Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1985
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1985
Tháng này:
16789
Tất cả:
2215877

Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đăng lúc: 12/02/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 có 20/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch (trong đó 13/22 chỉ tiêu hoàn thành vượt KH). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,82% cao hơn 0,32 % kế hoạch, tăng 0,76% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 26,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 42,3% tăng 1,3% KH. Dịch vụ đạt 31,2% tăng 1,2% KH. Giá trị sản phẩm đạt 115,1 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng. Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 1.023,7 ha (chủ yếu là các loại cây lúa chất lượng cao, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương) hiệu quả giá trị đạt cao hơn từ 1,5 đến 1,8 lần so với diện tích cây trồng chưa liên kết. Duy trì và phát triển 7 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 21 ha và 31.000 m2 nhà lưới. 256 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi con đặc sản; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách của Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Năm 2018 thành lập mới được 55 doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ huyện ủy và Đề án 01 của UBND huyện Thiệu Hóa về “Vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, đến nay, có 14 xã với 49 thôn thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Công tác xây dựng NTM được huyện chỉ đạo quyết liệt. Bình quân mỗi xã ước tăng 0,96 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí bình quân 17,81 tiêu chí/xã; có 5 xã được tỉnh kiểm tra công nhận đạt Nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.289 tỉ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm. Đã tổ chức tốt các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; qua đó không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa được quan tâm chỉ đạo; nghề đúc đồng Làng Chè - Trà Đông xã Thiệu Trung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,3%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 11,59%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng; hoàn thành việc sáp nhập thôn, tiểu khu, toàn huyện đã sáp nhập 102 thôn, thành 49 thôn; công tác xây Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến mới. Đã luân chuyển, điều động 15 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đến nay có 21/28 đơn vị có cán bộ chủ chốt không phải người địa phương.

Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đưa ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,0% trở lên. Cơ cấu giá trị sản xuất: nông, lâm nghiệp và thủy sản 26,0%; công nghiệp - xây dựng 42,5%; dịch vụ 31,5%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 112 nghìn tấn trở lên. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt 116 triệu đồng trở lên. Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu 10 triệu USD. Kết nạp được 160 đảng viên mới trở lên.

Thanh Mai

Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đăng lúc: 12/02/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 25/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 19. Các đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đỗ Thị Toán, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Súy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 có 20/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch (trong đó 13/22 chỉ tiêu hoàn thành vượt KH). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,82% cao hơn 0,32 % kế hoạch, tăng 0,76% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 26,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 42,3% tăng 1,3% KH. Dịch vụ đạt 31,2% tăng 1,2% KH. Giá trị sản phẩm đạt 115,1 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng. Huyện tích cực đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với diện tích 1.023,7 ha (chủ yếu là các loại cây lúa chất lượng cao, ngô ngọt, khoai tây, đậu tương) hiệu quả giá trị đạt cao hơn từ 1,5 đến 1,8 lần so với diện tích cây trồng chưa liên kết. Duy trì và phát triển 7 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 21 ha và 31.000 m2 nhà lưới. 256 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi con đặc sản; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách của Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Năm 2018 thành lập mới được 55 doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ huyện ủy và Đề án 01 của UBND huyện Thiệu Hóa về “Vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, đến nay, có 14 xã với 49 thôn thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Công tác xây dựng NTM được huyện chỉ đạo quyết liệt. Bình quân mỗi xã ước tăng 0,96 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí bình quân 17,81 tiêu chí/xã; có 5 xã được tỉnh kiểm tra công nhận đạt Nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.459 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.289 tỉ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9,086 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm. Đã tổ chức tốt các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện; qua đó không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa được quan tâm chỉ đạo; nghề đúc đồng Làng Chè - Trà Đông xã Thiệu Trung được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,3%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 11,59%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng; hoàn thành việc sáp nhập thôn, tiểu khu, toàn huyện đã sáp nhập 102 thôn, thành 49 thôn; công tác xây Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến mới. Đã luân chuyển, điều động 15 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đến nay có 21/28 đơn vị có cán bộ chủ chốt không phải người địa phương.

Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đưa ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,0% trở lên. Cơ cấu giá trị sản xuất: nông, lâm nghiệp và thủy sản 26,0%; công nghiệp - xây dựng 42,5%; dịch vụ 31,5%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 112 nghìn tấn trở lên. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt 116 triệu đồng trở lên. Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu 10 triệu USD. Kết nạp được 160 đảng viên mới trở lên.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT