Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1885
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1885
Tháng này:
16689
Tất cả:
2215777

Huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 28/02/2019 (GMT+7)
100%

Sáng 19/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tham dự hội nghị trực tuyến, tại Huyện Thiệu Hóa có các đồng chí: Hoàng Văn Toản – TUV – Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Thị Toán - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Tại điểm cầu 28 xã, thị trấn có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã.
Tại các điểm cầu trực tuyến đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới.
Cũng trong bài truyền đạt của mình, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã nêu lên những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm tác phẩm dân vận; 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo lợi ích của nhân dân. Đồng thời, qua kể, phân tích những giá trị cốt lõi từ trong các tác phẩm lý luận của Bác, trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cũng như hoạt động thực tiễn của Bác để làm rõ ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo lợi ích của nhân dân được Bác thực hành, thực hiện một cách mẫu mực ra sao để chúng ta noi theo.
Bằng những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Bác Hồ kính yêu với nhân dân trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người, cũng như nội dung những tác phẩm lý luận, những bức thư tiêu biểu của Bác toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân để có thể sống và làm việc vì dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Giáo sư Hoàng Chí Bảo chứng minh rằng: Trong lịch sử nước nhà, không có một lãnh tụ nào đi về cơ sở, đến với dân nhiều như Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bởi trong tư tưởng của Người, các quan điểm về nhân dân là nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối.
Qua những câu chuyệnvề Bác nhắc nhở cán bộ phải đem toàn tâm, toàn trí, toàn sức phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, Giáo sư Hoàng Chí Bảo xúc động chia sẻ: Chúng ta phải học Bác từ những điều nhỏ đến điều lớn, sự coi trọng và những hành động, ứng xử của Bác với nhân dân để thấu hiểu rõ sức mạnh của dân để tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đưa quê hương, đất nước phát triển bền vững.
Thanh Tuyên.

Huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 28/02/2019 (GMT+7)
100%

Sáng 19/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tham dự hội nghị trực tuyến, tại Huyện Thiệu Hóa có các đồng chí: Hoàng Văn Toản – TUV – Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Thị Toán - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Tại điểm cầu 28 xã, thị trấn có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã.
Tại các điểm cầu trực tuyến đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tập trung vào các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới.
Cũng trong bài truyền đạt của mình, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã nêu lên những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm tác phẩm dân vận; 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo lợi ích của nhân dân. Đồng thời, qua kể, phân tích những giá trị cốt lõi từ trong các tác phẩm lý luận của Bác, trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cũng như hoạt động thực tiễn của Bác để làm rõ ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo lợi ích của nhân dân được Bác thực hành, thực hiện một cách mẫu mực ra sao để chúng ta noi theo.
Bằng những câu chuyện xúc động và chân thực về phong cách, hành động, ứng xử của Bác Hồ kính yêu với nhân dân trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người, cũng như nội dung những tác phẩm lý luận, những bức thư tiêu biểu của Bác toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân để có thể sống và làm việc vì dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Giáo sư Hoàng Chí Bảo chứng minh rằng: Trong lịch sử nước nhà, không có một lãnh tụ nào đi về cơ sở, đến với dân nhiều như Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bởi trong tư tưởng của Người, các quan điểm về nhân dân là nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối.
Qua những câu chuyệnvề Bác nhắc nhở cán bộ phải đem toàn tâm, toàn trí, toàn sức phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, Giáo sư Hoàng Chí Bảo xúc động chia sẻ: Chúng ta phải học Bác từ những điều nhỏ đến điều lớn, sự coi trọng và những hành động, ứng xử của Bác với nhân dân để thấu hiểu rõ sức mạnh của dân để tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đưa quê hương, đất nước phát triển bền vững.
Thanh Tuyên.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT