mùa mưa, bão BCH các cấp phải phân công đảm bảo chế độ thường trực 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ, lễ; trong các thời gian còn lại, tùy vào tình hình thiên tai để bố trí trực.

- Lực lượng. Ngoài các lực lượng PCTT và TKCN theo chỉ tiêu giao, các xã, đơn vị phải có phương án về lực lượng để chủ động xử lý tình huống cao nhất ở đơn vị mình trước khi có chi viện; lực lượng tuần tra canh gác đê, cứu hộ và cứu nạn phải có danh sách trích ngang báo cáo về Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Lực lượng mới bổ sung, chưa được tập huấn sẽ được tập huấn trong đầu tháng 6 (dự kiến 20% lực lượng).

- Vật tư, phương tiện. Các xã phải chuẩn bị hoàn thành chỉ tiêu vật tư dự trữ huyện giao xong trước ngày 22/5/2020, riêng tre cây các xã phải tập kết tại kho được tối thiểu 10% số lượng, số còn lại phải có hợp đồng cung ứng và đảm bảo sử dụng được khi cần.

- Hậu cần tại chỗ. Các xã, đơn vị, từng hộ gia đình phải dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để sử dụng trong những ngày bão lũ từ 2-3 ngày. Các xã và đơn vị phải có máy phát điện, hay bình ắc qui đảm bảo ánh sáng phục vụ cho thường trực và chỉ huy, ứng phó các tình huống sự cố ban đêm bị mất điện.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn. Ở huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ở các xã, thị trấn: mỗi đơn vị thành lập 01 đội tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Chỉ huy Trưởng BCH quân sự xã làm đội trưởng. Phải đảm bảo về lực lượng, phương tiện và trang bị.

5. Trọng điểm, diễn tập PCLB

5.1. Trọng điểm. UBND huyện xác định 3 trọng điểm PCLB năm 2020 là: Đê hữu sông Chu đoạn từ K38+900-K39+400 xã Minh Tâm. Cống Chấn Long 10 cửa tại K35+260 đê hữu sông Mã, Thiệu Hợp. Cống Chấn Long 01 cửa tại K35+310 đê hữu sông Mã, Thiệu Hợp. (Các trọng điểm có phương án phê duyệt riêng làm cơ sở thực hiện).

Các công trình đang thi công, Chủ đầu tư có phương án đảm bảo an toàn công trình, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, phương án có phối hợp với chính quyền địa phương, có trụ sở để liên lạc và thực hiện chế độ trực 24/24 giờ khi có bão, áp thấp nhiệt đới và lũ.

5.2. Công tác diễn tập và báo động. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế và kiểm tra khả năng huy động lực lượng, vật tư và lực lượng quy mô cấp xã. Dự kiến thời gian tổ chức diễn tập trong tháng 5/2020, tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp do vậy thời gian diễn tập có thể tổ chức muộn trong đầu tháng 6/2020.

6. Chống úng. Rà soát phương án tiêu úng của các đơn vị, kiểm tra và chỉ đạo các xã giải tỏa triệt để các cản trở, ách tắc trên các trục tiêu; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hư hỏng, bảo dưỡng vận hành các cống qua đê và vận hành thử các trạm bơm tiêu úng. Các nội dung trên phải hoàn thành trước lũ tiểu mãn (ngày 16/5).

7. Cứu trợ, khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai. Chủ động, kịp thời cứu trợ bằng nguồn dự trữ của huyện, xã; tiếp nhận, phân bổ kịp thời hàng cứu trợ đúng đối tượng; chủ động khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai.

8. Tu bổ công trình phòng, chống thiên tai và TKCN. Để chuẩn bị tốt trước mùa mưa, lũ năm 2020, UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban cấp huyện, Hội đồng GPMB, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với chủ đầu tư công trình đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

9. Công tác chống hạn. Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô, trong đó cần xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể và phù hợp. Xác định cụ thể vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch bố trí lịch thời vụ phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, kiên quyết không cấy cưỡng đối với diện tích không đủ nguồn nước. Lập lịch tưới luân phiên cho các cấp kênh, tuyên truyền rộng rãi, công khai lịch tưới để nhân dân biết và thực hiện. Làm tốt công tác tu sửa, bão dưỡng trạm bơm để sẵn sàng bơm tưới, tranh thủ bơm trữ nước vào hệ thống kênh tiêu, ao hồ ngay từ đầu vụ; duy trì các trạm bơm dầu dã chiến. Điện lực Thiệu Hóa ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm điện khi có nhu cầu bơm tưới.

10. Chế độ thông tin, báo cáo. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 01 lần/tháng về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy huyện (Phòng NN và PTNT) trước ngày 30 hàng tháng. Trường hợp đột xuất, bất thường, các đơn vị phải báo cáo ngay qua điện thoại về Ban Chỉ huy huyện, cán bộ phụ trách xã, phòng Nông nghiệp và PTNT và đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản.

11. Tổ chức thực hiện. Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy huyện, UBND huyện đảm bảo kinh phí hoạt động chỉ đạo, điều hành ứng phó khi có tình huống và dự phòng kinh phí để sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai phức tạp xảy ra; kiểm tra, đôn đốc các xã, ngành lập phương án, chuẩn bị vật tư PCTT và TKCN, triển khai phương án PCTT và TKCN huyện, công tác ứng phó với bão, lũ và thiên tai, chống úng, chống hạn; xây dựng phương án tổ chức quản lý các phương tiện cơ giới, giao thông đường bộ, địa điểm neo đậu các phương tiện vận tải đường thủy khi có lũ bão; đảm bảo huy động được ngay để phục vụ công tác cứu hộ và TKCN; kế hoạch cứu trợ, khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, nhân dân về các văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai; chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình tổ chức lập phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ; làm tốt công tác hộ đê. Các ngành đóng trên địa bàn huyện phân công lãnh đạo và cán bộ, công, nhân viên thường trực tại cơ quan 24/24 giờ để thực hiện phương án và chi viện ứng cứu khi có lệnh điều động.

Phương án sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2020

Ngày 05/5/2020, UBND huyện Thiệu Hóa ban hành Phương án số 230/PA-UBND về sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2020. Bản Tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung của Phương án như sau:

1. Mục tiêu. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ Mùa, chỉ đạo tăng diện tích trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ Đông 2020-2021. Tiếp tục phát triển sản xuất có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp mạ khay, máy cấy và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Mỗi xã, thị trấn hình thành ít nhất một vùng sản xuất lúa tập trung liền vùng, cùng trà, một loại giống, tổ chức sản xuất các giống lúa thuần và lúa hàng hóa trên cơ sở liên kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Diện tích lúa chất lượng cao gồm các giống lúa: BC15, TBR225, DQ11, HN6, Đài thơm 8... Xây dựng vùng lúa liên kết sản xuất tập trung làm vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy 8.030 ha; năng suất bình quân 58 tạ/ha, sản lượng: 46.600 tấn. Duy trì mô hình sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ của Công ty Vân Sơn thuộc Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn: 160 ha tại Thị trấn Thiệu Hóa. Xây dựng vùng lúa liên kết sản xuất tập trung làm vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm CNC Lam Sơn tại 15 xã với 1500 ha.

- Ngô thu, các loại rau, màu khác. Ngô thu: Gieo trồng 330 ha; năng suất bình quân 45 tạ/ha; sản lượng 1.553 tấn. Các loại rau màu khác 440 ha. Cây rau an toàn: Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất và tiêu thụ vùng rau an toàn ở các mô hình đã có. Triển khai các mô hình tiếp theo trong năm 2020 theo phân bổ của Tỉnh. Cây dâu tằm: Chuẩn bị các điều kiện để triển khai cải tạo thay thế và trồng mới ở một số xã có nghề trồng dâu nuôi tằm như: Thiệu Minh, Thiệu Tiến, Thiệu Quang bằng các loại giống dâu lai mới như VH15, GQ2 và một số giống dâu lai mới.

3. Cơ cấu giống và thời vụ. Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống và thời vụ theo hướng tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao, chủ yếu bằng các giống ngắn ngày, kháng bệnh bạc lá. Tích cực đấu mối, trên cơ sở hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp để hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung ở một số xã có đủ các điều kiện để làm tiền đề nhân rộng cho các vụ sản xuất ở các năm tiếp theo.

a) Cây Lúa. Cơ cấu làm 2 trà, với diện tích và giống như sau:

- Diện tích Mùa sớm 70%. Cơ cấu giống: TBR225, Q5, HN6, DQ11, Thiên ưu 8, HN6, Nếp các loại.

- Diện tích chính vụ 30%. Cơ cấu giống: BC15, TBR225, Q5, Đài thơm 8, Bắc Thơm 7, nếp các loại.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng sản xuất lúa thâm canh liền vùng, cùng trà, 01 loại giống theo hướng tập trung vào các loại giống lúa có chất lượng cao; phải tuân thủ cơ cấu các loại giống theo quy định trong vùng quy hoạch sản xuất như: BC15, TBR225, DQ11, HN6.

b) Cây màu vụ Thu:

- Ngô: Bố trí chủ yếu là đất bãi, gồm các giống: DK6919, DK 9955, CP3Q, P4199, NK6654, CP333, các loại giống ngô nếp.

- Đậu tương: Gieo trồng ở các vùng đất chuyên màu và đất bãi gồm các giống như: DT84, DT96.

c) Thời vụ

Trà gieo trồng

Chân đất

Giống chủ lực

Ngày

Sinh trưởng

Tuổi mạ

Gieo

Cấy

Trổ

Thu hoạch

Lúa mùa sớm

Vàn cao chủ động nước, chân đất làm vụ đông

Thiên ưu 8, HN6, DQ11

105¸115

14¸15

20/5¸25/5

5/6¸10/6

1¸5/8

5¸ 10/9

Vàn hơi sâu chủ động nước

Q5, TBR225,

Nếp các loại

110¸115

14¸15

25¸ 30/5

10¸15/6

10¸15/8

10¸15/9

Lúa mùa chính vụ

Đất sâu trũng chủ động tưới tiêu

BC15, Q5, TBR225, Đài thơm 8, Bắc thơm 7, Nếp các loại

110¸120

14¸15

30/5¸5/6

15¸20/6

20/8¸5/9

20/9¸5/10

Cây đậu tương thu

Đất chuyên màu,

đất bãi cao

DT84, DT96

75¸85

10¸20/6

25/8¸10/9

Cây ngô vụ thu

Chân đất chuyên màu, Chân đất bãi

DK6919, DK 9955, CP3Q, P4199, NK6654, CP333

105¸125

1¸5/6

15/9¸1/10

Trên cơ sở phương án của huyện, các xã, thị trấn xây dựng cụ thể lịch thời vụ cho đơn vị mình, tập trung chỉ đạo trà lúa Mùa sớm trên chân đất vàn cao để thu hoạch từ 5 ¸ 10/9/2020 tạo quỹ đất đảm bảo cho sản xuất vụ Đông 2020 - 2021.

4. Thực hiện tốt: Các biện pháp kỹ thuật. Chủ động xây dựng và triển khai phương án tưới, tiêu, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch hại. Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, nông sản. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tích tụ, tập trung đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 4 năm 2020

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Chỉ đạo chăm sóc, kịp thời phát hiện phòng trừ các loại sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân, nhất là bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy... Chuẩn bị triển khai Phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K34-K36 thuộc xã Minh Tâm. Tập trung rà soát, củng cố, nâng cao các tiêu chí của huyện đã đạt chuẩn, tiến hành xây dựng, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đối với các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí chưa đạt, chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 141 tỉ 473 triệu đồng, giảm 12,4% CK. Thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới là 09 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 18% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 18,12 tỉ đồng, tính chung 4 tháng thu ngân sách ước 128,4 tỉ đồng, đạt 63,2% dự toán huyện giao, 72,7% dự toán tỉnh giao và gấp hơn 2,3 lần CK. Chi ngân sách đến tháng 4 ước 169, 985 tỉ đồng, đạt 39% dự toán năm.

Lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi đất dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đợt 3, tại các xã Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu Giao và Tân Châu.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoảng sản, xử phạt hành chính 01 công ty, 01 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hướng dẫn học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian học sinh nghỉ học, chỉ đạo cán bộ, giáo viên sinh hoạt chuyên môn, tổng dọn vệ sinh trường lớp đảm bảo an toàn. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tập trung tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2020); 150 năm ngày sinh V.I.Lênin. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ngành y tế tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đến nay tình hình dịch trên địa bàn huyện ổn định, không có ca mắc dịch bệnh Covid-19. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.

Giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 100%.

2. Công tác quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác, phối hợp với các đơn vị nắm bắt tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị các điều kiện vận hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại trường THPT Dương Đình Nghệ (cũ). Hướng dẫn và làm công tác tuyển sinh quân sự năm 2020; giao chỉ tiêu huấn luyện năm 2020 cho các xã, thị trấn. Trong tháng, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 10 vụ việc, tăng 03 vụ so với cùng kỳ; xử lý 68 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tạm giam, tạm giữ. Thường trực Huyện ủy tập trung chỉ đạo các các đơn vị trong khối nội chính, các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình cơ sở trong thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, bệnh Covid-19; chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Quý II năm 2020; Phát động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện; Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Sơ kết 4 năm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019.

Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đơn vị, các đồng chí cấp ủy phụ trách vòng 2, các đồng chí cán bộ chỉ đạo đại hội tập trung rà soát các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội cơ sở. Chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên huyện ủy viên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa và Đảng bộ xã Thiệu Vận thành công.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý sau Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, cấp ủy viên tại Đảng bộ các xã Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Hòa, Thiệu Thành; thành lập 4 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 8 xã.

Hệ thống dân vận nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Thường trực HĐND các ban của HĐND tăng cường giám sát theo chuyên đề và những lĩnh vực mà đại biểu và cử tri quan tâm, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục vận động nhân dân tích chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, công nhân lao động, phát hiện sớm tình huống, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Kêu gọi, vận động toàn thể Nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ với số tiền 1.513.000.000đ phòng, chống dịch Covid-19”.

Nguyễn Quang Thọ

Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 14-5-2020, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Toản - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; trưởng đoàn thể, hội cấp huyện; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Văn Hưu; trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan; bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện biểu dương khen thưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, các cấp uỷ đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm nhiều cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, đơn vị; biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 04 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xét chọn 01 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, xét chọn 06 tập thể và 07 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đồng thời huyện biểu dương 100 tập thể, 96 cá nhân; cùng nhiều các tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở biểu dương, khen thưởng qua những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và của toàn huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong 4 năm qua của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong đó trước hết cần nhận thức đủ, sâu sắc hơn về Chỉ thị 05, tạo chuyển biến rõ nét hơn về nhận thức, đạo đức và hành động. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, đưa nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nề nếp trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và đoàn thể; tiếp tục tăng cường phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, phê phán những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đảng bộ trường THPT Thiệu Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện còn không ít khó khăn: cơ sở vật chất của Nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ; số lớp tăng đột biến vào cuối nhiệm kỳ do sáp nhập thêm số lớp của Trường THPT Dương Đình Nghệ. Song, Đảng bộ luôn bám sát sự lãnh chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khá toàn diện.

Đảng bộ lãnh đạo Nhà trường duy trì số lớp hằng năm từ 28 - 29 lớp, đến năm học 2019-2020 do trường THPT Dương Đình Nghệ giải thể sát nhập nên số lớp tăng lên 41 lớp với 1700 học sinh; thường xuyên duy trì chất lượng giáo dục ở mức khá trong tỉnh, xếp thứ Nhất, Nhì trong huyện; tổ chức cho 100% giáo viên tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo. Chú trọng nhiệm vụ giáo dục đại trà, quan tâm đầu tư công tác giáo dục mũi nhọn, như: Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh được duy trì và giữ vững tốp 15-27 trong tỉnh; tỷ lệ học sinh dự thi đậu vào các trường ĐH, CĐ đạt từ 70 đến 80%. Năm học 2015-2016 trường có 18 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học 27 điểm trở lên, trong đó 01 học sinh đạt thủ khoa 30/30 điểm Đại học Y Hà Nội; năm học 2016-2017 có 01 học sinh; năm học 2017-2018 có 01 học sinh đạt tổng điểm 3 môn 26 điểm vào Đại học Y Thái Bình; năm học 2018-2019, có 03 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học 27 điểm trở lên, trong đó có 01 em đạt thủ khoa trường Đại học Dược Hà Nội với tổng điểm 28,2 điểm. Đây là nhiệm kỳ trường có tỷ lệ học sinh đậu Đại học - Cao đẳng và số học sinh đạt thủ khoa nhiều nhất từ trước đến nay. Nhà trường còn tăng cường kỹ năng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của giáo viên. Hằng năm có từ 50 – 60 SKKN cấp trường với các đề tài khá phong phú về kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn, về công tác chủ nhiệm, công tác đoàn thể, có từ 10 đến 15 SKKN được Hội đồng khoa học Sở Giáo dục & Đào tạo đánh giá xếp loại từ loại C trở lên. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động“Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường huy động các nguồn lực từ kinh phí của nhà trường, kinh phí huy động tài trợ từ nguồn XHHGD để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, như: Sửa chữa, mua sắm mới bàn ghế học sinh, bảng chống lóa, lát gạch sân nhà Hiệu bộ; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sáng, quạt trần tất cả các phòng học...; xây tường rào kiên cố, xây nhà vệ sinh, làm nhà để xe học sinh, làm sân bê tông... khu tiếp nhận từ Trung tâm GDTX-DN với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà trường còn được huyện đầu tư 14,5 tỷ để xây dựng 18 phòng học, tỉnh đầu tư 14 tỷ đồng để xây dựng 02 công trình là Nhà đa năng và Nhà bộ môn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị đã không ngừng phấn đấu, phát huy mọi thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy đảng giao cho và nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Đảng bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng 04 Giấy khen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 01 Bằng khen.Nhà trường liên tục được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen, 01 Cờ thi đua; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 02 Bằng khen. Công đoàn luôn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa tặng 04 Giấy khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 01 Bằng khen. Đoàn trường liên tục là lá cờ đầu khối THPT trong toàn tỉnh, luôn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Các tổ chức Hội luôn đạt tổ chức vững mạnh và được cấp trên khen thưởng.

Đỗ Thị Lan

Đảng bộ xã Thiệu Long hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ xã Thiệu Long có 9 chi bộ trực thuộc; trong đó có 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học với tổng số 308 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, đoàn thể của huyện; Đảng bộ xã Thiệu Long đã lãnh đạo, triển khai, thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Về kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,5% năm, tăng 0,5% năm so với nhiệm kỳ trước, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 40,3 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với đầu năm 2015, vượt 5,3 triệu so với nghị quyết Đại hội. Tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp giảm từ 36% năm 2015 xuống còn 24% năm 2019; công nghiệp - xây dựng tăng từ 31% lên 40%; dịch vụ, thương mại tăng từ 33% lên 36%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách 5 năm đạt trên 66 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Năm 2016, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu 4 năm so với Nghị quyết đại hội. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 90%. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng ở tất cả các cấp học, chất lượng giáo dục đứng tốp đầu của huyện, 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây nhà ở cho người có công, lao động việc làm… được quan tâm, đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 10,6%, đến năm 2019 giảm còn 2,53%. Công tác Quốc phòng -an ninh được giữ vững, ổn định.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên trên cơ sở quy chế và chương trình làm việc toàn khóa đã đề ra. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo được xây dựng bám sát thực tiễn của đảng bộ và đặc điểm địa phương. Cấp ủy, Chính quyền, hệ thống chính trị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; nội dung hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động được sức mạnh của cộng đồng dân cư. Hàng năm, có 80% trở lên số chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đảng viên mới trẻ, nữ, trình độ chuyên môn ngày càng tăng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được33 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; MTTQ và các đoàn thể hằngnăm được cấp trên khen thưởng. Trong 5 năm, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển; trong 2 ngày: 17, 18 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Thiệu Long tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban chấp hành và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Đại hội cũng đã thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tích tụ đất đai, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; quan tâm các lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng làng xã xanh, sạch, đẹp, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh”.

Nguyễn Thị Thúy

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 27/4/2020, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Trọng Hưng – PBTTT Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn Phòng Tỉnh ủy; về Phía huyện có các đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV, BTHU, CTHĐND huyện, Đỗ Thị Toán – PBTTT Huyện ủy, Trịnh Văn Súy – PBT, CTUBND huyện; các đồng chí trong BTVHU, Văn phòng HU, 14 đồng chí Bí thư các xã phía Tả sông Chu và 149 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân ước đạt 17,2%/năm, đến năm 2019 đạt 1.274,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: tỷ trọng giá trị sản xuất dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất tăng từ 50,6% lên 55,2% năm 2019; trong khi công nghiệp - xây dựng tăng từ 28% lên 34,9%, nông nghiệp giảm từ 21,4% xuống 9,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44,5 triệu đồng; năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu, gấp 1,8 lần so với năm 2015, cao hơn 4 triệu đồng so với bình quân chung toàn huyện.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt Thị trấn có nhiều khởi sắc. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường. 5 năm qua, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 38 công trình, với tổng vốn đầu tư 72,5 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm của huyện, đã và đang đầu tư 15 công trình, dự án vào địa bàn Thị trấn với tổng vốn đầu tư 272,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nhân dân đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trên 1 nghìn nhà ở và công trình dân dụng khác. Kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới.

Liên kết với các doanh nghiệp đưa mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng vào địa bàn, hiện nay diện tích 1,2 ha; bước đầu giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đạt trên 3 tỷ đồng/năm và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai ra diện rộng theo kế hoạch. Hàng năm tổ chức sản xuất 50 ha rau màu chất lượng cao, trong đó diện tích có chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP tăng từ 3ha lên 16,7 ha, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đạt 400 - 500 triệu đồng/năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm giảm mạnh do dịch bệnh và theo xu thế chuyển chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung ở một số trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp. Đến nay trên địa bàn có 45 doanh nghiệp, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2015; có 2.094 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, tăng 236 cơ sở so với năm 2015. Đặc biệt, kinh tế hợp tác xã được quan tâm, tiếp tục phát huy tốt hiệu quả; đến nay, trên địa bàn có 3 hợp tác xã, tăng 1 hợp tác xã so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch huyện giao, tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 46,7%.

Các trường học của thị trấn luôn duy trì đứng vị trí tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II , 3 còn lại trường giữ vững chuẩn quốc gia. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức III và phổ cập giáo dục THCS được duy trì vững chắc. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tiêm chủng định kỳ cho 100% trẻ em trong độ tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 70% năm 2015 lên 89% năm 2019. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch 98%, số còn lại dùng nước hợp vệ sinh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được kết quả tích cực. Hàng năm tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt từ 81,8% đến 85,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 88,1% đến 90,1%. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được cải thiện rõ rệt. Trong 5 năm qua, đã giúp được 181 hộ thoát nghèo, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 6,5% năm 2015 xuống còn 1,8% năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và bảo đảm ổn định. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa đề ra mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng; Sản lượng lương thực năm 2025 còn 4.200 tấn/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản năm 2025 bình quân đạt 180 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 10%, Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn dưới 0,4%; Năm 2025: 100% khu dân cư đạt chuẩn văn minh đô thị, 25% khu dân cư đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 35 đảng viên trở lên; có hơn 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, BTHU – CTHĐND huyện đã đánh giá cao sự cố gắng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thị trấn cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tập trung tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp hoàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại. Phát huy nội lực trong nhân dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thị trấn ngày càng phát triển, Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ I. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Thế Bằng – UVBTV – tiếp tục tái cử Bí thư Đảng bộ Thị trấn Thiệu Hóa

Sau đại hội Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – PBTTT tỉnh ủy đã có ý kiến rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cho Huyện Thiệu Hóa trước khi chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở đại trà.

Phùng Thanh Tuyên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2020 (tiếp theo)

2. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là nhà nước của dân, nhà nước do dân và nhà nước vì dân, được thể hiện ở những nội dung như sau:

Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ nhà nước tất yếu dẫn đến hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước. Cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh.

Nhà nước do dân là nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý. Hồ Chí Minh khẳng định: Việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân; ngoài ra, không có bất cứ một lợi ích nào khác. Một nhà nước vì dân là từ Chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, làm đày tớ cho nhân dân. Mọi công chức, từ nhân viên đến Chủ tịch nước đều do dân ủy thác cho và phải phục vụ nhân dân.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam mới thể hiện ở các đặc điểm sau: (1) Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. (2) Nhà nước bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước. (3) Nguyên tác tổ chức và hoạt động cơ bản là tập trung dân chủ.

Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ: Hoạt động quản lý nhà nước phải bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước dân chủ Việt Nam không thể thiếu pháp luật vì pháp luật là “bà đỡ” cho dân chủ. Dân chủ đích thực bao giờ cũng đi liền với kỷ cương, phép nước. Mọi quyền dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật; ngược lại, hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do, dân chủ của người dân được tôn trọng trong thực tế.

Người cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm việc thực thi quyền lực của nhân dân, trong đó, khẳng định vai trò của pháp luật là: “Trăm đều phải có thần linh pháp quyền”. Người thường chỉ rõ những tiêu cực và nhắc nhở mọi người đề phòng, khắc phục những tệ nạn trong bộ máy nhà nước: đặc quyền, đặc lợi; tham ô, lãng phí, quan liêu; tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo... Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài bao gồm những yêu cầu sau: (1) Tuyệt đối trung thành với cách mạng. (2) Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. (3) Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. (4) Cán bộ, công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản”. Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của Nhà nước.

2.2. Xây dựng Mặt trận dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là có bảo đảm và phát huy dân chủ ở trong Đảng thì mới bảo đảm được dân chủ của toàn xã hội. Quyền lãnh đạo của Đảng được xuất phát từ sự ủy quyền của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân. Đảng trở thành hạt nhân chính trị của toàn xã hội là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính chất dân chủ của xã hội. Dân chủ trong Đảng trở thành yếu tố quyết định tới trình độ dân chủ của toàn xã hội. Quan điểm này được Người thể hiện rõ: “Đảng ta có chính sách Mặt trận dân tộc đúng đắn, cho nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết và yêu nước rất vẻ vang của dân tộc ta... Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”.

Đối với xây dựng Mặt trận dân tộc, Hồ Chí Minh quan niệm, trong việc xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam, cần chú trọng việc xây dựng Mặt trận với vai trò là liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội vì mục tiêu chung của sự phát triển đất nước, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi khác của nhân dân. Mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết lực lượng toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi “Mục đích phấn đấu của Mặt trận dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Mặt trận dân tộc thống nhất là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Theo đó, Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc thống nhất phải là Cương lĩnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi tất cả những người Việt Nam yêu nước, không phân biệt giai cấp, tầng lớp xã hội, đảng phái, xu hướng chính trị, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định:

“- Đoàn Thanh niên Lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Công đoàn phải thật sự trở thành trường học quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và văn hóa của giai cấp công nhân nước ta.

- Hội LHPN phải là lực lượng mạnh mẽ giúp Đảng động viên, tổ chức và lãnh đạo phụ nữ tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

- Hội Nông dân có nhiệm vụ: “Làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giới mình, làm cho nông dân vào Hội nông dân cứu quốc cho đông để phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc”.

3. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh suốt một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quan tâm rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng, Người không chỉ quan tâm đến việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn rất quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng về đạo đức, tư cách người cách mạng. Từ năm 1927, trong 23 điểm nêu trong cuốn Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều phẩm chất đạo đức cần có đối với người cách mạng, như: Cần kiệm; Hòa mà không tư; Cả quyết sửa lỗi mình; Cẩn thận mà không nhút nhát; Nhẫn nại (chịu khó); Vị công vong tư; Không hiếu danh, không kiêu ngạo; Nói thì phải làm; Hy sinh; Ít lòng tham muốn về vật chất; Khoan thứ; Có lòng bày vẽ cho người; Trực mà không táo bạo; Quyết đoán; Dũng cảm...

Xác định đúng đắn đường lối chiến lược giải phóng dân tộc để Đảng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, trong giai đoạn 1930-1945, Người đã kiên định thực hiện đường lối chiến lược đó, mang lại thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân, với cương vị người đứng đầu, Người cùng với Đảng chèo lái con thuyền cách mạng trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp những năm 1945-1946, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Với đường lối “kháng chiến, kiến quốc”, “thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước; cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ đó, có lúc Đảng gặp sai lầm, Hồ Chí Minh đã nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Người đặt mình trong tập thể, nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng “cả khi phải ẩn nấp nơi núi non, ra vào nơi tù tội không bao giờ xa rời mục tiêu đó”, “nguyện đi cùng với đồng bào, dù phải hy sinh tính mạng cũng không nề”...

Tấm gương mẫu mực của Người về phẩm chất, tư cách, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng được thể hiện nổi bật ở các điểm sau:

Một là, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Là người thành lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, coi kỷ luật Đảng là kỷ luật nghiêm minh và tự giác, quan tâm đến việc thực hành dân chủ trong Đảng. Người xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần “phụ trách” trước Đảng, trước dân tộc và nhân dân.

Hai là, tấm gương luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững, rèn luyện ý chí, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”; trách nhiệm trung thành với Đảng, Nhà nước, hiếu với nhân dân.

Khổ luyện, tiếp thu các giá trị văn hóa, tự hoàn thiện nhân cách, không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ. Hồ Chí Minh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Rèn luyện, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tấm lòng nhân ái, thủy chung, son sắt; lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, làm chủ bản thân và luôn hướng tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ.

Rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân; gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày.

Chăm lo xây dựng Đảng ta thành một Đảng đạo đức, văn minh với những chuẩn mực được xây dựng từ mỗi tổ chức đảng cho đến từng cán bộ, đảng viên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là Đảng Cộng sản cầm quyền phải trong sạch, vững mạnh. “Đảng không phải chỉ đại biểu lợi ích của đảng viên, mà đại biểu lợi ích của toàn giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc và loài người”. Đảng phải kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin. Cán bộ, đảng viên phải học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. Người căn dặn, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Người cũng nêu rõ, chuẩn mực đạo đức đầu tiên cần có của cán bộ, đảng viên là trung với Đảng, với Nước, hiếu với Dân. “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất... Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Điểm cốt lõi trong đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. “Quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí”.

Cán bộ, đảng viên cũng cần có phẩm chất yêu thương, quý trọng con người, phát huy truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc, sống có tình có nghĩa, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”.

Để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện được các phẩm chất đạo đức cách mạng nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh định ra 3 nguyên tắc:

Một là, xây đi đôi với chống. Xây cái tốt, nâng cao đạo đức cách mạng. Chống cái xấu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. “Xây tốt thì chống mới tốt. Chống tốt thì xây mới tốt”.

Hai là, nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức. Từ mỗi tổ chức đảng cho đến mỗi cán bộ, đảng viên đều cần đã nói thì phải làm. “Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí”.

Ba là, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, suốt đời. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. (Còn nữa)

Ban Biên tập

Gương sáng đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/W của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng năm Đảng ủy xã Thiệu Vận đều triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chuyên đề hàng năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tăng cường tuyên truyền các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt hội họp và trên hệ thống đài truyền thanh của xã tạo phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân….

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại xã Thiệu Vận đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong đó có bà Tô Thị Tuất - người cán bộ (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện) nghỉ hưu, đến nay đã 90 năm tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Quy Xá - Đảng bộ xã Thiệu Vận.

Trong quá trình công tác bà đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành công việc được giao, bà vinh dự được gặp Bác Hồ 3 lần: Lần thứ nhất vào năm 1955 Bác về thăm Thanh Hóa, lần thứ 2 năm 1961 đó là lần thứ tư bác về thăm Thanh Hóa cũng là lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa. Lần đó bà được đón Bác ở sân bay Lai Thành, Bác nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, lần thứ 3 cũng là năm 1961 bà được gặp Bác tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 3, trong nhũng năm được gặp Bác và lời dạy của Bác luôn trong trái tim và luôn thúc dục bà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy, hy sinh, hết lòng phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ở cơ sở bà luôn đi đầu trong vận động, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Bà chia sẻ: “Muốn vận động mọi người theo mình thì bản thân mình phải làm gương, đó cũng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm”. Bà đã làm theo lời dạy của Bác là hy sinh cho tổ quốc, cho nhân dân. Như thôn Quy Xá đã xây dựng Nhà văn hóa nhưng đất đai lại ít không có sân chơi, bà đã hiến 570m2 đất ruộng cạnh Nhà văn hóa thôn để xây khuôn viên Nhà văn hóa thôn hoàn chỉnh, rộng rãi, thoải mái. Bà còn vận động một vài hộ dân có ruộng gần Nhà văn hóa để cho làng đổi, kết quả là được các hộ thực hiện rất tốt. Khi có Nhà văn hóa rồi còn trang bị cơ sở vật chất bên trong bà đã động viên các con, các cháu của bà ủng hộ giúp đỡ thôn như quạt điện, đồng hồ, phích nước… để phục vụ cho hoạt động của Nhà văn hóa thôn.

Học theo Bác, bà tập thể dục từ năm 1961 đến nay, nhờ tập thể dục buổi sáng đã đưa lại sức khỏe cho bà sống mãi đến ngày nay. Ngoài ra bà còn chữa bệnh bong gân cho nhiều người từ năm 1976 đến nay nhưng không lấy tiền của ai bà nghĩ ăn mấy cũng hết nên giúp gì được cho ai là mình vui lắm rồi.

Với những đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội, bà Tô Thị Tuất đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, đặc biệt bà là một trong 81 cá nhân được vinh danh tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 19/5/2020.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Thịnh trồng ngô sinh khối đem lại giá trị kinh tế cao

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân xã Thiệu Thịnh đã liên kết với Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa triển khai mô hình trồng ngô sinh khối. Qua 3 vụ sản xuất bước đầu cho thấy giá trị kinh tế cao gấp 2,4 lần so với trồng ngô thương phẩm trước đây.

Có nhiều diện tích đất bãi nhưng trước đây gia đình anh Lê Thế Tình Hà ở thôn Đương Phong, xã Thiệu Thịnh thường trồng ngô thương phẩm chủ yếu phục vụ chăn nuôi và bán cho các hộ kinh doanh lương thực trong xã. 1 sào ngô, sau khoảng 4 tháng trồng và thu hoạch được khoảng 1,5 tạ, trị giá 900 ngàn đồng. Khi có chủ trương của xã và doanh nghiệp cam kết thu mua cây trồngnêngia đình anh đã thủ nghiệm gieo trồng ngô sinh khối trên diện tích đát bãi của gia đình. Theo anh Hà mỗi sào ngô có thể thu hoạch được 2,8-3 tấn ngô/vụ. Một năm 2 vụ cũng thu về được gần 5 triệu đồng. So với trồng Ngô lấy hạt trước đây, không chỉ giảm chi phí, rút ngắn thời gian chăm sóc hơn một tháng, mà tiền thu về lại cao hơn gấp 2,5 lần.

Gia đình anh Hàchỉ là 1 trong hơn 700 hộ dân ở xã Thiệu Thịnh tham gia mô hình trồng ngô sinh khối có sự liên kết với doanh nghiệp. Từ vụ xuân năm 2018, Thiệu Thịnh đã liên kết trồng được 80ha trên vùng đất bãi. Để tạo điều kiện cho nông dân, UBND xã và HTX Nông nghiệp đã phối hợp với Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho các hộ tham gia thực hiện mô hình. Tìm chọn những giống ngô cho năng xuất cao để bà cong trồng thử nghiệm. Hội nông dân xã cung cấp phân chậm trả cho các hộ sản xuất. Trong vụ thu mùa 2020 Thiệu Thịnh tiếp tục mở rộng lên 90ha.

Ông Nguyễn Đức Lân - Giám đốc HTX Nông nghiệp Thiệu Thịnh cho biết: Trước đây mỗi khi đến vụ thu hoạch, người dân rất vất vả. Thời gian sinh trưởng dài, trồng, chăm sóc rồi thu hoạch rất tốn công. Giá ngô hạt rất bấp bênh do thương lái ép giá. Giờ với ngô sinh khối thì các đội thu mua của Công ty bò sữa đến tận ruộng cắt cây mang về, người nông dân chẳng phải lo bị ép giá hay thiếu nhân công đúng vụ thu hoạch nữa. Sắp tới địa phương sẽ bố trí lịch thời vụ để có thể trồng được 3 vụ/năm.

Điều khiến người nông dân lựa chọn phương pháp trồng ngô lấy sinh khối là rút ngắn được thời gian, công chăm sóc. Nếu trồng ngô lấy hạt thời gian cho thu hoạch từ 120-130 ngày thì trồng ngô sinh khối chỉ sau 100-110 là thu hoạch được. Ngoài ra, trồng ngô sinh khối đầu ra và giá cả ổn định hơn. Hiện tại Công ty Bò sữa Thống Nhất thu mua với giá 900.000đ/ tấn cây ngô tươi. Việc rút ngắn thời vụ, không chỉ giảm nguy cơ rủi ro do điều kiện thời tiết, thiên tai mà còn có thể tăng vụ sản xuất, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là giảm đáng kể lượng phân bón, do thời điểm cây ngô từ chín sáp đến chín hoàn toàn là giai đoạn sử dụng rất nhiều dinh dưỡng, làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất. Ngoài ra bán cây còn giảm được công thu hoạch, tách hạt và bảo quản.

Việc sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc ở Thiệu Thịnh là mô hình phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Trần Thanh Mai

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa

Sự kiện Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa vào ngày 10/7/1930 tại nhà thờ họ Vương ở thôn Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Sau khi ra đời, với chủ trương đúng đắn, Chi bộ Phúc Lộc đã tích cực phát triển đảng viên và mở rộng phạm vi hoạt động. Đến tháng 6/1938, huyện Thiệu Hóa đã có 6 chi bộ. Ngày 20/4/1939, tại làng Yên Lộ, diễn ra Hội nghị đại biểu Đảng bộ huyện.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thôn Phúc Lộc (nay là thôn Phúc Lộc 1) luôn là một trong những thôn đi đầu trong các phong trào ở xã Thiệu Tiến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%/ năm. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người tại đây là 41 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được người dân trong thôn đồng thuận, nhất trí cao.

Theo ông Hoàng Đình Quế - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, nhiều năm Chi bộ Phúc Lộc 1 luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; tình hình an ninh trong thôn được giữ vững. Từ thời chiến tranh cho đến thời bình, người dân xã Thiệu Tiến nói chung, thôn Phúc Lộc 1 nói riêng luôn đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó...

Tại di tích cách mạng nhà thờ họ Vương, nhiều năm nay cũng đã được tỉnh đầu tư tôn tạo xứng tầm. Năm 2012, nhà thờ đã được tôn tạo với các hạng mục gồm nhà tiền tế, hậu cung và nhà truyền thống với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Năm 2017, tiếp tục phục dựng lại ngôi nhà cổ và tu bổ, tôn tạo lại một số hạng mục của di tích với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều năm qua, huyện Thiệu Hóa thường tổ chức cho các đối tượng học lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng đến tham quan tại di tích. Từ năm 2014, di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương đã được đưa vào chương trình ngoại khóa của học sinh. Đây là việc làm thiết thực giúp cho thế hệ trẻ hiểu và tự hào nhiều hơn về truyền thống cách mạng của quê hương.

Hiện nhà thờ họ Vương đang được ông Vương Xuân Hạt - cháu đích tôn của cụ Vương Xuân Cát - Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa trực tiếp trông coi, bảo vệ. Ông Hạt cho biết: “Nhiều năm qua tôi vẫn luôn răn mình phải luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, kiên nhẫn, kiên định trong mọi hoàn cảnh. Ông cũng cho biết thêm, dòng họ Vương có 45 hộ, 75 đinh. Mỗi một năm dòng họ tế hai lần tại di tích vào ngày rằm tháng 2 và tháng 7. Trong dòng họ có nhiều người thành đạt. Mỗi năm dòng họ có ít nhất 3 cháu đỗ vào đại học.

Nguồn Báo Văn hóa & Đời sống Thanh Hóa

Tháng Năm nhớ Bác

Tô Thị Tuất – Thiệu Vận

Con đi giữa nắng Ba Đình

Mà sao con thấy lòng mình như mơ

Bác đi nay đã mấy mùa

Tưởng như gặp Bác mới vừa hôm qua

Bác ơi tình Bác bao la

Tình thương ôm cả nước nhà, non sông

Tự do - Độc lập hằng mong

Toàn dân no ấm sống trong thái bình

Bác đi để lại niềm tin

Những câu Di chúc ngời lên ánh hồng

Kết đoàn Người những hằng mong

Đảng luôn trong sạch trong lòng mới vui

Niềm tin nay đã có rồi

Dân ta no ấm, đổi đời từ đây

Đường đi có Đảng cầm tay

Tư duy đổi mới dựng xây nước nhà

Cuộc đời nay đã nở hoa

Bước đường tươi sáng dân ca khải hoàn

Nước nhà nay đã sang trang

Cùng chung hội nhập, ngập tràn tương lai

Trước thềm ánh sáng ban mai

Là người cộng sản chông gai xá gì

Bác ơi! Đừng bận nghĩ suy

Chúng con xin nguyện bước đi vững vàng

Dựng xây đất nước khang trang

Thỏa lòng Bác đợi muôn vàn đời nay

Sao vàng phấp phới tung bay

Ba Đình nắng ấm, nhớ ngày Bác đi!

Trích tuyển "Tình Quê, tập III” - NXB Thanh Hóa năm 2013

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT