Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
548
Hôm qua:
2187
Tuần này:
9667
Tháng này:
18767
Tất cả:
921561

Ban kinh tế -xã hội HĐND Huyện Thiệu Hóa giám sát chuyên đề tại ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thiệu Hóa

Ngày 27/08/2019 09:18:04

Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2019, đoàn giám sát của ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa do đồng chí Đỗ Ngọc Luân - TV Huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo, trưởng ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại ngân hàng Chính sách xã hội huyện về công tác triển khai, thưc hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019.

Hai năm qua, Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Thiệu Hóa; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội làm ủy thác cho vay đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

635768893.jpg


N
gân hàng CSXH huyện đã Tích cực tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tình hình hoạt động cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời; Tham mưu với Ban đại diện huyện kiểm tra địa bàn phân công phụ trách các , thị trấn; Tập trung giải ngân quay vòng các chương trình tín dụng ; phối hợp UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đôn đốc,xử lý thu hồi nợ quá hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; kiểm tra, đề nghị xử lý rủi ro kịp thời đối với các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH do nguyên nhân khách quan gây ra; tuyên truyền, phổ biến, công khai tại Điểm giao dịch xã về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiết kiệm hộ vay và các chủ trương chính sách tín dụng mới để hộ nghèo, các đối tượng chính sách biết, hiểu, tiếp cận vay vốn được nhanh chóng, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Trong hai năm tổng số nguồn vốn huy độngtrên địa bàn được trên 154.104 triệu đồng. Trong đó vốn huy động dân cư gần 132 tỷ đồng; vốn huy động qua tổ TK và vay vốn trên 22 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện gần 2 tỷ đồng.Tổng dư nợ đến ngày 31/7/2019 397.776 triệu đồng với trên 10.600 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%. Kết quả thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác: Tín dụng đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: Dư nợ trên 291 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho trên 6.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; Cho vay vốn xuất khẩu lao động: Dư nợ trên 1 tỷ đồng với 13 khách hàng vay; Cho vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường: Dư nợ trên 78 tỷ đồng, với gần 5.600 khách hàng vay; cho 414 học sinh sinh viên vay,với dư nợ là trên 12 tỷ đồng tạo điều kiện cho sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học nghề; cho vay vốn nhà ở xã hôi theo nghị định 100/NĐ-TTg: với 4 khách hàng vay, dư nợ gần 1,5 tỷ đồng; cho vay làm nhà ở theo quyết định 167/QĐ-TTg, dư nợ 961 triệu đồng với 200 khách hàng vay; cho vay làm nhà ở theo quyết định 33/QĐ-TTg: dư nợ 3.650 triệu đồng với 146 khách hàng vay; cho vay làm nhà ở theo quyết định 48/QĐ-TTg: dư nợ 390 triệu đồng, với 26 khách hàng vay; cho vay vốn quỹ quốc gia việc làm theo nghị định 61/ NĐ/TTg: dư nợ 9.776 triệu đồng , với 212 khách hàng vay

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Đ/C Đỗ Ngoc Luân, TV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, trưởng ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả ngân hàng chính sách xã hội huyên đã đạt được trong hai nãm qua,đồng thời nêu lên những hạn chế cần khác phục. Bên canh đó Đ/C kiến nghị trong thời gian tới NHCS cần tiếp tục phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường huy động các nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về huy động vốn và cho vay vốn; Quản lý tốt nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác

Trần Hiển

Ban kinh tế -xã hội HĐND Huyện Thiệu Hóa giám sát chuyên đề tại ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 27/08/2019 09:18:04 (GMT+7)

Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2019, đoàn giám sát của ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa do đồng chí Đỗ Ngọc Luân - TV Huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo, trưởng ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại ngân hàng Chính sách xã hội huyện về công tác triển khai, thưc hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019.

Hai năm qua, Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Thiệu Hóa; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội làm ủy thác cho vay đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

635768893.jpg


N
gân hàng CSXH huyện đã Tích cực tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tình hình hoạt động cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời; Tham mưu với Ban đại diện huyện kiểm tra địa bàn phân công phụ trách các , thị trấn; Tập trung giải ngân quay vòng các chương trình tín dụng ; phối hợp UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đôn đốc,xử lý thu hồi nợ quá hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; kiểm tra, đề nghị xử lý rủi ro kịp thời đối với các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH do nguyên nhân khách quan gây ra; tuyên truyền, phổ biến, công khai tại Điểm giao dịch xã về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiết kiệm hộ vay và các chủ trương chính sách tín dụng mới để hộ nghèo, các đối tượng chính sách biết, hiểu, tiếp cận vay vốn được nhanh chóng, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Trong hai năm tổng số nguồn vốn huy độngtrên địa bàn được trên 154.104 triệu đồng. Trong đó vốn huy động dân cư gần 132 tỷ đồng; vốn huy động qua tổ TK và vay vốn trên 22 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện gần 2 tỷ đồng.Tổng dư nợ đến ngày 31/7/2019 397.776 triệu đồng với trên 10.600 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%. Kết quả thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác: Tín dụng đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: Dư nợ trên 291 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho trên 6.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; Cho vay vốn xuất khẩu lao động: Dư nợ trên 1 tỷ đồng với 13 khách hàng vay; Cho vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường: Dư nợ trên 78 tỷ đồng, với gần 5.600 khách hàng vay; cho 414 học sinh sinh viên vay,với dư nợ là trên 12 tỷ đồng tạo điều kiện cho sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học nghề; cho vay vốn nhà ở xã hôi theo nghị định 100/NĐ-TTg: với 4 khách hàng vay, dư nợ gần 1,5 tỷ đồng; cho vay làm nhà ở theo quyết định 167/QĐ-TTg, dư nợ 961 triệu đồng với 200 khách hàng vay; cho vay làm nhà ở theo quyết định 33/QĐ-TTg: dư nợ 3.650 triệu đồng với 146 khách hàng vay; cho vay làm nhà ở theo quyết định 48/QĐ-TTg: dư nợ 390 triệu đồng, với 26 khách hàng vay; cho vay vốn quỹ quốc gia việc làm theo nghị định 61/ NĐ/TTg: dư nợ 9.776 triệu đồng , với 212 khách hàng vay

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Đ/C Đỗ Ngoc Luân, TV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, trưởng ban KT-XH hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả ngân hàng chính sách xã hội huyên đã đạt được trong hai nãm qua,đồng thời nêu lên những hạn chế cần khác phục. Bên canh đó Đ/C kiến nghị trong thời gian tới NHCS cần tiếp tục phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường huy động các nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về huy động vốn và cho vay vốn; Quản lý tốt nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác

Trần Hiển

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)