Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
411
Hôm qua:
2187
Tuần này:
9530
Tháng này:
18630
Tất cả:
921424

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 02/03/2020 09:17:46

Chiều ngày 14/1/2020, Cụm thi đua số 2 – UBND Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại hội trường tầng 2 UBND huyện Thiệu Hóa. Về dự có đồng chí Đỗ Trọng Hùng – Trưởng ban Thi đua khen thưởng Tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT – CTUBND huyện, đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV – PCTUBND huyện, Thượng Tá Lê Hồng Quang – UVBTV – Trưởng công an huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ các huyện trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 2 của Tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Nông Cống. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các huyện đã đoàn kết phấn đấu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động của các tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Nổi bật là một số kết quả các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị trong cụm đã hoàn thành vượt mức số xã đạt chỉ tiêu nông thôn mới; nâng cao thu nhập của người dân đạt từ 40 – 45 triệu đồng/người/năm. Trong năm cụm thi đua số 2 đã có 3 huyện được công nhận là huyện NTM. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” 7 huyện đã triển khai hỗ trợ được hơn 1000 hộ thoát nghèo. Thực hiện nhiệm vụ “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Kỷ cương hành chính” đã chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tinh giản biên chế; Tăng cường kiểm tra, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động, làm việc của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức lấy ý kiến nhận xét đánh giá của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Làm tốt công tác đảm bảo ATTP; CCHC; nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đặc biệt, triển khai thực hiện mô hình thi đua tại các đơn vị đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội như: công tác thông tin, tuyên truyền; Phong trào thể dục thể thao quần chúng; Giáo dục – Đào tạo; Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được chú trọng thực hiện; Ngoài ra, công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, giao thông và môi trường đã được các huyện, thị tăng cường thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Hội nghị đã thông qua bảng xếp loại chấm điểm thi đua các đơn vị trong Cụm và bình xét phong trào thi đua năm 2019, Cụm thi đua số 2 thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho huyện Vĩnh Lộc, đồng thời, bầu huyện Thọ Xuân làm Trưởng cụm thi đua năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hùng – Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh đề nghị trong năm 2020 các huyện cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trong năm 2020.
Thanh Tuyên

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 2 năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 02/03/2020 09:17:46 (GMT+7)

Chiều ngày 14/1/2020, Cụm thi đua số 2 – UBND Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại hội trường tầng 2 UBND huyện Thiệu Hóa. Về dự có đồng chí Đỗ Trọng Hùng – Trưởng ban Thi đua khen thưởng Tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT – CTUBND huyện, đồng chí Lê Xuân Đào – UVBTV – PCTUBND huyện, Thượng Tá Lê Hồng Quang – UVBTV – Trưởng công an huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ các huyện trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 2 của Tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Nông Cống. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các huyện đã đoàn kết phấn đấu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động của các tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Nổi bật là một số kết quả các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị trong cụm đã hoàn thành vượt mức số xã đạt chỉ tiêu nông thôn mới; nâng cao thu nhập của người dân đạt từ 40 – 45 triệu đồng/người/năm. Trong năm cụm thi đua số 2 đã có 3 huyện được công nhận là huyện NTM. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” 7 huyện đã triển khai hỗ trợ được hơn 1000 hộ thoát nghèo. Thực hiện nhiệm vụ “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Kỷ cương hành chính” đã chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tinh giản biên chế; Tăng cường kiểm tra, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động, làm việc của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức lấy ý kiến nhận xét đánh giá của các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Làm tốt công tác đảm bảo ATTP; CCHC; nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đặc biệt, triển khai thực hiện mô hình thi đua tại các đơn vị đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội như: công tác thông tin, tuyên truyền; Phong trào thể dục thể thao quần chúng; Giáo dục – Đào tạo; Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được chú trọng thực hiện; Ngoài ra, công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, giao thông và môi trường đã được các huyện, thị tăng cường thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Hội nghị đã thông qua bảng xếp loại chấm điểm thi đua các đơn vị trong Cụm và bình xét phong trào thi đua năm 2019, Cụm thi đua số 2 thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho huyện Vĩnh Lộc, đồng thời, bầu huyện Thọ Xuân làm Trưởng cụm thi đua năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hùng – Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh đề nghị trong năm 2020 các huyện cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trong năm 2020.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)