Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 7/2021

Đăng lúc: 06/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 6/7/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá góp ý vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và một số báo cáo phục vụ cho kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Hoi nghi toan canh.jpgHDND 4.jpg
HN UBND 3.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chỉnh sửa nội dung các báo cáo. Theo đó, các đại biểu đề nghị nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 20221. Theo đó,các đại biểu đề nghị báo cáo cần đề cập nội dung: phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống thiên tai, chăm sóc lúa chiêm xuân; công tác phòng chống dịch Covid- 19 chủ động, kịp thời; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác xây dựng xã đạt VSATTP. Công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công tác chỉ đạo điều hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giải pháp giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án …
HN UBND 5.jpg
đ/c Hoàng Trọng Cường, UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu tại hôi nghị

Tiếp đó, hội nghị tập trung thảo luận báo cáo đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XIII. Thông qua kết quả thẩm định Quy hoạch sử dung đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Báo cáo tìn hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo thu chi NSNN, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020. Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ điều động, luân chuyển thuộc diện BTV huyện ủy quản lý.

The anh.jpg
đ/c Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hôi nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND &UBND tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với các phòng chuyên môn hoàn thiện số liệu, nội dung báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XIII. Đồng chí lưu ý: Trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cần bổ sung 3 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của huyện. Phần đánh giá tồn tại hạn chế cần chỉ rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác quản lý xe quá khổ, quá tải, quản lý khai thác cát có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa triệt để. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đề nghị cần tập trung nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất phát triển nông nghiệp, đăc biệt là chăm sóc cây trồng vụ thu mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là viêm da nổi cục trên trâu bò, phòng chống dịch H5N8. Chỉ đạo xã Thiệu Trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và các mặt bằng đấu giá đất. Bổ sung nhiệm vụ các hoạt động Văn hóa xã hội. Nhiệm vụ đề ra trong báo cáo phải đầy đủ, bao quát được nhiều nội dung. Đề nghị văn phòng HĐND & UBND sớm hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ xem xét để phục vụ cho kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Mai

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 7/2021

Đăng lúc: 06/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 6/7/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá góp ý vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và một số báo cáo phục vụ cho kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Hoi nghi toan canh.jpgHDND 4.jpg
HN UBND 3.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chỉnh sửa nội dung các báo cáo. Theo đó, các đại biểu đề nghị nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 20221. Theo đó,các đại biểu đề nghị báo cáo cần đề cập nội dung: phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống thiên tai, chăm sóc lúa chiêm xuân; công tác phòng chống dịch Covid- 19 chủ động, kịp thời; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác xây dựng xã đạt VSATTP. Công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công tác chỉ đạo điều hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giải pháp giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án …
HN UBND 5.jpg
đ/c Hoàng Trọng Cường, UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu tại hôi nghị

Tiếp đó, hội nghị tập trung thảo luận báo cáo đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 16, HĐND huyện khóa XIII. Thông qua kết quả thẩm định Quy hoạch sử dung đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Báo cáo tìn hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo thu chi NSNN, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2020. Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ điều động, luân chuyển thuộc diện BTV huyện ủy quản lý.

The anh.jpg
đ/c Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hôi nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND &UBND tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với các phòng chuyên môn hoàn thiện số liệu, nội dung báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XIII. Đồng chí lưu ý: Trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 cần bổ sung 3 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của huyện. Phần đánh giá tồn tại hạn chế cần chỉ rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác quản lý xe quá khổ, quá tải, quản lý khai thác cát có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa triệt để. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đề nghị cần tập trung nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất phát triển nông nghiệp, đăc biệt là chăm sóc cây trồng vụ thu mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là viêm da nổi cục trên trâu bò, phòng chống dịch H5N8. Chỉ đạo xã Thiệu Trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và các mặt bằng đấu giá đất. Bổ sung nhiệm vụ các hoạt động Văn hóa xã hội. Nhiệm vụ đề ra trong báo cáo phải đầy đủ, bao quát được nhiều nội dung. Đề nghị văn phòng HĐND & UBND sớm hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ xem xét để phục vụ cho kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT