Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
401
Hôm qua:
2187
Tuần này:
9520
Tháng này:
18620
Tất cả:
921414

Huyện Thiệu Hóa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 21/08/2019 14:41:21

Ngày 17/8/2019, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; y tế, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh; các phòng ban, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa gặp nhiều khó khăn: Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, quy hoạch phát triển manh mún, cơ cấu ngành nghề nông thôn chưa có hợp lý, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 10,5 triệu đồng, bình quân mỗi xã mới đạt 5,7 tiêu chí NTM.

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Thiệu Hóa đã sớm thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, như: xây dựng công sở, nhà văn hóa xã, hỗ trợ phát triển trang trại quy mô công nghiệp, đường giao thông, thủy lợi nội đồng, mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ tích tụ ruộng đất phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp; hình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500 ha và nhiều mô hình chăn nuôi con đặc sản, nuôi cá, chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn. Năm 2018, thu nhập trên 1ha canh tác đạt 112 triệu đồng/năm (tăng 45 triệu đồng so với năm 2010). Toàn huyện có 228 doanh nghiệp lớn nhỏ giải quyết việc làm cho 13.000 lao động có thu nhập ổn định; các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Thu nhập tăng từ 10,5 triệu đồng/ng/năm (năm 2010) lên 34,2 triệu đồng năm 2018.

Sau 10 năm, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình XD NTM đã có sự thay đổi. Người dân cùng góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã huy động được tổng nguồn vốn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới được 6.366,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 85 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 861,21 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 4.866,4 tỷ đồng. Việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp, không quá sức dân và đúng đối tượng, không gây bức xúc trong nhân dân. Các ngồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích, công khai minh bạch. Từ các nguồn vốn, huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp giao thông nông thôn là 417km, trên 247,5km giao thông nội đồng, xây dựng được 251,85km kênh mương nội đồng, chỉnh trang và xây dựng mới hơn 340 phòng học các cấp và các công trình phục vụ học tập; 23 Hội trường – nhà văn hóa đa năng; xây dựng và nâng cấp 22 khu thể thao xã, 91 nhà văn hóa thôn, 22 Công sởchợ nông thôn, trạm Y tế; xây dựng 10.800 nhà ở dân cư, ..... Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cảnh quan môi trường ngày càng đổi mới theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 18,26 tiêu chí/xã (tăng 12,4 tiêu chí/xã so với năm 2010); có 17/27 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến năm 2019 có thêm 07 xã đạt chuẩn NTM. Qua rà soát đánh giá thực trạng đến nay huyện đã đạt 4/9 tiêu chí phấn đấu cuối năm 2020 huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả trong XD NTM mà huyện Thiệu Hóa đã đạt được, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những cách làm sáng tạo, những kết quả to lớn mà chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương đã triển khai; đồng chí nhấn mạnh: xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, không được tự mãn với những kết quả đã đạt được mà thiếu đi sự phấn đấu những giai đoạn tới. Cần phải quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong phát triển kinh tế xã hội tập trung phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi; sản xuất nông nghiệp phải ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cần tiếp tục phát huy để tạo việc làm và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn; phấn đấu để năm 20120 huyện Thiệu Hóa hoàn thành 9 tiêu chí công nhận huyện nông thôn mới.

Tại hội nghị, huyện Thiệu Hóa đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình đã có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

Thanh Mai

Huyện Thiệu Hóa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020

Đăng lúc: 21/08/2019 14:41:21 (GMT+7)

Ngày 17/8/2019, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; y tế, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh; các phòng ban, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa gặp nhiều khó khăn: Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, quy hoạch phát triển manh mún, cơ cấu ngành nghề nông thôn chưa có hợp lý, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 10,5 triệu đồng, bình quân mỗi xã mới đạt 5,7 tiêu chí NTM.

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Thiệu Hóa đã sớm thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, như: xây dựng công sở, nhà văn hóa xã, hỗ trợ phát triển trang trại quy mô công nghiệp, đường giao thông, thủy lợi nội đồng, mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ tích tụ ruộng đất phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp; hình thành một số vùng chuyên canh cây hàng hóa tập trung lớn với qui mô diện tích trên 6.500 ha và nhiều mô hình chăn nuôi con đặc sản, nuôi cá, chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn. Năm 2018, thu nhập trên 1ha canh tác đạt 112 triệu đồng/năm (tăng 45 triệu đồng so với năm 2010). Toàn huyện có 228 doanh nghiệp lớn nhỏ giải quyết việc làm cho 13.000 lao động có thu nhập ổn định; các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Thu nhập tăng từ 10,5 triệu đồng/ng/năm (năm 2010) lên 34,2 triệu đồng năm 2018.

Sau 10 năm, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chương trình XD NTM đã có sự thay đổi. Người dân cùng góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã huy động được tổng nguồn vốn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới được 6.366,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 85 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 861,21 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 4.866,4 tỷ đồng. Việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp, không quá sức dân và đúng đối tượng, không gây bức xúc trong nhân dân. Các ngồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích, công khai minh bạch. Từ các nguồn vốn, huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp giao thông nông thôn là 417km, trên 247,5km giao thông nội đồng, xây dựng được 251,85km kênh mương nội đồng, chỉnh trang và xây dựng mới hơn 340 phòng học các cấp và các công trình phục vụ học tập; 23 Hội trường – nhà văn hóa đa năng; xây dựng và nâng cấp 22 khu thể thao xã, 91 nhà văn hóa thôn, 22 Công sởchợ nông thôn, trạm Y tế; xây dựng 10.800 nhà ở dân cư, ..... Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cảnh quan môi trường ngày càng đổi mới theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 18,26 tiêu chí/xã (tăng 12,4 tiêu chí/xã so với năm 2010); có 17/27 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến năm 2019 có thêm 07 xã đạt chuẩn NTM. Qua rà soát đánh giá thực trạng đến nay huyện đã đạt 4/9 tiêu chí phấn đấu cuối năm 2020 huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Giang, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả trong XD NTM mà huyện Thiệu Hóa đã đạt được, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những cách làm sáng tạo, những kết quả to lớn mà chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương đã triển khai; đồng chí nhấn mạnh: xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, không được tự mãn với những kết quả đã đạt được mà thiếu đi sự phấn đấu những giai đoạn tới. Cần phải quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong phát triển kinh tế xã hội tập trung phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi; sản xuất nông nghiệp phải ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cần tiếp tục phát huy để tạo việc làm và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn; phấn đấu để năm 20120 huyện Thiệu Hóa hoàn thành 9 tiêu chí công nhận huyện nông thôn mới.

Tại hội nghị, huyện Thiệu Hóa đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình đã có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)