Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2691
Hôm qua:
4010
Tuần này:
19305
Tháng này:
33946
Tất cả:
1580796

UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức hoạt động UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 07/04/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 6/4/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức hoạt động UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các ủy viên UBND, trưởng một số ban, phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG_3807.JPG
IMG_3816.JPG

IMG_3819.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh, Chánh Văn phòng HĐND&UBNDđã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo nêu rõ:

IMG_3824.JPG

Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND cùng cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước, tổ chức các phòng chuyên môn được sắp xếp ổn định và hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính trong huyện. UBND huyện đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2021 đạt 13,72%. Tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sảngiảm từ 34% năm 2015 xuống còn 23,5% năm 2020. Công nghiệp, xây dựng tăng lên 43,4%, ngành dịch vụ tăng lên 33,1%. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Năm 2020, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới. Môi trường thu hút đầu tư được cải thiện; phát triển được 148 doanh nghiệp mới. Kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được người dân đồng tình hưởng ứng. An ninh quốc phòng được giữ vững. Hằng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Cũng trong nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã thực hiện cải cách hành chính, cất giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giảm được 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.Thực hiện công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết liệt, dứt điểm các vụviệc phức tạp, kéo dài. Thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu, 6 đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập trường học và một số cơ quan, đơn vị, giảm 61 đầu mối. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở . Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các saiphạm, thuhồi ngân sách nhà nước.

Dự thảo báo cáo cũng nêu cũng tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021,đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng chậm; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, số doanh nghiệp thành lập mới còn ít. Số HTX hoạt động hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở một số xã còn hạn chế. …
Dự thảo báo cáo tổng kết cũng chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức và hoạt động của UBND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG_3831.JPG

IMG_3827.JPG
Các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết các đại biểu đã đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến vào bố cục, nội dung, số liệu trong báo cáo, đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòngcủa huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

169305908_756846175033431_900793921565772134_n.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện và tiếp tục bổ sung các góp ý vào báo cáo ; yêu cầu các thành viên UBND và các cơ quan, phòng ban của huyện rà soát nội dung, phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND cập nhật một số chỉ tiêu để sớm hoàn thiện báo cáo.

Thanh Mai

UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức hoạt động UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 07/04/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 6/4/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức hoạt động UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các ủy viên UBND, trưởng một số ban, phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG_3807.JPG
IMG_3816.JPG

IMG_3819.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh, Chánh Văn phòng HĐND&UBNDđã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo nêu rõ:

IMG_3824.JPG

Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND cùng cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước, tổ chức các phòng chuyên môn được sắp xếp ổn định và hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính trong huyện. UBND huyện đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2021 đạt 13,72%. Tỷ trọng giá trị sản xuất khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sảngiảm từ 34% năm 2015 xuống còn 23,5% năm 2020. Công nghiệp, xây dựng tăng lên 43,4%, ngành dịch vụ tăng lên 33,1%. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Năm 2020, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới. Môi trường thu hút đầu tư được cải thiện; phát triển được 148 doanh nghiệp mới. Kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được người dân đồng tình hưởng ứng. An ninh quốc phòng được giữ vững. Hằng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Cũng trong nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã thực hiện cải cách hành chính, cất giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giảm được 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.Thực hiện công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết liệt, dứt điểm các vụviệc phức tạp, kéo dài. Thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu, 6 đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập trường học và một số cơ quan, đơn vị, giảm 61 đầu mối. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở . Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các saiphạm, thuhồi ngân sách nhà nước.

Dự thảo báo cáo cũng nêu cũng tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2016-2021,đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng chậm; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, số doanh nghiệp thành lập mới còn ít. Số HTX hoạt động hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở một số xã còn hạn chế. …
Dự thảo báo cáo tổng kết cũng chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức và hoạt động của UBND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG_3831.JPG

IMG_3827.JPG
Các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết các đại biểu đã đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến vào bố cục, nội dung, số liệu trong báo cáo, đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòngcủa huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

169305908_756846175033431_900793921565772134_n.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND huyện và tiếp tục bổ sung các góp ý vào báo cáo ; yêu cầu các thành viên UBND và các cơ quan, phòng ban của huyện rà soát nội dung, phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND cập nhật một số chỉ tiêu để sớm hoàn thiện báo cáo.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT