Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1626
Hôm qua:
2892
Tuần này:
18485
Tháng này:
33860
Tất cả:
1333797

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của BCH TW đảng

Ngày 06/06/2020 10:53:14

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại mô hình TCCSĐ theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, từng bước nhất thể hóa.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, công tác xây dựng Đảng ở các TCCSĐ của Đảng bộ huyện có chuyển biến rõ rệt. Nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Nhiều TCCSĐ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp ủy viên, phát triển đảng viên mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu. Tăng cường công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, đảng viên ở địa bàn nông thôn.

Thanh Mai

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của BCH TW đảng

Đăng lúc: 06/06/2020 10:53:14 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại mô hình TCCSĐ theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, từng bước nhất thể hóa.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, công tác xây dựng Đảng ở các TCCSĐ của Đảng bộ huyện có chuyển biến rõ rệt. Nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Nhiều TCCSĐ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp ủy viên, phát triển đảng viên mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung rà soát và củng cố những cơ sở yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu. Tăng cường công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, đảng viên ở địa bàn nông thôn.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)