Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
845
Tuần này:
71
Tháng này:
16960
Tất cả:
421082

Phỏng vấn đồng chí: Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Huyện Thiệu Hóa nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 01/02/2019 15:31:48

PV: Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy! Năm 2018 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn - một năm mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vậy xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà huyện nhà đã đạt được trong năm vừa qua?
Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, là năm có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; nhất là đối với một huyện có tỷ trọng nông nghiệp còn cao do ảnh hưởng của biến động khí hậu và nền kinh tế thị trường người dân chưa theo kịp song được sự quan tâm ch đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong năm vừa qua, huyện ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, đó là:
Tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,82 %, cao nhất trong 3 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33,8 triệu đồng/người; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.289 tỉ, nhiều dự án lớn được triển khai trong đó vốn ngân sách các cấp đạt gần 300 tỉ đồng ( cao hơn 100 tỉ so với năm 2017) .Thu ngân sách năm 2018 đạt 194 tỷ đồng, tăng 6,8% dự toán huyện giao, 31,2% dự toán tỉnh giao và tăng 3,8% CK. Sản xuất nông nghiệp đạt kết qủa khá toàn diện; sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 115 ngàn tấn, giá trị sản phẩm đạt 115,2 triệu đồng/ha đất trồng trọt. Trong năm có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn NTM lên 17/27 xã; bình quân mỗi xã đạt 18,0 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ 063 triệu đồng, tăng 15,4% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD, tăng 12,3% CK. Thành lập mới 57 doanh nghiệp, vượt 22,2% chỉ tiêu Nghị quyết.

Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, nghề đúc đồng Làng Chè - Trà Đông xã Thiệu Trung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. An sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, huyện có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân mua bảo hiểm y tế ước đạt 83 %; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,89% còn 4,3%, cận nghèo còn 11,59 %. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, là đơn vị làm điểm được tỉnh đánh giá cao. Sáp nhập 102 thôn, tiểu khu, thành 49 thôn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đây là những nét nổi bật thể hiện rõ quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
PV: Năm Kỷ Hợi 2019 là năm có yếu tốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020. Vậy, xin đồng chí cho biết, những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng bộ huyện sẽ triển khaiđể lãnh đạo, điều hành trong năm 2019?
Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Năm 2019 có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 BCH Đảng bộ xác định là năm tăng tốc, về đích do đó mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện năm 2019 của huyện là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Phải tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với ứng dụng KHCN trong sản xuất; tạo mọi thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn. Nâng chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,0% trở lên; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 26,0%; công nghiệp - xây dựng tăng lên 42,5%; dịch vụ 31,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng trở lên; giải quyết việc làm mới cho trên 3000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 -1% trở lên; Phấn đấu: bình quân mỗi xã 0,5 tiêu chí trở lên, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 4-5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 40 thôn đạt chuẩn nông thôn mới trở lên. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng TSVM.

PV: Thưa đồng chí, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ huyện đã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm năm 2019?

Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Năm 2019 Theo dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen nhau nhất là thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, do hội nhập, sức cạnh tranh lớn. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện phải n lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn mới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; trong đó năm 2019 phải tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, tích tụ đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước tài nguyên khoáng sản, đất đai. Nhanh chóng triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học phải xác định đầu tư cho phát triển bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Làm tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác y tế dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ba là, huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm và xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; thực hiện triệt để việc quản lý xe quá khổ, quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Năm là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý thay thế cán bộ ở những địa phương, cơ quan, đơn vị có phong trào trì trệ, hoàn thành nhiệm vụ không cao.

Với truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ ngoại lực, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Nhân dịp năm mới và đòn Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

Phỏng vấn đồng chí: Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Huyện Thiệu Hóa nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019

Đăng lúc: 01/02/2019 15:31:48 (GMT+7)

PV: Thưa đồng chí Bí thư huyện ủy! Năm 2018 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn - một năm mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vậy xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà huyện nhà đã đạt được trong năm vừa qua?
Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, là năm có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; nhất là đối với một huyện có tỷ trọng nông nghiệp còn cao do ảnh hưởng của biến động khí hậu và nền kinh tế thị trường người dân chưa theo kịp song được sự quan tâm ch đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong năm vừa qua, huyện ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, đó là:
Tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,82 %, cao nhất trong 3 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33,8 triệu đồng/người; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.289 tỉ, nhiều dự án lớn được triển khai trong đó vốn ngân sách các cấp đạt gần 300 tỉ đồng ( cao hơn 100 tỉ so với năm 2017) .Thu ngân sách năm 2018 đạt 194 tỷ đồng, tăng 6,8% dự toán huyện giao, 31,2% dự toán tỉnh giao và tăng 3,8% CK. Sản xuất nông nghiệp đạt kết qủa khá toàn diện; sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 115 ngàn tấn, giá trị sản phẩm đạt 115,2 triệu đồng/ha đất trồng trọt. Trong năm có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn NTM lên 17/27 xã; bình quân mỗi xã đạt 18,0 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ 063 triệu đồng, tăng 15,4% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD, tăng 12,3% CK. Thành lập mới 57 doanh nghiệp, vượt 22,2% chỉ tiêu Nghị quyết.

Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, nghề đúc đồng Làng Chè - Trà Đông xã Thiệu Trung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. An sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, huyện có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân mua bảo hiểm y tế ước đạt 83 %; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,89% còn 4,3%, cận nghèo còn 11,59 %. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, là đơn vị làm điểm được tỉnh đánh giá cao. Sáp nhập 102 thôn, tiểu khu, thành 49 thôn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đây là những nét nổi bật thể hiện rõ quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
PV: Năm Kỷ Hợi 2019 là năm có yếu tốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020. Vậy, xin đồng chí cho biết, những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng bộ huyện sẽ triển khaiđể lãnh đạo, điều hành trong năm 2019?
Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Năm 2019 có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 BCH Đảng bộ xác định là năm tăng tốc, về đích do đó mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện năm 2019 của huyện là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Phải tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với ứng dụng KHCN trong sản xuất; tạo mọi thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn. Nâng chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,0% trở lên; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 26,0%; công nghiệp - xây dựng tăng lên 42,5%; dịch vụ 31,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng trở lên; giải quyết việc làm mới cho trên 3000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 -1% trở lên; Phấn đấu: bình quân mỗi xã 0,5 tiêu chí trở lên, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 4-5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 40 thôn đạt chuẩn nông thôn mới trở lên. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng TSVM.

PV: Thưa đồng chí, để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ huyện đã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm năm 2019?

Đ/c Hoàng Văn Toản – Bí thư Huyện ủy: Năm 2019 Theo dự báo tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen nhau nhất là thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, do hội nhập, sức cạnh tranh lớn. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện phải n lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn mới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; trong đó năm 2019 phải tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tập trung lãnh đạo đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ, tích tụ đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước tài nguyên khoáng sản, đất đai. Nhanh chóng triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học phải xác định đầu tư cho phát triển bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Làm tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác y tế dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ba là, huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm và xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; thực hiện triệt để việc quản lý xe quá khổ, quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Năm là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý thay thế cán bộ ở những địa phương, cơ quan, đơn vị có phong trào trì trệ, hoàn thành nhiệm vụ không cao.

Với truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ ngoại lực, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Nhân dịp năm mới và đòn Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)