Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
845
Tuần này:
66
Tháng này:
16955
Tất cả:
421077

Mặt trận Tổ quốc huyện dấu ấn một nhiệm kỳ

Ngày 06/05/2019 15:00:43

Với vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của huyện và kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ tỉnh, Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa đã thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng trong hệ thống MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết Đại hôi Đảng các cấp. Đặc biệt là NQ hội nghị lần thứ 4 BCHTWƯ Đảng khoá 11 “Một số vấn đề cấp bách về XD Đảng hiện nay”. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chỉnh đốn Đảng gắn với Chị thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ủng hộ, xây dựng Quỹ vì người nghèo. MTTQ huyện đã phối hợp với HDND tổ chức 105 cuộc tiếp xúc của Đại biểu quốc hội, HDND tỉnh và huyện với cử tri, qua các cuộc tiếp xúc tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửu đến các cấp, các ngành, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của củ tri.Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa 14 và HDND các cấpm nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ huyện đã thực hiện các bước hiệp thương đảm bảo dân chủ, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng góp phần cho cuộc bầu cử thành công. MTTQ huyện phối hợp với thường trực HDND và các ban HDND đã thực hiện 17 cuộc giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp công dân ở các xã, thị trấn. Từ đó giúp cho việc thực hiện quy chế dân chủ tốt hơn, đơn thư khiếu kiện giảm, cấp ủy, chính quyền mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó MTTQ huyện luôn nêu cao tính chủ động, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên duy trì thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được triển khai sâu rộng, qua đó động viên, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết của người dân; tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Xác định xây dựng NTM là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng toàn dân, Ban Thường trực UB MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Cùng với toàn huyện, MTTQ đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 10 ha đất, tu sửa, làm mới 650km đường giao thông nông thôn. 150 km kênh mương nội đồng, tu sửa và làm mới 155 nhà văn hóa với số tiền huy động từ nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 2000 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 17 xã đạt nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia ủng hộ ngày vì người nghèo. Trong 5 năm, toàn huyện đã vận động được gần 7 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và làm mới 176 ngôi nhà cho họi nghèo và chính sách. Vận động ủng hộ từ thiện, nhân đạo. Phối hợp với các tổ chứcm cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ hàng nghìn xuất quà với số tiền trên 3 tỷ đồng

Ngoài hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Cùng với Hội nông dân, Hội PN, Hội CCB phối hợp tổ chức giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, tổ chức gian hàng tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên phụ nữ. Nhờ sự vào cuộc tích cực của MTTQ từ huyện tới cơ sở trong việc tuyên truyền, đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng, tạo niềm tin sử dụng hàng Việt Nam cho người dân trên địa bàn huyện; từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hoá có chất lượng cao, cạnh tranh trên thị trường, chiếm lĩnh thị phần.

Cùng với hoạt động của UB MTTQ trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức thành viên cũng tích cực ủng hộ các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động. Trong đó Liên đoàn lao động kêu gọi cán bộ CNVC tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa thôn sớm về đích nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân hiến đất, hiến công làm đường giao thông thôn và mô hình tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, Hội LHPN với cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Đoàn Thanh niên với phong trào xung kích bảo vệ môi trường tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào hiến máu nhân đạo….

Các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", công tác đối ngoại nhân dân…đều đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, sống tốt đời đẹp đạo. Song song với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện, UBMTTQ huyện luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền, có biện pháp giải quyết kịp thời. Cùng với đó, UBMTTQ huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, do đó hoạt động của tổ chức mặt trận và các tổ chức thành viên hiệu quả hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ huyện Thiệu Hóa luôn được Tỉnh xếp loại vững mạnh, tập thể và cá nhân được UBTWMTTQ Việt Nam, UBND Tỉnh, UBMTTQ Tỉnh và UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác.

5 năm- một chặng đường, UBMTTQ Việt Nam huyện không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mình, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong chặng đường tiếp theo, UBMTTQ huyện sẽ vững vàng tiến về phía trước, tiếp tục phát huy những mặt mạnh, góp sức xây dựng Huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Thanh Mai

Mặt trận Tổ quốc huyện dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng lúc: 06/05/2019 15:00:43 (GMT+7)

Với vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của huyện và kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ tỉnh, Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa đã thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng trong hệ thống MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết Đại hôi Đảng các cấp. Đặc biệt là NQ hội nghị lần thứ 4 BCHTWƯ Đảng khoá 11 “Một số vấn đề cấp bách về XD Đảng hiện nay”. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chỉnh đốn Đảng gắn với Chị thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ủng hộ, xây dựng Quỹ vì người nghèo. MTTQ huyện đã phối hợp với HDND tổ chức 105 cuộc tiếp xúc của Đại biểu quốc hội, HDND tỉnh và huyện với cử tri, qua các cuộc tiếp xúc tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửu đến các cấp, các ngành, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của củ tri.Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa 14 và HDND các cấpm nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ huyện đã thực hiện các bước hiệp thương đảm bảo dân chủ, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng góp phần cho cuộc bầu cử thành công. MTTQ huyện phối hợp với thường trực HDND và các ban HDND đã thực hiện 17 cuộc giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp công dân ở các xã, thị trấn. Từ đó giúp cho việc thực hiện quy chế dân chủ tốt hơn, đơn thư khiếu kiện giảm, cấp ủy, chính quyền mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó MTTQ huyện luôn nêu cao tính chủ động, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên duy trì thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được triển khai sâu rộng, qua đó động viên, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết của người dân; tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Xác định xây dựng NTM là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng toàn dân, Ban Thường trực UB MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Cùng với toàn huyện, MTTQ đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 10 ha đất, tu sửa, làm mới 650km đường giao thông nông thôn. 150 km kênh mương nội đồng, tu sửa và làm mới 155 nhà văn hóa với số tiền huy động từ nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 2000 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 17 xã đạt nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia ủng hộ ngày vì người nghèo. Trong 5 năm, toàn huyện đã vận động được gần 7 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và làm mới 176 ngôi nhà cho họi nghèo và chính sách. Vận động ủng hộ từ thiện, nhân đạo. Phối hợp với các tổ chứcm cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ hàng nghìn xuất quà với số tiền trên 3 tỷ đồng

Ngoài hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Cùng với Hội nông dân, Hội PN, Hội CCB phối hợp tổ chức giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn, tổ chức gian hàng tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên phụ nữ. Nhờ sự vào cuộc tích cực của MTTQ từ huyện tới cơ sở trong việc tuyên truyền, đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng, tạo niềm tin sử dụng hàng Việt Nam cho người dân trên địa bàn huyện; từ đó thúc đẩy sản xuất hàng hoá có chất lượng cao, cạnh tranh trên thị trường, chiếm lĩnh thị phần.

Cùng với hoạt động của UB MTTQ trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức thành viên cũng tích cực ủng hộ các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động. Trong đó Liên đoàn lao động kêu gọi cán bộ CNVC tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa thôn sớm về đích nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân hiến đất, hiến công làm đường giao thông thôn và mô hình tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, Hội LHPN với cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Đoàn Thanh niên với phong trào xung kích bảo vệ môi trường tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào hiến máu nhân đạo….

Các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", công tác đối ngoại nhân dân…đều đạt kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, sống tốt đời đẹp đạo. Song song với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện, UBMTTQ huyện luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền, có biện pháp giải quyết kịp thời. Cùng với đó, UBMTTQ huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, do đó hoạt động của tổ chức mặt trận và các tổ chức thành viên hiệu quả hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ huyện Thiệu Hóa luôn được Tỉnh xếp loại vững mạnh, tập thể và cá nhân được UBTWMTTQ Việt Nam, UBND Tỉnh, UBMTTQ Tỉnh và UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác.

5 năm- một chặng đường, UBMTTQ Việt Nam huyện không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mình, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong chặng đường tiếp theo, UBMTTQ huyện sẽ vững vàng tiến về phía trước, tiếp tục phát huy những mặt mạnh, góp sức xây dựng Huyện Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)