Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
597
Hôm qua:
2529
Tuần này:
9161
Tháng này:
9161
Tất cả:
1476835

Hội nghị Phát động thi đua năm 2021

Ngày 25/01/2021 14:31:35

Sáng ngày 25/1/2021, huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm năm 2021.

unnamed (4).jpg
unnamed (3).jpg
Năm 2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện ủy đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình hành động của huyện, tổ chức quán triệt và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng địa bàn vững mạnh và ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng khối, các đơn vị đã xây dựng và phát động các phong trào thi đua phù hợp. Đồng thời, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan , đơn vị cụm thi đua đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua, như: MTTQ thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, kêu gọi nhân dân ủng hộ trên 10 tỷ đồng và hiến 1000m2 đất xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân với phong trào ‘Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiế binh giúp nhau phát triển kinh tế giỏi”, mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội nông dân với phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên xây dựng được nhiều mô hình thu hút đông đảo đàon viên, hội viên tham gia…

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. .

Công tác khen thưởng được đổi mới nội dung, có tác dụng tích cực động viên, cổ vũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực. Năm 2020, Ban thường vụ huyện ủy đã xét khen thưởng cho 0 tổ chức cơ sở đảng, 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020, đề nghị BTV tỉnh ủy khen tặng cờ thi đua , tặng bằng khen cho 3 tập thể.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Thế Anh, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh việc “Học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trê lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 108 nghìn tấn, Huyện được công nhận huyện Nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; Thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Phat huy truyền thống văn hóa và quê hương cách mạng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và các tàng lớp nhân dân đẩy mạnh ơhong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.
Tại hội nghị, đại diện các cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021

unnamed (2).jpg

Thanh Mai

Hội nghị Phát động thi đua năm 2021

Đăng lúc: 25/01/2021 14:31:35 (GMT+7)

Sáng ngày 25/1/2021, huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm năm 2021.

unnamed (4).jpg
unnamed (3).jpg
Năm 2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện ủy đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình hành động của huyện, tổ chức quán triệt và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng địa bàn vững mạnh và ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng khối, các đơn vị đã xây dựng và phát động các phong trào thi đua phù hợp. Đồng thời, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan , đơn vị cụm thi đua đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua, như: MTTQ thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, kêu gọi nhân dân ủng hộ trên 10 tỷ đồng và hiến 1000m2 đất xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân với phong trào ‘Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiế binh giúp nhau phát triển kinh tế giỏi”, mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội nông dân với phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên xây dựng được nhiều mô hình thu hút đông đảo đàon viên, hội viên tham gia…

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. .

Công tác khen thưởng được đổi mới nội dung, có tác dụng tích cực động viên, cổ vũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực. Năm 2020, Ban thường vụ huyện ủy đã xét khen thưởng cho 0 tổ chức cơ sở đảng, 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020, đề nghị BTV tỉnh ủy khen tặng cờ thi đua , tặng bằng khen cho 3 tập thể.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Thế Anh, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh việc “Học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trê lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 108 nghìn tấn, Huyện được công nhận huyện Nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; Thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Phat huy truyền thống văn hóa và quê hương cách mạng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và các tàng lớp nhân dân đẩy mạnh ơhong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.
Tại hội nghị, đại diện các cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021

unnamed (2).jpg

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT