Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Thị trấn Thiệu Hoá Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 29/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 26/6/2021 Thị trấn Thiệu Hoá Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- và triển khai chỉ thị số 01 của Bộ Chính Trị Khoá XIII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban tuyên giáo. Về phía Thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV - Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Thị trấn Thiệu Hoá và các cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng.
image_6483441 (1).JPG
Toàn cảnh Hội nghịsơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bám sát nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, 5 năm qua tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp; Các Nhà trường, Ban Chi ủy các Chi bộ; các cấp, các ngành trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hoá đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016 - 2020 và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động hàng năm. Các tổ chức tập thể, cá nhân đã lựa chọn và tổ chức thực hiện những vấn đề bức thiết, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp giải quyết kịp thời, tạo chuyển biến rõ nét. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng Đô thị văn minh. Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

IMG-0819.JPG
Mô hình dưa Kim Hoàng Hậu liên kết với công ty Mía đường Lam Sơn của Hợp tác xã Thiệu Hưng

Do đó trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chấp hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

IMG-0831.jpg
Mô hình Cột điện nở hoa của Đoàn Thanh Niên Thị trấn Thiệu Hoá

Đồng thời căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được phân công phụ trách trên từng lĩnh vực, còn có những tồn tại hạn chế, tự giác kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa. Cùng với đó Thị trân Thiệu Hoá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thường xuyên quan tâm, phát hiện để tham mưu cho Đảng ủy, UBND xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

image_6487327 (5).JPG

image_6487327 (1).JPG

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV - Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thiệu Hoá phát biểu tại hội nghị sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu đã phân tích ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng... Các Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hoá cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần phát huy kết quả đạt được những năm qua, nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Học Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ cách làm của mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Bác như là nhu cầu lẽ sống tự nhiên. Học Bác phải gần dân, tin dân, yêu dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn việc học tập với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

image_6487327 (2).JPG

image_6487327 (3).JPG

image_6487327 (4).JPG

image_6487327.JPG
Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị

Tại hội nghị sơ kết Chủ tịch UBND Thị trấn Thiệu Hoá đã khen thưởng cho 32 cá nhân và 9 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Thanh Tuyên

Thị trấn Thiệu Hoá Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 29/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 26/6/2021 Thị trấn Thiệu Hoá Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- và triển khai chỉ thị số 01 của Bộ Chính Trị Khoá XIII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban tuyên giáo. Về phía Thị trấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV - Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Thị trấn Thiệu Hoá và các cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng.
image_6483441 (1).JPG
Toàn cảnh Hội nghịsơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bám sát nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, 5 năm qua tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp; Các Nhà trường, Ban Chi ủy các Chi bộ; các cấp, các ngành trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hoá đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016 - 2020 và cụ thể hóa thành kế hoạch hành động hàng năm. Các tổ chức tập thể, cá nhân đã lựa chọn và tổ chức thực hiện những vấn đề bức thiết, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp giải quyết kịp thời, tạo chuyển biến rõ nét. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng Đô thị văn minh. Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

IMG-0819.JPG
Mô hình dưa Kim Hoàng Hậu liên kết với công ty Mía đường Lam Sơn của Hợp tác xã Thiệu Hưng

Do đó trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; chấp hành thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

IMG-0831.jpg
Mô hình Cột điện nở hoa của Đoàn Thanh Niên Thị trấn Thiệu Hoá

Đồng thời căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được phân công phụ trách trên từng lĩnh vực, còn có những tồn tại hạn chế, tự giác kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa. Cùng với đó Thị trân Thiệu Hoá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thường xuyên quan tâm, phát hiện để tham mưu cho Đảng ủy, UBND xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

image_6487327 (5).JPG

image_6487327 (1).JPG

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu - HUV - Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thiệu Hoá phát biểu tại hội nghị sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - UVBTVHU - Trưởng Ban tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu đã phân tích ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng... Các Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hoá cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần phát huy kết quả đạt được những năm qua, nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Học Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ cách làm của mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Bác như là nhu cầu lẽ sống tự nhiên. Học Bác phải gần dân, tin dân, yêu dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn việc học tập với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình.

image_6487327 (2).JPG

image_6487327 (3).JPG

image_6487327 (4).JPG

image_6487327.JPG
Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị

Tại hội nghị sơ kết Chủ tịch UBND Thị trấn Thiệu Hoá đã khen thưởng cho 32 cá nhân và 9 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT