Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
845
Tuần này:
40
Tháng này:
16929
Tất cả:
421051

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thiệu Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 06/05/2019 15:00:43

Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đồng chí Hoàng Văn Toản – TVU, BTHU- CTHĐND huyên, các đồng chí trong BTV huyện ủy, TT HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vi, các tổ chức thành viên, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Thiệu Hóa không ngừng được củng cố và phát triển. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã vận động nhân dân hiến hơn 10 ha đất; tu sửa, làm mới 650 km đường giao thông nông thôn, 150km kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới 155 nhà văn hóa. Qua đó đã góp phần cùng toàn huyện xây dựng được 17 xã và 32 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,85 tiêu chí/ xã. Nhiệm kỳ qua, Quỹ vì người nghèo cấp huyện vận động được gần 7 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 176 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo. Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện đã tập trung thực hiện các cuộc giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát chế độ đối với dân công hỏa tuyến, về thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị xã, phường và thôn...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Huyền – PCT MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng văn Toản- TUV- Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt sâu sắc các chủ trương của cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiếp tục triển khai cuộc vận động ngày vì người nghè; quan tâm thực hiện tốt vai trò vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở lựa chọn những cán bộ MTTQ có năng lực. Cấp ủy chính quyền huyện Thiệu Hóa cần phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực xây dựng huyện Thiệu Hóa sớm trở thành huyện Nông thôn mới và ngày càng giàu đẹp.
Đại hội đã hiệp thương cử 67 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Hoàng Văn Lực tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ huyện Thiệu Hóa. Bà Lê Thị Hà được bầu là PCT MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019- 2024.

Thanh Mai

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thiệu Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng lúc: 06/05/2019 15:00:43 (GMT+7)

Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đồng chí Hoàng Văn Toản – TVU, BTHU- CTHĐND huyên, các đồng chí trong BTV huyện ủy, TT HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vi, các tổ chức thành viên, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Thiệu Hóa không ngừng được củng cố và phát triển. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã vận động nhân dân hiến hơn 10 ha đất; tu sửa, làm mới 650 km đường giao thông nông thôn, 150km kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới 155 nhà văn hóa. Qua đó đã góp phần cùng toàn huyện xây dựng được 17 xã và 32 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,85 tiêu chí/ xã. Nhiệm kỳ qua, Quỹ vì người nghèo cấp huyện vận động được gần 7 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 176 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo. Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện đã tập trung thực hiện các cuộc giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát chế độ đối với dân công hỏa tuyến, về thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị xã, phường và thôn...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Huyền – PCT MTTQ tỉnh và đồng chí Hoàng văn Toản- TUV- Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt sâu sắc các chủ trương của cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Tiếp tục triển khai cuộc vận động ngày vì người nghè; quan tâm thực hiện tốt vai trò vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở lựa chọn những cán bộ MTTQ có năng lực. Cấp ủy chính quyền huyện Thiệu Hóa cần phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực xây dựng huyện Thiệu Hóa sớm trở thành huyện Nông thôn mới và ngày càng giàu đẹp.
Đại hội đã hiệp thương cử 67 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Hoàng Văn Lực tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ huyện Thiệu Hóa. Bà Lê Thị Hà được bầu là PCT MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019- 2024.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)