Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
209
Hôm qua:
1354
Tuần này:
2937
Tháng này:
31166
Tất cả:
671080

Hội nghị triển khai Nghị quyết 786, ngày 16/10/2019 của UB thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 21/11/2019 10:22:55

Chiều ngày 20/11, huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 786, ngày 16/10/2019 của UB thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BTHU- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị

IMG_4031.jpg
Theo đó sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa như sau: Thành lập xã Minh Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ 4,01 km2diện tích tự nhiên, 2.827 người của xã Thiệu Minh và toàn bộ 6,40 km2diện tích tự nhiên, 7.556 người của xã Thiệu Tâm. Sau khi thành lập, xã Minh Tâm có 10,4 1 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.383 người.

Xã Minh Tâm giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn;

Thành lập xã Tân Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,07 km2diện tích tự nhiên, 2.811 người của xã Thiệu Tân và toàn bộ 3,34 km2diện tích tự nhiên, 3.346 người của xã Thiệu Châu. Sau khi thành lập, xã Tân Châu có 7,41 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.157 người.

Xã Tân Châu giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Nguyên, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa;

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 5,16 km2diện tích tự nhiên, 8.122 người của xã Thiệu Đô và toàn bộ 5,52 km2diện tích tự nhiên, 8.828 người của thị trấn Vạn Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Thiệu Hóa có 10,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.950 người.

Thị trấn Thiệu Hóa giáp các xã Tân Châu, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn;

Sau khi sắp xếp, huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV- BTHU- CT HĐND huyện nêu rõ: Sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Thời gian còn lại để thực hiện chỉ còn rất ngắn. Do đó, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện các công việc để sẵn sàng cho công tác sáp nhập. Các xã, thị trấn, các phòng chức năng, trên cơ sở nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình công việc; chỉ đạo, hướng dần tồ chức bàn giao, tiếp nhận tô chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất...; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền. ĐỒng chí cũng yêu cầu phải đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đồng thời thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị thuộc diện sáp nhập sẽ tổ chức tổng kết đảng bộ, tiến hành đánh giá, bình xét các tập thể, cá nhân năm 2019 trong tháng 11. Hoàn thành các thủ tục để về đơn vị hành chính mới vào ngày 1/12/2019 theo kế hoạch

Thanh Mai

Hội nghị triển khai Nghị quyết 786, ngày 16/10/2019 của UB thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 21/11/2019 10:22:55 (GMT+7)

Chiều ngày 20/11, huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 786, ngày 16/10/2019 của UB thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BTHU- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị

IMG_4031.jpg
Theo đó sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa như sau: Thành lập xã Minh Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ 4,01 km2diện tích tự nhiên, 2.827 người của xã Thiệu Minh và toàn bộ 6,40 km2diện tích tự nhiên, 7.556 người của xã Thiệu Tâm. Sau khi thành lập, xã Minh Tâm có 10,4 1 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.383 người.

Xã Minh Tâm giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn;

Thành lập xã Tân Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,07 km2diện tích tự nhiên, 2.811 người của xã Thiệu Tân và toàn bộ 3,34 km2diện tích tự nhiên, 3.346 người của xã Thiệu Châu. Sau khi thành lập, xã Tân Châu có 7,41 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.157 người.

Xã Tân Châu giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Nguyên, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa;

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 5,16 km2diện tích tự nhiên, 8.122 người của xã Thiệu Đô và toàn bộ 5,52 km2diện tích tự nhiên, 8.828 người của thị trấn Vạn Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Thiệu Hóa có 10,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.950 người.

Thị trấn Thiệu Hóa giáp các xã Tân Châu, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn;

Sau khi sắp xếp, huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV- BTHU- CT HĐND huyện nêu rõ: Sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Thời gian còn lại để thực hiện chỉ còn rất ngắn. Do đó, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện các công việc để sẵn sàng cho công tác sáp nhập. Các xã, thị trấn, các phòng chức năng, trên cơ sở nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình công việc; chỉ đạo, hướng dần tồ chức bàn giao, tiếp nhận tô chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất...; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền. ĐỒng chí cũng yêu cầu phải đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đồng thời thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị thuộc diện sáp nhập sẽ tổ chức tổng kết đảng bộ, tiến hành đánh giá, bình xét các tập thể, cá nhân năm 2019 trong tháng 11. Hoàn thành các thủ tục để về đơn vị hành chính mới vào ngày 1/12/2019 theo kế hoạch

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)