Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

BẢN TIN THÁNG 3

Đăng lúc: 04/04/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 12/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 574-TB/HU về kết luận của BTV Huyện ủy triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Ban Biên tập Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Thông báo như sau:

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ huyện, phấn đấu năm 2019 tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và có thêm 6 - 7 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn và làm việc với Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ của 7 xã: Thiệu Vận, Thiệu Toán, Thiệu Thành, Thiệu Ngọc, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, Thiệu Giao. Để phấn đấu hoàn thanh các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, hệ thống chính trị từ huyện đến xã cần phải tập trung cao một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đảng ủy, UBND các xã, nhất là các xã được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn chỉ đạo đạt chuẩn NTM phải báo cáo đảng bộ, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để có quyết tâm cao, chủ động tổ chức thực hiện các nội dung công việc của địa phương và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện; tập trung cao những nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đi vào thực chất, bền vững, xác định dân là chủ thể nên mọi việc dân được biết, được bàn và dân được hưởng; thường xuyên biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng NTM.

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2019, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chất lượng tiêu chí, công việc theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp thực hiện kịp thời các tiêu chí. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng NTM làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ; định kỳ trước 25 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo NTM huyện.

- Đối với việc kiểm tra, công nhận thôn đạt chuẩn NTM, đề nghị các xã chỉ đạo các thôn hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra kết quả đạt chuẩn của thôn và hoàn thiện gửi hồ sơ về huyện để được kiểm tra công nhận năm 2019.

2. Đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới

- Tham mưu Ban Chỉ đạo NTM huyện chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan và các xã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; kiểm tra công nhận các thôn đạt chuẩn NTM. Tham mưu kế hoạch chi tiết, đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách các xã chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.

- Tham mưu chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm để công nhận trong năm 2019.

3. Các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí.

Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí theo quy định, có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể ở tất cả các xã; báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện theo lĩnh vực, tiêu chí phụ trách; thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí theo chức năng được giao về Ban Chỉ đạo (qua văn phòng điều phối) đối với các xã đạt NTM và NTM nâng cao năm 2019.

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 11/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 13 - CT/HU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Ban Biên tập Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Chỉ thị như sau:

Hiện nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, đến ngày 10/3/2019 đã có 5 xã gồm: Thiệu Phúc, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Tiến, Thiệu Trung có lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy 134 con với trọng lượng là 8.716 kg.

Để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định, nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng, giảm tối đa thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện,BTV Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, cấp ủy các xã, thị trấn, MTTQ, các đoàn thể của huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc quyết liệt để tập trung, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi trên địa bàn nhận thức đúng đắn về tác hại của dịch bệnh và cách phòng, chống; thực hiện 5 không: không giấu dịch; không buôn bán vận chuyển lợn dịch; không giết mổ lợn dịch; không vứt xác lợn chết, bị bệnh; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn.

2. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, các phòng chức năng tập trung cao mọi biện pháp cho công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, từ các xã đã và đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến ra khỏi vùng dịch.

Phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh chuẩn bị đủ tờ rơi về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và cách phòng chống để phát đến người dân, nhất là hộ chăn nuôi; chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, các cơ quan tuyên truyền tăng cường thời lượng, dung lượng để thông tin kịp thời, chính xác cho người dân, người chăn nuôi về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống bệnh, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các tuyến đường liên thôn, liên xã để lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo tất cả các tuyến đường vào khu dân cư phải có chốt kiểm soát dịch bệnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, tiểu khu để phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo và bao vây dập tắt dịch ngay khi còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; đóng cửa các cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn nơi đã xảy ra dịch và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện dịch. Khẩn trương rà soát và triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. Thực hiện hiệu quả công tác tiêu độc, khử trùng, quan tâm đặc biệt tại các khu vực đã có bệnh dịch.

4. Công an huyện tăng cường theo dõi, điều tra nắm chắc tình hình để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo dập dịch và cử cán bộ bám địa bàn, trực chốt huyện, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái quy định của pháp luật.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện sâu sát cơ sở, nắm tình hình; ra văn bản chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là rất quan trọng, phải được tập trung cao để bảo vệ và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bố trí đảm bảo kinh phí và huy động mọi nguồn lực để chống dịch; đơn vị nào thiếu trách nhiệm nếu để bệnh lây lan ra diện rộng, cấp ủy, chính quyền, đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân phụ trách vòng 2 các xã, thị trấn phải thường xuyên về đơn vị phụ trách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này thường xuyên báo cáo về BTV Huyện ủy để chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền đến nhân dân.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 02 năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tranh thủ thời tiết thuận lợi động viên nhân dân tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ, đạt 99,9% diện tích. Tổ chức "Tết trồng cây", trồng được 17.576 cây....Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm; kịp thời khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 145 tỷ 826 triệu đồng, tăng 3,8 % CK. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoạt động sôi nổi, tạo nguồn cung các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản phục vụ Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2019. Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt kiểm tra, xử lý gian lận thương mại trong dịp Tết. Nhìn chung hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu ổn định.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 10 tỷ 615 triệu đồng, đạt 6,4% KH tỉnh giao; 5,6% KH huyện giao. Chi ngân sách ước đạt 69.130 triệu đồng, đạt 16%.

Tập trung công tác bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 9. Tổ chức thành công Hội thi "Bé khỏe, bé tài năng cấp huyện". Kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy chế chuyên môn một số trường. Xây dựng phương án bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết và sau Tết. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi. Tổ chức Hội báo xuân Tết Kỷ Hợi “mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”. Chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi. Toàn huyện đã tổ chức được 45 giải thể thao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện. Chỉ đạo các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, với tổng kinh phí từ các nguồn là sáu tỷ, hai mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng, tăng hơn 3,6 tỷ so với Tết Mậu Tuất 2018. Cấp quà mừng thọ, chúc thọ các cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên 2.609 cụ, kinh phí 570 triệu đồng; cấp gạo hỗ trợ Tết cho 3.062 khẩu với 45.930 kg.

2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tổ chức thành công Lễ giao quân năm 2019 đủ số lượng 192 thanh niên, đảm bảo chất lượng (185 nhập ngũ Quân đội, 07 ngập ngũ Công an).

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường; tổ chức báo công và dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương, xã Thiệu Tiến nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp điểm cầu chính của Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2019 và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ, quản lý các nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng quy hoạch cán bộ, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 11- CT/HU, ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui Tết Kỷ Hợi. Công tác dân vận tập trung nắm tình hình, tâm tư cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo các hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng tâm linh diễn ra bình thường đúng quy định pháp luật. Tổ chức phê duyệt kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC, kế hoạch đảm bảo QP – AN năm 2019.

HĐND tăng cường giám sát theo chức năng nhiệm vụ. UBND huyện làm tốt công tác điều hành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết. UBND các cấp đã triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, của HĐND cùng cấp năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi; động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện; Đại hội LHTN nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nguyễn Quang Thọ

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cơ sở

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại các kì họp của các ban HĐND được quan tâm thường xuyên; nhiều HĐND cơ sở đã xây dựng và ban hành nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm sau vào kì họp giữa năm; căn cứ Nghị quyết, Thường trực, các ban của HĐND đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo qui định của Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát của HĐND cơ sở vẫn còn những hạn chế sau đây:

- Năng lực hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát của một số thành viên các Ban của HĐND cơ sở còn hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và chất lượng, số lượng các cuộc giám sát chuyên đề. Các báo cáo thẩm tra của các Ban về tài liệu trình kì họp, nhiều báo cáo thể hiện chủ yếu là thống nhất với Tờ trình, Dự thảo nghị quyết của UBND.

- Việc tổ chức thực hiện các cuộc giám sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa thường xuyên và chưa đảm bảo theo kế hoạch; một số cuộc giám sát chưa đảm bảo qui trình chặt chẽ, chất lượng giám sát chưa cao; trong kết luận chưa thể hiện rõ việc xem xét, đánh giá nội dung giám sát, những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được giám sát và chưa có nhiều kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các kết luận giám sát. Nội dung giám sát của thường trực HĐND xã, thị trấn chưa toàn diện, chưa chuyên sâu, như các lĩnh vực: Quản lý về thu, chi ngân sách; ban hành văn bản QPPL của UBND, hoạt động của các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý...Nội dung giám sát của các Ban HĐND chủ yếu là thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp, việc tổ chức thực hiện các cuộc giám sát theo kế hoạch, giám sát chuyên đề, đột xuất còn hạn chế.

- Đặc biệt còn một số xã, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã trong nhiều tháng không tổ chức được các cuộc giám sát chuyên đề. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số thành viên các Ban của một số cơ sở còn hạn chế; công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc giám sát còn lúng túng, ngại va chạm, nội dung chưa rõ ràng, chất lượng các cuộc giám sát chưa cao. Việc trang bị tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của các Ban chưa được quan tâm đúng mức

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Cấp ủy cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND. Thường trực HĐND xã, thị trấn quan tâm trang bị các Văn bản pháp luật, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của HĐND đối với các đại biểu HĐND, đặc biệt các Luật rất cần thiết đối với các đại biểu, như Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Đầu tư công, Luật ngân sách, các văn bản hướng dẫn thi hành vv...

- Hàng năm, HĐND cần xây dựng và ban hành nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm sau vào kì họp giữa năm; căn cứ nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xây dựng kế hoạch về thực hiện hoạt động giám sát, đảm bảo thời gian hàng tháng cụ thể, thiết thực, bám sát nội dung của nghị quyết của HĐND đã ban hành.

- Từng đại biểu HĐND nêu cao vai trò trách nhiệm người đại biểu nhân dân, quá trình hoạt động cần phải tìm tòi, trăn trở, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động giám sát, trong tiếp xúc với cử tri. Trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, từng đại biểu cần có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, trung thực, không ngại va trạm, không quản khó khăn, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Các đại biểu HĐND cần chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của HĐND, các ban HĐND huyện và các cơ sở trong huyện thông qua các cuộc giám sát, các hội nghị giao ban, các bài viết trên các phương tiện thông tin, như báo, đài, bản tin nội bộ của huyện để nâng cao nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động giám sát của Thường trực, các ban của HĐND.

- Thường trực HĐND huyện tổ chức tập huấn, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoặc thông qua hoạt động giám sát chuyên đề để hướng dẫn hoạt động giám sát đối với với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn.

- Thông qua hoạt động của HĐND, trong thời gian tới, các cấp ủy cơ sở cần lựa chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ để qui hoạch, giới thiệu đến cử tri bầu các đại biểu HĐND xứng đáng đại diện cho nhân dân, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu, đặc biệt là chú ý các đại biểu đảm nhiệm các chức danh của Thường trực, trưởng, phó các ban của HĐND đảm bảo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của HĐND cơ sở trong những năm qua, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Nguyễn Duy Thứ - UV BTV HU, PCT HĐND huyện

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, của BTV Huyện ủy, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cấp Hội Phụ nữ trong huyện; tổ chức cho 100% cơ sở Hội ký cam kết các tiêu chí cụ thể thực hiện nội dung xây dựng NTM tại địa phương. Hội Phụ nữ huyện đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy, BCĐ xây dựng NTM huyện và Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Đây là cuộc vận động hướng vào từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.

Trong những năm qua BTV Hội LHPN huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, HVPN trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Tỷ lệ HVPN đăng ký thực hiện hàng năm đạt trên 80%, trong đó 85% hội viên thực hiện đạt các tiêu chí của cuộc vận động so với số chị em đăng ký.

Để hỗ trợ các gia đình thực hiện tốt các tiêu chí "5 không 3 sạch", Hội LHPN huyện đã triển khai, thực hiện các đề án, các chuyên đề, dự án như: đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", chuyên đề "Phụ nữ Thiệu Hóa và cộng đồng chung tay xây dựng nhà tiệu hợp vệ sinh", dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (CHOBA), Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng.

Đối với tiêu chí "không đói nghèo", các cấp Hội trong huyện đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phát động phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". Khai thác có hiệu quả các nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 6.245 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng với số tiền 335 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể tạo việc làm, tìm kiếm thị trường cho đầu ra sản phẩm thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ như: Hợp tác xã rau an toàn Thiệu Tân, HTX nghề cá Thiệu Tâm, Tổ hợp tác dâu tằm tờ Thiệu Đô, Thiệu Minh, tổ hợp tác nuôi chim bồ câu Pháp, chim bồ câu đảm bảo an toàn sinh học Thiệu Vũ, tổ hợp tác nuôi con đặc sản rùa, ba ba Thiệu Hợp... Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây/sửa "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ năm 2016 đến nay Hội PN huyện đã trao 20 mái ấm tình thương trị giá 940 triệu đồng, tặng 25 bê vàng trị giá 250 triệu đồng làm phương tiện sinh kế, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ, 65 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 97 triệu đồng; 1.700 xuất quà ủng hộ lũ lụt, 280 xuất quà cho hội viên trị giá 872 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có 625 hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo xây dựng Nông thôn mới, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến hết năm 2018 xuống còn 4.3%.

Các cấp Hội tăng cường giúp phụ nữ thực hiện các nội dung "Gia đình không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học" thông qua các lớp tập huấn, các hội thi, hội thảo như: hội thi "Cơm ngon con khỏe", hội thảo "Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ từ bữa ăn hàng ngày", hội thảo "Bí quyết nuôi con năng động", hội thảo "Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ", chương trình học nấu năm cùng AJINOMOTO... hơn 80% HVPN đã được tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng hướng tới thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về nuôi dạy con theo khoa học, ý thức sâu sắc về vai trò quan trọng của gia đình, đặc biệt là vai trò người mẹ trong gia đình. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng vận động, hướng dẫn phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Vận động gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội", 125/170 chi, tổ phụ nữ đăng ký thực hiện không sinh con thứ 3, xây dựng 86 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập CLB "Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" tại thị trấn Vạn Hà, duy trì hoạt động 88 câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc", 03 câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", câu lạc bộ "Phòng chống bạo lực gia đình"...

Đối với tiêu chí 3 sạch "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ", BTV Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở triển khai gắn với chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, tuần lễ Quốc gia nước sạch VSMT và ngày môi trường Thế giới, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, khai thác các nguồn lực từ Dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (CHOBA) để hỗ trợ phụ nữ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, kết quả đã tuyên truyền, vận động được 10.287 hộ, số tiền thưởng từ dự án là 5.657.850.000 đồng, chuyên đề "Phụ nữ Thiệu Hóa và cộng đồng chung tay xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh" đã hỗ trợ cho 2000 hộ với số tiền là 1 tỷ đồng. Duy trì, nhân rộng các mô hình "Ngõ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường", mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, mô hình "trồng hoa thay thế cỏ dại", phong trào "Chống rác thải nhựa"...có hiệu quả. Tính đến nay đã có 28/28 đơn vị thành lập và nhân rộng lên 45 mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về VS ATTP, 100% các xã, thị trấn trồng được hơn 30km đường hoa thay thế cỏ dại, chỉ đạo thành lập 991 ngõ phụ nữ tự quản về VSMT.

Với sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức thực hiện cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ trong huyện được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, ủng hộ, coi đây là sự đóng góp thiết thực, phù hợp của tổ chức Hội phụ nữ vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà.

Nguyễn Thị Thu - HUV, CT Hội LHPN huyện

Tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp huyện Thiệu Hóa có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cấp uỷ giao; đồng thời, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, chế độ chính sách...Chú trọng giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Việc thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng do các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 92 tổ chức đảng và 1135 đảng viên, kết luận có 92 tổ chức đảng và 1.130 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 05 đảng viên thực hiện chưa tốt; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 đảng viên, trong đó có 03 cấp uỷ viên. Kết luận có 20 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 20 và đã thi hành kỷ luật 20. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên, cấp uỷ viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 09 cấp uỷ viên. Cấp kiểm tra: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 04; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở 10. Kết luận có vi phạm là 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên; đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên; đã tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên, số đảng viên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật 07.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 52 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra kết luận số tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 47, số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 05 (05 chi bộ cơ sở); giám sát 448 đảng viên (trong đó: Huyện ủy viên và tương đương 05, Đảng ủy viên 14, Chi ủy viên 58) và 67 tổ chức đảng, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Công tác kiểm tra tài chính đảng trong việc thực hiện thu chi Ngân sách và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 25 tổ chức đảng trên địa bàn huyện, Kết luận không có tổ chức đảng nào vi phạm về nguyên tắc thu, chi đảng phí.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách 01; cảnh cáo 01 tổ chức và 31 đảng viên (Huyện ủy viên 01; Đảng ủy viên 03; Chi ủy viên 06), với các hình thức kỷ luật: Khiển trách 22; Cảnh cáo 07; cách chức 01; Khai trừ 01. Cấp thi hành kỷ luật: Chi bộ 14; Đảng ủy 11; UBKT Huyện ủy 02; BTV Huyện ủy 03, BCH Đảng bộ huyện 01. Nội dung vi phạm: Những điều đảng viên không được làm; Chức trách nhiệm vụ được giao; Chính sách DSKHH-GĐ; Tài chính ngân sách; Nguyên tắc tập trung dân chủ; Quản lý đất đai; Tổ chức đánh bạc; Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới Huyện ủy huyện Thiệu Hóa tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp nêu cao trách nhiệm trong ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh.

Tạ Quang Du - Ủy viên UBKT Huyện uỷ


Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện Đại hội MTTQ các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra.

Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thiệu Long ngày 14/11/2018, tính đến ngày 20/3/2019 huyện Thiệu Hóa đã có 21/28 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MTTQ. Theo kế hoạch, đại hội MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2019. Đây là tiền đề, sự chuẩn bị quan trọng để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thiệu Hóa dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019. Với Chủ đề“Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tiến hành đầy đủ các nội dung; thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm của UB MTTQ nhiệm kỳ 2014 - 2019; Tham gia thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng thời Hiệp thương dân chủ cử UB MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Kết quả, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở 21 xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 104 vị ủy viên UB MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã hiệp thương cử, giới thiệu 84 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện theo dự kiến kế hoạch đã đề ra.

Lê Thị Hương

Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Thiệu Hóa phát huy hiệu quả

Phát huy lợi thế đất đai và nguồn nhân lực, trong những năm gần đây, huyện Thiệu Hóa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích cho sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần hình thành những mô hình, vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Để tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ngoài thực hiện tốt các chính sách của tỉnh như: chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới… huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế. Theo đó, UBND huyện đã xây dựng “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”; kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, các mô hình phát triển sản xuất gắn với lợi thế của từng địa phương, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho nhân dân. HĐND huyện ban hành Nghị quyết về hỗ trợ nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/ha; có chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để cải tạo thay thế giống dâu nhằm phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm ở huyện; hỗ trợ 100 triệu đồng/ha để kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho mô hình nhà màng sản xuất rau an toàn …cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện, như: Hỗ trợ xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; hỗ trợ phát triển vùng rau an toàn tập trung, hỗ trợ mua máy gặt đập; hỗ trợ hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cánh đồng “liền vùng, cùng trà, cùng một loại giống”; hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cùng với chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực trồng trọt, huyện còn thực hiện chính sách hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm…

Thực tế cho thấy, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, theo hướng tăng diện tích cây có giá trị kinh tế cao, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Trên địa bàn huyện đãhình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500 ha; duy trì 07 mô hình trồng rau an toàn tập trung với diện tích 21 ha, 31.000 m2 sản xuất rau trong nhà lưới tại 6 xã, mô hình trồng khoai tây đông muộn, xuân sớm, ngô ngọt, đậu tương rau, 126 ha dâu tằm… Ngoài ra, nhiều hộ dân còn chủ động xây dựng các mô hình làm nấm mộc nhĩ, nuôi thỏ, lợn sạch, ba ba, chim bồ câu, cá giống, bò BBB ... Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 1.023,7 ha (chủ yếu là các loại cây lúa chất lượng cao, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương) hiệu quả giá trị đạt cao hơn từ 1,5 đến 1,8 lần so với diện tích cây trồng chưa liên kết; 165 ha mô hình liên kết sản xuất với công ty CP Lam Sơn sản xuất lúa hữu cơ); đưa cây khoai tây, ngô ngọt, đậu tương rau vào sản xuất 4 vụ; Cũng nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, nông dân đã đầu tư, mua máy móc để sản xuất. Hiện nay, trên 98% diện tích được thu hoạch bằng máy móc, khâu gieo cấy đạt 30%, đã tiết kiệm được chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. Do đó, sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 120 nghìn tấn, giá trị sản phẩm năm 2018 đạt 118 triệu đồng/ha. Toàn huyện có 256 trang trại, gia trại chăn nuôi, trong đó có 38 trang trại được cấp giấy chứng nhận; đàn gia cầm phát triển khá. Năm 2018, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.200 tấn, đạt giá trị trên 82 tỉ đồng.

Việc triển khai có hiệu quả các đề án, chính sách của tỉnh và huyện trong phát triển nông nghiệp ở Thiệu Hóa đã trở thành động lực lớn để người dân mạnh dạn chuyển đổi cách thức làm ăn và quyết tâm đầu tư theo hướng mô hình, góp phần tạo ra sản phẩm có chất lượng, từng bước hình thành các vùng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao.Tuy nhiên, theo người dân, hiện một số chính sách hỗ trợ đưa ra tiêu chí quá cao, khiến cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân chưa tiếp cận được với chính sách. Chính vì vậy, ngoài việc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hỗ trợ, ngành nông nghiệp tỉnh và huyện Thiệu Hóa cần điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với thực tế sản xuất trên địa bàn, để các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đi vào cuộc sống, thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp đạt những mục tiêu đề ra.

Thanh Mai

Làm giàu từ những viên gạch

Đó là chuyện vượt khó của anh Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1987 ở thôn 2, xã Thiệu Viên với mô hình sản xuất gạch không nung. Để có được nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm như hiện nay, ít ai biết rằng, trước đó anh và gia đình đã trải qua thời kỳ khó khăn. Ấy thế mà, bằng sự nhanh nhạy, ham học hỏi và ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, anh đã gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Trao đổi với chúng tôi anh Dũng kể, năm 2009 sau khi xuất ngũ anh đi học lái xe, đi lái thuê thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Năm 2016, gia đình anh vay mượn mua xe để chạy vật liệu xây dựng, vừa để mở rộng quan hệ, tìm hướng đi cho nghề đúc gạch không nung đã ấp ủ bấy lâu của mình. Ở thời điểm đó, gạch không nung là một vật liệu xây dựng còn khá mới mẻ và nhu cầu của bà con địa phương đối với loại gạch này rất thấp, tuy nhiên cơ sở sản xuất còn ít, nên anh tự nhủ: đây là cơ hội thoát nghèo. Từ suy nghĩ đó, anh bàn bạc với gia đình và quyết định vay thêm tiền từ anh em gia đình và Quỹ tín dụng nhân dân Thiệu Viên để mua máy, mở cơ sở sản xuất gạch không nung. Những ngày đầu sản xuất, do chưa có kinh nghiệm nên gạch đóng ra không sử dụng được, tuy nhiên với ý trí của người lính anh không cam chịu thất bại anh đã tiếp tục đi học hỏi thêm kinh nghiệm. Và chỉ sau 1 tháng mẻ gạch không nung đạt tiêu chuẩn của đã ra đời. Ngay từ những ngày đầu, với tiêu chí chất lượng là trên hết và giá cả phù hợp với mức sống của bà con nên gạch tiêu thụ rất nhanh nhưng ngặt nỗi, khách hàng mua chịu khá nhiều nên nhiều lúc bị kẹt vốn. Đôi chút nản lòng nhưng anh nghĩ, dẫu sao đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá sản phẩm. Cuối cùng, sau bao cố gắng, không chỉ bà con lân cận trong xã, mà thị trường tiêu thụ của gạch của gia đình anh được mở rộng tới các xã trong huyện và đã vươn ra các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Đông Sơn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, mỗi ngày anh sản xuất từ 2.700 – 3.500 viên gạch.

Nhờ những sự nhanh nhạy đó, sau 2 năm gia đình anh đã có mức thu nhập ổn định, bình quân từ 150-200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm ăn kinh tế giỏi, anh còn là một người tham gia tích cực hoạt động của tập thể, xã hội ở địa phương. Ngoài ra, cơ sở sản xuất gạch của gia đình anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 2 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng, thuê công nhân thời vụ từ 300-350 nghìn đồng/ngày.

Với kinh nghiệm và khát vọng làm giàu của tuổi trẻ, Nguyễn Xuân Dũng đang ấp ủ dự định mở rộng sản xuất lên quy mô hợp tác xã để cùng với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiếp tục phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Bí thư Đoàn xã Thiệu Viên cho biết:không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, Nguyễn Xuân Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn. Phát huy sức trẻ, người thanh niên dám nghĩ, dám làm anh đang tiếp tục mang kinh nghiệm và cả khát vọng làm giàu để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên thanh niên trong xã để cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phùng Thanh Tuyên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2019

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về triển khai học tập Chuyên đề năm 2019, Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật thuyền mới rõ dân như nước. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng và kháng chiến thành công, đem lại giá trị lớn nhất là chế độ Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, phạm trù “ý thức tôn trọng nhân dân” mới thật sự có ý nghĩa khoa học, cách mạng và nhân văn. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”.

Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, “vô luận việc gì đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa đều thế cả”. Người chỉ ra rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”. Theo Người, “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Bàn về chữ “Nhân”, Hồ Chí Minh cho rằng “Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Bàn về chữ “Thiện”, Người cho rằng “Thiện là tốt đẹp. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”.

Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” Mặt khác phải thấy rằng dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong”.

Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Hồ chí Minh chỉ rõ tôn trọng Nhân dân có nhiều cách, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân, Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”.

Trên cơ sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng Nhân dân phải luôn gắn chặt những “điều không nên” và những “điều nên” làm. Giữa năm 1948, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên làm. Trong 6 điều không nên làm có những điều liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Nhân dân nói chung, đồng bào miền ngược nói riêng như tín ngưỡng phong tục, đáng chú ý là “không bao giờ sai lời hứa”, “không nên làm hoặc nói điều gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”. Những điều nên làm cũng liên quan đến công việc thực tế hàng ngày, đặc biệt là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”...

- Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ.

Hồ Chí Minh kiên trì xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mối quan tâm hàng đầu của Người là làm cho mọi người dân hiểu nhà nước mới, chế độ mới khác nhà nước cũ, chế độ cũ ở điều quan trọng nhất là giá trị dân chủ. Dân chủ tức là Nhân dân có quyền lợi làm chủ và phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. Nước dân chủ, chế độ dân chủ thì bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới là trách nhiệm của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất.

Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Bởi vì, “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

Khi người dân chưa hiểu dân chủ là gì thì không thể thực hành dân chủ thật sự. Vì vậy phát huy dân chủ là phải tìm mọi cách bàn bạc, giải thích cho dân hiều rõ. “Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng vui lòng ra sức làm”. Phát huy dân chủ là tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu, ngay cả những việc trực tiếp có lợi cho dân, như đắp đê, hộ đê, tăng gia sản xuất, bình dân học vụ. Giống như đem một cái bánh ngọt ngon lành bắt người ta ăn, nhét vào miệng người ta, thì ai cũng chán. Nếu làm theo cách hạ lệnh, cưỡng bức, thì dân không hiểu, dân oán. “Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”. Trên cơ sở tin vào dân chúng, phát huy dân chủ là “nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”.

- Về chăm lo đời sống Nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ lúc còn là người thiếu niên mười lăm tuổi, Hồ Chí Minh đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Người quyết tâm đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó khăn đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mũ chữ cho dân. Nói tóm lại hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”.

Sau khi đã tranh được độc lập rồi thì vấn đề kiến quốc là hết sức quan trọng. Bởi vì, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Với nhận thức đó, cùng với chỉ đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ kiến quốc. Kháng chiến và kiến quốc gắn bó chặt chẽ với nhau. Muốn kháng chiến thành công thì phải có sức dân, lòng dân. Muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”.

Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Ban Biên tập

Hội LHPN Phụ nữ xã Thiệu Hợp học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua Hội LHPN xã Thiệu Hợp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nề nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội phụ nữ xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức; năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tham gia xây dựng hội vững mạnh; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.Hàng năm, Hội LHPN xã xây dựng các mô hình tiết kiệm theo tổ, nhóm tiết kiệm, đến nay có 12 tổ và 15 nhóm tiết kiệm, số tiền tiết kiệm 1,2 tỷ, giúp cho nhiều hội viên vay vốn. Thực hiện nhiệm vụ của Hội " Phụ nữ giúp nhau phát triến kinh tế" giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương", trong năm 2018 hỗ trợ 01 hội viên khó khăn làm nhà ở với số tiền 3 triệu đồng, tặng 16 xuất quà cho hội viên khó khăn số tiền là 3,2 triệu đồng, hỗ trợ cho hội viên khó khăn làm nhà ở 13 ngày công, số tiền là 3 triệu đồng. Đã thành lập 4 câu lạc bộ, có 131 thành viên, các câu lạc bộ đều hoạt động có hiệu quả, tổ chức nhiều phong trào vào các dịp 8/3, 20/10 và tết cổ truyền của dân tộc như văn hóa, văn nghệ, TDTT, các phong trào này hàng năm đã thu hút được nhiều hội viên mới tham gia sinh hoạt hội, hiện nay có 780 hội viên, động viên hội viên đóng quỹ hội hàng năm đạt 100%.

Ngoài ra Hội đã liên hệ, phối hợp với các tổ chức liên quan, thành lập mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn, giúp cho 25 hội viên có công ăn việc làm ổn định, lương hàng tháng được trả 4,2 triệu đồng, năm 2018 ra mắt 01 tổ hợp tác nuôi con đặc sản (Rùa, ba ba) có 20 thành viên tham gia. Tập trung hỗ trợ cho phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không thể đi làm xa, "Hỗ trợ giúp phụ nữ học nghề” và "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", mở 2 lớp học nghề ngắn hạn "Kết chổi lông" và nghề trồng cây lương thực, thực phẩm giúp cho gần 500 hội viên có nghề phụ có thu nhập trong gia đình ổn định, đời sống nhân dân phát triển rõ rệt.

Đồng thời, thông qua kênh vay vốn từ ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT Thiệu Hóa, tạo nguồn vốn vay cho chị em chăn nuôi, sản xuất, đến nay Hội đang quản lý số vốn của 2 ngân hàng với số tiền dư nợ hơn 25 tỷ đồng, giúp cho 1.460 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm dưới các hình thức như: tiết kiệm điện trong sinh hoạt, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình. Ngoài ra, Hội phụ nữ xã còn thực hiện có hiệu quả mô hình phụ nữ làm kinh tế. Nhờ đó giúp cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những hoạt động đó đã góp phần giáo dục hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

Những việc làm của Hội đã thể hiện tình “Tương thân tương ái”, nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân hậu của người phụ nữ.Đó chính là hành động, việc làm, là nghĩa cử cao đẹp mà phụ nữ học tập, làm theo Bác. Phụ nữ Thiệu Hợp ngày càng phát huy hơn nữa, có nhiều hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực cho gia đình hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xã Thiệu Vũ về đích nông thôn mới năm 2018

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đổi mới trong cách làm, những năm qua, xã Thiệu Vũ đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng NTM, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Sinh - Phó Bí thư Đảng uỷ - CT UBND xã: khi triển khai chương trình XD NTM, xã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Sau đó, xã đã thay đổi cách làm, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể cũng như phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không thực hiện dàn trải mà ưu tiên tập trung cho những tiêu chí dễ, cần ít nguồn lực thì làm trước. Các tiêu chí khó cần nhiều nguồn lực thì kêu gọi thực hiện xã hội hoá và làm sau.

Cốt lõi của chương trình XD NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, do đó xã cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng ngành nghề, nắm bắt thị trường, giúp nhau phát triển kinh tế. Trong những năm qua, xã đã triển khai đến người dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất: chăn nuôi gà lấy trứng, nuôi lợn nái, trồng cây có múi, nuôi chim bồ câu, ếch, lươn... Hầu hết các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân và được nhân rộng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,62%.

Điểm nổi bật trong XD NTM của xã đó là: Sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay XD NTM trên địa bàn toàn xã. Nhiều tổ chức, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Một số công trình hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên. Trong 7 năm thực hiện chương trình XD NTM (2011-2017), xã huy động nguồn lực gần 125 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và chỉnh trang xây dựng nhà ở là trên 80%, hiến 7500 m2 đất và trên 4.500 ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Với những nỗ lực trên, đến nay, xã Thiệu Vũ đã đạt 19/19 tiêu chí XD NTM. Trong năm 2018 xã Thiệu Vũ đã xây dựng thành công 3 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16 Cở sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 11 Hộ nghèo. Ở tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay xã có 4/4 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đã đạt theo quy định của Bộ Văn hóa. Nhà văn hóa, Trung tâm đã hoàn thành trong tháng 9/2018 với tổng vốn ngân sách xã dành cho thực hiện là 2,2 tỷ đồng và vốn NS tỉnh đầu tư hỗ trợ 3,5 tỷ đồng. Ở tiêu chí Cở sở hạ tầng thương mại nông thôn: Về mặt bằng đã có sẵn trên cơ sở chợ cũ đã được xây dựng từ năm 2010. Xã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt báo cáo KTKT xong tháng 9/2017. Tiến hành thi công từ tháng 10/2017 và đã hoàn thành trong tháng 01/2018 với tổng nguồn vốn là 900 triệu đồng. Ở tiêu chí Hộ nghèo, đến thời điểm hết tháng 9/2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã sau khi đã rà soát, bình xét hộ nghèo không tính đối tượng bảo trợ xã hội là 82/1774 hộ chiếm 4,62 %. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 86%. Hiện, cơ quan chức năng và xã tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền cho con em trong gia đình không tham gia các hoạt động vi phạm an ninh, trật tự xã hội và tai, tệ nạn xã hội. Đối với các tiêu chí đã đạt được, xã tập trung mọi nguồn lực giữ vững và nâng cao chất lượng.

Với những kết quả đạt được, xã Thiệu Vũ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phùng Thanh Tuyên

Xã Thiệu Ngọc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

trong thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Thiệu Ngọc đã và đang tổ chức thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cơ bản khắc phục được tình trạng manh mún, tạo ra các ô thửa có diện tích lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Sau chuyển đổi ruộng đất lần 2 ở Thiệu Ngọc mỗi hộ còn từ 1-2 thửa, ruộng đất vẫn còn manh mún; đất công ích của một số đơn vị còn nằm tản mát nhiều nơi; khi quy hoạch đất văn hóa, giáo dục, các công trình của xã hoặc chuyển đổi mục đích sang đất ở, đất khác gặp khó khăn. Một số hộ nông dân trả ruộng, bỏ ruộng, không thiết tha với đồng ruộng; việc đưa cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất trong nông nghiệp còn gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng trên, năm 2018, Thiệu Ngọc bắt đầu triển khai đề án chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Bước đầu cũng gặp không ít khó khăn, bởi một số hộ trước đây được giao ruộng ở vị trí tốt, sản xuất thuận lợi, bây giờ bàn giao cho các hộ khác nên còn băn khoăn và không đồng tình. Trước tình hình đó, các đồng chí bí thư, chủ tịch xã trực tiếp xuống họp dân, những băn khoăn vướng mắc của bà con từng bước được tháo gỡ. Chi bộ làm thông tư tưởng trong cán bộ, đảng viên rồi họp dân phân tích để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ nhằm xây dựng cánh đồng mẫu lớn, khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, manh mún, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đề án của xã được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo; họp HĐND xã mở rộng đến tận thôn; họp nhân dân các thôn, xóm phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhờ cách làm đó đến nay, xã Thiệu Ngọc đã thực hiện chuyển đổi xong ở 4 thôn, còn 2 thôn còn lại do mới thực hiện sáp nhập nên sẽ hoàn thành chuyển đổi trong năm 2019. Sau chuyển đổi, diện tích đất sản xuất được gom về một mối, tạo điều kiện cho người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, khắc phục tình trạng người dân bỏ ruộng hoang. Có 50ha đất vùng sâu trũng trước đây khó làm, sản xuất lúa không hiệu quả đã được một số hộ nhận và chuyển đổi sang nuôi cá lúa kết hợp, xã có thêm 4 mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt được xây dựng. Trong sản xuất vụ đông xã đã bắt đầu sản xuất theo chuỗi, liên doanh liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Diện tích đồng màu được bố trí trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như khoai tây, ngô ngọt, ớt lai xuất khẩu…Cũng sau chuyển đổi xã đã quy hoạch được diện tích đất công ích, các công trình công cộng.

Đồng chí Trịnh Đình Lý- Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Ngọc cho biết thêm: “Cái được lớn nhất của chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là hình thành tư duy sản xuất mới cho bà con. Thông qua thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc đề ra phương án sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân có ý nghĩa quyết định sự thành công của mọi công việc dù là khó đến mấy…” Giai đoạn tới, xã Thiệu Ngọc định hướng xây dựng các chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa gạo, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đất đã dồn đổi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Trần Thanh Mai

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Hội làng truyền thống, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa

Hội làng truyền thống, xã Thiệu Trung có từ thế kỷ thứ 14, gắn với tục thờ các vị Thần Hoàng làng và hoạt động tín ngưỡng dân gian. Trước đây, lễ hội diễn ra đúng vào ngày 10/2 Âm lịch hằng năm, còn ngày nay lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 2 Âm Lịch. Trải qua hơn 7 thế kỷ, lễ hội vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống mang đậm dấu ấn riêng của vùng quê Kẻ Rỵ - Kẻ Chè xưa, với nghi lễ rước kiệu thần Hoàng, tế phật cầu an và nhiều trò chơi dân gian như: Cờ người, kéo co, thi nấu cơm, bắt trạch trong chum, bịt mắt bắt vịt...

Hội làng truyền thống nhằm tôn vinh năm vị thành hoàng làng có công khai hoang, lập ấp và phù hộ cho nhân dân trong vùng bình yên, làm ăn phát đạt. Các vị thành hoàng lànggồm: Đức Thánh Đào (vị thánh cả), có công khai phá vùng đất này; tiếp theo là Thiên Phúc, Đại Hành, Thái Tổ và nữ thần Bạch Y Công chúa. Trước khi vào phần tế lễ, các làng tổ chức nghênh rước kiệu Thành Hoàng làng đến địa điểm chùa Hương Nghiêm để tế lễ.

Cùng với phần tế lễ thường gắn với các phần hội như: nấu cơm thi giữa các làng với nhau. Làng nào có mâm cỗ đẹp, nhiều món ngon, sắp xếp các món hấp dẫn và chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất so với quy định sẽ đạt giải cao. Các làng thường chọn lựa những bà, những chị được xóm làng quý mến bởi đức tính đảm đang, hoạt bát, khéo tay, hay làm vào đội nấu cơm thi. Phái nam thì chọn những người có uy tín điều hành công việc chuẩn bị các loại thực phẩm, củi lửa để cùng các bà, các chị tổ chức một mâm cỗ sao cho đạt được đầy đủ ý nghĩa Thiên – Địa – Nhân.

Tiếp đó cờ người là một trong các nội dung thi được rất nhiều người yêu thích, trong các ván cờ, các quân cờ (người) vừa chơi vừa diễn xướng liên quan đến ca ngợi công lao các vị thành hoàng, biểu dương người tốt, việc tốt trong làng, trong xã và ca ngợi nghề truyền thống của làng. Hội làng, xã Thiệu Trung diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và là nét đẹp văn hóa tồn tại lâu đời của Nhân dân.

Nhân dịp khai mạc hội làng truyền thống năm 2019, xã Thiệu Trung đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, đây là địa điểm du lịch được gắn kết với chùa hương nghiêm, hội làng xã Thiệu Trung, nhằm tuyên truyền, quảng bá khách thập phương, khách tham quan du lịch biết đến hội làng, để điểm du lịch trở thành tour du lịch trọng điểm của tỉnh. Hy vọng trong tương lai gần, hội làng xã Thiệu Trung sẽ là điểm kết nối du khách trong và ngoài tỉnh đến với làng nghề đúc đồng, điểm du lịch Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu ngày một đông, xứng với tiềm năng và thế mạnh nơi đây.

Trần Thị Hiên - Công chức Văn hóa xã Thiệu Trung

Xây dựng nông thôn mới

Thiệu Tân có núi Con Rùa

Có dòng sông mát, nô đùa trẻ thơ

Thiệu Tân quyết chí thi đua

Mười chín tiêu chí không thua điểm nào

Đêm về điện sáng như sao

Đường vào ngõ xóm như vào công viên

Đầu tàu gương mẫu - thanh niên

Gắng chăm học tập, sinh viên đỗ nhiều

Làng bàn hương ước những điều

Gia đình dòng họ có nhiều con ngoan

Tình làng ngõ xóm chứa chan

Yên bình cuộc sống an toàn trong dân

Kinh tế phát triển tăng dần

Chăn nuôi sản xuất không ngừng nâng cao

Nuôi tằm bán kén vui sao

Loa đài sớm tối xôn xao xóm làng

Đường thôn rộng mở thênh thang

Cao tầng đua mọc khang trang xã nhà

Văn hóa truyền thống quê ta

Gia đình hạnh phúc nhà nhà ấm êm

Thương yêu đùm bọc dưới trên

Chung lưng đấu cật dựng lên phong trào

Thiệu Tân càng quyết chí cao

Xây nông thôn mới – đẹp sao quê mình

Lê Văn Lộc, xã Thiệu Tân

Trích tuyển “Tình quê, tập III” NXB Thanh Hóa năm 2013

BẢN TIN THÁNG 3

Đăng lúc: 04/04/2019 (GMT+7)
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 12/02/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông báo số 574-TB/HU về kết luận của BTV Huyện ủy triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Ban Biên tập Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Thông báo như sau:

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ huyện, phấn đấu năm 2019 tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và có thêm 6 - 7 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn và làm việc với Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ của 7 xã: Thiệu Vận, Thiệu Toán, Thiệu Thành, Thiệu Ngọc, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, Thiệu Giao. Để phấn đấu hoàn thanh các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, hệ thống chính trị từ huyện đến xã cần phải tập trung cao một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đảng ủy, UBND các xã, nhất là các xã được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn chỉ đạo đạt chuẩn NTM phải báo cáo đảng bộ, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để có quyết tâm cao, chủ động tổ chức thực hiện các nội dung công việc của địa phương và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện; tập trung cao những nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM đi vào thực chất, bền vững, xác định dân là chủ thể nên mọi việc dân được biết, được bàn và dân được hưởng; thường xuyên biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng NTM.

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2019, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chất lượng tiêu chí, công việc theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp thực hiện kịp thời các tiêu chí. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng NTM làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ; định kỳ trước 25 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo NTM huyện.

- Đối với việc kiểm tra, công nhận thôn đạt chuẩn NTM, đề nghị các xã chỉ đạo các thôn hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra kết quả đạt chuẩn của thôn và hoàn thiện gửi hồ sơ về huyện để được kiểm tra công nhận năm 2019.

2. Đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới

- Tham mưu Ban Chỉ đạo NTM huyện chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan và các xã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019; kiểm tra công nhận các thôn đạt chuẩn NTM. Tham mưu kế hoạch chi tiết, đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách các xã chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.

- Tham mưu chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm để công nhận trong năm 2019.

3. Các phòng, ngành phụ trách các tiêu chí.

Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí theo quy định, có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể ở tất cả các xã; báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện theo lĩnh vực, tiêu chí phụ trách; thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí theo chức năng được giao về Ban Chỉ đạo (qua văn phòng điều phối) đối với các xã đạt NTM và NTM nâng cao năm 2019.

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 11/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 13 - CT/HU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Ban Biên tập Bản tin nội bộ trích giới thiệu nội dung Chỉ thị như sau:

Hiện nay tình hình Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, đến ngày 10/3/2019 đã có 5 xã gồm: Thiệu Phúc, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Tiến, Thiệu Trung có lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy 134 con với trọng lượng là 8.716 kg.

Để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định, nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng, giảm tối đa thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện,BTV Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, cấp ủy các xã, thị trấn, MTTQ, các đoàn thể của huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc quyết liệt để tập trung, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định của Luật Thú y và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi trên địa bàn nhận thức đúng đắn về tác hại của dịch bệnh và cách phòng, chống; thực hiện 5 không: không giấu dịch; không buôn bán vận chuyển lợn dịch; không giết mổ lợn dịch; không vứt xác lợn chết, bị bệnh; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn.

2. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, các phòng chức năng tập trung cao mọi biện pháp cho công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, từ các xã đã và đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến ra khỏi vùng dịch.

Phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh chuẩn bị đủ tờ rơi về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và cách phòng chống để phát đến người dân, nhất là hộ chăn nuôi; chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, các cơ quan tuyên truyền tăng cường thời lượng, dung lượng để thông tin kịp thời, chính xác cho người dân, người chăn nuôi về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống bệnh, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các tuyến đường liên thôn, liên xã để lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo tất cả các tuyến đường vào khu dân cư phải có chốt kiểm soát dịch bệnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, tiểu khu để phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo và bao vây dập tắt dịch ngay khi còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; đóng cửa các cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn nơi đã xảy ra dịch và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện dịch. Khẩn trương rà soát và triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. Thực hiện hiệu quả công tác tiêu độc, khử trùng, quan tâm đặc biệt tại các khu vực đã có bệnh dịch.

4. Công an huyện tăng cường theo dõi, điều tra nắm chắc tình hình để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo dập dịch và cử cán bộ bám địa bàn, trực chốt huyện, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái quy định của pháp luật.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện sâu sát cơ sở, nắm tình hình; ra văn bản chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là rất quan trọng, phải được tập trung cao để bảo vệ và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bố trí đảm bảo kinh phí và huy động mọi nguồn lực để chống dịch; đơn vị nào thiếu trách nhiệm nếu để bệnh lây lan ra diện rộng, cấp ủy, chính quyền, đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân phụ trách vòng 2 các xã, thị trấn phải thường xuyên về đơn vị phụ trách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này thường xuyên báo cáo về BTV Huyện ủy để chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền đến nhân dân.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 02 năm 2019

1. Tình hình kinh tế - xã hội

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tranh thủ thời tiết thuận lợi động viên nhân dân tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ, đạt 99,9% diện tích. Tổ chức "Tết trồng cây", trồng được 17.576 cây....Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm; kịp thời khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 145 tỷ 826 triệu đồng, tăng 3,8 % CK. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoạt động sôi nổi, tạo nguồn cung các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản phục vụ Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2019. Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt kiểm tra, xử lý gian lận thương mại trong dịp Tết. Nhìn chung hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu ổn định.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 10 tỷ 615 triệu đồng, đạt 6,4% KH tỉnh giao; 5,6% KH huyện giao. Chi ngân sách ước đạt 69.130 triệu đồng, đạt 16%.

Tập trung công tác bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 9. Tổ chức thành công Hội thi "Bé khỏe, bé tài năng cấp huyện". Kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy chế chuyên môn một số trường. Xây dựng phương án bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết và sau Tết. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi. Tổ chức Hội báo xuân Tết Kỷ Hợi “mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”. Chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi. Toàn huyện đã tổ chức được 45 giải thể thao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ công tác; viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện. Chỉ đạo các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, với tổng kinh phí từ các nguồn là sáu tỷ, hai mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng, tăng hơn 3,6 tỷ so với Tết Mậu Tuất 2018. Cấp quà mừng thọ, chúc thọ các cụ tròn, chẵn tuổi 70 trở lên 2.609 cụ, kinh phí 570 triệu đồng; cấp gạo hỗ trợ Tết cho 3.062 khẩu với 45.930 kg.

2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tổ chức thành công Lễ giao quân năm 2019 đủ số lượng 192 thanh niên, đảm bảo chất lượng (185 nhập ngũ Quân đội, 07 ngập ngũ Công an).

3. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được tăng cường; tổ chức báo công và dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạnh Nhà thờ Họ Vương, xã Thiệu Tiến nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp điểm cầu chính của Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2019 và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ, quản lý các nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng quy hoạch cán bộ, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 11- CT/HU, ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức cho nhân dân đón Xuân, vui Tết Kỷ Hợi. Công tác dân vận tập trung nắm tình hình, tâm tư cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo các hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng tâm linh diễn ra bình thường đúng quy định pháp luật. Tổ chức phê duyệt kế hoạch XDCS và thực hiện QCDC, kế hoạch đảm bảo QP – AN năm 2019.

HĐND tăng cường giám sát theo chức năng nhiệm vụ. UBND huyện làm tốt công tác điều hành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết. UBND các cấp đã triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, của HĐND cùng cấp năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi; động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện; Đại hội LHTN nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nguyễn Quang Thọ

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cơ sở

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại các kì họp của các ban HĐND được quan tâm thường xuyên; nhiều HĐND cơ sở đã xây dựng và ban hành nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm sau vào kì họp giữa năm; căn cứ Nghị quyết, Thường trực, các ban của HĐND đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo qui định của Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát của HĐND cơ sở vẫn còn những hạn chế sau đây:

- Năng lực hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát của một số thành viên các Ban của HĐND cơ sở còn hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và chất lượng, số lượng các cuộc giám sát chuyên đề. Các báo cáo thẩm tra của các Ban về tài liệu trình kì họp, nhiều báo cáo thể hiện chủ yếu là thống nhất với Tờ trình, Dự thảo nghị quyết của UBND.

- Việc tổ chức thực hiện các cuộc giám sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa thường xuyên và chưa đảm bảo theo kế hoạch; một số cuộc giám sát chưa đảm bảo qui trình chặt chẽ, chất lượng giám sát chưa cao; trong kết luận chưa thể hiện rõ việc xem xét, đánh giá nội dung giám sát, những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được giám sát và chưa có nhiều kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các kết luận giám sát. Nội dung giám sát của thường trực HĐND xã, thị trấn chưa toàn diện, chưa chuyên sâu, như các lĩnh vực: Quản lý về thu, chi ngân sách; ban hành văn bản QPPL của UBND, hoạt động của các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý...Nội dung giám sát của các Ban HĐND chủ yếu là thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp, việc tổ chức thực hiện các cuộc giám sát theo kế hoạch, giám sát chuyên đề, đột xuất còn hạn chế.

- Đặc biệt còn một số xã, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã trong nhiều tháng không tổ chức được các cuộc giám sát chuyên đề. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số thành viên các Ban của một số cơ sở còn hạn chế; công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc giám sát còn lúng túng, ngại va chạm, nội dung chưa rõ ràng, chất lượng các cuộc giám sát chưa cao. Việc trang bị tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của các Ban chưa được quan tâm đúng mức

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Cấp ủy cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND. Thường trực HĐND xã, thị trấn quan tâm trang bị các Văn bản pháp luật, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của HĐND đối với các đại biểu HĐND, đặc biệt các Luật rất cần thiết đối với các đại biểu, như Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Đầu tư công, Luật ngân sách, các văn bản hướng dẫn thi hành vv...

- Hàng năm, HĐND cần xây dựng và ban hành nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm sau vào kì họp giữa năm; căn cứ nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xây dựng kế hoạch về thực hiện hoạt động giám sát, đảm bảo thời gian hàng tháng cụ thể, thiết thực, bám sát nội dung của nghị quyết của HĐND đã ban hành.

- Từng đại biểu HĐND nêu cao vai trò trách nhiệm người đại biểu nhân dân, quá trình hoạt động cần phải tìm tòi, trăn trở, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động giám sát, trong tiếp xúc với cử tri. Trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, từng đại biểu cần có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, trung thực, không ngại va trạm, không quản khó khăn, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Các đại biểu HĐND cần chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của HĐND, các ban HĐND huyện và các cơ sở trong huyện thông qua các cuộc giám sát, các hội nghị giao ban, các bài viết trên các phương tiện thông tin, như báo, đài, bản tin nội bộ của huyện để nâng cao nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động giám sát của Thường trực, các ban của HĐND.

- Thường trực HĐND huyện tổ chức tập huấn, tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoặc thông qua hoạt động giám sát chuyên đề để hướng dẫn hoạt động giám sát đối với với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn.

- Thông qua hoạt động của HĐND, trong thời gian tới, các cấp ủy cơ sở cần lựa chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ để qui hoạch, giới thiệu đến cử tri bầu các đại biểu HĐND xứng đáng đại diện cho nhân dân, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu, đặc biệt là chú ý các đại biểu đảm nhiệm các chức danh của Thường trực, trưởng, phó các ban của HĐND đảm bảo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của HĐND cơ sở trong những năm qua, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Nguyễn Duy Thứ - UV BTV HU, PCT HĐND huyện

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, của BTV Huyện ủy, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cấp Hội Phụ nữ trong huyện; tổ chức cho 100% cơ sở Hội ký cam kết các tiêu chí cụ thể thực hiện nội dung xây dựng NTM tại địa phương. Hội Phụ nữ huyện đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy, BCĐ xây dựng NTM huyện và Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Đây là cuộc vận động hướng vào từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.

Trong những năm qua BTV Hội LHPN huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, HVPN trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Tỷ lệ HVPN đăng ký thực hiện hàng năm đạt trên 80%, trong đó 85% hội viên thực hiện đạt các tiêu chí của cuộc vận động so với số chị em đăng ký.

Để hỗ trợ các gia đình thực hiện tốt các tiêu chí "5 không 3 sạch", Hội LHPN huyện đã triển khai, thực hiện các đề án, các chuyên đề, dự án như: đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", chuyên đề "Phụ nữ Thiệu Hóa và cộng đồng chung tay xây dựng nhà tiệu hợp vệ sinh", dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (CHOBA), Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"... tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng.

Đối với tiêu chí "không đói nghèo", các cấp Hội trong huyện đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phát động phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". Khai thác có hiệu quả các nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 6.245 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng với số tiền 335 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể tạo việc làm, tìm kiếm thị trường cho đầu ra sản phẩm thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ như: Hợp tác xã rau an toàn Thiệu Tân, HTX nghề cá Thiệu Tâm, Tổ hợp tác dâu tằm tờ Thiệu Đô, Thiệu Minh, tổ hợp tác nuôi chim bồ câu Pháp, chim bồ câu đảm bảo an toàn sinh học Thiệu Vũ, tổ hợp tác nuôi con đặc sản rùa, ba ba Thiệu Hợp... Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây/sửa "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ năm 2016 đến nay Hội PN huyện đã trao 20 mái ấm tình thương trị giá 940 triệu đồng, tặng 25 bê vàng trị giá 250 triệu đồng làm phương tiện sinh kế, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 42.500.000đ, 65 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 97 triệu đồng; 1.700 xuất quà ủng hộ lũ lụt, 280 xuất quà cho hội viên trị giá 872 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có 625 hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo xây dựng Nông thôn mới, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến hết năm 2018 xuống còn 4.3%.

Các cấp Hội tăng cường giúp phụ nữ thực hiện các nội dung "Gia đình không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học" thông qua các lớp tập huấn, các hội thi, hội thảo như: hội thi "Cơm ngon con khỏe", hội thảo "Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ từ bữa ăn hàng ngày", hội thảo "Bí quyết nuôi con năng động", hội thảo "Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ", chương trình học nấu năm cùng AJINOMOTO... hơn 80% HVPN đã được tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng hướng tới thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về nuôi dạy con theo khoa học, ý thức sâu sắc về vai trò quan trọng của gia đình, đặc biệt là vai trò người mẹ trong gia đình. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng vận động, hướng dẫn phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Vận động gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội", 125/170 chi, tổ phụ nữ đăng ký thực hiện không sinh con thứ 3, xây dựng 86 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập CLB "Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" tại thị trấn Vạn Hà, duy trì hoạt động 88 câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc", 03 câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", câu lạc bộ "Phòng chống bạo lực gia đình"...

Đối với tiêu chí 3 sạch "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ", BTV Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở triển khai gắn với chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, tuần lễ Quốc gia nước sạch VSMT và ngày môi trường Thế giới, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, khai thác các nguồn lực từ Dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (CHOBA) để hỗ trợ phụ nữ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, kết quả đã tuyên truyền, vận động được 10.287 hộ, số tiền thưởng từ dự án là 5.657.850.000 đồng, chuyên đề "Phụ nữ Thiệu Hóa và cộng đồng chung tay xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh" đã hỗ trợ cho 2000 hộ với số tiền là 1 tỷ đồng. Duy trì, nhân rộng các mô hình "Ngõ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường", mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, mô hình "trồng hoa thay thế cỏ dại", phong trào "Chống rác thải nhựa"...có hiệu quả. Tính đến nay đã có 28/28 đơn vị thành lập và nhân rộng lên 45 mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về VS ATTP, 100% các xã, thị trấn trồng được hơn 30km đường hoa thay thế cỏ dại, chỉ đạo thành lập 991 ngõ phụ nữ tự quản về VSMT.

Với sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức thực hiện cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ trong huyện được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, ủng hộ, coi đây là sự đóng góp thiết thực, phù hợp của tổ chức Hội phụ nữ vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà.

Nguyễn Thị Thu - HUV, CT Hội LHPN huyện

Tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp huyện Thiệu Hóa có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cấp uỷ giao; đồng thời, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm như công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, chế độ chính sách...Chú trọng giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Việc thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng do các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 92 tổ chức đảng và 1135 đảng viên, kết luận có 92 tổ chức đảng và 1.130 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 05 đảng viên thực hiện chưa tốt; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 đảng viên, trong đó có 03 cấp uỷ viên. Kết luận có 20 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 20 và đã thi hành kỷ luật 20. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên, cấp uỷ viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 09 cấp uỷ viên. Cấp kiểm tra: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 04; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở 10. Kết luận có vi phạm là 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên; đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên; đã tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên, số đảng viên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật 07.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 52 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra kết luận số tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 47, số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 05 (05 chi bộ cơ sở); giám sát 448 đảng viên (trong đó: Huyện ủy viên và tương đương 05, Đảng ủy viên 14, Chi ủy viên 58) và 67 tổ chức đảng, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Công tác kiểm tra tài chính đảng trong việc thực hiện thu chi Ngân sách và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 25 tổ chức đảng trên địa bàn huyện, Kết luận không có tổ chức đảng nào vi phạm về nguyên tắc thu, chi đảng phí.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách 01; cảnh cáo 01 tổ chức và 31 đảng viên (Huyện ủy viên 01; Đảng ủy viên 03; Chi ủy viên 06), với các hình thức kỷ luật: Khiển trách 22; Cảnh cáo 07; cách chức 01; Khai trừ 01. Cấp thi hành kỷ luật: Chi bộ 14; Đảng ủy 11; UBKT Huyện ủy 02; BTV Huyện ủy 03, BCH Đảng bộ huyện 01. Nội dung vi phạm: Những điều đảng viên không được làm; Chức trách nhiệm vụ được giao; Chính sách DSKHH-GĐ; Tài chính ngân sách; Nguyên tắc tập trung dân chủ; Quản lý đất đai; Tổ chức đánh bạc; Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới Huyện ủy huyện Thiệu Hóa tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp nêu cao trách nhiệm trong ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh.

Tạ Quang Du - Ủy viên UBKT Huyện uỷ


Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện Đại hội MTTQ các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra.

Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thiệu Long ngày 14/11/2018, tính đến ngày 20/3/2019 huyện Thiệu Hóa đã có 21/28 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MTTQ. Theo kế hoạch, đại hội MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2019. Đây là tiền đề, sự chuẩn bị quan trọng để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thiệu Hóa dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019. Với Chủ đề“Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tiến hành đầy đủ các nội dung; thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm của UB MTTQ nhiệm kỳ 2014 - 2019; Tham gia thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đồng thời Hiệp thương dân chủ cử UB MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Kết quả, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở 21 xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 104 vị ủy viên UB MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã hiệp thương cử, giới thiệu 84 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện theo dự kiến kế hoạch đã đề ra.

Lê Thị Hương

Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Thiệu Hóa phát huy hiệu quả

Phát huy lợi thế đất đai và nguồn nhân lực, trong những năm gần đây, huyện Thiệu Hóa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích cho sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần hình thành những mô hình, vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Để tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ngoài thực hiện tốt các chính sách của tỉnh như: chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới… huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế. Theo đó, UBND huyện đã xây dựng “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”; kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, các mô hình phát triển sản xuất gắn với lợi thế của từng địa phương, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho nhân dân. HĐND huyện ban hành Nghị quyết về hỗ trợ nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/ha; có chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/ha để cải tạo thay thế giống dâu nhằm phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm ở huyện; hỗ trợ 100 triệu đồng/ha để kiên cố hóa kênh mương và giao thông nội đồng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho mô hình nhà màng sản xuất rau an toàn …cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện, như: Hỗ trợ xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; hỗ trợ phát triển vùng rau an toàn tập trung, hỗ trợ mua máy gặt đập; hỗ trợ hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cánh đồng “liền vùng, cùng trà, cùng một loại giống”; hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cùng với chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực trồng trọt, huyện còn thực hiện chính sách hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm…

Thực tế cho thấy, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, theo hướng tăng diện tích cây có giá trị kinh tế cao, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Trên địa bàn huyện đãhình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500 ha; duy trì 07 mô hình trồng rau an toàn tập trung với diện tích 21 ha, 31.000 m2 sản xuất rau trong nhà lưới tại 6 xã, mô hình trồng khoai tây đông muộn, xuân sớm, ngô ngọt, đậu tương rau, 126 ha dâu tằm… Ngoài ra, nhiều hộ dân còn chủ động xây dựng các mô hình làm nấm mộc nhĩ, nuôi thỏ, lợn sạch, ba ba, chim bồ câu, cá giống, bò BBB ... Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 1.023,7 ha (chủ yếu là các loại cây lúa chất lượng cao, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương) hiệu quả giá trị đạt cao hơn từ 1,5 đến 1,8 lần so với diện tích cây trồng chưa liên kết; 165 ha mô hình liên kết sản xuất với công ty CP Lam Sơn sản xuất lúa hữu cơ); đưa cây khoai tây, ngô ngọt, đậu tương rau vào sản xuất 4 vụ; Cũng nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, nông dân đã đầu tư, mua máy móc để sản xuất. Hiện nay, trên 98% diện tích được thu hoạch bằng máy móc, khâu gieo cấy đạt 30%, đã tiết kiệm được chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. Do đó, sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 120 nghìn tấn, giá trị sản phẩm năm 2018 đạt 118 triệu đồng/ha. Toàn huyện có 256 trang trại, gia trại chăn nuôi, trong đó có 38 trang trại được cấp giấy chứng nhận; đàn gia cầm phát triển khá. Năm 2018, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.200 tấn, đạt giá trị trên 82 tỉ đồng.

Việc triển khai có hiệu quả các đề án, chính sách của tỉnh và huyện trong phát triển nông nghiệp ở Thiệu Hóa đã trở thành động lực lớn để người dân mạnh dạn chuyển đổi cách thức làm ăn và quyết tâm đầu tư theo hướng mô hình, góp phần tạo ra sản phẩm có chất lượng, từng bước hình thành các vùng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao.Tuy nhiên, theo người dân, hiện một số chính sách hỗ trợ đưa ra tiêu chí quá cao, khiến cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân chưa tiếp cận được với chính sách. Chính vì vậy, ngoài việc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hỗ trợ, ngành nông nghiệp tỉnh và huyện Thiệu Hóa cần điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với thực tế sản xuất trên địa bàn, để các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đi vào cuộc sống, thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp đạt những mục tiêu đề ra.

Thanh Mai

Làm giàu từ những viên gạch

Đó là chuyện vượt khó của anh Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1987 ở thôn 2, xã Thiệu Viên với mô hình sản xuất gạch không nung. Để có được nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm như hiện nay, ít ai biết rằng, trước đó anh và gia đình đã trải qua thời kỳ khó khăn. Ấy thế mà, bằng sự nhanh nhạy, ham học hỏi và ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, anh đã gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Trao đổi với chúng tôi anh Dũng kể, năm 2009 sau khi xuất ngũ anh đi học lái xe, đi lái thuê thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Năm 2016, gia đình anh vay mượn mua xe để chạy vật liệu xây dựng, vừa để mở rộng quan hệ, tìm hướng đi cho nghề đúc gạch không nung đã ấp ủ bấy lâu của mình. Ở thời điểm đó, gạch không nung là một vật liệu xây dựng còn khá mới mẻ và nhu cầu của bà con địa phương đối với loại gạch này rất thấp, tuy nhiên cơ sở sản xuất còn ít, nên anh tự nhủ: đây là cơ hội thoát nghèo. Từ suy nghĩ đó, anh bàn bạc với gia đình và quyết định vay thêm tiền từ anh em gia đình và Quỹ tín dụng nhân dân Thiệu Viên để mua máy, mở cơ sở sản xuất gạch không nung. Những ngày đầu sản xuất, do chưa có kinh nghiệm nên gạch đóng ra không sử dụng được, tuy nhiên với ý trí của người lính anh không cam chịu thất bại anh đã tiếp tục đi học hỏi thêm kinh nghiệm. Và chỉ sau 1 tháng mẻ gạch không nung đạt tiêu chuẩn của đã ra đời. Ngay từ những ngày đầu, với tiêu chí chất lượng là trên hết và giá cả phù hợp với mức sống của bà con nên gạch tiêu thụ rất nhanh nhưng ngặt nỗi, khách hàng mua chịu khá nhiều nên nhiều lúc bị kẹt vốn. Đôi chút nản lòng nhưng anh nghĩ, dẫu sao đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá sản phẩm. Cuối cùng, sau bao cố gắng, không chỉ bà con lân cận trong xã, mà thị trường tiêu thụ của gạch của gia đình anh được mở rộng tới các xã trong huyện và đã vươn ra các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Đông Sơn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, mỗi ngày anh sản xuất từ 2.700 – 3.500 viên gạch.

Nhờ những sự nhanh nhạy đó, sau 2 năm gia đình anh đã có mức thu nhập ổn định, bình quân từ 150-200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm ăn kinh tế giỏi, anh còn là một người tham gia tích cực hoạt động của tập thể, xã hội ở địa phương. Ngoài ra, cơ sở sản xuất gạch của gia đình anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 2 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng, thuê công nhân thời vụ từ 300-350 nghìn đồng/ngày.

Với kinh nghiệm và khát vọng làm giàu của tuổi trẻ, Nguyễn Xuân Dũng đang ấp ủ dự định mở rộng sản xuất lên quy mô hợp tác xã để cùng với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tiếp tục phát triển kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Bí thư Đoàn xã Thiệu Viên cho biết:không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, Nguyễn Xuân Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn. Phát huy sức trẻ, người thanh niên dám nghĩ, dám làm anh đang tiếp tục mang kinh nghiệm và cả khát vọng làm giàu để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên thanh niên trong xã để cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phùng Thanh Tuyên

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề năm 2019

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về triển khai học tập Chuyên đề năm 2019, Ban Biên tập Bản tin nội bộ huyện trích giới thiệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật thuyền mới rõ dân như nước. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng và kháng chiến thành công, đem lại giá trị lớn nhất là chế độ Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, phạm trù “ý thức tôn trọng nhân dân” mới thật sự có ý nghĩa khoa học, cách mạng và nhân văn. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”.

Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, “vô luận việc gì đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa đều thế cả”. Người chỉ ra rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”. Theo Người, “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng… Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Bàn về chữ “Nhân”, Hồ Chí Minh cho rằng “Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Bàn về chữ “Thiện”, Người cho rằng “Thiện là tốt đẹp. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”.

Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” Mặt khác phải thấy rằng dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong”.

Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Hồ chí Minh chỉ rõ tôn trọng Nhân dân có nhiều cách, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân, Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”.

Trên cơ sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, ý thức tôn trọng Nhân dân phải luôn gắn chặt những “điều không nên” và những “điều nên” làm. Giữa năm 1948, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên làm. Trong 6 điều không nên làm có những điều liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Nhân dân nói chung, đồng bào miền ngược nói riêng như tín ngưỡng phong tục, đáng chú ý là “không bao giờ sai lời hứa”, “không nên làm hoặc nói điều gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem khinh họ”. Những điều nên làm cũng liên quan đến công việc thực tế hàng ngày, đặc biệt là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”...

- Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Trong chế độ Dân chủ Cộng hòa, dân là chủ, thì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ.

Hồ Chí Minh kiên trì xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mối quan tâm hàng đầu của Người là làm cho mọi người dân hiểu nhà nước mới, chế độ mới khác nhà nước cũ, chế độ cũ ở điều quan trọng nhất là giá trị dân chủ. Dân chủ tức là Nhân dân có quyền lợi làm chủ và phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. Nước dân chủ, chế độ dân chủ thì bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới là trách nhiệm của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất.

Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Bởi vì, “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Theo Hồ Chí Minh “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

Khi người dân chưa hiểu dân chủ là gì thì không thể thực hành dân chủ thật sự. Vì vậy phát huy dân chủ là phải tìm mọi cách bàn bạc, giải thích cho dân hiều rõ. “Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng vui lòng ra sức làm”. Phát huy dân chủ là tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu, ngay cả những việc trực tiếp có lợi cho dân, như đắp đê, hộ đê, tăng gia sản xuất, bình dân học vụ. Giống như đem một cái bánh ngọt ngon lành bắt người ta ăn, nhét vào miệng người ta, thì ai cũng chán. Nếu làm theo cách hạ lệnh, cưỡng bức, thì dân không hiểu, dân oán. “Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”. Trên cơ sở tin vào dân chúng, phát huy dân chủ là “nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”.

- Về chăm lo đời sống Nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ lúc còn là người thiếu niên mười lăm tuổi, Hồ Chí Minh đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Người quyết tâm đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó khăn đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mũ chữ cho dân. Nói tóm lại hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”.

Sau khi đã tranh được độc lập rồi thì vấn đề kiến quốc là hết sức quan trọng. Bởi vì, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Với nhận thức đó, cùng với chỉ đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ kiến quốc. Kháng chiến và kiến quốc gắn bó chặt chẽ với nhau. Muốn kháng chiến thành công thì phải có sức dân, lòng dân. Muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”.

Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Ban Biên tập

Hội LHPN Phụ nữ xã Thiệu Hợp học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua Hội LHPN xã Thiệu Hợp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nề nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội phụ nữ xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức; năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tham gia xây dựng hội vững mạnh; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.Hàng năm, Hội LHPN xã xây dựng các mô hình tiết kiệm theo tổ, nhóm tiết kiệm, đến nay có 12 tổ và 15 nhóm tiết kiệm, số tiền tiết kiệm 1,2 tỷ, giúp cho nhiều hội viên vay vốn. Thực hiện nhiệm vụ của Hội " Phụ nữ giúp nhau phát triến kinh tế" giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động xây dựng quỹ "Mái ấm tình thương", trong năm 2018 hỗ trợ 01 hội viên khó khăn làm nhà ở với số tiền 3 triệu đồng, tặng 16 xuất quà cho hội viên khó khăn số tiền là 3,2 triệu đồng, hỗ trợ cho hội viên khó khăn làm nhà ở 13 ngày công, số tiền là 3 triệu đồng. Đã thành lập 4 câu lạc bộ, có 131 thành viên, các câu lạc bộ đều hoạt động có hiệu quả, tổ chức nhiều phong trào vào các dịp 8/3, 20/10 và tết cổ truyền của dân tộc như văn hóa, văn nghệ, TDTT, các phong trào này hàng năm đã thu hút được nhiều hội viên mới tham gia sinh hoạt hội, hiện nay có 780 hội viên, động viên hội viên đóng quỹ hội hàng năm đạt 100%.

Ngoài ra Hội đã liên hệ, phối hợp với các tổ chức liên quan, thành lập mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn, giúp cho 25 hội viên có công ăn việc làm ổn định, lương hàng tháng được trả 4,2 triệu đồng, năm 2018 ra mắt 01 tổ hợp tác nuôi con đặc sản (Rùa, ba ba) có 20 thành viên tham gia. Tập trung hỗ trợ cho phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không thể đi làm xa, "Hỗ trợ giúp phụ nữ học nghề” và "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", mở 2 lớp học nghề ngắn hạn "Kết chổi lông" và nghề trồng cây lương thực, thực phẩm giúp cho gần 500 hội viên có nghề phụ có thu nhập trong gia đình ổn định, đời sống nhân dân phát triển rõ rệt.

Đồng thời, thông qua kênh vay vốn từ ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT Thiệu Hóa, tạo nguồn vốn vay cho chị em chăn nuôi, sản xuất, đến nay Hội đang quản lý số vốn của 2 ngân hàng với số tiền dư nợ hơn 25 tỷ đồng, giúp cho 1.460 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm dưới các hình thức như: tiết kiệm điện trong sinh hoạt, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình. Ngoài ra, Hội phụ nữ xã còn thực hiện có hiệu quả mô hình phụ nữ làm kinh tế. Nhờ đó giúp cho nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những hoạt động đó đã góp phần giáo dục hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

Những việc làm của Hội đã thể hiện tình “Tương thân tương ái”, nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân hậu của người phụ nữ.Đó chính là hành động, việc làm, là nghĩa cử cao đẹp mà phụ nữ học tập, làm theo Bác. Phụ nữ Thiệu Hợp ngày càng phát huy hơn nữa, có nhiều hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực cho gia đình hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Đỗ Thị Lan

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Xã Thiệu Vũ về đích nông thôn mới năm 2018

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đổi mới trong cách làm, những năm qua, xã Thiệu Vũ đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng NTM, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Sinh - Phó Bí thư Đảng uỷ - CT UBND xã: khi triển khai chương trình XD NTM, xã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Sau đó, xã đã thay đổi cách làm, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể cũng như phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không thực hiện dàn trải mà ưu tiên tập trung cho những tiêu chí dễ, cần ít nguồn lực thì làm trước. Các tiêu chí khó cần nhiều nguồn lực thì kêu gọi thực hiện xã hội hoá và làm sau.

Cốt lõi của chương trình XD NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, do đó xã cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng ngành nghề, nắm bắt thị trường, giúp nhau phát triển kinh tế. Trong những năm qua, xã đã triển khai đến người dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất: chăn nuôi gà lấy trứng, nuôi lợn nái, trồng cây có múi, nuôi chim bồ câu, ếch, lươn... Hầu hết các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân và được nhân rộng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,62%.

Điểm nổi bật trong XD NTM của xã đó là: Sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay XD NTM trên địa bàn toàn xã. Nhiều tổ chức, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Một số công trình hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên. Trong 7 năm thực hiện chương trình XD NTM (2011-2017), xã huy động nguồn lực gần 125 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và chỉnh trang xây dựng nhà ở là trên 80%, hiến 7500 m2 đất và trên 4.500 ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Với những nỗ lực trên, đến nay, xã Thiệu Vũ đã đạt 19/19 tiêu chí XD NTM. Trong năm 2018 xã Thiệu Vũ đã xây dựng thành công 3 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16 Cở sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 11 Hộ nghèo. Ở tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay xã có 4/4 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đã đạt theo quy định của Bộ Văn hóa. Nhà văn hóa, Trung tâm đã hoàn thành trong tháng 9/2018 với tổng vốn ngân sách xã dành cho thực hiện là 2,2 tỷ đồng và vốn NS tỉnh đầu tư hỗ trợ 3,5 tỷ đồng. Ở tiêu chí Cở sở hạ tầng thương mại nông thôn: Về mặt bằng đã có sẵn trên cơ sở chợ cũ đã được xây dựng từ năm 2010. Xã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt báo cáo KTKT xong tháng 9/2017. Tiến hành thi công từ tháng 10/2017 và đã hoàn thành trong tháng 01/2018 với tổng nguồn vốn là 900 triệu đồng. Ở tiêu chí Hộ nghèo, đến thời điểm hết tháng 9/2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã sau khi đã rà soát, bình xét hộ nghèo không tính đối tượng bảo trợ xã hội là 82/1774 hộ chiếm 4,62 %. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 86%. Hiện, cơ quan chức năng và xã tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền cho con em trong gia đình không tham gia các hoạt động vi phạm an ninh, trật tự xã hội và tai, tệ nạn xã hội. Đối với các tiêu chí đã đạt được, xã tập trung mọi nguồn lực giữ vững và nâng cao chất lượng.

Với những kết quả đạt được, xã Thiệu Vũ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phùng Thanh Tuyên

Xã Thiệu Ngọc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

trong thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Thiệu Ngọc đã và đang tổ chức thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cơ bản khắc phục được tình trạng manh mún, tạo ra các ô thửa có diện tích lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Sau chuyển đổi ruộng đất lần 2 ở Thiệu Ngọc mỗi hộ còn từ 1-2 thửa, ruộng đất vẫn còn manh mún; đất công ích của một số đơn vị còn nằm tản mát nhiều nơi; khi quy hoạch đất văn hóa, giáo dục, các công trình của xã hoặc chuyển đổi mục đích sang đất ở, đất khác gặp khó khăn. Một số hộ nông dân trả ruộng, bỏ ruộng, không thiết tha với đồng ruộng; việc đưa cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất trong nông nghiệp còn gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng trên, năm 2018, Thiệu Ngọc bắt đầu triển khai đề án chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Bước đầu cũng gặp không ít khó khăn, bởi một số hộ trước đây được giao ruộng ở vị trí tốt, sản xuất thuận lợi, bây giờ bàn giao cho các hộ khác nên còn băn khoăn và không đồng tình. Trước tình hình đó, các đồng chí bí thư, chủ tịch xã trực tiếp xuống họp dân, những băn khoăn vướng mắc của bà con từng bước được tháo gỡ. Chi bộ làm thông tư tưởng trong cán bộ, đảng viên rồi họp dân phân tích để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ nhằm xây dựng cánh đồng mẫu lớn, khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, manh mún, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đề án của xã được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo; họp HĐND xã mở rộng đến tận thôn; họp nhân dân các thôn, xóm phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhờ cách làm đó đến nay, xã Thiệu Ngọc đã thực hiện chuyển đổi xong ở 4 thôn, còn 2 thôn còn lại do mới thực hiện sáp nhập nên sẽ hoàn thành chuyển đổi trong năm 2019. Sau chuyển đổi, diện tích đất sản xuất được gom về một mối, tạo điều kiện cho người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, khắc phục tình trạng người dân bỏ ruộng hoang. Có 50ha đất vùng sâu trũng trước đây khó làm, sản xuất lúa không hiệu quả đã được một số hộ nhận và chuyển đổi sang nuôi cá lúa kết hợp, xã có thêm 4 mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt được xây dựng. Trong sản xuất vụ đông xã đã bắt đầu sản xuất theo chuỗi, liên doanh liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Diện tích đồng màu được bố trí trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như khoai tây, ngô ngọt, ớt lai xuất khẩu…Cũng sau chuyển đổi xã đã quy hoạch được diện tích đất công ích, các công trình công cộng.

Đồng chí Trịnh Đình Lý- Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Ngọc cho biết thêm: “Cái được lớn nhất của chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ là hình thành tư duy sản xuất mới cho bà con. Thông qua thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc đề ra phương án sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân có ý nghĩa quyết định sự thành công của mọi công việc dù là khó đến mấy…” Giai đoạn tới, xã Thiệu Ngọc định hướng xây dựng các chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa gạo, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đất đã dồn đổi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Trần Thanh Mai

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Hội làng truyền thống, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa

Hội làng truyền thống, xã Thiệu Trung có từ thế kỷ thứ 14, gắn với tục thờ các vị Thần Hoàng làng và hoạt động tín ngưỡng dân gian. Trước đây, lễ hội diễn ra đúng vào ngày 10/2 Âm lịch hằng năm, còn ngày nay lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 2 Âm Lịch. Trải qua hơn 7 thế kỷ, lễ hội vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống mang đậm dấu ấn riêng của vùng quê Kẻ Rỵ - Kẻ Chè xưa, với nghi lễ rước kiệu thần Hoàng, tế phật cầu an và nhiều trò chơi dân gian như: Cờ người, kéo co, thi nấu cơm, bắt trạch trong chum, bịt mắt bắt vịt...

Hội làng truyền thống nhằm tôn vinh năm vị thành hoàng làng có công khai hoang, lập ấp và phù hộ cho nhân dân trong vùng bình yên, làm ăn phát đạt. Các vị thành hoàng lànggồm: Đức Thánh Đào (vị thánh cả), có công khai phá vùng đất này; tiếp theo là Thiên Phúc, Đại Hành, Thái Tổ và nữ thần Bạch Y Công chúa. Trước khi vào phần tế lễ, các làng tổ chức nghênh rước kiệu Thành Hoàng làng đến địa điểm chùa Hương Nghiêm để tế lễ.

Cùng với phần tế lễ thường gắn với các phần hội như: nấu cơm thi giữa các làng với nhau. Làng nào có mâm cỗ đẹp, nhiều món ngon, sắp xếp các món hấp dẫn và chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất so với quy định sẽ đạt giải cao. Các làng thường chọn lựa những bà, những chị được xóm làng quý mến bởi đức tính đảm đang, hoạt bát, khéo tay, hay làm vào đội nấu cơm thi. Phái nam thì chọn những người có uy tín điều hành công việc chuẩn bị các loại thực phẩm, củi lửa để cùng các bà, các chị tổ chức một mâm cỗ sao cho đạt được đầy đủ ý nghĩa Thiên – Địa – Nhân.

Tiếp đó cờ người là một trong các nội dung thi được rất nhiều người yêu thích, trong các ván cờ, các quân cờ (người) vừa chơi vừa diễn xướng liên quan đến ca ngợi công lao các vị thành hoàng, biểu dương người tốt, việc tốt trong làng, trong xã và ca ngợi nghề truyền thống của làng. Hội làng, xã Thiệu Trung diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và là nét đẹp văn hóa tồn tại lâu đời của Nhân dân.

Nhân dịp khai mạc hội làng truyền thống năm 2019, xã Thiệu Trung đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu, đây là địa điểm du lịch được gắn kết với chùa hương nghiêm, hội làng xã Thiệu Trung, nhằm tuyên truyền, quảng bá khách thập phương, khách tham quan du lịch biết đến hội làng, để điểm du lịch trở thành tour du lịch trọng điểm của tỉnh. Hy vọng trong tương lai gần, hội làng xã Thiệu Trung sẽ là điểm kết nối du khách trong và ngoài tỉnh đến với làng nghề đúc đồng, điểm du lịch Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu ngày một đông, xứng với tiềm năng và thế mạnh nơi đây.

Trần Thị Hiên - Công chức Văn hóa xã Thiệu Trung

Xây dựng nông thôn mới

Thiệu Tân có núi Con Rùa

Có dòng sông mát, nô đùa trẻ thơ

Thiệu Tân quyết chí thi đua

Mười chín tiêu chí không thua điểm nào

Đêm về điện sáng như sao

Đường vào ngõ xóm như vào công viên

Đầu tàu gương mẫu - thanh niên

Gắng chăm học tập, sinh viên đỗ nhiều

Làng bàn hương ước những điều

Gia đình dòng họ có nhiều con ngoan

Tình làng ngõ xóm chứa chan

Yên bình cuộc sống an toàn trong dân

Kinh tế phát triển tăng dần

Chăn nuôi sản xuất không ngừng nâng cao

Nuôi tằm bán kén vui sao

Loa đài sớm tối xôn xao xóm làng

Đường thôn rộng mở thênh thang

Cao tầng đua mọc khang trang xã nhà

Văn hóa truyền thống quê ta

Gia đình hạnh phúc nhà nhà ấm êm

Thương yêu đùm bọc dưới trên

Chung lưng đấu cật dựng lên phong trào

Thiệu Tân càng quyết chí cao

Xây nông thôn mới – đẹp sao quê mình

Lê Văn Lộc, xã Thiệu Tân

Trích tuyển “Tình quê, tập III” NXB Thanh Hóa năm 2013

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT