Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1697
Hôm qua:
2892
Tuần này:
18556
Tháng này:
33931
Tất cả:
1333868

Đảng bộ cơ quan dân Đảng huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 08/06/2020 09:54:58

Ngày 21/3/2020, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ đầu tiên được Ban thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm cho đảng bộ các khối các cơ quan trong huyện.

dh dd.jpg
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng đã tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác trên địa bàn huyện. Trong đó, tham mưu cho huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấu tranh chống âm “mưu diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy lãnh đạo công tác sáp nhập thôn, tiểu khu,sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, kip thời phát hiện những sai phạm ở cơ sở, xử lý nghiêm minh; chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện đông người, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng các mô hình dân vận khéo ở thôn, xóm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát động nhiều phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh mà Đảng bộ huyện đã đề ra.Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được quan tâm, Đảng ủy chỉ đạo tăng cường giám sát thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên.
đ1.jpg
Đ/c: Hoàng Văn Toản - TUV - BTHU - CTHDND

Công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, có 16 đảng viên tham gia các lớp lý luận chính trị, 7 đồng chí tham gia học Đại học các ngành chuyên môn, 9 đồng chí tham gia học cao học. Hàng năm 100% Chi bộ trực đảng bộ thuộc đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đồng chí được cấp trên khen thưởng, Đảng bộ nhiều năm đạt Trong sạch vững mạnh.
v eee.jpg

Do thực hiện tốt các khâu, các bước chuẩn bị nên công tác tổ chức ĐH Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyên Thiệu Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã lựa chọn bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
dssd.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức rút kinh nghiệm cho các đảng bộ, chi bộ khối các cơ quan trong toàn huyện.
Thanh Mai

Đảng bộ cơ quan dân Đảng huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 08/06/2020 09:54:58 (GMT+7)

Ngày 21/3/2020, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ đầu tiên được Ban thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm cho đảng bộ các khối các cơ quan trong huyện.

dh dd.jpg
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng đã tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác trên địa bàn huyện. Trong đó, tham mưu cho huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấu tranh chống âm “mưu diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy lãnh đạo công tác sáp nhập thôn, tiểu khu,sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, kip thời phát hiện những sai phạm ở cơ sở, xử lý nghiêm minh; chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện đông người, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng các mô hình dân vận khéo ở thôn, xóm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát động nhiều phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh mà Đảng bộ huyện đã đề ra.Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được quan tâm, Đảng ủy chỉ đạo tăng cường giám sát thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên.
đ1.jpg
Đ/c: Hoàng Văn Toản - TUV - BTHU - CTHDND

Công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, có 16 đảng viên tham gia các lớp lý luận chính trị, 7 đồng chí tham gia học Đại học các ngành chuyên môn, 9 đồng chí tham gia học cao học. Hàng năm 100% Chi bộ trực đảng bộ thuộc đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đồng chí được cấp trên khen thưởng, Đảng bộ nhiều năm đạt Trong sạch vững mạnh.
v eee.jpg

Do thực hiện tốt các khâu, các bước chuẩn bị nên công tác tổ chức ĐH Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyên Thiệu Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã lựa chọn bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
dssd.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức rút kinh nghiệm cho các đảng bộ, chi bộ khối các cơ quan trong toàn huyện.
Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)