Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
16
Hôm qua:
845
Tuần này:
16
Tháng này:
16905
Tất cả:
421027

Huyện Thiệu Hóa sẽ sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp Xã Thị trấn

Ngày 07/05/2019 09:59:29

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đến nay huyện Thiệu Hóa đã xây dựng xong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019.

Hiện tại, huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên là 15.991,73ha; dân số 158.343 người, chia thành 28 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 27 xã và 1 thị trấn. Theo đó, trong năm 2019, huyện Thiệu Hóa sẽ thực hiện sắp xếp lại 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thiệu Tân, Thiệu Châu, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Đô và Thị trấn Vạn Hà thành 3 đơn vị hành chính mới.
Theođề án của UBNDhuyện Thiệu Hóa sẽ nhập nguyên trạng xã Thiệu Đô vào thị trấn Vạn Hà và lấy tên gọi chung là Thị trấn Thiệu Hóa. Hai xã Thiệu Tâm và Thiệu Minh sẽ sáp nhập lại, lấy tên gọi chung là xã Minh tâm; Xã Thiệu Tân sáp nhập vào xã Thiệu Châu, lấy tên gọi chung là xã Tân Châu. Sau khi sáp nhập huyện Thiệu Hóa sẽ còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Thanh Tuyên.

Huyện Thiệu Hóa sẽ sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp Xã Thị trấn

Đăng lúc: 07/05/2019 09:59:29 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đến nay huyện Thiệu Hóa đã xây dựng xong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019.

Hiện tại, huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên là 15.991,73ha; dân số 158.343 người, chia thành 28 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 27 xã và 1 thị trấn. Theo đó, trong năm 2019, huyện Thiệu Hóa sẽ thực hiện sắp xếp lại 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thiệu Tân, Thiệu Châu, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Đô và Thị trấn Vạn Hà thành 3 đơn vị hành chính mới.
Theođề án của UBNDhuyện Thiệu Hóa sẽ nhập nguyên trạng xã Thiệu Đô vào thị trấn Vạn Hà và lấy tên gọi chung là Thị trấn Thiệu Hóa. Hai xã Thiệu Tâm và Thiệu Minh sẽ sáp nhập lại, lấy tên gọi chung là xã Minh tâm; Xã Thiệu Tân sáp nhập vào xã Thiệu Châu, lấy tên gọi chung là xã Tân Châu. Sau khi sáp nhập huyện Thiệu Hóa sẽ còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Thanh Tuyên.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)