Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
11121
Hôm qua:
1021
Tuần này:
12142
Tháng này:
32454
Tất cả:
2812547

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2020

Đăng lúc: 22/10/2020 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp theo

2.6. Tán thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. Tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch cho phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của tỉnh. Tập trung triển khai lập và trình phê duyệt các đồ án quy vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện các quy hoạch đô thị như: Thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Thiệu Giang, thị trấn Hậu Hiền.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và phục vụ cho thị trường thành phố Thanh Hóa, các khu công nghiệp và thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tích tụ đất đai. Tập trung phát triển các sản phẩm chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Phát triển thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đề ra.

- Xây dựng và thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp ở phía Bắc, phía Nam thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Giang và xã Minh Tâm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp mà huyện có lợi thế như: Đúc đồng, gang, may mặc, giầy da, chế biến, vật liệu xây dựng. Tiếp tục khôi phục các nghề truyền thống, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở thị trấn Thiệu Hóa và các thị tứ, trung tâm các xã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng.

- Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, mặt bằng, để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại... Xây dựng các tuyến phố kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiện đại, kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát triển du lịch khám phá núi Đọ kết nối với Khu du lịch Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái dọc tuyến sông Chu hai bên cầu Thiệu Hóa. Tiếp tục tạo điều kiện đổi mới, phát triển các hoạt động tín dụng, ngân hàng, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư phục vụ phát triển sản xuất.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế. Tiếp tục làm tốt công tác đấu mối đề nghị Trung ương, tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường do Trung ương, tỉnh quản lý, các tuyến đường liên kết với các vùng lân cận. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% đường liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng; nâng cấp Nhà máy nước sạch xã Tân Châu; có thêm 2 nhà máy nước sạch tại các xã Thiệu Hợp, Thiệu Phúc đi vào hoạt động. Thành lập 230 doanh nghiệp mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có trên 600 doanh nghiệp; Phấn đấu đến năm 2025, tổng vốn đầu tư 05 năm đạt trên 20.000 tỷ đồng.

- Tăng cường quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách… Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt ít nhất 10% chỉ tiêu tỉnh giao. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chi ngân sách đúng luật, đúng chế độ, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tập kết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn theo đúng quy hoạch. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt; xử lý triệt để các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều.

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung hoàn thiện hệ thống trường học, đổi mới công tác quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo. Rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp học theo lộ trình của tỉnh. Bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, không để tình trạng mất cân đối giữa các môn học và giữa các xã trong huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Phát triển mạng lưới y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hệ thống y tế, hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; nâng cao tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; làm tốt công tác phát triển dân số, duy trì mức sinh và tỷ lệ giới tính sau sinh hợp lý. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong thực hiện chính sách xã hội.

- Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, phòng chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Chủ động nắm tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh trên các địa bàn; kịp thời phát hiện giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất... Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp để khắc phục những việc tồn tại, những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm tổng kết thực tiễn, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Chú trọng công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ.

- Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tiến hành thường xuyên, toàn diện, dân chủ, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và công tác dân chủ ở cơ sở ; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện cải cách công tác tư pháp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khuyến khích và bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí... Kỷ luật nghiêm minh hành vi bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí hoặc lợi dụng việc tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành, thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm sát, đúng, có tính khả thi cao. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng; phát hiện biểu dương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao chất lượng các kỳ họp. Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng các hoạt động về cơ sở; chăm lo xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với chính quyền phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các hội quần chúng tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX. Từ kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX gồm 35 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Ban Biên tập

Phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông 2020 - 2021

Ngày 25/8/2020, UBND huyện ban hành Phương án số 59/PA-UBND về phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông 2020 - 2021. Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung của Phương án như sau:

1. Thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi:

Nhân dân trong huyện có truyền thống và kinh nghiệm thâm canh các loại cây trồng vụ đông. Nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng nâng cao.

Công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tốt. Các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc BVTV cung ứng đầy đủ đảm bảo chất lượng, khi nhân dân có nhu cầu.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh luôn được các cấp quan tâm. Hệ thống khuyến nông cơ sở bám sát đồng ruộng, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến rộng rãi đến người dân.

b) Khó khăn:

Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, thường có mưa lớn và kéo dài, ẩm độ cao vào đầu vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như sinh trưởng phát triển của cây vụ đông.

Diện tích gieo trồng mỗi loại cây không tập trung còn manh mún, nhỏ lẻ từng khu vực gây khó khăn cho công tác chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng.

Sâu bệnh trên cây vụ đông, đặc biệt là trên các cây rau màu như ớt, khoai tây, ngô ngọt… đa dạng, quy luật phát sinh phát triển biến đổi phức tạp. Sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô là dịch hại mới và có xu hướng hại mạnh.

2. Dự tính, dự báo sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

a)Trên cây ngô:

Theo kế hoạch diện tích 1147 ha. Trong đó ngô lấy hạt: 720 ha, ngô sinh khối: 145ha, ngô nếp và ngô ngọt: 282 ha.

Sâu keo mùa thu: Sẽ gây hại sớm từ giai đoạn ngô 3- 5 lá đến thu hoạch. Căn cứ vào đặc điểm phát sinh và thực tế những năm qua, thì dự kiến vụ đông 2020 - 2021 sâu keo mùa thu sẽ gây hại mạnh, nếu không quản lý tốt ngay từ đầu vụ sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô.

Châu chấu hại nhẹ, có khả năng hại mạnh cục bộ trên diện tích ngô đất 2 lúa từ khi gieo đến khi ngô 4-7 lá.

Sâu đục thân gây hại mạnh từ ngô 5 lá đến vào hạt, đặc biệt từ giai đoạn xoắn nõn - trổ cờ gây gãy ngang bông cờ.

Rệp hại từ khi trổ cờ đến vào hạt, hại mạnh trong điều kiện khô hanh từ khoảng tháng 11 đến tháng 12.

Châu chấu Sa Mạc: Có khả năng sẽ xâp nhập vào địa bàn và gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây trồng ngay từ đầu vụ.

Bệnh huyết dụ: Gây hại vào giai đoạn đầu khi mới trồng, đây là bệnh sinh lý, bộ rễ kém phát triển do đất không thoáng khí, bệnh thường bị nặng sau những trận mưa kéo dài trong tháng 10.

Bệnh khô vằn: Gây hại cục bộ trên những diện tích trồng dầy, bón thừa đạm, ruộng không thoát nước. Hại mạnh từ giai đoạn xoắn nõn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có ẩm độ cao.

Bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, bệnh ghỉ sắt: Gây hại mạnh từ giai đoạn ngô xoắn nõn - phun dâu, hại mạnh trong điều kiện thời tiết hanh khô và thiếu dinh dưỡng, đất không thoáng khí.

Bệnh lùn sọc đen Phương Nam: Gây ra hiện tượng lùn cây ngô, đẻ nhiều nhánh phụ, bệnh thường xuất hiện trên diện tích ngô bãi và gây hại trong giai đoạn phát triển thân lá. Các biện pháp cần thực hiện phòng bệnh chính như:

+ Vệ sinh đồng ruộng

Trên những diện tích ngô trồng tại đất 2 vụ lúa thì sau khi thu hoạch lúa cần vùi gốc rạ ngay để diệt lúa chét, lúa tái sinh; dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước.

Tiêu hủy tàn dư thực vật từ cây ngô để tiêu diệt triệt để mầm bệnh.

+ Phòng ngừa rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh (RLT)

- Theo dõi phát hiện, phòng trừ kịp thời rầy lưng trắng, đặc biệt trên những diện tích ngô trồng trong khu vực đã xuất hiện bệnh vụ trước (trên lúa hoặc ngô).

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng các thuốc xử lý hạt Cruiser plus 312,5FS hoặc những thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm.

- Đảm bảo mật độ, khoảng cách trồng hợp lý theo quy định của từng loại giống, bón phân cân đối để giúp cây trồng sinh trưởng phát triển khoẻ, tăng sức chống chịu, tăng cường bón phân hữu cơ đã hoai mục, phân hữu cơ vi sinh. Thực hiện dự phòng ngô (cây con) trên ruộng để dặm bù những cây bị mất khoảng hoặc bị bệnh.

* Các biện pháp trừ bệnh

- Trừ bệnh (nhổ bỏ những cây bệnh) khi ngô xuất hiện bệnh

+ Giai đoạn ngô từ gieo đến xoắn nõn

Đây là giai đoạn mẫn cảm nhất đối với rầy lưng trắng nên thường xuyên kiểm tra trên các diện tích ngô để kịp thời phát hiện và tiêu hủy kịp thời những cây ngô bị bệnh, nếu cây ngô dưới 5 lá có thể chắm dặm lại bằng những cây ngô khoẻ dự phòng trên ruộng

+ Phun thuốc trừ rầy trên diện tích ngô bị bệnh và các diện tích xung quanh bằng các loại thuốc nội hấp.

+ Giai đoạn ngô từ xoắn nõn, phun râu

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và tiêu hủy kịp thời những cây ngô bị bệnh.

Khi phát hiện rầy lưng trắng trên diện tích ngô bị bệnh, căn cứ vào tuổi, pha phát dục của rầy và điều kiện cụ thể của địa phương mà chỉ đạo phun thuốc chống lột xác, nội hấp hay tiếp xúc trên diện tích ngô bị bệnh và các diện tích xung quanh.

- Tiêu huỷ những diện tích ngô bị bệnh

Những diện tích ngô bị bệnh nặng, không còn khả năng cho năng suất cần tiến hành tiêu hủy cả ruộng bằng cách chặt bỏ, thu gom tàn dư cây bệnh. Trước khi tiêu hủy phun thuốc trừ rầy bằng các loại thuốc tiếp xúc, nếu có rầy lưng trắng. Tiến hành gieo trồng lại nếu còn thời vụ hoặc thay thế bằng cây trồng khác nếu điều kiện cho phép.

b) Trên cây đậu tương trên đất 2 lúa và đậu tượng rau:

Theo kế koạch: 185 ha. Trong đó đậu tương trên đất 2 lúa: 145 ha, đậu tương rau 40 ha.

Ruồi đục nõn, đục thân gây hại từ khi cây có 2 lá đơn đến thu hoạch làm ảnh hưởng sinh trưởng, phát triển và mật độ cây trong ruộng.

Sâu đục quả: Gây hại từ giai đoạn từ khi quả non đến vào chắc, ruộng gieo mật độ cao, độ ẩm trong ruộng lớn tỷ lệ quả bị hại nặng.

Sâu cuốn lá, sâu khoang gây hại thành 2 đợt chính trong vụ, đợt 1 từ giai đoạn 2 - 4 lá kép, khoảng trung tuần tháng 10; đợt 2 vào giai đoạn quả non đến vào chắc, khoảng tháng 11 – tháng 12. Thời tiết thuận lợi có mật độ cao, gây hại mạnh từ giai đoạn ra hoa - quả non.

Bệnh lở cổ rễ: Hại mạnh giai đoạn cây con làm khuyết cây trên đơn vị diện tích.

Bệnh sương mai, ghỉ sắt: Thường hại từ cuối tháng 10, hại mạnh từ trung tuần tháng 11, giai đoạn quả non – vào chắc.

Chuột hại từ lúc gieo đến đến thu hoạch, hại mạnh từ giai đoạn quả non - thu hoạch.

c) Cây ớt đông: Dự kiến kế hoạch 110 ha

Sâu ăn lá, bệnh lở cổ rễ: Sâu xanh gây hại từ gai đoạn cây con.

Sâu đục quả gây hại từ giai đoạn quả non.

Nhện đỏ, nhện trắng gây hại mạnh từ giai đoạn phân cành

Bệnh thán thư gây hại mạnh giai đoạn hình thành quả, làm giảm năng suất chất lượng rõ rệt.

Bệnh đốm lá, bệnh héo xanh vi khuấn hại mạnh từ giai đoạn phát triển quả.

d) Cây khoai tây: Dự kiến kế hoạch 135 ha

Khoai tây chú trọng việc phòng bệnh hơn trừ bệnh, vì khi cây đã nhiễm bệnh sẽ rất khó phòng trừ và ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Bệnh lỡ cổ rễ: Gây hại từ giai đoạn cây con đến giai phân cành, hại mạnh trong điều kiện ẩm độ đất cao.

Bệnh đốm vòng, bệnh héo gốc mốc trắng, bệnh héo vàng, bệnh héo xanh, bệnh sương mai: Hại ở các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, hại mạnh giai đoạn khoai tây hình thành củ đến thu hoạch.

Thối thân, thối củ: Gây hại thời kỳ hình thành củ, hại mạnh trong điều kiện mưa ẩm kéo dài.

Sâu xám, sâu khoang, sâu xanh, sâu vẽ bùa: Có thể mật độ thấp và hại nhẹ, cục bộ.

Nhện đỏ, bọ trĩ: Thường gây hại cùng thời điểm, thường xuất hiện khi thời tiết hanh khô nên tùy thời tiết để phun phòng nhắc lại sau khoảng 15 đến 20 ngày.

e) Trên cây rau màu khác: Dự kiến 553 ha

Sâu xanh, sâu khoang gây hại mạnh từ giai đoạn cây con, gây hại mạnh từ giai đoạn phân cành - hoa, quả non.

Sâu đục thân, đục quả gây hại cục bộ

Rầy các loại, rệp gây hại nặng làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Bệnh đốm lá, sương mai gây hại từ giai đoạn cây con đếnkhi thu hoạch.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 8 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội: Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ thu mùa năm 2020. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn các xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh, Thiệu Giang hoàn chỉnh hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị huyện thẩm tra. Chỉ đạo thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020.

Đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng khu tái định cư Ao Kho, xã Tân Châu; đường vào khu di tích cách mạng - Nhà thờ Họ Vương; hạ tầng kỹ thuật ngoài Cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Vạn Hà (Thiệu Phú); nâng cấp đập tràn Hợp Thắng trên sông Mậu Khê; cầu qua Kênh Bắc, Thôn 1, xã Thiệu Vận; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Hậu Hiền; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng di tích lăng mộ Hoàng đế Lê Ý Tông, xã Thiệu Nguyên...

Trong tháng 8, thành lập mới 2 doanh nghiệp (nâng số doanh nghiệp thành lập mới lên 28 doanh nghiệp, đạt 56% so với chỉ tiêu tỉnh giao); thu ngân sách ước đạt 4,9 tỉ đồng (thu 8 tháng ước đạt 261 tỉ đồng, đạt 147,7% dự toán tỉnh giao, gấp 2,12 lần cùng kỳ); chi ngân sách đảm bảo đúng luật và tập trung đầu tư cho phát triển. Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục thu hồi 15.145,14m2 đất thực hiện các dự án. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Phú. Cấp 289 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra công tác trực bảo vệ tài nguyên cát; hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau cơn bão số 2.

Tập trung tuyên truyền 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020)...Hướng dẫn các xã, thị trấn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020. Chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí thôn văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ công tác phòng chống bệnh dịch Covid - 19, thực hiện nghiêm túc cách ly y tế người từ vùng dịch trở về địa phương; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2020; tổ chức kiểm tra kiến thức cho 05 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn bàn các xã Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Tân Châu, Minh Tâm. Cấp giấy chứng nhận cho 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại xã Thiệu Giang, Thiệu Trung và thị trấn Thiệu Hóa

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công và chế độ bảo trợ xã hội. Triển khai, phê duyệt hỗ trợ cho 976 đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19 với kinh phí 985 triệu đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh: Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn. Triển khai và hướng dẫn xây dựng kế hoạch “B” cho các ban, ngành, địa phương, đơn vị chặt chẽ. Tổ chức giao, nhận quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2020 cho các đơn vị đúng kế hoạch, đảm bảo quân số, an toàn tuyệt đối. Trong tháng, lực lượng công an huyện đã giải quyết, xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật ( 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 03 vụ khai thác cát trái phép); phát hiện xử lý 55 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xây dựng chương trình công tác toàn khóa của cơ quan đơn vị; chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ cơ sở tạo sự ổn định của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay sau Đại hội. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Khuyến học cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở và tiến tới Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm Tra Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo giải quyết đơn thư liên quan đến đảng viên tại Đảng bộ xã Thiệu Tiến. Tổ chức họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phiên thứ nhất để bầu chức danh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Ban hành thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Đảng bộ xã Thiệu Giang. Tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đúng quy chế hoạt động. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phòng chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong công tác quản lý phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống dân vận các cấp và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Thị Thúy

Công bố quyết định Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Sáng ngày 3/9/2020, tại huyện Thiệu Hóa đã diễn ra Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Biện - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh về giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí UVBTVHU, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành huyện và các đồng chí cán bộ chủ chốt 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Biện, thôi giữ chức Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện uỷ huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Biện, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ. Nhiều cán bộ được luân chuyển, điều động đã nỗ lực rèn luyện bản thân trong môi trường và cương vị công tác mới, có bước trưởng thành góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn: Ở cương vị, môi trường công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Biện tiếp tục phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp, năng lực, sở trường, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, khiêm tốn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa chung sức, đồng lòng, đưa huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ và nhân dân huyện Thiệu Hóa quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Văn Biện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Biện cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác mới của mình, sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021

tổ chức kỳ họp thứ 17

Sáng ngày 15/9/2020, HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét một số tờ trình về hỗ trợ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Đỗ Thị Toán, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh, các đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các tờ trình của của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Duy Thứ do chuyển công tác. Miễn nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác đối với ông Vũ Tuấn Minh. Các tờ trình của UBND huyện về miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND đối với ông Lê Xuân Đào và 4 thành viên UBND, nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Viết Tiến, ông Lê Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Dung và ông Đỗ Duy Trung do nghỉ chế độ và chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và bổ sung thành viên UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã bầu ông Đỗ Thế Bằng, UV BTV, nguyên Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Văn Lực, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Xuân Lai , Trưởng phòng Nội vụ, Bùi Trung Hiếu, Trưởng phòng TC&KH, Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT .

Kỳ họp cũng đã xem xét các tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung thêm kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 2 dự án là: dự án mở rộng đường vào khu di tích lịch sử Cách mạng nhà thờ họ Vương, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở huyện Thiệu Hoá; Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông chu đoạn qua xã Minh Tâm và Tờ trình về việc đề nghị Quyết nghị chủ trương thực hiện đầu tư sửa chữa tuyến đường Thiệu Long đi Thiệu Giang, Thiệu Quang dọc tuyến đường kênh N11. Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Kỳ họp đã thông qua 10 Nghị quyết, đó là NQ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND, NQ về miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó CT HĐND huyện, NQ về miễn nhiệm phó chủ tịch UBND huyện, ND về miễn nhiệm 4 thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về xác nhận bầu bổ sung PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về xác nhận kết quả bầu bổ sung các thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí bồi thường dự án đường vào khu di tích lịch sử các mạng nhà thờ họ Vương và và Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông chu đoạn qua xã Minh Tâm ND về đầu tư sửa chữa tuyến đường Thiệu Long đi Thiệu Giang, Thiệu Quang dọc tuyến đường kênh N11 và NQ về việc hỗ trợ kinh phí cho xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ

Chiều ngày 15/9/2020 Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUV, CT HĐND huyện, Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Đỗ Thị Toán, Phó Bí tThường trực Huyện uỷ.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Cường - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ công bố các quyết định của BTV Huyện uỷ về công tác cán bộ. Theo đó đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV Huyện ủy thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UV BTV Huyện uỷ thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Thứ và đồng chí Đỗ Ngọc Luân đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Trên cương vị và nhiệm vụ mới được giao, các đồng chí hứa sẽ quyết tâm phấn đấu rèn luyện và nỗ lực trong công tác để nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đoàn kết một lòng cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Duy Thứ và đồng chí Đỗ Ngọc Luân đều là cán bộ được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều đơn vị. Ở vị trí, đơn vị công tác nào các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp lớn cho đơn vị, lĩnh vực công tác. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

Sáng ngày 17/9/2020, UBMTTQ huyện khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để tổ chức hiệp thương bầu Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các thành viên Ủy ban MTTQ huyện.

Tại hội nghị 100% thành viên Uỷ ban MTTQ huyện đã hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Đỗ Ngọc Luân - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy giữ chức Ch tịch UB MTTQ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019- 2024 thay cho đồng chí Hoàng Văn Lực mới được HĐND huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện, sinh năm 1974, quê quán xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa. Trình độ chuyên môn là cử nhân sư phạm ngoại ngữ, Kỹ sư nông học, học vị Thạc sỹ ngành Khoa học cây trồng. Từ năm 1995 đến nay, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác: là giáo viên ngoại ngữ, chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Chánh văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giang, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch MTTQ khóa 4, nhiệm kỳ 2014 -2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Ngọc Luân, đồng chí Đỗ Thị Toán- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: đồng chí Đỗ Ngọc Luân mới được Ban thường vụ tín nhiệm giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và tại hội nghị này được thành viên của MTTQ hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024, đây cũng là lần thứ 2 đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UB MTTQ huyện nhưng với những yêu cầu mới và tâm thế mới. Mong đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng Ban thường trực UB MTTQ, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện, cảm ơn sự tín nhiệm của BTV Huyện ủy và UB MTTQ huyện đã hiệp thương cử đồng chí giữ chức Chủ tịch UB MTTQ huyện. Đây là niêm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, MTTQ giao. Đồng chí hứa sẽ kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết sức mình cùng Ban thường trực UB MTTQ huyện và các thành viên của UB MTTQ huyện thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ, tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với lòng tin của nhân dân và sự kỳ vọng của Đảng.

Thanh Mai

Hơn 28.000 học sinh bước vào năm học mới

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” cả nước, sáng 5/9 có hơn 28.776 học sinh các cấp trường trên địa bàn huyện Thiệu Hóa hân hoan tựu trường khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Năm học 2020-2021, huyện Thiệu Hóa có 82 trường, trong đó bậc Mầm Non có 28 trường; Tiểu học 23 trường; THCS 23 trường; Trường Tiểu học &THCS có 5 trường; 4 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, với 28.776 học sinh. Đặc biệt, trong năm học này, bậc Mầm non đón 960 cháu vào nhà trẻ, trong đó có hơn 2.000 cháu bước vào lớp mẫu giáo; bậc Tiểu học có hơn 2.600 học sinh vào lớp 1.

Với sự chủ động, tích cực của Ngành Giáo dục huyện Thiệu Hóa và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các nhà trường cho năm học mới, nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn huyện sẽ có một năm học mới nhiều hăng say, sáng tạo và đạt thành tích cao trong học tập và giảng dạy.

Phùng Thanh Tuyên

Tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Thực hiện Chương trình phối hợp Liên ngành giữa Huyện Đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Hội Chữ thập đỏ huyện về việc “Phối hợp hoạt động giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020”; Sáng ngày 03/9/2020, Liên ngành Huyện Đoàn - Phòng GD&ĐT - Hội Chữ thập đỏ huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Năm học 2019 - 2020, công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trường học trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chương trình trọng tâm năm học được triển khai sâu rộng đến các cơ sở Đoàn - Đội - Hội CTĐ; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham gia. Nổi bật đó là: Các hoạt động giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, học sinh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; các hoạt động tư vấn hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp, việc làm; các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19… đã tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN, học sinh và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn đạt hiệu quả; đồng thời trao đổi, giới thiệu các mô hình điển hình tiêu biểu để nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn toàn huyện.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trường học năm học 2019 - 2020, Liên ngành cấp tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 03 tập thể, tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Hội đồng Đội tỉnh công nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho 53 học sinh; BCH Huyện Đoàn tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 45 cá nhân.

Trần Trung Kiên - Bí thư Huyện đoàn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người

Mặc dù Hồ Chí Minh không có tác phẩm nào bàn riêng về con người, nhưng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề con người có một vị trí đặc biệt, được coi trọng như mục tiêu thiêng liêng, cao cả của sự nghiệp cách mạng, thấm đượm và thường trực trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của Người, tỏa sáng trong từng việc làm, cử chỉ, hành vi, ân cần, tôn trọng, quan tâm đến từng người và mọi người. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh xác định cho cách mạng Việt Nam là nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để đi đến giải phóng con người. Con người vừa là chủ thể của cách mạng, vừa là mục tiêu cao nhất của cách mạng.

Trong vấn đề con người, điều mà Hồ Chí Minh quan tâm nhất đó là con người Việt Nam, những quan hệ xã hội trong xã hội Việt Nam, Người đã nêu rõ ý kiến riêng, quan điểm của mình khi tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những ý kiến, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về con người. Quan điểm của Người về con người và bản chất của con người đều xuất phát từ thực tiễn, Người đưa ra những quan điểm chủ yếu về con người rất độc đáo mà rất thiết thực. Người định nghĩa về con người: "Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người". Như vậy, con người không phải là những cá thể biệt lập. Chỉ có trong quan hệ xã hội, trong hoạt động thực tiễn xã hội con người mới có lao động, ngôn ngữ, tư duy, chế tạo công cụ lao động, mới thật sự trở thành con người đúng nghĩa.

Thứ nữa, theo Hồ Chí Minh, con người muốn tồn tại thì phải có ăn, mặc, ở, đi lại... Nhưng đời sống con người không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn những nhu cầu tinh thần, văn hóa là những đặc trưng của con người. Tất cả nhu cầu về vật chất và tinh thần đó được đáp ứng hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ xã hội, vào hình thái kinh tế - xã hội mà con người đang sống. Người nói: "đồng bào ai cũng có ăn, có mặc,..." vì đây là những điều thiết yếu để tồn tại. Người vẫn nhớ và thường nhắc lại "Dân dĩ thực vi thiên" (Dân lấy ăn làm trời, nếu không có ăn là không có trời). Lại có câu "Có thực mới vực được đạo" (Không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả). Từ đó ta thấy việc quan tâm đến cái ăn, cái mặc, cái ở của nhân dân luôn đặt lên hàng đầu trong mối quan tâm của Hồ Chí Minh.

Đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước..., Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm đối với đời sống của nhân dân. Ðó là những việc cần phải làm ngay: "1.Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Ði đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập". Người căn dặn: "chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom, đến đời sống của nhân dân". Nếu dân đói, dân rét, dân dốt là Ðảng có lỗi.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong các giai cấp bóc lột ở Việt Nam chỉ có một số ít cam tâm làm tay sai cho thực dân đế quốc, chỉ có một số ít là phản lại dân tộc và đất nước, còn đại bộ phận vẫn thấy cái nhục mất nước của con người Việt Nam. Truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc đã hun đúc nên tinh thần văn hóa tiềm ẩn bên trong mọi người dân Việt Nam, bất kể giai cấp nào. Cho nên nếu làm thức tỉnh tinh thần dân tộc ở họ, thì họ vẫn đứng về phía dân tộc đối mặt với bọn đế quốc thực dân. Từ đó, Người đã sớm đưa ra chủ trương phân hóa giai cấp địa chủ thành thị, trung, tiểu địa chủ; phân hóa giai cấp tư sản thành tư sản dân tộc, tư sản mại bản, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo...

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, đây là một trong những thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Thắng lợi ấy đã chứng minh Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc - giai cấp một cách sáng tạo, không chỉ trong đường lối cách mạng, mà còn về mặt con người, và con người Việt Nam với những điều kiện lịch sử cụ thể của nó.

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về vai trò của con người, Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người là sự nghiệp của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, với tinh thần "phải đem sức ta mà giải phóng cho ta". Hồ Chí Minh nhìn thấy sức mạnh của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam không chỉ với những gì đã được bộc lộ, mà còn ở những điều tiềm ẩn bên trong những lực lượng to lớn ấy. Người tin tưởng sâu sắc rằng khi giai cấp vô sản, nhân dân lao động các dân tộc thuộc địa trên thế giới thức tỉnh, tổ chức và đấu tranh theo đường lối đúng đắn thì sức mạnh sẽ trở thành vô địch và nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc cách mạng độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh đã đi đến tổng kết, một dân tộc dù nhỏ bé sẽ không bị một dân tộc lớn gấp hàng chục lần thôn tính và đồng hóa nếu dân tộc ấy phát huy được sức mạnh con người với những phẩm chất tinh thần, tư tưởng và văn hóa. Ðối với dân tộc Việt Nam, con người làm ra lịch sử, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là chân lý cụ thể, sinh động đã được Hồ Chí Minh củng cố và nâng cao thành triết lý nhân sinh. Triết lý nhân sinh này đã được phát huy và đã được chứng minh hùng hồn trong lịch sử hiện đại của dân tộc. Phải đương đầu với hai đế quốc to, trong khi lực lượng ta yếu về nhiều mặt, nhưng Hồ Chí Minh vững tin ở nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sẽ biến ít thành nhiều, nhỏ thành lớn, yếu thành mạnh, tạo được cả thế và lực để giành thắng lợi.

Lòng tin của Hồ Chí Minh vào nhân dân là do thấm nhuần sâu sắc truyền thống lịch sử dân tộc về phẩm chất của con người Việt Nam: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Tháng 8-1961, nói chuyện với Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền bắc nhằm quán triệt nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III, Người đã đưa ra một luận điểm quan trọng và khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc cách mạng lâu dài, phức tạp, sâu sắc và triệt để nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... nên nó đòi hỏi con người mới xã hội chủ nghĩa phải là những con người đủ phẩm chất, năng lực về trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Thị Hà

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hiện có 279 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Thiệu Ngọc đó là: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi ruộng đất gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang; Tập trung rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển; Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Thành Đồng, Bí thư Đảng uỷ Thiệu Ngọc cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nông - lâm - dịch vụ, thương mại - công nghiệp, xây dựng...; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Thiệu Ngọc phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm trở lên; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 4.700 tấn trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 0,5%, hộ cận nghèo còn 5%; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 là 100%; tỷ lệ thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẩu 2... Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 06 của huyện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ; xây dựng cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trên cơ sở thực hiện tốt các chương trình chuyển giao KHKT và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tăng diện tích các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Tập chung thống kê diện tích đất ruộng mà nhân dân bỏ hoang ở khu vực đồng Sốn với khoảng 50ha để chuyển sang trồng lúa cá kết hợp. Cái tạo hệ thống kênh mương tưới vào khu vực cánh đồng thôn Chẩn Xuyên để thực hiện mô hình khu vực trồng rau an toàn và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai và nguồn vốn, huy động các nguồn lực, động viên nhân dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi tập trung.

Cùng với nông nghiệp, xã Thiệu Ngọc còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp; chú trọng chính sách xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm động viên 100-120 con em tham gia xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh thôn làng, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẳn sàng chiếu đấu cao, kết hợp chặt chẽ giữa QP - AN và phát triển kinh tế. Phấn đấu hàng năm có 95% chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 - 20 % chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXVII, mong rằng xã Thiệu Ngọc sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đặc sắc múa đèn chạy chữ ở Thiệu Quang

Làng Nhân Cao có tên nôm là làng Ngói, được hình thành cách đây khoảng 600 năm, nằm bên hữu ngạn sông Mã, có ngã Ba Bông nơi “con gà cất tiếng gáy 5 huyện đều nghe”. Cư dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, cấy lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải và đánh bắt các loại hải sản trên sông nước để sinh sống. Nơi đây lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian “múa đèn chạy chữ, hát chèo chải cổ”. Một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời và phát triển gắn liền với nông nghiệp, cấy lúa nước của cư dân bên bờ sông Mã.

Theo lời kể của nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ và các cụ cao niên trong làng, thì điệu múa đèn chạy chữ và hát chèo chải ở Thiệu Quang không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng những thế hệ sau nối tiếp những nghệ nhân trước. Nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ và Bà Ngyễn Thị Thủy là những người có công lớn trong việc duy trì điệu múa đèn chạy chữ, hát chèo chải ở Thiệu Quang, với mong muốn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của địa phương, năm 1976, xã Thiệu Quang đã cử bà Nguyễn Thị Thủy tham gia lớp diễn viên phong trào tại trường văn hóa, nghệ thuật Thanh Hóa. Vốn có năng khiếu và lòng yêu nghệ thuật dân gian bà Nguyễn Thị Thủy được mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Chua - cũng là một “diễn viên không chuyên” trong đội hát chèo chải của xã nhà; mẹ chồng bà cũng là người đã từng dàn dựng tiết mục múa đèn hát chèo chải tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc lần thứ 3 năm 1976 và đạt 2 huy chương vàng cá nhân và tập thể. Vì lòng yêu tiếng hát chèo chải, không muốn điệu múa đèn chạy chữ truyền thống của quê hương bị mai một, lãng quên, bà Thúy luôn luôn miệt mài chỉ dạy cho chị em và các thế hệ con cháu trong thôn các điệu hát, múa. Được sự ủng hộ của xã bà Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em trong làng là những người đam mê, yêu thích loại hình nghệ thuật dân gian vào đội văn nghệ để tham gia luyện tập. Tham gia hát chèo chải, múa đèn từ năm 23 tuổi, đến nay sau 40 năm hoạt động nghệ thuật không chuyên bà đã truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò. Hiện nay, có 18 người vẫn đang tích cực tham gia luyện tập và biểu diễn thuần thục các nội dung của điệu múa đèn, chạy chữ. Tuy, tuổi đã cao bà vẫn luôn đau đáu chỉ mong thế hệ con cháu gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của quê hương mà cha ông để lại.

Đối với mỗi thành viên trong đội văn nghệ làng Nhân Cao, hát chèo chải và múa đèn chạy chữ không chỉ để biểu diễn mà còn là trách nhiệm để gìn giữ, bảo tồn cho thế hệ con cháu mai sau. Chính họ cũng không cắt nghĩa được vì sao lại yêu tiếng hát chèo chải và điệu múa đèn đến như vậy. Cứ mỗi dịp có lễ hội được biểu diễn là anh chị em trong đội văn nghệ hăng say luyện tập mà không đòi hỏi bất cứ ưu ái nào. Những người nông dân lam lũ quanh năm chân lấm, tay bùn chỉ cần được đứng lên “sân khấu làng” để phục vụ bà con thôi với họ cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Hát múa đèn chạy chữ là sự kết hợp của 2 hình thức hát chèo chải cổ và múa đèn, trong đó hát chèo chải cổ gồm 4 bài là: Hát giảo chải, hát múa quạt, hát chèo thuyền, hát giáo chân sào. Nội dung các bài hát nhằm ca ngợi công ơn Đức Thánh Cả và Thành Hoàng làng cũng như thể hiện ước vọng của nhân dân về một cuộc sống ấm no, bình an và hạnh phúc. Bài hát giáo chải có câu “Kính trình làng nước lẳng lặng mà nghe trống ….”. lời hát trên muốn nói mời các vị quan khách, dân làng tới dự lễ hội.

Bài hát múa quạt

Cuối đầu bãi trước thành minh

Dẫn theo sự tích soạn thành một chương

Câu thơ trên muốn nói trước cung đình phải tôn kính, các vị anh minh.

Bài hát chèo thuyền: Thuyền ta mắc cạn rồi đây, xin nàng buông lái cầm dây kéo thuyền

Vừa chèo thuyền vừa hát xen lẫn các lời hát nói đối thoại như một ca dao.

Bài hát giáo chân sào:

Bác mẹ nường truyền cả mui cao, cho anh ghé chút chân sào được chăng

Phần múa đèn chạy chữ cũng có 12 cô gái trang phục giống như hát chèo chải, chỉ khác là mỗi người sẽ đội một đĩa đèn có 7 ngọn nến. Hát múa đèn có 5 phần là: hát múa giáo đèn, hát chúc, hát mời, hát mừng và cuối cùng là chạy chữ.

Múa hát giáo đèn “Đèn tôi nay lưu truyền kế thế….thắp đèn rạng cả bốn phương mời tất cả mọi người đến để chứng kiến ngọn đèn đã soi sáng tất cả mọi nơi.

Hát chúc: Chúc quốc gia trường la, chúc thánh thọ vô cương, chúc thánh đế thọ tăng thêm thọ.

Hát mời: Hằng nga cung cấu quảng ngân, xin mời nàng xuống giương gian ngự đồng. và cuối cùng là Hát mừng.

Nét độc đáo, đặc sắc trong điệu múa đèn, chạy chữ chính là sự kết hợp hát chèo chải cùng các động tác múa để tạo nên tổ khúc múa đèn. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, 12 cô gái trong đội múa đèn sẽ đội lên đầu một đĩa đèn vừa hát, vừa múa và xếp các chữ nhất, nhị, tam, tứ và ngũ.

Xếp chữ Nhất: Nhất như, Nhất tinh tiết, nhất đoan trang, nay mừng phúc lộc thọ trường thiên niên…

Xếp chữ Nhị: Nhị là, Nhị như đồng tâm, nhất như nhị nhị như nhất giả

Xếp chữ Tam: Tam là, tam cương thống kỷ, nay làng ta mở hội khai xuân

Xếp chữ Tứ: Tứ đức là, tứ đức tình thâm

Xếp chữ Ngũ: Ngũ là, ngũ phúc lâm môn

Sau khi biểu diễn các chữ theo hình đã xếp, cả đội sẽ nằm xuống, lật người vừa lăn kết thành bông hoa 5 cánh, từ từ chuyển thành hàng ngang. Những động tác khéo léo, uyển chuyển của các thành viên khiến người xem thán phục. Không chỉ biểu diễn trong các dịp hội làng, xã, hát chèo chải, múa đèn chạy chữ đã nhiều lần tham gia biểu diễn và đạt giải cao trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 1985 và 1988, đạt giải nhất tại liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Thiệu Yên. Năm 1991 đạt giải nhất hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh; năm 1993, đạt giải nhất tại liên hoan văn hóa các dân tộc toàn tỉnh. Năm 2012 đạt giải nhì hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh nhân sự kiện đón nhận di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ. Năm 2012 đạt giải nhất; năm 2015 đạt giải 3 hội diễn các làng văn hóa tiêu biểu toàn huyện. Năm 2017 đạt giải nhì tại hội thi tiếng hát người cao tuổi. Cá nhân bà Nguyễn Thị Thủy đạt giải nhất giọng hát hay người cao tuổi.

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, huyện Thiệu Hóa đang đề nghị công nhận điệu “múa đèn, chạy chữ” được nghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Thủy cùng các nghệ nhân trong xã đang gìn giữ và phát huy loại hình di sản “múa đèn, chạy chữ” là nghệ nhân ưu tú.

Múa đèn chạy chữ là nét văn hóa đặc sắc, lâu đời của làng Nhân Cao xã Thiệu Quang mang lại ý nghĩa phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, là nơi để mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Giữa cuộc sống xô bồ với nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều dòng nhạc thị trường thu hút người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc gìn giữ những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống khiến nhiều nghệ nhân trăn trở. Xong, với trách nhiệm và niềm đam mê của những “nghệ sĩ nông dân” ở Thiệu Quang vẫn cần mẫn luyện rèn, trau dồi vốn liếng để tinh hoa nghệ thuật ông, cha không bị mai một, để những giá trị văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn, phát huy, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trần Ngọc Tùng

Nhớ ngày khai trường

Trịnh Văn Khiếu

Ở giữa rừng cây xanh

Có bông hoa tim tím

Anh đứng nhìn âu yếm

Đố em biết nhìn ai ?

Đó chính là màu áo

Em mặc ngày khai trường

Đứng dưới cờ trang nghiêm

Hát bài ca Tổ quốc,

Bốn mươi năm về trước

Nay em đã lên bà

Nhưng lòng anh nhớ mãi

Ngày khai trường quê ta.

Trích tuyển Thơ " Quê hương Núi Đọ - Sông Chu, tập IV”

NXB Thanh Hóa năm 2010

mat sau.jpg

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2020

Đăng lúc: 22/10/2020 (GMT+7)
100%

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp theo

2.6. Tán thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. Tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch cho phù hợp với định hướng, quy hoạch chung của tỉnh. Tập trung triển khai lập và trình phê duyệt các đồ án quy vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện các quy hoạch đô thị như: Thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Thiệu Giang, thị trấn Hậu Hiền.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và phục vụ cho thị trường thành phố Thanh Hóa, các khu công nghiệp và thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tích tụ đất đai. Tập trung phát triển các sản phẩm chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Phát triển thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đề ra.

- Xây dựng và thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp ở phía Bắc, phía Nam thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Giang và xã Minh Tâm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp mà huyện có lợi thế như: Đúc đồng, gang, may mặc, giầy da, chế biến, vật liệu xây dựng. Tiếp tục khôi phục các nghề truyền thống, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở thị trấn Thiệu Hóa và các thị tứ, trung tâm các xã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng.

- Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, mặt bằng, để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại... Xây dựng các tuyến phố kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiện đại, kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát triển du lịch khám phá núi Đọ kết nối với Khu du lịch Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái dọc tuyến sông Chu hai bên cầu Thiệu Hóa. Tiếp tục tạo điều kiện đổi mới, phát triển các hoạt động tín dụng, ngân hàng, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư phục vụ phát triển sản xuất.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế. Tiếp tục làm tốt công tác đấu mối đề nghị Trung ương, tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường do Trung ương, tỉnh quản lý, các tuyến đường liên kết với các vùng lân cận. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% đường liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng; nâng cấp Nhà máy nước sạch xã Tân Châu; có thêm 2 nhà máy nước sạch tại các xã Thiệu Hợp, Thiệu Phúc đi vào hoạt động. Thành lập 230 doanh nghiệp mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có trên 600 doanh nghiệp; Phấn đấu đến năm 2025, tổng vốn đầu tư 05 năm đạt trên 20.000 tỷ đồng.

- Tăng cường quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách… Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt ít nhất 10% chỉ tiêu tỉnh giao. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chi ngân sách đúng luật, đúng chế độ, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tiếp tục giải quyết các tồn đọng đất đai trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tập kết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn theo đúng quy hoạch. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt; xử lý triệt để các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều.

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung hoàn thiện hệ thống trường học, đổi mới công tác quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo. Rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp học theo lộ trình của tỉnh. Bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học, không để tình trạng mất cân đối giữa các môn học và giữa các xã trong huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Phát triển mạng lưới y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hệ thống y tế, hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; nâng cao tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; làm tốt công tác phát triển dân số, duy trì mức sinh và tỷ lệ giới tính sau sinh hợp lý. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong thực hiện chính sách xã hội.

- Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, phòng chống thiên tai dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Chủ động nắm tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh trên các địa bàn; kịp thời phát hiện giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất... Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp để khắc phục những việc tồn tại, những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm tổng kết thực tiễn, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực, phẩm chất đạo đức kém, vi phạm kỷ luật. Chú trọng công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ.

- Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tiến hành thường xuyên, toàn diện, dân chủ, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và công tác dân chủ ở cơ sở ; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện cải cách công tác tư pháp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khuyến khích và bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí... Kỷ luật nghiêm minh hành vi bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí hoặc lợi dụng việc tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban chấp hành, thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm sát, đúng, có tính khả thi cao. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng; phát hiện biểu dương người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; nâng cao chất lượng các kỳ họp. Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng các hoạt động về cơ sở; chăm lo xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với chính quyền phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các hội quần chúng tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX. Từ kinh nghiệm rút ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX gồm 35 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Ban Biên tập

Phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông 2020 - 2021

Ngày 25/8/2020, UBND huyện ban hành Phương án số 59/PA-UBND về phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông 2020 - 2021. Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu một số nội dung của Phương án như sau:

1. Thuận lợi và khó khăn.

a) Thuận lợi:

Nhân dân trong huyện có truyền thống và kinh nghiệm thâm canh các loại cây trồng vụ đông. Nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng nâng cao.

Công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tốt. Các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc BVTV cung ứng đầy đủ đảm bảo chất lượng, khi nhân dân có nhu cầu.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh luôn được các cấp quan tâm. Hệ thống khuyến nông cơ sở bám sát đồng ruộng, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến rộng rãi đến người dân.

b) Khó khăn:

Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, thường có mưa lớn và kéo dài, ẩm độ cao vào đầu vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như sinh trưởng phát triển của cây vụ đông.

Diện tích gieo trồng mỗi loại cây không tập trung còn manh mún, nhỏ lẻ từng khu vực gây khó khăn cho công tác chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng.

Sâu bệnh trên cây vụ đông, đặc biệt là trên các cây rau màu như ớt, khoai tây, ngô ngọt… đa dạng, quy luật phát sinh phát triển biến đổi phức tạp. Sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô là dịch hại mới và có xu hướng hại mạnh.

2. Dự tính, dự báo sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

a)Trên cây ngô:

Theo kế hoạch diện tích 1147 ha. Trong đó ngô lấy hạt: 720 ha, ngô sinh khối: 145ha, ngô nếp và ngô ngọt: 282 ha.

Sâu keo mùa thu: Sẽ gây hại sớm từ giai đoạn ngô 3- 5 lá đến thu hoạch. Căn cứ vào đặc điểm phát sinh và thực tế những năm qua, thì dự kiến vụ đông 2020 - 2021 sâu keo mùa thu sẽ gây hại mạnh, nếu không quản lý tốt ngay từ đầu vụ sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô.

Châu chấu hại nhẹ, có khả năng hại mạnh cục bộ trên diện tích ngô đất 2 lúa từ khi gieo đến khi ngô 4-7 lá.

Sâu đục thân gây hại mạnh từ ngô 5 lá đến vào hạt, đặc biệt từ giai đoạn xoắn nõn - trổ cờ gây gãy ngang bông cờ.

Rệp hại từ khi trổ cờ đến vào hạt, hại mạnh trong điều kiện khô hanh từ khoảng tháng 11 đến tháng 12.

Châu chấu Sa Mạc: Có khả năng sẽ xâp nhập vào địa bàn và gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây trồng ngay từ đầu vụ.

Bệnh huyết dụ: Gây hại vào giai đoạn đầu khi mới trồng, đây là bệnh sinh lý, bộ rễ kém phát triển do đất không thoáng khí, bệnh thường bị nặng sau những trận mưa kéo dài trong tháng 10.

Bệnh khô vằn: Gây hại cục bộ trên những diện tích trồng dầy, bón thừa đạm, ruộng không thoát nước. Hại mạnh từ giai đoạn xoắn nõn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có ẩm độ cao.

Bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, bệnh ghỉ sắt: Gây hại mạnh từ giai đoạn ngô xoắn nõn - phun dâu, hại mạnh trong điều kiện thời tiết hanh khô và thiếu dinh dưỡng, đất không thoáng khí.

Bệnh lùn sọc đen Phương Nam: Gây ra hiện tượng lùn cây ngô, đẻ nhiều nhánh phụ, bệnh thường xuất hiện trên diện tích ngô bãi và gây hại trong giai đoạn phát triển thân lá. Các biện pháp cần thực hiện phòng bệnh chính như:

+ Vệ sinh đồng ruộng

Trên những diện tích ngô trồng tại đất 2 vụ lúa thì sau khi thu hoạch lúa cần vùi gốc rạ ngay để diệt lúa chét, lúa tái sinh; dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước.

Tiêu hủy tàn dư thực vật từ cây ngô để tiêu diệt triệt để mầm bệnh.

+ Phòng ngừa rầy lưng trắng môi giới truyền bệnh (RLT)

- Theo dõi phát hiện, phòng trừ kịp thời rầy lưng trắng, đặc biệt trên những diện tích ngô trồng trong khu vực đã xuất hiện bệnh vụ trước (trên lúa hoặc ngô).

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng các thuốc xử lý hạt Cruiser plus 312,5FS hoặc những thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm.

- Đảm bảo mật độ, khoảng cách trồng hợp lý theo quy định của từng loại giống, bón phân cân đối để giúp cây trồng sinh trưởng phát triển khoẻ, tăng sức chống chịu, tăng cường bón phân hữu cơ đã hoai mục, phân hữu cơ vi sinh. Thực hiện dự phòng ngô (cây con) trên ruộng để dặm bù những cây bị mất khoảng hoặc bị bệnh.

* Các biện pháp trừ bệnh

- Trừ bệnh (nhổ bỏ những cây bệnh) khi ngô xuất hiện bệnh

+ Giai đoạn ngô từ gieo đến xoắn nõn

Đây là giai đoạn mẫn cảm nhất đối với rầy lưng trắng nên thường xuyên kiểm tra trên các diện tích ngô để kịp thời phát hiện và tiêu hủy kịp thời những cây ngô bị bệnh, nếu cây ngô dưới 5 lá có thể chắm dặm lại bằng những cây ngô khoẻ dự phòng trên ruộng

+ Phun thuốc trừ rầy trên diện tích ngô bị bệnh và các diện tích xung quanh bằng các loại thuốc nội hấp.

+ Giai đoạn ngô từ xoắn nõn, phun râu

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và tiêu hủy kịp thời những cây ngô bị bệnh.

Khi phát hiện rầy lưng trắng trên diện tích ngô bị bệnh, căn cứ vào tuổi, pha phát dục của rầy và điều kiện cụ thể của địa phương mà chỉ đạo phun thuốc chống lột xác, nội hấp hay tiếp xúc trên diện tích ngô bị bệnh và các diện tích xung quanh.

- Tiêu huỷ những diện tích ngô bị bệnh

Những diện tích ngô bị bệnh nặng, không còn khả năng cho năng suất cần tiến hành tiêu hủy cả ruộng bằng cách chặt bỏ, thu gom tàn dư cây bệnh. Trước khi tiêu hủy phun thuốc trừ rầy bằng các loại thuốc tiếp xúc, nếu có rầy lưng trắng. Tiến hành gieo trồng lại nếu còn thời vụ hoặc thay thế bằng cây trồng khác nếu điều kiện cho phép.

b) Trên cây đậu tương trên đất 2 lúa và đậu tượng rau:

Theo kế koạch: 185 ha. Trong đó đậu tương trên đất 2 lúa: 145 ha, đậu tương rau 40 ha.

Ruồi đục nõn, đục thân gây hại từ khi cây có 2 lá đơn đến thu hoạch làm ảnh hưởng sinh trưởng, phát triển và mật độ cây trong ruộng.

Sâu đục quả: Gây hại từ giai đoạn từ khi quả non đến vào chắc, ruộng gieo mật độ cao, độ ẩm trong ruộng lớn tỷ lệ quả bị hại nặng.

Sâu cuốn lá, sâu khoang gây hại thành 2 đợt chính trong vụ, đợt 1 từ giai đoạn 2 - 4 lá kép, khoảng trung tuần tháng 10; đợt 2 vào giai đoạn quả non đến vào chắc, khoảng tháng 11 – tháng 12. Thời tiết thuận lợi có mật độ cao, gây hại mạnh từ giai đoạn ra hoa - quả non.

Bệnh lở cổ rễ: Hại mạnh giai đoạn cây con làm khuyết cây trên đơn vị diện tích.

Bệnh sương mai, ghỉ sắt: Thường hại từ cuối tháng 10, hại mạnh từ trung tuần tháng 11, giai đoạn quả non – vào chắc.

Chuột hại từ lúc gieo đến đến thu hoạch, hại mạnh từ giai đoạn quả non - thu hoạch.

c) Cây ớt đông: Dự kiến kế hoạch 110 ha

Sâu ăn lá, bệnh lở cổ rễ: Sâu xanh gây hại từ gai đoạn cây con.

Sâu đục quả gây hại từ giai đoạn quả non.

Nhện đỏ, nhện trắng gây hại mạnh từ giai đoạn phân cành

Bệnh thán thư gây hại mạnh giai đoạn hình thành quả, làm giảm năng suất chất lượng rõ rệt.

Bệnh đốm lá, bệnh héo xanh vi khuấn hại mạnh từ giai đoạn phát triển quả.

d) Cây khoai tây: Dự kiến kế hoạch 135 ha

Khoai tây chú trọng việc phòng bệnh hơn trừ bệnh, vì khi cây đã nhiễm bệnh sẽ rất khó phòng trừ và ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Bệnh lỡ cổ rễ: Gây hại từ giai đoạn cây con đến giai phân cành, hại mạnh trong điều kiện ẩm độ đất cao.

Bệnh đốm vòng, bệnh héo gốc mốc trắng, bệnh héo vàng, bệnh héo xanh, bệnh sương mai: Hại ở các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, hại mạnh giai đoạn khoai tây hình thành củ đến thu hoạch.

Thối thân, thối củ: Gây hại thời kỳ hình thành củ, hại mạnh trong điều kiện mưa ẩm kéo dài.

Sâu xám, sâu khoang, sâu xanh, sâu vẽ bùa: Có thể mật độ thấp và hại nhẹ, cục bộ.

Nhện đỏ, bọ trĩ: Thường gây hại cùng thời điểm, thường xuất hiện khi thời tiết hanh khô nên tùy thời tiết để phun phòng nhắc lại sau khoảng 15 đến 20 ngày.

e) Trên cây rau màu khác: Dự kiến 553 ha

Sâu xanh, sâu khoang gây hại mạnh từ giai đoạn cây con, gây hại mạnh từ giai đoạn phân cành - hoa, quả non.

Sâu đục thân, đục quả gây hại cục bộ

Rầy các loại, rệp gây hại nặng làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Bệnh đốm lá, sương mai gây hại từ giai đoạn cây con đếnkhi thu hoạch.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 8 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội: Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ thu mùa năm 2020. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn các xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh, Thiệu Giang hoàn chỉnh hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị huyện thẩm tra. Chỉ đạo thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020.

Đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng khu tái định cư Ao Kho, xã Tân Châu; đường vào khu di tích cách mạng - Nhà thờ Họ Vương; hạ tầng kỹ thuật ngoài Cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn Vạn Hà (Thiệu Phú); nâng cấp đập tràn Hợp Thắng trên sông Mậu Khê; cầu qua Kênh Bắc, Thôn 1, xã Thiệu Vận; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Hậu Hiền; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng di tích lăng mộ Hoàng đế Lê Ý Tông, xã Thiệu Nguyên...

Trong tháng 8, thành lập mới 2 doanh nghiệp (nâng số doanh nghiệp thành lập mới lên 28 doanh nghiệp, đạt 56% so với chỉ tiêu tỉnh giao); thu ngân sách ước đạt 4,9 tỉ đồng (thu 8 tháng ước đạt 261 tỉ đồng, đạt 147,7% dự toán tỉnh giao, gấp 2,12 lần cùng kỳ); chi ngân sách đảm bảo đúng luật và tập trung đầu tư cho phát triển. Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục thu hồi 15.145,14m2 đất thực hiện các dự án. Đấu giá cấp quyền sử dụng đất tại các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Phú. Cấp 289 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra công tác trực bảo vệ tài nguyên cát; hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau cơn bão số 2.

Tập trung tuyên truyền 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020)...Hướng dẫn các xã, thị trấn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020. Chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí thôn văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ công tác phòng chống bệnh dịch Covid - 19, thực hiện nghiêm túc cách ly y tế người từ vùng dịch trở về địa phương; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2020; tổ chức kiểm tra kiến thức cho 05 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn bàn các xã Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Tân Châu, Minh Tâm. Cấp giấy chứng nhận cho 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại xã Thiệu Giang, Thiệu Trung và thị trấn Thiệu Hóa

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công và chế độ bảo trợ xã hội. Triển khai, phê duyệt hỗ trợ cho 976 đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19 với kinh phí 985 triệu đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh: Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn. Triển khai và hướng dẫn xây dựng kế hoạch “B” cho các ban, ngành, địa phương, đơn vị chặt chẽ. Tổ chức giao, nhận quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2020 cho các đơn vị đúng kế hoạch, đảm bảo quân số, an toàn tuyệt đối. Trong tháng, lực lượng công an huyện đã giải quyết, xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật ( 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 03 vụ khai thác cát trái phép); phát hiện xử lý 55 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xây dựng chương trình công tác toàn khóa của cơ quan đơn vị; chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ cơ sở tạo sự ổn định của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay sau Đại hội. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Khuyến học cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở và tiến tới Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm Tra Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo giải quyết đơn thư liên quan đến đảng viên tại Đảng bộ xã Thiệu Tiến. Tổ chức họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phiên thứ nhất để bầu chức danh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Ban hành thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Đảng bộ xã Thiệu Giang. Tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đúng quy chế hoạt động. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phòng chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong công tác quản lý phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống dân vận các cấp và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh tại cơ sở. Thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Thị Thúy

Công bố quyết định Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa

Sáng ngày 3/9/2020, tại huyện Thiệu Hóa đã diễn ra Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Biện - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh về giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí UVBTVHU, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành huyện và các đồng chí cán bộ chủ chốt 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Biện, thôi giữ chức Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện uỷ huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Biện, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ. Nhiều cán bộ được luân chuyển, điều động đã nỗ lực rèn luyện bản thân trong môi trường và cương vị công tác mới, có bước trưởng thành góp phần cùng địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn: Ở cương vị, môi trường công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Biện tiếp tục phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp, năng lực, sở trường, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, khiêm tốn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa chung sức, đồng lòng, đưa huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ và nhân dân huyện Thiệu Hóa quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Văn Biện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Biện cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác mới của mình, sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021

tổ chức kỳ họp thứ 17

Sáng ngày 15/9/2020, HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét một số tờ trình về hỗ trợ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Đỗ Thị Toán, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh, các đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các tờ trình của của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Duy Thứ do chuyển công tác. Miễn nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác đối với ông Vũ Tuấn Minh. Các tờ trình của UBND huyện về miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND đối với ông Lê Xuân Đào và 4 thành viên UBND, nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Viết Tiến, ông Lê Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Dung và ông Đỗ Duy Trung do nghỉ chế độ và chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và bổ sung thành viên UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã bầu ông Đỗ Thế Bằng, UV BTV, nguyên Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiệu Hoá giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Văn Lực, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Xuân Lai , Trưởng phòng Nội vụ, Bùi Trung Hiếu, Trưởng phòng TC&KH, Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT .

Kỳ họp cũng đã xem xét các tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung thêm kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 2 dự án là: dự án mở rộng đường vào khu di tích lịch sử Cách mạng nhà thờ họ Vương, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở huyện Thiệu Hoá; Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông chu đoạn qua xã Minh Tâm và Tờ trình về việc đề nghị Quyết nghị chủ trương thực hiện đầu tư sửa chữa tuyến đường Thiệu Long đi Thiệu Giang, Thiệu Quang dọc tuyến đường kênh N11. Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Kỳ họp đã thông qua 10 Nghị quyết, đó là NQ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND, NQ về miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó CT HĐND huyện, NQ về miễn nhiệm phó chủ tịch UBND huyện, ND về miễn nhiệm 4 thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về xác nhận bầu bổ sung PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về xác nhận kết quả bầu bổ sung các thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, NQ về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí bồi thường dự án đường vào khu di tích lịch sử các mạng nhà thờ họ Vương và và Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông chu đoạn qua xã Minh Tâm ND về đầu tư sửa chữa tuyến đường Thiệu Long đi Thiệu Giang, Thiệu Quang dọc tuyến đường kênh N11 và NQ về việc hỗ trợ kinh phí cho xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ

Chiều ngày 15/9/2020 Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUV, CT HĐND huyện, Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Đỗ Thị Toán, Phó Bí tThường trực Huyện uỷ.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Cường - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ công bố các quyết định của BTV Huyện uỷ về công tác cán bộ. Theo đó đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTV Huyện ủy thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UV BTV Huyện uỷ thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Thứ và đồng chí Đỗ Ngọc Luân đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Trên cương vị và nhiệm vụ mới được giao, các đồng chí hứa sẽ quyết tâm phấn đấu rèn luyện và nỗ lực trong công tác để nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đoàn kết một lòng cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: đồng chí Nguyễn Duy Thứ và đồng chí Đỗ Ngọc Luân đều là cán bộ được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều đơn vị. Ở vị trí, đơn vị công tác nào các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp lớn cho đơn vị, lĩnh vực công tác. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

Sáng ngày 17/9/2020, UBMTTQ huyện khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để tổ chức hiệp thương bầu Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các thành viên Ủy ban MTTQ huyện.

Tại hội nghị 100% thành viên Uỷ ban MTTQ huyện đã hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Đỗ Ngọc Luân - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy giữ chức Ch tịch UB MTTQ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019- 2024 thay cho đồng chí Hoàng Văn Lực mới được HĐND huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện, sinh năm 1974, quê quán xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa. Trình độ chuyên môn là cử nhân sư phạm ngoại ngữ, Kỹ sư nông học, học vị Thạc sỹ ngành Khoa học cây trồng. Từ năm 1995 đến nay, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác: là giáo viên ngoại ngữ, chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Chánh văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Giang, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch MTTQ khóa 4, nhiệm kỳ 2014 -2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Ngọc Luân, đồng chí Đỗ Thị Toán- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: đồng chí Đỗ Ngọc Luân mới được Ban thường vụ tín nhiệm giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và tại hội nghị này được thành viên của MTTQ hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024, đây cũng là lần thứ 2 đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UB MTTQ huyện nhưng với những yêu cầu mới và tâm thế mới. Mong đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng Ban thường trực UB MTTQ, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Đỗ Ngọc Luân- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện, cảm ơn sự tín nhiệm của BTV Huyện ủy và UB MTTQ huyện đã hiệp thương cử đồng chí giữ chức Chủ tịch UB MTTQ huyện. Đây là niêm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, MTTQ giao. Đồng chí hứa sẽ kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết sức mình cùng Ban thường trực UB MTTQ huyện và các thành viên của UB MTTQ huyện thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ, tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với lòng tin của nhân dân và sự kỳ vọng của Đảng.

Thanh Mai

Hơn 28.000 học sinh bước vào năm học mới

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” cả nước, sáng 5/9 có hơn 28.776 học sinh các cấp trường trên địa bàn huyện Thiệu Hóa hân hoan tựu trường khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Năm học 2020-2021, huyện Thiệu Hóa có 82 trường, trong đó bậc Mầm Non có 28 trường; Tiểu học 23 trường; THCS 23 trường; Trường Tiểu học &THCS có 5 trường; 4 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, với 28.776 học sinh. Đặc biệt, trong năm học này, bậc Mầm non đón 960 cháu vào nhà trẻ, trong đó có hơn 2.000 cháu bước vào lớp mẫu giáo; bậc Tiểu học có hơn 2.600 học sinh vào lớp 1.

Với sự chủ động, tích cực của Ngành Giáo dục huyện Thiệu Hóa và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các nhà trường cho năm học mới, nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn huyện sẽ có một năm học mới nhiều hăng say, sáng tạo và đạt thành tích cao trong học tập và giảng dạy.

Phùng Thanh Tuyên

Tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Thực hiện Chương trình phối hợp Liên ngành giữa Huyện Đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Hội Chữ thập đỏ huyện về việc “Phối hợp hoạt động giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020”; Sáng ngày 03/9/2020, Liên ngành Huyện Đoàn - Phòng GD&ĐT - Hội Chữ thập đỏ huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Năm học 2019 - 2020, công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trường học trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chương trình trọng tâm năm học được triển khai sâu rộng đến các cơ sở Đoàn - Đội - Hội CTĐ; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham gia. Nổi bật đó là: Các hoạt động giáo dục về truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN, học sinh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; các hoạt động tư vấn hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp, việc làm; các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19… đã tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN, học sinh và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn đạt hiệu quả; đồng thời trao đổi, giới thiệu các mô hình điển hình tiêu biểu để nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn toàn huyện.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trường học năm học 2019 - 2020, Liên ngành cấp tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 03 tập thể, tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Hội đồng Đội tỉnh công nhận Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh cho 53 học sinh; BCH Huyện Đoàn tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 45 cá nhân.

Trần Trung Kiên - Bí thư Huyện đoàn

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người

Mặc dù Hồ Chí Minh không có tác phẩm nào bàn riêng về con người, nhưng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề con người có một vị trí đặc biệt, được coi trọng như mục tiêu thiêng liêng, cao cả của sự nghiệp cách mạng, thấm đượm và thường trực trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của Người, tỏa sáng trong từng việc làm, cử chỉ, hành vi, ân cần, tôn trọng, quan tâm đến từng người và mọi người. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh xác định cho cách mạng Việt Nam là nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để đi đến giải phóng con người. Con người vừa là chủ thể của cách mạng, vừa là mục tiêu cao nhất của cách mạng.

Trong vấn đề con người, điều mà Hồ Chí Minh quan tâm nhất đó là con người Việt Nam, những quan hệ xã hội trong xã hội Việt Nam, Người đã nêu rõ ý kiến riêng, quan điểm của mình khi tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những ý kiến, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về con người. Quan điểm của Người về con người và bản chất của con người đều xuất phát từ thực tiễn, Người đưa ra những quan điểm chủ yếu về con người rất độc đáo mà rất thiết thực. Người định nghĩa về con người: "Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người". Như vậy, con người không phải là những cá thể biệt lập. Chỉ có trong quan hệ xã hội, trong hoạt động thực tiễn xã hội con người mới có lao động, ngôn ngữ, tư duy, chế tạo công cụ lao động, mới thật sự trở thành con người đúng nghĩa.

Thứ nữa, theo Hồ Chí Minh, con người muốn tồn tại thì phải có ăn, mặc, ở, đi lại... Nhưng đời sống con người không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn những nhu cầu tinh thần, văn hóa là những đặc trưng của con người. Tất cả nhu cầu về vật chất và tinh thần đó được đáp ứng hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ xã hội, vào hình thái kinh tế - xã hội mà con người đang sống. Người nói: "đồng bào ai cũng có ăn, có mặc,..." vì đây là những điều thiết yếu để tồn tại. Người vẫn nhớ và thường nhắc lại "Dân dĩ thực vi thiên" (Dân lấy ăn làm trời, nếu không có ăn là không có trời). Lại có câu "Có thực mới vực được đạo" (Không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả). Từ đó ta thấy việc quan tâm đến cái ăn, cái mặc, cái ở của nhân dân luôn đặt lên hàng đầu trong mối quan tâm của Hồ Chí Minh.

Đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước..., Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm đối với đời sống của nhân dân. Ðó là những việc cần phải làm ngay: "1.Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Ði đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập". Người căn dặn: "chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom, đến đời sống của nhân dân". Nếu dân đói, dân rét, dân dốt là Ðảng có lỗi.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, trong các giai cấp bóc lột ở Việt Nam chỉ có một số ít cam tâm làm tay sai cho thực dân đế quốc, chỉ có một số ít là phản lại dân tộc và đất nước, còn đại bộ phận vẫn thấy cái nhục mất nước của con người Việt Nam. Truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc đã hun đúc nên tinh thần văn hóa tiềm ẩn bên trong mọi người dân Việt Nam, bất kể giai cấp nào. Cho nên nếu làm thức tỉnh tinh thần dân tộc ở họ, thì họ vẫn đứng về phía dân tộc đối mặt với bọn đế quốc thực dân. Từ đó, Người đã sớm đưa ra chủ trương phân hóa giai cấp địa chủ thành thị, trung, tiểu địa chủ; phân hóa giai cấp tư sản thành tư sản dân tộc, tư sản mại bản, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo...

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, đây là một trong những thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Thắng lợi ấy đã chứng minh Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc - giai cấp một cách sáng tạo, không chỉ trong đường lối cách mạng, mà còn về mặt con người, và con người Việt Nam với những điều kiện lịch sử cụ thể của nó.

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về vai trò của con người, Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người là sự nghiệp của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, với tinh thần "phải đem sức ta mà giải phóng cho ta". Hồ Chí Minh nhìn thấy sức mạnh của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam không chỉ với những gì đã được bộc lộ, mà còn ở những điều tiềm ẩn bên trong những lực lượng to lớn ấy. Người tin tưởng sâu sắc rằng khi giai cấp vô sản, nhân dân lao động các dân tộc thuộc địa trên thế giới thức tỉnh, tổ chức và đấu tranh theo đường lối đúng đắn thì sức mạnh sẽ trở thành vô địch và nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc cách mạng độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh đã đi đến tổng kết, một dân tộc dù nhỏ bé sẽ không bị một dân tộc lớn gấp hàng chục lần thôn tính và đồng hóa nếu dân tộc ấy phát huy được sức mạnh con người với những phẩm chất tinh thần, tư tưởng và văn hóa. Ðối với dân tộc Việt Nam, con người làm ra lịch sử, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là chân lý cụ thể, sinh động đã được Hồ Chí Minh củng cố và nâng cao thành triết lý nhân sinh. Triết lý nhân sinh này đã được phát huy và đã được chứng minh hùng hồn trong lịch sử hiện đại của dân tộc. Phải đương đầu với hai đế quốc to, trong khi lực lượng ta yếu về nhiều mặt, nhưng Hồ Chí Minh vững tin ở nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sẽ biến ít thành nhiều, nhỏ thành lớn, yếu thành mạnh, tạo được cả thế và lực để giành thắng lợi.

Lòng tin của Hồ Chí Minh vào nhân dân là do thấm nhuần sâu sắc truyền thống lịch sử dân tộc về phẩm chất của con người Việt Nam: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Tháng 8-1961, nói chuyện với Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền bắc nhằm quán triệt nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III, Người đã đưa ra một luận điểm quan trọng và khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc cách mạng lâu dài, phức tạp, sâu sắc và triệt để nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... nên nó đòi hỏi con người mới xã hội chủ nghĩa phải là những con người đủ phẩm chất, năng lực về trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Thị Hà

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hiện có 279 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua.

Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Thiệu Ngọc đó là: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi ruộng đất gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang; Tập trung rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển; Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Thành Đồng, Bí thư Đảng uỷ Thiệu Ngọc cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nông - lâm - dịch vụ, thương mại - công nghiệp, xây dựng...; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, xóm, cán bộ không chuyên trách tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Thiệu Ngọc phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm trở lên; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 4.700 tấn trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 0,5%, hộ cận nghèo còn 5%; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 là 100%; tỷ lệ thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẩu 2... Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 06 của huyện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ; xây dựng cánh đồng lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất trên cơ sở thực hiện tốt các chương trình chuyển giao KHKT và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, tăng diện tích các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Tập chung thống kê diện tích đất ruộng mà nhân dân bỏ hoang ở khu vực đồng Sốn với khoảng 50ha để chuyển sang trồng lúa cá kết hợp. Cái tạo hệ thống kênh mương tưới vào khu vực cánh đồng thôn Chẩn Xuyên để thực hiện mô hình khu vực trồng rau an toàn và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai và nguồn vốn, huy động các nguồn lực, động viên nhân dân mở rộng chuồng trại chăn nuôi tập trung.

Cùng với nông nghiệp, xã Thiệu Ngọc còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp; chú trọng chính sách xuất khẩu lao động, phấn đấu hàng năm động viên 100-120 con em tham gia xuất khẩu lao động. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc luôn quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá TDTT, xây dựng nếp sống văn minh thôn làng, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẳn sàng chiếu đấu cao, kết hợp chặt chẽ giữa QP - AN và phát triển kinh tế. Phấn đấu hàng năm có 95% chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15 - 20 % chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXVII, mong rằng xã Thiệu Ngọc sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phùng Thanh Tuyên

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đặc sắc múa đèn chạy chữ ở Thiệu Quang

Làng Nhân Cao có tên nôm là làng Ngói, được hình thành cách đây khoảng 600 năm, nằm bên hữu ngạn sông Mã, có ngã Ba Bông nơi “con gà cất tiếng gáy 5 huyện đều nghe”. Cư dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, cấy lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải và đánh bắt các loại hải sản trên sông nước để sinh sống. Nơi đây lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian “múa đèn chạy chữ, hát chèo chải cổ”. Một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời và phát triển gắn liền với nông nghiệp, cấy lúa nước của cư dân bên bờ sông Mã.

Theo lời kể của nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ và các cụ cao niên trong làng, thì điệu múa đèn chạy chữ và hát chèo chải ở Thiệu Quang không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng những thế hệ sau nối tiếp những nghệ nhân trước. Nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ và Bà Ngyễn Thị Thủy là những người có công lớn trong việc duy trì điệu múa đèn chạy chữ, hát chèo chải ở Thiệu Quang, với mong muốn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của địa phương, năm 1976, xã Thiệu Quang đã cử bà Nguyễn Thị Thủy tham gia lớp diễn viên phong trào tại trường văn hóa, nghệ thuật Thanh Hóa. Vốn có năng khiếu và lòng yêu nghệ thuật dân gian bà Nguyễn Thị Thủy được mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Chua - cũng là một “diễn viên không chuyên” trong đội hát chèo chải của xã nhà; mẹ chồng bà cũng là người đã từng dàn dựng tiết mục múa đèn hát chèo chải tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc lần thứ 3 năm 1976 và đạt 2 huy chương vàng cá nhân và tập thể. Vì lòng yêu tiếng hát chèo chải, không muốn điệu múa đèn chạy chữ truyền thống của quê hương bị mai một, lãng quên, bà Thúy luôn luôn miệt mài chỉ dạy cho chị em và các thế hệ con cháu trong thôn các điệu hát, múa. Được sự ủng hộ của xã bà Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em trong làng là những người đam mê, yêu thích loại hình nghệ thuật dân gian vào đội văn nghệ để tham gia luyện tập. Tham gia hát chèo chải, múa đèn từ năm 23 tuổi, đến nay sau 40 năm hoạt động nghệ thuật không chuyên bà đã truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò. Hiện nay, có 18 người vẫn đang tích cực tham gia luyện tập và biểu diễn thuần thục các nội dung của điệu múa đèn, chạy chữ. Tuy, tuổi đã cao bà vẫn luôn đau đáu chỉ mong thế hệ con cháu gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của quê hương mà cha ông để lại.

Đối với mỗi thành viên trong đội văn nghệ làng Nhân Cao, hát chèo chải và múa đèn chạy chữ không chỉ để biểu diễn mà còn là trách nhiệm để gìn giữ, bảo tồn cho thế hệ con cháu mai sau. Chính họ cũng không cắt nghĩa được vì sao lại yêu tiếng hát chèo chải và điệu múa đèn đến như vậy. Cứ mỗi dịp có lễ hội được biểu diễn là anh chị em trong đội văn nghệ hăng say luyện tập mà không đòi hỏi bất cứ ưu ái nào. Những người nông dân lam lũ quanh năm chân lấm, tay bùn chỉ cần được đứng lên “sân khấu làng” để phục vụ bà con thôi với họ cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Hát múa đèn chạy chữ là sự kết hợp của 2 hình thức hát chèo chải cổ và múa đèn, trong đó hát chèo chải cổ gồm 4 bài là: Hát giảo chải, hát múa quạt, hát chèo thuyền, hát giáo chân sào. Nội dung các bài hát nhằm ca ngợi công ơn Đức Thánh Cả và Thành Hoàng làng cũng như thể hiện ước vọng của nhân dân về một cuộc sống ấm no, bình an và hạnh phúc. Bài hát giáo chải có câu “Kính trình làng nước lẳng lặng mà nghe trống ….”. lời hát trên muốn nói mời các vị quan khách, dân làng tới dự lễ hội.

Bài hát múa quạt

Cuối đầu bãi trước thành minh

Dẫn theo sự tích soạn thành một chương

Câu thơ trên muốn nói trước cung đình phải tôn kính, các vị anh minh.

Bài hát chèo thuyền: Thuyền ta mắc cạn rồi đây, xin nàng buông lái cầm dây kéo thuyền

Vừa chèo thuyền vừa hát xen lẫn các lời hát nói đối thoại như một ca dao.

Bài hát giáo chân sào:

Bác mẹ nường truyền cả mui cao, cho anh ghé chút chân sào được chăng

Phần múa đèn chạy chữ cũng có 12 cô gái trang phục giống như hát chèo chải, chỉ khác là mỗi người sẽ đội một đĩa đèn có 7 ngọn nến. Hát múa đèn có 5 phần là: hát múa giáo đèn, hát chúc, hát mời, hát mừng và cuối cùng là chạy chữ.

Múa hát giáo đèn “Đèn tôi nay lưu truyền kế thế….thắp đèn rạng cả bốn phương mời tất cả mọi người đến để chứng kiến ngọn đèn đã soi sáng tất cả mọi nơi.

Hát chúc: Chúc quốc gia trường la, chúc thánh thọ vô cương, chúc thánh đế thọ tăng thêm thọ.

Hát mời: Hằng nga cung cấu quảng ngân, xin mời nàng xuống giương gian ngự đồng. và cuối cùng là Hát mừng.

Nét độc đáo, đặc sắc trong điệu múa đèn, chạy chữ chính là sự kết hợp hát chèo chải cùng các động tác múa để tạo nên tổ khúc múa đèn. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, 12 cô gái trong đội múa đèn sẽ đội lên đầu một đĩa đèn vừa hát, vừa múa và xếp các chữ nhất, nhị, tam, tứ và ngũ.

Xếp chữ Nhất: Nhất như, Nhất tinh tiết, nhất đoan trang, nay mừng phúc lộc thọ trường thiên niên…

Xếp chữ Nhị: Nhị là, Nhị như đồng tâm, nhất như nhị nhị như nhất giả

Xếp chữ Tam: Tam là, tam cương thống kỷ, nay làng ta mở hội khai xuân

Xếp chữ Tứ: Tứ đức là, tứ đức tình thâm

Xếp chữ Ngũ: Ngũ là, ngũ phúc lâm môn

Sau khi biểu diễn các chữ theo hình đã xếp, cả đội sẽ nằm xuống, lật người vừa lăn kết thành bông hoa 5 cánh, từ từ chuyển thành hàng ngang. Những động tác khéo léo, uyển chuyển của các thành viên khiến người xem thán phục. Không chỉ biểu diễn trong các dịp hội làng, xã, hát chèo chải, múa đèn chạy chữ đã nhiều lần tham gia biểu diễn và đạt giải cao trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 1985 và 1988, đạt giải nhất tại liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Thiệu Yên. Năm 1991 đạt giải nhất hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh; năm 1993, đạt giải nhất tại liên hoan văn hóa các dân tộc toàn tỉnh. Năm 2012 đạt giải nhì hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh nhân sự kiện đón nhận di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ. Năm 2012 đạt giải nhất; năm 2015 đạt giải 3 hội diễn các làng văn hóa tiêu biểu toàn huyện. Năm 2017 đạt giải nhì tại hội thi tiếng hát người cao tuổi. Cá nhân bà Nguyễn Thị Thủy đạt giải nhất giọng hát hay người cao tuổi.

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, huyện Thiệu Hóa đang đề nghị công nhận điệu “múa đèn, chạy chữ” được nghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Thủy cùng các nghệ nhân trong xã đang gìn giữ và phát huy loại hình di sản “múa đèn, chạy chữ” là nghệ nhân ưu tú.

Múa đèn chạy chữ là nét văn hóa đặc sắc, lâu đời của làng Nhân Cao xã Thiệu Quang mang lại ý nghĩa phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm, là nơi để mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Giữa cuộc sống xô bồ với nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều dòng nhạc thị trường thu hút người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc gìn giữ những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống khiến nhiều nghệ nhân trăn trở. Xong, với trách nhiệm và niềm đam mê của những “nghệ sĩ nông dân” ở Thiệu Quang vẫn cần mẫn luyện rèn, trau dồi vốn liếng để tinh hoa nghệ thuật ông, cha không bị mai một, để những giá trị văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn, phát huy, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trần Ngọc Tùng

Nhớ ngày khai trường

Trịnh Văn Khiếu

Ở giữa rừng cây xanh

Có bông hoa tim tím

Anh đứng nhìn âu yếm

Đố em biết nhìn ai ?

Đó chính là màu áo

Em mặc ngày khai trường

Đứng dưới cờ trang nghiêm

Hát bài ca Tổ quốc,

Bốn mươi năm về trước

Nay em đã lên bà

Nhưng lòng anh nhớ mãi

Ngày khai trường quê ta.

Trích tuyển Thơ " Quê hương Núi Đọ - Sông Chu, tập IV”

NXB Thanh Hóa năm 2010

mat sau.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT