Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1555
Hôm qua:
2137
Tuần này:
1555
Tháng này:
46798
Tất cả:
827707

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa 13

Ngày 01/07/2019 17:03:26

Chiều ngày 10/6/2019, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường thông qua đề án và tờ trình của UBND huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Dự kỳ họp có bà Trịnh Thị Loan-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thiệu Hóa, các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUV, BT HU, CT HDND huyện, Trịnh Văn Súy- PBT, CT UBND huyện, đại diện một số phòng ban của huyện và các đại biểu HDND huyện khóa 13.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Đào- UV BTV huyện ủy – PCTUBND huyện đã thông qua tờ trình số 313 của UBND huyện về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Theo đề án của UBND huyện: huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên gần 16.000ha, dân số gần 160.000 người, gồm 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó 25 xã chưa đạt tiêu chí quy mô dân số, 3 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên. xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Theo đề án của huyện, sẽ sáp nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh vào xã Thiệu Tâm, lấy tên mới là xã Minh Tâm, trụ sở đặt tại xã Thiệu Tâm. Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, lấy tên xã mới là Tân Châu, trụ sở đặt tại xã Thiệu Châu. Thiệu Đô sáp nhập với thị trấn Vạn Hà, đổi tên thành thị trấn Thiệu Hóa, trụ sở đặt tại thị trấn Vạn Hà. Sau khi sáp nhập, huyện Thiệu Hóa còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc Gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đều thống nhất với chủ trương và đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của UBND huyện Thiệu Hóa. HĐND huyện thông qua Nghị Quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Kết luận và bế mạc kỳ họp đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV – BTHU – CTHĐND huyện nêu rõ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 nhằm tăng quy mô hành chính cấp xã, tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cấp xã. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc diện sáp nhập phải triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành nội dung công việc theo đúng thời gian đã đề ra. Trong quá trình sáp nhập, nội dung, phương án, kế hoạch sáp nhập phải được triển khai sâu rộng đến mọi người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân ổn định, không để ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính mới phải sớm đi vào ổn định; phải dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong suốt quá trình hoạt động. Quan tâm công tác sắp xếp cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập hợp tình, hợp lý, công bằng và đúng luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa 13

Đăng lúc: 01/07/2019 17:03:26 (GMT+7)

Chiều ngày 10/6/2019, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường thông qua đề án và tờ trình của UBND huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Dự kỳ họp có bà Trịnh Thị Loan-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thiệu Hóa, các đồng chí Hoàng Văn Toản, TUV, BT HU, CT HDND huyện, Trịnh Văn Súy- PBT, CT UBND huyện, đại diện một số phòng ban của huyện và các đại biểu HDND huyện khóa 13.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Đào- UV BTV huyện ủy – PCTUBND huyện đã thông qua tờ trình số 313 của UBND huyện về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa. Theo đề án của UBND huyện: huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên gần 16.000ha, dân số gần 160.000 người, gồm 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó 25 xã chưa đạt tiêu chí quy mô dân số, 3 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên. xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Theo đề án của huyện, sẽ sáp nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh vào xã Thiệu Tâm, lấy tên mới là xã Minh Tâm, trụ sở đặt tại xã Thiệu Tâm. Nhập nguyên trạng xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, lấy tên xã mới là Tân Châu, trụ sở đặt tại xã Thiệu Châu. Thiệu Đô sáp nhập với thị trấn Vạn Hà, đổi tên thành thị trấn Thiệu Hóa, trụ sở đặt tại thị trấn Vạn Hà. Sau khi sáp nhập, huyện Thiệu Hóa còn 25 đơn vị hành chính trực thuộc Gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đều thống nhất với chủ trương và đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của UBND huyện Thiệu Hóa. HĐND huyện thông qua Nghị Quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa.

Kết luận và bế mạc kỳ họp đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV – BTHU – CTHĐND huyện nêu rõ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 nhằm tăng quy mô hành chính cấp xã, tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cấp xã. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc diện sáp nhập phải triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành nội dung công việc theo đúng thời gian đã đề ra. Trong quá trình sáp nhập, nội dung, phương án, kế hoạch sáp nhập phải được triển khai sâu rộng đến mọi người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân ổn định, không để ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính mới phải sớm đi vào ổn định; phải dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong suốt quá trình hoạt động. Quan tâm công tác sắp xếp cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập hợp tình, hợp lý, công bằng và đúng luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)