Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Huyện Thiệu Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 09/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/7/2021, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện Ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 20 tập thể, 39 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

c Hoa.jpg

toan canh 2.jpg

C Hoa 2.jpg

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khai mạc hội nghị.

C Lương thị Hoa.jpg

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UV BTV huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A thu 2.jpg

Năm 5 qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và 3 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nội dung chuyên đề của toàn khóa và hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, lồng ghép với phát động các phong trào thi đua dịp đầu năm, đặc biệt là phong trào xây dựng con người mới, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh… Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bô, các cơ quan, đơn vị quán triệt đến cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo Chỉ thị 05 đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động trong đó bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đăng ký các nội dung cụ thể hoc và là theo Bác.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội , các đơn vị trong huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,72%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46.5 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với năm 2015, 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 96 thôn đạt tiêu chí NTM, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Nông thôn mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. 5 năm, có 413 lượt tập thể, 572 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Dai bieu 1.jpg

dai bieu 2.jpg
đại diện tập thể, cá nhân báo cáo điển hình tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tiếp theo, các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05 các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh và của huyện về học tập và làm theo; quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ sở, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện cần lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế - xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

a bien.jpg
đ/c Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biếu tại hội nghị

Nhân dip này, có 20 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Tap thể.jpg

tap the 2.jpg

tap the 3.jpg

Tap the 4.jpg

tap the 5.jpg
các cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Thanh Mai

Huyện Thiệu Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 09/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/7/2021, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện Ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 20 tập thể, 39 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

c Hoa.jpg

toan canh 2.jpg

C Hoa 2.jpg

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy khai mạc hội nghị.

C Lương thị Hoa.jpg

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UV BTV huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A thu 2.jpg

Năm 5 qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và 3 chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nội dung chuyên đề của toàn khóa và hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, lồng ghép với phát động các phong trào thi đua dịp đầu năm, đặc biệt là phong trào xây dựng con người mới, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh… Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bô, các cơ quan, đơn vị quán triệt đến cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo Chỉ thị 05 đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động trong đó bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đăng ký các nội dung cụ thể hoc và là theo Bác.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội , các đơn vị trong huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,72%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46.5 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với năm 2015, 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 96 thôn đạt tiêu chí NTM, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Nông thôn mới.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. 5 năm, có 413 lượt tập thể, 572 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Dai bieu 1.jpg

dai bieu 2.jpg
đại diện tập thể, cá nhân báo cáo điển hình tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tiếp theo, các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05 các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh và của huyện về học tập và làm theo; quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ sở, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện cần lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế - xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

a bien.jpg
đ/c Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biếu tại hội nghị

Nhân dip này, có 20 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Tap thể.jpg

tap the 2.jpg

tap the 3.jpg

Tap the 4.jpg

tap the 5.jpg
các cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT