Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
583
Hôm qua:
2529
Tuần này:
9147
Tháng này:
9147
Tất cả:
1476821

Hội nghị triển khai quyết định UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021

Ngày 14/01/2021 10:10:56

Sáng 13/1/2021, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai uyết định UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ; Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

IMG_4875.jpeg

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện quyết địnhcủa UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Theo đó, huyện Thiệu Hóa chọn chủ đề của năm 2021 là “Cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; xây dựng huyện Thiệu Hóa đạt huyện Nông thôn mới”; Phương châm hành động “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, hiệu quả”. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trở lên.Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực giữ mức 108 nghìn tấn. Tích tụ, tập trung đất đai 130 ha trở lên để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trộng trọt đạt 134 triệu đồng. Phấn đấu thành lập được 46 doanh nghiệp mới. Tổng vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng trở lên.Thu ngân sách đạt 35 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Các giải pháp chính huyện Thiệu Hóa đặt ra là tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội; tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tập trung quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

IMG_4878.jpeg
IMG_4881.jpeg

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch hành động thực hiệnKế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Biện, Bí thư Huyện uỷ biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các phòng, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện và các xã, thị trấn vào những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2020. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Về những nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, UBND huyện, các phòng chuyên môn, các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch,
đề án phù hợp, sát thực tế có tính khả thi cao; nhanh chóng triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư kinh doanh, sản xuất; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quán lý, điều hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trao giấy khen chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

IMG_4883 (1).jpeg

IMG_4887.jpeg
IMG_4891.jpeg

IMG_4895.jpeg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, giao Văn phòng HĐND- UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khaiKế hoạch hành động quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; yêu cầu sau hội nghị này các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Thanh Mai

Hội nghị triển khai quyết định UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021

Đăng lúc: 14/01/2021 10:10:56 (GMT+7)

Sáng 13/1/2021, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai uyết định UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ; Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

IMG_4875.jpeg

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện quyết địnhcủa UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Theo đó, huyện Thiệu Hóa chọn chủ đề của năm 2021 là “Cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; xây dựng huyện Thiệu Hóa đạt huyện Nông thôn mới”; Phương châm hành động “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, hiệu quả”. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6% trở lên.Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực giữ mức 108 nghìn tấn. Tích tụ, tập trung đất đai 130 ha trở lên để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trộng trọt đạt 134 triệu đồng. Phấn đấu thành lập được 46 doanh nghiệp mới. Tổng vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng trở lên.Thu ngân sách đạt 35 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Các giải pháp chính huyện Thiệu Hóa đặt ra là tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội; tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tập trung quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

IMG_4878.jpeg
IMG_4881.jpeg

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch hành động thực hiệnKế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Biện, Bí thư Huyện uỷ biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các phòng, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện và các xã, thị trấn vào những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2020. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Về những nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, UBND huyện, các phòng chuyên môn, các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch,
đề án phù hợp, sát thực tế có tính khả thi cao; nhanh chóng triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện đề ra. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư kinh doanh, sản xuất; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quán lý, điều hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trao giấy khen chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

IMG_4883 (1).jpeg

IMG_4887.jpeg
IMG_4891.jpeg

IMG_4895.jpeg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh - UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, giao Văn phòng HĐND- UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khaiKế hoạch hành động quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; yêu cầu sau hội nghị này các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT