Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
387
Hôm qua:
1701
Tuần này:
9238
Tháng này:
5875
Tất cả:
908669

Ban kinh tế HĐND huyện Thiệu Hoá giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Thiệu Chính.

Ngày 02/03/2020 09:02:24

Sáng ngày 26/02/2020, đoàn giám sát của ban kinh tế HĐND huyện Thiệu Hoá do đồng chí Đỗ Ngọc Luân uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban kinh tế -xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Thiệu Chính (Từ tháng 01/2018 đến nay).

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Duy Thứ ủy viên BTV, phó chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thành viên ban kinh tế HĐND huyện, đại diện các phòng ,ban,ngành huyện Thiệu Hóa
Trước khi làm việc với ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, đoàn đã đến thăm gia đình chị Vũ Thị Minh-gia đình sản xuất kinh doanh giỏi Thôn Dân Tiến. Gia đình chị làm hàng mã xuất khẩu và làm mây giang xin tạo công ăn việc làm cho gần 200 lao động với mức thu nhập từ 2 đến 3 triệu đống/người/tháng; thăm gia đình chị Trần Thị Luyến trồng ổi lê Đài loan cho thu nhập trong năm hàng trăm triệu đồng; làm việc với ban vận động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ thôn Dân Tiến
89245433_1890872141042797_6246505645374177280_n.jpg
Gia đình chị Vũ Thị Minh - Hộ gia đình SXKDG thôn Dân Tiến xã Thiệu Chính
Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân trong thôn Dân Tiến đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Hiện nay thôn Dân Tiến đã có nhà văn hóa khang trang, có các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân sinh hoạt, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
Ngoài sản xuất nông nghiệp nhân dân trong thôn còn có nhiều hộ đi làm ăn xa và làm nghề khác như kinh doanh, dịch vụ, buôn bán .Bên cạnh đó còn tích cực đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, với mức thu nhập từ 20 đến 40 triệu đồng /người/ tháng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên rõ dệt, 100% số hộ trong thôn có nhà kiên cố, nhà cao tầng ,thu nhập đạt từ 30 đến 40 triệu đồng / người/ năm, số hộ nghèo giảm xuống dưới 3 %.các hoạt đông văn hóa, văn nghệ ,thể dục, thể thao và các phong trào thi đua do xã phát động đều được nhân dân tích cực tham gia.
Tại buổi làm viêc với ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, đoàn giám sát đã được nghe ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính báo cáo kết quả triển khai,tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Để thực hiện tốt phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã ban hành nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, sát thực; ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc ban vận động ở các thôn nâng cao hiệu quả phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” .
Xã Thiệu Chính đã tập trung phát triển kinh tế, xóa đói ,giảm nghèo, đẫy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, quan tâm đẫy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại và giải quyết việc làm cho người lao động; duy trì và mở rộng sản xuất vụ đông, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Bên cạnh đó xã đã tạo điều kiên để nhiều lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản …với mức thu nhập khá, từ đó kinh tế hộ ở Thiệu Chính ngày càng được nâng cao : số hộ khá giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm .Qua điều tra rà soát hộ nghèo năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6 %.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang và lễ hội đảm bảo an toàn tiết kiệm đúng quy định, luôn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương , đất nước.
Hiện nay xã Thiệu Chính có gần 90 % số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6 /6 thôn, 3 trường học đạt chuẫn văn hóa và trường đạt chuẫn quốc gia, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới .
89031788_658535804914823_8519893244589375488_n.jpg
Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu kết luận buổi giám sát
Phát biểu, kết luận tại buổi giám sát đồng chí Đỗ Ngọc Luân uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Chính đã đạt được trong việc triển khai, tổ chức thực hiên phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Đồng chí trưởng ban kinh tế -xã hội HĐND huyện kiến nghị với uỷ ban nhân dân xã Thiệu Chính cần tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế đó là : Ban chỉ đạo, ban vận động có lúc có nơi hoạt động chưa thường xuyên, việc tuyên truyền các nội dung của phong trào, các điển hình, mô hình chưa sâu rộng , thiết chế các nhà văn hóa còn sơ sài chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, việc cấp giấy công nhận đạt gia đình văn hóa và công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào chưa thường xuyên.
Để thực hiện có hiệu quả cao phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH, trong thời gian tới ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, BCĐ phong trào ‘ toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa xã tiếp tục tuyên truyền về nội dung cuộc vận động phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ nâng cao chất lượng các tiêu chí, tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc ban vận động ở các thôn để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân ĐKXDDSVH .
Trần Hiển.

Ban kinh tế HĐND huyện Thiệu Hoá giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Thiệu Chính.

Đăng lúc: 02/03/2020 09:02:24 (GMT+7)

Sáng ngày 26/02/2020, đoàn giám sát của ban kinh tế HĐND huyện Thiệu Hoá do đồng chí Đỗ Ngọc Luân uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban kinh tế -xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Thiệu Chính (Từ tháng 01/2018 đến nay).

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Duy Thứ ủy viên BTV, phó chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thành viên ban kinh tế HĐND huyện, đại diện các phòng ,ban,ngành huyện Thiệu Hóa
Trước khi làm việc với ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, đoàn đã đến thăm gia đình chị Vũ Thị Minh-gia đình sản xuất kinh doanh giỏi Thôn Dân Tiến. Gia đình chị làm hàng mã xuất khẩu và làm mây giang xin tạo công ăn việc làm cho gần 200 lao động với mức thu nhập từ 2 đến 3 triệu đống/người/tháng; thăm gia đình chị Trần Thị Luyến trồng ổi lê Đài loan cho thu nhập trong năm hàng trăm triệu đồng; làm việc với ban vận động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ thôn Dân Tiến
89245433_1890872141042797_6246505645374177280_n.jpg
Gia đình chị Vũ Thị Minh - Hộ gia đình SXKDG thôn Dân Tiến xã Thiệu Chính
Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân trong thôn Dân Tiến đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Hiện nay thôn Dân Tiến đã có nhà văn hóa khang trang, có các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân sinh hoạt, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
Ngoài sản xuất nông nghiệp nhân dân trong thôn còn có nhiều hộ đi làm ăn xa và làm nghề khác như kinh doanh, dịch vụ, buôn bán .Bên cạnh đó còn tích cực đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, với mức thu nhập từ 20 đến 40 triệu đồng /người/ tháng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên rõ dệt, 100% số hộ trong thôn có nhà kiên cố, nhà cao tầng ,thu nhập đạt từ 30 đến 40 triệu đồng / người/ năm, số hộ nghèo giảm xuống dưới 3 %.các hoạt đông văn hóa, văn nghệ ,thể dục, thể thao và các phong trào thi đua do xã phát động đều được nhân dân tích cực tham gia.
Tại buổi làm viêc với ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, đoàn giám sát đã được nghe ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính báo cáo kết quả triển khai,tổ chức thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Để thực hiện tốt phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã đã ban hành nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, sát thực; ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc ban vận động ở các thôn nâng cao hiệu quả phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” .
Xã Thiệu Chính đã tập trung phát triển kinh tế, xóa đói ,giảm nghèo, đẫy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, quan tâm đẫy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại và giải quyết việc làm cho người lao động; duy trì và mở rộng sản xuất vụ đông, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Bên cạnh đó xã đã tạo điều kiên để nhiều lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản …với mức thu nhập khá, từ đó kinh tế hộ ở Thiệu Chính ngày càng được nâng cao : số hộ khá giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm .Qua điều tra rà soát hộ nghèo năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6 %.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang và lễ hội đảm bảo an toàn tiết kiệm đúng quy định, luôn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương , đất nước.
Hiện nay xã Thiệu Chính có gần 90 % số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6 /6 thôn, 3 trường học đạt chuẫn văn hóa và trường đạt chuẫn quốc gia, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới .
89031788_658535804914823_8519893244589375488_n.jpg
Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu kết luận buổi giám sát
Phát biểu, kết luận tại buổi giám sát đồng chí Đỗ Ngọc Luân uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Chính đã đạt được trong việc triển khai, tổ chức thực hiên phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Đồng chí trưởng ban kinh tế -xã hội HĐND huyện kiến nghị với uỷ ban nhân dân xã Thiệu Chính cần tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế đó là : Ban chỉ đạo, ban vận động có lúc có nơi hoạt động chưa thường xuyên, việc tuyên truyền các nội dung của phong trào, các điển hình, mô hình chưa sâu rộng , thiết chế các nhà văn hóa còn sơ sài chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, việc cấp giấy công nhận đạt gia đình văn hóa và công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào chưa thường xuyên.
Để thực hiện có hiệu quả cao phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH, trong thời gian tới ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, BCĐ phong trào ‘ toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa xã tiếp tục tuyên truyền về nội dung cuộc vận động phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ nâng cao chất lượng các tiêu chí, tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc ban vận động ở các thôn để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân ĐKXDDSVH .
Trần Hiển.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)