Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1904
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1904
Tháng này:
16708
Tất cả:
2215796

Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 12/02/2019 (GMT+7)
100%

Trong 2 ngày, 27 và 28/12/2018, tại Hội trường trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Thị Loan- CT HĐQT công ty cổ phần Dạ lan, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện, trưởng phó các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch các Hội. đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn

Kỳ họp tập trung đánh giá thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: năm 2019 tình hình kinh tế, xã hội của huyện có bước phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 26,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 42,3% tăng 1,3% KH. Dịch vụ đạt 31,2% tăng 1,2% KH. Giá trị sản phẩm đạt 115,1 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng. Huyện tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.289 tỉ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống tinh thần cho nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3%, hộ cận nghèo còn 11,59%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng.

Tiếp đó kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND và UBND huyện về: Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2018, báo cáo của UBND huyện về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện thông qua kỳ họp thứ 9 và các ý kiến kiến nghị của cử tri trong quý 3 năm 2018. Báo cáo các tờ trình của UBND huyện. Thông báo của Thường trực MTTQ huyện về các hoạt động của MTTQ tham gia chính quyền. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019. Các báo cáo kết quả thẩm tra, giám sát của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện. Đại diện tổ HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Chất vấn và trả lời chất vấn UBND huyện nội dung công tác quản lý nhà nước về đất đai, để các hộ dân chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản… và nội dung quản lý về trật tự xây dựng, quy hoạch. Để nhiều hộ dân lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông, đê điều, công trình thủy lợi….

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện một lần nữa khẳng định sự cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đề nghị, trong năm 2019 các cấp, các ngành cần rà soát các nghiệm vụ cụ thể của năm 2019, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển CN- TTCN, ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội quốc phòng an ninh năm 2019 đã đề ra.

Thanh Mai

Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 12/02/2019 (GMT+7)
100%

Trong 2 ngày, 27 và 28/12/2018, tại Hội trường trung tâm hội nghị huyện, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có đồng chí Đại tá Lê Văn Diện - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Thị Loan- CT HĐQT công ty cổ phần Dạ lan, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện, trưởng phó các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch các Hội. đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn

Kỳ họp tập trung đánh giá thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ: năm 2019 tình hình kinh tế, xã hội của huyện có bước phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 26,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 42,3% tăng 1,3% KH. Dịch vụ đạt 31,2% tăng 1,2% KH. Giá trị sản phẩm đạt 115,1 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng. Huyện tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.289 tỉ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống tinh thần cho nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,3%, hộ cận nghèo còn 11,59%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng.

Tiếp đó kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND và UBND huyện về: Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2018, báo cáo của UBND huyện về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện thông qua kỳ họp thứ 9 và các ý kiến kiến nghị của cử tri trong quý 3 năm 2018. Báo cáo các tờ trình của UBND huyện. Thông báo của Thường trực MTTQ huyện về các hoạt động của MTTQ tham gia chính quyền. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019. Các báo cáo kết quả thẩm tra, giám sát của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện. Đại diện tổ HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII. Chất vấn và trả lời chất vấn UBND huyện nội dung công tác quản lý nhà nước về đất đai, để các hộ dân chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản… và nội dung quản lý về trật tự xây dựng, quy hoạch. Để nhiều hộ dân lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông, đê điều, công trình thủy lợi….

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện một lần nữa khẳng định sự cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đề nghị, trong năm 2019 các cấp, các ngành cần rà soát các nghiệm vụ cụ thể của năm 2019, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển CN- TTCN, ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội quốc phòng an ninh năm 2019 đã đề ra.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT