Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
3487
Tháng này:
43579
Tất cả:
2884365

Sơ kết 6 tháng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

Đăng lúc: 05/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 5/7/2021, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức sơ kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UVBT huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các báo cáo viên, tuyên truyền viên dư luận xã hội cấp huyện.

toan canh 1.jpg

dai bieu 1.jpg
Các đại biêủ dự hội nghị
Le thi ha.jpg
đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy báo cáo công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền từng tháng và định hướng từng quý, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để cụ thể hóa , triển khai tuyên truyền tại huyện, hướng vào các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước và của địa phương; tham mưu, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực, chủ động trong việc đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Trong 6 tháng đầu năm, báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội đã chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, ủng hộ các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, trang thông tin để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trung tâm VHTT, TT và DL xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục củng cố nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng các vấn đề trọng tâm cần tập trung nắm bắt, phản ánh Tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn; hướng dẫn đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt; tạo sự nhất trí, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành trong lĩnh vực báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa (10/7/1930 - 10/7/2021); Cộng tác viên DLXH, báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục nắm bắt kịp thời, chủ động dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, thammưu cho cấp ủy xử lý tốt các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đạ i hội Đảng bộ Huyện lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid – 19 …

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Uv BTV Huyện ủy,Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cũng báo cáo đến báo cáo viên, CTV dư luận xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm.

A việt.jpg

Đồng Chí Hoàng Đình Việt, phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã giới thiệu về truyền thống lịch sử 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa.

A thu 5 .jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh: Trước tình hình mạng xã hội có nhiều thông tin, bài viết tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình trong nước, quốc tế, khu vực và những vấn đề tác động, những vấn đề nảy sinh, các vụ việc nổi cộm để định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của Đảng; nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phê phán, phản bác những thông tin và quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc hại gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Thanh Mai
Sơ kết 6 tháng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

Đăng lúc: 05/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 5/7/2021, Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức sơ kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UVBT huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các báo cáo viên, tuyên truyền viên dư luận xã hội cấp huyện.

toan canh 1.jpg

dai bieu 1.jpg
Các đại biêủ dự hội nghị
Le thi ha.jpg
đ/c Nguyễn Thị Hà, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy báo cáo công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền từng tháng và định hướng từng quý, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để cụ thể hóa , triển khai tuyên truyền tại huyện, hướng vào các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước và của địa phương; tham mưu, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực, chủ động trong việc đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Trong 6 tháng đầu năm, báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội đã chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, ủng hộ các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, trang thông tin để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trung tâm VHTT, TT và DL xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục củng cố nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng các vấn đề trọng tâm cần tập trung nắm bắt, phản ánh Tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn; hướng dẫn đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt; tạo sự nhất trí, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành trong lĩnh vực báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa (10/7/1930 - 10/7/2021); Cộng tác viên DLXH, báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục nắm bắt kịp thời, chủ động dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, thammưu cho cấp ủy xử lý tốt các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đạ i hội Đảng bộ Huyện lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid – 19 …

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Uv BTV Huyện ủy,Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cũng báo cáo đến báo cáo viên, CTV dư luận xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm.

A việt.jpg

Đồng Chí Hoàng Đình Việt, phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã giới thiệu về truyền thống lịch sử 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa.

A thu 5 .jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Thứ, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh: Trước tình hình mạng xã hội có nhiều thông tin, bài viết tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình trong nước, quốc tế, khu vực và những vấn đề tác động, những vấn đề nảy sinh, các vụ việc nổi cộm để định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của Đảng; nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phê phán, phản bác những thông tin và quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc hại gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Thanh Mai
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT