Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2678
Hôm qua:
4010
Tuần này:
19292
Tháng này:
33933
Tất cả:
1580783

BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN THIỆU HÓA SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021

Đăng lúc: 08/04/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 07/4/2021, Ban chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021. Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Cộng tác viên 35 của huyện.

IMG_6757.jpg

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá Đảng và nhà nước ta. Ban chỉ đạo cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cộng tác viên 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

IMG_6755.jpg
IMG_6756.jpg

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

IMG_6758.jpeg
Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh:Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị:Ban chỉ đạo 35 huyện làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Chủ động, tích cực, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú bằng những nội dung cụ thể, sát thực; duy trì hiệu quả hoạt động các cổng thông tin điện tử của huyện, UBND các cấp và các trang mạng xã hội, phục vụ công tác thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký, Cộng tác viên Ban chỉ đạo; các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, tăng cường phối hợp tập trung tham mưu giải khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân; UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các băn khoăn, bức xúc trong nhân dân, để nâng cao sức đề kháng, khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Không tham gia chia sẽ những thông tín xấu độc trên các trang mạng Zalo, Facebook, Mesenger.

Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN THIỆU HÓA SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2021

Đăng lúc: 08/04/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 07/4/2021, Ban chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021. Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm Cộng tác viên 35 của huyện.

IMG_6757.jpg

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá Đảng và nhà nước ta. Ban chỉ đạo cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cộng tác viên 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

IMG_6755.jpg
IMG_6756.jpg

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

IMG_6758.jpeg
Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh:Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị:Ban chỉ đạo 35 huyện làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Chủ động, tích cực, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú bằng những nội dung cụ thể, sát thực; duy trì hiệu quả hoạt động các cổng thông tin điện tử của huyện, UBND các cấp và các trang mạng xã hội, phục vụ công tác thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký, Cộng tác viên Ban chỉ đạo; các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, tăng cường phối hợp tập trung tham mưu giải khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân; UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các băn khoăn, bức xúc trong nhân dân, để nâng cao sức đề kháng, khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Không tham gia chia sẽ những thông tín xấu độc trên các trang mạng Zalo, Facebook, Mesenger.

Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT