Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1947
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1947
Tháng này:
16751
Tất cả:
2215839

Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020) - (2020-2025)

Đăng lúc: 24/04/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025). Đồng chí Hoàng Văn Toản Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồngHoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề, bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, công tác quy hoạch, ra soát phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực thực tiễn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được Ban tổ chức huyện ủy, thông qua kế hoạchrà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025. Cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn, các bộ thuộc diện được quy hoạch phải có chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ năng lực, có thực tiễn công tác. Đối với cấp huyện, các chức danh thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý, chức danh lãnh đạo cấp huyện phải có bằng Đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi phải có bằng Đại học chính quy. Những cán bộ không được đào tạo cơ bản theo quy định nhưng có năng lực nổi trội, được nhân dân tín nhiệm, cán bộ là nữ thì được xem xét, vận dụng. Độ tuổi diện đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ công tác ít nhất từ 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ. Cấp huyện Nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Cấp xã, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. Đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ các điều kiện về tuổi tác, bằng cấp, tín nhiệm thấp, đã chuyển công tác, hoặc đã được bầu bổ sung. Các đồng chí quy hoạch nhiều hơn 3 chức danh thì đưa ra khỏi từ 1 chức danh.

Thông qua việc giới thiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện sẽ góp phần định hướng cụ thể về nguồn nhân sự cán bộ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý trong tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, của từng xã, thị trấn và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, và định hướng đến năm 2025 – 2030.

Thanh Mai

Huyện ủy Thiệu Hóa tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020) - (2020-2025)

Đăng lúc: 24/04/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025). Đồng chí Hoàng Văn Toản Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồngHoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề, bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, công tác quy hoạch, ra soát phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực thực tiễn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được Ban tổ chức huyện ủy, thông qua kế hoạchrà soát, bổ sung quy hoạch cán bộlãnh đạo quản lýnhiệm kỳ (2015-2020); (2020-2025. Cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn, các bộ thuộc diện được quy hoạch phải có chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ năng lực, có thực tiễn công tác. Đối với cấp huyện, các chức danh thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý, chức danh lãnh đạo cấp huyện phải có bằng Đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi phải có bằng Đại học chính quy. Những cán bộ không được đào tạo cơ bản theo quy định nhưng có năng lực nổi trội, được nhân dân tín nhiệm, cán bộ là nữ thì được xem xét, vận dụng. Độ tuổi diện đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ công tác ít nhất từ 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ. Cấp huyện Nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Cấp xã, nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây. Đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí không đủ các điều kiện về tuổi tác, bằng cấp, tín nhiệm thấp, đã chuyển công tác, hoặc đã được bầu bổ sung. Các đồng chí quy hoạch nhiều hơn 3 chức danh thì đưa ra khỏi từ 1 chức danh.

Thông qua việc giới thiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện sẽ góp phần định hướng cụ thể về nguồn nhân sự cán bộ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý trong tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, của từng xã, thị trấn và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, và định hướng đến năm 2025 – 2030.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT