Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
533
Hôm qua:
1241
Tuần này:
3182
Tháng này:
14590
Tất cả:
523432

Thị trấn Vạn Hà chuẩn bị các bước mở rộng quy hoạch thị trấn đến năm 2030

Ngày 23/05/2019 09:17:25

Với mục tiêu xây dựng, mở rộng thị trấn Vạn Hà xứng tầm là trung tâm hành chính của nền kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tào, y tế, đầu mối giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng khu vực thị trấn và các xã lân cận theo tiêu chuẩn đô thị.

Hiện nay, diện mạo thị trấn Vạn Hà và khu vực mở rộng đã có bước phát triển khá. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội cao hơn mức bình quân chung của toàn huyện, hệ thống kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản, đồng bộ, góp phần hình thành bộ mặt đô thị, đã đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 5.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã có quyết định điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dụng thị trấn vạn Hà đến năm 2023. Theo đó phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch thị trấn Vạn Hà bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Vạn Hà hiện nay và xã Thiệu Đô. Giới hạn cụ thể gồm: Phía Bắc giáp xã Thiệu phú, Phía Nam giáp xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa và xã Đông Thanh huyện Đông Sơn; Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc, Thiệu Vận; Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên, Thiệu Châu, Thiệu Duy. Sau khi được điều chỉnh mở rộng, quy mô dân số của thị trấn dự báo đến năm 2025 sẽ có khoảng 37.500 người; và đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 43.000 người.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đề án mở rộng quy hoạch thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Vạn Hà đã chủ động triển khai xây dựng các phương án chi tiết nhập, điều chỉnh, Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án nhập, điều chỉnh quy hoạch thị trấn Thiệu Hóa. Đồng thời tuyên truyền đến nhân dân hiểu về cuộc sáp nhập nhằm sắp xếp tổ chức hợp lý đơn vị hàng chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, giảm lượng cán bộ, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từ đó nhân tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đề án, sau khi sáp nhập Thiệu Đô với thị trấn Vạn Hà, trụ sở làm việc được đặt tại thị trấn Vạn Hà, lấy tên mới là thị trấn Thiệu Hoá.

Thị trấn Vạn Hà mở rộng sẽ là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa xã hội của huyện Thiệu Hóa; là một trong những trung tâm kinh tế của huyện với các ngành nghề chủ yếu: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.

Thanh Mai

Thị trấn Vạn Hà chuẩn bị các bước mở rộng quy hoạch thị trấn đến năm 2030

Đăng lúc: 23/05/2019 09:17:25 (GMT+7)

Với mục tiêu xây dựng, mở rộng thị trấn Vạn Hà xứng tầm là trung tâm hành chính của nền kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tào, y tế, đầu mối giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng khu vực thị trấn và các xã lân cận theo tiêu chuẩn đô thị.

Hiện nay, diện mạo thị trấn Vạn Hà và khu vực mở rộng đã có bước phát triển khá. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội cao hơn mức bình quân chung của toàn huyện, hệ thống kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản, đồng bộ, góp phần hình thành bộ mặt đô thị, đã đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 5.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã có quyết định điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dụng thị trấn vạn Hà đến năm 2023. Theo đó phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch thị trấn Vạn Hà bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Vạn Hà hiện nay và xã Thiệu Đô. Giới hạn cụ thể gồm: Phía Bắc giáp xã Thiệu phú, Phía Nam giáp xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa và xã Đông Thanh huyện Đông Sơn; Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc, Thiệu Vận; Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên, Thiệu Châu, Thiệu Duy. Sau khi được điều chỉnh mở rộng, quy mô dân số của thị trấn dự báo đến năm 2025 sẽ có khoảng 37.500 người; và đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 43.000 người.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và đề án mở rộng quy hoạch thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Vạn Hà đã chủ động triển khai xây dựng các phương án chi tiết nhập, điều chỉnh, Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án nhập, điều chỉnh quy hoạch thị trấn Thiệu Hóa. Đồng thời tuyên truyền đến nhân dân hiểu về cuộc sáp nhập nhằm sắp xếp tổ chức hợp lý đơn vị hàng chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, giảm lượng cán bộ, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từ đó nhân tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đề án, sau khi sáp nhập Thiệu Đô với thị trấn Vạn Hà, trụ sở làm việc được đặt tại thị trấn Vạn Hà, lấy tên mới là thị trấn Thiệu Hoá.

Thị trấn Vạn Hà mở rộng sẽ là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa xã hội của huyện Thiệu Hóa; là một trong những trung tâm kinh tế của huyện với các ngành nghề chủ yếu: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)