Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
845
Tuần này:
54
Tháng này:
16943
Tất cả:
421065

Công an huyện Thiệu Hóa bước tiếp truyền thống vẻ vang giữ gìn sự bình yên cuộc sống của Nhân dân

Ngày 31/08/2018 14:16:59

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện lập nhiều chiến công, trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Cùng với sự lớn mạnh đó, 73 năm qua, công an huyện Thiêu Hóa cũng đã lập nên nhiều chiến công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Dân tộc và bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Cách đây 73 năm, trong không khí sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, từ những tổ chức tiền thân như"Tự vệ đỏ", "Tự vệ công nông", "Liêm phóng"trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã chính thức được thành lập vào ngày 19/8/1945.Và ngày 19/8/ 1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân cả nước, ngày 11/11/1945, mốc son đánh dấu sự hình thành công an huyện Thiệu HÓa với tổ chức tiền thân là công an quận 3 của tỉnh. Ngay từ khi mới được thành lập, Công an huyện Thiệu Hóa đã tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tham gia cuộc tổng khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng là phá tề, trừ gian, chống địch hành quân càn quét, lấn chiếm, phòng chống gián điệp biệt kích, thám báo. Chiến công của lực lượng công an Thiệu Hóa nói riêng, của quân và dân Thiệu Hóa nói chung đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm rứt 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ của toàn dân tộc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an huyện Thiệu Hóa cùng lực lượng Quân đội và nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được; đã phối hợp triệt phá nhiều tổ chức phản động, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm tên thu nhiều vũ khí và các tài liệu phản cách mạng của chúng.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền trong huyện, lực lượng Công an huyện đã nắm vững các quan điểm đường lối của Đảng, đổi mới các chủ trương và biện pháp công tác, tập trung đấu tranh chống âm mưu hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động thực hiện các phương án đối phó với các tình huống đột xuất, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia, không để hình thành tổ chức chính trị phản động, liên tục tổ chức các đợt tấn công mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với cơ sở và các ngành chức năng, đảm bảo tốt an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh tôn giáo. Đồng thời Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch về đảm bảo ANTT; thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh, giữa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn huyện. Công an huyện cũng đã tập trung nhiều đợt điều tra cơ bản, khảo sát các đối tượng hình sự trên địa bàn để có biện pháp quản lý; tổ chức các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm hình sự; tổ chức điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiệm trọng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lập lại trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực công tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và tinh thần phục vụ nhân dân.
Trong xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ được tăng cường có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ. Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng và nhân dân giao phó.
Trong công tác xây dựng phong trào quần chúng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện Uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện và chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Triển khai nhiều đợt công tác xuống tận cơ sở để cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền nội dung, các bước xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 28 Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn với 471 thành viên; 219 tổ an ninh trật tự thôn, xóm với 657 thành viên.
Những thành tích vẻ vang của Công an huyện Thiệu Hóa 73 năm qua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua những khó khăn thử thách trong các thời kỳ của cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với những thành tích đã đạt được trong các mặt công tác, Công an huyện Thiệu Hoá đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh; 22 năm đạt danh hiệu “Quyết thắng”; 21 năm đạt danh hiệu “Tiên tiến”; 7 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất; 64 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”; 69 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Chiến sỹ vẻ vang”; 2 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Vì nghĩa vụ Quốc tế”.
Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã và đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt chức năng thường trực, tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT.
Thưa quý vị và các bạn. 73 năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, lực lượng công an nhân dân nói chung, công an huyện Thiệu Hóa nói riêng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, là lực lượng vũ trang tin cạy bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đảng. Những thành tích mà Công an huyện Thiệu Hóa đạt được trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự đã góp phần làm sáng lên hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an huyện Thiệu Hóa bước tiếp truyền thống vẻ vang giữ gìn sự bình yên cuộc sống của Nhân dân

Đăng lúc: 31/08/2018 14:16:59 (GMT+7)

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện lập nhiều chiến công, trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Cùng với sự lớn mạnh đó, 73 năm qua, công an huyện Thiêu Hóa cũng đã lập nên nhiều chiến công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Dân tộc và bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Cách đây 73 năm, trong không khí sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, từ những tổ chức tiền thân như"Tự vệ đỏ", "Tự vệ công nông", "Liêm phóng"trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã chính thức được thành lập vào ngày 19/8/1945.Và ngày 19/8/ 1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân cả nước, ngày 11/11/1945, mốc son đánh dấu sự hình thành công an huyện Thiệu HÓa với tổ chức tiền thân là công an quận 3 của tỉnh. Ngay từ khi mới được thành lập, Công an huyện Thiệu Hóa đã tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tham gia cuộc tổng khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng là phá tề, trừ gian, chống địch hành quân càn quét, lấn chiếm, phòng chống gián điệp biệt kích, thám báo. Chiến công của lực lượng công an Thiệu Hóa nói riêng, của quân và dân Thiệu Hóa nói chung đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm rứt 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ của toàn dân tộc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an huyện Thiệu Hóa cùng lực lượng Quân đội và nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được; đã phối hợp triệt phá nhiều tổ chức phản động, tiêu diệt và bắt giữ hàng trăm tên thu nhiều vũ khí và các tài liệu phản cách mạng của chúng.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền trong huyện, lực lượng Công an huyện đã nắm vững các quan điểm đường lối của Đảng, đổi mới các chủ trương và biện pháp công tác, tập trung đấu tranh chống âm mưu hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động thực hiện các phương án đối phó với các tình huống đột xuất, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia, không để hình thành tổ chức chính trị phản động, liên tục tổ chức các đợt tấn công mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với cơ sở và các ngành chức năng, đảm bảo tốt an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng và an ninh tôn giáo. Đồng thời Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch về đảm bảo ANTT; thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh, giữa phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn huyện. Công an huyện cũng đã tập trung nhiều đợt điều tra cơ bản, khảo sát các đối tượng hình sự trên địa bàn để có biện pháp quản lý; tổ chức các đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm hình sự; tổ chức điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiệm trọng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lập lại trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực công tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và tinh thần phục vụ nhân dân.
Trong xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ được tăng cường có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ. Phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng và nhân dân giao phó.
Trong công tác xây dựng phong trào quần chúng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện Uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện và chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Triển khai nhiều đợt công tác xuống tận cơ sở để cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền nội dung, các bước xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 28 Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn với 471 thành viên; 219 tổ an ninh trật tự thôn, xóm với 657 thành viên.
Những thành tích vẻ vang của Công an huyện Thiệu Hóa 73 năm qua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua những khó khăn thử thách trong các thời kỳ của cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với những thành tích đã đạt được trong các mặt công tác, Công an huyện Thiệu Hoá đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh; 22 năm đạt danh hiệu “Quyết thắng”; 21 năm đạt danh hiệu “Tiên tiến”; 7 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất; 64 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”; 69 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Chiến sỹ vẻ vang”; 2 cá nhân được tặng thưởng Huy chương “Vì nghĩa vụ Quốc tế”.
Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã và đang đặt ra yêu cầu hết sức khó khăn, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt chức năng thường trực, tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT.
Thưa quý vị và các bạn. 73 năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, lực lượng công an nhân dân nói chung, công an huyện Thiệu Hóa nói riêng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, là lực lượng vũ trang tin cạy bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đảng. Những thành tích mà Công an huyện Thiệu Hóa đạt được trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự đã góp phần làm sáng lên hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)