Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1882
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1882
Tháng này:
16686
Tất cả:
2215774

Huyện Thiệu Hóa công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã, thị trấn mới sáp nhập

Đăng lúc: 02/12/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 1-12-2019, tại các xã Thiệu Tâm, Thiệu Châu và Thị Trấn Vạn hà, Huyện Thiệu Hóa Hóa đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Sáng ngày 30-11-2019, tại các xã Thiệu Tâm, Thiệu Châu và Thị Trấn Vạn hà, Huyện Thiệu Hóa Hóa đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

79112745_1565313116942471_2595624929416183808_n.jpg79517942_2529445640601953_6867073590093676544_n.jpg

Tại lễ công bố ở 3 xã trên, đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Theo đó, Theo đó, sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa như sau: Thành lập xã Minh Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ 4,01 km2diện tích tự nhiên, 2.827 người của xã Thiệu Minh và toàn bộ 6,40 km2diện tích tự nhiên, 7.556 người của xã Thiệu Tâm. Sau khi thành lập, xã Minh Tâm có 10,4 1 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.383 người. Xã Minh Tâm giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn; Thành lập xã Tân Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,07 km2diện tích tự nhiên, 2.811 người của xã Thiệu Tân và toàn bộ 3,34 km2diện tích tự nhiên, 3.346 người của xã Thiệu Châu. Sau khi thành lập, xã Tân Châu có 7,41 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.157 người. Xã Tân Châu giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Nguyên, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa;

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 5,16 km2diện tích tự nhiên, 8.122 người của xã Thiệu Đô và toàn bộ 5,52 km2diện tích tự nhiên, 8.828 người của thị trấn Vạn Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Thiệu Hóa có 10,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.950 người. Thị trấn Thiệu Hóa giáp các xã Tân Châu, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn; Sau khi sắp xếp, huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Phát biểu tại lễ công bố, các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy tín nhiệm phân công, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và giới thiệu bầu các chức danh chính quyền xã mới Tân Châu, Minh tâm và thị trấn Thiệu Hóa. Để sớm ổn định bộ máy tại đơn vị hành chính mới, ổn định đời sống nhân dân địa phương, lãnh đạo huyện đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành các Đảng bộ xã, thị trấn mới được thành lập sau khi tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND; nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và lãnh đạo, kiện toàn các tổ chức chính trị theo quy định. Lãnh đạo công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, hồ sơ chuyên môn và cơ sở vật chất. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rà soát, ban hành các quy chế, quy định làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, đại hội các chi bộ theo kế hoạch.

77419474_553778835178498_7995939128904515584_n.jpg

Ngay sau lễ công bố các quyết định, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã; trưởng, phó ban kinh tế, trưởng phó ban pháp chế xã hội của HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND; thông qua Nghị quyết xác nhận bầu cử các chức danh và các ban của HĐND; UBND, ủy viên UBND, với tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt gần 100%.

Huyện Thiệu Hóa công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã, thị trấn mới sáp nhập

Đăng lúc: 02/12/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 1-12-2019, tại các xã Thiệu Tâm, Thiệu Châu và Thị Trấn Vạn hà, Huyện Thiệu Hóa Hóa đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Sáng ngày 30-11-2019, tại các xã Thiệu Tâm, Thiệu Châu và Thị Trấn Vạn hà, Huyện Thiệu Hóa Hóa đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

79112745_1565313116942471_2595624929416183808_n.jpg79517942_2529445640601953_6867073590093676544_n.jpg

Tại lễ công bố ở 3 xã trên, đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Theo đó, Theo đó, sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa như sau: Thành lập xã Minh Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ 4,01 km2diện tích tự nhiên, 2.827 người của xã Thiệu Minh và toàn bộ 6,40 km2diện tích tự nhiên, 7.556 người của xã Thiệu Tâm. Sau khi thành lập, xã Minh Tâm có 10,4 1 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.383 người. Xã Minh Tâm giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn; Thành lập xã Tân Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 4,07 km2diện tích tự nhiên, 2.811 người của xã Thiệu Tân và toàn bộ 3,34 km2diện tích tự nhiên, 3.346 người của xã Thiệu Châu. Sau khi thành lập, xã Tân Châu có 7,41 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.157 người. Xã Tân Châu giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Nguyên, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa;

Thành lập thị trấn Thiệu Hóa trên cơ sở nhập toàn bộ 5,16 km2diện tích tự nhiên, 8.122 người của xã Thiệu Đô và toàn bộ 5,52 km2diện tích tự nhiên, 8.828 người của thị trấn Vạn Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Thiệu Hóa có 10,68 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.950 người. Thị trấn Thiệu Hóa giáp các xã Tân Châu, Thiệu Duy, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn; Sau khi sắp xếp, huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Phát biểu tại lễ công bố, các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Huyện ủy tín nhiệm phân công, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và giới thiệu bầu các chức danh chính quyền xã mới Tân Châu, Minh tâm và thị trấn Thiệu Hóa. Để sớm ổn định bộ máy tại đơn vị hành chính mới, ổn định đời sống nhân dân địa phương, lãnh đạo huyện đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành các Đảng bộ xã, thị trấn mới được thành lập sau khi tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND; nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và lãnh đạo, kiện toàn các tổ chức chính trị theo quy định. Lãnh đạo công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ cán bộ, hồ sơ chuyên môn và cơ sở vật chất. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rà soát, ban hành các quy chế, quy định làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, đại hội các chi bộ theo kế hoạch.

77419474_553778835178498_7995939128904515584_n.jpg

Ngay sau lễ công bố các quyết định, HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã; trưởng, phó ban kinh tế, trưởng phó ban pháp chế xã hội của HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; ủy viên UBND; thông qua Nghị quyết xác nhận bầu cử các chức danh và các ban của HĐND; UBND, ủy viên UBND, với tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt gần 100%.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT