Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1703
Hôm qua:
2892
Tuần này:
18562
Tháng này:
33937
Tất cả:
1333874

Huyện ủy Thiệu Hóa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 06/06/2020 10:52:55

Chiều ngày 14/05, Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo Bác. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Toản- TUV- BTHU- CTHĐND huyện, Đỗ Thị Toán- Phó BTTT Huyện ủy, Trịnh Văn Súy- PBT- CTUBND huyện, các đồng chí trong BTVHU- HĐND- UBND, MTTQ huyện, chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 22 tập thể, 20 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

97149493_1519646374875931_1343555118393458688_n.jpg
Trong 4 năm qua, công tác chỉ đạo và tổ chức thự hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Thiệu Hóa có chuyển biến tích cực. Huyện đã chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng đảng. Quá trình thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực hơn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cũng sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị, đồng thời góp phần quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian tới huyện Thiệu Hóa tập trung tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quan trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Dịp này, huyện ủy Thiệu Hóa đã tuyên dương, khen thưởng 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. .

Thanh Mai

Huyện ủy Thiệu Hóa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 06/06/2020 10:52:55 (GMT+7)

Chiều ngày 14/05, Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo Bác. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Toản- TUV- BTHU- CTHĐND huyện, Đỗ Thị Toán- Phó BTTT Huyện ủy, Trịnh Văn Súy- PBT- CTUBND huyện, các đồng chí trong BTVHU- HĐND- UBND, MTTQ huyện, chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 22 tập thể, 20 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

97149493_1519646374875931_1343555118393458688_n.jpg
Trong 4 năm qua, công tác chỉ đạo và tổ chức thự hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Thiệu Hóa có chuyển biến tích cực. Huyện đã chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng đảng. Quá trình thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực hơn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cũng sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị, đồng thời góp phần quan trọng để huyện Thiệu Hóa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian tới huyện Thiệu Hóa tập trung tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quan trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Dịp này, huyện ủy Thiệu Hóa đã tuyên dương, khen thưởng 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. .

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)